Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Shagaraaa

54
reakcií
941
prečítaní
Tému 13. januára 2017, 20:33 založil Luther.


1.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 20:33 avatar
"A ak "obetoval svoje telo za hriechy sveta",....tak si to telo už nemohol vziať späť!"
"Ak sa Kristus "raz a navždy vzdal svojho tela",...tak si ho už nikdy nemôže vziať:Aj keď je Boží syn!"
(Shagara)

Shagara. Ty popieraš vzkriesenie Krista?!


2.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 20:40 avatar
"A ak "obetoval svoje telo za hriechy sveta",....tak si to telo už nemohol vziať späť!"
"Ak sa Kristus "raz a navždy vzdal svojho tela",...tak si ho už nikdy nemôže vziať:Aj keď je Boží syn!"
(Shagara)

Jn 2,19 Ježiš im odpovedal: "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím."
6 Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: 7 “Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.”"

No podľa teba Shagara si už Kristus telo nemohol vziať spat.


3.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 20:43 avatar
12 Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? 13 Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. 14 Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. 15 A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú. 16 Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. 17 A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. 18 Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. 19 Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.

20 Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. 21 Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: 22 Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. 23 Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. 24 A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. 25 Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, 27 lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď hovorí: "Všetko je podrobené," je jasné, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. 28 A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. 29 Ale čo potom robia tí, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú, načo sa dávajú krstiť za nich? 30 A prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každú hodinu? 31 Každý deň zomieram, tak ako ste mojou slávou, bratia, ktorú mám v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 32 Čo mi to osoží, ak som sa v Efeze iba ako človek boril so šelmami? Ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a pime, lebo zajtra umrieme. 33 Nedajte sa zviesť: "Zlé reči kazia dobré mravy." 34 Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha. Na vaše zahanbenie to hovorím.

35 Ale niekto povie: "Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?" 36 Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. 37 A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné. 38 No Boh mu dáva telo, aké chce, a každému semenu jeho vlastné telo. 39 Nie každé telo je to isté telo, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie. 40 A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. 41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. 42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné. 45 Tak je aj napísané: "Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;" posledný Adam oživujúcim Duchom. 46 Ale nie je prv duchovné, lež živočíšne, až potom duchovné. 47 Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. 48 Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. 49 A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského. 50 Hovorím však, bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti.


4.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 20:44 avatar
51 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme: 52 razom, v jednom okamihu, na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. 53 Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. 54 A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: "Smrť pohltilo víťazstvo. 55 Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?" 56 Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. 57 Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 58 A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2017, 21:11 avatar
3,...a práve tie slová Písma ťa usvedčujú z nepravdy!
Citujem......"Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie."
Za prvé....pri náuke o nesmrteľnosti duše to nie je možné!
Inak k tomu "odumretiu".....Pavlove slová ukazujú, že kresťania pomazaní svätým duchom musia najprv zomrieť, až potom môžu dostať nebeskú odmenu. Pri smrti sa ich pozemské telo vracia do prachu. (1. Mojžišova 3:19) V Božom stanovenom čase sú vzkriesení s takým druhom tela, aké je vhodné pre život v nebesiach. (1. Jána 3:2)
Za druhé...Pavol píše..."Seje sa hmotné telo, vzkriesené je duchovné telo."
Teda neplatí,že -"Seje sa hmotné telo a vzkriesené je opäť hmotné telo"!
A dúfam ,že vieš čo je -"duchovné telo"?
Dalej Pavol píše..."„Prvý človek Adam sa stal živou dušou.“ Posledný Adam sa stal životodarným duchom."
Opäť,...vieš čo je duch?
Pokračujme....."Avšak prvé nie je to, čo je duchovné, ale to, čo je hmotné, až potom to, čo je duchovné. 47 Prvý človek je zo zeme a je vytvorený z prachu; druhý človek je z neba.".....čo sa tu píše?
Nuž,že.....prvé je hmotné telo a potom pri vzkriesení duchovné telo!
A záver textu to potvrdzuje. "Z prachu",znamená hmotu,hmotného človeka, a "ten z neba" je duch,duchovná bytosť!
Pavol dalej rozoberá..."aký [je] ten nebeský , takí [sú] aj tí, ktorí sú nebeskí." Teda, nemôže byť Ježiš v nebi v tele,lebo tento text a iné to vylučujú: Aký je ten vzkriesený pre nebo, tak takí sú aj v nebi,teda duchovní,duchovia!
Pretože,...."porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť."....a...."telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo"! To hádam vie každý?!
A tak...." a čo je smrteľné , musí obliecť nesmrteľnosť".
Teda, ani Kristus a ani ľudia s nebeskou nádejou nebudú mať hmotné telo v nebesiach. To sa prieči všetkému!


10.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 21:13 avatar
"3,...a práve tie slová Písma ťa usvedčujú z nepravdy!
Citujem......"Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie."
Za prvé....pri náuke o nesmrteľnosti duše to nie je možné!"

Trepeš Shagara. Tu sa píše o tele a nie o duši.


11.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 21:17 avatar
Kristus prešiel so svojim novým telom cez zavreté zamknuté dvere. Predsa len to telo je duchovné, neporušiteľné.


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2017, 21:23 avatar
11,...to obvykle zhmotnení duchovia dokážu! A čo? Mať to isté telo ako pred smrťou a byť zhmotnený,sú dve odlišné veci!


15.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 21:25 avatar
Shagara.
42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.


16.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 21:26 avatar
Jn 20,26 O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: "Pokoj vám!"

27 Potom povedal Tomášovi: "Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!" 28 Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!" 29 Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili."

Kristus prešiel cez zavreté dvere duchovným telom.


13.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 21:22 avatar
"Pokračujme....."Avšak prvé nie je to, čo je duchovné, ale to, čo je hmotné, až potom to, čo je duchovné. 47 Prvý človek je zo zeme a je vytvorený z prachu; druhý človek je z neba.".....čo sa tu píše?"

49 A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského.
42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.


18.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2017, 21:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   13. 1. 2017, 21:38 avatar
A nie nahodou az po stvoreni tela do neho vdychol stvoritel svojho ducha?
Súhlasí Shagara


23.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2017, 21:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   13. 1. 2017, 21:50 avatar
Duchovia sa delia na muzov a zeny?


27.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2017, 21:53 avatar
21,.....„Boh Jehova potom vytvoril človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dych života.“


35.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 1. 2017, 00:48 avatar
Luther, ako presne si predstavujes vzkriesenie cloveka?
Myslis, ze sa zrodi do stareho, alebo choreho, alebo dolamaneho, zhoreneho, zprachniveneho, rozsypaneho na popol atd atd tela?
Súhlasí Shagara


36.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 1. 2017, 10:20 avatar
Tak podľa mňa to už bude normálne duchovné telo. Nebude ani dolámané, ani zhorené, ani nič.
Tvoja otázka asi by hneď po tomto príspevku znela, prečo potom Kristus po vzkriesení sa zjavoval apoštolom... a mal stopy po ukrižovaní? No podľa mňa ich mal, aby apoštoly videli že je to on a ked bol nanebovzatý, tak už mal telo neporušiteľné aj na pohľad.

Je tu ešte jedna možnosť. Kristus bol vzkriesený do tela aký mal a keď bol na nebovzatý, tak už v neporušiteľnom tele.

No sú tu verše,

Jn 20,26 O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: "Pokoj vám!"

27 Potom povedal Tomášovi: "Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!" 28 Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!" 29 Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili."

30 A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho.
39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte, že ja mám." 40 Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. 41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: "Máte tu niečo na jedenie?" 42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby. 43 I vzal si a jedol pred nimi.

Čiže Kristus za 1. Prešiel cez zavreté, zamknuté dvere, za2 mohli sa ho dotknúť,jedol...

Ak je to tak, alebo tak, určite mi dáš za pravdu, že do neba keď bol vzatý, vzatý bol už v duchovnom tele a sedí v ňom po pravici Otca.

To ako to presne bolo s jeho telom po vzkriesení, je otázne. Fakt je, že sa vzkriesil. A to či už hneď do duchovného tela,v ktorom sa javil ako v tele po ukrižovaní, aby apoštoly uverili a na nebesia už vystúpil čisto aj na pohľad v duchovnom neporušiteľnom tele alebo do živočíšneho tela a potom vystúpil na nebesia v duchovnom tele na to ti neviem na 100 % odpovedať či je to tak, alebo tak. Veriť máš v to, že Kristus sa vzkriesil a hrobka bola prázdna. Presné detajly premeny ako to bolo s jeho telom, myslím, že ani nepotrebuješ vedieť.


37.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 1. 2017, 10:28 avatar
Nezabúdaj, že Kristus má kľúče od smrti a podsvetia.
Čo to znamená? Pokojne sa mohol vzkriesiť do duchovného neporušiteľného tela.
42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné.

Čo to tiež znamená? Pokojne sa mohol vzkriesiť do toho starého živočíšneho tela, a pri nanebovzatí sa premenil do duchovného tela.
39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte, že ja mám."


38.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 1. 2017, 10:31 avatar
Kristus vyhral nad smrťou. Na to nezabúdaj..


39.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 1. 2017, 10:40 avatar
A taktiež po vzkriesení sa mohol kedykoľvek premieňať do živočíšneho tela a duchovného. Preto mohol chodiť cez zamknuté dvere, jesť, mohli sa ho dotknúť apoštoly.


40.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2017, 12:26 avatar
37,...ako sa mohol "vzkriesiť" keď bol mŕtvy!  Premýšľaš niekedy,keď píšeš svoje príspevky?
A uvádzaš ,že "vstáva telo duchovné" a potom to priklincuješ výrokom svojich úst,že ...."Pokojne sa mohol vzkriesiť do toho starého živočíšneho tela".
Uvedomuješ si aké nezmysli a protichodné veci píšeš?
Ono totiž živočíšne telo nie je duchovné! Tak ako sa ani leto nepodobá na zimu! 
Ježiš bol vzkriesený svojim Otcom a to v "duchu" ako píše Pavol, a aby bol viditeľný učeníkom ,tak sa zhmotnil,ako to robili anjeli. Aj preto mohol Tomáš vložiť prsty do jeho rán. A je len logické,že si zobral také telo,ktoré malo aj dané rany,aby jeho učeníci ho spoznali a uverili,....a aby ho opäť nepovažovali za "záhradníka"!
A keď vystúpil na nebesia,tak sa odhmotnil a žil ako duch v nebi. Iná biblická a rozumná alternatíva neexistuje!
Ty by si nás presvedčil ,že aj ryby môžu žiť na zemi, a ľudia pod vodou! 


44.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 1. 2017, 13:34 avatar
Shagara este raz si prečítaj čo som písal. To čo som písal, boli alternatívy ako to mohlo byť.

"37,...ako sa mohol "vzkriesiť" keď bol mŕtvy!"
Jn 2,19 Ježiš im odpovedal: "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím."

Shagara čítaj prosím ťa moje príspevky s porozumením. A možno pochopíš.


45.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 1. 2017, 13:39 avatar
Shagara. Vieš ty čo je to zmŕtvyvstanie???
42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.


46.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 1. 2017, 13:42 avatar
Čo sa podľa teba stalo s Kristovým telom? Čo sa rozplinulo????


49.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2017, 13:57 avatar
46 ,...a Mojžišove telo sa rozplynulo? Stalo sa to isté ,čo s Mojžišovým,....Boh ho odstránil,aby sa učeníci nepotkýňali a aby sa naplnilo proroctvo,že jeho telo "neuvidí porušenie"!
Júda hovorí:..... „Keď však archanjel Michael mal spor s Diablom a dohadoval sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa nad ním vyniesť súd utŕhačnými výrazmi, ale povedal: ‚Nech ťa Jehova pokára.‘“
O čo tu išlo? Vieš?


53.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 1. 2017, 14:07 avatar
Shagara máš v tom guláš.
Podľa teba sa na tom vrchu nezjavil Mojžíš s Eliášom. Tak čo si mám o tebe myslieť? Veď ty poprieš aj celú bibliu len aby ti to pasovalo. dám ti otázku Shagara. Kto je prvý a posledný? kto je Alfa a Omega? Kto je Ja Som? Odpovedz.


50.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2017, 14:00 avatar
45,...ja viem čo je "z mŕtvych vstanie",...ale vy to neviete. Ako môže niekto stať z mrtvych,byť znovu oživený ,ked duša nezomiera? Vysvetli to!
A ako môžeš hovoriť o "neporušiteľnosti",keď Ježišovi dávaš hmotné,živočíšne telo po vzkriesení!?


52.
označiť príspevok

ardzun muž
   14. 1. 2017, 14:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 1. 2017, 14:20 avatar
Shagara. Kristus sa vedel premeňovať. Čiže pre neho nebol problém sa premeniť na hmotné telo aby uverili a znova sa premenit do duchovného tela pri nanebovzatí.

Dám ti otázku. Keď podľa teba duša nezomiera. Tak prečo potom?
Mt 22,32 Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých.
Mŕtvy sú tak, že nemajú zatiaľ telo. Ale dušami a duchmi sú živý. Podľa teba Boh je Bohom miliárd mŕtvych duší? 

Mk 12,27 Veď Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých! Veľmi blúdite!

Flp 1,23 Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie,
Rim 14,9 Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvymi, aj nad živými.
Ako myslíš že Kristus vládne nad mŕtvymi?? Keď podľa teba tí mŕtvy nemajú ani vedomie. Čo bude vládnuť nad spiacimi dušami?


47.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2017, 13:53 avatar
44,...čítal som pozorne! Písal si -"duchovné" a potom si napísal presný opak-"živočíšne"! Teda si myslel obojživelníka Ježiša-"mäsoduch"! 
A ak vytrhneš niečo z kontextu,tak potom môžeš tvrdiť hocičo!
"Ale Boh ho vzkriesil uvoľnením bolestí smrti, lebo nebolo možné, aby ho držala"! Skutky 2:24
Žalm 16:10..."Lebo nezanecháš moju dušu v šeole.
Nedovolíš, aby tvoj verne oddaný videl jamu".
Skutky 3:15..."pričom ste zabili Hlavného Sprostredkovateľa života. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my svedkami."
Rim.4:24...."ale aj kvôli nám, ktorým sa to má počítať, lebo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána."
1 Kor.6:14...."Ale Boh vzkriesil Pána a vzkriesi aj nás zo [smrti] svojou mocou."
Hebr,13:20..."Boh pokoja , ktorý vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec s krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša"!
Kol.2:12...."lebo ste boli s ním pochovaní v [jeho] krste, a pre vzťah k nemu ste boli aj spoločne vzkriesení prostredníctvom [svojej] viery v pôsobenie Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych"!
A mohol by som pokračovať,....a nevytrhávať niečo z kontextu ako to robíš ty. Ak "mŕtvi o ničom nevedia,a nemôžu konať"/Kazateľ/,....ako sa môžu kriesiť?
Alebo Ježiš len predstieral že je mŕtvy? A tak aj vzkriesenie bude fraška? 


51.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 1. 2017, 14:04 avatar
Shagara to som prídal len ako možné varianty. Všimni si, že som prikladal aj iné varianty ako to mohlo byť.
Prečo by mal predstierať že je mŕtvy? On bol mŕtvy. telom. Duch je večný.


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2017, 20:45 avatar
1,...NIE! Popieram to,že Ježiš si vzal hmotné telo do duchovného neba a že anuloval tým výkupné!
Aj pre Krista platí, to,čo povedal on sám o vzkriesení skrze Pavla: ......„Telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo..." 1 Kor.15:50-53
Teda,...že hmotné telo nemôže ísť do neba! Rovnako ako duch nemôže žiť na zemi!
Len neviem, ako si sa dopracoval k tej záverečnej otázke?


6.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 20:53 avatar
Shagara.
Neviem či nevieš čítať, alebo čo,.
42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.

50 Hovorím však, bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti.

Ty nechapeš, že neporušiteľné telo, je už to nové duchovné????? Bez krvi? že to nieje to telo porušiteľné???
Neporušiteľné telo Kristus vzal do neba.

44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné.
9 A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského.

Jn 20,26 O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: "Pokoj vám!"

27 Potom povedal Tomášovi: "Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!" 28 Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!" 29 Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili."

Kristus prešiel cez zavreté dvere duchovným telom.


20.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2017, 21:34 avatar
6,..."neporušiteľné telo je duchovné telo"! To chápem a tak verím. Ale ty si hovoril a verí tomu aj RKC,že Kristus si vzal hmotné telo/porušiteľné/ do neba! Zapamätaj si...žiadne oslávené hmotno.duchovné telo neexistuje! Ježiš je v nebi čistý duch ako aj predtým! Raz píšeš tak,raz onak!
A do zhmotneného ducha môžeš dávať prst do rany a podobne! Aj zhmotnení anjeli u Abraháma jedli a podobne. Ale keď vystúpili hore,premenili sa/ako aj Pavol píše/ a boli opäť duchovia.
príklad...človek nemôže žiť bez prístrojov pod vodou. Nebol tak vytvorený. Ale ak si dá skafander tak môže istý čas tam byť! Ale keď vyjde z vody,určite nebude po zemi dalej žiť v skafandri!


26.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 21:51 avatar
Shagara. Neviem či dokážeš rozumieť textu. Lebo mi to tak nepríde.

"6,..."neporušiteľné telo je duchovné telo"! To chápem a tak verím. Ale ty si hovoril a verí tomu aj RKC,že Kristus si vzal hmotné telo/porušiteľné/ do neba!"

Kristus vzal do neba neporušiteľné, telo do neba.
42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné.

Kristus vstal z mŕtvych už v neporušiteľnom tele.

"A do zhmotneného ducha môžeš dávať prst do rany a podobne!"
predsa prešiel Kristus cez zavreté zamknuté dvere.
To že mohol dať Tomáš prsty do jeho rany? Mohol.
Nikto z nás nevie, ako môže telo, ktoré prešlo cez dvere byť také aby si sa ho mohol dotknúť. Proste môže.Kristus to jasne ukázal. Nerieš veci, ktoré sa nedajú vysvetliť ľudským rozumom.

Nepleť prosím ťa anjelov, s Kristom.
Kristus je jediný v nebi, ktorý má telo.Zatiaľ.


28.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 21:56 avatar
"Ale keď vystúpili hore,premenili sa/ako aj Pavol píše/ a boli opäť duchovia."
Áno. Ale anjeli nemajú duchovné telo, aké má už Kristus, a aké budu mať vzkriesení ľudia.
Anjeli prišli na zem, jedli, premenili sa, a znova boli opäť duchovia.


31.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2017, 22:15 avatar
28,.....ale majú,rovnaké! Inak ani nemôže byť!
"aký [je] ten nebeský , takí [sú] aj tí, ktorí sú nebeskí."....vsjo rovno!
Sk. 10:40, 41: .....„Toho [Ježiša Krista] Boh na tretí deň vzkriesil a umožnil mu, aby sa zjavil, nie všetkému ľudu, ale svedkom vopred ustanoveným Bohom.“ (Prečo ho nevideli aj iní? Pretože bol duchovným tvorom, a keď sa tak ako kedysi anjeli zhmotňoval do hmotných tiel, aby bol viditeľný, urobil to len v prítomnosti vybraných svedkov.)
1. Kor. 15:45: ......„Tak je to aj napísané: ‚Prvý človek Adam sa stal živou dušou.‘ Posledný Adam [Ježiš Kristus, ktorý bol dokonalý ako Adam, keď bol stvorený] sa stal životodarným duchom.“
Alebo,....."On je odleskom [jeho] slávy a presným znázornením jeho bytosti a udržiava všetko slovom svojej moci; a keď spôsobil očistenie za naše hriechy, posadil sa po pravici Majestátu vo výšinách."
Ako mohol byť Ježiš po vzkriesení -"presným znázornením Božej bytosti",....keby bol v hmotnom tele? Alebo podla teba v nejakom inom duchovnom tele ,ako majú anjeli! Nie! Ježiš má také telo ako Otec a anjeli-duchovné!


30.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2017, 22:05 avatar
26.......áno,vstal v neporušiteľnom tele. A to telo bolo duchovné...."bol privedení v duchu"!
Ale bol sa mohol zjavovať ľudom,učeníkom, tak vzal podobné telo ako mal predtým /zhmotnil sa/!
Hádaj prečo ho po smrti cca po 50 hodinách nepoznali jeho najbližší,ale ho považovali za záhradníka?
Stratili zrak,alebo čo?
"Keď to dopovedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, ale nerozoznala, že je to Ježiš. 15 Ježiš jej povedal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Keďže sa domnievala, že je to záhradník, povedala mu: „Pane, ak si ho odniesol, povedz mi, kam si ho položil, a ja ho vezmem.“ 16 Ježiš jej odpovedal: „Mária!“


32.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 22:20 avatar
44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné.
9 A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského.

Kristus vzal do neba neporušiteľné, telo do neba.

42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné.
Jn 20,26 O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: "Pokoj vám!"

27 Potom povedal Tomášovi: "Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!" 28 Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!" 29 Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili."

Kristus sa vzkriesil do neporušiteľného duchovného tela. Teba stále zavádza to, že Tomáš mu vložil ruku do boku.

Sú dve možnosti.
1. Kristus vstal do vzkrieseného neporušiteľného tela, prešiel dverami, a toho neporušiteľného tela sa Tomáš a apoštoly mohli dotknúť. Kristus vystúpil na nebesia v neporušiteľnom tele.

2. Kristus vstal do vzkrieseného neporušiteľného tela, prešiel dverami, aby Tomáš a apoštoly uverili, nejakým spôsobom Kristus to spravil tak, aby sa mohli jeho neporušiteľného tela dutknúť, aby Tomáš uveril, inak sa ho nik nemohol dotknuť. Kristus vystúpil na nebesia v neporušiteľnom tele.

No tu treba brať aj do úvahy.
30 A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho.
39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte, že ja mám." 40 Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. 41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: "Máte tu niečo na jedenie?" 42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby. 43 I vzal si a jedol pred nimi.

3. možnosť. Kristus vstal do neporušiteľného tela, no na pár okamihov sa to neporušiteľné vzkriesené telo stalo akoby hmotným, aby apoštoly uverili. Kristus vystúpil potom na nebesia v neporušiteľnom nehmotnom duchovnom tele.


33.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 22:28 avatar
Tu ide teraz o to shagara, že ty popieraš, že Kristus vo svojom duchovnom neporušiteľnom tele vystúpil na nebesia a sedí po pravici Otca.
Podľa teba vystúpil len jeho duch.


34.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 22:38 avatar
Mk 14,62 Ježiš odvetil: "Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi."
Lk 22,69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci."
Sk 7,56 a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha."
Zj 1,13 a uprostred svietnikov kohosi, ako Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom.

Kristus je v duchovnom neporušiteľnom tele v nebi.


48.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2017, 13:55 avatar
34,...ak bude po pravici Boha,tak sú tam dvaja v nebi? Tak už nie jeden Boh? Ale to je polyteizmus! A kde sedí duch...po lavici? Tak traja bohovia...?
Súhlasí Wolfe


54.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 1. 2017, 14:10 avatar
Dám ti otázku ja. Sú dvaja Alfa Omegovia? Sú dvaja Ja Som? Sú dvaja prví a poslední? Sú dvaja Bohovia?


7.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2017, 20:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

Luther muž
   13. 1. 2017, 21:01 avatar
"Teda,...že hmotné telo nemôže ísť do neba! Rovnako ako duch nemôže žiť na zemi!"

Aháaa. Duch nemôže žiť na zemi?

Mt 18,20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."
Jn 14,14 Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.

Kristus ako Boh prišiel z neba na zem. Predtým bol v nebi. Bol tam ako duch. Prišiel na zem a vzal si telo z Márie panny a stal sa človekom. To znamená že si vzal jedno jediné telo. To telo chodilo po zemi a potom sa obetovalo za hriech sveta na kríži. To telo vstalo zmŕtvych a zjavovalo sa apoštolom a učeníkom. Potom vystúpilo do neba. Kristus zasadol po pravici Otca (Mk 16,18)Kristus je jediný v nebi, ktorý má telo. Jeho jediné telo, od Márie panny telo človeka sedí po pravici Otca. No Kristus je na zemi prítomný svojim Duchom. To znamená, že jeho jediné telo sedí po pravici a jeho Duch je prítomný tu na zemi (aj v nebi).
Jeho telo je len jedno a nemôže sa deliť. Duch je ten, ktorý môže byť všade prítomný. Duch je taký, že môže obsiahnuť celú zem, svet, vesmír, nebo. Ak je teda Ježiš Kristus na svete prítomný, tak len svojim Duchom. Ak prijímajú Ježiša Krista ľudia, tak Biblia hovorí, že Ježiš Kristus sa dá prijať duchovne len vierou a len raz v živote. Nedá sa viackrát prijímať. Prijatý Kristus ostáva svojim Duchom v spasenom človeku navždy.

27 A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, 28 tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví - bez hriechu - na spásu tým, čo ho očakávajú.


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2017, 21:27 avatar
8,...rozosmial si ma! Boží duch nie je osoba....za prvé! Za druhé....je iluzórna predstava,že duchovný tvor by žil na hmotnej zemi! Duch má iné potreby a iný svet/dimenziu/,...vyššiu sféru bytia!
A príklad Ježiša je úplne niečo iné,ako sa bavíme! Ježiš bol nadprirodzeným spôsobom prenesený do lona Márie a on nebol duch na zemi,ale dokonalý človek,ako Adam!
Nepleť si hrušky s jablkami!


19.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2017, 21:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2017, 21:39 avatar
19,...zmýšlať duchovne,neznamená že si duchovná bytosť v pravom slova zmysle! Duch je neviditeľný,nehmotný,bezpohlavný/a ty máš pipíka/,....si aj ty neviditeľný,nehmotný,bezpohlavný? 


24.
označiť príspevok

ardzun muž
   13. 1. 2017, 21:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   13. 1. 2017, 22:01 avatar
Co vsetko si pamatas z duchovneho sveta z ktoreho vraj pochadzas?


12.
označiť príspevok

Milkyway
   13. 1. 2017, 21:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2017, 12:29 avatar
Načo by Boh kriesil do duchovného neba nové,hmotné telo s tráviacim traktom,konečníkom, s rukami,nohami , s pipíkom a pod.???????
Budú to tam ľudia potrebovať. Sú anjeli pohlavní? Budú sa tam rozmnožovať,mať styk,jesť,chodiť,chytať,...?


42.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 1. 2017, 12:30 avatar
A co tam budes robit bez pipika?


43.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   14. 1. 2017, 12:31 avatar
Ved v nebi sa okrem seksu nic ine nerobi
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 06:58,  Nie, kto chce, nech sa slobodne rozhodne.
dnes, 06:38,  Zuzka, hádam je verejne dostupné video môjho psíka Falka....
dnes, 06:34,  https://images.psacard.com/s3/cu-psa/autographfacts/jaromir-jagr-signed-photo-59701.jpg?h=1000
dnes, 06:11,  máš pekné oči a oči sú obrazom do duše a duša človeka má byť svätá
dnes, 06:08,  videl som pred domom človeka so škaredým úsmevom, môžu umelci predať dom s úsmevom Dido...
dnes, 05:04,  Vo svete vycina virus ktory denne zabije 8500 deti vola sa hlad ucinnym liekom je jedlo bohuzial...
dnes, 04:48,  Už je pochopiteľné, prečo Slovensko stále používa v nemocniciach neúčinnú liečbu...
dnes, 04:46,  https://fb.watch/3fgHRjnJSl/ toto video pustite ludom v STV.
dnes, 04:44,  Pavel Kamas ponúka triezvy videokomentár k súčasnému pandemickému hoaxu, falošnému...
dnes, 02:09,  1, .....Bol presne taký ako jeho Otec, .... nestranný! Ale ak by som pripisoval...
dnes, 02:06,  https://www.facebook.com/groups/621403755226825/permalink/713912459309287/ Ja mám mačku a...
dnes, 02:05,  1, .... ja som prijal náboženstvo skrze nebiblický krst ako mimino. Vtedy sa ma nikto...
dnes, 01:52,  18, .... no a práve to je to, čo odporuje Písmu. Napríklad sa tam spomína to jej...
dnes, 01:42,  16 : "A si ty alebo iný /Kliein,Tomáš/ Bohom inšpirovaný?" A ty si ? Drž sa...
dnes, 01:33,  A to som si myslel že doba otrokov už dávno skončila ale po roku represálií tejto...
dnes, 01:14,  1 : Clovek je tvoj omylný. Určite mi v tomto protestanti dáte za pravdu. Dakedy ste boli...
dnes, 01:01,  22 : "Vidis, nie tie iste slova, odrecitovane a naucene, ale PRIRODZENE slova cloveka...
dnes, 01:00,  Maroš, ty si šaľený kôň? *21
dnes, 00:53,  Viac na odkaze.
dnes, 00:53,  prestan spammovat, rozdel to do dvoch tém . to je chorééé
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Buď činný vždy, keď je to možné, a odpočívaj vždy, keď je to potrebné.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(165 186 bytes in 0,243 seconds)