Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Zákon č. 300/2005 Z. z. - Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd

44
reakcií
1566
prečítaní
Tému 29. septembra 2017, 22:16 založil Kasafran.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Kasafran
   29. 9. 2017, 22:16 avatar
Zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
DVANÁSTA HLAVA
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU, PROTI ĽUDSKOSTI, TRESTNÉ ČINY TERORIZMU, EXTRÉMIZMU A TRESTNÉ ČINY VOJNOVÉ

Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd

§ 421 Založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd
(1) Kto založí, podporuje alebo propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktoré hlása rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb alebo kto propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom,
b) závažnejším spôsobom konania, alebo
c) za krízovej situácie.

§ 422 Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd (1) Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto pri čine uvedenom v odseku 1 používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých.

§ 422a Výroba extrémistických materiálov
(1) Kto vyrába extrémistické materiály alebo sa podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až šesť rokov.
(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) ako člen extrémistickej skupiny.

§ 422b Rozširovanie extrémistických materiálov
(1) Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje, uvádza do obehu, dováža, vyváža, ponúka, predáva, zasiela alebo rozširuje extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) verejne, alebo
c) ako člen extrémistickej skupiny.

§ 422c Prechovávanie extrémistických materiálov
Kto prechováva extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
§422d Popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti
(1) Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto verejne popiera, schvaľuje, spochybňuje, hrubo zľahčuje alebo sa snaží ospravedlniť genocídium, zločiny proti mieru, zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny spôsobom, ktorý môže podnecovať násilie alebo nenávisť voči skupine osôb alebo jej členovi, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva verejného, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, alebo právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej republiky.

§ 423 Hanobenie národa, rasy a presvedčenia
(1) Kto verejne hanobí
a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo
b) skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.
(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) ako člen extrémistickej skupiny,
b) ako verejný činiteľ, alebo
c) z osobitného motívu.

§ 424 Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti
(1) Kto verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, alebo verejne podnecuje k obmedzovaniu ich práv a slobôd, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie činu uvedeného v odseku 1.
(3) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) z osobitného motívu,
b) ako verejný činiteľ,
c) ako člen extrémistickej skupiny, alebo
d) za krízovej situácie.

§ 424a Apartheid a diskriminácia skupiny osôb
(1) Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
(2) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) ako člen extrémistickej skupiny,
b) ako verejný činiteľ,
c) z osobitného motívu,
d) a vystaví ním takú skupinu osôb neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu,
e) a vydá ním takú skupinu osôb do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo
f) za krízovej situácie.

§ 425 Neľudskosť
Kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému obyvateľstvu dopustí
a) vraždy,
b) vyhladzovania ľudí,
c) zotročovania,
d) deportácie alebo násilného presunu obyvateľstva,
e) mučenia,
f) znásilnenia, sexuálneho otroctva, vynútenej prostitúcie, násilného tehotenstva, nezákonnej sterilizácie alebo inej formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti,
g) perzekúcie skupiny obyvateľstva na politickom, rasovom, národnostnom, etnickom, kultúrnom alebo náboženskom základe, z dôvodu pohlavia alebo z iného podobného dôvodu,
h) uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody porušujúceho základné pravidlá medzinárodného práva alebo akéhokoľvek iného obmedzenia osobnej slobody s následným nedobrovoľným zmiznutím ľudí,
i) apartheidu alebo inej podobnej segregácie alebo diskriminácie, alebo
j) iného neľudského činu, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
Súhlasí RighteousFred


20.
označiť príspevok

Fotooon muž
   30. 9. 2017, 10:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

Kasafran
   30. 9. 2017, 11:11 avatar
Fotooon,
nuž čo k tomu dodať - hádam len to, keby mohol v súčasnosti Victor Hugo napísať svoj román o bedároch, napísal by ho o Tebe a Tvojich spriaznencoch na tomto DF pod názvom Bedári ducha...


22.
označiť príspevok

veriaci-4
   30. 9. 2017, 11:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

Kasafran
   30. 9. 2017, 12:02 avatar
Veriaci-4
ja tak robím už desaťročia, ale Ty absentuješ a stále len básniš/snívaš o dávnych nesplniteľných sľuboch svojho Spasiteľa...


24.
označiť príspevok

veriaci-4
   30. 9. 2017, 12:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

peter67 muž
   30. 9. 2017, 12:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

veriaci-4
   30. 9. 2017, 12:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Kasafran
   30. 9. 2017, 14:28 avatar
Peter67,
presne tak, veď Veriaci-4 spolu s Ožiareným a ďalšou partiou nielen názorových "súkmeňovcov" sú skalopevne a priam božsky "pravdivo" presvedčení o 40 ročnej devastácii Slovenska komunistami, po ktorej koncom roku 1989 zostali na našom území len kamene na kameňoch...
Pravý zázrak si zrejme vymodlili po prvých "slobodných" parlamentných voľbách v roku 1990, keď sa všemohúci Jahve (spoločný boh židov, kresťanov a moslimov) nad nimi zľutoval a jediným svojím gestom im postavil celú infraštruktúru, s ktorou kupčia/kšeftujú už skoro 18 rokov tak, že z vyše 80 % našich občanov spravili opäť prvorepublikových (ČSR) bedárov. A ten Jahve nie a nie, aby poslal svojho syna vyšibať ich korbáčom z chrámu slovenského...


37.
označiť príspevok

veriaci-4
   30. 9. 2017, 14:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

Kasafran
   30. 9. 2017, 14:53 avatar
Veriaci-4,
nemyslíš si, že je už najvyšší čas vrúcne sa pomodliť k svojmu bohu, aby sa už konečne zľutoval nad biedou svojich dietok/stvoreniatok v Ázii, Afrike a v Latinskej Amerike, dovolil im svoj chlieb každodenný dorábať na svojich územiach a spravodlivo potrestal tých, ktorí im v tom bránia a vyháňajú ich z ich domovov! Dokážeš to...?


39.
označiť príspevok

veriaci-4
   30. 9. 2017, 14:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

peter67 muž
   30. 9. 2017, 21:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

muskat muž
   30. 9. 2017, 12:31 avatar
)))))))
Dedo, ty si fakt za tym plotom osprostel. Za plotom vlastnej obmedzenosti a fanatizmu. Ty tu blabolas o slobode? Ved sa spravas ako otrok svojej chorej ideologie. )))))


27.
označiť príspevok

peter67 muž
   30. 9. 2017, 12:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

muskat muž
   30. 9. 2017, 12:41 avatar
:-) Klikni na sipku pri mojom prispevku a zbadas, komu bol urceny.
Pekny den, stastnu jazdu a pokojny navrat. :-)


31.
označiť príspevok

Immanuel
   30. 9. 2017, 12:41 avatar
Ked si das sipku tak uvidis ze reagoval na veriaceho
Súhlasí veriaci-4


29.
označiť príspevok

veriaci-4
   30. 9. 2017, 12:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

muskat muž
   30. 9. 2017, 12:59 avatar
Tusim som ti vyrazil dych. :-) Skus sa svacnut dvakrat o zem. Mozno pomôze. ))))))))


33.
označiť príspevok

veriaci-4
   30. 9. 2017, 13:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

muskat muž
   30. 9. 2017, 13:07 avatar
Hehe...zabavas? Ved tu fungujes ako uzlicek nervov. Vystresovany a opotrebovany. )))))))))))


35.
označiť príspevok

veriaci-4
   30. 9. 2017, 13:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

muskat muž
   1. 10. 2017, 13:58 avatar
Sektar mysli. ))))))))) A vazne. )))))))


45.
označiť príspevok

veriaci-4
   1. 10. 2017, 14:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.2.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   29. 9. 2017, 22:39 avatar
Zákony sú na to, aby sa porušovali, vitaj na Slovensku.  


3.
označiť príspevok

Kasafran
   29. 9. 2017, 22:56 avatar
Mil@níčko,
ďakujem za privítanie, také niečo človeka vždy poteší - aj vtedy, keď zo Slovenska som v tomto roku nevytiahol ani jednu nohu...
Nuž, ale k tým našim zákonom - tie sú už skoro štvrťstoročie beztrestne porušované ako na bežiacom páse a zrejme vyššou rýchlosťou ako v bývalom Tatrasvite alebo Chemosvite...


4.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   29. 9. 2017, 22:58 avatar
Aj ja ich porušujem, lebo je demokracia a nikto mi neprikáže nosiť prilbu na bajku !!!!!!!!!!!!!!!


5.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2017, 22:59 avatar
Veď nos bajk na prilbe.


6.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   29. 9. 2017, 23:09 avatar
Nosím prilbu na penise.


7.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2017, 23:10 avatar
Čo zákon nezakazuje, chápe sa ako povolené. Môžeš byť pokojný, v takom prípade neporušuješ zákon.


8.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   29. 9. 2017, 23:10 avatar
Ja rád porušujem a ženy to vzrušuje.


9.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2017, 23:12 avatar
Len porušuj, pokojne, počet detí (v zmysle pôrodnosti) neustále klesá.


10.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   29. 9. 2017, 23:13 avatar
Chcem síce sociálne dávky, ale už sa znižujú moje dávky spermií zmijí........


11.
označiť príspevok

Kasafran
   29. 9. 2017, 23:22 avatar
(10) Mil@níčko,
potom je načase, aby si ich začal šetriť - veď vieš, kto šetrí má za/na tri! Verím Ti, že si poradíš aj s tromi...


12.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   29. 9. 2017, 23:23 avatar
No už niesomsa najmladší, ale tri ešte dám.  


13.
označiť príspevok

Kasafran
   29. 9. 2017, 23:35 avatar
(10) Mil@níčko,
len si potom pritom daj pozor na ľudskosť, pretože v téme uvedený § 425 Neľudskosť, v bode f) znásilnenia, sexuálneho otroctva, vynútenej prostitúcie, násilného tehotenstva, nezákonnej sterilizácie alebo inej formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti - môžeš byť podľa bodu j) potrestaný odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie...!


14.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   29. 9. 2017, 23:36 avatar
Nedbám !!!!!!!!!!


42.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 9. 2017, 15:47 avatar
Milan z toho nič nevyužíva. Sexuje dobrovoľne. Bez nátlaku, ak vynecháme stoporený penis.


15.
označiť príspevok

Kasafran
   29. 9. 2017, 23:42 avatar
Mil@níčko,
nedbať nesmieš, veď koľké dobré anjelské duše by ostali dlhodobejšie neukojené - to si nedbanlivo na svedomie neber...


16.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   29. 9. 2017, 23:43 avatar
Neberiem si to na svedomie !!!!!!!!


17.
označiť príspevok

Kasafran
   29. 9. 2017, 23:58 avatar
Mil@níčko,
tak to potom zober aspoň na vedomie, ktoré Ti možno pošepne, aby si ostal naďalej použiteľný - a svoje libido necháš naďalej správne použiteľným. Poslúchni starca - rodáka suseda, ktorý Ti teraz praje dobrú noc aspoň s jedno z tých troch...


18.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   30. 9. 2017, 00:18 avatar
Poslúchnem a vykonám čo si starec a more zažiada.


19.
označiť príspevok

Kasafran
   30. 9. 2017, 09:50 avatar
Mil@níčko,
ďakujem za pochopenie, ja som tiež vo všeličom poslúchol Ernesta Hemingvaya...


40.
označiť príspevok

Osvietený muž
   30. 9. 2017, 15:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 9. 2017, 15:46 avatar
Kasafran je zmätený, lebo číta zákon, a nevie, či sloboda slova mu umožňuje vyjadrovať sa kriticky.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 13:16,  Hehe, že ešte tam dodali slovom štyridsať päť, nech je to čierne na bielom. .. *29 *29 .....
dnes, 13:15,  Posledný súd príde presne 24.4.2042 ;)
dnes, 13:13,  Jehovoví svedkovia sú ujovia a tety, ktorí postávajú na ulici a verbujú. Takže sú to v...
dnes, 13:13,  Lebo ste GLUPE ;)
dnes, 13:06,  Kto si zase z vás robí srandu??*42*42*42*42 Sem s ním, nech mu jednu pustím!!!!*41
dnes, 13:05,  Nuž stúpa to pred aktom, klesá po akte. *04 Počas aktu je to viac menej stabilné. *13*13*13...
dnes, 13:03,  Zase si robia z naaaas iba srandu. ... Ahaaaaa*15 *15*24 Ninka (*04).
dnes, 13:02,  Píš po Slovensky, si s ňou v spojení? ..
dnes, 13:02,  Víťaz je Biden. Porazený je Trump, preto kope pokiaľ sa dá, nevie sa ako malé decko zbaviť...
dnes, 13:01,  Len úbožiak so zlomenou chrbticou od neustáleho sa hrbenia si ,yslí, že bieda je to...
dnes, 12:59,  Tak jej napíš, pozdravuj, nech sa vráti. Dlho to trvá...
dnes, 12:58,  Kto je tu vlastne víťaz a kto porazený? *26 A čo bude stačiť napokon? Má dolár cenu?...
dnes, 12:53,  0911497583 volajte Skajku. *01 GDPR je v poriadku cislo protislovenskych agentiek je verejne.
dnes, 12:50,  S Ruskou federaciou na vecne casy a nikdy inak.
dnes, 12:50,  Skajiiii, chýbaš tu... No, čo, kde si? *58 Veď už nastáva koniec roka... Ako bolo v...
dnes, 12:45,  Pele do plynu Ninka na hrad.
dnes, 12:38,  Pán vedúci, nezabudnite pridať aj snehuliaka, snehovú vločku alebo niečo so zimným...
dnes, 12:37,  Ufujazdila som pred ním, stlačením zázračného gombíka. *39
dnes, 12:35,  Noooo....keby si chcel robit portret Krista v sucasnosti, minul by si, v ramci politickej...
dnes, 12:31,  Dobrý deň, Jamko! *58 Teším sa na Vianoce. *03 Aký darček by ťa potešil pod stromčekom?...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Krása nie je vždy pravá tak, ako pravda nie je vždy krásna.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(126 563 bytes in 0,313 seconds)