Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Prečo hovorí Zjavenie o “synovi mužského rodu”?

176
reakcií
931
prečítaní
Tému 7. novembra 2018, 06:29 založil teolog.

podobné témy:1.
označiť príspevok

teolog
   7. 11. 2018, 06:29 avatar
“A v nebi bolo vidieť veľké znamenie: žena odiata slnkom, a pod jej nohami bol mesiac a na jej hlave bola koruna z dvanástich hviezd, a bola ťarchavá. A kričí v bolestiach a pôrodných mukách. A v nebi bolo vidieť iné znamenie, a hľa, veľký, ohnivo sfarbený drak so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi a na jeho hlavách sedem diadémov. Jeho chvost tiahne tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. A drak stál pred ženou, ktorá mala porodiť, aby pohltil jej dieťa, keď [ho] porodí. A porodila syna, mužského rodu, ktorý má pásť všetky národy železným prútom. A jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu.” -Zjavenie 12:1-5.

Takže ešte raz. Prečo sa spomína narodenie syna mužského rodu, keď zo života ľudí je jasné, že syn je mužského rodu, zatiaľ čo dcéra ženského? Odpoveď je jednoduchá! Keďže nebeskí anjeli sú tiež Boží synovia, ľahko by sa dal horecitovaný verš chápať tak, že syn, ktorý sa narodil nebeskej manželke Stvoriteľa, Jehovu Boha, spomínaný v knihe Zjavenie 12:5 je anjelského pôvodu, alebo v prípade, že ich je viac, jednoducho anjeli. Lenže “syn”, ktorý sa “narodil” Jehovovej nebeskej manželke je pozemského pôvodu! Všetci 144 000 pomazaní bratia Krista (vrátane žien, ktoré v nebesiach už budú ako nesmrteľní anjeli) sú vyvolení Jehovom z veriacich ľudí na Zemi!


4.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 10:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   7. 11. 2018, 11:50 avatar
4
Kde bol tento div? No predsa na nebi a nie na zemi. Až potom sa hovori o Zemi. Prečítaj si to pozorne. No a drak odišiel bojovať s ostatnými zo semena ženy. Ti ostatní nie sú len zo Židov, ale aj z pohanov. Teda bojuje proti tým, ktorí sa narodili z Ducha Svätého. Teda tá žena je Svätý Duch a Slovo Božie je semenom Ducha Svätého, ktorým je odiatá.


6.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 11:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 11:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.112.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   7. 11. 2018, 18:59 avatar
6

Ak je telesný Izrael tou ženou, tak prečo nepoznal Krista? Prečo má zásteru až do dnešný dní. Predsa nie telesný, ale duchovný Izrael - Boží ľud -cirkev Ježiša Krista , ktorý pozostáva z vykúpených zo židov aj s pohanov , tak to je predsa ostatné zo semena ženy, proti ktorému išiel bojovať satan a teda nie je to tou ženou, ale potomstvo z jej semena. Takže tou ženou je niekto iný.

Ján 3:6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.

Narodiť sa z tela, je narodiť sa zo ženy. Narodiť sa znova - z Ducha – Svätého Ducha, je taktiež narodiť sa zo ženy, no tou ženou je Svätý Duch a tým semenom ženy je Slovo, ktoré sa stalo telom – Kristom.

Kristus je semenom tej ženy a ostatní narodení zo semena Svätého Ducha sú cirkev – Boží ľud, proti ktorej išiel bojovať satan. Mat 1:18 A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola najdená tehotná zo Svätého Ducha.

Kristus je zo semena Dávidovo no podľa tela. Čo sa týka podstaty Krista, tak je semenom ženy, no nie fyzickej ženy, ale semeno Svätého Ducha. Teda Boží ľud nemôže byť ženou, lebo je potomstvom semena ženy. Sú to predsa deti Božie, ktoré sa narodili znova, zo semena Svätého ducha a to skrze vieru v to Slovo čo sa stalo telom – Krista. To Slovo Božie je semenom Ducha a skrze vieru sa dostane až do srdca človeka, ako keby vajíčka. To srdce je ako keby oplodnené Svätým Duchom a v srdci sa rodí nový človek Ducha – z Boha.

Mat 1:20 A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha;
Splodené zo Svätého Ducha


117.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 19:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.128.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 19:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.135.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 19:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.131.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   7. 11. 2018, 19:44 avatar
117
Tak ušla alebo bola vyhnaná. Tá žena odletela od tvári hada na púšť. No telesný Izrael bol vyhnaný a rozptýlený medzi všetky národy.

Ale kto ich tam vyhnal a rozptýlil medzi národy? Predsa Boh. A vieme aj prečo! No samozrejme podľa zasľúbenia aj udržiaval zostatok a navrátil naspäť. Telesný Izrael nemôže byť tou ženou zo ZJ.
Satan je duchovnou bytosťou a teda sa síce pokúšal tú ženu odiatu Slovom svedectva Ježiša Krista zničiť a to posielaním zo svojich úst rôzne falošné učenia ako rieku, ktorá ju mala pohltiť, no nepodarilo sa mu to. No a čo chcel zničiť na telesnom Izraeli? Predsa telesný Izrael neprijal Krista, tak načo by satan posielal svoje učenia proti telesnému Izraelu. Svoje falošné učenia chcel poslať proti žene, ktorá bola odiata Slovom – svedectvom Ježiša Krista.


140.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 20:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 12:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.118.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   7. 11. 2018, 19:12 avatar
8

Je tu taká paralela k 1260 dní teda rokov

Zj 11:3 A dám svojim dvom svedkom, a budú prorokovať tisíc dvesto šesťdesiat dní, oblečení v smútočných vreciach. 4Toto sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme.

Zj 12:6 A žena utiekla na púšť, kde má miesto, pripravené od Boha, aby ju tam živili tisíc dvesto šesťdesiat dní.

Ja to chápem tak, že tých 1260 dní, je v podstate rokov, kde bude Svätý Duch a to Slovo – svedectva Ježiša Krista, ako keby chránené v ústraní od tvári hada.

Smútočné vrecia a púšť. Po skončení tohoto času sa to pravé svedectvo Ježiša Krista rozšírilo po celom svete na svedectvo všetkým národom. Môže to byť aj začiatok reformácie, kedy sa vo veľkom začali tlačiť národné Biblie a to Slovo evanjelia Ježiša Krista sa nezadržateľne zableslo v tme po celom svete.


120.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 19:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.146.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   7. 11. 2018, 21:30 avatar
120

1 Pet1 23znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky.
Ján 1:13 ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.

Proti akému semenu satan išiel bojovať? Porušiteľnému, alebo neporušiteľnému?


161.
označiť príspevok

Step7 muž
   8. 11. 2018, 12:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.175.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   11. 11. 2018, 15:04 avatar
161

Predsa satan chcel, aby ju odniesla rieka - falošné učenia, ktoré vypustil zo svojich úst. Aj tu je vidieť, že sa jedná o duchovný boj proti Slovu Božiemu a proti tým, ktorí sú narodení zo semena ženy - z Ducha Svätého..

V prvom rade si musíme uvedomiť, že je to najprv duchovná rovina a teda aj ten pôrod tej ženy sa odohráva najprv na nebi. A zase iný div na nebi - drak sa postavil pred ženu, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa. No to, čo sa deje na nebi sa samozrejme odráža aj na zemi, keď sa zo Svätého Ducha rodí Kristus a skrz Máriu sa vtelil – narodil sa ako človek. Aj tu na zemi sa Herodes pokúša zabiť narodené dieťa - chlapca – Ježiša a vidí to narodenie ako ohrozenie seba. Potom satan odišiel bojovať z ostatnými, z jej semena – teda zo semena Svätého Ducha – Slova Božieho z ktorého sa rodia deti Božie.

Nesprávne som sa vyjadril. Samozrejme, že túto ženu – Svätého Ducha satan nedokáže zničiť, no rozhneval sa na ňu a prenasledoval, lebo vedel čo porodila a vie, že ho to ohrozí a porazí. 15A had pustil zo svojich úst za ženou vodu jako rieku, aby ju odniesla rieka.

Najprv chcel zožrať to dieťa – to Slovo, potom honil ženu a vypustil zo svojich úst proti nej množstvo falošných učení, náboženstiev a toho všetkého ako rieku a chcel, aby to túto ženu to odnieslo preč. Ak sa mu ani toto nepodarilo odišiel bojovať proti všetkým, ktorí sa narodili zo semena tej ženy – zo Svätého Ducha - teda proti deťom Božím.

Ak satan prenasledoval túto ženu, tak za nejakým účelom. Z nej bolo to semeno – Slovo a všetci, ktorí sa rodia z tohto semena sú deti Božie. Zj12 13A keď videl drak, že je svrhnutý na zem, honil ženu, ktorá porodila toho chlapca.

Porodila predsa chlapca - Slovo, ktoré sa stalo telom – Kristom. Teda to semeno je z Ducha Svätého a teda z tej ženy. No a z tej ženy – semena ženy – semena Svätého Ducha pochádza aj ostatní, proti ktorému odišiel bojovať satan. Preto sa aj tak rozhneval na túto ženu, z ktorej semena sa rodia deti Božie a ktorá predstavuje Svätého Ducha. To, čo sa deje na nebi sa premieta aj do roviny na zemi. Teda ženu by nezničil, no to Slovo chcel zahubiť , aby sa z neho nerodili aj ostatné deti Božie.

„A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa.“

17A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedoctvo Ježiša Krista.

11A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedoctva a nemilovali svojej duše až do smrti.


176.
označiť príspevok

Step7 muž
   11. 11. 2018, 15:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.177.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   11. 11. 2018, 18:08 avatar
176

Step7 napísal: Duchovné bolo len videnie. Vypovedalo však o reálnych skutočnostiach odohrávajúcich sa tu na Zemi. (Viď. napr dieťa sa narodilo (fyzicky) a až potom bolo vytrhnuté k Bohu.)
-------------------------
Lenže Kristus bol ešte pred fyzickým narodením. Hovorí, že vyšiel od Otca, Otec ho poslal, zišiel z hora – z neba. Teda najprv sa niečo udeje na nebi a až tak na Zemi.

To videnie vypovedalo o reálnych skutočnostiach odohrávajúcich sa najprv na nebi a potom na Zemi. Predsa aj o tom drakovi, ako bol zvrhnutý na zem aj s jeho anjelmi: 7A povstal boj na nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho anjeli. 8Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. 9A svrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli svrhnutí s ním.
No a odrazu sa ocitá na zemi v podobe ríše ako šelmy so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi. Na nebi už nemá miesto.

Step7 napísal: Keď vie, že ju nedokáže zničiť, tak by sa o to ani nepokúšal. (=žena nie je Svätý Duch.)
--------------------
Chcel, aby ju odniesla voda ako rieka, lebo od Svätého Ducha máme aj Bibliu – Slovo Božie a skrz vieru v to Slovo sa rodia deti Božie. Ježiš povedal, že jeho slová sú duch a sú život. Satan je duchovná bytosť ako aj Svätý Duch – osoba Boha. Boj na nebi prebiehal v duchovnej rovine. Tento duchovný boj sa premieta aj na zem. Máme tu šelmu so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi , no predtým na nebi to bol červený drak, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a bol zvrhnutý na zem. Vidíš tu paralelu? Satan jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. Ríša teda reprezentuje satana na zemi. Takže je tu Rímska ríša, ktorej satan dal svoju moc, svoj trón a veľkú právomoc. No a je tu ešte zvláštnejšia vec a to, že niekto dokáže sedieť na tejto šelme, ktorá reprezentuje satanovú moc a na čele má napísané meno: Tajomstvo, Veľký Babylon, Mater smilníc a ohavností zeme.

Step7 napísal: O tom dieťati Satan vedel, že ho môže zničiť, lebo jeho telo bolo smrteľné.
...Zbytočne by proti Svätému Duchu vypúšťal falošné učenie keď vie, že Svätého Ducha nimi nijako neohrozí. (=žena nie je Svätý Duch.)
------------------------------------
Vedel a sa aj pokúsil. Pokúsil sa aj poslať vodu aby ju odniesla rieka proti žene – Svätému Duchu z ktorej sa rodia deti Božie. Prečo odniesť niekoho vodou ako rieka? Lebo vedel že zo semena ženy sa rodia deti Božie. Nakoniec išiel bojovať proti ním a vieme koľkých zahubil skrz náboženskú a štatnú moc. No a to je predsa duchovný boj a premieta sa aj do telesnej roviny, keď satan prenasleduje, a zabíja deti Božie. Proti sebe stoja učenia – Pravda a lož. Pravda je v Slove Božom vo Svätom Duchu a Slovo Božie je semeno Svätého Ducha. Zo Svätého Ducha sa rodia deti Božie. Je tak, je. 1 Pet1 23znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky. Ján 1:13 ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.


2.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   7. 11. 2018, 08:28 avatar
Kebyže sem teraz príde niekto z LGBTI a gender ideológie, tak by povedal, že Ježiš sa narodil ako muž, ale až následne sa rozhodol byť mužom. Čiže Biblia takto potvrdzuje gender ideológiu.

Každý tam vidí čo chce a dokáže si zdôvodniť, čo chce.

Ja osobne si myslím, že je to tam len tak, lebo vtedy sa takým štýlom písalo. Podobne to máš aj v prvej kapitole v. 12: "Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh." - tak boli biele ako vlna alebo ako sneh? Alebo sa nerozlišuje medzi nimi? Prečo je to tam potom 2x - aj ako vlna aj ako sneh. A takýchto príkladov sa dá nájsť v biblii stovky, kde ide len o zvýraznenie nejakého javu tým, že sa povie dva krát inými slovami. A nielen v biblii ale celkovo v starovekej lituratúre. Hľadať za tým niečo hblšie sa mi zdá zbytočná špekulácia.


3.
označiť príspevok

teolog
   7. 11. 2018, 08:44 avatar
“A jeho hlava a jeho vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči ako ohnivý plameň.” - Zjavenie 1:14. Ján vidí osláveného Ježiša! Jeho ako sneh biele vlasy vyjadrujú múdrosť vyplývajúcu z dlhého života. Sneh sa používa v Písmach dávajúc myšlienku bielosti alebo čistoty alebo spravodlivosti!


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 11. 2018, 16:32 avatar
Čo kresťan,....to iný názor! Patrik má pravdu,..."že, každý tam vidí čo chce"!
Aj tu sa ukazuje,že pravda môže byť len jedna,...a je dôležité pochopiť pasáže zo Zjavenia!
Príklad,.....ak by kresťania nevedeli kto je oná "smilnica"/Veľký Babylon/ ako by mohol "Boží ľud zareagovať a ujsť z neho"?
Pravdu povediac....knihu Zjavenie ucelene chápu iba JS!
A to slovo za slovom! Kto hľadá pravdu,raz na to príde!
Nechám ale priestor teologovi,......on aj tak čerpá z našej stránky!
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto chce spoznať niečo z knihy Zjavenia,....tu je jej doslovný rozbor/celej knihy/ kapitola po kapitole,...verš za veršom!

wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

                             


10.
označiť príspevok

-era- muž
   7. 11. 2018, 16:53 avatar
Si myslíš, že len vy máte výklad Zjavenia? Aj antroposofi majú

www.martinus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí veriaci


15.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 11. 2018, 17:22 avatar
10,....ja hovorim o výklade,....nie o dohadoch a konštatovaní!


19.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 17:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 11. 2018, 16:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 11. 2018, 17:21 avatar
11,....ak sú v Zjavení isté rady pre kresťanov a ty nevieš o čom sa tam píše,ako budeš potom na ne reagovať? Ako budeš vedieť odkiaľ ujsť,keď nevieš kto je Veľký Babylon?
Teda,....ak mám vieru,....môžem veriť aj v to,že Lenin je večne živý? OK,...opýtam sa Kasafrana!


18.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 17:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 17:41 avatar
18 No podla mna to nemusi byt ziadna cirkev ale moze to byt aj jedinec ktory sa nachadza v Babylone ,


12.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 17:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 11. 2018, 17:19 avatar
12,....zrejme nebude čas porovnávať,lebo tu asi končím na istú dobu,....ale nevieš ako sa mýliš.
Stačil by jeden verš,dva a pochopil by si! Ja som tu už mnohé rozoberal a poznám adventistov dobre. Mám ich aj v obvode!
Adventisti máju problém s trojicou,....a tak sú tiež mimo! Tudiž nemôžu mať pomoc Božieho ducha.
Ale skús porovnať ich výklad a náš. Tam sa totiž len niečo netvrdí,...tam je to rozobraté a doložené mnohými odkazmi a paralelnými myšlienkami!


16.
označiť príspevok

-era- muž
   7. 11. 2018, 17:27 avatar
Shagara, bud realistom, nepodliehaj ilúziám. Mohol by si tu dať aj tisíc veršov... pochopenia sa nedočkáš
Súhlasí Shagara


17.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 17:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 11. 2018, 18:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.142.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 11. 2018, 20:47 avatar
35,......Step, tvoje znalosti Bozieho Slova su neuveriteľné......kiež by to pohlo aj so Shagarom.,........   

Aj ja tak hovorím,......aj preto musím opäť odísť,lebo mi už múdrosť Fotoona , narúša všetko , a nemôžem ani preto spávať! 


143.
označiť príspevok

ardzun muž
   7. 11. 2018, 20:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.144.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 11. 2018, 21:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.151.
označiť príspevok

Step7 muž
   8. 11. 2018, 10:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.147.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 11. 2018, 21:45 avatar
17,....tu je kniha Zjavenia od Adventistov. To nie je ale rozbor,....skôr osobné presvedčenie niekoho.
www.youtube.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Môžte porovnať s JS a povedať čo je biblický výklad a čo nie?!
Ale ako to už tu bolo povedané,.......každý bezbožník si vyberie niečo na šteklenie uší,....a skutočný milovník Božieho slova sa bude držať biblického výkladu,.......a pochopí,ktorý to je?

A tu je aj výklad apoštolskej cirkvi! Veselú zábavu:....www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


150.
označiť príspevok

Step7 muž
   8. 11. 2018, 10:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.152.
označiť príspevok

Step7 muž
   8. 11. 2018, 10:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.153.
označiť príspevok

Step7 muž
   8. 11. 2018, 10:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.154.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   8. 11. 2018, 11:03 avatar
len na zaklade coho a koho posudzovať, ktorý je najlepsi výklad..?  


162.
označiť príspevok

Step7 muž
   8. 11. 2018, 12:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.163.
označiť príspevok

Step7 muž
   8. 11. 2018, 12:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.167.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2018, 00:13 avatar
163,....a ty si zas príklad niekoho ,kto niečo len tvrdí a nikdy to nedokázal! Uveď príklad teda z daného Zjavenia nášho výkladu,....a povedz ako by to malo byť?
Môžeš spomenúť,kto sú "kobylky",....alebo čo je tá "hviezda" čo spadla z neba,...alebo hocičo!
Nikdy neobhájiš svoje tliachanie naprázdno!


170.
označiť príspevok

Step7 muž
   9. 11. 2018, 00:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.165.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2018, 00:07 avatar
154,....porovnaj ich. Trebárs výklad JS slovo za slovom rozoberá zjavenie, a poukazuje na paralelné texty, a spĺňania z minulosti. A to,čo bolo v minulosti vieme/v istých prípadoch/ a preto je u mnohých častí/nie u všetkých/ posúdiť ,ktorý výklad je správny?
Tiež si treba všimnúť,že chybné výklady často chápu doslovné rany ,znamenia doslovne a tak sa stáva z danej knihy , z daného textu monštruózna schéma,výklad. A tak už dnes sa musíme obávať istých príšer a javov ktoré ale nikdy nenastanú, a sú úplne chybným výkladom.
A u mnohých častí sú výklady,ktoré sú úplne nereálne,nevedecké! To pochopí zas každý,kto má zdravý úsudok!
Ján sám v úvode píše,že daná kniha,zjavenie je podané v "znameniach".
Myslím si,že človek ,čo len s malou vnímavosťou ľahko pochopí ktorý výklad je logickejší,biblickejší!
Samozrejme ,nesmie mať predsudky!


169.
označiť príspevok

Step7 muž
   9. 11. 2018, 00:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.164.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 11. 2018, 23:58 avatar
152,....Fotoon, ty si nič nečítal,....a nečítal si ani náš výklad, a ani ten ktorý uvádzaš.
Pretože, za prvé ten ktorý uvádzaš ,neuvádza rozbor všetkého,.....a biblická podpora vykladného je veľmi úbohá.
Nehovoriac už o samotnom výklade. A tak človek nevie ,čo má plakať ,alebo sa smiať!
Príklad 8 kapitola Zjavenia:.....Tvrdiť,že nejaký veľký vrch ,a meteorit /doslova-hviezda/že spadne do mora a zabije len tretinu tvorstva v mori a lodí/skutočných/,.....je len na pousmiatie. Alebo daná "palina" znázorňuje znečistenú vodu a podobne.
Zjavenie 8 kapitola opisuje duchovne mŕtve vody trinitárskeho kresťanstva,,ktoré tvorilo presnú "tretinu" v čase spĺňania!
 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk href="http://www.diskusneforum.sk/tema/duchovne-mrtva-tretina-zeme">Duchovne mŕtva "tretina zeme".
A ďalšie pasáže sú tak komické,.....mytologické,.......nelogické,.....že nemá význam sa tým zapodievať!
Nič také sa totiž nestane, a takmer všetky tie "hrôzostrašné veci" sú v skutočnosti obrazy,/znázornenia/ úplne niečoho iného,...úplne prozaického, a pochopiteľného! Aj keď tu ide aj o čas konca a veľké súženie,......daný scenár je na míle vzdialený biblickej realite!
A niektoré tvrdenia z toho,čo si uviedol ,musia človeka doslova posadiť na zem!
Jedno je isté,....nič si nečítal,a len niečo pochabo tvrdíš! Dané výklady sú proste z dielne náboženskej science fiction!


166.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2018, 00:09 avatar


168.
označiť príspevok

Step7 muž
   9. 11. 2018, 00:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.171.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2018, 01:00 avatar
168,....povedal som ,...daj príklad!
Zatiaľ sa len vyhrážaš,lebo vieš ,že na dokazovanie toho,čo tvrdíš nemáš a nevieš to aj doložiť ničím!
A to o niečom svedčí!

A to koľko hviezd padne do mora? To bude cunami? 

Pozri si,aká je to "HVIEZDA",.......wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

A neplaš tu ľudí,......hlúposťami! 


172.
označiť príspevok

Step7 muž
   9. 11. 2018, 01:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.173.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2018, 02:03 avatar
172,...OK.zas nechápeš§ Posuň si stoličku,máš kábel priseknutý!
Ja som sa pýtal,prečo v 8 kapitole Zjavenia je to "bodový objekt"/hviezda,meteor/,....a 9 kapitole to už nie je bodový objekt,ale duchovná osoba?
Tudom maďarum? Nem traktorba,nem koza! 


174.
označiť príspevok

Step7 muž
   9. 11. 2018, 02:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 17:50 avatar
17 Kazda cirkev je ako sekta ,
Ani jedna nieje vynimocna od druhej ,


22.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 17:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 17:54 avatar
Prečo by mal čítať knihu plnú bludov?
Súhlasí Temnýmyseľ


25.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 17:55 avatar
24 niesu to bludy 


27.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 17:57 avatar
Sú to bludy


28.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 17:57 avatar
27 Podla teba su ,,,,
Podla mna nie,
Súhlasí Temnýmyseľ


29.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 17:58 avatar
Už si videl hovoriaceho hada?


30.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 17:58 avatar
Ano ,


31.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 17:59 avatar
Si stratený
Súhlasí Temnýmyseľ


33.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:01 avatar
Ja za to nemozem ze sa mi had ukazal,,,,, 


34.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:01 avatar
Antipsychotiká to riešia


32.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:01 avatar
Hlás sa u najbližšieho psychiatra


39.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:06 avatar
Ja verim Bohu nie psychiatrovi


41.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:07 avatar
A práve preto potrebuješ odbornú pomoc


37.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:06 avatar
Bavíme sa predsa o biblii - knihe plnej bludov


42.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:10 avatar
Úplne stačí tá akože židovská


44.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:13 avatar
Plná bludov je už tá súčasná

Je pekne vidieť ako ste sa vy fanatici na ňu namotali a teraz sa naťahujete jak besní kto z vás má pravdu


48.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:19 avatar
Pravdu má jenom bouchačka


50.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:20 avatar
49, Preco si myslis ze je to kniha bludov?


51.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:20 avatar
Lebo som rozumný


52.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:21 avatar
51 Odkial beries tu istotu od psychiatra?
Co ked ta pobludil on ,,,,


57.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:26 avatar
Z môjho JA ju beriem


58.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:28 avatar
57 A ztvojho ja beries aj tie antipsychotika?


59.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:29 avatar
Ci z psychiatrovho ja ,?


61.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:30 avatar
59 Je zaujimave ze mne odporucas psychosa,
A o sebe tvrdis ze zo svojho ja mas istotu ,


62.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:31 avatar
Viem porovnať stav predtým a teraz

Preto ti ho odporúčam


66.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:32 avatar
62, Nezvladal si hada hovoriaceho preto si to dal na psychosa ,


69.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:33 avatar
Ja som nič nedal, zavolali na mňa záchranku


78.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:37 avatar
A vtedy pred tym , si bol normalny?


80.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:38 avatar
Predtým ako som začal čítať bibliu som bol v poriadku


83.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:39 avatar
80 A TERAZ NIESI V PORIADKU?


85.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:40 avatar
Som, vďaka antipsychotikám


90.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:42 avatar
85 ,No ved v pohode ,
Lebo ja som ta nikdy nebral ako psychicky naruseneho ,,,, Alebo ako blazna ,
Beriem ta ako normalneho cloveka
Aj napriek tomu ze mozno navstevujes psychosa,
To ze ti tak pisem neznamena ze ta tym ponizujem ,
Len vidim ze mas svoj nazor ,,
Ja ti ho neberiem ,,


88.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.60.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:30 avatar
Beriem ich dobrovolne


64.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:31 avatar
60 Beries ich dobrovolne lebo chces,
Ja beriem dobrovolne Bibliu ako Slova Bozie ,
Nie ako bludy ,


67.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:33 avatar
V tom je to zákerné, že tomu veríš


71.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.72.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:35 avatar
Veriť blbostiam je blbosť


76.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.79.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:37 avatar
Biblia je kniha bludov, preto jej veriť nebudem


86.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.87.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:40 avatar
Toto tvrdenie je podložené mojou skúsenosťou

Preto mu veriť budem


91.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.94.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:44 avatar
Takže už nepovažuješ svedectvo človeka za dostačujúce?


96.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.97.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:47 avatar
Moja skúsenosť nebola ovplyvnená drogou

Môžem preukázať prepúšťacou správou z psychiatrie kde je krvný rozbor


100.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.102.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:51 avatar
Som rád že to hovoríš

Upozorním ťa nabudúce keď budeš dokazovať čokoľvek svedectvom


105.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.106.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:54 avatar
Aha, čiže keď sa ti to hodí do krámu tak berieš a ináč odmietaš

Už chápem


110.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:35 avatar
Ved ja ta nenutim verit tomu ,,,,
Nikde som ta nepredsviecal,,,


75.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:36 avatar
Aj ja som ti len odporúčil antipsychotiká

Podľa mňa by ti pomohli


81.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:38 avatar
Ja som ti pisal ze verim Bohu ,,,75


84.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:39 avatar
A mne prečo neveríš?


92.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:44 avatar
Ved ja ti verim ,,,
Ze to vidis tak ako to vidis ,,,,
Nic viac za tym nehladaj,,,
Je to tvoj nazor ,,,


63.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.65.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:32 avatar
Bludov som sa zbavil keď som z hlavy vyhodil tie hovadiny z biblie


68.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.70.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:34 avatar
Zostalo mi ticho v hlave


74.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.77.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:37 avatar
Lepšie, keďže ešte stále som na žive


82.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.89.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:41 avatar
Je to paráda keď hovoriace hady nemajú nad tebou moc


93.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.95.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:46 avatar
93 To su zalobaby,,,
Tio su anieli nebeski,,, 


101.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:50 avatar
Ja som sa s hovoriacimi hadmi pohádal


103.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.104.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:53 avatar
Chceli ma predomnou ochrániť len


107.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.109.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:57 avatar
Jasné, bo ty si myslíš že hovoriace hady sa len tak poddajú


114.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 19:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.115.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 19:04 avatar
Nu, nepoddali sa


141.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 20:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.53.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:25 avatar
Načo slová tam kde sa bude strieľať?


56.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.45.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:13 avatar
Uplne staci zidovska v slovenskom preklade,


145.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 11. 2018, 21:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 17:56 avatar
22 Pismom sa nespasim ale vierou
Súhlasí veriaci


40.
označiť príspevok

Step7 muž
   7. 11. 2018, 18:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:15 avatar
40, Nejednam podla pisma preto aby som si dokazal ze som lepsi ,


160.
označiť príspevok

Step7 muž
   8. 11. 2018, 12:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 17:54 avatar
Je len jedna vynimocna
A to nieje taka zalozena ludmi, ako v babylone ,


98.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:48 avatar
Eno mozem otazku?


99.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:48 avatar
Môžeš


108.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 18:56 avatar
99, Cele mi to pripada ako kruh,,,,
Ale neber to v zlom zmysle ,,,,
Myslim si ze ked si zacal cital bibliu tak sa ti to zacalo,,, tak to popisujes aj ty,,,
Lenze problem asi nebol v Biblii
Problem bol asi v nimani biblie a vtedy sa to zacalo
Mozno si chcel naraz vediet vsetko
Preto sa to stalo ,
A vnimas to doteraz tak ako by ti bolo ublizene z tejto strany Teda tej biblickej ,,,


111.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:58 avatar
Nie, niečo som tam objavil a po tom sa mi začali tie "problémy"


113.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 18:59 avatar
V mysli som opustil nami poznaný vesmír a "nabúral" sa do nadradeného


116.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 19:05 avatar
No ved ja ta chapem
Kazdy ma ine zmyslanie, pohlad, vnimanie,
Len ta nechapem az tak docela dobre ,
Pretoze mi to pripada ako by si obvinoval Boha za to co sa stalo,,,
Ale ok aj to je tvoj nazor a ja ti ho neberiem
A ani ta presviedcat nebudem ,,,, Ked si sa nedal presvedcit Jemu tak mne uz ani tolko,,,
Mas slobodnu volu ktoru akceptujem,
Len mi to pripada tak ako by ta to este trapilo,,,


119.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 19:14 avatar
Samozrejme, že ma to trápi lebo mám kvôli tomu dojebaný život


121.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 19:22 avatar
119, Chapem ta , a je mi to luto,,,
Vidno to na tvojich prispevkoch
Tie pismena su smutne ,,,,
Len neviem ako by som ti mohol pomoct ,,,
Mozno len peknym slovom
Ze aby si vedel ze niesi sam
Aj napriek tomu ze pises ze mas dojebany zivot ,,,


122.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 19:29 avatar
Kašli na to

Všetko sa vyrieši

Smrťou


123.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 19:32 avatar
Smrt nema posledne slovo,
Smrt je vykupenim z tohto sveta ,
Inej cesty niet ,


124.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 19:36 avatar
Ja som našiel tú inú cestu


125.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 19:40 avatar
Ktoru?


126.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 19:41 avatar
Našiel som ružový strom poznania dobrého a zlého


127.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 19:42 avatar
Rastie mi tu pred domom


130.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 19:44 avatar
Vieš čo to znamená?

Že aj koniec všetkého je prijateľný


129.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 19:43 avatar
ako sa vola ten strom


132.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 19:44 avatar
Aj strom života som našiel


133.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 19:45 avatar
A odsekol som z neho vetvičku s menom DZIO


134.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 19:45 avatar
No ved o tom to je
Zmierit sa aj zo takzvanym zatratenim,,,


136.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 19:46 avatar
A preto píšem že biblia je kniha bludov

Lebo moje skúsenosti sú iné

Lebo keď som bol zvrhnutý do ohnivého jazera tak sa stalo niečo neskutočné

Oheň z jazera očistil moju dušu


137.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 19:50 avatar
Ako sa hovori,,,,,, raz zazit je lepsie ako 1000 krat rozpravat,
Ale zase na druhej strane nie kazdy moze zazit rovnako ako ty ,,,,
Mozno tiez ako ty,,,, ale v inom zmysle ci v inej situacii,mozno,,,,,,


138.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   7. 11. 2018, 19:51 avatar
Ok, ďalej si čítajte tú svoju bibliu a hádajte sa na jej význame


139.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 11. 2018, 20:01 avatar
138,Aj ty zazivas len to co je tam napisane,
Len v tvojom zmysle,
Kazdy vo svojom zmysle,
Nezmysel je ked nevies vyjst s clovekom
A je jedno ci veriaci alebo neveriaci,
Prwetoze Boh je vsetkych nie len veriacich,


148.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 11. 2018, 21:51 avatar
Je mi zrejme,.....že Boh nedáva slepým ľudom,zlým,pyšným ani len poznanie základných právd! A aj keby študovali celý život, nič nepochopia! A za to chválim Boha!
Môžme sa čertiť a hromžiť,........pravda je už taká!
Ako niekto pochopí Zjavenie,....keď nevie ani to ,kto je Boh, a či je,alebo nie je trojjediný?! A podobne!


149.
označiť príspevok

Step7 muž
   8. 11. 2018, 10:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.155.
označiť príspevok

salbea žena
   8. 11. 2018, 11:48 avatar
Biblia je nieco ako lekarnicka, su v nich pilulky a nastroje
avsak miliony a miliony ludi na zemi uzivaju pilulky a nstraoje v nich bez toho, aby vedeli kedy, ako a na co sluzia
ludia su bud predavkovani pilulkami, alebo nastroje nie spravne pouzili a rezmi v dusi vytvorili rany, ktorymi sa siri "virus" skazy, miesto toho aby ranu otvoril a nechal pilulkami spravne zahojit, rana mokva, hnisa a siri medzi ostatnych nebezpecny virus vo forme pandemii, vojen, nevrazivosti, hororov ci siekt
Ena nie si jediny, ktory pred otvorenim lekarnicky nebol pouceny, vycviceny, nepouziva dezinfekciu a nema spravne pripraveny priestor na lekarnicku


156.
označiť príspevok

salbea žena
   8. 11. 2018, 11:50 avatar
preto patri naspat do klastorov, tam denno denne narabaju s Bibliou tak, ako je spravne
bez klastora a ticha, bez velkeho ticha nie je mozne s Bibliou narabat spravne a vobec, nikto nie je pouceny o spravnom davkovani a prevedeni pouzitia Biblie


157.
označiť príspevok

salbea žena
   8. 11. 2018, 11:51 avatar
Biblia sa tak vo svete stava zlym radcom i pomocnikom a miesto toho aby pomahala, nici ludom psychicke i telesne zdravie


158.
označiť príspevok

salbea žena
   8. 11. 2018, 11:53 avatar
kto bude kazdy den venovat cas rannej eucharistii a vobec vsetkeho co vykonavaju ti, co sa uzatvorili v klastoroch kvoli Biblii a je potrebne pre bezpecnu manipulaciu s Bibliou
mozno tak civilisti z Opus Dei


159.
označiť príspevok

salbea žena
   8. 11. 2018, 11:58 avatar
http://www.youtube.com/watch?v=55885Qnt7Ps Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

uz som sa od vas akosi velmi neprijemne vzdialila, vsak neva
mozno raz sa opat stretneme na df
dovtedy zial civilizacia ponesie v sebe dostatocne vela zla, barbarizmu, chticu po egu na to, aby vobec bola niekym nie z planety Zem kontaktovana
dlho som tu bola lietadlom  
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 15:05,  Nadja, neviem o čom hovoríš?... Richarda zabili už ako dospelého, za to, že okradol starca...
dnes, 15:03,  aurora, auroraaaa, ki š š š, kiš, kiiiiš *03*18*38*20
dnes, 15:02,  no a čo :D https://www.youtube.com/watch?v=rlpVhhyVr0Q Nocadeň - Aur?ra (Official Video)
dnes, 14:59,  To aj veriaci v boha, aj tak tomu neveriš tak sa netrap, Tullko porozumie :)
dnes, 14:53,  -era-, veď nič iné, ako si písal v prvom odstavci, ani netvrdím... písal som: "...v...
dnes, 14:53,  Zrejme pre informáciu, podobne ako ty kopíruješ svoje obľúbené zdroje.
dnes, 14:51,  Tož, veriacich v reinkarnáciu je veľa a majú veľa rôznych teórií, ako to v tej...
dnes, 14:51,  Krištof na čo sem kopíruješ tie dezinformačné žumpy ?
dnes, 14:50,  417. Podobné situácie si niekedy môžeme vybaviť z nášho detstva, keď nám autorita...
dnes, 14:46,  Ok, opravujem nie era ale veriaci v reinkarnaciu :)
dnes, 14:46,  https://scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/140401199_3626252090755969_7566491122067493794_o....
dnes, 14:45,  https://scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/140300383_3627265297321315_2135141841295197431_n....
dnes, 14:44,  https://scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/140401199_3627407713973740_7763598734988371446_n....
dnes, 14:39,  djjaro, to si kde kúpil?*01
dnes, 14:39,  8 ty si to skusal ? vies si mysel regulovat aby si dosiahol stav cistej mysli?
dnes, 14:38,  Biden je veľmi schopný človek . A čo je dôležité má kvalitných ľudí okolo seba ....
dnes, 14:36,  8 jaj take snenie, v ktorom sa prenesieme do sveta ilúzií , tak to ano, velmi sa doporucuje...
dnes, 14:33,  era nemá vieru, iba dôveru :)
dnes, 14:33,  Objednať tu...
dnes, 14:32,  Ok, prepáč. A ako to chápe era z pohladu svojej viery? :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Úspešný muž je ten, ktorý zarobí viac, než stačí minúť jeho žena. Úspešná žena je tá, ktorá si takého muža dokáže nájsť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(362 994 bytes in 0,716 seconds)