Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Vytrhnutie alebo "vychvátenie"

168
reakcií
125
prečítaní
Tému 15. januára 2021, 13:20 založil ondrej61.

podobné témy:1.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 13:20 avatar
Vytrhnutie
O akú udalosť ide a prečo je také dôležité mať na nej účasť?

V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať jednou udalosťou, ktorú Nová zmluva nazýva „vytrhnutie“ alebo „vychvátenie“. Ide o udalosť, ktorú očakávali samotní apoštoli, a raná cirkev žila tak, ako by sa to malo stať ešte počas jej generácie. O akú udalosť ide a prečo je také dôležité mať na nej účasť, sa dočítate v nasledujúcom článku.
Parúsia

Parúsia, alebo príchod Pána, je spomínaná už v starozákonných proroctvách. Tie sa ale poväčšine zaoberali finálnym príchodom Mesiáša, ktorý zriadi jednu dokonalú ríšu, pomstí zlo a nastane čas tzv. Milénia. Už židia v prvom storočí mali toto očakávanie, keď nastala svetovláda štvrtej ríše, Ríma, čo podľa Daniela malo byť znamením blízkeho príchodu Pomazaného. Aj samotní učeníci mali otázky po Ježišovom vzkriesení, či tento čas už prišiel. Ježišova odpoveď vymedzila nasledujúce obdobie ako obdobie Svätého Ducha a kázania evanjelia. Napriek tomu, ako sme už povedali, raná cirkev mala zjavenie a vedomie toho, že Ježiš príde skoro, a to v skrytej forme: „Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci.“(1 Tesalonickým 5,2)
Ako zlodej v noci

Toto je definícia skrytého príchodu Ježiša Krista iba ako okamihu, nie ako charakteru, charakteru zlodeja, lebo si príde po tých, ktorí mu patria. O tom hovorí List Efezským: „… cieľom správy plnosti časov dovedna zobrať všetko v Kristovi, to, čo je na nebesiach, i to, čo je na zemi.“ (Efezským 1,10)Takže, vrcholom plnosti času, ktorý momentálne žijeme a vnímame ako dnešný svet, bude vychvátenie. Túto samotnú udalosť opisuje Nový zákon nasledovne:

„Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.“(1 Tesalonickým 4,16-18)

„Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku: prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi, za jeho príchodu.“(1 Korintským 15,23)

„Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení.“ (1 Korintským 15,51-52)
Chronológia vytrhnutia

Na základe hore uvedených textov môžeme vypovedať jedno smelé tvrdenie, aká bude postupnosť pri vytrhnutí:

všetko spustí Pánov povel, na ktorý začne archanjel trúbiť
vzkriesenie tých, čo zomreli ako Ježišovi učeníci
premena aktuálne žijúcich učeníkov
spoločné vychvátenie do povetria, časti tretieho neba
hostina, svadba Baránkova

Svadba Baránkova

Kniha Zjavenia apoštola Jána popisuje túto fantastickú udalosť. „A riekol mi: Píš! Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol: To sú pravdivé slová Božie.“(Zjavenie 19,9)O tejto udalosti hovorí aj Ježiš v Matúšovi 22: „Nebeské kráľovstvo je podobné človeku-kráľovi, ktorý učinil svojmu synovi svadbu.“ Takže, cirkev je nevesta a Kristus je ženích. Pôjde o sedemročnú svadbu, resp. hostinu, na ktorú Boh volá každého, pokiaľ naplní Ním dané podmienky. Aké sú?
Podmienky

Prvou podmienkou je znovuzrodenie. Ide o narodenie z Ducha a vody. Je to vnútorné obrátenie sa k Bohu skrze Krista na základe počutia evanjelia, že Ježiš zomrel na kríži za hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych. Keď tomu človek v srdci uverí a následne aj vyzná svojimi ústami, bude spasený, jeho duša získa omilostenie a začína nový život v Kristovi.

... my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria.
(1 Tesalonickým 4,17)

Druhá podmienka je posvätenie. „Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.“(Židom 12,14)Ide o uvedomelé odvrátenie sa od takých vecí, ktoré Písmo nazýva hriech. Stručný zoznam je vymenovaný v Liste Galatským 5,19-21: „A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva.“


2.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 13:21 avatar
Plný oleja

Tretej podmienke sme vyhradili samostatný odsek. Tesne pred ukrižovaním Ježiš na Olivovej hore hovorí o ráze posledných časov. V závere svojej reči povie podobenstvo o desiatich pannách, v ktorom živo opíše práve našu tretiu podmienku. Všetkých desať panien očakáva ženícha, ale iba päť z nich sa aj uvedomelo pripraví tak, že majú vo svojich nádobách dostatočné množstvo oleja. Olej je symbolom Svätého Ducha a Jeho pomazania. V posledných dobách bude nevyhnutné, aby sme sa občerstvovali a posilňovali charizmatickou silou ako na zhromaždeniach, tak aj v osobnom modlitebnom živote. Práve to, čo sa pre svet alebo vlažné kresťanstvo môže zdať ako bláznovstvo, je kľúčom k účasti na prvom spoji do neba.
Ponaučenie z histórie

Medzi kresťanov sa zatúlala zradná myšlienka, pre ktorú mnohí minú vytrhnutie. Ide o postoj, že ak by som nestihol prvý spoj, tak nejako prežijem vládu antikrista a všetko bude OK. Toto je veľmi nebezpečný postoj. Obdobie siedmich rokov vlády antikrista, hlavne jeho druhá časť, bude horšie ako holokaust druhej svetovej vojny. To je pre dnešný demokratický svet nepredstaviteľné. Ale aj v tridsiatych rokoch minulého storočia len málokto predvídal katastrofu, ktorá sa mala stať. Dokonca, hlavy rodín upokojovali svojich členov, že všetko sa napraví, že idú iba na nútené práce a vrátia sa. Z Osvienčimu sa nevrátili štyri milióny židov. Keby to boli vedeli, ušli by pred touto katastrofou. Písmo je triezve. Nepreháňa. Ak tvrdí, že takého súženia ešte nebolo, tak to aj tak bude. Písmo varuje a dáva nám na výber. Buď život a slávu na svadbe Baránkovej, alebo vlažnosť počas kresťanského života a ako výsledok účasť na súdoch, pred ktorými varuje Zjavenie. Vyberme si správne.
Ako za dní Noacha

Svet sa vo svojej morálke a spiritualite približuje stavu, v ktorom bol za dní Noa­cha. Ako sa prúd rieky pred vodopádom zosilňuje, tak isto sa svet čoraz rýchlejšie ženie do amorálnosti, nihilizmu a pod. Záchrana je len v korábe. Noachov vstup do korábu symbolizuje vytrhnutie. Takže, vytrhnutie je záchranou pred potopou zloby, okultizmu a amorálnosti. Nie nadarmo Ježiš upozorňuje na Lótovu ženu. Príbeh Lóta a zničenia Sodomy je ďalší predobraz vytrhnutia a následných súdov.
Enoch a Eliáš

Starý zákon ešte v dvoch prípadoch poukazuje na udalosť vychvátenia. „A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh.“ (Genesis 5,24) Tu nachádzame skutočné ponaučenie, ako byť vytrhnutý. Žiť s Pánom. Chodiť s Ním. Druhým obrazom je Eliáš. On svoj pozemský život ukončil nastúpením do ohnivých vozov.

Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.
(1 Korintským 15,51)

Tieto príbehy sa môžu niekomu javiť ako bájky. Už Peter sa však ohradil, že nie je reč o rozprávkach, ale o skutočnosti. „Lebo sme nešli za chytrácky vymyslenými bájkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale ako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva.“(2 Petrov 1,16)
Kedy príde Ježiš

Podľa svedectva z Matúša 24 nepominie tá generácia, ktorá uvidí zakvitnúť figovník. Figovník je obraz Izraela. Od obdobia zničenia druhého chrámu (r. 70 po Kristovi) Izrael stratil autonómiu – tak ako predpovedal Jákob Júdovi, že neuhne palica zákonodarstva, pokiaľ nepríde Šílo (Mesiáš). Odvtedy bol Izrael v diaspóre, v rozptýlení. V 18. a 19. storočí začínajú silnieť hlasy židov v Rusku a v Európe o návrate do Eretzu – Izraela. V roku 1948 je rezolúciou Organizácie spojených národov umožnený vznik štátu Izrael, ktorý bol následne Benom Gurionom vyhlásený. Ak počítame dĺžku života človeka podľa Mojžišovho (90.) žalmu, je to 70-80 rokov, čo nám dáva najskorší dátum – rok 2018. Ak počítame podľa Božieho výroku za čias Noacha, ide o 120 rokov. Takže, máme rozpätie rokov 2018 až 2068.

Už oddávna rabíni aj kresťanskí teológovia počítajú svetový cyklus dejín na sedemtisíc rokov. Nedávne výpočty zistili, že dnešnému židovskému kalendáru chýba približne dvesto rokov, čo znamená, že židovský rok 6000 pripadá na druhú polovicu 21. storočia. Aj Izák Newton, horlivý čitateľ Biblie, udal viditeľný príchod Krista na rok 2060. Mimo tohto sa odhadujú zásoby ropy oddnes na 40 rokov. Tým v žiadnom prípade nechceme definitívne určiť presný dátum. Skôr ide o to, aby sme spozorneli a pripravili sa na naplnenie zostávajúcich proroctiev o posledných časoch.
Duch a nevesta

„A Duch a nevesta hovoria: Príď! A ten, kto počuje, nech povie: Príď! A kto žízni, nech príde, a kto chce, nech berie vodu života zadarmo.“ (Zjavenie 22,17)

To sú jedny z posledných výrokov Nového zákona. Nevieme presný dátum tej úžasnej udalosti vytrhnutia, ale vieme, že len v stave plnosti Ducha ju neminieme. Prvý krok je krst Svätým Duchom. Ďalej je nutné zostávať plný oleja v posvätení a odovzdaní Pánovi. Lebo iba ten je nevestou a súčasťou pravej cirkvi, kto miluje Ženícha a vrúcne Ho očakáva.


3.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 14:06 avatar
Je až neuveriteľne ako sa líši učenie svedkov jehovových, ktorí vytrhnutie považuju za vyhodenie.......


4.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 14:18 avatar
Skôr, než sa Ježiš postaví na Olivovú horu a začne súd národov, dôjde k jednej celkom mimoriadnej a pre mnohých fantastickej udalosti – k vytrhnutiu cirkvi. „Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.“ (1Tes 4,16-17) Ježiš Kristus sa so svojou cirkvou (nevestou) stretne najprv v oblakoch. V jednom okamihu zmiznú zo zemského povrchu tí, ktorí budú na túto chvíľu náležite pripravení a túžobne očakávajú na Pánov príchod uvedomujúc si, že tu na zemi sme iba dočasnými návštevníkmi, pričom náš skutočný domov je v nebi, kde budeme navždy s Pánom. Je zaujímavé, že o tejto, možno najvzrušujúcejšej udalosti celej Biblie sa nehovorí. Pravdepodobne preto, lebo hovorenie o vytrhnutí v dnešnej dobe, keď ľudia buď nehľadajú Boha vôbec, alebo sa uspokoja s tradíciou, znie ako rozprávka. Celé kresťanstvo však stojí na viere, že Božie slovo je pravda – presnejšie, všetko, čo je napísané v Biblii, je pravda. Ak Biblia nie je pravdivá kniha, nemá zmysel sa ňou zaoberať. Ak sú však Písma vdýchnuté Bohom, všetko, čo je v nich napísané, má na náš život priamy dopad. Biblia hovorí o vytrhnutí aj v pätnástej kapitole Prvého listu Korintským a jeho predobraz môžeme vidieť aj v príbehoch o Enochovi a Eliášovi, ktorí neokúsili fyzickú smrť, ale v tele boli vychvátení do neba. Rovnako to bude s celou cirkvou, ktorá bude na zemi pri príchode Ježiša Krista. Cieľom tohto článku je informovať všetkých, ktorí o vytrhnutí doteraz nevedeli. Tiež chcem povzbudiť všetkých, pre ktorých táto udalosť novinkou nie je, k tomu, aby sa náležite a s celou vážnosťou na stretnutie s Pánom pripravili. Boh nie je nevypočitateľný. Mesiáš vo svojej reči jasne hovorí, kto vytrhnutý bude a kto nie.

Spolu s vytrhnutím prebehne aj vzkriesenie tých, ktorí zomreli v Pánovi. Toto vzkriesenie je nazývané prvé vzkriesenie. Pri vzkriesení Ježiša Krista vstali ako prvotina zmŕtvychvstalých veriaci, ktorí zomreli vo viere a v očakávaní Mesiáša. Aj preto je dôležité zaoberať sa vytrhnutím, lebo kto bude vytrhnutý, bude definitívne oslobodený od večného utrpenia v ohnivom jazere. „A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. A ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.“ (Zj 20,4b-6)


5.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 14:21 avatar
Spasenie, záchrana, odpustenie a očistenie prichádza zvonku, skrze Jediného, a tým je Ježiš Kristus.

Postoj očakávania

Ježiš na viacerých miestach vyzýva svojich nasledovníkov, aby bdeli. Na konci Biblie je popísaný stav cirkvi v posledných časoch, ktorá volá: „Príď, Pane Ježišu!” Zdá sa, že nám ešte toto skutočné očakávanie chýba, pretože máme dojem, že ešte mnoho vecí treba na Božom diele dokončiť. No Svätý Duch spôsobí, že s pribúdajúcim časom bude očakávanie silnejšie. Človek, ktorý si uvedomuje, že ho čaká stretnutie s Bohom a hodnotenie jeho života, tejto udalosti podriaďuje svoje priority, svoj životný štýl a vzťahy s ostatnými. Bez tohto očakávania prichádza driemota, kompromisy so svetom, hriechy a život podľa tela. „A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň.“ (Lk 21,34)
Čisté rúcho

Čisté rúcho je základom pre vstup do Božieho kráľovstva. Človek by mal mať jasno v tom, či sú jeho hriechy odpustené. Je neuveriteľné, ako ľudia ľahkovážne, priam samovražedne rozmýšľajú. Niektorí porovnávajú svoj život s druhými a myslia si, že keď budú o trochu lepší ako ostatní a žijú celkom dobrým životným štýlom, venujúc sa práci, rodine, prípadne formálnej pobožnosti, je to dostačujúce, no je to veľký omyl. Človek prichádza na svet ako bytosť odsúdená na smrť, zaťažená dedičným hriechom. Každý človek k tomu pridá ešte vlastné hriešne skutky, či už ich bolo viac alebo menej. Biblia hovorí, že všetci ľudia zhrešili a nemajú Božiu slávu, preto každý človek potrebuje, aby jeho hriechy boli odpustené. Nikto však v sebe nemá moc odpustiť hriechy voči Bohu, svojim blížnym, dokonca ani voči sebe samému. Spasenie, záchrana, odpustenie a očistenie prichádza zvonku, skrze Jediného, a tým je Ježiš Kristus. Často vedieme vášnivé debaty s náboženskou tematikou, v ktorých každý obhajuje to, čomu verí. Vždy si však treba položiť jednu základnú otázku: Čo sa stalo s tvojím hriechom? Má tvoj náboženský systém odpoveď na túto otázku? Ľudia obyčajne odpovedajú, že treba robiť dobré skutky, ale to nie je odpoveďou na otázku, čo sa stalo s tými zlými skutkami. Ja osobne som sa stal kresťanom, lebo kresťanstvo nie je náboženský systém na dosiahnutie záchrany skutkami, ale prináša odpustenie hriechov. Ponúknuť niekomu reinkarnáciu, mŕtve skutky alebo hĺbku poznania nie je na odpustenie hriechov dostatočné. Každý by mal vedieť, že vierou v Ježiša Krista môže získať čisté rúcho. Preto Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska intenzívne hlása túto dobrú správu. „A Ježiš odpovediac opäť im hovoril v podobenstvách a povedal: Nebeské kráľovstvo je podobné človeku-kráľovi, ktorý učinil svojmu synovi svadbu. A poslal svojich sluhov, aby išli povolať pozvaných na svadbu. Ale nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov a povedal: Povedzte pozvaným: Hľa, svoj obed som prichystal, moje voly a kŕmny dobytok je pobitý, a všetko je hotové; poďte na svadbu! Ale oni nedbali a odišli, ktorý na vlastné pole, ktorý po svojom kupectve, a ostatní schopiac jeho sluhov hanebne ich doriadili a pobili. A keď to počul kráľ, rozhneval sa a poslal svoje vojská a zahubil tých vrahov a ich mesto podpálil. Vtedy povedal svojim sluhom: Svadba je síce hotová, ale pozvaní neboli hodní. Teda iďte na rozcestia a všetkých, ktorých nájdete, pozvite na svadbu. A tí sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých i dobrých, a svadobná dvorana sa naplnila hodovníkmi. Ale keď vošiel kráľ podívať sa na hodovníkov, videl tam človeka neodiateho svadobným rúchom, a povedal mu: Priateľu, ako si sem vošiel, nemajúc svadobného rúcha? A on zanemel. Vtedy povedal kráľ posluhovačom: Zviažte mu nohy aj ruky a vezmite ho a vyhoďte ho do vonkajšej tmy! Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.“ (Mt 22,1-14) V tomto príbehu vystupuje niekoľko skupín ľudí. Prvou skupinou sú tí, ktorí pozývajú na svadbu. Pozývanie na svadbu Baránkovu, ohlasovanie evanjelia, sa v súčasnosti deje oveľa intenzívnejšie ako v minulosti. Boží muži a ženy kážu po celom svete dobrú zvesť. Hovoria o potrebe zmierenia s Bohom, o odpustení hriechov a o príprave na nadchádzajúci súd. Samozrejme, nie každému sa to páči. Nie každý sa chce zmieriť s Bohom, a preto chce zabrániť tomu, aby mohli byť zmierení s Bohom iní. Niektorí sa zasa podobne ako farizeji za Ježišových čias boja, že dôjde k odhaleniu toho, že ich náboženský systém nebol schopný priniesť ani po dlhých rokoch do ľudských životov odpustenie hriechov. Tretiu skupinu tvoria ľudia, ktorí nie sú voči evanjeliu nepriateľskí, ale skôr ľahostajní. Veria, ale nemyslia si, že sa treba otázkami viery hlbšie zaoberať – veď život prináša toľko starostí a povinností... Musia zarábať peniaze, starať sa o rodinu a zveľaďovať majetok. Tieto veci samé osebe nie sú zlé, ale podľa nášho názoru sú otázky viery dôležitejšie. Je preto potrebné, aby sme sa nimi intenzívne zaoberali a usporiadali svoje životné priority tak, aby nám zostal čas na bohoslužbu a modlitby. Ďalej v príbehu vidíme požehnanú skupinu ľudí, ktorí hodujú na Baránkovej svadbe. Títo sú skutočne blahoslavení. Najšťastnejší ľudia sú tí, ktorých Nazaretský Ježiš predstaví svojmu Otcovi tak, ako ženích predstavuje svoju nevestu. Ešte stále sú miesta v svadobnej sále, ešte stále je možné prijať pozvanie. Bol tam však jeden človek, ktorý bol zo svadby vylúčený a bol vyhodený do vonkajšej tmy, kde je trápenie. Tento človek, na rozdiel od mnohých, ktorí pozvanie na svadbu ignorovali, pozvanie prijal. Zabudol však na to, že na stretnutie s kráľom a jeho synom sa mal náležite pripraviť. Nestačí sa teda iba obrátiť k Bohu, ale treba udržiavať v čistote svoje rúcho, vyhýbať sa hriechu a naplniť svoj život dobrými skutkami.


6.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 14:22 avatar
Hrivny

Druhým príbehom, ktorým nás Ježiš Kristus upozorňuje na parametre, ktorými bude súdiť náš život, je podobenstvo o hrivnách. Každý človek dostal od Boha rôzne talenty – inteligenciu, schopnosť konať a pod. Taktiež človek bežne disponuje majetkom, financiami, získava rôzne informácie, známosti atď. Toto obdarovanie nie je rovnaké u každého človeka. Každý dostane rôznu mieru talentov. Je zaujímavé, že v príbehu o hrivnách je zaznamenané iba to, že traja služobníci dostali rôzne množstvo hrivien (päť, dve a jednu), no nie je tu nariadené, že s nimi mali narábať tak, aby ich rozmnožili. Je to preto, že keď človek dostane od Boha dary, je automaticky zodpovedný za to, čo s nimi urobí. Ak je niekto talentovanejší, inteligentnejší alebo schopnejší ako ten druhý, Boh bude od neho vyžadovať viac ako od toho, komu bolo zverené málo. A zasa človek, ktorému bolo zverené málo, ale to, čo dostal, verne spravoval, získa od Pána dobrú odmenu. „Potom po dlhom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi. A pristúpil ten, ktorý bol dostal päť hrivien, a doniesol iných päť hrivien a povedal: Pane, päť hrivien si mi odovzdal, hľa, iných päť hrivien som získal nimi. A jeho pán mu povedal: Dobre sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána! A pristúpil aj ten, ktorý bol dostal dve hrivny, a povedal: Pane, dve hrivny si mi odovzdal; hľa, iné dve hrivny som získal nimi. A jeho pán mu povedal: Dobre, sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána!“ (Mt 25,19-23) Varovnou postavou je posledný z trojice obdarovaných. Ten odmietol svoju hrivnu používať tak, aby z nej mal jeho pán zisk. Tento sluha predstavuje ľudí, ktorí odmietajú dať svoj čas a schopnosti do služby Pánovi, lebo nevidia, že by z toho mali bezprostredný zisk. Nechcú nezištne pracovať na rozvoji Božieho kráľovstva a všetko, čím disponujú, používajú iba na svoj osobný prospech. Hlavným dôvodom je, že Pána nemilujú a neveria v nebeské odmeny. Títo ľudia budú odsúdení. Je zaujímavé, že zlý a lenivý sluha, ktorý bol odsúdený, neurobil nič zlé. Neurobil však ani nič dobré pre svojho Pána. „Potom pristúpil aj ten, ktorý bol dostal jednu hrivnu, a povedal: Pane, znal som ťa, že si prísny človek, ktorý žneš, kde si nesial, a zhromažďuješ stade, kde si nerozsypal, a bojac sa odišiel som a skryl som tvoju hrivnu v zemi; hľa, tu máš, čo je tvoje. A jeho pán odpovedal a riekol mu: Zlý sluha a lenivý, vedel si, že žnem, kde som nesial, a zhromažďujem stade, kde som nerozsypal. Tak si mal hodiť moje peniaze peňazomencom, a ja prídúc bol by som vzal svoje s úrokom. Tedy vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má desať hrivien. Lebo každému, kto má, bude dané, a bude mať hojnosť; ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy! Tam bude plač a škrípanie zubami.“ (Mt 25,24


7.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 14:23 avatar
Pre vytrhnutie je dôležité, aby veriaci boli plní oleja – Svätého Ducha.

Olej

„Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. Ale päť z nich bolo rozumných a päť bláznivých. Bláznivé vezmúc svoje lampy nevzali so sebou oleja; ale rozumné vzali oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami. A keď neprichádzal ženích, podriemali všetky a pospali. Ale o polnoci povstal krik: Hľa, ženích ide! Vyjdite mu v ústrety! Vtedy vstali všetky tie panny a ozdobili svoje lampy. A bláznivé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné odpovedali a riekli: Aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, iďte radšej k predavačom a kúpte si! A keď odišli kúpiť, prišiel ženích, a tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu, a zavreli sa dvere. Potom nakoniec prišli aj tie ostatné panny a hovorili: Pane, Pane, otvor nám! Ale on odpovedal a riekol: Amen vám hovorím, neznám vás! Bdejte tedy, lebo neviete dňa, ani hodiny, kedy príde Syn človeka.“ (Mt 25,1-13) Pre vytrhnutie je dôležité, aby veriaci, ktorí očakávajú na stretnutie s Ježišom, boli plní oleja – Svätého Ducha. O osobe Božieho Ducha, Jeho daroch a pôsobení sa niekedy vedú ohnivé debaty, čomu ja osobne veľmi nerozumiem. Tiež veľmi nechápem otázky, ktoré sa pýtajú, či je potrebné naplniť sa Svätým Duchom, hovoriť v jazykoch alebo či treba vidieť divy a zázraky, ktoré Svätý Duch pôsobí.

Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán.

Podľa môjho názoru je oveľa rozumnejšie rozmýšľať nad tým, ako získať väčšiu plnosť Svätého Ducha, viac Jeho ovocia, darov a milosti. Prečo neprosiť o väčšiu mieru Svätého Ducha? Prečo sa viac nenaplniť? Prečo tých, ktorí chcú byť plní Svätého Ducha, považovať za podozrivých? Naozaj nechápem, prečo Svätý Duch nie je v niektorých spoločenstvách vítaný a namiesto toho neustále dochádza k spochybňovaniu a udržiavaniu odstupu od tejto úžasnej osoby. Spory ohľadom Svätého Ducha sú špecifikom práve tohto obdobia pred príchodom Ježiša Krista. Keďže charizmaticko-letničné hnutie má približne sto rokov, s ohľadom na biblické proroctvá môžeme počítať s tým, že bude rásť intenzita, s ktorou bude Svätý Duch vylievaný a je dobré už teraz sa pripraviť na všetko, čo bude konať. V týchto časoch totiž bez Svätého Ducha nie je možné žiť dobrý kresťanský život. Nevieme presne, kedy Ježiš príde, no z uvedeného podobenstva je jasné, že príde o polnoci – v čase, keď duchovná temnota dosiahne svoj vrchol. Vtedy aj na kresťanov budú prichádzať driemoty a tí, ktorí nebudú mať dostatok oleja, úplne zaspia. Rozmáhajúci sa hriech, vysoké tempo života a silnejúce duchovné tlaky ich odrežú od živého spoločenstva s Bohom, pričom nebudú schopní odolávať ani chápať to, čo sa deje. Rada je jednoduchá: musíme prestať s ohovárkami, pochybnosťami a prestať sa dohadovať, či je dôležitejšie ovocie alebo dary, ale prijať plnosť toho, čo Svätý Duch dáva, prijať krst Svätým Duchom a potom sa neustále napĺňať.


8.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 14:23 avatar
Izrael

Ďalší príbeh nesúvisí s vytrhnutím, ale s udalosťou, ktorá je spojená s príchodom Ježiša Krista na Olivovú horu. Bude súd, v ktorom budú ľudia súdení podľa toho, ako sa správali k Ježišovým malým bratom – Židom. Ani jeden antisemita nebude zachránený a nevojde do Božieho kráľovstva. Každý, kto skutočne miluje Boha a berie vážne Jeho slovo, získa pozitívny vzťah k Izraelu ako národu a stane sa filosemitom. Veď celý Starý zákon je o Židoch! Izrael je tou pravou olivou, do ktorej sme my, pohania, vštepení. Pred Bohom sú veľmi cenní tí ľudia, ktorí pohnutí milosrdenstvom a z čistých pohnútok nezištne pomáhali Židom utiecť pred ich vrahmi a mučiteľmi. Za všetkých spomeňme Nicholasa Wintona, ktorý zachránil pred smrťou 669 židovských detí z Čiech a nepochválil sa tým ani svojej manželke. Tento muž má iste veľkú odmenu u Boha. Chcem upozorniť všetkých čitateľov, že pokiaľ nemáte dobre preštudovanú Bibliu a nerozumiete neľahkej otázke historického významu Izraela, nepozdvihujte svoje hlasy proti tomuto, ani sa nepridávajte na stranu antisemitov alebo popieračov holocaustu. Čo sú to za ľudia – tí, ktorí sa snažia zatajiť odporné vraždy v koncentračných táboroch, popierajú všetky princípy lásky a morálnych hodnôt?! Od takých môžeme čakať, že budú schopní toho najhoršieho. „A keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy, a zhromaždené budú pred neho všetky národy, a oddelí ich, jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, a postaví ovce po svojej pravici a kozlov po ľavici. Vtedy povie Kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta. Lebo som bol hladný, a dali ste mi jesť; smädný som bol, a dali ste mi piť; hosťom-cudzincom som bol, a prijali ste ma; nahý, a odiali ste ma; nemocný som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a prišli ste za mnou. Vtedy mu odpovedia spravodliví a rieknu: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a napojili sme ťa? A kedyže sme ťa videli hosťa-cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a odiali sme ťa? A kedy sme ťa videli nemocného alebo v žalári a prišli sme za tebou? A Kráľ odpovedajúc riekne im: Amen vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili. Potom povie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom. Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; smädný som bol, a nedali ste mi piť; hosťom-cudzincom som bol, a neprijali ste ma; nahý, a neodiali ste ma; nemocný a v žalári a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia a rieknu: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako hosťa-cudzinca, alebo nahého, alebo nemocného, alebo v žalári a neposlúžili sme ti? Vtedy im odpovie a riekne: Amen vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neučinili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.“ (Mt 25,31-46)


9.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 14:24 avatar
Cirkev – spolusluhovia

Posledným podobenstvom, ktoré končí súdom, je o človeku, ktorý bil svojich spolusluhov. „Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán. Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž príde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom. Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde Syn človeka. Ktože je teda tým verným sluhom a opatrným, ktorého ustanovil jeho Pán nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm na čas? Blahoslavený ten sluha, ktorého, keď príde jeho pán, nájde tak robiť. Amen vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. Ale keby povedal ten zlý sluha vo svojom srdci: Môj pán ešte dlho nepríde, a začal by spolusluhov biť a jesť a piť s opilcami – príde pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenazdá, a v hodinu, ktorej nezná, a rozpoltí ho a jeho diel položí s pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.“ (Mt 24,42-51) Ak niekto naozaj slúži Pánovi a očakáva Jeho príchod, prirodzene sa raduje z každého brata a sestry, ktorí robia to isté. Ak sa však vytratí očakávanie na Pánov príchod, potom zmizne z očí aj videnie toho, akým spôsobom Boh formuje svoju cirkev v posledných časoch. Každý, kto očakáva na Pána, sa raduje z celosvetového prebudenia, ktoré prebieha vo svete a ktoré prichádza aj do nášho regiónu. Raduje sa z toho, že je čím ďalej tým viac tých, ktorí sa znovuzrodili a slúžia Pánovi. Sluha, ktorý sa pridal na stranu sveta a začal biť spolusluhov, tak urobil preto, lebo vo svojom srdci neočakával Pánov príchod. Pokiaľ bude cirkev tu na zemi, budú medzi veriacimi a jednotlivými skupinami určité pnutia. Keď sa pozrieme do epištol, zistíme, že tomu tak bolo aj v prvej cirkvi. Problém sluhu, ktorý bol nakoniec odsúdený, spočíval v tom, že sa spojil so svetom (opilcami), aby poškodzoval Pánovu vinicu. V minulosti sme tu mali služobníkov, ktorí spolupracovali s ŠtB a udávali spolubratov. Dnes sa nájdu takí veriaci, ktorí sú ochotní spolupracovať so svetom proti veriacim, o ktorých vedia, že kážu toho istého Krista. To však nie je maličkosť. Smilstvo a alkoholizmus sú oproti tomu ľahkými hriechmi.


115.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 1. 2021, 01:14 avatar
3, .... často tu citujete veci, ktoré ste si vycucali z prsta! JS veria na premenenie a uchvátenie! Aj ked je tu malý rozdiel. Na danú tému je toľko rôznych pohľadov aj v protestantských cirkvách, že by si sa čudoval? Ktorý výklad j správny? Bude vychvátenie pred veľkým súžením, alebo až po, a podobne.
Rozumný človek v tomto nebude dogmatický, lebo vie, že ten jeho názor nemusí byť správny!
Hlavne ak to tvrdia tí, čo nemajú presné poznanie ani v základných náukách! A tu vidím ten zásadný problém.
A hlavne ak tí čo stále hovoria o "vytrhnutí, uchvátení", nielenže nepôjdu do neba, ale obíde ich aj život v pozemskom raji!
Samozrejme, dnes každý o sebe tvrdí že je dobrý, a že pôjde do neba, ..... ale Boh bude mať posledné slovo kto tam bude a kto nie!?
Nakoľko väčšina nevyšla z Veľkého Babylonu, a boli nájdení ako "duchovne mŕtva tretina zeme", tak už tu by som radšej bol veľmi ticho! Aj židia, náboženskí vodcovia si mysleli o sebe že oni sú tí vyvolení, ale boli poslední!
Stále , aj dnes platia slová Písma: "Prví budú poslední a poslední budú prví"!
To bude potom PREKVAPENIE !
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
..............................................................................................................................................................
                          


150.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   16. 1. 2021, 09:22 avatar
Vy sami neviete čomu veríte Shagara....teraz sa nebudeme baviť, kto bude uchvatený....ale bavime sa o tom, že bude uchvatenie....Na jednej strane sa netlacite tam kde je uz obsadene a ostavate na zemi.....Lenže ako vidíš, tak nie je obsadene ale este tisise a tisice ludi BUDU UCHVATENI..........ziadne hluposti o nejakých vyvolených 144000.......


10.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 17:10 avatar
je mi smutno z toho aky si "krestan"  
Súhlasí Shagara


12.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 17:43 avatar
čo sa ti nepači?......nemáš do koho vrtať?.....   


13.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 19:07 avatar
12. to nie je vrtanie, to je konštatovanie . si mi zhnusil všetko čo sa dalo


14.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 21:32 avatar
čo to trepeš škareda vila?.....   


17.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 22:02 avatar
14. Ondrej, ze si mi zhnusil vieru v boha . ty konkrétne  


15.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 21:36 avatar
stala sa z teba protivna ženská....vratila si sa po nejakej dobe a ako keby si to nebola ani ty.....Da sa ti pomôcť?   


16.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 21:44 avatar
Ona bola vždy protivná


18.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 22:02 avatar
16. predtym som mu dávala súhlasy ( aj dosvietenému) tak som bola super  
Súhlasí -era-


19.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 22:05 avatar
Ale aj tak ťa mám rád, aj keď si protivná


20.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 22:11 avatar
Dnes SOM zarobil na burze 150€ tak ťa musím mať rád

Heh


21.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 22:18 avatar
20. prachy ti vzdy zlepšia náladu , čo?  


24.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 22:37 avatar
Jojo, ešte viac ako tých 150 ma dnes potešil mail od google

Posielajú mi 1,13

Niekto z pakistanu mi prispel v aplikácii Donater čo SOM robil


26.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 22:39 avatar
Táto apka: play.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


27.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 22:43 avatar
26. zaloz si GoFundMe na simulátor . nejakí blázni sa vzdy nájdu čo ti prispejú  
www.lidovky.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


29.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 22:49 avatar
Asi sa na simulátor vykašlem

Miliardu a pol nikdy nedám dokopy


22.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 22:23 avatar
Nie preto si bola super...., ale nezda sa mi, že by si bola pred tým tak utocna a vyrývačná....alebo si naozaj bola, si len zmenila adresy?.....a nevsimol som si tvoju minulu utocnosť , len preto že si so mnou suhlasila?.....


23.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 22:30 avatar
22. ondrej , cely čas sa s tebou nikto nebavil, nikto ta neoslovil. naopak ty si dobehol ako osvieteného mopslík. a napádaš kazdého kto kritizuje osvieteného . asi ti to začnem kopírovat  


30.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 22:51 avatar
Moc to žerieš škareda koza....mne "nevadi", že sa so mnou skoro nikto nebaví....ved kto by tak asi mohol, ked som pomerne tvrdý ma katolikov....suhlasím s Osvieteným.....jehovistov tiež upozornujem na zle chapanie biblie....ukaz mi cloveka na df, ktorý bude so mnou suhlasiť.....to je udel znovuzrodených ludi inač.....


32.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 23:05 avatar
Chudatko naše zznovuzrodené    
Súhlasí ondrej61


33.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 23:09 avatar
Skorej znovuzhovadené


35.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 23:12 avatar
No to taky, ked ho tu furt zhovadujete, našťastie lopata ešte celkom nezhrdzavela  


36.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 23:13 avatar
On sa zvládne zhovaďovať aj sám


37.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 23:15 avatar
To zvladneš aj ty, ako aj každý   

ozaj čítal si

diskusneforum.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


39.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 23:17 avatar
Jojo, každý kope len za seba


42.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 23:20 avatar
ano je to tak....skutocní krestania boli vzdy napadaní, su napadaní a aj budu napadaní.....znovuzrodený človek už nepatri do tohoto sveta...neviem Nadja či tomu rozumieš....lebo tu sa už bavime skutocne o "blaznovstve"


46.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 23:22 avatar
42. ondrej neurázaj skutočnych krestanov  
Súhlasí ondrej61


55.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 23:31 avatar
nekomentuj skareda koza, ked nevieš o čo ide.....je to nad tvoje chapanie...


63.
označiť príspevok

hokejis muž
   15. 1. 2021, 23:40 avatar
ondrej nenapadaj !


81.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 23:59 avatar
55. ondrej správaš sa ako hovado, čo nezvláda .čo sa uchyluje k invektívam, k primitivnym prezyvkam. ty máš svetelné roky daleko k úprimnému krestanovi , otras  


85.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   16. 1. 2021, 00:15 avatar
ziadne invektívy, ziadne primitivne prezývky.....mýliš sa škareda koza, to je niečo čo ťa momentalne vystihuje v mojích očiach...nehladaj v tom nejaku nenavist voci tebe......budem rad ked sa to zmeni na škareda víla, ale este radsej budem ked sa to zmeni na krásna víla.....   


89.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 00:20 avatar
85. hašterivy dedek, tam nech ti babka pleskne po prstoch čo vypisuješ na Dfku  


93.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   16. 1. 2021, 00:25 avatar
no vidíš ako trepeš škareda koza.....   


98.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   16. 1. 2021, 00:33 avatar
nechcela by si sa stať krasnou vílou?....v politike so mnou nemusíš suhlasiť, a dokonca ani v naboženských otázkach....tvoje manipulovanie nikoho nezaujima.....vymenila si si ludi, s ktorými budes suhlasit a ktorých budes napadať...manipulatorka.....


109.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 00:57 avatar
98. ty nie si len hašterivy dedek, ty si ešte aj hlúpy dedek  


111.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   16. 1. 2021, 01:02 avatar
ano odhalil som tvoje manilulatorske maniere.....vobec by som sa necudoval, ak by sa zmenil tvoj nazor ohladom dvojiciek.....Ale to už trochu odbočujem....


47.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 23:24 avatar
ondrejko, prepáč, ale tými svojimi reakciami dokazuješ neustále, že velmi patríš do tohoto sveta, ale nič z toho nerob, lebo do tohto sveta dočasne patríme všetcia raz už patriť nebudeme, ale nech je to čo najdalej a preto, hura na očkovanie  


54.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 23:29 avatar
ale hovno Nadja....tento svet, nie je mojim domovom, akurat tu prebývam nejaký čas v tele....ja sa ti vobec nedivím, že ty ako neveriaca, tieto moje tvrdenia berieš ako šialené.....to je naozaj udel skutocných znovuzrodených krestanov.....nase vyjadrenia su naozaj blaznive pre ateistov......a o tom písem, že to je naš udel.......


57.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 23:33 avatar
Ale ja ich neberiem ako šialene, ale ako tvoje presvedčenie, no ved si ho maj, ked ti vyhovuje, lebo každý si nájdeme to, v čom vidíme zmysel našho života, kto by ti to chcel brať Chápeš? No ale tak, ako ty, aj ja sa chcem vyjadriť, a ty to ber či neber... hlavne sa tu nepobijme


72.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 23:46 avatar
No ved to vysvetli škaredej koze nie mne, ved ja s ým suhlasím čo píšeš....Ja nenapadam škaredu kozu za jej nazory, ale ona napada mna....Ked niekto povie, že neverí, tak ho predsa nenapadam....sak ma na to pravo.....ale ked niekto ide po mne ako pes po udenom, tak sa branim ,,to je zlé?.....ved tým, že sa branim, nenapadam predsa.....tam je naozaj dolezite pochopiť, kto s tým zacina a kto sa brani......
Súhlasí Nadja


61.
označiť príspevok

hokejis muž
   15. 1. 2021, 23:39 avatar
My znovuzrodení kresťania sa reinkarnujeme lenže naše vyjadrenia sú pre svet bláznivé


75.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 23:48 avatar
nie len pre svet, ale aj pre ludí, ktorí veria Boziemu slovu.....a stali sa kresťanmi....reinkarnacia je stanove učenie, ktore totane odporuje písmu......otazka ateistov tu nehra ziadnu rolu


40.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 23:18 avatar
30.hehéééj sklidni hormón najskor okey   ty si ako ten farizej   "Boze dakujem ti, ze nie som ako ostatní ludia vydierači, nespravodliví, cudzolozníci alebo ako tento mytnik. Postím sa dva razy do tyzdna dávam desiatky zo všetkého, čo získam"
 


49.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 23:24 avatar
si uplne mimo škaredá koza   


51.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 23:26 avatar
49. reakcia hodná znovuzhovadeného  
Súhlasí ondrej61


56.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 23:32 avatar
urcite škaredá koza, hadam ťa nebudem velebiť...   


79.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 23:55 avatar
56. bozechrán, any znovazhovadení velebili  


41.
označiť príspevok

hokejis muž
   15. 1. 2021, 23:19 avatar
Som mnou nikto nesúhlasí takže som znovuzrodený ?
Súhlasí Scarlette


43.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 23:20 avatar
Správny výraz je znovuzhovadený
Súhlasí hokejis


117.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 1. 2021, 01:15 avatar
43, .... na niektorých to určite platí!   


50.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 23:25 avatar
Nie je písané, že LEN znovuzrodení su napadaní, ale aj oni...  


52.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 23:28 avatar
Čo je to ONI..?


53.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 23:29 avatar
ONI su znovuzrodení


82.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   16. 1. 2021, 00:00 avatar
s reinkarnaciou naozaj skutocný kresťan nesuhlasí.....ateisti?...tym je to asi jedno....aj ked sa snad z toho posmievaju ....


83.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 1. 2021, 00:14 avatar
Aby si bol znovuzrodený, musel by na tebe spočinúť Duch svätý.


31.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 22:59 avatar
nenapadam, akurat sa zastavujem Osvieteneho....a myslím si že prave on je napadaný za svoje nazory, ktorí mnohi na tomto DF nevedia stroviť.......naopak ty napadaš osvieteneho v otazke ci je alebo nie je britania clenom Unie....a to robiš s radostou v hocijakej teme.......doslova ideš po Osvietenom ako pes po udenom......


38.
označiť príspevok

hokejis muž
   15. 1. 2021, 23:17 avatar
Edo bežne napadá a ty ho fanaticky obhajuješ, koľko razy si obhajoval jeho lži
Súhlasí Scarlette


44.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 23:21 avatar
31. ked rozširuje hoax   správaš sa ako osvieteny, ako ateista  


58.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 23:36 avatar
podla mna nerozsiruje hoax.....naopak je proti hoaxom.....
Súhlasí Nadja


59.
označiť príspevok

hokejis muž
   15. 1. 2021, 23:37 avatar
preto rozširuje hoaxy lebo je proti hoaxom


65.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 23:41 avatar
Hokino, už si mal spať.  
Súhlasí ondrej61


66.
označiť príspevok

hokejis muž
   15. 1. 2021, 23:42 avatar
Zuzka nenapadaj


71.
označiť príspevok

hokejis muž
   15. 1. 2021, 23:45 avatar
Zuzka ako by sa ti páčilo keby ťa niekto urážal ako ondrej Scarlet ?
Súhlasí Zuzka8


74.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 23:48 avatar
71. zuzke8 to nevadí , ona je tiez krestanka  


77.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 23:53 avatar
Ja som pozadu. ..


80.
označiť príspevok

Scarlette žena
   15. 1. 2021, 23:56 avatar
77. ber ako bezpredmetné   o nič nejde  


11.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   15. 1. 2021, 17:28 avatar
Ondrej, ako stále, na mňa príliš dlhé príspevky, ale dobre. Opäť bojuješ za niečo, nie proti niekomu.
Súhlasí ondrej61


25.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 22:38 avatar
Ondrík, že Z ČiernychKarpatov si chce ešte strážiť nervy, tak na neho pomaly. ..   ..  


28.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 22:46 avatar
nerozumiem zuzka....ja sa teraz snažim s každým vychadzať....to neznamena že budeme musiet mať rovnake nazory.....Ide o to aby sme sa nenapadali pre rozdielne nazory.....a pre rozdielne nazory hladali akukolvek malu chybu...a takto sa pomstili svojmu oponentovi......
Súhlasí ZBielychKarpatov


34.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 23:10 avatar
Áno, ja som to písala iba ZBielychKarpátov zo srandy, lebo som mu prrdtým hovorila, že si má strážiť nervy. ..to len tak...


45.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 23:22 avatar
velakrat ti nerozumiem Zuzka , si velakrat na inej vlne ako ja....


48.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 23:24 avatar
To bude tým, že ty si starý cap a ona mladá koza


60.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   15. 1. 2021, 23:39 avatar
ano možné to je.....ale v otázkach kresťanstva by vekový rozdiel by nemal byť problémom.....


67.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 23:42 avatar
Práve v týchto otázkach je celý svet rozdelený


68.
označiť príspevok

hokejis muž
   15. 1. 2021, 23:43 avatar
V ktorých otázkach nie je svet rozdelený ?


70.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 23:44 avatar
JA SOM

To je istota, nezpochybniteľná


88.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   16. 1. 2021, 00:19 avatar
Jak vieš?...


90.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 00:20 avatar
Uvedomujem si SEBA, teda SOM


91.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 00:23 avatar
90. ak niekto nedisponuje uvedomovaním sám seba ( dieta, v kóme, vo vegetat.kóme, rozne anomálie mozgu ) tak potom nie je?


92.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 00:24 avatar
"Len" nemá dôkaz pre tvrdenie JA SOM


94.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 1. 2021, 00:27 avatar
Dôkaz je jednoduchý: vezmi špendlík (ihlu) a pichni sa. Ucítiš bolesť, teda si.


95.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 00:30 avatar
No veď to vďaka vedomiu


99.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 00:33 avatar
94. si počul o posunutej hranici bolesti?  


104.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 1. 2021, 00:42 avatar
Počul, veď si pre SOM môžeš vybrať iný príklad. Napríklad, že si uvedomuješ, že dýchaš, serieš, napríklad.


106.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   16. 1. 2021, 00:49 avatar
Ona myslela skôr posunutý prah bolestii....  


108.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 00:56 avatar
104. Lemmy, s poškodením mozgu si neuvedomuješ ani ze existuješ  


118.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 1. 2021, 01:17 avatar
Taký človek teda ani nevie, že je [SOM]. EnaXnaY sa odvoláva na: Myslím, teda som!


119.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 01:19 avatar
Myslenie však nie je potrebné, stačí ti vnem BYTIA


121.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 1. 2021, 01:19 avatar
To, čo tvrdí Scarlette v 108. neumožňuje vnem bytia.


122.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 01:22 avatar
To JA neviem čo tvrdí, JA hodnotím svoj stav

Aj bez myšlienok dostávam spätnú väzbu, že existujem, ako vravím vnem

Pre MŇA je to dostatočný dôkaz existencie


123.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 1. 2021, 01:30 avatar
Nie, pretože ten vnem nielen cítiš, ale aj na neho myslíš.


124.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 1. 2021, 01:30 avatar
Keď nemyslíš, nevieš, či si.


127.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 01:35 avatar
Nemusíš myslieť, to je taký akoby pocit

Napríklad sa zameráš na istú časť tela a dostaneš "odpoveď" že tam je


129.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 01:56 avatar
127. bez mozgu nie je ziadne vedomie . ende . mozete to nazyvat myslením, alebo neuronovymi pochodmi, ale vypnutím mysle, fuck


131.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 01:59 avatar
To na tom nie je podstatné

Ale, že istotou je JA SOM


113.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   16. 1. 2021, 01:08 avatar
104) enaxnay hovoril skôr o rozumovom sebabytí a nie fyzickom sebabytí. ...       ..

Enaxnay, už Ťa konečne intelektuálne napĺňame?  


116.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 01:14 avatar
No je to už lepšie trošku


120.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 1. 2021, 01:19 avatar
Rozum je tiež fyzický, je to hmota, ktorá premýšľa [mozog].


126.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 01:35 avatar
lemmy www.ted.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


96.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 00:32 avatar
92. nie, nemá to sebauvedomovanie


100.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 00:35 avatar
Potom si musí nájsť iný dôkaz


107.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 00:52 avatar
100. tvoja definícia neplatí  


114.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 01:08 avatar
Pre MŇA platí


125.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 01:34 avatar
114. jáj a ty si pupok sveta  


128.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 01:37 avatar
JA neriešim istoty pre celý svet

MNE stačí ak si ich poriešim pre SEBA


130.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 01:57 avatar
128. furt sa riešiš donemoty . uz je to nudné


132.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 02:00 avatar
Neriešim

Najnovšie riešim otázku BYŤ či NEBYŤ


133.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 02:26 avatar
132. pit či nepit?  


134.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 02:28 avatar
Prikláňam sa k BYTIU


135.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 02:37 avatar
134. to zas prejde  


136.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 08:02 avatar
Bola to skúška

Kde sa prikloníš, keď nemáš dôvod BYŤ


137.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 1. 2021, 08:45 avatar
Vždy si nejaký dôvod môžeš nájsť.


138.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 08:52 avatar
Keď už chceš NIČ, tak nemáš dôvod hľadať dôvody


139.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 1. 2021, 09:04 avatar
To je výhovorka, lebo vždy sa to dá zmeniť.


140.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 09:06 avatar
Dá sa to zmeniť ak sa zmení tvoje chcenie


141.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 09:08 avatar
Ak chceš NIČ, čo ťa pohne ku zmene?


142.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 09:08 avatar
NIČ


143.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 1. 2021, 09:17 avatar
Scarlett ma pravdu, ak nič nechceš, tak čo furt CHCEŠ riešiť?
Nehaj to jak to je a buď spokojny.


144.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 09:18 avatar
Nechcem NIEČO riešiť, len diskutujem


145.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 1. 2021, 09:19 avatar
Jaj takže CHCEŠ diskutovať... okl


146.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 09:19 avatar
Dobré ráno stará mama, vitaj na diskusnom fóre


147.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 1. 2021, 09:20 avatar
Tak ty si pisal že chceš nič, ale chceš diskutovať, stary otec...


148.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 09:21 avatar
Kto povedal, že chcem?

Len zabíjam čas, kým príde SMRŤ


151.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 1. 2021, 09:22 avatar
Už sme to raz preberali, nemôžeš robiť niečo, čo nechceš, pamataš?  


152.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 09:23 avatar
Môžeš


156.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 1. 2021, 09:29 avatar
Nemožeš, aj to nechcieť musiš chcieť... hm ... všetko robíš zo svojej vole, nik nemôže ani tvojim maličkom pohnuť bez tvojej vole.


157.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 09:30 avatar
Spýtaj sa otroka, on ti to vysvetlí koho vôľu koná


158.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 09:52 avatar
A keď ťa znásilním, tak to bude v poriadku, lebo si to vlastne chcela


159.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 1. 2021, 10:13 avatar
Enax my si asi nerozumieme, ked niekomu násilím niečo berieš, on to akože chce? Ved keby ti to chcel dať, tak nemusíš použiť násilie, nie? On sa pri tom násilí buď chce brániť, alebo sa nechce brániť, ale nič z toho neznamená, že to chce.


160.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 10:56 avatar
Podľa tvojej logiky nemôžeš so mnou mať sex, keď to nechceš


161.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 1. 2021, 11:04 avatar
He? Prečo by som s tebou mala sex, ked by som to nechcela?
Ach enax, ved zapoj svoju povestnu inteligenciu, toto ma nebaví


162.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 11:16 avatar
No lebo by SOM ťa prinútil


163.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 11:33 avatar
Alebo, ty si asi nikdy ešte nemala šéfa, keď vždy robíš len to čo chceš


164.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 1. 2021, 11:46 avatar
Bud by som to chcela a nemusel by si ma nutit, alebo nechcela a musel by si ma prinutiť, nijjak inak to nejde, čomu nerozumieš?
Ty možno myslíš dôvody... takže sexovať by sa mi nechcelo, ale vedela by som sa prinutiť k sexu, a to už zasa nie je proti mojej voli, ale tie dôvody chcenia by neboli sex, ale napr. tvoje potešenie, alebo strach o život, zo znásilnenia...
Keby som nechcela, urobila by som všetko pre to, aby k tomu nedošlo, teda by som sa bránila zo všetkých síl. Možno by si mi pohrozil, a ja by som sa prestala brániť a teda zmenila názor, usudila, že je lepšie dovoliť sex ako byť mrtva, a potom by som sex pripustila z týchto dovodov.
Už tomu rozumieš?


165.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 11:47 avatar
No JA tomu rozumiem

Že niekedy robíš aj to čo nechceš
Súhlasí djjaro


166.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 1. 2021, 11:48 avatar
Takže nerozumieš, ok.
Neva, mam aj inu robotu


167.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 11:48 avatar
Hovorí sa tomu aj MUSÍŠ
Súhlasí djjaro


168.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 11:51 avatar
Niekedy to, čo musíš CHCEŠ a niekedy NECHCEŠ

Jednoduchá logika


153.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 1. 2021, 09:26 avatar
Ale NECHCEŠ sa dá zmeniť na CHCEM.


154.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 1. 2021, 09:27 avatar
To sa ešte možno načakáš.


155.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 09:28 avatar
A pri tom čakaní si tak trochu užijem


97.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   16. 1. 2021, 00:33 avatar
Hmm, keď ty to aj tak preberáš, to ptm nemá silu. ..


101.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 00:36 avatar
Akú silu očakávaš?


102.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   16. 1. 2021, 00:38 avatar
    ty povedz...  


103.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 00:41 avatar
JA na to nejdem cez silu ale cez ROZUM a LOGIKU

Ak si uvedomujem SEBA, potom nemôžem NEBYŤ

A to je pre MŇA neotrasiteľná istota


105.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   16. 1. 2021, 00:48 avatar
Nj, máš šťastie, že si človek, keby si bol napr. mačka  , tak ani nevieš o SEBE.


110.
označiť príspevok

Scarlette žena
   16. 1. 2021, 01:00 avatar
105. z8 no taká mačka by prešla zrkadlovym testom  


112.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   16. 1. 2021, 01:04 avatar
No tak hrajkajú sa, ale moc inteligentne nepozerajú. ..  
Zrejme sú aj zvieratá, čo to dokážu lepšie. ..


73.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 23:48 avatar
Ondrík, ja neverím napr. v dary, to je všetko v čom sme rozliční ohľadne viery, tak si ma už budeš vedieť zaradiť.
Nerada riešim s kresťanmi rozdielnosti, ja ich mám bez tak aj keď inak veria za súrodencov a vážim si ich a pod., takže to proste neriešim. ...


84.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 1. 2021, 00:15 avatar
A možno i mladý baran a stará koza. 


87.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   16. 1. 2021, 00:18 avatar
Som ja troška obstaraná, to je pravda.  


62.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 23:39 avatar
Jj Ondro, sorry, v tomto uznávam, že to by nikto nerozlúštil.   ...
...


64.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 23:40 avatar
... Nerušte moje vlny...  
Súhlasí ondrej61


69.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 23:44 avatar
Je srandovne, ako sa celý svet furt točí okolo alfasamcov
To su tie miliony rokov evolucie, nič nezmožeme

Deti, bru a pekne sny všetkým


76.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 23:52 avatar
Alebo stačí občas iba troška ubrať paru. ..   .. ach jaj, tiež som nad tým premýšľala... =DD len kto im to povie!! ...


78.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 23:53 avatar
Nič im nehovorte, oni sa pobijú a JA budem víťaz


86.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   16. 1. 2021, 00:16 avatar
No, a by si nám tu s Nadjou vyznával ešte aj lásku, ...


149.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 1. 2021, 09:22 avatar
Lásky nie je nikdy dosť...  


169.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   16. 1. 2021, 12:30 avatar
Ondrej, tak to vidíš, myslím, že okrem Shagaru nikto nečítal tvoje úvahy, ale diskusia bola plodná, teda objemom, vyjasnilo sa tu mnoho vzťahov, ale dovoľ, aby som ti pripomenul, že dávno si tu bol aj úchyl v modrej kockovanej košeli.  Ten nick, ktorý to písal už je zabanovaný, podobne aj ten tvoj pôvodný. 
Ale nadaj sa znechutiť, stráž si pozíciu, ktorá ti najviac svedčí = bojuj za niečo!! Nie proti. 
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 20:47,  Najsam best je Dž0ns0n&Dž0ns0n. Stačí jedna šleha a si za vodou. *03*03*03
dnes, 20:46,  Naozaj vsade ale nastastie su lahko rozoznatelny vsetci do jedneho trpia rusofobiou boja sa...
dnes, 20:45,  Mali by ma prešetriť, či som normálny, že som mu hlas nedal. *39*39*39*39
dnes, 20:45,  Nie, bo mi prebral jebačku. *29*29*19
dnes, 20:45,  pfizer na hrad...
dnes, 20:44,  Kasafran, nesmieš spochybňovať schopnosti uja Igora!!!! Spochybňuj schopnosti voličov!!!!!
dnes, 20:42,  Len aby uja salarabandu Duch Svätý osvietil!! Ináč je s nami amen. *28*28*28*28
dnes, 20:41,  1. března 2021 Tabak na Slovensku není!!! Základní rozdíl mezi bytím a nebytzím je...
dnes, 20:41,  pfizer je topka :)
dnes, 20:41,  (148,149) Era, mali by sme, ako občania SR, dôrazne žiadať konzílium psychológov a...
dnes, 20:40,  Nemáš ho rád :)
dnes, 20:37,  Peter jedine sputnik, jedine sputnik......*14*14*14
dnes, 20:36,  Keď Einstein prednášal na amerických univerzitách, často dostával od študentov otázku,...
dnes, 20:33,  Ty si výnimka a to je potvrdenie mojich slov. *39*39*39*39
dnes, 20:31,  1. března 2021 obdrželo i Slovensko prvních 200 000 tisíc vakcín Sputnik V, prozatím...
dnes, 20:30,  Ondrej chutia a nesmierne, ibaže ty si na jedovaté šípy príliš bezduchý,.*32*32 Dookola...
dnes, 20:24,  Prehltol mi to. *02*02*63
dnes, 20:23,  ...zah0l ti...??*39*39*39
dnes, 20:22,  Borísek je kurevník a ojebovák. *04*63*63*53
dnes, 20:19,  ...t0t0k...*39*39*39 Bola som na nákupoch v supermarkete, kde som si kúpila: Liter mlieka....
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Je lepšie rozsvietiť sviečku, ako zaoberať sa tmou.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(370 827 bytes in 0,444 seconds)