Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Rozporuplné vzkriesenie

18
reakcií
1149
prečítaní
Tému 18. marca 2017, 18:58 založil Momo91.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
03. 05. 2020
3
 
 


1.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 18:58 avatar
Dozvedáme sa o Ježišovom zmŕtvychvstaní, nepochybne najdôležitejšej udalosti pre súčasné teologické chápanie Krista, z evanjelií jednoliaty, ucelený príbeh? Nie, presne ako v prípade jeho narodenia, aj teraz si protirečia prakticky v každom detaile, ktorý zmieňujú. Skúste si jednotlivé rozprávania porovnať sami. Nalistujte si nasledovné pasáže: Matúš 28, Marek 16, Lukáš 24 a Ján 20 - 21.

Kto ako prvý navštívil hrobku – bola to Mária Magdaléna sama ako tvrdí Ján, Mária s inou Máriou ako tvrdí Matúš? Dve Márie a Salome ako tvrdí Marek? Alebo dve Márie a skupinka žien ako tvrdí Lukáš? A čo balvan blokujúci vstup do hrobky? Matúš explicitne tvrdí, že bol na mieste, zostávajúce evanjeliá tvrdia pravý opak. A koho videli v hrobke? Podľa Matúša videli anjela, podľa Mareka muža a podľa Lukáša dvoch mužov. Podľa Jána po odchode z hrobky učeníkom okamžite porozprávali, čo v nej videli, no ostatné tri evanjeliá nesúhlasia. A čo im vlastne osoba alebo osoby v hrobke povedali? Ani v tom sa evanjeliá nezhodnú. Uvidia učeníci Ježiša ako v Matúšovi, Lukášovi a Jánovi, alebo nie, ako v Marekovi? A kde ho uvidia? Podľa Matúša iba v Galilei a podľa Lukáša iba v Jeruzaleme (podľa Lukáša učeníci zostávajú v Jeruzaleme a Galileu vôbec nenavštívia!).

„Musím zdôrazniť, že tieto protirečenia nemožno uviesť do súladu, jedine ak by ste použili obrovskú dávku imaginatívnej interpretatívnej gymnastiky takého typu, akú pri čítaní Biblie milujú fundamentalisti,“ zdôrazňuje Bart Ehrman.

invivomagazin.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 19:00 avatar
Bol Ježiš pochovaný? Podľa Ehrmana nie
Bart Ehrman pripúšťa, že niektorí učeníci Ježiša zažili krátko po jeho smrti vízie, kvôli ktorým nadobudli dojem, že vstal z mŕtvych. Halucinácie sú však vcelku normálnym sprievodným javom trúchlenia po blízkych osobách, o to viac ak zomreli náhle alebo ich skon sprevádza silný pocit viny. Pravda, z perspektívy historického bádania je polemizovanie o tom, či tieto vízie (ak k nim skutočne došlo) boli alebo neboli halucináciami, bezpredmetné. Iná situácia je v prípade tradícií o prázdnom hrobe Krista, ktorý jeho nasledovníci vraj odhalili (a ktorý súvisí napr. aj s populárnou „záhadou“ Turínskeho plátna).

Ježišove mŕtve telo bolo údajne vyprosené od Piláta a neskôr pochované Jozefom z Arimatie (Marek 15,43). Jozef z Arimatie bol židovský aristokrat a člen Sanhedrinu, skupiny vysoko postavených židovských kňazov, starejších a pisárov. Takýto scenár je však podľa Barta Ehrmana veľmi nepravdepodobný, a to z viacerých dôvodov.

Sám Marek tvrdí, že všetci členovia Sanhedrinu usilovali o Ježišove ukrižovanie (14,55), všetci ho odsúdili a vyhlásili, že si zaslúži smrť (14,64). Ale potom zrazu Jozef riskuje (musel „nabrať odvahu“) a snaží sa o akt milosti, aby zaistil slušné pochovanie Ježišovho tela? „Podľa môjho názoru pochádza rozprávanie o súdení Ježiša z inej tradície ako rozprávanie o jeho pochovaní,“ konštatuje Ehrman.

Pavlove písomnosti (o dekády staršie ako evanjeliá) spomínajú Ježišovo vzkriesenie, ale nehovoria nič o Jozefovi z Arimatie či o pochovaní Ježišovho tela „rešpektovaným členom koncilu“. Pozoruhodný je predovšetkým fakt, že ho nespomína ani ešte pôvodnejšie (podľa historikov medzi kresťanmi už koncom prvej polovice 1. storočia široko rozšírené) vyznanie viery, ktoré Pavol cituje v 1 Kor 15, 3 - 5. „Ak by jeho autor o niečom takom vedel, určite by ho zahrnul,“ zdôrazňuje Ehrman narážajúc na skutočnosť, že toto starobylé vyznanie viery je pomerne podrobné, napr. menuje ľudí, ktorým sa Ježiš posmrtne zjavil. Bol ním istý Kéfas.

Najstaršie tradície, zachytené napr. v Skutkoch apoštolov 13,294 alebo 1 Kor. 15,4, zmieňujú len pochovanie, ale nie kto Ježiša pochoval. Keďže všetky biblické tradície uvádzajú, že Ježiš nemal v Jeruzaleme príbuzných a že jeho nasledovníci zo scény ušli, Krista tam nemal kto pochovať. Vznik príbehu o zhovievavom členovi Sanhedrinu, v mladších tradíciách označenom ako Jozef z Arimatie, tento problém vyriešil. Uvedený vývoj zároveň výborne zapadá do dobre zdokumentovaných tendencií novších novozákonných tradícií zobrazovať niektoré negatívne postavy v pozitívnejšom svetle (Pilát, jeden z kriminálnikov ukrižovaných s Ježišom) a prisudzovať mená predtým neoznačeným postavám.

Podľa apologétov Rimania sňali Ježišovo telo z kríža v piatok večer preto, že na ďalší deň bol sabat, čím by porušili židovský zákon, alebo prinajmenšom Židov rozhnevali. „Neboli to Židia, kto zabil Ježiša, a tak Židia nemali žiadne slovo v tom, kedy ho Rimania zvesia z kríža. Rimania, ktorí Ježiša ukrižovali, nemali prakticky žiaden záujem nasledovať židovský zákon a žiaden záujem byť voči nim ohľaduplní,“ upozorňuje Ehrman, podľa ktorého práve naopak, v prípade ukrižovaných zločincov (Ježiš sa previnil voči štátu) neprejavovali žiadnu milosť či ohľaduplnosť. „Účelom ukrižovania bolo mučiť a ponížiť do najväčšej možnej miery,“ hovorí expert na rané kresťanstvo.

Rimania nedovolili pochovávať telá ukrižovaných trestancov. Podľa Ehrmana zo všetkých dostupných dôkazov vyplýva, že „Súčasťou poníženia bolo ponechanie tela na kríži preto, aby sa doňho pustili zdochlinožravé zvieratá.“ Slovami Johna D. Crossa, Ježišovo telo nikto nikdy nepochoval. Zožrali ho psy.

Neexistujú dôvody myslieť si, že by bolo telo Ježiša výnimkou. Podľa apologétov Rimania výnimočne dovolili popravených kriminálnikov pochovať. Apologéti sa pri tomto tvrdení odvolávajú na písomnosti Filóna z Alexandrie. No ako upozorňuje Ehrman, z jeho textu vyplýva, že išlo o ojedinelú výnimku, ústupok, ktorý Rimania urobili voči rodine zosnulého, ktorá mala zrejme vysoké konexie. Lenže Ježišova rodina ich nemala. „Ba čo viac, podľa našich najpôvodnejších tradícií sa ukrižovania nik z Ježišových príbuzných nezúčastnil, ani jeho matka,“ hovorí historik a dodáva, že výnimku ktorú Filón spomína, dovolili Rimania preto, že sa rímsky guvernér rozhodol uctiť narodeniny cisára, čo je situácia, ktorá nemá nič spoločné s Ježišovým ukrižovaním.

Pilát nebol voči Židom ústretový. Práve naopak, všetky historické dôkazy svedčia, že to bol neľútostný a násilný vládca, ktorý nebral žiaden ohľad na Židov a neprejavoval voči nim prakticky žiaden rešpekt (hoci ho neskoršie biblické tradície ako ústretového zobrazujú). Ako píše Crossan: „Pilát bol bežný druhotriedny rímsky guvernér, ktorý nebral ohľad na židovské náboženské zvyklosti a bežne používal brutálnu silu proti neozbrojeným protestujúcim davom.“

Záver
Čo teda možno o udalostiach, ktoré nasledovali po Ježišovom ukrižovaní, povedať z pohľadu histórie a biblickej kritiky? Istí si môžeme byť v tom, že evanjeliá už zo svojej podstaty nie sú dôveryhodným zdrojom informácií. Predstavujú neskorú kompiláciou rôznych, navzájom často nekompatibilných tradícií, ktorých účelom nebolo verné podanie histórie, ale presvedčiť ľudí o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Mnohé udalosti, ktoré opisujú, sú zrejme úplne vymyslené. Ako napríklad nájdenie prázdneho hrobu Ježiša. Navyše, je možné5, že Kristove telo nebolo nikdy pochované.

invivomagazin.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 19:07 avatar
Úvod

Keďže nekanonické evanjeliá sú spravidla oveľa neskoršie ako tie kanonické, a poznačené neskoršími tradíciami a pokračujúcim vývojom tých skorších, hlavným zdrojom informácií o historickom Ježišovi sú štyri kanonické evanjeliá.

Ev. podľa Marka - najstaršie, napísané okolo roku 65 - 70 (zhruba 35 - 40 rokov po Ježišovej smrti)
Ev. podľa Matúša – napísané okolo roku 80 - 85
Ev. podľa Lukáša – napísané okolo roku 80 - 85
Ev. podľa Jána – napísané okolo roku 90 - 95, Ježiša však zobrazuje celkom odlišne od skorších zdrojov, podľa väčšiny historikov nezachytáva historického Ježiša

V skutočnosti je situácia trochu zložitejšia. Matúš a Lukáš čerpali do veľkej miery z Marka, ako aj z iného spoločného zdroja, ktorý označujeme ako Q a ktorý iní evanjelisti nepoznali. Zároveň obe evanjeliá obsahujú unikátny materiál. Jeho zdroj sa označuje ako M pre Matúša a L pre Lukáša. Inými slovami, v štyroch evanjeliách máme k dispozícii materiál z celkovo piatich nezávislých zdrojov.

Evanjeliá nie sú najstaršími zachovanými písomnosťami, v ktorých sa hovorí o Ježišovi. Tými sú písomnosti apoštola Pavla z obdobia asi 20 - 30 rokov po Ježišovej smrti.1 Literárnokritickými metódami2 sa v textoch podarilo identifikovať staršie útvary, vyznania viery, spevy a básne, ktoré Pavol cituje, a ktoré sú datované v niektorých prípadoch do obdobia iba desať rokov od Ježišovej smrti. Pavlove písomnosti však nezmieňujú takmer žiadne Kristove skutky alebo výroky. Spomínajú iba jeho smrť a vzkriesenie.

Evanjeliá nenapísali očití svedkovia
Učeníci Ježiša, ako aj väčšina jeho bezprostredných nasledovníkov, boli nevzdelaní a negramotní členovia najnižších spoločenských tried. Z tohto dôvodu sa z obdobia krátko po smrti historického Ježiša nezachovali žiadne písomnosti a z tohto dôvodu autori evanjelií vychádzali z príbehov, ktoré o Kristovi kolovali ústnym podaním niekoľko dekád. „Všetci vieme, čo sa deje s príbehmi, ktoré takto kolujú. Detaily sa menia, vymýšľajú sa nové príhody, udalosti sa zveličujú, pôsobivé rozprávania sa stávajú ešte pôsobivejšími,“ upozorňuje popredný expert na rané kresťanstvo a historik Novej zmluvy Bart Ehrman. Apologéti (obhajcovia viery) niekedy namietajú, že kultúry založené na ústnych tradíciách sú pri sprostredkovaní svedectiev oveľa opatrnejšie. U nich sa vraj príbehy ústnym podaním nemenia a neskresľujú. Lenže antropológovia, ktorí takéto kultúry skúmali, zistili presný opak.3

Nielenže evanjeliá nenapísali očití svedkovia udalostí, ktoré opisujú. Ich autormi boli ľudia celkom odlišní od bezprostredných nasledovateľov Ježiša, vysoko vzdelaní a hovoriaci po grécky. Identita týchto autorov zostáva neznáma. Evanjeliá boli pôvodne anonymné texty - prisúdenie autorstva Lukášovi, Jánovi, Markovi a Matúšovi je neskoršou tradíciou.

Pri hodnotení dôveryhodnosti týchto textov treba brať do úvahy aj ďalšiu skutočnosť: príbehy, z ktorých evanjelisti čerpali a ktoré medzi ľuďmi kolovali, mali jeden hlavný účel. Tým nebolo podanie presných informácií, ale konvertovanie ľudí.


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 3. 2017, 19:35 avatar
1,...žiadne rozpory v písme nie sú! Sám som čítal podobnú literatúru a "vyššiu kritiku Písma",....ale všetko je to len o neznalosti tých,čo sa vyjadrovali k daným "údajným rozdielom",rozporom!
Nie je to tak,a všetko sa dá ľahko vysvetliť! Ak by chcel niekto zavádzať,tak určite si dá pozor na chyby,ale pisatelia Písma nemali ten problém,a oni písali to,čo videli, alebo o čom boli pevne presvedčení!
Z danej správy a zaujatosti je zrejme ,že autor nemá ani len biblické poznatky,pretože Písmo inak opisuje Piláta, a vieme ,že ho/Ježiša/ chcel prepustiť,a aj na nátlak svojej manželky,a vedel prečo mu ho židia vydali?
Je zaujímavé,...že práve títo kritici aj popierali existenciu Piláta, ........no v roku 1961 sa v Izraeli neďaleko mesta Cézarea našiel kameň, na ktorom bolo Pilátovo meno i s jeho titulom. Vtedy už nemohli tvrdiť,že neexistoval!
Isté názory kritikov už dnes sa ukázali ako nesprávne,lebo rôzne nálezy potvrdili pravdivosť Biblie do detilov. A v tomto je Biblia jedinečná! A vedie to mnohí archeológovia,ktorí skúmali/a boli úspešní/ práve na základe jej svedectiev!
Myslím si,že nemá cenu sa týmito tvojimi príspevkami zaiberať,lebo ignorujú aj tie najzákladnejšie a neprehliadnuteľné veci!
Reč o "príbuzných ,ktorých nemal Ježiš v Jeruzaleme",..."o tom, že všetci členovia Sanhedrinu usilovali o Ježišove ukrižovanie (14,55), všetci ho odsúdili a vyhlásili, že si zaslúži smrť (14,64)",......",že pohrebu Ježiša sa nezúčastnila ani jeho matka"........je úplne zcestná a nepravdivá! Tak ako z hľadiska biblického,tak i z hľadiska vedeckého,historického!
Momo,predsudky sú to,že niekto si dopredu vytvorí istý názor,mienku o niekom,niečom a potom ide za tým, a ignoruje všetko,a prehliada ,to čo mu nepasuje do jeho scenára,a čo by nepotvrdilo jeho skreslený názor! Proste ,aj tu ide o slepú vieru,a tomu sa daný človek podriadi!
Ja už som všetky zdanlivé rozpory z Písma vysvetľoval a nebudem to robiť znovu,...lebo viem,že aj tak by si si veril svojmu!
Hold sme z opice,...tak sa správame ,....a za všetko vďačíme náhode,....ktorá nás aj odmení!


5.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 3. 2017, 19:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 19:45 avatar
Kdeže ja niesom nepriateľ Boha.


8.
označiť príspevok

veriaci-4
   18. 3. 2017, 19:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 19:49 avatar
lenže veriaci-4 ja som veril vo vášho Boha. No nakoniec som zistil pravdu.


9.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 19:48 avatar
Ja v Boha verím. No neverím vo vášho Boha, alebo vášho trojjediného Boha.


10.
označiť príspevok

veriaci-4
   18. 3. 2017, 19:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 19:50 avatar
ALe kdeže. Ja neverím ani v ich Boha. AJ ich aj váš Boh je krutý sadista.


13.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   18. 3. 2017, 19:51 avatar
Veríš v Alaha ?


14.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 19:53 avatar
Nie. Ďalší krutý Boh. No ak sa nemýlim, tak to je ten istý Boh ako ten váš.


15.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   18. 3. 2017, 19:53 avatar
A veríš aspoň sebe ?


16.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 19:54 avatar
Verím v Boha.


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 3. 2017, 19:41 avatar
Historik Will Durant v knihe Caesar and Christ píše:.......... „Keby niekoľko jednoduchých ľudí... vymyslelo takú silnú a príťažlivú osobnosť, takú vznešenú morálku a takú podnetnú predstavu o ľudskom bratstve, bol by to zázrak oveľa neuveriteľnejší ako akýkoľvek zázrak zaznamenaný v evanjeliách. Po dvoch storočiach vyššej kritiky zostávajú hlavné rysy Kristovho života, jeho povahy a učenia dostatočne jasné a tvoria najúchvatnejšiu súčasť dejín západného človeka.“
Historik Durant sa snažil preskúmať text evanjelií z čisto objektívneho hľadiska — ako historické dokumenty. I keď hovorí, že sú v nich zdanlivé rozpory, prichádza k záveru: ......„Rozpory sa týkajú drobností [nezávažných detailov], nie podstaty; v hlavných veciach sa synoptické evanjeliá pozoruhodne zhodujú a vytvárajú konzistentný obraz Krista.“
Durant pokračuje:...... „Vyššia kritika nadšená svojimi objavmi uplatnila na Nový zákon také prísne kritériá autentickosti, že podľa nich by sa mnoho slávnych mužov staroveku — napríklad Chammurapi, Dávid, Sokrates — zmenilo iba na legendárne postavy. Teda, rôzny meter na rôzne postavy a deje z histórie,....a títo kritici nemali problém veriť niečomu,/s minimom dôkazov/ čo sa neskôr ukázalo ako nepravdivé! Prečo asi?
---------------------------------------------------------------------------------------------
E. M. Blaiklock, profesor klasickej literatúry na Aucklandskej univerzite, tvrdí niečo podobné: .......„Považujem sa za historika. Môj prístup ku klasickým dielam je historický. A poviem vám, že dôkazy o živote, smrti a vzkriesení Krista sú doložené lepšie ako väčšina faktov zo starovekej histórie.“


17.
označiť príspevok

toman
   22. 3. 2017, 07:57 avatar
Momo91 (1):

Ak odmietaš biblického Boha kvôli Bartovi Ehrmanovi, prečítaj si tento článok:

The Gospel According to Bart Ehrman
www.apologetics315.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ukazuje inú perspektívu toho, čo sem pastuješ.

Ehrman neprináša do diskusie žiadne nové fakty. Nie je jediný, komu sú známe fakty o konci Marka, cudzoložnici v Jn 8 a podobne. Alebo variácie v rukopisoch. To, čo on sám prináša, je jedine jeho subjektívny výklad faktov.

Napriek tomu sám hovorí:

"Jedným z najistejších faktov histórie je ten, že Ježiš bol ukrižovaný na príkaz rímskeho prefekta Judei, Poncia Piláta"


18.
označiť príspevok

Lucifero muž
   23. 3. 2017, 03:01 avatar
Jezis na krizi zomrel.Jeho vzkrieseni bola kamuflaz. Maria Magdalena sa s nim mohla po takzvanom zmrtvycvstani rozpravat, ale nemohla sa ho dotknut. Bol to iba obraz Krista. ZE NIE, A ako dokazali v biblickych casoch napodobnit zvuky ake vydava pochod velkeho vojska, po ktorom vsak nebolo ani stopy. No a to bolo audio. A co starci v obrazovej izbe? Tbolo zrejme video


19.
označiť príspevok

toman
   23. 3. 2017, 06:22 avatar
Lucifero (18):

Tvoje námietky o tom, že vzmŕtvychvstalý Kristus bol iba obraz, ilúzia alebo vízia, mali ľudia už vtedy:

(Jn 20,25) A tak mu hovorili tí druhí učeníci: Videli sme Pána. Ale on im povedal: **Ak neuvidím** bodnutia hrebov na jeho rukách **a nepoložím** svojho prstu na miesta, bodnuté od hrebov, a nepoložím svojej ruky na jeho bok, **neuverím**.

Ježiš však po svojom zmŕtvychvstaní s učeníkmi jedol:

(Lk 24,42) A oni mu podali kúsok pečenej ryby a medového plásta. 43 A vzal a **pojedol pred nimi**.

A špeciálne Tomáš (odtiaľ slovné spojenie "neveriaci Tomáš" mal možnosť sa ho dotknúť:

(Jn 20,29) A Ježiš mu povedal: Tomášu, uveril si, že si ma videl. Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili. 30 A tak aj **mnoho iných** divov učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. 31 Ale toto je napísané nato, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 14:26,  djjaro, veď som Ti písal ohľadne "zlých": "snaha o taký systém, budovanie...
dnes, 14:21,  Isteže......keci.keci..kecy... Ved aj zlodej ide kradnut v dobrej vôli....ze si prilepší*58*39
dnes, 14:20,  ninka, aj keby neboli nahuckané... museli predtým vidieť, že sa dá kameňom hádzať, museli...
dnes, 14:19,  Ale ľudia dobrej vôle sa musia spojiť vedome, slobodnou vôľou. A to je ťažké.
dnes, 14:16,  Ešte lepšie
dnes, 14:14,  Nie sú spojení v pravom zmysle, iba prepojení skrze podvedomie.
dnes, 14:13,  No veď ok, boli to nedokonalí ľudia, kresťanstvo im bolo vnútené, vysvetľovali si ho...
dnes, 14:12,  Isteže. V zmysle .ludia dobrej vole spojte sa A zlí?...ved tí su uz spojený*39
dnes, 14:09,  Mám na mysli denné snívanie, voľné fantazírovanie, snívanie, vyzualizovanie... Niekomu je...
dnes, 14:09,  Presne, napodobnovali rodičov, to maju deti zakodovane v genoch
dnes, 14:07,  405. Deti boli nahuckané. Aká to mohla byť vôľa v takom štádiu? Vedeli? Opičili sa skôr.
dnes, 14:07,  Tullko, rozmýšľam o probléme intenzivne... lebo kresťania, resp veriaci, píšem to...
dnes, 14:05,  Lemmy, pamätáš si aký bol Tvoj syn, keď mal päť rokov?*04 *21
dnes, 14:03,  djjaro, nuž, takto sa ľudia dobrej vôle nespoja*13 Nepotrebuješ riešiš ani:...
dnes, 14:00,  Nadja, veď to, boli spokojní. Dokonca presvedčení o tom, že urobili dobrý skutok... *17 Ty...
dnes, 13:56,  Ako ktoré. Také päťročné deti už dokázali hádzať na dedine kamene do idúceho Žida....
dnes, 13:54,  Prečo nezakázať potraty? https://www.adamroman.sk/2001/01/05/preco-nezakazat-potraty/
dnes, 13:53,  Ondrej, ale to robia aj znovuzrodení, líškavým, záludným spôsobom sa snažia odviesť...
dnes, 13:53,  -era-, iný kraj iný mrav... veď ok. Hovorím o kraji, v ktorom "vládne"...
dnes, 13:51,  392..memam za potrebu to uz riesit.. Pisal som o tom mnoho krát...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Deti nie sú zlé, ani neslušné. Deti sú iba odrazom spoločnosti, v ktorej vyrastajú.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(93 727 bytes in 0,203 seconds)