Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Slovanský svetonázor a vznik vesmíru

42
reakcií
1786
prečítaní
Tému 11. marca 2012, 10:26 založil Lea Smeja.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 10:26 avatar
SLOVANSKÝ SVETONÁZOR A VZNIK VESMÍRU

--------------------------------------------------------------------------------

Keď hovoríme o slovanskom svetonázore, hovoríme o prastarej Viere Slovanov, na báze ktorej fungovalo slovanské spoločenstvo. Prastaré slovo Viera pozostáva z dvoch runových znakov a znamená Vyžarujúcu Múdrosť, teda ide o poznanie sveta v celom rozsahu jeho prejavov. Je treba zdôrazniť, že Viera je predovšetkým poznanie, nie slepé klaňanie sa neobjasnenému božstvu, ako to je zaužívané vo všetkých svetových náboženstvách a ich sektách. V slovanskom svetonázore stavba Sveta zahŕňa Svet Tmy a Svety Svetla, ktoré na seba vzájomne pôsobia. Energie, vychádzajúce zo Svetov Svetla sa rozptyľujú po priestranstvách Svetov Tmy, ktoré pohlcujú energie idúce zo Svetov Svetla. Preto je stavba Sveta pre nás dualistická.

Náboženstvo nie je Viera. Ak chceme pochopiť význam slova „náboženstvo“ musíme ho použiť v jeho pôvodnom tvare – „religia“. V pôvodnom, hlbinnom význame slova je „re“ opakovanie – napríklad rekonštrukcia, reanimácia a pod. Liga je veľká skupina. Teda spojenie relígia znamená dodatočné pre-vzdelanie veľkej skupiny ľudí tam, kde najskôr bola Viera. Ide o podvodné rozdelenie jedinej Viery na množstvo náboženstiev – jedna z praktík temných síl v štýle rozdeľ a podrob si. Ale slovo môžeme chápať aj ako snahu veľkej skupiny ľudí o opätovné nadviazanie spojenia s vyššími silami. Nejde však o snahu Slovanov, tí spojenie – pokrvné puto – so svojimi Predkami nikdy nestratili, lebo to sa stratiť nedá.

Vesmír je skutočný Stvoriteľ viditeľného Sveta. Existenciu Vesmíru zabezpečujú Sily a Energie, ktoré spolu a súhlasne realizujú vývoj Vesmíru. Pritom každá Sila a Energia plní len tú funkciu, ktorá jej prináleží. Týchto Síl a Energií je mnoho. Zároveň jedine Ony tvoria Vesmír. Tvorenie, to nie je len budovanie, ale aj zmena. To umožňuje hovoriť o jednote mnohých tvorivých Síl a Energií, no nie o jedinom (jednom) Stvoriteľovi.
Keď teda náboženstvá tvrdia, že práve ony poznajú Stvoriteľa, je možno dobré použiť argumentáciu z učenia budhistickej Tantry: snažia sa dať veľmi veľkú vec do veľmi malej škatuľky.

Vznik našej Galaxie opisuje jedna z kníh Slovansko-Árijských Véd, Kniha Svetla. Hoci viac sa môžete dozvedieť v knihe Potvrdenie Knihy Svetla, ktorá je k dispozícii v slovenčine ako preklad z ruského originálu, zhrňme si v krátkosti podstatu.
Pred začiatkom všetkých časov a pred existenciou všetkých Svetov a Reálnosti bola len Temnota. Vtedy sa prejavil nestelesnený a nepoznateľný, jediný Ra-M-Cha. Zažiarilo Svetlo v temnotách a vznikla Nová, Bezhraničná Nekonečnosť ožiarená Veľkým Svetlom Radosti. Ra-M-Cha je Sila, ktorá použila Praenergiu (Prahmotu) a premenila ju na novú formu existencie. V komentároch ku Knihe Svetla sa opisuje ako Prvopočiatočná Jediná Nepoznateľná Existencia, vyžarujúca Životodarné Svetlo Radosti a prvopočiatočný Oheň Stavby Sveta. Takéto niečo je ťažké pochopiť a už vôbec si predstaviť.
Preto zjednodušme preklad trojrunovej väzby Ra-M-Cha a dostaneme Budujúca Sila Vyžarujúcich Svetov. Nie je náhoda, že naše slová, obsahujúce budovateľský počiatok mali v minulosti obraznú štruktúru, ktorá sa nazývala Ra, pretože ono predstavuje stavebnú časticu Svietiacej Stavby Sveta, ale preto aj dnes podnecuje u ľudí pocit radosti. Ak obraz runy CHA (Pozitívna Budujúca Sila) postavíme pred RA dostaneme CHA-RA-M, čo už môžeme preložiť ako Pozitívne-Budujúca – Žiariaca Radosť Stavby Sveta. No aj spojíme znaky týchto rún do jedného slova, dostaneme nový slovný význam CHRAM. Znamená to, že dostaneme významové vyjadrenie, ktoré má vzťah k pozitívnej a budovateľskej činnosti ľudí.
Chrám je kultúrne spojenie, vyjadrujúce Žiariacu Radosť Stavby Sveta, lebo naši Predkovia vždy na stavbu chrámov vyberali zvláštne miesta, kde z vnútra Zeme vychádza pozitívna energia, teda vždy stavali chrámy ako krásne budovy (a nielen chrámy). Množstvo kresťanských chrámov je postavených na miestach, kde pôvodne stáli prastaré Chrámy, Kapištia a Svätiništia. Cesta k CHRÁMU v presnom význame označuje návrat k prvopočiatočnému prastarému poznaniu, k správnemu chápaniu Stavby Sveta a vzniku rozumného života vo Vesmíre, ale nie v primitívno-skazenej forme, akú nám podávajú dnes.
Kto by trval na tom, že Ra je akési cudzie, egyptské božstvo mal by dať vyčerpávajúcu odpoveď prečo aj dnes, po tisícročí likvidácie našej kultúry vrátane zámeny staroslovienskej bukvice za abecedu ostalo v toľkých pôvodných slovenských slovách množstvo stôp: bRAt, sestRA, obRAz, pRAť, pRAvda, RAdosť, RÁno, obRAd, pričom v ruštine je týchto slov zachovaných ešte viac (napr. RAduga = dúha).
Ako sa uvádza v Knihe Svetla, pred Novou Existenciou už jestvovali vesmíry, v ktorých existovali prastaré formy života, nazývané absolútne Niečo. Po tom, ako Vesmíry naplnili Životodarným Svetlom, ktoré vydával Ra-M-Cha, sa prastaré formy života premiestnili do Svetov, kde sa Svetlo nenachádzalo, a tieto Svety dnes nazývame Svetmi Tmy.

Ako sa Svetlo šírilo Vesmírom, postupne začali vznikať Svetlé Svety. Najbližšie k prvopočiatočnému zdroju a najskôr vznikli najvyššie a najrozmernejšie Svety, pričom rozmernosť Svetov sa postupne znižovala. Ako píše Kniha Svetla, prví vznikli Vyšší Bohovia, z ktorých jedného voláme Svarogom. On riadi všetky Svety našej Galaxie Mliečna cesta. Vyšší Bohovia sú Prvopočiatoční Bohovia, personifikované Tvorivé Sily a Energie, ktoré vydával veľký Ra-M-Cha, a ktoré vytvorili v Mliečnej ceste nové formy života. Oni riadia jej ramená, súhvezdia, slnečné a hviezdne systémy atď. Vyšší (Prvopočiatoční) Bohovia okrem toho riadia všetky rozumné Svety našej Galaxie.
Treba teda mať na zreteli, že rozumné Svety sa neobjavili naraz. Jedny sa objavili skôr, iné neskôr. Tie, ktoré vznikli bližšie k bodu, kde sa prejavil Ra-M-Cha, vznikli skôr a v danom momente sú to podstatne rozvinutejšie, Vyššie Svety než tie, ktoré vznikli ďalej od bodu vzniku.
Predstavitelia Vyšších Svetov navštevujú menej rozvinuté Svety našej Galaxie a nazývajú sa Svarožci.
V našej Galaxii sa nachádza nemálo rozumných Svetov, ktoré úrovňou svojho rozvoja značne prevyšujú pozemské ľudstvo, a práve preto sú ich predstavitelia u nás Prastarými Svetlými Bohmi. To poukazuje na množstvo Bohov i na to, že Bohovia majú rozličný pôvod. Vyšší (Prvopočiatoční) Bohovia to sú Sily a Energie Vesmíru, ktoré spolu a zhodne budujú vo Vesmíre a riadia jeho vývoj. Iní Svetlí Bohovia – Svarožci – sú predstavitelia prvých rozumných Vyšších Svetov našej Galaxie, ktorí prinášajú Múdrosť do Svetov, ktoré sú na nižšej úrovni vývoja.

Naši ďalekí Predkovia vedeli o Silách a Energiách tvoriacich Vesmíry, o ich množstve a rozmanitosti v aktoch tvorenia. Nazývajúc tieto Sily a Energie Vyššími Bohmi, nikdy nezviedli problém k jednému (jedinému) Stvoriteľovi, tak ako mnohobožstvo vychádza z dualizmu Stavby Sveta. Jestvujú Svetlé Svety, kde sa zrodili nové formy života, a existujú Sily Tmy, kde pokračuje existencia prastarých foriem života. Jestvuje Dobro a jestvuje Zlo, existuje mužský začiatok a existuje ženský začiatok, jestvuje praenergia (pramatéria), sú Sily a sú Energie, jestvuje množstvo štruktúr a foriem Stavby Sveta. Následkom toho predpokladali, že takýchto Bohov je veľa a plnia rozličné funkcie.

Niektoré slovanské občiny sa opierajú o Velesovu knihu, ktorá zdanlivo navádza na existenciu jediného Boha. Prečo sa v nej tak píše? Príčina je v tom, že bola napísaná v predvečer zosilnenie panstva kresťanstva a je o mnohé tisícročia mladšia ako Kniha Svetla. Západní Slovania ako prví čelili útoku agresívneho kresťanstva. Západní Slovania sú všetci Slovania, ktorí žili na západ od Dnepra a Hornej Volgy. Odišli na západ zo svojej Pravlasti na východe pred viac ako 40 tisíc rokmi, keď po vojenskom zásahu Boha Perúna sa Európa vynorila z morských hlbín.

Civilizácia sa dlhodobo snaží zničiť kultúru formou straty chápania podstaty toho, že Bohovia sú jediní len vo svojom spoločnom budovateľskom tvorení, ale sú mnohopočetní, lebo Sily a Energie, ktoré personifikujú sú rozličné, hoci ich tvorivé určenia sa líšia.

Sily Svetla a Sily Temnoty sa už stretli v dvoch galaktických vojnách. Sily Svetla vyhrali prvú a pomaly víťazne končí aj druhá. Ale o tom napíšeme samostatne.
zdroj:vedy.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí figurka


2.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 10:30 avatar
slovanska viera zvitazila.. Fico si polepsil o takmer 8 percent  


3.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 10:32 avatar
Čo má slovanská viera a Fico a voľby?


4.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 10:34 avatar
To, ze slovanska viera je slepa, ako vsetky ostatne viery


5.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 10:58 avatar
Nie. Viera, ktora je opisovana v clanku znamena poznanie sveta v celom jeho rozsahu a prejave. Nie je viera ako viera, preto aj v clanku sa pise viera s velky "V".


6.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 11:00 avatar
ides sa hrat na ranexila teraz ty? som sklamany.. ale rob, co musis..


7.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:07 avatar
Preco na neho? Nie. Celkom ma zaujali clanky o Slovanoch, ich svetonazore, zivote. Nie je na skodu spoznat rozne svetonazory.
Súhlasí rain...


8.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 11:12 avatar
Lebo robis to iste, len v zelenom..


9.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:14 avatar
Mam blizsie k Slovanom ako k roznym indickym, japonskym, cinskym, americkym, africkym svetonazorom


10.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 11:18 avatar
Co to meni na veci, ze sa spravas ako ranexil?


14.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:30 avatar
Nespravam. Mam ine nazory na svet a na vztahy medzi ludmi.


16.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 11:33 avatar
podla mna ano, spravas. Nazory? myslim, ze tu ide o vieru a viera nieje nazor! viera je prebrany model myslenia.


19.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:35 avatar
Jaj tebe vadi slovo viera, ale s tym sa musis vysporiadat sam a uvedomit si, ze zivot bez viery je velmi tazky. Aj ked nie je viera ako viera.


21.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 11:37 avatar
Omyl, zivot bez viery je podstatne lahsi..


25.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:41 avatar
Okej bez viery a este bez coho? Ci len viera je ten problem?


11.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:23 avatar
Nemam s nim nic spolocne. Nechapem ako mozes vidiet nejake suvislosti alebo nebodaj podobnosti.


12.
označiť príspevok

Nadja žena
   11. 3. 2012, 11:24 avatar
Mám ti vymenovať, čo všetko máte spoločné?  
Ste ľudia obidvaja, takže sa líšite iba skúsenosťami


13.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:29 avatar
Nadja to by si nebola ty, keby si sa ho nezastala, ale chapem. Ano sme ludia a to mame spolocne. Viac spolocneho nemame, lebo som jeho nazory a myslienky neznasala.


18.
označiť príspevok

Nadja žena
   11. 3. 2012, 11:34 avatar
Ale veď si odpovedáš vlastne sama... Máte spoločné úplne všetko, okrem názorov (aj to nie všetkých) )))))))


22.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:39 avatar
Nadja vies dobre obhajovat, aj ja to viem, ked mam o niekom dobru mienku alebo mam rada.


26.
označiť príspevok

Nadja žena
   11. 3. 2012, 11:42 avatar
Vieš dobre, že vás mám rada obidvoch, takže som absolutne nestranná  


32.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:51 avatar
No to iste   . Rada nas mas, ale kazdeho inym sposobom, ale to beriem aj u mna je to tak.To slovo absolutne ma rozosmialo. Povedzme, ze snazis sa byt co najviac objektivna.


36.
označiť príspevok

Nadja žena
   11. 3. 2012, 11:58 avatar
Neviem, či iným spôsobom... ja mám dojem, že sa sťažuješ práve na to, že vás mam rada obidvoch rovnakým spôsobom
Nie, rozdiel je v tom, že ranexil presne vie, v čom s ním nesúhlasím, a prečo. Tebe to žal neviem dobre vysvetliť - to zn tak, aby si to pochopila. A práve preto, že ťa mám rada, ma to tak veľmi mrzí, lebo vidím, ako ťa tie omyly ubíjajú.  

No nič, načim aj niečo porobiť, pa


38.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 12:10 avatar
Nadja vies vysvetlit a ja viem pochopit. Neboj sa. Som schopna pochopit skoro vsetko, lebo nikto nemoze chapat vsetko.


15.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 11:32 avatar
Jednoducho, snazis sa tu prezentovat a pretlacat veci, ktore nemozes nijako dokazat, nedaju sa nijako overit a spadaju do kolonky viera, cize ver tomu, alebo chod do riti, cim si snazis vydobit miestro akehosi zvestovatela pravdy, ktoru musia vsetci pochopit, lebo len to je ta spravna cesta.. Uz len cakam, kedy mi napises, ze som debil, lebo tomu nechapem a to najskor preto, ze nemam IQ 147....


17.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:34 avatar
Nutim niekoho verit a uznat slovansky svetonazor? Dala som tu clanok, ktory ma zaujal a este par ich tu mienim dat a podelit sa. Oslovia len toho, kto ma k tomu blizko. Ani mna vsetky prispevky neoslovia. Takze nemaj strach.


20.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 11:37 avatar
tvoje vlastne slova lea
"Nie. Viera, ktora je opisovana v clanku znamena poznanie sveta v celom jeho rozsahu a prejave. Nie je viera ako viera, preto aj v clanku sa pise viera s velky "V"."

predkladas tento tebou pridany clanok za nieco viac....


23.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:40 avatar
Pokladam clanok za zaujimavy a v mnohom suhlasim co je v nom. To je cele.


27.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 11:42 avatar
tak nepis, ze nieje viera ako viera..viera je vzdy len viera.. nech sa ti paci, suhlas si s nim kolko len chces, ale ak niekto povie, ze je to hromada hovadin, tak ma na to plne pravo presne ako ked ty povies, ze je to pravda.. pretoze obaja vychadzate len a len z viery a nie z nejakeho slutocneho presvedcenia o spravnosti takychto nabozenskych nezmyslov.


24.
označiť príspevok

Nadja žena
   11. 3. 2012, 11:40 avatar
Neuznávam delenie ľudí podľa farby pleti, svetonázoru či príslušnosti k národu, za účelom dokazovania pravdivosti čohokoľvek, lebo to je chybný argument.


28.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:42 avatar
Je to o tom, ze kazdy ma urcite korene, ktore ma spoznat a akceptovat cim je, samozrejme nepodcenovat korene inych, ale svoje spoznat a zit v ich duchu - teda kto chce.


31.
označiť príspevok

Nadja žena
   11. 3. 2012, 11:44 avatar
"ktoré MÁ SPOZNAŤ A AKCEPTOVAŤ každý, kto chce"... pekná veta


33.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:52 avatar
Ano diplomaticka. Alebo inak povedane dobrovolne nasilu .
Súhlasí Nadja


29.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 11:42 avatar
viera nemoze byt nikdy argument.
Súhlasí Nadja


30.
označiť príspevok

Nadja žena
   11. 3. 2012, 11:43 avatar
Nič iné ale nemáme, len vieru... istota takmer neexistuje.
Súhlasí Lea Smeja


34.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 11:52 avatar
co je toto zase za hôlupost nadja???? preto s tebou po kratkom case stracam chut komunikovat..
Istota, ze potrebujeme jest a pit, ze potrebujeme slnko, ze obilie bez vody neporastie, istota, ze rakovina dokaze zabijat, istota, ze bez vyvazeneho ziv. prostredia neprezijeme a tak dalej.. je tolko istot na ktore mozes vziat jed ze az.. problem je prave to ich relativizovanie ako to ty robievas, cim dezorientujes.. trhas pravdy na cucky...
Súhlasí Nadja


35.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 11:54 avatar
Co je pre zivot prinosnejsie? Tzv. argument alebo viera? Argumenty sa menia neustale v priestore a v case, co bolo argumentom pred par rokmi, dnes uz neobstoja.


37.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 12:05 avatar
iste, ved zivot sa meni kazdu sekundu .. je na tom nieco zle? viera je nemenna a preto aj nezlucitelna s realnym zivotom.


39.
označiť príspevok

Nadja žena
   11. 3. 2012, 12:12 avatar
Prečo si myslíš, že viera je nemenná?


41.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 12:15 avatar
a je menna? ved ak v nieco veris, tak hadam v nieco konkretne, alebo veris v nieco nekonkretne? ale k comu by taka vuiera bola?


42.
označiť príspevok

Nadja žena
   11. 3. 2012, 12:17 avatar
Tebe sa ešte nestalo, že si prestal niečomu veriť? To je zmena viery, nie?


43.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   11. 3. 2012, 12:22 avatar
ked som este veril? nie veril som tomu, comu som veril. dnes neverim nicomu.


40.
označiť príspevok

Lea Smeja žena
   11. 3. 2012, 12:13 avatar
Okej viera a nabozenstvo su zle a argumenty su dobre - teda podla teba.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 21:34,  Otázka však znie prečo
dnes, 21:33,  podľa videí sa dá, ne? tam ukazujú ktoré struny. ... mňa učil chvíľu kamarát v...
dnes, 21:31,  jaj, tak učiť sa sám úplne nový jazyk je náročné. .. iné je, ak si sa niečo naučil za...
dnes, 21:31,  Jediné, čo som sa naučil viac-menej sám, bolo hrať na gitare. Na všetko ostatné som...
dnes, 21:29,  ... a podobne som dopadol s francúzštinou ... *13*13
dnes, 21:28,  Raz som si kúpil knižku "Madarčina pre samoukov" - nedošiel som ani po koniec prvej...
dnes, 21:19,  Jj, môžeš mať veľa poznania, ale pritom ho nemusíš využívať v svoj prospech alebo ako...
dnes, 21:17,  Tull...Lebo aj mne sa stávalo a popri tejto konzervacii*39 konverzácii sa vo mne prebúdzajú...
dnes, 21:14,  A ty si sa chcel naučiť maďarskyy?
dnes, 21:13,  pozrite si Táraninky s Mariánom Čekovským..
dnes, 21:12,  I mne. Táraniny..*19
dnes, 20:51,  A Osvietenému sa z toho robí pena na kútikoch úst. *19
dnes, 20:37,  Každému podľa toho ako chápe
dnes, 20:33,  Každý sme nejaký, Ondrejovi sa z filozofie robia až vyrážky :)
dnes, 20:33,  Pretože nie múdrosť šalamúnova sa vzdialila ale jeho srdce ....milovať budeš s celého...
dnes, 20:29,  V skutočnosti to nie sú city, ale vnemy :)
dnes, 20:29,  Mňa myslenie moc nebaví a dokonca ma bolí. *06*06*06
dnes, 20:29,  sorač, som zle pochopila vtedy 24) . Ty si hovoril, že Boh Šalamúnovi dal zrejme málo...
dnes, 20:29,  Ja som tiež občas človek činu, ale až potom, čo si všetko poriadne premyslím *11*11*11
dnes, 20:28,  No a tebe uniklo že láska v srdci k Bohu nieje o múdrosti ale o citoch ktore skuma Boh...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Na peknú ženu je príjemné pozerať sa. S rozumnou je príjemné žiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(126 115 bytes in 0,206 seconds)