Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Sväté písmo a tradícia

114
reakcií
2047
prečítaní
Tému 9. novembra 2017, 16:19 založil Luther.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 16:19 avatar
105 Autorom Svätého písma je Boh. „Čo Boh zjavil a písomne sa nachádza a predkladá vo Svätom písme, bolo zaznačené z vnuknutia Ducha Svätého.“
„Svätá matka Cirkev na základe apoštolskej viery pokladá všetky knihy Starého a Nového zákona i všetky ich časti za posvätné a kánonické, pretože, napísané z vnuknutia Ducha Svätého, majú za pôvodcu Boha a ako také boli odovzdané Cirkvi.“

136 Boh je autorom Svätého písma tak, že inšpiruje jeho ľudských autorov; pôsobí v nich a cez nich. Tak zaručuje, že ich spisy učia bez omylu spasiteľnú pravdu.

80 „Posvätná Tradícia a Sväté písmo teda navzájom úzko súvisia a sú spojené. Veď obidve vyvierajú z toho istého božského prameňa, určitým spôsobom splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu.“ Obidve robia v Cirkvi prítomným a plodným tajomstvo Krista, ktorý sľúbil, že ostane so svojimi „po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20).

81 „Sväté písmo je Božie slovo, nakoľko je písomne zaznačené z vnuknutia Ducha Svätého.“
„Posvätná Tradícia však Božie slovo,(113) ktoré zveril Kristus Pán a Duch Svätý apoštolom, neporušene odovzdáva ich nástupcom; aby ho, osvietení Duchom pravdy, svojím ohlasovaním verne zachovávali, vysvetľovali a šírili.“

82 Z toho vyplýva, že Cirkev, ktorej je zverené odovzdávanie a vysvetľovanie Zjavenia, „nečerpá svoju istotu o všetkom, čo bolo zjavené, iba zo Svätého písma. Preto treba obidve prijímať a vážiť si ich s rovnakou láskou a úctou.“

83 Tradícia, o ktorej tu hovoríme, pochádza od apoštolov a odovzdáva to, čo oni prijali z Ježišovho učenia a príkladu a čo ich naučil Duch Svätý. Veď prvá generácia kresťanov ešte nemala napísaný Nový zákon a Nový zákon sám svedčí o procese živej Tradície.
Od nej treba odlišovať „tradície“(1202, 2041) teologické, disciplinárne, liturgické alebo týkajúce sa nábožnosti,(2684) ktoré sa postupom času zrodili v miestnych cirkvách. Sú to osobitné formy prispôsobené rôznym miestam a obdobiam, ktorými sa prejavuje veľká Tradícia. V jej svetle sa tieto „tradície“ môžu pod vedením Učiteľského úradu Cirkvi zachovať, zmeniť alebo aj zanechať.

95 „Je teda zrejmé, že posvätná Tradícia, Sväté písmo a Učiteľský úrad Cirkvi podľa nanajvýš múdreho Božieho rozhodnutia tak navzájom súvisia a sú spojené, že jedno bez druhých by neobstálo a všetky spolu, každé svojím spôsobom, pôsobením jediného Ducha Svätého účinne prispievajú k spáse duší.“

97 „Posvätná Tradícia a Sväté písmo tvoria jeden posvätný poklad Božieho slova,“ v ktorom putujúca Cirkev ako v zrkadle kontempluje Boha, prameň celého svojho bohatstva.

113 2. Ďalej treba Písmo čítať(81) „so zreteľom na živú Tradíciu celej Církvi“. Podľa výroku cirkevných Otcov Sväté písmo je napísané skôr v srdci Cirkvi ako na materiálnych prostriedkoch (sacra Scriptura principalius est in corde Ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta). Cirkev totiž nosí vo svojej Tradícii živú pamäť Božieho Slova a Duch Svätý jej dáva duchovný výklad Písma („… podľa duchovného zmyslu, ktorým Duch obdarúva Cirkev“ ).

120 Apoštolská Tradícia umožnila Cirkvi rozoznať,(1117) ktoré spisy majú byť započítané do zoznamu posvätných kníh. Tento úplný zoznam sa volá „kánon“ Svätého písma. Obsahuje 46 spisov Starého zákona (45, ak sa Jeremiáš a Náreky počítajú spolu) a 27 spisov Nového zákona. Sú to:
Knihy Starého zákona: Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium, Jozue, Sudcovia, Rút, Prvá a Druhá kniha Samuelova, Prvá a Druhá kniha kráľov, Prvá a Druhá kniha kroník, Ezdráš, Nehemiáš, Tobiáš, Judita, Ester, Jób, Žalmy, Príslovia, Kazateľ, Pieseň piesní, Múdrosť, Sirachovec, Izaiáš, Jeremiáš, Náreky, Baruch, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš, Malachiáš, Prvá a Druhá kniha Machabejcov.
Knihy Nového zákona: Evanjeliá podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána, Skutky apoštolov; listy svätého Pavla: Rimanom, Prvý a Druhý list Korinťanom, List Galaťanom, Efezanom, Filipanom, Kolosanom, Prvý a Druhý list Solúnčanom, Prvý a Druhý list Timotejovi, List Títovi, Filemonovi; List Hebrejom, Jakubov list, Prvý a Druhý Petrov list, Prvý, Druhý a Tretí Jánov list, Júdov list; Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa).

www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 16:24 avatar
104 Vo Svätom písme Cirkev neprestajne nachádza svoj pokrm a svoju silu, lebo v ňom nedostáva iba ľudské slovo, ale to, čím ono naozaj je: slovo Božie. „Veď v posvätných knihách Otec, ktorý je na nebesiach, ide s veľkou láskou v ústrety svojim deťom a zhovára sa s nimi.“

107 Inšpirované knihy učia pravdu. „Keďže teda všetko, čo tvrdia inšpirovaní autori čiže svätopisci, sa má pokladať za tvrdenie Ducha Svätého, treba vyhlásiť, že knihy Písma isto, verne a bez omylu učia pravdu,(702) ktorú Boh chcel, aby bola zaznačená v posvätných spisoch na našu spásu.“


3.
označiť príspevok

litiliti muž
   9. 11. 2017, 18:03 avatar
Preco si si dal nick Luther?


4.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 18:08 avatar
Pretože som jeden čas odpadol od katolíckej viery. A tento nick Luther mi prišiel ako symbol toho.


5.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 18:22 avatar
Áno som. to si nevedel?


11.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 18:26 avatar
A aký mám štýl argumentácie?


47.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

litiliti muž
   9. 11. 2017, 18:15 avatar
Ja mam zenu lutheranku, a ked vidi , ako katolicizmus je plne funkcna cirkev: vie stale oslovit mladych ludi, tak uvazuje o prestupeni....
Ale ja ju nenutim do toho, keby bola v nejakej sekte, tak uz by som robil s nou poriadky, lebo ked vidim takych tupcov ako shakira, fotoon....tak skutocne potrebuju pomoc
Súhlasí Patrick91


7.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

litiliti muž
   9. 11. 2017, 18:21 avatar
Nadavas uz aj ty....


10.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 18:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 18:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 18:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 18:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 19:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.94.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 11. 2017, 20:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.108.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 21:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.112.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 11. 2017, 21:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.114.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 22:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.115.
označiť príspevok

veriaci-4
   10. 11. 2017, 00:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 18:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 18:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 18:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 18:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 18:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 18:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 18:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.37.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 18:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 18:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.45.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 19:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.50.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 19:28 avatar
45,...teda "tretina Písma hovorí o trojici"? Alebo "tretina Písma hovorí o Bohu ktorý po celú večnosť mučí hriešne stvorenstvo"?
Neviera,ateizmus vzišiel hlavne preto,lebo slušní a rozumní ľudia nemohli uveriť v takú kreatúru.
Boh Biblie a lásky je úplne iný.
Súhlasí Ludwig


51.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 19:32 avatar
Láska? U jehovistov cudzie slovo.


52.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 19:34 avatar
Oprav ma ak sa nemýlim, že si písal že láska pozostáva z rozumu.


53.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 19:34 avatar
Ak sa mýlim.


57.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 19:43 avatar
52,......mýliš sa. Prečítaj si to ešte raz,aby si neklamal. Zásadová láska , nie je nejakou chladnou záležitosťou rozumu.
Skutočná láska ,agapé,.....je silný cit,náklonnosť ,ktorý aby bol správny a skutočne pomáhal,je riadený biblickými zásadami,rozumnosťou.
Myslím,že vo svojom príspevku som to dostatočne vysvetlil, aj na základe príkladov. Luther keď tvrdil ,že židia otrávili studne,sotva prejavil lásku k blížnym,k židom?! On tu nepoužil ani cit,ani rozum.
Alebo ked katolíci upaľovali svojich odporcov,....tak tiež asi sa minuli skutočnej láske, citu a tiež aj rozumu. Lebo ak zabiješ nejakého človeka/inak zmýšľajúceho/,...určite tým neobhájiš nejakú náuku a podobne.
Vy môžte poučovať o láske tak akurát v Malackách na lampárni,....... 


60.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 19:46 avatar
No ja som čítal niečo iné keď si písal Tullovi. Ale s tebou sa nedá diskutovať. Ty len útočíš a osočuješ.


64.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 19:51 avatar
60,......a naozaj? Vy ste začali,....ja som sa len trošku prispôsobil. Pre vás 100 miliónov mŕtvych v 2 svetovej vojne je láska,....ale ak JS nezabili nikoho a ani neprejavili násilie na niekom,....tak to je nenávisť. Aký meter to máte?


54.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 19:35 avatar
51,......a čomu hovoríš láska? Napríklad "objímanie" katolíkov a protestantov počas tridsaťročnej vojny? 
Alebo šialenstvo nacionalistického Nemecka ,ktoré bolo na pol katolícke a protestantské? Takú lásku JS nemusia,.....Sorry


55.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 19:39 avatar
A čo ja mám s 30 očnou vojnou a nacistickým nemeckom?


56.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 19:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.58.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 19:43 avatar
V jubilejnom roku 2000 sa Ján Pavol II. formálne ospravedlnil za chyby cirkvi v minulosti.


59.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 19:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.62.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 19:49 avatar
58,...niekto sa stále len ospravedlňuje,....ale nerobí zo svojich skutkov pokánie a stále ich opakuje,....ak aj niekedy v inej forme.
Také pokánie Boh neprijíma,........Preto už aj bolo v Písme rozhodnuté o zničení trinitárskeho náboženstva.
Niekomu môžeš dať sto dôkazov, a používať zdravý úsudok, .....a aj tak si bude stáť za svojim neudržateľným nezmyslom.


65.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 19:54 avatar
Ty sa radšej staraj o svojich sfanatizovaních bratov svedkov a pozeraj na svoju jehovistickú cirkev. Tá toho má na rováši až až. Káuz ma neúrekom.


67.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 19:57 avatar
Nedivím sa že vašu sektu zakázali. Mali by ju zakázať na celom svete. Ste obyčajní satanoví posluhovači. Viď z tvojich príspevkov srší len nadradenosť, agresivita... no lásku som v nich nenašiel. Vy si hovoríte že ste pravá cirkev? V prvom rade popierate Syna, teda nemáte ani Otca.


72.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 20:05 avatar
65,.......ja nedám na falošnú propagandu. Robím vždy prísnu selekciu. A to aj na adresu vás. Nenapíšem nikdy ,to,čo nie je pravda. Nenechám sa oklamať polopravdami,klamstvami. Ani keď ide o odporcov pravdy.


78.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 20:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.85.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 20:32 avatar
Porovnávaš cirkev čo tu je 2000 rokov so sektou nedávno vytvorenou. V katolíckej cirkvi sa vkradli aj draví vlci. Preto to vyzeralo v stredoveku ako to vyzeralo. No napriek tomu ju pekelné brány nepremohli.
Súhlasí litiliti


87.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 20:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.88.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 20:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.90.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 20:44 avatar
Sk 20,30 Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou.


92.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 20:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.95.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 20:51 avatar
90,.......boli svedkovia v 2 storočí ,keď Ján napísal a varoval ,že prichádza odpadnutie/po smrti apoštolov/..... „Deti, je posledná hodina, a tak ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa teraz mnohí stali antikristami; z toho spoznávame, že je posledná hodina. Vyšli z nás, ale neboli nášho druhu." (1. Jána 2:18, 19, 22)
Kto to vyšiel z prvotných kresťanov ,....a prečo Ján napísal ,že je "posledná hodina",.....a že "nie sú nášho druhu"???
Akého druhu je trinitárske náboženstvo,alebo katolicizmus?


63.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 19:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 19:46 avatar
55,....ak si katolík,alebo protestant,.....tak máš. Ak vieš ,čo je to krvná,kolektívna vina.
Ak v Izraeli niekto niečo zlé urobil,/Achan,Achab,Jehorám,Menasse,a pod./....trpel celý národ,atď......
A to platí aj na "Veľký Babylon",....ak ho neopustíš,tak ponesieš ten trest ,ktorý on dostane. Aj kvôli tým vojnám a iným veciam. Písal som o tom predvčerom.


69.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 19:59 avatar
Ty prenechaj radšej súd na Boha a nestaraj sa kto bude spasený, alebo nie. Ty sudca.


73.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 20:07 avatar
69,....to aj robím. To ,tvrdí Boh vo svojom Slove.
A tak,ak sú JS falošným náboženstvom,....tak sa to týka aj mňa. Súdi nás Slovo živého Boha,.....nie ja. .......Ja ťa mám rád. 


76.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 20:11 avatar
Súdi nás Slovo živého Boha.Áno. Takže už by si mal prestať prekrúcať písmo.
Ty ma máš rád? Prepáč ale nejak som to nepocítil. To sú len slová do vetra.


74.
označiť príspevok

litiliti muž
   9. 11. 2017, 20:09 avatar
Shakira, nastastie ste vymyli mozog len ludom, ktori ledva skoncili zakladnu skolu....ale i tak budes plne zodpoveny zato , co si urobil....a zial urobil si to vedome! Ja som hriesny, ale nechcel by som byt v tvojej kozi, ked teba i mna bude raz sudit Boh....


77.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 20:14 avatar
74,......."vyrytý mozog" môže mať hlavne ten,.....kto nepozná Písmo,....históriu,....vývoj dogiem,......a kto nepoužíva zdravý úsudok.
A to vieš,...."Boh si vyvolil neurodzené,slabé veci sveta,...dojčatá",....my nie sme ako vy- "Synovia,anjeli svetla".
Ale rátaš aj s tým,...."že prví budú poslední,a poslední budú prví"?
Kto sa dnes otŕča pred svetom,....médiami,....kamerami,....v predných laviciach???


79.
označiť príspevok

kntsz muž
   9. 11. 2017, 20:18 avatar
55 -
počúvaj ty ogrgeľ - neboli náhodou tvoji rodičia, či prarodičia či pra-pra-pra atď. tiež katolíci???
Určite však neboli jehovisti.
V zmysle tvojej dementnej "logiky" sa správaš ako masový vrah, ktorý odhodil krvavý nôž a začal tvrdiť, že je čistý a s vraždami nič nemá ...
Uprac si to vo svojej gebuli - úbožiak.
Súhlasí litiliti


80.
označiť príspevok

kntsz muž
   9. 11. 2017, 20:20 avatar
79 - pardon to bola reakcia na "shagaru" 61 - nakoniec z dvojšipky je to vidno


84.
označiť príspevok

muskat muž
   9. 11. 2017, 20:28 avatar
Ktože to len zahodil španielsku čižmu a kladivo na čarodejnice?  
Súhlasí Shagara


93.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 20:46 avatar
84,........www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
-------------------------------------------------------
www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
----------------------------------------------------------
www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk 


102.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 21:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.103.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 21:04 avatar
V jubilejnom roku 2000 sa Ján Pavol II. formálne ospravedlnil za chyby cirkvi v minulosti.


106.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 21:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.86.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 20:34 avatar
79,........Vas ist das -ogrgeľ?
Boli,....a aj ja som bol dlhé roky katolík.
Vieš,....premýšľajúci človek uvažuje takto:...."Bol som hriešnik,.....ale som uveril v Kristovú obeť,.....robil som pokánie,......obrátil som sa,.......a verne ho nasledujem,....a tak som získal spravodlivé postavenie pred Bohom,lebo som sa s ním zmieril.
Tiež som poslúchol ,vyjsť z falošného náboženstva,.....tak prečo by som bol "vrah,úbožiak".
To sú skôr tí,....čo budú obhajovať stále aj tie najväčšie zverstvá,menom svojho Boha,....... ,alebo sa odvolávať na "ducha doby".
------------------------------------------------------
Cˇo hovorí Písmo?.........."hlas z neba, ktorý povedal: „Vyjdite z neho, ľud môj, ak nechcete mať s ním účasť na jeho hriechoch a ak nechcete dostať časť z jeho rán. 5 Lebo jeho hriechy sa nahromadili až do neba a Boh si pripomenul jeho skutky nespravodlivosti."

Už chápeš, ....že tí,čo "vyjdú",......sú čistí v Božích očiach?
Povedz,čo sa stalo kresťanom,ktorý podľa proroctiev nevyšli z Jeruzalema ,keď pritiahol Gallus, a potom Titus ktorý zničil Jeruzalem a okolie? Zahynuli,.....prečítaj si "Židovskú vojnu", od Josephusa Fláviu,....a budeš v obraze.
Alebo ,čo sa stalo s tými ,ktorí na základe Jeremiáša neopustili Jeruzalem za vlády Cedekiáša, a nevzdali sa Babylončanom a neodišli do zajatia? Prečítaj si -"Plač Jeremiáša".
----------------------------------------------------------------------
"Odo dní svojich predkov ste odbočovali od mojich predpisov a nedodržiavali ste [ich].+ Vráťte sa ku mne, a ja sa vrátim k vám,“ "


110.
označiť príspevok

litiliti muž
   9. 11. 2017, 21:22 avatar
Tusil som to shakira, ze si zradca....ale neboj sa, bezcharakterni ludia ako si ty, zradia aj jehovistov, si Judas!


68.
označiť príspevok

litiliti muž
   9. 11. 2017, 19:59 avatar
Luther, a to ti chlapci bez viny, co hadzu od rana kamene.....to mozeme byt radi, ze nam nevycitali este kriziacke vypravy, inkviziciu, katolika Hitlera alebo Tisov fasisticky stat.....


70.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 20:00 avatar
Ale vyčítali.


75.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 20:10 avatar
68,.....ale Boh píše,..."že na nič nezabúda",.......a že každý čo zaseje,to aj zožne.
Možno vám naletí na takto prejavovanú lásku k blížnemu? Seba ste už oklamali,....ktovie,možno sa vám to podarí aj u Neho,....?


81.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 20:21 avatar
Boh bude v prvom rade súdiť každého zvlášť. Ja nenesiem zodpovednosť za nijakeho kráľa zo stredoveku.
každý čo zaseje,to aj zožne. To je pravda tak už by si konečne mal siať lásku a nie len nenávisť a agresivitu. Lebo potom aj zožneš čo si zasial.

Ako prejavovanú lásku k blížnemu? Súdiš, namýšľaš si a osočuješ. Si obyčajný pokrytec. O vašu jehovistickú umelú lásku nemám záujem. Vy ste ešte nepocítili aké je to milovať Krista z celého srdca, mysle a duše. To vy nikdy nepocítite ako JS. A nezabudni zas pokračovať stredovekom.
Súhlasí litiliti, kntsz


83.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 20:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.89.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 20:39 avatar
Ja som nič nepísal o prenasledovaní. Nesúkaj sem slová čo som nenapísal.


91.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 20:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.98.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 20:59 avatar
Sekta, ktorá nechá zomierať ľudí kvôli odmietnutí transfúzie si nič iné ako zakázanie ani nezaslúži.


104.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 21:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.107.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 21:13 avatar
Správa sa vari RKC ako v stredoveku? Nie.

"Vidím že si pravý katolík... Už len inkvizíciu zaviesť, že?"
Aby bolo jasné. To čo robila RKC v stredoveku odsudzujem!

A to zakázanie JS. Ty snáď súhlasíš s tým že odmietajú podanie transfúzie? Rozvracajú rodiny? Vlastní rodinní členovia majú zakázané sa rozprávať s jehovistami odpadlíkmi. Čítal som už aj pár vyjadrení, že sa SJ vyhrážali bývalým členom.


109.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 21:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.111.
označiť príspevok

litiliti muž
   9. 11. 2017, 21:27 avatar
Luther, Ludwig nie je ani pokrsteny, nie je ani krestan, pravdepodobne tuzi po vytvoreni vlastnej cirkvi-sekte.....ma nato dobre predispozicie, nenavidi RKC, tak ako vsetci sektari....
Súhlasí Luther, kntsz


97.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 11. 2017, 20:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.100.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 11. 2017, 21:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.101.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 21:02 avatar
Potom sa nečudujem že aj svedkom Jehovovím.
Súhlasí veriaci-4


113.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 11. 2017, 21:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.99.
označiť príspevok

Luther muž
   9. 11. 2017, 21:00 avatar
Tá "kreatúra" ťa bude súdiť. Prajem veľa šťastia.
Súhlasí veriaci-4


105.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 11. 2017, 21:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 18:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 18:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 18:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 18:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 11. 2017, 18:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 11. 2017, 18:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.82.
označiť príspevok

muskat muž
   9. 11. 2017, 20:24 avatar
Asi máš na paprčiach otlačený dezén "z".  


33.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 18:37 avatar
Grécky ortodoxný metropolita Methodios Pisídsky nedávno napísal knihu The Hellenic Pedestal of Christianity (Helenistický základ kresťanstva), aby ukázal, že grécka kultúra a filozofia sú podkladom moderného „kresťanského“ myslenia. V tejto knihe bez váhania priznáva: .......„Takmer všetci významní cirkevní Otcovia považovali grécke prvky za nanajvýš užitočné a vypožičiavali si ich z gréckeho klasického staroveku, aby pomocou nich mohli pochopiť a správne vyjadriť kresťanské pravdy.“
Samozrejme,......to tvrdia mnohí obhajcovia Gréckej filozofie aj z radov RKC.
Ale,naozaj je možné vysvetľovať Písma pomocou pojmov z pohanských náboženstiev,ktoré slúžia zámerom satana?
Lebo Pavol píše,že to ,"čo obetujú národy,obetujú démonom". Aj preto boli židia doslova chránený pomyselným "múromô medzi okolitými národmi a nesmeli sa s nimi spolčovať a preberať ich náuky.
Príklad: Hebrejská duša je smrteľná,zničiteľná...." „Duša, ktorá hreší — tá zomrie.“ (Ezechiel 18:4)
Ale Grécka duša je nesmrteľná, a je to úplne iná predstava ,ako biblická duša,ktorou sú aj zvieratá v Písme.
[Augustínova náuka]... vďačila za mnohé (vrátane niektorých nedostatkov) novoplatonizmu,“ uvádza New Catholic Encyclopedia. A v časopise Presbyterian Life sa píše: .....„Nesmrteľnosť duše je grécka predstava vytvorená v starovekých tajomných kultoch a vypracovaná filozofom Platónom.“ A takúto "tradíciu" Písmo určite nepodporuje!
A to je len zlomok toho,....čo sa dá povedať o nebiblickéj tradícií "kresťanov" druhého rádu.


66.
označiť príspevok

-era- muž
   9. 11. 2017, 19:56 avatar
To je všetko fuk, ak po smrti hriešnici upadnú do stavu nebytia, neexistencie vedomia. Och aká úľava. Konečne pokoj a ničota.


71.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2017, 20:03 avatar
66,.......každý ma na výber. Ale svetlo,...večný život,.....dokonalá zem,.......dokonalé šťastie,....... a prežívanie tohto šťastia,......,čistá myseľ,........pokoj,harmónia,.......a blahobyt,....a podobne,....je predsa len niečo lepšie.
Príslovie hovorí......"Bezstarostný aj záhubou pohŕda".
Ale ak sme ubitý životom,....unavený,....chorý,......starý,.....oklamaný,.....nešťastný, atď,......tak možno sa tešíme na smrť. Ale aj tak toto všetko sa zmení,.....je za čo bojovať,.....môj názor


96.
označiť príspevok

-era- muž
   9. 11. 2017, 20:58 avatar
Pokiaľ si o tom dokonalom šťastí neviem urobiť žiadnu predstavu a súčasne mám zabezpečené že po smrti ma čaká nebytie a absolútny koniec, tak si užijem radšej to, čo sa dá užiť práve tu a teraz. Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche. Môj názor.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:24,  Evanjelium podľa Lukáša 5 : 1 - 10 "1 Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil...
dnes, 00:56,  Naši odlúčení bratia protestanti tvrdia, že existuje len nebo a peklo a nič medzi tým. My...
dnes, 00:54,  V kategórií nákladných áut ide na Rely Dakar ruský Kamaz svoju vlastnú ligu. Z...
dnes, 00:20,  Tým, že odmietaš uveriť, že Donald Trump vyhral.
dnes, 00:18,  Jaj ale ja som písala o tých zadarmo, tie obsahuju 25 mcg. Zasa ale 100 g rybky asi by na...
dnes, 00:11,  Ako sa to pozná?
včera, 23:56,  To je ten fundamentalizmus. V tomto máš pravdu.
včera, 23:53,  https://www.youtube.com/watch?v=PTyd3uLZli8 Scarlet počúvaj.
včera, 23:52,  Popozeraj sa, čo sa tu kvôli nej deje
včera, 23:50,  Zakázal bibliu? Prečo?*21 V stredoveku ju zakazovala RKC bežným ľuďom čítať. *21
včera, 23:47,  Biden a spol.
včera, 23:47,  Niektorým by som ju na rok zakázal :)
včera, 23:47,  No tak to točili live. Nič to aj tak nemení na situácii. Sú tam obklopení plotom.
včera, 23:43,  A ak by ubzikol tak priamo do náručia vojska. Nikam inam.
včera, 23:42,  Cez leto si zvykol honit v koryte na zahrade, ibaze teraz v tej zime by si ho nenasiel. :-))))))))))
včera, 23:41,  37. uz zase odbavuješ na youlove ?
včera, 23:39,  ani nie, ja nefičím na konšpi *19
včera, 23:37,  16. tot má v profile videjko. ale nie je on - line . ale ona určo nevolila trumpa *19
včera, 23:37,  Scarlet keď si si pozrela to video a počúvala Trumpa v poslednom období tak ti to musí byť...
včera, 23:36,  Zbytočne sa snažíš nejako bibliu samovykladať, pretože stále platí, že stlp a opora...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nadmerné upieranie sa o ideály brzdí vlastný intelektuálny rast!
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(257 201 bytes in 0,197 seconds)