Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Svätý ruženec

6
reakcií
1037
prečítaní
Tému 15. októbra 2017, 13:31 založil Luther.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Luther muž
   15. 10. 2017, 13:31 avatar
Modlitba svätého ruženca

Svätý ruženec má tri časti s jednotlivými tajomstvami:
radostný ruženec
bolestný ruženec
slávnostný ruženec.
V roku 2002 Svätý Otec Ján Pavol II. stanovil ďalšiu časť svätého ruženca ruženec svetla.

Modlitba svätého ruženca začína prežehnaním sa a znamením kríža, modlitbou Verím v Boha, Otče náš, 3x Zdravas' Mária s vloženými prosbami pre jednotlivé tajomstvá a modlitbou Sláva Otcu. Potom nasledujú modlitby 5 desiatkov s jednotlivými tajomstvami. Každý desiatok začína modlitbou Otče náš, 10x Zdravas' Mária s tajomstvom, Sláva Otcu a končí fatimskou modlitbou Ó, Ježišu.
Modlitbu svätého ruženca môžeme zakončiť modlitbou Zdravas' Kráľovná a znamením kríža.

Radostný ruženec
Prosby:
1. ktorý nech rozmnožuje vieru našu
2. ktorý nech posilňuje nádej našu
3. ktorý nech roznecuje lásku našu

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):
1. ktorého si Panna z Ducha Svätého počala /pokora/ (Lk 1, 26-38)
2. ktorého si pri navštívení Alžbety v živote nosila /láska k blížnemu/ (Lk 1, 39-56)
3. ktorého si v Betleheme porodila /duch chudoby/ (Lk 2, 1-21)
4. ktorého si v chráme obetovala (Lk 2, 22-40)
5. ktorého si v chráme našla /poslušnosť, čistota/ (Lk 2, 41-51)

Bolestný ruženec
Prosby:
1. ktorý nech osvecuje rozum náš
2. ktorý nech posilňuje vôľu našu
3. ktorý nech posilňuje pamäť našu

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):
1. ktorý pre sa nás krvou potil /ľútosť nad našimi hriechami/ (Lk 22, 39-46; Mt 26, 36-56; Mk 14, 32-52; Jn 18, 1-11)
2. ktorý pre nás bičovaný bol /odpustenie našej zmyselnosti/ (Mt 27, 26; Mk 25, 15; Jn 19,1)
3. ktorý pre nás tŕním korunovaný bol /odpustenie našich hriešnych túžob/ (Mt 27, 27-31; Mk 15, 16-20)
4. ktorý pre nás kríž niesol /znášanie našich ťažkostí/ (Lk 23, 26-30; Mt 27, 32)
5. ktorý pre nás ukrižovaný bol /väčšia láska k Bohu a dušiam/ (Lk 23, 33-44; Mt 27, 33-56; Mk 15, 21-41; Jn 19, 17-37)

Slávnostný ruženec
Prosby:
1. ktorý nech usporaduje myšlienky naše
2. ktorý nech riadi slová naše
3. ktorý nech spravuje myšlienky naše

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):
1. ktorý slávne z mŕtvych vstal /viera v Božiu Lásku/ (Lk 24, 1-12; Mt 28, 5-8; Mk 16, 5-14)
2. ktorý slávne na nebesia vstúpil /túžba po nebi/ (Lk 24, 50-53; Mk 16, 19-20; Sk 1, 4-11)
3. ktorý nám Ducha Svätého zoslal /príchod Ducha Svätého do našich sŕdc/ (Sk 2, 1-13)
4. ktorý ťa, Panna, do neba vzal /milosť dobrej smrti/ (Zj 12, 14-16)
5. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval /veľká úcta k Panne Márii/ Zj 12, 1-3)

Ruženec svetla
Prosby:
1. ktorý nech je Svetlom nášho života
2. ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou
3. ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy

Tajomstvá:
1. ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie (Mt 3, 13-17; Lk 3, 22; Mk 3, 35)
2. ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru (Jn 2, 1-11)
3. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie Mt 4, 12-17, 23-24)
4. ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia (Mt 17, 1-9)
5. ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti (Mt 26, 26-29)

Znamenie kríža (prežehnanie sa)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, ukrižovaný umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravas' Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Chvála Najsvätejšej Trojici

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Modlitba Panny Márie z Fatimy

Ó, Ježišu, odpusť nám naše viny, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Zdravas' Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, Zdravas'. K tebe voláme vyhnaní synovia Evy, k tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, Orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života tvojho, ó, milostivá, ó, dobrotivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

Pri každodennej modlitbe svätého ruženca sa modlieva:
Pondelok - radostný ruženec
Utorok - bolestný ruženec
Streda - slávnostný ruženec
Štvrtok - ruženec svetla
Piatok - bolestný ruženec
Sobota - radostný ruženec
Nedeľa - slávnostný ruženec

Kto sa modlí ruženec, modlí sa k Bohu prostredníctvom Panny Márie. Modliť sa ruženec znamená uvažovať spolu s Pannou Máriou o Ježišovom živote.
Rozjímaním o jednotlivých tajomstvách sa vnímavé duše stávajú účastné milostí, ktoré Ježiš Kristus a Panna Mária zaslúžili svojím životom plným lásky.
Svätý ruženec sa môžeme modliť kedykoľvek, napr. aj pri práci alebo na ceste.

www.medzugorie.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí lea_pragmaticka1


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   15. 10. 2017, 13:40 avatar
A celkom zaujímavý a praktický príklad k tomu.

Tajomstvo ruženca /6./ - Jeho obrovská moc proti diablom

V Ríme žila istá nábožná, ale zanovitá žena, ktorá sa často spomína, keď sa hovorí o ruženci. Žena bola taká nábožná a horlivá, že svojím životom zahanbovala dokonca aj tých najprísnejších rehoľníkov.

Rozhodla sa, že požiada sv. Dominika o radu v duchovnom živote, aj preto ho požiadala, aby sa u neho mohla vyspovedať.
Ako skutok pokánia sa po svätej spovedi mala pomodliť kompletný ruženec a svätec jej poradil, aby sa kompletný ruženec modlievala každý deň.
Žena povedala, že na to nemá čas. Ospravedlňovala sa tým, že si koná pobožnosť nazvanú Station, ktorú koná každý deň v Ríme, okrem toho sa oblieka do vrecoviny, nosí závoj, niekoľkokrát v týždni si ukladá rôzne tresty, koná veľa iných skutkov pokánia a veľa sa postí.
Svätý Dominik ju opätovne povzbudzoval, aby jeho radu dodržiavala a modlila sa ruženec, ale ona ho nepočúvala.
Odišla zo spovednice, vzbudzujúc hrôzu z taktiky nového duchovného vodcu, ktorý sa ju tak naliehavo pokúšal presvedčiť, aby si osvojila pobožnosť, ku ktorej vôbec nemala sklon, a ani chuť.
Keď sa neskôr modlila, upadla do extázy. Vo videní zbadala, ako sa jej duša objavila pred súdnou Božou stolicou. Svätý Michal dal všetky jej skutky pokánia a iné modlitby na jednu misku váh a všetky hriechy a nedokonalosti na druhú.
Tá časť váh, kde boli jej hriechy a nedokonalosti, bola ťažšia ako tá, na ktorej boli jej dobré skutky.
Naplnená hrôzou volala o milosrdenstvo, pričom vzývala o pomoc Blahoslavenú Pannu Máriu, svoju milostivú príhovorkyňu. Panna Mária vzala jediný ruženec, ktorý sa táto žena pomodlila ako pokánie a dala ho na tú časť váh, kde boli jej dobré skutky. Tento jediný ruženec bol taký ťažký, že vážil viac ako všetky jej hriechy a dobré skutky dokopy. Panna Mária ju potom pokarhala, že sa odmietala riadiť radou sv. Dominika a nemodlila sa ruženec každý deň.
Len čo žena nadobudla vedomie, ponáhľala sa za svätým Dominikom a vrhla sa mu k nohám. Povedala mu všetko, čo sa jej vo videní stalo a prosila ho o odpustenie za nevieru a sľúbila, že sa ruženec bude modliť každý deň. Tým dospela ku kresťanskej dokonalosti a nakoniec aj k sláve večného života.


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   15. 10. 2017, 13:41 avatar
Iba málo svätcov dosiahlo takú výšku modlitby ako Mária Magdaléna, ktorú každý deň dvíhali k nebu anjeli a ktorá mala privilégium kráčať priamo po stopách nášho Pána a Jeho Blahoslavenej Matky.
Keď jedného dňa prosila Boha, aby jej zjavil bezpečný spôsob, ako sa má zdokonaliť v láske k Nemu a získať vysoký stupeň dokonalosti, poslal svätého Michala archanjela, aby jej v Jeho mene povedal, že dokonalosť nemôže dosiahnuť inak, než meditovaním o Umučení nášho Pána.
Pred jaskyňou, kde bývala, postavil anjel kríž a povedal jej, aby sa pred ním modlila, uvažovala o tajomstvách umučenia (teraz ich nazývame Tajomstvami Bolestného ruženca), lebo na vlastné oči videla, ako sa odohrávali a ako k nim došlo.
Panna Mária povedala počas zjavenia blahoslavenému Alanovi, že akonáhle začal sv. Dominik kázať o svätom ruženci, dotklo sa to aj zatvrdnutých hriešnikov, ktorí ronili trpké slzy nad ťažkými hriechmi, ktoré spáchali.
Deti v mladom veku robili neuveriteľné pokánie a všade, kde kázal o svätom ruženci, boli ľudia takí horliví, že hriešnici zmenili svoj život a ich spôsob pokánia bol pre všetkých veľkým povzbudením a poučením.

Ak sa stane, že vaše svedomie je zaťažené hriechom, vezmite si do ruky Ruženec a pomodlite sa z neho aspoň časť, aby ste si uctili niektoré z tajomstiev života, umučenia a oslávia nášho Pána Ježiša Krista a buďte si istí, že keď o nich meditujete a uctievate si ich, On ukáže svoje Sväté Rany Nebeskému Otcovi. On sa za vás bude prihovárať a udelí vám ľútosť, skrúšenosť a odpustenie hriechov.

Náš Pán povedal jedného dňa blahoslavenému Alanovi: „Ak by sa nešťastní a úbohí hriešnici modlili môj Ruženec, mali by účasť a podiel na zásluhách môjho Umučenia, ja sám sa budem za nich prihovárať a upokojím spravodlivosť svojho Otca.“

Náš život je neustálym bojom a sériou pokušení, nemáme diskutovať a polemizovať s nepriateľmi tela a krvi, ale s mocnosťami pekla. Či môžeme v boji proti nim použiť lepšie zbrane, ako je Modlitba, ktorú nás naučil náš Vodca a Anjelské zvestovanie, ktoré zahnalo diablov, zničilo hriech a obnovilo svet?
Môžeme použiť lepšiu zbraň, ako meditáciu o Živote a Umučení nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je naším Spasiteľom? Lebo ako hovorí sv. Peter, aj my sa máme ozbrojiť tým istým zmýšľaním ako Kristus, aby sme sa bránili proti tým istým nepriateľom, ktorého On porazil a ktorá nás denno-denne obťažuje.

„Odkedy pokora a umučenie Ježiša Krista rozdrvili diabla, bol takmer neschopný napadnúť dušu, ktorá je vyzbrojená meditáciou o tajomstvách života nášho Pána a ak predsa takú dušu trápi a znepokojuje, utrpí hanebnú porážku.“ (kardinál Hugues)

Oblečte sa do Božej výzbroje, vyzbrojte sa Božími zbraňami – svätým ružencom – a rozšliapete hlavu diabla a tak budete stáť pevne zoči-voči všetkým jeho pokušeniam. Práve preto je ruženec takou hroznou vecou pre diabla.
Práve preto ho svätci použili na to, aby držali diablov na reťazi a aby ich vyhnali z ľudí, ktorí boli nimi posadnutí. Hovorí o tom niekoľko autentických záznamov.


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   15. 10. 2017, 13:41 avatar
Blahoslavený Alan hovorí, že poznal človeka, ktorý sa pomocou pobožností rôzneho druhu pokúšal vyhnať zo seba diablovho ducha, ktorým bol posadnutý, ale bez úspechu.
Nakoniec sa rozhodol, že si okolo krku zavesí ruženec, čo ho značne upokojilo. Zistil, že kedykoľvek si ho zložil, diabol ho kruto mučil, preto sa rozhodol, že ho bude nosiť okolo krku vo dne v noci. To vyhnalo diabla úplne, lebo nemohol zniesť takú hroznú reťaz. Blahoslavený Alan dosvedčil, že on sám oslobodil od diabla veľa ľudí, ktorí boli ním posadnutí. Dosiahli to tým, že na krku nosili ruženec.

Páter Jean Amat, člen rehole sv. Dominika, mal istý rok v Aragónskom kráľovstve sériu pôstnych kázní. Doviedli k nemu mladé dievča, ktoré bolo posadnuté. Po tom, čo sa niekoľkokrát neúspešne pokúsil z nej diabla vyhnať, dal jej okolo krku svoj ruženec. Len čo to urobil, dievča začalo hrozne kričať a výskať. „Zložte mi ich z krku! Zložte mi ich z krku! Tie granáty ma mučia.“
Páter Amat, pohnutý ľútosťou, zložil z krku dievčaťa ruženec.
Nasledujúcu noc, keď si ľahol na odpočinok, prišli k nemu presne tí istí diabli, ktorými bolo spomínané dievča posadnuté. Od zúrivosti až penili a pokúšali sa ho pevne chytiť. Páter však v ruke pevne držal ruženec, takže mu ho nedokázali vytrhnúť. Podarilo sa mu udierať ich, až ich nakoniec vyhnal, pričom hlasno zvolal: „Svätá Mária, Pani svätého ruženca, príď mi na pomoc!“
Keď na nasledujúci deň išiel do kostola, stretol spomínané dievča – ešte vždy posadnuté diablami – a jeden z nich sa v jej vnútri začal smiať. „Nuž, brat, keby si nebol mal v ruke ruženec, boli by sme s tebou urobili krátky proces,“ povedal posmešným hlasom.
Páter ovinul svoj ruženec okolo krku dievčaťa, pričom povedal: „Skrze sväté meno Ježiša a skrze meno Márie, Jeho svätej Matky, ale aj skrze moci a silu Najsvätejšieho ruženca vám rozkazujem, zlí duchovia, odíďte z tela tohto dievčaťa.“ Okamžite museli poslúchnuť a dievča sa ich zbavilo.


5.
označiť príspevok

milky945 muž
   15. 10. 2017, 16:34 avatar
Lea prečítal som si časť článku a je dosť zaujímavá z môjho pohľadu, konkrétne :

RE "Nakoniec sa rozhodol, že si okolo krku zavesí ruženec, čo ho značne upokojilo. Zistil, že kedykoľvek si ho zložil, diabol ho kruto mučil, preto sa rozhodol, že ho bude nosiť okolo krku vo dne v noci. To vyhnalo diabla úplne, lebo nemohol zniesť takú hroznú reťaz."

Keď si zložil ruženec a diabol ho kvôli tomu mučil, to vypovedá o tom, že diabol chcel, aby nosil ruženec. Čiže ruženec je zrejme diabolská vec.

Potom sú tu dve rozporné veci:
1. diabol ho kruto mučil, keď si reťaz / ruženec dal dole z krku
ale
2. diabol nemohol zniesť krutú reťaz / ruženec, ktorú mal na krku, preto diabol odišiel

To je divný diabol, ktorý nevie čo chce, raz tak, raz tak jedná, koná sám proti sebe.


6.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   15. 10. 2017, 21:25 avatar
Milky vysvetlil si si to po svojom - a sám si vytvoril neexistujúci rozpor. To si už musíš doriešiť sám. Príspevok je o inom.
Súhlasí Luther


7.
označiť príspevok

milky945 muž
   15. 10. 2017, 22:47 avatar
Lea, ten rozpor je očividný, ale zjavne nie pre teba. To si už musíš doriešiť ty sama, že si text sama nepreveríš treťou stranu, keď to sama nevieš.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 05:04,  Vo svete vycina virus ktory denne zabije 8500 deti vola sa hlad ucinnym liekom je jedlo bohuzial...
dnes, 04:48,  Už je pochopiteľné, prečo Slovensko stále používa v nemocniciach neúčinnú liečbu...
dnes, 04:46,  https://fb.watch/3fgHRjnJSl/ toto video pustite ludom v STV.
dnes, 04:44,  Pavel Kamas ponúka triezvy videokomentár k súčasnému pandemickému hoaxu, falošnému...
dnes, 02:09,  1, .....Bol presne taký ako jeho Otec, .... nestranný! Ale ak by som pripisoval...
dnes, 02:06,  https://www.facebook.com/groups/621403755226825/permalink/713912459309287/ Ja mám mačku a...
dnes, 02:05,  1, .... ja som prijal náboženstvo skrze nebiblický krst ako mimino. Vtedy sa ma nikto...
dnes, 01:52,  18, .... no a práve to je to, čo odporuje Písmu. Napríklad sa tam spomína to jej...
dnes, 01:42,  16 : "A si ty alebo iný /Kliein,Tomáš/ Bohom inšpirovaný?" A ty si ? Drž sa...
dnes, 01:33,  A to som si myslel že doba otrokov už dávno skončila ale po roku represálií tejto...
dnes, 01:14,  1 : Clovek je tvoj omylný. Určite mi v tomto protestanti dáte za pravdu. Dakedy ste boli...
dnes, 01:01,  22 : "Vidis, nie tie iste slova, odrecitovane a naucene, ale PRIRODZENE slova cloveka...
dnes, 01:00,  Maroš, ty si šaľený kôň? *21
dnes, 00:53,  Viac na odkaze.
dnes, 00:53,  prestan spammovat, rozdel to do dvoch tém . to je chorééé
dnes, 00:52,  https://www.maria.sk/sites/default/files/files/O_pravej_ucte_k_Panne_Marii.pdf
dnes, 00:50,  Tutok doma zimno je, na Slovensku. *21 iba biele tigre, by tu mali vyrastať. *21 Dneska krupky...
dnes, 00:49,  23 : Ty si tie slová nepreložil zrozumitelnejšie, ale im dal iný význam. Proste vy Jehovisti...
dnes, 00:48,  Boh Otec dal svetu svojho Jediného iba cez Máriu. Iba Mária našla milosť u Boha... „Svet...
dnes, 00:46,  14, ..... kto povedal? A si ty alebo iný /Kliein,Tomáš/ Bohom inšpirovaný? *54 Ak nie, tak...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Deti nie sú zlé, ani neslušné. Deti sú iba odrazom spoločnosti, v ktorej vyrastajú.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(78 051 bytes in 0,225 seconds)