Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Zrušiť doterajšiu demokraciu politických strán a dokopať do vedenia najinteligentnejších ľudí národa.

5
reakcií
2314
prečítaní
Tému 12. augusta 2012, 08:09 založil elemír.

podobné témy:1.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 8. 2012, 08:09 avatar
Vážení spoluobčania,
je nevyhnutne nutné založiť Poslednú Politickú Stranu, ktorá bude mať za úkol skončiť s doterajším typom politickej demokracie, ktorý je postavený na vládnutí politickými stranami zhora.
Mnohí z Vás už dávno nechodia k voľbám, pretože sú znechutení z toho, akým spôsobom sa politické strany ujímajú moci len a len za účelom svojho obohatenia. Nečisté praktiky pri finančne nákladných voľbách a potom trápne a niekedy až detinsky naivné účinkovanie v parlamente, deho-nestuje kultúru a inteligenciu národa a podstatne obmedzuje prístup k moci poctivým a rozumným ľuďom. Legislatíva je zameraná v prvom rade na to, aby ochraňovala predovšetkým zločincov, ktorí sa skryli pod moc a nemoc politickej strany a bez bázne a hany pľundrujú štátnu pokladňu, ako keby sa vôbec nejednalo o naše spoločné peniaze.
Za hlavnú príčinu pádu tejto politickej demokracie pokladáme reklamu na tovar v masovo-komunikačných prostriedkoch. Obchodníci s touto reklamou sa denno-denne učia, aká účinná je ich reklama, pretože si to jednoducho každý deň skontrolujú pri pokladniach supermarketov. Takýmto spôsobom boli dohnaní k rozpoznávaniu psychických vlastností človeka a naučili sa, ako človeka oklamať, aby si kúpil aj to, čo vôbec nepotrebuje. Ľudskú spoločnosť si rozdelili na inteligenčné vrstvy a takto vycvičení „odborníci“ manipulujú zvlášť so širšou menej inteligentnejšou skupinou národa. Nenápadne im vštepujú pocit falošného sebavedomia, aby im tým zakryli, že ich ovládajú, ako keby ich mali zavesených na motúzikoch.
Lenže, tragédia národa je v tom, že ani politici neváhali zneužiť túto manipuláciu s národom na to, aby sa ešte ľahšie dostali k moci. Všetky poznatky získané z reklamy na tovar bez váhania používajú na manipuláciu s verejnou mienkou a týmto postavili demokraciu vládnutia politických strán na úroveň zločinu. Preto je povinnosťou vyššej inteligencie v národe, ukázať týmto širším vrstvám populácie ako trápne a naivne sa s nimi manipuluje, hlavne pri voľbách a ako ľahko dokážu títo obchodníci s reklamou prevrátiť v človeku rebríček hodnôt. Deformácia myslenia širších vrstiev došla tak ďaleko, že tí už nie sú schopní uveriť, kde je ich sebavedomie a kde je ich inteligencia podľa tabuliek obchodníkov s reklamou. Tieto tabuľky inteligencie, kde sú zoradení ľudia podľa výšky inteligencie do jednotlivých spoločenských vrstiev, boli až kruto pravdivo stanovené pri pokladniach supermarketov a iných obchodov a príslušníci týchto širších vrstiev by boli určite zhrození, na akom stupni sú v skutočnosti zaradení v týchto tabuľkách. Potom, čo je uverejnená reklama večer v televízii, sa vždy od rána nasledujúceho dňa sleduje účinok tejto reklamy a okamžite sa robili a robia korektúry reklamných šotov do posledného detailu, až tržba pri pokladniach jasne ukáže, kedy je reklama najúčinnejšia. Vo väčšine prípadov sa však takto ukáže aj tragédia národa, lebo inteligenčná úroveň najúčinnejšieho reklamného šotu, ku ktorému sa došlo takýmto účinným spôsobom, kruto odzrkadľuje aj inteligenciu najširších vrstiev národa. Inteligenti sa často až chytajú za hlavu, ako takáto doslova debilná reklama môže mať účinok, ale vôbec si neuvedomujú, že to je tá najkrutejšia pravda o inteligenčnej úrovni najširšej vrstvy národa, ktorá bola zostavená tým najkrutejšie presným spôsobom a je reálnejšia ako vyjadrenia najuznávanejších odborníkov v tomto obore.
No a samozrejme, pri tejto inteligencii sa toto okamžite zneužíva na ovládanie más politicky. Takto sa v ľuďoch dá veľmi ľahko otočiť rebríček hodnôt priamo v prospech politického zločinu a mechanizmus starej demokracie, kde by mala rozhodovať väčšina, je týmto zneužitý v prospech bohatých ľudí, ktorí si finančne môžu dovoliť túto manipuláciu s verejnou mienkou, aby ešte viac upevnili svoje postavenie a moc nad spoločnými peniazmi v štátnej pokladni cez politickú stranu. Politická strana takto získava takmer neobmedzenú moc a znova dochádza k spolitizovaniu nezávis-lých národných úradov a silových zložiek a kto nie je príslušníkom vládnucej politickej strany, ne-môže zaujať pracovné miesto v štátnej správe. Toto v súčasnej dobe na Slovensku nadobúda oblud-né rozmery a návrat k socializmu, kedy sú ľudia znova prinútení klaňať sa predstaviteľom politic-kých strán a finančných skupín, pretože inak nie je nádej na úspech. V dnešnej dobe je socializmus na Slovensku už viac ako 50% ! ! ! a jediné východisko z tohto červeného idiotizmu je zrušiť poli-tickú demokraciu, teda zrušiť vládnutie politických strán.
Jedným z ďalších dôvodov zrušiť politickú demokraciu je aj zbytočná obrovská finančná zá-ťaž štátnej pokladne a teda aj časti peňaženky každého z nás. Nejde len o nezmyselné vyhodenie peňazí na volebné kortešačky plné lží, nenávisti a klamstva a potom zbytočné náklady na prevádzku politických strán, ktoré vyhrali voľby, ale najväčšie nebezpečenstvo hrozí tým, že samotné vládnuce politické strany zneužívajú štátnu pokladňu na vlastné obohacovanie a to je tá najväčšia strata pe-ňazí každého z nás a negatívum politickej demokracie a preto je obrovský tlak týchto politikov proti privatizácii, lebo privatizácia zmenšuje ich možnosti pľundrovať štátnu pokladňu. Zoberme si na-príklad bratislavské letisko. .Bola to tak prosperujúca firma, že Fico vyhlásil, že takéto obrovské zisky nemôžu ísť do súkromných rúk a musia ísť do štátu pre nás všetkých. Zastavil privatizáciu, ale hneď potom sa nikto nedozvedel, koľko z tých obrovských ziskov prišlo do štátnej pokladne. Naopak, zo štátnej pokladne tam išli ešte dve miliardy. A choďte sa teraz pozrieť, na tie obrovské zisky a miliardy zo štátu. Tu sa ukázala špinavosť tých, ktorí sú proti privatizácii, lebo štátne sa dá rozkradnúť cez politickú stranu, ale súkromné už nie. A to už nehovorím o tom, kde by bolo letisko, keby sa sprivatizovalo a koľko zisku na daniach by išlo z neho do štátnej pokladne v súčasnej dobe a koľko ide ??? A to bez toho, že by štát musel do toho vraziť niekoľko miliárd !!! . Toto je pravá príčina zoštátňovania a hneď si aj môžete tipnuť o koľko bol okradnutý štát a teda peňaženka kaž-dého z nás, okrem tých dvoch miliárd. Avšak 55 % národa sa to páči ???!!!! Američanai sú asi idioti, lebo majú za vzor kovboja, teda človeka, ktorý drhne denno denne na poli s koňmi, ale my Slováci máme za vzor zbojníka Jánošíka, lebo načo sa dreť s koňmi celý deň, keď si stačí poležať pod bučkom a potom:“ Davaj dušu, alebo dukáty !“ Len neviem, či ešte aj to „davaj“ neprišlo z východu. Určite má pôvod u „Červených idiotov“
A ako má vyzerať nový typ demokracie bez politických strán a bez zbytočného a špinavého plytvania peňazí na voľby a potom takmer nekontrolovateľného pľundrovania štátnej pokladne poli-tickými stranami ?
Ale pred tým si zopakujme ešte raz:
Stará demokracia je vláda politických strán, ktoré vládnu zhora. Na to aby sa niekto dostal hore, stačí mať kopu, možno aj špinavých peňazí a odborníci na reklamu zmanipulujú širšie vrstvy národa tak, aby sa zločinec ocitol na špici politického diania a bol nekonečne milovaný tými, kto-rých vlastne okráda a špinavo klame a to iba preto, lebo dokázal u primitívov zdvihnúť ich falošné sebavedomie a tým im zaslepiť oči, aby videli, že sa majú dobre, aj keď sú okrádaní a aby nevideli a nevedeli, že sa majú vlastne zle, lebo sú okrádaní. Dnes už chýbajú iba tribúny na prvého mája, aby sme sa zase týmto zločincom chodili povinne klaňať. Toto je základ červeného idiotizmu a princíp života somára, ktorý si za trochu sena nechá navliecť na seba jarmo, aby potom polo nažratý drel do konca svojho života a nedostatok žrádla sa neskôr automaticky nahrádza bitkou.
Nový typ demokracie vychádza zdola. Základom tohto nového typu demokracie je rodina a teda rodina sa stáva základom štátu, ktorý sa riadi novou demokraciou.
Každá rodina si zvolí svojho zástupcu, alebo tiež poslanca, ktorý ju bude zastupovať na vyš-šom stupni. Z týchto zástupcov z desiatich, či dvadsiatich rodín, sa zase vytvorí bunka desiatich či dvadsiatich zástupcov, či poslancov a títo si zvolia spomedzi seba dvoch zástupcov, z ktorých jeden sa stáva vedúcim bunky, alebo skupiny a druhý je poslaný na vyššiu úroveň, kde sa zase vytvorí z týchto vyslaných bunka z desiatich či dvadsiatich a títo si znova zvolia spomedzi seba dvoch, z ktorých jeden je vedúci bunky a druhý je poslaný na vyššiu úroveň. Takto sa postupne vytárajú vyššie a vyššie úrovne , až sa dospeje k vytvoreniu najvyššieho parlamentu. A tak sa do toho parla-mentu dostanú poslanci neporovnateľne vyššej inteligenčnej úrovne, ako je to pri súčasnej politickej demokracii. Títo poslanci nemusia poslúchať žiadnu politickú stranu, musia iba poslúchať záujmy zdola až po základ, z ktorého vlastne takýmto spôsobom vyrástol strom inteligencie.
O vzostupe a zostupe jednotlivých poslancov rozhoduje vždy bunka, v ktorej sa poslanec nachádza. Bunka ho môže poslať vnútorným hlasovaním vyššie, alebo nižšie. Takýto poslanec, ktorý príde do novej bunky, či už zhora , alebo zdola, musí byť hlasovaním v novej bunke prijatý, alebo neprijatý a môže byť z tejto bunky odoslaný hneď vyššie, alebo nižšie.
Ak je prijatý, musí bunka hlasovaním rozhodnúť, kto ho nahradí tam, odkiaľ prišiel. Ak príde do bunky zhora a bunka ho neprijme, musí zostúpiť ďalej nižšie a tam sa bude o ňom rozhodovať tak isto, až sa môže stať, že spadne z najvyššieho parlamentu až naspäť do rodiny a rodina tiež nakoniec rozhodne, či zostane jej zástupcom, alebo rodina pošle vyššie niekoho iného.
Hlasovanie v bunkách o postupe môže byť buď pravidelné, alebo podľa toho, ak si to vyžia-da momentálna situácia. Hlasovaniu musí vždy predchádzať diskusia vo vnútri bunky. Uvediem príklad:
Každý z desiatich dostane rovnaký čas na to, aby sa sám predstavil a rovnaný čas na to, aby odpovedal na dotazy ostatných. V nižších úrovniach bude možno stačiť hodina na jedného, vo vyš-ších úrovniach možno jeden deň na jedného, ale to všetko si môže bunka hlasovaním stanoviť, ale základ je, že väčšinou sa stretnú neznámi ľudia a na základe týchto diskusií sa pristúpi k voľbe. Ak by mal do bunky niekto prísť, alebo odísť, potom môže byť čas neobmedzený.
Takto sa vlastne vytvorí živý organizmus novej demokracie zdola, ktorý bude neustále po-súvať tých lepších smerom hore a tých horších smerom dole, až sa po niekoľkých rokoch takmer ustáli na určitých úrovniach a môže sa stať, že tí lepší budú na zodpovedných miestach aj niekoľko desiatok rokov a tým budú mať veľkú prax na vykonávanie poverenej funkcie a budú ju vykonávať len v záujme, ktorý prichádza zdola a pod neustálou kontrolou zdola aj zhora.
Teraz to skúsim porovnať so súčasným stavom politickej demokracie:
Dnešní poslanci musia hlasovať najprv za záujmy strany, aj keby to malo poškodiť štát a teda aj náš spoločný majetok a našu peňaženku. Ak si napríklad zoberieme do úvahy Smer a Euroval. Poslanci Smeru museli najprv hlasovať za to, aby si Smer upevnil moc, bez ohľadu na to, že sa spôsobila obrovská škoda štátu a teda nám všetkým, najmenej tým, že sú vyhodené peniaze na nové a znova zbytočné voľby, značne utrpelo renomé štátu a o škodách na ekonomike prostredníctvom ratingových spoločností ani nehovorím. To je vlastne hlavné poslanie Politickej demokracie, dostať sa k moci a zdroju štátnych financií za každú cenu, čím je zase bezpochybne jasne zaručené, že v Politickej demokracii nejde o zvelebenie štátu, ale o zvelebenie politickej strany, lebo ide len o získanie moci nad spoločnými peniazmi. Prípad Smeru je samozrejme iba príklad vytrhnutý z kontextu, pretože to robia takmer všetky politické strany, je to ich jedna zo základných životných podmienok strany, ktorá sa chce udržať na špici vládnutia, takže systém Novej demokracie zdola by mal byť oslobodený práve od tohto svinstva červeného idiotizmu, pretože nielen náklady na pre-vádzku tohto štátneho aparátu by boli neporovnateľne nižšie, ale čo je dôležitejšie, štátny rozpočet by bol vytváraný len pre nevyhnutné záujmy štátu a jeho kontrolu by vlastne vytvárali neustále pos-lanci zdola. Každý poslanec by sa udržal hore iba tým, ak by mal tlak zdola. Ako náhle by tento tlak pod ním poklesol, padá nemilosrdne dole a tou istou silou je automaticky vytláčaný smerom hore niekto iný lepší na jeho miesto.
Toto je vlastne iba základ základov Novej demokracie, ktorý by sa postupne históriou vylep-šoval, až by ľudstvo v treťom tisícročí mohlo vytvoriť nové nebo a novú zem bez politickej záťaže možno aj na celom svete.
Samozrejme, že je treba okolo toho stanoviť ešte mnoho pravidiel, ale práve toto by malo byť hlavným poslaním Poslednej Politickej Strany: Urobiť prechod na nový systém demokracie, ktorý nemusí byť až tak rázny a rýchly, ale už po nasledujúcich voľbách, pokiaľ PPS (Posledná politická strana) dostane potrebný počet hlasov na účinkovanie v parlamente, by sa mal vytvoriť dvoj parlamentný systém, kde by jeden parlament bol na základe starej demokracie, kde sa poslanci dostanú voľbami a druhý parlament, alebo senát, by bol vytvorený novou demokraciu vytváraním poslaneckých úrovní od úrovne rodín až po úroveň parlamentu a národ by si mohol potom určiť vlastne sám prístupom k nasledujúcim voľbám, či ešte má záujem o starú demokraciu, alebo by k voľbám neprišlo viac ako 50% dalo by sa tým najavo, že o politickú demokraciu zhora už nie je záujem.
Táto nová demokracia by mala umožniť ľuďom, aby mali za svojho zástupcu svojho poslanca už na úrovne ulíc, štvrtí. Aby každá ulica mala svoj mini parlament, prípadne svojho policajta, či sudcu a mnoho jednoduchých vecí by sa mohli riešiť na tejto úrovni a nemuselo by čakať na riešenie na klasických súdoch, kde by sa dostávali už len závažnejšie veci a kde by boli sudcovia volení podobne ako poslanci z buniek po 10.. Ľudia by vytvárali akési spoločenstvá rodín, ktoré by mohli spomedzi seba vylúčiť nielen neprispôsobivých občanov, ale aj ľudí podozrivých zo zločinu a inej trestnej činnosti. Títo by si tak isto museli vytvárať svoje skupiny , ale už niekde inde a už by boli ako zločin zastúpení iba svojím poslancami a bolo by jasné, že oni sú niečo zlé a ich poslanci by sa nemali dostať príliš vysoko.
Tých výhod je samozrejme viacej. Niektoré predpokladáme už teraz a niektoré sa iba auto-maticky časom objavia, podobne ako aj nevýhody, ale toto práve by malo byť tiež jednou z príčin, ktoré by mali odstrániť akúsi anonymitu medzi susedmi. V mnohom tieto veci pripomínajú socia-lizmus, ale nemali by sme zanevrieť nad niektorými dobrými vecami len preto, že boli zneužité čer-venými idiotmi.
Človek je tvor spoločenský a jeho spoločenský život by mal byť intenzívny práve už na tejto nižšej úrovni. Viacej sa stretávať a spoločensky žiť a tak sa vzájomne lepšie spoznávať a vytvárať si čo najširšie skupiny príjemných ľudí, kde by sa nám oveľa príjemnejšie žilo, ale hlavne , vzájomným spoznávaním rastie inteligencia a malo by to obrovský vplyv na výchovu detí a teda aj našej spoločnej budúcnosti.
Takže toto sú dôvody, prečo založiť Poslednú Politickú Stranu, ktorá by vlastne zavedením tohto systému buď automaticky zanikla, pretože štát by už riadila Nová demokracia zdola.
A preto v nasledujúcich voľbách by sa nemalo voliť už nič iné, ako PPS a k týmto voľbám by mali pristúpiť aj tí, čo do teraz k voľbám nechodili pre problémy uvedené vyššie, ale teraz by sa malo ísť k voľbám preto, aby už v budúcnosti nemuseli chodiť k voľbám vôbec.
Preto jediným volebným programom poslednej politickej strany je vytvoriť Novú demokraciu zdola, aby sa vytvoril akýsi strom inteligencie, ktorý vyrastie z bunky na bunku, z nižšej úrovne na vyššiu úroveň. Strom inteligencie, kde nikto nemôže predpokladať kde sa až do akej výšky dostane, kde sa nedá absolútne predpokladať, kto sa ocitne na samotnom vrcholku tohto stromu inteligencie.
A na takto vytvorenú inteligenciu sa uloží zodpovednosť za nás všetkých. Títo ľudia potom vytvoria nový systém nového štátu a nového vládnutia a novej zodpovednosti za štátnu pokladňu, ktorá je majetkom nás všetkých do slova a do písmena a nebude už viacej patriť nenažratým vlkom, ktorým sa ju podarí ukoristiť vo voľbách politických strán.
A preto PPS nebude mať iný politický program strany, ako doviesť národ k Novej demokra-cii zdola, pretože takto vytvorený inteligenčný strom bude oveľa väčšou zárukou našej lepšej bu-dúcnosti, ako doterajší systém politických strán a preto spolu so zánikom politických strán zanikne aj Posledná politická strana. Lebo oni nebudú musieť míňať štátne peniaze na to, aby odolali tlaku iných politických strán.
Ale pozor, nebude to ani systém jednej politickej strany, napriek tomu, že tento systém pou-žíva mnohé dobré veci, ktoré boli zneužité na diktátorské vládnutie diktátorskými stranami.
Musí sa však počítať s obrovským odporom súčasných politických strán, pretože tieto by týmto stratili možnosť siahnuť si na štátnu pokladňu a teda stratili by najhlavnejší dôvod svojej existencie.
Naproti tomu by však Nová demokracia zdola mala mať dôvod prevziať moc v štáte vždy, ak sa k voľbám nedostaví polovica voličov. Veď to predsa tiež nemôže byť demokracia demokraciou, ak rozhoduje o výsledku volieb menej ako 50% oprávnených voličov. Tí čo nejdú k voľbám sú právom znechutení a musíme rešpektovať ich názor a preto práve týmto 70% voličov, ktorí doteraz nechodili k voľbám, ponúkame túto alternatívu Novej demokracie zdola, aby znova nemuseli sledovať šaškovanie okolo volieb, aby si mohli vybrať najbližšieho človeka, ktorému dôverujú a tomu plácnuť po pleci a povedať, choď tam ty a všade ma zastupuj. Každý volič si takto zvolí jedného zástupcu a spoľahne sa na neho a potom už len neúprosný mechanizmus inteligenčného stromu rozhodne o ďalšom postupe poslanca, ktorého si vybral každý z nás na úrovni rodiny a tým by sa voľby pre každého z nás skončili a my by sme sa spoľahli na to , že by si desiati spomedzi seba zvolili tých najlepších a aká to bude musieť byť inteligencia človeka, ktorý sa takýmto spôsobom dostane hore, ak sa tí najlepší z desiatich znova zídu a znova si zvolia toho najlepšieho, a potom znova tí najlepší zvolia spomedzi seba toho najlepšieho a znova vyjdú najlepší z najlepších.
A preto každý z vás, kto toto čítal a pochopil, môže sa podieľať na vytvorenie členskej zá-kladne Poslednej politickej strany všade tam, kde sa práve nachádza. Dávajte sa do skupín po 10, či 15, podľa situácie a postupne si zvoľte medzi sebou zástupcov, ako je to opísané vyššie. Každá bunka si zvolí dvoch zástupcov. Jeden bude mať na starosti agendu bunky a druhý bude posunutý vyššie, kde sa tak isto vytvoria bunky po desať. Ak teda bude niekto zvolený s desiatich, musí mať u seba zoznam deviatich ľudí, ktorí ho zvolili a ktorých zastupuje. Toto musí byť niečo ako Archa úmluvy každého poslanca. Z takto zvolených a vyslaných poslancov sa znovu vytvoria bunky po desať a takto zvolený poslanec už bude mať zoznam ľudí od všetkých deviatich poslancov teda okolo sto členov strany, ktorých zastupuje.
Takže Zíde sa dohromady napríklad niekoľko sto ľudí. Títo sa musia rozdeliť do skupín po desať, alebo dvanásť a každá skupina si zvolí jedného poslanca vyššie a jedného organizátora, alebo tajomníka, či vedúceho. Poslanec, ktorý ide vyššie musí mať u seba zoznam ľudí, ktorých zastupuje. A tak poslanec prvej úrovne bude mať u seba zoznam asi 10 ľudí. Ak sa zíde napríklad 1000 členná skupina dostane 100 poslancov mandát 1. úrovne. Týchto 100 poslancov sa znova rozdelí na sku-pinky po 10 a každá skupina si znova zvolí1 jedného vedúceho skupiny a jedného poslanca do vyš-šej úrovne. Títo poslanci budú mať mandát 2. úrovne a každý by mal mať pri sebe zoznam 100 ľudí, ktorých zastupuje. Takto vznikne skupinka 10 poslancov 2.úrovne. Týchto 10 sa zíde a zvolí si spomedzi seba jedného poslanca a jedného vedúceho skupiny. Tento poslanec bude mať mandát 3 úrovne a bude mať u seba zoznam 1 000 ľudí, ktorých zastupuje. Potom sa budú dávať do skupín poslanci z iných vzdialenejších miest a dedín. Títo budú vytvárať zase skupinky po desať, ale iba tej istej úrovne. Túto skupinku 1 000, ktorú sme spomínali vyššie bude zastupovať jeden poslanec 3. Úrovne a nikto z tých 1000, ktorých má tento poslanec na zozname, sa už nemôžu zúčastniť ďalších volieb, lebo u každého z nich už voľba prebehla. Poslanci tretej a vyššej úrovne už môžu zaslať svoje meno a kontakt priamo na mňa, aby sa zorganizovalo stretnutie tretej a vyššej úrovne, aby sa pokračovalo vo voľbách do vyšších úrovní až na predsedníctvo strany, ktoré prevezme vedenie strany tým, že začne organizovať zaregistrovanie politickej strany no a potom samozrejme vyberanie členského a vydania členských preukazov, ktoré by sa mali rozlišovať podľa úrovní. A začať pripravovať programové vyhlásenie zamerané na prechod z Politickej demokracie a Novú demo-kraciu zdola. Ešte raz zopakujem, že takto sa bude pokračovať aj vo voľbách, a preto nemôže mať Posledná politická strana iné programové vyhlásenie ako prechod, pretože sa spolieha, že takýmto spôsobom sa dostanú na vrch inteligenčného stromu možno aj na 90% vysoko inteligentní ľudia a už iba oni by mali začať viesť štát podľa potrieb zdola a teda až z úrovne rodín.
Samozrejme zoznamy sa budú kontrolovať, ale každý člen zdola zo všetkých úrovní musí byť informovaný, kto ho zastupuje na vyšších úrovniach a musí tiež vedieť komu patrí, ak sa zíde 10 členné vedenie strany. No a ja, ktorý sa to pokúšam teraz rozbehnúť, zostanem v úlohe zaklada-teľa nebudem sa miešať do vedenia, ak ma o to nepožiada, lebo som vsadil na vyššiu inteligenciu.


2.
označiť príspevok

Brony
   6. 5. 2013, 20:26 avatar
Myslíte niečo také ako Holešovská výzva v Česku?


3.
označiť príspevok

elemír muž
   6. 5. 2013, 21:03 avatar
Nezachytil som toto v čechách, toto som tu uverejnil vlani v decembri.
Ak by ti nerobilo problém dať kontakt, rád by som si to pozrel.


5.
označiť príspevok

Brony
   11. 5. 2013, 20:04 avatar
Jeden z odkazov na Holešovskú výzvu čo som Ti tu dal, sa tu zle uložil, tak Ti ho sem dávam ešte raz: beta.parlamentnilisty.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.skšovská%20výzva


6.
označiť príspevok

Brony
   11. 5. 2013, 20:31 avatar
Opäť zle. Pokúsim sa odznovu. Teraz to skúsim s medzerami, Ty si to daj do vyhľadávača bez nich, hádam už to pôjde.
http :// beta. parlamentnilisty. cz / tagy / Holešovská % 20 výzva


4.
označiť príspevok

Brony
   11. 5. 2013, 19:46 avatar
Zkús toto: www.nwoo.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk beta.parlamentnilisty.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.skšovská%20výzva holesovskavyzva.zacit.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.skšovská_výzva
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 07:54,  Dakujem enax s chuti som sa zasmial
dnes, 07:26,  Edo ty nás trolik-si tvrdil že Sagan získa zelený dres a vyhral poslednú etapu :)
dnes, 07:25,  Edo tí to vysvetlil Sagan získal zelený dres a vyhral poslednú etapu :)
dnes, 07:18,  Znamena to že americké operácie snažiace sa destsbilizovat aj Rusko
dnes, 04:36,  Osvietený, trpíš závisťou. Závidíš mu jeho podnikateľské úspechy. Posmievaš sa z...
dnes, 00:32,  ževraj nosíš bačkory, inakšie. .. *21 *45
dnes, 00:26,  Ja som Peťa pochopila. .. *21Teba už ne. *221
dnes, 00:22,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/120058551_627809377884030_67895689668462...
dnes, 00:21,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/119897662_628554877809480_7636677381413575535_n.j...
dnes, 00:14,  ja som reagoval na tieto slova no, ale operácie rukami asi nerobí. .. Ide o prácu s...
dnes, 00:12,  Ja som to ešte nekukala, ani nekuknem, viem ako to znie. .. *04
dnes, 00:11,  Takže je aj bystrozraký. .. *21
dnes, 00:10,  ... čo ty vieš... *21 ... Až teraz čítam, že bol kardiochirurg, som nevedela, či aj...
dnes, 00:07,  Faktom je že ma šokoval ako toho ducha svateho v humne chytal s holým bratom a tie jazyky...
dnes, 00:05,  na Gabčaa, áno, aj na teba...*21 *21 Čau. .. =D
dnes, 00:04,  Zuzka u vás sa operuje nohami ?
dnes, 00:03,  no, ale operácie rukami asi nerobí. .. Ide o prácu s rukami, o tej hovorím. ..
dnes, 00:01,  Vždy si potom spomeň na ten smiech, keď ho bolo počuť aj v tíšku. . .pá Dobrú nôcku...
včera, 23:58,  Tak to si teda nemyslím že by sa práve Krajčí nedokázal uživiť . To nie je Miňo Mazurek...
včera, 23:58,  (6) Jasnýmyseľ, viem, že si taký, ale pokús sa, aspoň sem-tam napísať/povedať z...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Život je ako pohár a je iba na tebe čím si ho naplníš. Aj tak si to nakoniec vypiješ sám.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(78 497 bytes in 0,201 seconds)