Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Vznik trojice a odpadnutie od pravdy.

12
reakcií
1353
prečítaní
Tému 17. apríla 2017, 14:33 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 14:33 avatar
Citujem výroky Písma z ktorých je jasné,že následne po smrti apoštolov malo nastať predpovedané "odpadnutie od pravdy". A tak je nemožné,že by RKC alebo niekto iný tvoril pravú Božiu organizáciu ,ktorá mala byť obnovená až v "čase konca".
1. Tim. 4:1:...... „Inšpirovaný výrok s určitosťou hovorí, že v neskorších časoch niektorí odpadnú od viery, tak, že budú venovať pozornosť zvádzajúcim inšpirovaným výrokom a náukám démonov.“

2. Tes. 2:3: .......„Nech vás nikto nijakým spôsobom nezvedie; lebo [Jehovov deň] nepríde, kým najprv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek nezákonnosti, syn skazy.“

Sk. 20:30: „Z vás samých povstanú muži a budú hovoriť prevrátené veci, aby odviedli za sebou učeníkov.“
2. Petra 2:1, 3: „Aj medzi vami budú falošní učitelia. Práve tí budú nenápadne zavádzať zhubné sekty a zaprú dokonca majiteľa, ktorý ich kúpil... Budú vás aj žiadostivo vykorisťovať podvodnými slovami.“

„Deti, je posledná hodina, a tak ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa teraz mnohí stali antikristami; z toho spoznávame, že je posledná hodina. Vyšli z nás, ale neboli nášho druhu... Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca a Syna.“ (1. Jána 2:18, 19, 22)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ale ako môže byť trebárs náuka o trojjedinom bohu pravdou,keď ju prvotní kresťania nespoznali a keď ona sa vyvíjala dlhé storočia po smrti apoštolov a svetlo sveta uzrela až v 5-6 storočí?
Je neuveriteľné,že mnohí reformátori,protestanti opisujú RKC ako "antikrista" a pritom veria náuke ,ktorá vzišla z dielne RKC. Ak sme len obyčajní laici a skúmame pôvod tejto náuky len krátko ,tak nie je možné,aby niekto nepostrehol to,v akom ovzduší a ako sa táto náuka/dogma/ dostala do kresťanského učenia?!
Už Eusébius plakal v danom čase,že .... "kresťanstvo premáha čisté pohanstvo". A to bolo vidieť na každom kroku,hlavne v postojoch a učení konvertitov z pohanstva,ktorí "prevalcovali" kresťanstvo svojou filozofickou školou.
Grécky ortodoxný metropolita Methodios Pisídsky nedávno napísal knihu The Hellenic Pedestal of Christianity (Helenistický základ kresťanstva), aby ukázal, že grécka kultúra a filozofia sú podkladom moderného „kresťanského“ myslenia. V tejto knihe bez váhania priznáva:..... „Takmer všetci významní cirkevní Otcovia považovali grécke prvky za nanajvýš užitočné a vypožičiavali si ich z gréckeho klasického staroveku, aby pomocou nich mohli pochopiť a správne vyjadriť kresťanské pravdy.“
A tak svetlo sveta uzrela -"burina" ,falošná napodobenina kresťanov.
Kedy sa objavili títo kresťania podobní burine? „Keď ľudia spali,“ povedal Ježiš. (Mat. 13:25) Kedy to bolo? Odpoveď nachádzame v slovách, ktoré adresoval apoštol Pavol efezským starším:..... „Viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás utláčajúci vlci a nebudú nežne zaobchádzať so stádom. A z vás samých povstanú muži a budú hovoriť prevrátené veci, aby odviedli za sebou učeníkov.“ (Sk. 20:29, 30)
Cirkvi, ktoré sa hlásia ku kresťanstvu, už stáročia vyučujú náuku o Trojici a tvrdia, že Otec a Syn sú častou tej istej osoby. V ľuďoch vytvárajú klamlivé predstavy o totožnosti Jehovu a Ježiša, a preto sa na nich vzťahuje výraz antikrist. Biblia ľudí nabáda, aby napodobňovali Krista a vytvárali si blízky vzťah k jeho Otcovi, no tieto klamstvá im v tom bránia. (1. Korinťanom 11:1; Jakub 4:8)
Ježiš nepovedal, že pšenica sa stane burinou, ale že burina bude nasiata medzi pšenicu. Teda toto podobenstvo neopisuje pravých kresťanov, ktorí odpadnú od pravdy. Skôr poukazuje na vedomé úsilie Satana skaziť kresťanský zbor tým, že doň privedie skazených ľudí z pohanov. Keď bol posledný apoštol Ján vo vysokom veku, toto odpadnutie bolo už celkom zjavné. To som uviedol daným textom,ktorý hovorí,že to už boli "kresťania iného druhu".
"Otroci" o vzniknutom probléme /v tomto podobenstve/ informovali svojho Pána a opýtali sa ho:..... „Chceš teda, aby sme vyšli a zozbierali [burinu]?“ (Mat. 13:27, 28) Jeho odpoveď sa môže zdať prekvapujúca. Hovorí im, aby pšenicu a burinu nechali rásť spolu až do času žatvy.
Tí, ktorí mali nejaké skúsenosti z poľnohospodárstva, vedia , že korene mätonoha mámivého/zmienený burina/ sa zvyčajne poprepletajú s koreňmi pšenice.
A tak v priebehu stáročí rôzne sekty takzvaného kresťanstva priniesli veľmi bohatú úrodu buriny — najprv medzi rímskokatolíckou a pravoslávnou cirkvou a potom medzi protestantskými skupinami, ktoré sa objavili vo veľkom počte.
Časom sa pôvodný kresťanský zbor zmenil, ako píše anglický filozof Bertrand Russell, a stala sa z neho náboženská organizácia, ktorá .....„by uvádzala do úžasu Ježiša a dokonca i Pavla“.
V tom čase bolo na celosvetovom poli zasiatych aj niekoľko semien pravej pšenice. Hospodár v podobenstve trpezlivo čakal dlhý čas, kým obe plodiny nevyrástli, až do pomerne krátkeho času žatvy.
Ježiš nám hovorí:...... „Žatva je záver systému vecí a ženci sú anjeli.“ (Mat. 13:39) V posledných dňoch tohto zlého systému vecí prebieha rozdeľovanie — synov Kráľovstva treba zhromaždiť a oddeliť od ľudí podobných burine.
A to som spomínal,že to dnes robia iba svedkovia ohlasovaním dobrého posolstva po celom svete.
Teda, ako je symbolická pšenica prinášaná do Božej sýpky? "Zožatí" jednotlivci boli buď privedení do obnoveného kresťanského zboru, kde získali Božiu priazeň a našli Božiu ochranu. Alebo boli "zožatí" v tom zmysle,že mnohí zostali stále burinou/synovia toho zlého/, ale už oddelenou od "pšenice".
Ježiš hovoril o „čase žatvy“ a ten zahŕňa určité obdobie. Z kontextu Písma vyplýva,že je to obmedzený,krátky čas, aj keď môže isť o dlhé desaťročia.
Ale kto a ako spôsobuje "potkýnanie a koná nezákonnosť?" (Mat. 13:41) Sú to duchovní takzvaného kresťanstva podobní burine, ktorí celé stáročia zvádzajú milióny ľudí. Robia to náukami znevažujúcimi Boha, vecami, ktoré ‚spôsobujú potkýnanie‘, ako je napríklad náuka o večnom treste v ohnivom pekle a mätúca a nepochopiteľná náuka o Trojici,nesmrteľnej duší a mnohými inými nebiblickými náukami. Mnoho predstaviteľov náboženstva dáva svojim stádam zlý príklad cudzoložným priateľstvom s týmto svetom a v niektorých prípadoch do očí bijúcim nemravným správaním. (Jak. 4:4) Okrem toho sa takzvané kresťanstvo stáva čoraz tolerantnejším k nemravnému správaniu svojich členov. (Júdu 4.)
A tak keď sú odhaľovaní,títo slepí pastieri,a že ich vyučovanie je duchovne jedovaté/palina/. tak..... "burina plače a škrípe zubami?" (Mat. 13:42) A aj preto,že si uvedomuje svoje zničenie,lebo....burina ,keď bude zozbieraná bude spálená ohňom? (Mat. 13:40)
A právom,lebo toto "kresťanstvo" znevážilo a znevažuje Boha až tak,že v 19. storočí nemecký filozof Friedrich Nietzsche označil kresťanstvo zastúpené takými organizáciami za..... „jednu neodstrániteľnú škvrnu ľudstva“. Podľa toho, čo napísal, je kresťanstvo..... „jednou veľkou kliatbou, jednou obrovskou a najhlbšou zvrátenosťou... pre ktorú nie sú žiadne prostriedky príliš zlomyseľné, príliš pokútne, príliš tajné ani príliš prízemné“.
Ak sa cirkev zmenila na cirkev prenasledovateľov,ako mohla dalej zostať svätá,čistá,hlavne ak uzavrela osudový pakt so svetskou mocou?
A tak.......,mohla sa v lone tejto "spohanštenej,svetskej cirkvi" objaviť biblická pravda,že Boh je naozaj trojjediný?
NIKDY !!! Kniha The Paganism in Our Christianity (Pohanstvo v našom kresťanstve) to potvrdzuje: „Pôvod [Trojice] je úplne pohanský.“
Tu určite nepôsobil Boží duch,nakoľko sme si ukázali,že v 2 storočí nastalo predpovedané odpadnutie a neskorším dieťaťom tohoto odpadnutia bola RKC, kde už padli úplne všetky zábrany a cirkev sa stala úplne pohanskou a svetskou. Verili by ste tejto inštitúcií,že ona prijala naozaj pravé biblické pravdy/trojica,nesmrteľná duša,peklo,atď/,keď sa všade dočítate ,že majú pôvod v pohanstve?
Obhajujú tí,ktorí veria v trojicu,biblickú pravdu,alebo len nerozumnú pohanskú náuku ,za ktorou /ktorými /stojí satan?
Naozaj môže niekto povedať,že skazená ,kresťanská inštitúcia mohla prijať niečo čisté a sväté, a pravdivé/biblické/ do svojho učenia? Mohol v tejto mocenskej cirkvi pôsobiť svätý duch a viesť ju?
Ak nie,....prečo veríme jej náukám?


2.
označiť príspevok

veriaci-4
   17. 4. 2017, 14:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

gabriel pb
   9. 6. 2017, 15:17 avatar
každý svätý má problém s duchom, ktorí sa naňho lepí ako lekvár a med


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 16:31 avatar
2,...ale to robím. Ale ty veríš len ľudským náukám,náukám démonov.   


4.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 23:32 avatar
Shagara napísal: 2. Petra 2:1, 3: „Aj medzi vami budú falošní učitelia. Práve tí budú nenápadne zavádzať zhubné sekty a zaprú dokonca majiteľa, ktorý ich kúpil... Budú vás aj žiadostivo vykorisťovať podvodnými slovami.“

Prečo si vynechal tieto slová? 2Pet2 1Bývali však medzi ľudom aj falošní proroci,...

2Pet2 1Bývali však medzi ľudom aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo, a keďže budú zapierať aj samého Pána, ktorý si ich vykúpil, uvalia na seba skorú skazu. 2A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a potupia cestu pravdy. 3Z chamtivosti sa budú usilovať vykorisťovať vás úlisnými rečami, ale ich odsúdenie sa už oddávna pripravuje a ich zatratenie nespí.

Netýka sa to aj vašich falošných prorokov, ktorých ste nasledovníkmi? No a sekta sa vždy vyznačuje tým, že sa cíti jedinečná a výnimočná. Tvrdí, že je jediná pravá, čo pasuje na spločenstvo SJ a im podobných. Znesväcujete absolútnu jednotu Otca a Syna tým, že tvrdíte, že je to pohanské.


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 4. 2017, 23:45 avatar
4,....nič som nevynechal. Falošný prorok je aj ten ,kto učí nebiblické veci a vydáva ich za Božie slovo.
JS nikdy neprorokovali a netvrdili ,že hovoria ako proroci pod inšpiráciou Boha. Tak ako aj iní, sa mýlili a to si uznali.
Absolútna jednota môže byť iba tam,kde ide o dve absolútne dokonalé bytosti, a to prípade Ježiša tak nie je. Absolútne dokonalý je len jeho Otec. Ale určite nespochybňujem to,že medzi nimi bola výnimočná jednota, ktorú Ježiš prirovnal k jednote kresťanov. A to nie je pohanské,....pohanská je len trojica a to,keď jednotu vnímaš tak,že tvrdíš,že syn je Otec a Otec je syn. A to je blbosť.


6.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   19. 4. 2017, 19:18 avatar
Shagara

Stačí to vaše proroctvo premenovať na predpoveď, ako napr. predpoveď počasia a je to vybavené. Potom všetko čo učíte je taká vaša predpoveď a keď nevyjde, tak ste sa zmýlili, no a čo, že. Že sa nesplnilo? Aj meteorológom sa nesplní a často sa zmýlia, že. Sa zmýlili a to si uznali a ideme ďalej v predpovedi, ako budeme vládnuť iba my SJ na zemi? To je vaše náboženstvo? No samozrejme že to nemohli byť proroci, predsa proroci sa nemýlia.


7.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 4. 2017, 22:01 avatar
6 ,....a ako by si nazval konce u reformátorov,keď len jedno krátke obdobie ich bolo 80? To je citácia z knihy ,ktorá pojednáva o stovkách koncoch v dejinách kresťanstva. Boli to tiež "predpovede",tak ako sa predpovedá počasie?


8.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   20. 4. 2017, 18:52 avatar
Shagara nezavádzaj!

Môžeš mi tu tie presné konce sveta od reformátorov napísať?

Ako môžeš spoločenstvo SJ, ktoré pokladáš za jediné pravé porovnávať s ostatnými zo sveta? Predsa sa pokladáte za jediných pravdivých svedkov Božích a vaši zakladatelia klamali? To sa chceš vyhovoriť spôsobom – no a čo, aj ostatní klamu? V čom je potom rozdiel od vás a od tých, ktorí podľa vás budú zničení? No vy tvrdíte, že ste jediní pravdiví svedkovia Boží a tak vyhovárať sa takým spôsobom len ukazuje, že nie ste tými, za ktorých sa vydávate. Ak by ste o sebe netvrdili to, že ste jediní praví, tak by som to bral ako zlyhanie zakladateľov niektorej z množstva cirkví, ktoré sa udialo už mnohokrát.
No a práve tí, ktorí do sveta vykrikujú, že sú jediní praví, tak práve tí ich zakladatelia prorokovali falošné konce sveta. No a vyhovárať sa, že aj ostatní mali prorokov s falošnými koncami sveta len poukazuje, že nie ste ničím výnimoční a jedineční, ale skôr naopak. Poukazuje, že ste pokrytcami.

Ja som nikdy netvrdil, že to spoločenstvo veriacich pod názvom XY je to jediné pravé. No a k žiadnym takým zakladateľom, ktorí by prorokovali presné konce sveta sa predsa nebudem nikdy hlásiť. Ja totiž na rozdiel od vás, verím slovám Ježiša, ktorý povedal jasne, že nikto to nevie ani Syn, ale jedine Otec na nebesiach.

No ty tvrdíš, že jedine spoločenstvo SJ je to jediné pravé , vaši zakladatelia prorokovali falošné konce sveta a ty sa zo svojej pozície výnimočných, pravdivých porovnávaš s tými, ktorí budú podľa vás zničení?

Je to ako keby som sa ospravedlňoval že som kradol tým, že aj iní kradnú, tak no a čo. No a súčasne by som do sveta vykrikoval, aký som jedinečný , výnimočný, čestný atd.

Vždy sa nájdu na svete poblúdení jednotlivci, ktorí predpovedajú presne konce sveta, no my sa k nim predsa nehlásime, na rozdiel od vašich zakladateľov, ku ktorým sa predsa hlásite a vyhlasujete, že ste jediní praví a v tom je tvoj problém. Takýto problém má aj KC, ktorá plná rôznych afér sa taktiež podobne vyhovára a súčasne do sveta vykrikuje, že je jediná pravá v ktorej je cirkev Kristova a tým potupuje Krista.

No a každý vykúpený s radosťou očakáva skorý príchod Kristov, no súčasne vie, že jedine Otec na nebesiach vie, kedy bude koniec a tak bdie, aby keď príde, ho nenašiel nepripraveného.


10.
označiť príspevok

toman
   22. 10. 2017, 21:31 avatar
Ahoj Shagara

Kedysi dávno som s tebou argumentoval o Trojici a myslel som si, že nevieš o čom hovoríš, keď tvrdíš, že Boh nie je trojjediný.

Teraz viem, že Trojica je nebiblická, že je to ľudská náuka, ktorá vznikala 350 rokov na šiestich ekumenických konciloch od roku 325 do 681. A o ktorej nechyrovali nielen apoštoli, ale ani účastníci toho prvého koncilu v Nikaii.

Tak som ti to chcel povedať, že máš v tomto pravdu. Boh je len jeden a je to Otec.

Tým netvrdím, že som sa stal jehovistom alebo ním chcem byť. Ani jedno ani druhé. Verím totiž, že

1. spása je z viery (Jn 3,16)
2. z viery v to, že Ježiš je Kristus (Jn 20,31)
3. a táto spása sa dá získať raz a navždy (Jn 10,28) ako dar (Ef 2,8) a nie ako odmena (Ef 2,9)

čo je nezlučiteľné s náukou Strážnej veže.

Spasený som už bol predtým a to od bodu, kedy som vyznal, že Ježiš je Pán (Rim 10,9) a dôkazom bol môj zmenený život (2 Kor 5,17).

Ale až teraz som pochopil, že jediný pravý Boh je Otec (Jn 17,3) a že Ježiš je človek (1 Tim 2,5), ktorému bola daná všetka moc (Mt 28,18; Jn 3,35).

A že bez toho, aby bol Ježiš človek a iba človek by nebolo možné, aby bol ktokoľvek spasený (Hebr 2,17; Rim 5,15). A tak som ti to chcel povedať.

Ako svedkovi by som ti ohľadom tejto témy odporúčal vypočuť si debatu Greg Stafford vs James White. Stafford je bývalý jehovista, možno si už o ňom počul.

Tak za mňa toľko. Písmo musí formovať nás, nie my Písmo a tak som sa nechal sformovať. Odporúčam ti urobiť to isté a ako prvé preskúmať doslovnosť čísla 144 tisíc:

www.jwfacts.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 12. 2017, 22:41 avatar
11,....to som rád.
--------------------------
A tá druhá tvoja časť je len to,že nemáš ešte presné poznanie vo všetkom!
Príklad: "Raz spasený,navždy spasený"....je klam. Biblia hovorí,že iba ten ...."kto vytrvá až do konca bude spasený".
A koniec ešte tu nieje, a budú ešte veľké skúšky!
---------------------------------------------------------------------
A 144 000 tisíc ,....aj keby to malo byť obrazné číslo/čo nieje/,....aj tak to poukazuje na dve skupiny ľudí s rozdrobenými nádejami/zem,nebo/
Zober si fakt,...že aj pozemská vláda,parlament,....má doslovný počet kresiel,v závislosti od veľkosti spravovaného územia a iných činiteľov. A to platí aj pre nebeskú vládu. Proste ,aby mali pozemskú skúsenosť ako ich vodca.Ježiš. Môže potom lepšie napomáhať ľudom ,nad ktorými budú vládnuť a viesť ich k dokonalosti.
A ber v potaz,....že dnes nikto na svete nekoná také dielo ako JS. Ani pán Stafford. A už nikdy sa nebude opakovať. To je dôkaz nad dôkazy!


12.
označiť príspevok

Osvietený muž
   7. 12. 2017, 22:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 12. 2017, 23:01 avatar
12,... alebo možno oboje?
-------------------------------------
"Jehova je môj Pastier.
V ničom nebudem mať nedostatok.
2 Dáva mi líhať na trávnatých pastvinách;
sprevádza ma pri dobre zavlažovaných miestach odpočinku.
3 Občerstvuje moju dušu.
Vodí ma v stopách spravodlivosti pre svoje meno". Žalm 23
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 05:45,  Nebo a zem
dnes, 05:24,  Ondrej Ďurica Ruskí vojaci https://youtu.be/GXVuNkmGoCw
dnes, 05:01,  V skratke chcu vas riadene vyhladit to je podla vsetkych oficialnych dokazov genocida hrubeho...
dnes, 04:28,  Prezident Vladimir Putin nariadil bezplatné prideľovanie pôdy na ruskom Ďalekom východe,...
dnes, 04:23,  Pre 75% obyvateľov SR je Rusko v cele s Vladimirom garantom svetoveho mieru a zela si Rusko ako...
dnes, 04:00,  Druha svetava vojna zacala v Česlovensku a tam sa aj koncila. Tym chcel Vladimir Vladimirovic...
dnes, 03:52,  Vakcinou sputnik sa dam kludne zaockovat ak by to mala byt vakcinacia povinna inak ani to...
dnes, 03:46,  Vladimir Putin odtajnil 75 let staré a utajované archivy SSSR s ukořistěnými...
dnes, 03:41,  zaujimavé videjko. ale sputnik a oxfordská vakcíny nie su RNA
dnes, 03:18,  V mojom pripade za ziadnych okolnosti sa nechat tymto svinstvom otravit. A vy ktory sa na vakcinu...
dnes, 02:54,  25. sklerotik, uz ked chceš velmi parafrázovat inych diskutérov , aspon si nevymyšlaj ty...
dnes, 02:37,  134. to zas prejde *21
dnes, 02:28,  Prikláňam sa k BYTIU ;)
dnes, 02:26,  132. pit či nepit? *21
dnes, 02:00,  Neriešim ;) Najnovšie riešim otázku BYŤ či NEBYŤ ;)
dnes, 01:59,  To na tom nie je podstatné ;) Ale, že istotou je JA SOM ;)
dnes, 01:57,  128. furt sa riešiš donemoty . uz je to nudné
dnes, 01:56,  127. bez mozgu nie je ziadne vedomie . ende . mozete to nazyvat myslením, alebo neuronovymi...
dnes, 01:37,  JA neriešim istoty pre celý svet ;) MNE stačí ak si ich poriešim pre SEBA ;)
dnes, 01:35,  Nemusíš myslieť, to je taký akoby pocit ;) Napríklad sa zameráš na istú časť tela a...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Krása nie je vždy pravá tak, ako pravda nie je vždy krásna.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(96 419 bytes in 0,204 seconds)