Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Panna Mária proti protestantizmu

152
reakcií
1889
prečítaní
Tému 21. novembra 2015, 19:52 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   21. 11. 2015, 19:52 avatar
Fatima a jej proroctvo sa dotýka našich dejín. Hlavne tretia časť proroctva, ktorá nie je úplne zverejnená, zvlášť časť, kde hovorí samotná Mária svetu, ktorá v roku 2000 zverejnená nebola. Je mnoho dohadov o tom, čo obsahuje plné tretie proroctvo (slová samotnej Panny Márie), vytvára sa nám však obraz toho, že sa dotýkalo druhého Vatikánskeho koncilu, keďže Matka Božia si žiadala, aby bolo zverejnené v roku 1960.

Toto sa nestalo, pretože už boli prípravy na koncil a keby proroctvo obsahovalo varovanie pred koncilom, varovanie pred zmenou učenia, pred zmenou liturgie – je lepšie proroctvo odmietnuť – čo sa aj reálne stalo. Najlepšie to urobiť tak, že sa zosmiešnia samotní vizionári z Fatimy. Tretie tajomstvo namiesto zverejnenia v roku 1960, sa zapečatilo do čiernej diery. Mystička Emmerichová sa desila vo svojej vízii, že protestantizmus ovládaný satanom, prenikne do lona svätej Božej cirkvi. Desila sa oprávnene? Jedným z bodov, kedy Vatikán zlyhal v druhom koncile okrem iného je aj to, že miesto jasného učenia Magistéria Cirkvi, ktoré bolo dovtedy známe, sa prenáša výklad viery na samotných veriacich v duchu – vykladajte si Písmo, dogmy a články viery sami! Prísnosť Magistéria do koncilu, držala cirkev v jednote učenia. Po koncile nastáva chaos v cirkvi, pretože sa stráca jednota vo vykladaní článkov viery. I keď dogmy zostali, Magistérium tiež (viac formálne, pričom samotní duchovní nepočúvajú a vykladajú si sami) výklad sa prenáša na jednotlivca a tak každý kňaz alebo laik, vám dnes môže dať úplne inú odpoveď na ten ktorý článok viery, podľa jeho chápania, čo je protestantizmus! Jadrom protestantizmu je roztrieštenosť, ktorý zodpovedá svojmu pánovi – satanovi.

Nielenže je strašné, keď cirkev obdivuje iné náboženstvá, ako v prípade dokumentu Nostra Aetate, je taktiež rovnako zlé to, keď cirkev prestala odsudzovať heretický protestantizmus. Tretím posolstvom Panny Márie z Fatimy je dozaista kríza viery vo svete a v katolíckej cirkvi. Čím sa tak náhle vytvorila táto kríza ak nie tým, že sa prijali do cirkvi protestantské prvky a učenie? Ak sa dnes opýtate kňazov na protestantov, povedia vám v drvivej väčšine prípadov, že aj oni sú spasení, veď veria v toho istého Pána Ježiša Krista. Je však toto pravda? Je to ten istý Kristus, ktorý povedal o cirkvi, že je jeho telom, jeho súčasťou, kde on je hlava?! Alebo si budeme nahovárať to, že cirkev je neviditeľná stavba duchovných kameňov ako učil falošne Luther, aby si ospravedlnil to, že opustil sväté Kristovo telo?!

Tu sa musíme dostať k otázke: kto je najväčším nepriateľom protestantizmu v katolíckej cirkvi? Pápež, kardináli, biskupi, kňazi? Alebo laickí veriaci, ktorí často na svoju záhubu veria viac ľuďom ako Bohu? Odpoveď nachádzame dávno na počiatku kresťanstva, potom v neskorších falošných sektách a učeniach, napokon aj v samotnom zjavení z Fatimy – najväčším nepriateľom učenia protestantov v lone svätej cirkvi je Mária – Matka Božia.

Vie si vôbec niekto uvedomiť, čo protestantizmus je? Vie si niekto uvedomiť to, že v protestantizme neexistuje jedna viera, jeden krst, jeden Kristov námestník, ktorý drží celú cirkev pohromade vo svornosti, v jednote učenia, viery, liturgii, modlitieb?

Uvedomuje si vôbec niekto, že za rozdelenosťou v protestantizme stojí iba jedna duchovná bytosť – diabol? Koho však diabol najviac nenávidí, ktorú stvorenú bytosť? Nie náhodou Matku Božiu, ktorá dostala zasľúbenie hneď po páde Adama a Evy, že diablovi rozšliapne hlavu?

Položme si otázku – koho nenávidia protestanti, ktorí majú otca diabla? Nie náhodou Matku Božiu, ktorú znížili na úroveň obyčajnej ženy – tak nízkej, že sám Ježiš jej Syn – jej hovorí jednoducho žena, nikdy nie mama, nikdy nie Mária – ale iba akási jednoduchá žena, ktorá porodila síce Boha, ale v teológii protestantov – práve na to bola určená a už sa nemá viac čo miešať do záležitosti viery, cirkvi a kresťanstva?! Protestantizmus je rafinovanejší ako buddhizmus či islám, pretože tieto náboženstvá ľahko definujeme a aj mnoho duchovných má problémy prijať ich na jednu rovinu s katolíckou vierou, i keď sa nájdu aj tu výnimky. Ale čo protestantizmus? Neučia nás dnešní kňazi to, že protestanti sú naši bratia a bijú nám na svedomia, aby sme ich takto videli a prijímali?

Kto ale začal systematicky ničiť cirkev Kristovu? Nebol to protestantizmus, ktorý v čase diabolskej reformácie povedal – nie – my nechceme cirkev? Kto bol za týmito heslami? Nie ten istý zlý padlý anjel, ktorý o necelých 300 rokov povedal vo Francúzku v revolúcii to isté – nie – my nechceme nielen cirkev Kristovu, my už nechceme ani samotného Krista?!

Nie je dnešný úpadok cirkvi dielom protestantizmu v cirkvi, ktorý vďaka koncilu ovládol a nakazil jedom väčšinu duchovných, ktorí si svoje poblúdenie ani nemusia uvedomovať a preto sme povinní sa za nich horlivo modliť?!

Vyberme niekoľko pasáží s knihy katolíckeho spisovateľa a významného novinára Antonia Socciho, ktorý hľadal veľmi poctivo otázky a odpovede na Fatimské proroctvo a tak kriticky napísal ohľadom koncilu toto:

Dráma II. vatikánskeho koncilu spočíva v skutočnosti, že namiesto toho, aby bol vedený svätcami, ako to bolo v prípade Tridentského koncilu, bol monopolizovaný intelektuálmi. Predovšetkým bol monopolizovaný istými teológmi, ktorých teológia vychádzala z konceptu prispôsobiť vieru potrebám sveta a emancipovať ju predpokladanou podmienkou podriadenosti modernej spoločnosti. Prostredie teológie prestáva byť kresťanskou komunitou, teda cirkvi, a stáva sa interpretáciou jednotlivcov. V tomto zmysle po-koncilovom období predstavovalo víťazstvo protestantizmu vnútri katolicizmu.

Mohlo byť takéto víťazstvo protestantizmu vnútri rímskeho katolicizmu? Ak áno, nie je už toto samo dostačujúce na apokalyptická udalosť? A znakom tohto víťazstva protestantizmu bola práve nevraživosť (pelagiánská, modernistická a aktivistická) k Panne Márii, ktorá sa prejavila počas koncilu a v po-koncilovej Cirkvi. Taktiež prostredníctvom nevraživosti k Fatime a v tvrdom boji, ktorý bol vedený proti uznaniu titulov Panny Márie, ktoré vychádzajú z celé tradície, ako “Prostrednica všetkých milostí a Spoluvykupiteľky”.

Prečo nechcel Pápež Ján XXIII. zverejniť tretie tajomstvo v roku 1960 tak, ako si to želala Matka Božia? Neboli prípravy na koncil v plnom prúde a cieľ koncilu malo byť uvedenie satana do cirkvi prostredníctvom protestantizmu? Nebola Mária proti tomuto kroku a preto ju odstránili? Prečo Pápež Pavol VI. sa tiež odmietal baviť o Fatime keď nie preto, lebo protestantizmus v cirkvi už bol prijatý a azda aj Pápež očakával posun k lepšiemu, prišlo ale tvrdé vytriezvenie, keď plody začali dozrievať?

Prečo sa namiesto výkladu Magistéria, presúva výklad smerom dolu, na laikov ak nie preto, lebo toto je spôsob chaosu ako vykladajú Božie Slovo protestanti? Prečo sa zmenila svätá liturgia na spôsob protestantov, kedy miesto oltára obráteného k východu, sa odrazu veriaci obracajú sami k sebe ako to vidíme v protestantských sektách? Prečo sa Márii na druhom koncile nielenže neprisúdili tituly, ktoré mala dostať ako sa očakávalo, koncil dokonca Márii nedal žiaden osobitný dokument, ale bola zaradená iba v dokumente Lumen Gentium?!

V tomto dokumente sa však nehovorí nič o plnej náuke Matky Božej, ani sa nezaoberá spornými a nevyriešenými otázkami. Čo však tento dokument hovorí je odlišné, čo učila cirkev pred koncilom. Pred koncilom bola Matka Božia zaradená v hierarchii cirkvi tak, že najprv je Boží ľud, potom Matka Božia, nad ňou náš Pán Ježiš Kristus a najvyššie Boh Otec. Po koncile je matka Božia daná do jednej skupiny spolu s ľudom – teda je síce na prvom mieste z ľudí, pretože je stvorenie – teda človek – ale iba v množine obyčajných veriacich. Nie je toto protestantský prístup k Božej rodičke? Cirkev v tomto momente obišla Božiu suverenitu, ktorá dala a darovala Márii výsostné postavenie v cirkvi, lenže človek toto Božie postavenie znížil.

Keď prišiel na scénu dejín Pápež Ján Pavol druhý, nastala pre Matku Božiu priaznivá doba. Pápež bol veľmi naklonený Márii a chcel zasvätiť Rusko jej nepoškvrnenému srdcu, o čo žiadala od roku 1917, aby nastal pokoj vo svete a bola opäť nastolená pravá viera.

Socci ďalej píše: Bohužiaľ, ani Ján Pavol II. nebude môcť urobiť všetko, čo v duchu cítil ako konečnú odpoveď na žiadosť Panny Márie, pretože po pätnástich rokoch po-koncilovej devastácie bolo “víťazstvo protestantizmu vnútri katolicizmu” (povedané s De Lubacom) zdrvujúce a v cirkevných vrstvách sa už utvorilo pevné hnutie proti Fatime, ktoré zviazalo ruky dokonca aj pápežovi.

“S Wojtylom sme sa poznali už od rokov koncilu,” rozprával Mons. Pavol Hnilica Andreovi Tornellimu. “Mal som možnosť pozdraviť ho niekoľko dní po zvolení a povedal som mu:, Svätosť, Boh vás povolal, pretože vaším prvým dielom musí byť zasvätenie a obrátenie Ruska. ‘On mi odpovedal:, Som pripravený urobiť to treba zajtra. Ak ty presvedčíš biskupov. ‘”Po atentáte, 8. decembra 1981 pápež predniesol v Bazilike Santa Maria Maggiore tieto slová:” Mária, tebe zverujeme osudy ľudstva. “Mons. Hnilica bol prítomný a rozpráva: “Po liturgii som v sakristii povedal pápežovi:, Svätosť, nestačí zverenie, treba zasvätenie. ‘Odpovedal mi:, Viem, ale mnohí teológovia sú proti.'”

Ani sám Pápež nedokáže zvrátiť dejiny, pretože k zasväteniu sa Ruska by potreboval väčšinu biskupov, k tomu všetkých veriacich vrátane kňazov vo všetkých diecézach na celom svete. Nemyslíme si, že by bol problém aby sa vyhlásil deň zasvätenia Ruska Matke Božej v jednotlivých kostoloch po celom svete. Problém bol ten, že v samotnom Vatikáne bola silná skupina duchovných, naklonených protestantizmu a znakom protestantizmu je odpor voči Márii – preto ani Pápež nedokázal zasvätiť Rusko i keď urobil naozaj všetko, čo urobiť mohol vo vtedajšej svojej pozícii. Socii píše:

Nasledujúceho roku (1982) pápež urobil zasvätenie, ale nebol to slávnostný akt v spoločenstve so všetkými biskupmi zameraný na zasvätenie Ruska. Sestra Lucia v rozhovore s apoštolským nunciom v Portugalsku, Mons. Portalupim, 19. marca 1983 povedala: “Zasvätenie Ruska nebolo uskutočnené tak, ako to Naša Pani žiadala.”

Napokon, zasvätenie z 25. marca 1984 už bolo analyzované. Zdá sa, že sestra Lucia to komentovala takto: “Pápež urobil všetko, čo mohol urobiť.” Je to veta, ktorá pripomína to, čo rovnaký pápež povedal v súvislosti s predchádzajúcim zasvätením z roku 1982, keď potvrdil, že urobil všetko, čo bolo možné za daných okolností.

Diabol sedel vo Vatikáne, ako úhlavný nepriateľ Matky Božej, o čom hovorí kniha Genesis 3,15. Nemusíme hľadať tohto diabla v podobe slobodomurárstva, veď pravou rukou slobodomurárov boli vždy protestanti, ako verní poslíčkovia liberalizmu, modernosti, zľahčovania a prekrúcania právd, a hlavne nenávisti voči Kristovej katolíckej cirkvi.

Socci píše:

Že by Svätý Otec nemohol urobiť všetko, čo by chcel? Kto alebo čo mu v tom bránilo? Čo vedela sestra Lucia? Záblesk, ktorý osvecuje neblahým svetlom tieto otázniky, predkladá v novembri 1985 Hamish Fraser, spisovateľ obrátený vo Fatime: “Jedna vec je nepochybná: Svätý Otec si je zreteľne vedomý potreby zasvätenie Ruska (…) s ohľadom na to, že v priebehu dvoch rokov zasvätil svet trikrát (…) a tretíkrát (15. marca 1984) vyzval biskupov, aby sa k nemu pripojili (…) pri dovŕšení aktu zasvätenia. Okrem toho pri každej príležitosti dal najavo, že chápe, že zasvätenie žiadané Našou Paňou ešte nebolo urobené. Preto nech nikto nehovorí, že to nie je vec, ktorá Svätému otcovi neleží na srdci.”

Prečo Ján Pavol nezasvätil Rusko inak, prečo nezverejnil pomery v cirkvi, prečo vo svojej pápežskej moci nezverejnil tretie Fatimské tajomstvo? Existuje iba jediná odpoveď:

“S ohľadom na túžbu Svätého Otca po zasvätení (…) a na druhej strane na škandalózne nevraživosť, ktorú vyvolala jeho žiadosť o účasť biskupov na slávnostnom akte v roku 1984, je možné s istotou vyvodzovať, že obzvlášť jedna vec až doteraz bránila Svätému otcovi v nariadení biskupom univerzálnej Cirkvi, aby sa s ním zjednotili pri zasvätenie Ruska: bola to jeho obava, že by tým mohla byť spôsobená – skutočná formálna schizma v cirkvi. “

Schizma – teda odpad od katolíckej viery – je dnes zjavný v cirkvi a mal by to vidieť každý, kto sa len trochu venuje tomu, čo sa v cirkvi deje, aké vyhlásenia sa publikujú, čo sa preferuje, ako sa vykladá sväté učenie ktoré nám zanechal Kristus Pán. Ján Pavol druhý si bol vedomý tejto veci, chcel zabrániť verejnej schizme cirkvi, kde by sa oddelili praví a falošní veriaci. Treba mať však na zreteli to, že Boha sa treba viac báť ako ľudí a v dejinách cirkvi nebolo azda ani obdobie, kedy si schizma nenachádzala svoje miesto, ale vždy sa našiel niekto od Boha poslaný, ktorý na to upozornil, tvrdo vystúpil, odsúdil a žiaľ aj trpel, či bol dokonca zabitý. Pozrime sa čo sa deje vo Vatikáne ohľadom Fatimského tajomstva v tých rokoch:

Iste má pravdu Fraser, keď potvrdzuje, že “mnohí biskupi sú doslova rozčúlení, keď sa zmieni Fatimskej posolstvo”. Ostatne kardinál Stickler, veľmi blízky Svätému otcovi, sa zveril 26. novembra 1987, že pápež ešte nemohol vykonať zasvätenia, ktoré by chcel, pretože biskupi “ho nepočúvajú”. Toto dáva tušiť, že tiché schizma od katolíckej pravdy už nastalo. Prípadne, ako povedal De Lubac, že ??protestantizmus zvíťazil vo vnútri katolicizmu. A veľkým znamením odporu je nevyhnutne Mária.

Sem sme sa napokon dopracovali, že Mária bola, je a bude mnohokrát prekážkou k tomu, aby cirkev úplne zablúdila. Náš Pán ju posiela k tomu, aby mnohokrát vyriešila falošné veci a nastolila pravdu. Ratzinger ešte ako kardinál napísal: Mária je víťazom nad všetkými herézami!

Záver

Schizma – teda odpad od pravej a jedinej katolíckej viery, je dnes zjavný. To, že diabol v podobe protestantizmu vnikol do Cirkvi, postupne ju formuje podľa seba, je tiež zjavné. Len veľmi ťažko človek rozpozná záludnosti satana a ako ľahko mu podľahne, hlavne ak človek nehľadá Boha ako mu Písmo káže, nemodlí sa verne k Bohu Tvorcovi, Vykupiteľovi a Posvätiteľovi, neprináša obete za hriešnikov a svet, nechce trpieť pre Krista, spája sa so svetom – Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť čo i priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha (Jak 4,4).

Takto vyzerá dnešná cirkev – cirkev plná zábavy, tlieskania ľuďom, zábavnej hlučnej hudby, cirkev, ktorá sa stará o to, aby dobre vyzerala pred svetom, aby nikoho neurazila, aj keď človek žije v herézach, hriechoch alebo vôbec nepozná Boha. Cirkev – ktorá sa stará o svoje PC, mobily, TV relácie, v ktorých sa citujú pohania alebo protestanti, ako vzory pre vieru. Cirkev, ktorá sa prispôsobila v liturgii človeku, miesto toho, aby sa páčila Pánovi, ako tomu bolo 1950 rokov predtým. Cirkev, ktorá sa neustále obracia na posledný koncil, pretože tento koncil je protestantský a preto je dobré nasledovať protestantské myšlienky a učenie. Akoby cirkev pred koncilom ani neexistovala, akoby svätá cirkev, ktorá bojovala ťažké boje pred koncilom, bola cirkev zastaralá, neohybná, staromódna – stredoveká.

Nová Cirkev je niečo úplne iného – je to cirkev, ktorá považuje protestantov za bratov – tých protestantov, ktorí nenávidia Matku Božiu, ktorou hlboko opovrhujú, podobne ako nástupcu Petra – Pápeža, ktorý sa často cituje u protestantov ako Anti-krist. Cirkev, ktorá má za bratov židov, ktorý opovrhujú aj samotným Kristom Pánom a preklínajú Jeho meno, nesmú dávať toto meno svojim synom a pľujú na Neho, ako pľuvali pri Golgote, čoby na falošného mesiáša. Nová cirkev, ktorá otvára náruč moslimom – tým moslimom, ktorí cirkev Kristovu každý deň v dnešných časoch prenasledujú, zabíjajú, vypaľujú a ničia. Nová cirkev je tou cirkvou, ktorá sa vzdala vyučovať cez Magistérium, ktorá vyučuje tak ako protestanti – každý kňaz – iný pohľad. Cirkev, ktorá skutočne stratila vieru – vieru jednotnú, vieru pravú, vieru neotrasiteľnú. Nový katechizmus síce narástol do veľkosti stoviek strán, no vieru ktorá je jednoduchá, tú zahalil. Po spôsobe protestantov, ktorí vydávali a podnes vydávajú tisíce a tisíce stanovísk a postojov k jednotlivým veršom Písma, čím sa nikdy sa nezhodujú a vo všetkom rozchádzajú.

Schizma v cirkvi je zreteľná a posledným klincom do rakvy môže byť učenie o rodine, eucharistii, a napokon v postoji k Márii. Rodinu sa dnes snažia bludoučitelia potlačiť, z eucharistie si urobíme iba oplátku ako pripomienku Kristovej smrti. A Mária? Ideálne je o Nej mlčať. Ale Boh nikdy nenechal svoju cirkev príliš dlho v bludoch – prešlo pár desiatok rokov a všetko sa vyčistilo a vrátilo k pôvodnej viere. Veď aj zlá burina musí v cirkvi rásť, aj herézy musia byť, aby sa ukázali praví nasledovníci Pána, ako píše Svätý Pavol. Mária nás uisťuje, že jej nepoškvrnené srdce napokon zvíťazí. V tomto chaose viery, zostáva viera na pleciach radových veriacich, ktorí pilne študujú staré katechizmy a dodržiavajú ich tak, ako to robili všetci Svätci, ktorí boli odchovaní na pravej katolíckej viere. Na málo radových katolíkoch stojí dnes viera katolícka.

Nedajme sa odradiť a znechutiť – diabol chce, aby sme odišli z cirkvi, aby sme ju nenávideli, aby sme sa prestali modliť za kňazov, za Pápeža. Diabol je veľmi inteligentný, pretože nám podsúva to, že cirkev učí (naozaj) niektoré veci zle, alebo niektorým veciam sa vyhýba, alebo mnoho vecí v cirkvi sa urobilo v minulosti nesprávne – pritom nám ukazuje mnohé fundamentálne protestantské spolky, kde sa ich členovia držia (falošnej) viery v Písmo a chce nás tam nalákať.

A naozaj, mnohí katolíci, ktorí sa začnú skutočne zaoberať svojou vierou, Písmom Svätým, protestantské výklady im údajne objasňujú pravdu, ktorú katolícka cirkev zahmlieva. Tak sa v Brazílii vytratilo z cirkvi 30 percent ľudí, ktorí prešli k protestantom a toto sa deje na mnohých častiach katolíckeho sveta. Je to dobrý trik, ako človeka zbaviť neba a diabol nič iné nechce. Preto neopúšťajme cirkev. Všetky protivenstvá a neprávosti ktoré sa dejú, všetky bolesti na srdci, sú na naše spevnenie vo viere, na náš rast v Kristovi a pripodobňovaní sa Mu. Schizma pominie, všetko zlé pominie, cirkev je Kristovým tajomným telom a tak nikto nemá právo ju opustiť.

Koncil mal byť pre cirkev pozitívny smer k lepšiemu, no pre Boha a poslanú Matku Božiu, bol skôr varovaním. Pápež Pavol VI. ktorý viedol po Jánovi XXIII. koncil, bol veľkým nadšencom samotného koncilu a veril, že prichádza pre cirkev nové obdobie rozkvetu, nové letnice – taktiež bol hlavným motorom k tomu, aby prišla nová liturgia v rodných rečiach. No napokon sklesnuto hovorí: “odniekiaľ prenikol dym satana do Božieho chrámu”. A potom horko dodáva: “Verilo sa, že po koncile nadíde slnečný deň v dejinách Cirkvi. Namiesto toho prišiel deň hmly, búrky, temnoty. “

Pozn. na záver: Mária nie je proti jednotlivým protestantom, ale protestantizmu ako celku. Byť protestantom neznamená to, že ním človek má zostať celý život práve naopak – protestant má činiť pokánie a vrátiť sa domov, do lona katolíckej Cirkvi. Život v protestantizme je životom vzdoru a protestovania. Každá jedna heretická skupina počnúc gnosticizmom, mala nenávisť voči katolíckej Cirkvi v sebe pevne zakorenený. Dnes samotná Cirkev by ľahko podľahla protestantizmu, čo sa na mnohých frontoch už deje, ale Matka Božia je problémom a deliaciou čiarou, aby bolo v Cirkvi dovŕšené úplné zlo temných mocností…
pravykatolik.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


21.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 11. 2015, 23:10 avatar
Mno... ked si tak pozrieme historiu katolickej cirkvi... tak diablovi by ostala visiet sanka od udivu, ako ho predbehli...
Súhlasí Shagara


22.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 11. 2015, 23:23 avatar
2+....možno aj "krvavá Mária" sa od niekoho inšpirovala ,....ked zabíjala protestantov!


32.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 09:33 avatar
lea, a prečo Vatikán to tretie dodnes tají? Čo vydesilo kardinálov, keď ho v prítomnosti pápeža otvorili v roku 1961? Prečo ho vtedy nezverejnili, keď ich o to matka Božia žiadala? Samozrejme, že nemyslím tým Máriu, pozemskú matku Ježiša.


37.
označiť príspevok

Korund
   22. 11. 2015, 10:12 avatar
Nuž, asi sa dozvedeli,že najväčším nepriateľom a škodcom viery v Boha je Cirkev, vrátane kadejakých siekt.Dovolím si parafrázovať jednu z myšlienok v texte témy: Cirkvi sa treba báť viac ako Boha. :-)


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   21. 11. 2015, 19:53 avatar
Koncil mal byť pre cirkev pozitívny smer k lepšiemu, no pre Boha a poslanú Matku Božiu, bol skôr varovaním. Pápež Pavol VI. ktorý viedol po Jánovi XXIII. koncil, bol veľkým nadšencom samotného koncilu a veril, že prichádza pre cirkev nové obdobie rozkvetu, nové letnice – taktiež bol hlavným motorom k tomu, aby prišla nová liturgia v rodných rečiach. No napokon sklesnuto hovorí: “odniekiaľ prenikol dym satana do Božieho chrámu”. A potom horko dodáva: “Verilo sa, že po koncile nadíde slnečný deň v dejinách Cirkvi. Namiesto toho prišiel deň hmly, búrky, temnoty. “

Pozn. na záver: Mária nie je proti jednotlivým protestantom, ale protestantizmu ako celku. Byť protestantom neznamená to, že ním človek má zostať celý život práve naopak – protestant má činiť pokánie a vrátiť sa domov, do lona katolíckej Cirkvi. Život v protestantizme je životom vzdoru a protestovania. Každá jedna heretická skupina počnúc gnosticizmom, mala nenávisť voči katolíckej Cirkvi v sebe pevne zakorenený. Dnes samotná Cirkev by ľahko podľahla protestantizmu, čo sa na mnohých frontoch už deje, ale Matka Božia je problémom a deliaciou čiarou, aby bolo v Cirkvi dovŕšené úplné zlo temných mocností…
pravykatolik.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Klein


5.
označiť príspevok

fajer
   21. 11. 2015, 20:08 avatar
neexistuje jediný dôkaz, že niekedy žila, preto sú to len rozprávky a slohové cvičenia...
Súhlasí Lemmy


8.
označiť príspevok

fajer
   21. 11. 2015, 20:31 avatar
lea , tie tvoje sprostosti určite nikoho nezajímajú, nedávaj tu tie somariny, sú nepotrebné a hlúpe ako tvoja viera v nejakú rozprávkovu bytosť...


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 11. 2015, 20:05 avatar
Milujem Ježišovu matku Máriu. Ale nenávidím tú "Máriu" ktorá dnes zavádza milióny dôverčivých ľudí na cestu proti Kristovi.
Nech ťa Jehova pokára-pseudoMária!


6.
označiť príspevok

Karola žena
   21. 11. 2015, 20:12 avatar
a to je aká tá pseudo Mária, prvý raz počujem ,..nenávidíš ?..ešte aj preklínaš ? ..to je sila Shagara,..už pôsobíš ako posadnutý fanatizmom., nechcem poevdať že " ďáblem v ľudskej koži . ...
Súhlasí lea_pragmaticka1


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 11. 2015, 20:35 avatar
6....máme nenávidieť čo je zlé. Nie sa mstiť a podobne. A zlo skrývajúce sa za "Máriou" ktorá sa dnes zjavuje ,je nesmierne veľké! Nič to nemá spoločné s fanatizmom,....ale so zdravou myslou. Aj v minulosti -"kráľovna nebies",....ktorej sa prinášali koláčiky a uctievala sa,...napáchala vela zla a ľudia sa opäť nepoučili.
Karola....viem s istotou,že za danou Máriou sa skrýva Boží odporca,satan. Je to viac ako priehľadné. A mám pocit,ktorí mi nikto nevezme,....že táto "Mária" sa vysmieva zo svojich ctiteľov. Tvrdím to na základe jej mnohých posolstiev a jej samotného prejavu v súvislosti s poznaním Písma.
Mám rád všetkých ľudí,aj ateistov,.....ale nenávidím lož,a pretvárku. A daná "Mária" je len temná,démonska maska Božieho odporcu!
Súhlasí veriaci-4, Wolfe


17.
označiť príspevok

Karola žena
   21. 11. 2015, 21:34 avatar
9,..shagara , prekvapuje ma, že keď sa spájaš s Bohom a Bibliou a akože si nábožne založený človek, ..že použíješ výraz , (neviem či ozaj tak aj zmýšľaš ).." že "máme nenávidieť čo je zlé".. NENÁVIDIEŤ ??? Vieš čo píšeš ? ..zlé môžeme odsúdiť, ale nenávidieť niečo, pre niečo, čo ti v živote neublížilo, je veľmi zlé myslenie a škodná náuka, ..nesúhlasím.../ nechcem to tu nejako rozvádzať..ale Mária so satanom absolutne nič nemá, práve naopak..niečo ako " Boží posol..ak to beriem z tej duchovnej stránky.
Súhlasí lea_pragmaticka1


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 11. 2015, 22:45 avatar
17.......o Ježišovi bolo napísané.....:" Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť,"/zlo/ Heb.1:9,.Žalm 45:7.,
"Jahve miluje každého, kto nenávidí zlo;"..../preklad RKC/...Žalm 97:10
To je naozaj postoj Karola,hodný napodobňovania! (1. Korinťanom 11:1)...."Staňte sa mojimi napodobňovateľmi,"
Mária je mŕtva....ako môže slúžiť ako posol? „Živí aspoň vedia, že zomrú, kým mŕtvi už o ničom nevedia.“ Kazateľ 9:5,
„Vráti [sa] do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň.“ Žalm 146:4,
Ak mŕtvi o ničom nevedia,ako môžu niečo hovoriť,zjavovať?
Karola,ty to berieš z ľudskéj stránky,....nie z "duchovnej". Biblia tvrdí opak ,čo ty!


11.
označiť príspevok

veriaci-4
   21. 11. 2015, 20:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

Korund
   21. 11. 2015, 21:27 avatar
Keď tancuješ tanec svätého víta, môžeš vykrikovať, apge satanas. :-) :-) :-)


19.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 11. 2015, 23:07 avatar
Apage satanas, ci agape satanas?


23.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 11. 2015, 23:24 avatar
19...možno myslel -apač satanaš? 
Súhlasí Wolfe


59.
označiť príspevok

Korund
   22. 11. 2015, 11:18 avatar
Apage, Wolfik, apage. :-) / Agape nadobúda v réžii jehovistov iba chiméru. /
Podobnosť tých dvoch slov poukazuje aj na to, aká tenká hranica je medzi hlbokou vzájomnou náklonnosťou a odstupom. :-)
Súhlasí Wolfe


130.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 22:17 avatar
Korund,...59.......ked všetci "kresťania" zlyhávali a mastili sa hlava,nehlava,tak JS tú "chiméru" obhájili svojim nenásilným postojom a láskou k blížnemu a Bohu.
Pozri viac moju tému o vojne....:Kresťania a ich postoj k vojne......tam je toľko dôkazov,koľko len chceš. Na druhej strane pochopíš,komu je vlastné slovo-"chiméra" v súvislosti s láskou a jej uplatňovaním.


16.
označiť príspevok

Karola žena
   21. 11. 2015, 21:29 avatar
11,..veriaci ..nerozumiem prečo ?.. a ešte prečo v nej vidíte zlú duchovnú silu ?.. nikdy som sa s takýmto názorom nestretla ormálne som si zalistovala an našla som../

Katechismus o úctě k Marii
„Budou mě blahoslavit všechna pokolení“ (Lk 1,48). Úcta církve ke svaté Panně je niterný prvek křesťanského kultu. Marii ... církev právem uctívá zvláštní úctou ... Už od nejstarších dob je blahoslavená Panna uctívána pod názvem "Bohorodička" a věřící se v modlitbách utíkají pod její ochranu ve všech nebezpečích a potřebách ... Tato úcta ... je sice zcela jedinečná, ale podstatně se liší od úcty klanění, která se vzdává vtělenému Slovu stejně jako Otci i Duchu svatému, a velmi ji podporuje; nachází svůj výraz v liturgických svátcích, zasvěcených Matce Boží, a v mariánské modlitbě svatého růžence, "souhrnu celého evangelia". (srov. Katechismus, čl. 971)

Úcta k Marii musí být kristocentrická
Opravdová úcta k Boží Matce musí být naprosto kristocentrická, a je hluboce zasazena do tajemství Boží Trojice, Vtělení a Vykoupení. (srov. Jan Pavel II., Překročit práh naděje, s.183)

www.maria.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
------------------------------------------------------------------------------------------

vychádza mi z toho, že ak sv. Písmo akosi neuznáva /nespomína/ Máriu, tak sa napr.nemožno čudovať, že v istých náb. kultúrach neuznávajú dodnes ženu ako rovnocennú...čo je .podľa mňa celé zle.) ...fakt nerozumiem..Mária je z náb. hľadiska bohorodčka a v živote by ma nenapadlo spájať ju so zlými duch.silami, ..dokonca je považovaná za istú spásu pri rôznych ťažkých situáciách

citujem :
"..mnohých situacích našeho života používá Bůh ostatní lidi, aby nám zprostředkoval svou lásku: rodiče, učitele... Proč ne tedy také svaté!?
Súhlasí lea_pragmaticka1


25.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 00:10 avatar
Karola.......iné texty RKC,diela hovoria omnoho viac. A jasne sa tam definuje "uctievanie",...tak ako aj "uctievanie" obrazov,sôch,kríža atd. A to je iné ako "úcta". Prax v RKC je toho dôkazom.
Musíš aj vedieť,....že modlitba je tiež aktom uctievania. Modliť sa máme iba k Bohu skrze syna!
A......kult zvláštnej úcty – cultus hyperdulia –sa aj tak stále zamieňa za výraz uctievanie...:Uctievanie Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku
www.kskls.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk../&p=45
.....atd.
To ,čo sa skrýva za touto vraj "úctou" je uctievanie,....ktoré je vyššie postavené,ako úcta k Bohu. Ježiš je síce v popredí,ale jeho Otec je viac ako prehliadaný. A tak je viac ako pravda,....že kult Márie je modlárstvo ako vyšité. Stačila by len štvrtina toho,čo sa preukazuje pseudoMárií,a aj tak by to bolo modlárstvo. Ale to by sme museli poznať biblickú históriu a príklady tých čo boli ničení,za omnoho menšie prestúpenia.
A Karola.....to ,že je len jeden prostredník,/Ježiš/to nezmeníš ani ty,ani RKC! Ledaže.......?


26.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 01:55 avatar
Karola, problem je ze hladas len v zdrojoch "pre", ale v zdrojoch "proti", nie.

Maria nema nic spolocne so zlymi silami.. to len katolici tak ohovaraju protestantov..
Stale si myslia, ze protestanti nenavidia Mariu atd..
Pricom to nie je pravda..

Protestanti len tvrdia, ze to co sa zjavilo nebola Maria a taktiez ze Maria sa nema uctievat ako Boh.
Ale katolici z nej spravili BOHOrodicku a tak ju povysili nad Boha, pretoze spravili matku Boha vsehomira..
Robia z nej spoluvykupitelku s Jezisom Kristom..

Jezis priniesol evanjelium, kdekolvek sa pisalo o jeho matke, povedal, ze ktokolvek pocuva a dodrzuje Bozie prikazy je jeho matkou (bratmi a sestrami)

Protestanti sa domnievaju, ze tie zjavenia Marie su bud vymysly, alebo je to satanova praca...
Je napisane:
Sú to falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli Kristovými apoštolmi.
A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.
Nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. Ale ich koniec bude taký, aké sú ich skutky.

A taktiez je napisane
6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu.
7 Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium.
8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!
9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!

Uctievanie Marie, je nove evanjelium...


27.
označiť príspevok

Karola žena
   22. 11. 2015, 08:50 avatar
26,..wolfe..úprimne už v tom mám chaos vďaka df.. .. samozrejme aby som si dala veci "dokopy" hľadám zdroj, ktorý mi napovie niečo viac čo neviem,..ale je tu ale,..sú cirkvi, ktoré vyslovene P. Máriu neuznávajú..,)

neviem ako si to myslel ak spomínaš, že protestanti, či né náboženstvá tvrdia, že citujem ťa : "Ale katolici z nej spravili BOHOrodicku a tak ju povysili nad Boha, pretoze spravili matku Boha vsehomira..; Robia z nej spoluvykupitelku s Jezisom Kristom.."..

som presvedčená, že katolíci, kresťania NIKDY nepovyšovali P.Máriu nad úroveň Ježiša a ni Boha, ...P. Mária je chápaná a uznávaná v kresťanstve ako cesta k Ježišovi, ako služobníčka Boha..

kresťanská modlitba Zdravas v Otčenáši to jasne poníma: Zdravas Mária milostiplná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho...Ježiš. ..Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej amen"..))
chápeme sa wolfe ?

a už stačí, bo mi z toho začne hrabať.. 
Súhlasí lea_pragmaticka1


28.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 11. 2015, 09:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 09:12 avatar
No, ja poznám väčšie zlá, ako poprosiť pannu Máriu, nech sa prihovorí...
Sústreďte sa skôr na to spoločné, a nie na rozpory vo svojej viere, pozri, ako to potom dopadne, viď Afrika
Súhlasí lea_pragmaticka1


30.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 11. 2015, 09:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 09:56 avatar
Ja v rom nijaké, opakujem nijaké zlo nevidím, oveľa väčšie sa mi zdá byť to, že to považujete za zlo. neviem, či mi porozumieš
Súhlasí lea_pragmaticka1


39.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 11. 2015, 10:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 10:16 avatar
No a? Rozoznať reálne zlo ešte viem, nie som dement.


31.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 09:30 avatar
A prečo ten, ktorí prosí o niečo Boha, potrebuje príhovor? Či to nedokáže sám, čo mu v tom bráni?


34.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 09:57 avatar
Asi mu Mária ako žena pripadá emotívnejšia, že lepšie pochopí jeho problém... nie?


35.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 09:59 avatar
A ja keď budem chcieť zvýšenie platu, tak pôjdem za kolegyňou, nech mi to vybaví u šéfa?  


36.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 10:06 avatar
No, ak to bude šéfova mamka...  
Súhlasí lea_pragmaticka1


38.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 10:12 avatar
tak ani vtedy nie... 


40.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 10:14 avatar
Prečo?


41.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 10:15 avatar
Lebo ak chcem niečo, tak idem ja sám rovno k šéfovi...


43.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 10:16 avatar
Ok, ale prečo? Neodpovedal si mi na otázku, z akého dôvodu.


45.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 10:26 avatar
Lebo to skrátka považujem za absurdné, aby si niekto iný, tiež len zamestnanec, niečo vypýtal od šéfa...čo je pre mňa, nie pre kolegyňu...
Súhlasí Nadja


46.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 10:28 avatar
Áno, je to podivné, ale ak to tak chce niekto riešiť, tak jeho problém, nie?


48.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 10:34 avatar
Je, ale potom nech sa nečuduje, že to nevyšlo len preto, lebo sám o to nepokúsil...


49.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 10:39 avatar
Mne ide o iné, prečo by si to mal považovať za zlo, porušuje to nejak tvoje práva?


50.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 10:41 avatar
Nejednám tak, vždy tak, že sám, priamo k šéfovi, žiadne obkľuky...


51.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 10:42 avatar
To považujem za správne, nie cez iného zamestnanca, ktorý nie je nič viac a nič menej...


52.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 10:44 avatar
Dobre, ale prečo je to správnejšie ako použiť príhovor šéfovej mamky? Čo je na tom zlé?
Súhlasí lea_pragmaticka1


58.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 11:13 avatar
Nič a všetko, ale pochybujem, že to taká Nadja aj pochopí..


62.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 13:42 avatar
Evanjelium podľa Matúša - kapitola 12
46 Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať.
47 Ktosi mu povedal: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať."
48 On však odvetil tomu, čo mu to vravel: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?"
49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia.
50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka."

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 11
27 Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval."
28 Ale on povedal: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."

Tolko k sefovej mamke...
Súhlasí Mierotvorca


63.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 13:51 avatar
Samozrejme, že Mária mala nie len Ježiša, ale aj ďalšie deti, o ktorých sa tiež mlčí, len aby táto modla bola ešte nejaký čas udržaná, hoci jej pád sa už dávno udial...

A správne Wolfe, taj je to povedané jasne, nie na pozemskú matku sa upínať, ale na slovo Božie!


68.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 14:05 avatar
Ale Mária predsa počúvala Božie slovo a zachovávala, a teda bola blahoslavená aj ona. Ježíš nezakazuje prosiť Máriu, obracať sa k nej, len hovorí, že je to rovnako účinné, ako keď prosíme kohokoľvek iného.


71.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 14:08 avatar
Tak Nadja, asi tiež odborník na všetko, kde je čo len jedná zmienka od Ježiša v evanjeliách, že sa ľudia majú k jeho pozemskej matke modliť a podobné bludy?


76.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 14:24 avatar
Ak niečo som napísala nesprávne, buď konkrétny a nepoužívaj to, čo sa ti nepáči na druhých
Kde je čo len jedna zmienka v evanjeliach, že modliť sa k Márii je zlo od Satana?


80.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 14:28 avatar
Zase neodpovedala, len dala ďalšiu otázku, aké typické pre neznalca...

Tak Nadja, aby to už jej bolo jasné, tak je tu Desatoro a jeho 1. prikázanie, ktoré jasné niečo hovorí, a z toho treba vychádzať...A teraz sa pýtam ešte raz, od tej čo neverí aj tak, že kde je o tom zmienka, že Ježiš hovorí, že sa cez jeho pozemskú matku majú ľudia modliť, prosiť a podobné bludy?


81.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 14:29 avatar
Precitaj si moju 26...

A taktiez kde v biblii je napisane, ze sa mame modlit k Marii, alebo ju mame pouzivat ako prostrednika....
Ked je napisane JASNE, ze JEDINY prostrednik medzi Bohom a ludmi je Jezis Kristus..

On nie je prostrednik medzi Bohom a Mariou a Maria medzi Jezisom a ludmi..


92.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 15:12 avatar
81...OK....uvádzam text,ktorý hovorí ku komu sa máme modliť....:"Ó, Ty, ktorý vypočúvaš modlitbu, áno, k tebe prídu ľudia každého tela" Žalm 65:2 Reč je tu o Bohu Otcovi,Jehovovi!


94.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 15:15 avatar
Hej... ale zasa to nie je zákaz obracať sa na Máriu, poznáš to - čo nie je zakázané, to je povolené ))


102.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 15:22 avatar
94....preboha Nadja,....o čom hovoril Ježiš ,ked nás/učeníkov/učil modliť sa? Modlitba -"Otčenáš"?


103.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 15:25 avatar
Neber meno Božie nadarmo ))
No, o čom? že sa nesmú modliť nič iné?


107.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 15:32 avatar
103...."neber Božie meno nadarmo",....takto daný text neznie. Ved ak máme používať Božie meno, tak ako máme rešpektovať jedno aj druhé? Daný text hovorí,že nemáme Božie meno používať nevhodným,úražlivým spôsobom! A to je rozdieľ!
A "Otčenáš" bola vzorová modlitba o čo sa máme podľa dôležitosti modliť,ku komu a skrze koho!
Súhlasí Wolfe


115.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 16:10 avatar
Je zaujimave, ze ti vadi, zakazovanie niecoho (co je jasne v Biblii), ale nereagujes na to, ze v katolickej cirkvi je uctievanie Marie prikazane...

To je tak, ked katolicka cirkev je viac ako Boh
Súhlasí Shagara


116.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 16:11 avatar
Nie nic ine, ale k nikomu inemu..


86.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 14:57 avatar
76....Nadja....a kde je v Biblii písané,že nemáme brať drogy,fajčiť marihuánu,hrať hazardné hry....atd?
Rozumný človek vychádza zo zásad Biblie,ktoré určujú,čo kresťan môže a čo nie!
Ak Mária je mŕtva,....a niekto sa k nej modlí,....a ona sa niekomu zjavuje,....hádaj kto to môže byť?
Kto predstiera ,že je Mária? Boh? Samotná Mária sa prebudila zo smrti a vstala,aj ked ešte v čase ked sa prvykrát zjavila bola mŕtva?
Ale aj keby nebola mŕtva,...aj tak modliť sa k nej je modloslužba.
-----------------------------------------
Historické udalosti odhaľujú, že falošné náboženstvo sa v Efeze/kde vznikol kult Márie/ presadilo v podobe odpadlíckeho kresťanstva.

V roku 431 n. l. sa Efez stal miestom Tretieho ekumenického koncilu, ktorý sa zaoberal otázkou Kristovej prirodzenosti. Kniha Ephesos—Der neue Führer uvádza:............... „Víťazstvo Alexandrijcov, ktorí zastávali názor, že Kristus bol len jednej prirodzenosti, a to božskej... bolo dovŕšené.“ To malo potom ďalekosiahle následky............ „Rozhodnutie vynesené v Efeze, prostredníctvom ktorého bola Mária vyzdvihnutá z postavenia rodičky Krista do postavenia Bohorodičky, nielenže sa stalo základom kultu Márie, ale spôsobilo aj prvú veľkú schizmu v cirkvi... Spory pretrvávajú dodnes.“

Tak bolo uctievanie Kybelé a Artemidy nahradené uctievaním Márie „Bohorodičky“, čiže „Matky Božej“. Ako uvádza táto kniha, „kult Márie v Efeze... dodnes zostáva živou tradíciou, ktorú nemožno vysvetliť bez spojitosti s kultom Artemidy“.
Súhlasí Wolfe


88.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 15:06 avatar
"Ak Mária je mŕtva,....a niekto sa k nej modlí,....a ona sa niekomu zjavuje,....hádaj kto to môže byť?"

Ale ak bol Kristus mŕtvy a on sa niekomu zjavoval, to bolo v čom iné?
Veď jasné, že to dokáže náš mozog, zjavenia rôzneho druhu, v tom nie je nič satanove, iba nedokonalosť nášho mozgu, resp,. jeho poruchy... je to známa a dokázaná vec, nič abnormálne.
Inak, ok, ja len hovorím, že nič zlé na fiktívnom rozhovore s mŕtvym nevidím, ak to iba pomáha niekomu vyliať si srdiečko napr.,


99.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 15:18 avatar
Ak to beries takto, tak to si mozes vyliat svoje srdiecko aj satanovi..


106.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 15:30 avatar
No, niektorí to aj urobili... ale neviem, či by to normálnemu človeku nejak pomohlo, lebo archetyp satana sa viaže na iné predstavy


90.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 15:08 avatar
76....ešte raz....citujem odpoved na tvoju otázku....:„Či sa má [ľud] obracať na mŕtvych v prospech živých?“ (Izaiáš 8:19)
Ak sa obraciame na mŕtvu Máriu,tak na koho sa obraciame? Daný text hovorí,že je to hlúposť!
A ak použijem slová,čo predchádzajú tomuto vyjadreniu,tak sa tu píše na koho sa máme obracať...: "či sa nemá ľud obracať na svojho Boha? Či sa má obracať na mŕtvych v prospech živých?“ (Izaiáš 8:19)
Marta Ježišovi povedala,že vzkriesenie nastane až v "posledný deň",......hádaj,....už prišiel,alebo ešte len príde?


91.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 15:11 avatar
Ale mňa nezaujíma nejaký Izaiáš, čo povedal, resp. sa aj on len pýtal... nenapísal si, čo mu Boh odpovedal...


96.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 15:16 avatar
91...to ja viem,že ťa to nezaujíma! Ani Leu a mnoho iných. Ale kresťanov by malo zaujímať Božie slovo!
A prečítaj si to sama,čo mu Boh odpovedal! Boh trestal a ničil ľudí,ktorí sa dopúšťali takéhoto modlárstva a hrania so so špiritizmom./modliť sa k mŕtvym/...je toho celá Biblia. Veľavravný je príklad krála Saula.
Súhlasí Wolfe


100.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 15:21 avatar
No predsa to nie sú slová Božie, čo mi tu píšeš, prepáč, už strácaš trpezlivosť a ja ťa chápem, ale nepresvedčilo ma to, že poprosiť čo aj mŕtveho je niečo také strašné, že to musí byť inspirované diablom


114.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 16:06 avatar
Vies odkial pochadza to poprosenie mrtveho? Zo zjaveni..
A odkial su tie zjavenia?

Musis vidiet postupnost nie len, ze poprosim mamu..
To uz by sme potom mohli prosit aj Annu, Mariinu matku.. ved to je matka bohorodicky..  


135.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 23:11 avatar
100...Nadja....môžu mŕtvi pomáhať živým? Myslím takí mŕtvy,ktorí sú stále v nevedomí a spia spánkom smrti? Teda,že nie je nič,čo by po ich smrti bolo živé,vedomé?
A ak teda Mária bola mŕtva,....kto potom predstieral ,že je Mária? Jedine démoni,satan. Asi nevieš o mnohých zjaveniach svätých,....ktorým sa napríklad zjavil démon,potom nahá žena, a nakoniec Kristus. Samozrejme,...oni hned na základe istých slov a obrazov hned boli presvedčení,že ide o Ježiša. Ale to je ilúzia! A tak sa zjavovala aj Mária,......ak to o sebe tvrdila,mala krásne šaty a použila pár slov z Písma,...tak už sa verilo ,že ide o Máriu. Sú mnohé zjavenia,kde Mária hovorila od veci,proti Bohu,proti Kristovi, a jej mnohé predpovedané veci sa nesplnili. A to nie je len už mnou spomínaná "modrá kniha" od pátra Gobbiho,...ale i mnohé iné zjavenia,posolstvá. Ja to vnímam komplexne,...a nie ,že mi to niekto nalinajkoval.
Aj preto z mnohých jej slov/satanovych/ zaznieva priam výsmech ľudskej hlúposti. Nehovorí Písmo,že ..."satan sa bude premieňať na anjela svetla",...."a jeho služobníci na služobníkov spravodlivosti"? Hovorí !!! A Mária sa často nazýva -"kráľovnou svetla"! Zázraky,zjavenia počnúc smrťou apoštolov skončili,....a tak za všetkými zázrakmi je satan a démoni.
Čítaj prosím pozorne.....:2. Tes. 2:9, 10: „Prítomnosť toho nezákonného je podľa Satanovho pôsobenia s každým mocným skutkom [„zázrakmi každého druhu“, JB] a lživými znameniami a predzvesťami a s každým nespravodlivým podvodom pre tých, ktorí hynú, ako odplata za to, že neprijali lásku k pravde, aby boli zachránení.“.....tu sa hovorí,že satan bude robiť zázraky,........a že tí ktorí mu naleteli, ..........to urobili preto,........že sa nepridŕžali pravdy Božieho slova! Ako ti to ešte lepšie vysvetliť?
Súhlasí Wolfe


137.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 23:17 avatar
Shagara, veď samozrejme, že nepomáhajú mŕtvi, to ani nikde netvrdím, pomáha nám naše vedomie, že sme ich poprosili... ved ja som neveriaca, tak to samozrejme všetko pripisujem placebo efektu... a asi si nečítal, ja neverím v nijaké zjavenia, tieto vnemy majú ľudia v istých situáciach, a nie že "kto sa im zjavoval", no ten, koho poznali, o kom počuli, koho si vedeli predstaviť... ten sa im zjavoval. boli to čisto vízie, produkt ich nervov...


139.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 23:48 avatar
Nadja.....137....Biblia nestavia na "placebo efekte"/aj ked má istú účinnosť/,....ale na skutočnej viere v skutočného a živého Boha. Povery,tmárstvo,bájky,vízie,...atd,.....nie je tou Pravdou o ktorej pojednáva Biblia!


77.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 14:25 avatar
Mozeme poprosit niekoho aby sa modlil za nas..
Niekoho ziveho..

Kult mrtvych bol zakazany este v starom zakone...
Súhlasí Shagara


84.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 14:46 avatar
Chápem, lenže napr. ak v nešťastí poprosím svoju mamku, že nech poprosí za mňa, že nech mi zošle trochu šťastia, že to nevládzem vydržať, to považuješ za kult mŕtvych? Považuješ to za zlo, zoslané diablom? Veď to nikomu neškodí, len prospeje v nádeji tomu, kto prosí... naozaj,. nevidím na tom nič zlé... za zlo považujem skôr to zakazovať...


95.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 15:15 avatar
Ak je tvoja mamka mrtva tak ti uz moze poprosit vies co..
Súhlasí Shagara


98.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 15:18 avatar
To je pravda, ale to, že ju poprosím, ak sa mi tým uľaví, nie je hádam nijaké zlo od diabla, ale psychologická terapia by som tak povedala...


112.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 16:03 avatar
Dost rozdiel, ale ked niekto tvrdi, ze sa tvoja mamka zjavuje a mame sa k nej modlit..


120.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 11. 2015, 16:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.131.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 22:21 avatar
84.....Nadja....prosím,uved mi jedno miesto,....kde sa v Biblii píše,že niečo po smrti prežíva! A že človek po smrti žije dalej?
Je to prostoduchá predstava,...že Mária,svätí a naši zomrelí/aj ked sú mŕtvy/ vypočúvajú naše prosby a podobne. Kde na to chodíte?


132.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 22:31 avatar
1. Ale anjel sa prihovoril ženám: Vy sa nebojte! Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. 6 Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. 7 A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a predchádza vás do Galiley.

2. Keď sa zišli v Galilei, povedal im Ježiš: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, 23 zabijú ho, ale tretieho dňa bude vzkriesený. A oni sa veľmi zarmútili.

3. V tom čase sa tetrarcha Herodes dopočul o Ježišovi. 2 Svojim sluhom povedal: Toto je Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom zázračné sily.

aj Ježiš vzkriesil mrtveho a zahnívajúceho atd atd, to len tak namátkovo Ja Bibliu nepoznám veľmi


133.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 22:56 avatar
132......Nadja....Herodes bol velmi zlý kresťan,ctitel Boha ,aby mohol niečo vedieť o vzkriesení. Ved v tých časoch sa aj farizeji so saducejmi preli o vzkriesenie. Jedni mu verili a druhí nie! Ale Ježiš upresnil,ako to je so vzkriesením a kedy bude.
A v danom čase sa už pod dojmom greckej filozofie/obdobie helenizácie,-Filon Alexandrijský/,verilo v nesmrteľnú dušu.
A všimni si,čo o týchto ctiteľoch napísal,povedal Ježiš.....:"Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku podávajú ľudské príkazy.“....atd.Mat.15:3-9
A tých,čo Ježiš a další vzkriesili,....nanovo po čase,ked zostárli ,tak zomreli a čakajú stále na vzkriesenie v "posledný deň".
Tieto druhy vzkriesenia neviedli k večnému životu/iba u Ježiša/,...to bude až pri druhom príchode Krista. Odmenu pred týmto dňom nikto nedostane! Teda, ....ani Mária!


134.
označiť príspevok

Lemmy muž
   22. 11. 2015, 22:59 avatar
S: Herodes bol velmi zlý kresťan

No tak! Herodes nemohol byť vôbec kresťanom.
Súhlasí Nadja, Wolfe


140.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 11. 2015, 00:06 avatar
134....Samozrejme že nebol. A ani ctitel Boha.Tie slová mali byť v úvodzovkách. Sorry!
Ved už ani jeho manželstvo s Herodias nebolo zákonné z hladiska Mojžišovského zákona/čo odsúdil Ján Krstiteľ/, a za to si vyvolal nevôľu Herodias. A Herodes Antipas bol Idumita.....a bol vychovávaný v Ríme! Aj preto som reagoval na Nadju,...že on nemal ani šajnu o vzkriesení!


141.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 11. 2015, 00:09 avatar
Nie,nie tak. Nepochopil si ma, prečo som sa ozval. Herodes nemohol byť principiálne, technicky, kresťanom, pretože v čase jeho života nebol nikto kresťanom, lebo kresťanstvo v tom čase neexistovalo. Preto nemohol byť kresťanom.


87.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 15:01 avatar
68......Nadja....ako si prišla na to,..."že Ježiš nezakazuje prosiť Máriu",...."a že je to rovnako účinné,ako ked prosíme kohokoľvek iného"...??? Nič také v Písme nie je. Opak je pravdou. Modlitba/ako som už písal/ je aktom uctievania,....a uctievať iného ako jediného Boha je odporná modloslužba!
Prečítaj si knihu....... The Cult of the Mother-Goddess (Kult Matky-Bohyne), New York 1959, E. O. James,


89.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 15:07 avatar
Prečo hneď knihu, cituj mi Bibliu, kde je to zakázané dík


101.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 15:21 avatar
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh

d2jkk5z9de9jwi.cloudfront.net Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
saltandlighttv.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Shagara


104.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 15:27 avatar
Toto je porušované každým, kto má na krku krížik, na ráscestiach, v kostoloch... a zrovna tá nevinná modlitba vám vadí, prečo?


108.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 15:36 avatar
104....a to je tým/to porušovanie/ ,....že sa viac držia cirkevných a ľudských názorov viac ,ako Božieho slova.
Ján 8:31....."A tak Ježiš ďalej rozprával Židom, ktorí mu verili: „Ak zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci".
„Nechoďte nad to, čo je napísané.“....samozrejme v Božom slove! (1. Korinťanom 4:6)


111.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 15:39 avatar
OK Shagara, a teraz mi teda napíš, čo je také normálne, ľudsky zlé poprosiť Máriu o zľutovanie...


117.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 16:13 avatar
Nadja, moze prosit kohokolvek o zlutovanie...
Ale potom by sa nemal povazovat za krestana...


127.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 21:48 avatar
111....Nadja,....prosiť sa má,tam kde nás vypočujú,a kde je to správne. Už som písal,.......ako môžeš prosiť niekoho o "zľutovanie",....ked ten nemá právo odpúšťať ,ani pomáhať? A v istom čase ,ked bola táto osoba mŕtva? Ako môže vypočúvať,niekto,.....kto je v nevedomí?
Uvedom si,že Biblia=norma toho,ako máme postupovať nám určuje ,koho máme prosiť o zľutovanie. A to by mal rozumný kresťan akceptovať. Ja netvrdím niečo,čo je vlastné JS,...ale to čo je viac ako zrejme z Písma a z histórie.
Môžme prosiť Máriu,ale iba ak je naša známa,suseda ,a býva tu na zemi,....a môžem ju prosiť o odpustenie,ak som jej nechtiac zrazil sliepku autom,....atd. Nič via,....to len na odlahčenie..... 


136.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 23:13 avatar
Dobre, myslíš teda, že Boh bude trestať to, že niekto v núdzi a zúfalstve poprosil Máriu, nech mu pomôže? Myslíš, že ho potrestá prísne?


138.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 23:45 avatar
136.....čo hovorí Písmo? Ja totiž nie som sudca!
Zjavenie Jána uvádza,.....:"Ale zbabelci a [tí] bez viery a tí, ktorí sú odporní v svojej nečistote, a vrahovia a smilníci a tí, ktorí sa zaoberajú špiritizmom, a modlári a všetci luhári, tí budú mať podiel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou. To znamená druhú smrť.“ ... 15 Vonku sú psi a tí, čo sa zaoberajú špiritizmom, a smilníci+a vrahovia a modlári a každý, kto miluje a vykonáva lož.‘
To ..."jazero" symbolizuje len večnú smrť,nie peklo!
A tiež i Pavol napísal: „Ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani muži vydržiavaní na neprirodzené účely, ani muži, ktorí ležia s mužmi, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani nadávači, ani vydierači nezdedia Božie kráľovstvo.“
Teda......v súvislosti s Máriou ide o hriech..."špiritizmu a modlárstva a luhárstva". A to dané texty spomínajú. Nadja,....dnes už nežijeme v tzv., "dobe nevedomosti" ako píše Pavol,....a on potom dodáva....."tak sú ľudia bez ospravedlnenia"!
Samozrejme,.....dnes je ešte čas preskúmať biblické a historické dôkazy a reagovať na dobré posolstvo o Božom kráľovstve.
Ale zotrvanie v omyle,nepravde prináša fatálne následky. Treba si pripomenuť biblické dejiny a históriu.


129.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 22:13 avatar
89....tá kniha cituje aj dané texty! A textov som už napísal neúrekom,kde je to zakázané!


44.
označiť príspevok

Karola žena
   22. 11. 2015, 10:26 avatar
29,..neviem čo riešiš Nadja, ja si celkom rada nechám vysvetliť prečo Máriu chápu niektorí veriaci inak ako ja.. a mnoho ďaľších, ..vskutku rada by som rozlúskla tento oriešok, ..ďakujem za pochopenie


47.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 10:30 avatar
Keď niečo nevieš, kľudne sa opýtaj, ja ti nijak nebránim ľúskať, veď aj ja si tu lúskam  


128.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 22:11 avatar
44....je to jednoduché Karola! Skúmaj Písma a históriu a pochopíš ako to je!


55.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2015, 10:56 avatar
Nadja bingo. Ty aj Karola ste pre mňa príjemným prekvapením v otázkach viery. Obe ste mi urobili veľkú radosť. Pán Boh nech ti Nadja aj Karole žehná.


56.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 11:05 avatar
Ok Leuš, neboj, ja vidím aj v tom, čo si sem dala ty, pomýlenosť:
" Cirkev, ktorá stratila vieru – vieru jednotnú, vieru pravú, vieru neotrasiteľnú."

To je presne to, čo kritizujem v postojoch, ktoré sa ti nepáčia - dôraz kladený na rozpory a nie tolerancia. To je apel na striktné dodržiavanie iba jedného výkladu Biblie. Presne tak, ako to robí veriaci či shagara


57.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2015, 11:11 avatar
V poriadku, aj tak vidím u Teba dobrú zmenu, a som vďačná. Teraz som bola 7 dní v Izraeli (Betlehem, Jeruzalem, Jericho, Mŕtve more, Galilejské more, Haifa, množstvo chrámov zasvätených Ježišovi, Svätej rodine a Panne Márií a videla som tam davy veriacich a ich silnej viery...) mám krásne zážitky a utvrdenie vo svojej viere aj malé súkromné zázraky a milosti.
Súhlasí Nadja


123.
označiť príspevok

fajer
   22. 11. 2015, 17:51 avatar
len toho hlavného si nestretla , tak si tam cestovala zbytočne....davy veriacich môžeš vidieť aj u nás...


61.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 13:34 avatar
"Sústreďte sa skôr na to spoločné, a nie na rozpory vo svojej viere" >> Mrkni sa na nazov temy a o com ta tema pojednava...


119.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 16:17 avatar
Nadja... nereagovala si na 61..


53.
označiť príspevok

Karola žena
   22. 11. 2015, 10:44 avatar
28,..veriaci ..naozaj striktne odmietam porovnanie P.Márii so satanstvom, to sa nedá takto zrovnávať..a mimo to, uctieva ju celá náboženská Europa,..len aby sme boli v obraze, nikto ju nestavia na uroveň Boha,..myslím si, že veriaci ju vnímajú, či chápu , ako "spriaznenú dušu " Ježiša..cez Máriu, ktorá bola predsa osvietená Duchom svätým, a to veriacim nemôže ostať bez povšimnutia..)
Súhlasí lea_pragmaticka1


110.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 11. 2015, 15:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.118.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 16:15 avatar
Trefne..presne zlate tela napadlo aj mna...


126.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 21:41 avatar
118....a treba vedieť,že židia v daných časoch neuctievali samotnú modlu/čo im vzišlo pri odlievaní-zlaté tela/ ,ale svojho Boha Jahveho. Ved hovorili "telaťu",...."slávme sviatok Jahvemu". Je jedno,či by im vzišla mužská postava,alebo niečo iné,.....zlé bolo to,že si zhmotnili svojho neviditeľného,duchovného Boha a tak porušili to,čo vzišlo z druhého prikázania. A oni zjavne vedeli,že tak nemajú robiť, aj preto ich Boh hubil na tisíce,....a to nielen raz. To platí rovnako i dnes na sochy Márie,svätých,Ježiša ,...atd. Sú to modly a privádzajú Boha Biblie do poriadného hnevu!


124.
označiť príspevok

Karola žena
   22. 11. 2015, 19:47 avatar
110,..veriaci dík za snahu..ale nedokážem sa k tomu vyjadriť.., musím si to nechať prejsť hlavou ..


54.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2015, 10:54 avatar
Karola veľmi si ma potešila, ďakujem za tieto tvoje príspevky, píšeš veľmi rozumne. Príspevky 6,16, 27 - sú ozaj trefa do čierneho.


60.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 13:32 avatar
Staci si precitat privlastky z loretanskych litanii

Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka Stvoriteľa,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,

Vymazal som niektore, s ktoymi "dokazem zit" a to som este aj prizmuril oko

Mimochodom ak je Jezis knieza pokoja a Maria je kralovna pokoja, kto je viac?
Hviezda ranná nie je Maria, ale Jezis

Ani Jezis ci Boh nema tolko "piedestalujucich" privlastkov ako Maria..

Ale chapem, ze ako byvalej katolicke ti je tak nejak blizsie katolicke ucenie... (nic v zlom)


64.
označiť príspevok

velasquez
   22. 11. 2015, 13:54 avatar
Tebe ako cloveku z problemym s doktormi a pod. je tazko nieco chapat (nic v zlom)

A nestaci poznat Loretanske litanie, treba poznat historiu


66.
označiť príspevok

velasquez
   22. 11. 2015, 14:01 avatar
Prvy krestania ani neriesili ci je Jezis Boh, oni napr. riesili obriezku. Prvy cirkevny snem (precitaj si Skutky apostolov) rozhodol, ze viac nie je potrebna.
V 3. stor. sa oddelili ariani, ktori hlasali, ze Jezis nie je Boh. Nasledoval Nicejsky snem.


70.
označiť príspevok

velasquez
   22. 11. 2015, 14:06 avatar
A ty magor ani nechapes co su litanie Zakladas si na rozume, ktory ludom pre hriech nefunguje, ludske emocie tusim odmietas, lebo "co povedia ini"


75.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 14:23 avatar
Zakladam si na tom co zvestovali ludia inspirovani duchom svatym, nie co ustanovila nejaka mocna institucia...
Súhlasí Shagara


82.
označiť príspevok

ardzun muž
   22. 11. 2015, 14:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.83.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 14:38 avatar
Beriem, ze bibliu pisali ludia inspirovany duchom svatym...

Dost pochybujem, ze veci ktore si povymyslala RKC su inspirovane duchom svatym..
Uz len to, ze odporuju biblii..
Súhlasí Shagara


93.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 15:14 avatar
inspirovany = inspirovani
ked uz opravujem, tak musim aj seba


97.
označiť príspevok

ardzun muž
   22. 11. 2015, 15:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.105.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 15:28 avatar
97....napríklad,...ak Biblia tvrdí,že "Boha nikto nikdy nevidel" a predsa mnohí tvrdia,že Ježiša ktorého videli mnohí,...je Boh,....tak hádaj,....boli vedený duchom svätým? Nie,...z Boha Biblie urobili klamára a svoju náuku povýšili nad Božiu.
Alebo ak Biblia tvrdí,..."že hlavou Krista je Boh",...a niekto tvrdí,že Kristus je rovný Bohu,...tak je aj to výklad pod vplyvom ducha svätého,alebo pod vplyvom niekoho iného?
Alebo,.....ked Ježiš povie..."Môj Otec je väčší ako som ja",.....ako má znieť správny výklad? Tak,že povieme ,že Ježiš je Boh?
Niekedy stačí použiť len zdravý úsudok a spoznáš čo je správne!


113.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 16:04 avatar
Je podla teba uctievanie Marie spravne? ked je jasne napisane, ze budes mat jedineho Boha?
Ked jedinym prostrednikom medzi Bohom a ludmi je Jezis Kristus..


125.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 21:35 avatar
113....tu niet o čom polemizovať! Je to modlárstvo a zrada Boha a porušenie 1 prikázania. A ak Mária bola mŕtva....neviem si predstaviť,ako môže ľudom pomáhať?
Nesmrteľná duša nikde nie je v Písme,a tak i Mária čakala na vzkriesenie,tak ako ostatní,čo zomreli!


85.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 11. 2015, 14:46 avatar
66....kresťanstvo bolo prvé tri storočia arianské. A niekde ešte v 11 až 12 storočí nevedeli nič o trojjedinom Bohu. Ale verili v jediného Boha Biblie.
Žiany cirkevný otec neveril v trojicu do konca 3 storočia! Takmer každá publikácia o prvotných kresťanoch poukazuje ,že trojica v Písme nie je a že pochádza z pohanstva,ktoré bolo naštepené do kresťanstva.
Jeden dominikánsky kňaz Marie-Émile Boismard vo svojej knihe ? l’aube du christianisme—La naissance des dogmes (Úsvit kresťanstva — zrod dogiem) napísal: „Vyjadrenie, že v jednom Bohu sú tri osoby... nikde v Novom Zákone nenájdete.“


72.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 14:19 avatar
Ked si na tom argumentacne chabo, tak vytahujes doktorov?  
Mozes ich kludne vytahovat kolko chces  
Mne to zily netrha


65.
označiť príspevok

Lemmy muž
   22. 11. 2015, 13:55 avatar
Hviezda ranná = Lucifer


73.
označiť príspevok

Lemmy muž
   22. 11. 2015, 14:20 avatar
Matka Cirkvi, či Matka Stvoriteľa (Boha) je nazývaná rannou hviezdou, a ranná hviezda je Lucifer, Diabol. Teda Matka cirkvi je Čertica, od Diabla, luciferianka.

The word Lucifer is taken from the Latin Vulgate… a name, literally "bringer of dawn", for the morning star. en.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Keď sa niekto bude pýtať, a kto stvoril boha? Odpoveď je jasná: Lucifer.


74.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 14:21 avatar
Shagara mi raz nieco tusim vysvetloval.. problem s mojou pamataou... myslim, ze to bolo nieco s prekladom..
Pretoze tiez som niekde nasiel ze zornicka Lucifer ale v zjaveni zornicka = Jezis..


78.
označiť príspevok

velasquez
   22. 11. 2015, 14:26 avatar
Wolfik naco odpovedas trollovi Lemmymu?


67.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 14:04 avatar
Ešte ružencová, s poriadne dlhým ružencom... 


142.
označiť príspevok

Klein muž
   29. 11. 2015, 15:42 avatar
Maria je Bohorodicka pretoze porodila Krista, ktory je Boh v ludskom tele. Sam Duch Svätý zvolal skrze Alžbetu : Čím som si zaslúžila že matka môjho Pána (Boha), prichádza ku mne?


143.
označiť príspevok

Wolfe muž
   30. 11. 2015, 22:35 avatar
A hodila sa jej ku kolenam a modlila sa k nej  

Staci ti jeden vers z biblie?


7.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   21. 11. 2015, 20:26 avatar
vám tiež nejaký jehovistický magor vymyslí náboženstvo a všetci to híkate a všetko čo sa vám nehodí do krámu oseriete...bodaj by vas všetkych skaral boh,allah,jehova,budha,krišna a ktoviektoešte...


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 11. 2015, 20:43 avatar
7....to isté tvrdím i ja. Nech Boh pokára každého,kto zavádza, a hovorí niečo,...čo nie je v súlade s jeho pravdou.
Boh na adresu svojich ctiteľov povedal....:: „Ten, kto sa dotýka vás, dotýka sa môjho oka.“ (Zech. 2:8)
Preto by som bol opatrnejší so slovami,....hlavne ked nemám poznanie ,....darmo si dáš dané meno,nick. Tým to len znásobuješ!


12.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   21. 11. 2015, 20:49 avatar
nič si nepochopil,nick mám z recesie..
a to vaše náboženské slovičkarenie od rána do večera a furt o tom istom, pri každom prde na df spomínate boha,jehovu už lezie na nervy...kurva to sa neviete baviť normálne...keď rozoberáte jehovistické kecy prosím,robte to ..ale strkáte toho svojho jeb***ho jehovu a boha do každej riti


13.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 11. 2015, 21:04 avatar
12.....recésiu si rob z niečoho iného. To je dobre mienená rada.
"A tak teraz vám hovorím: Nemiešajte sa do týchto ľudí a nechajte ich na pokoji; (lebo ak je tento plán alebo toto dielo od ľudí, bude rozvrátené, 39 ale ak je od Boha, nebudete ho môcť rozvrátiť inak by vás mohli považovať za bojovníkov proti Bohu.“
A čo myslíš,....o čom by sa malo diskutovať v sekcii -"náboženstvo"?
Vieš,....pripadáš mi ako chlapček, čo vbehne do drogérie a rozčuľuje sa ,že nemajú vegetu. 


14.
označiť príspevok

Korund
   21. 11. 2015, 21:25 avatar
Ty si pekne sfanatizovany trulo. :-) :-) :-) Dobre mienene rady mozes rozdavat medzi rovnakymi iqacmi na vasich sektarskych seansach. :-) :-) :-)


4.
označiť príspevok

fajer
   21. 11. 2015, 20:06 avatar


20.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 11. 2015, 23:09 avatar
Az na to, ze aspon tu na DF chodi velmi velmi malo atesitov... vacsina su antiteisti a to je rozdiel..
Keby to bolo ateistom jedno, tak by tu neutocili stale a nvytvarali protinabozenske temy... to moc neopukazuje na to, ako im to je fuk...
Súhlasí Mierotvorca


69.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   22. 11. 2015, 14:06 avatar
Veru nie je, to ich ešte drží pri živote, nie ich nevera...
Súhlasí bystrik


24.
označiť príspevok

milky945 muž
   22. 11. 2015, 00:04 avatar
Dosiahne aj táto téma vyše 500 príspevkov?
Inak Wolfe, odpovedal som ti v príspevku číslo 507 na 495.


79.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 14:26 avatar
V ktorej teme? das link? Je tu tolko tem..


109.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 11. 2015, 15:36 avatar


122.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2015, 17:36 avatar
Dik Nadja, uz v tom nemam prehlad  

Milky tak mas tam odpoved...


121.
označiť príspevok

majko1 muž
   22. 11. 2015, 17:05 avatar
A som nakukol, že náboženská úderka už šla pomodliť sa a spať a oni tu stále riešia ťažké preťažké problémy bytia.........      


144.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 08:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.145.
označiť príspevok

bystrik muž
   1. 12. 2015, 08:08 avatar
A kde to tam je, že je to proti protestantizmu?


146.
označiť príspevok

Wolfe muž
   1. 12. 2015, 08:17 avatar
To je prave pre
Diabol proti protestantizmu je len narazka na AKOZE Mariu ktora sa zjavuje.., co vysvetluje a doklada aj citatmi z biblie

Takze nie (zjavujuca sa akoze) Maria proti protestantizmu, ale Diabol proti protestantizmu


148.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 08:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.147.
označiť príspevok

Peťo muž
   1. 12. 2015, 08:35 avatar
K 146.
Wolfe prepáč ,ale vidím ,že veríš v to čo sa píše v biblií .
Do školy si chodil, ta ňe .
Takže veríš tomu čo ťa učili v škole ,alebo veríš nepodloženým príbehom ???
Odpovedz mi prosím : Čomu by verila DOKTORKA BREMENOVÁ -vieš tá z toho seriálu "Kosti" ( Môj naj obľúbenejší seriál) .
Mimochodom ,herečka je super a postavu ženy ,ktorú hrá by som chcel v živote stretnúť


149.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 12. 2015, 09:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.150.
označiť príspevok

Wolfe muž
   1. 12. 2015, 10:00 avatar
Ked som chodil do skoly, tak nam tam povedali, ze Boh neexistuje, pretoze kozmonauti boli vo vesmire a nikde ho tam nevideli  
Tolko ku skole..
Myslim, ze je to trochu komplikovanejsie (v tomto momente nemam cas ti to vysvetlovat, mozno neskor)

Vidis to, ja verim v Boha a ty by si sa chcel stretnut s Dr. Brennanovou..
Kto z nas je vacsi naivka?


151.
označiť príspevok

Peťo muž
   1. 12. 2015, 15:21 avatar
OK ,v pohode ,vysvetlíš mi to teda neskôr .
Ja som po troch 12-hod šichtách - tak som trošku unavený ,ale po 6 čiernych kávach nabudený . :-)))


152.
označiť príspevok

Peťo muž
   1. 12. 2015, 15:23 avatar
Lenže taká žena ako DR. Bremenová na 100% niekde existuje .
Celkom určite niekde je .


153.
označiť príspevok

Wolfe muž
   1. 12. 2015, 17:14 avatar
Ak je to tvoja oblubena postava, tak by si sa mal azda naucit aj ako sa pise jej meno
Brennanova a cita sa Brennenova, ani nepise ani necita sa Bremenova...
Isto na svete existuju zeny ktore maju prvky Dr. Brennanovej, ale nie nutne musi existovat zena, ktora ma vsetky jej vlastnosti..

Kosti som pozeral niekedy davno..
A prednedavnom som bol nuteny pozriet si jednu cast, pretoze to bol crossover s inym serialom ktory pozeravam (Sleepy Hollow).

Co sa tyka kav, radsej to neprehanaj...
Ja sice som nepil tolko kavy, ale robil som 12tky denne a nocne, 8smicky ranne, poobedne a nocne a teraz mam aj tak problemy so spankom (bud choim neskoro rano spat, alebo sa skoro rano budim, alebo oboje), divim sa ze nemas aj ty...
Teraz robim nastastie uz len 9 ranne a odpoludne.. ale spanok je uz tak ci tak ta tam...

Btw, keby bol Dr. Gregory House zena, tak by to bola asi tiez tvoja oblubena postava...
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 17:24,  Julko kaka a ciká za štatne ako i Miňko náš invalid , ktorý sa nam upil na invaliďak...
dnes, 17:21,  výter je dôležitý aby nebol vymet
dnes, 17:20,  JE NAOZAJ TAKÉ ŤAŽKÉ DODRŽIAVAŤ MIMORIADNE OPATRENIA? V diskusiách sa stretávame s...
dnes, 17:18,  1, .... a aký výter máš na mysli?*39*13
dnes, 17:15,  Vo veľkom počte ste nás upozornili na priložený hoax, čo svedčí o tom, že dezinformácie...
dnes, 17:13,  Aktualizácia: jeden z autorov bol nájdený na inej sociálnej sieti, ďakujeme za pomoc....
dnes, 17:07,  Eduard je tvoj syn Zuzi ?
dnes, 17:04,  Nuž držím palce...
dnes, 17:03,  POkračovanie: https://www.youtube.com/watch?v=Z4q_9XLz1YE
dnes, 17:01,  Asi takto...
dnes, 16:59,  https://www.facebook.com/miroslav.cajka.946?hc_location=ufi
dnes, 16:59,  Nová rubrika: Po stopách Mariana Kotlebu!!!!!!...
dnes, 16:57,  https://scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/122091802_2811936955732170_2954622593868...
dnes, 16:54,  Ako sa šíril postupne covid 19: https://www.youtube.com/watch?v=6uu1MGyGjvI&feature=emb_logo
dnes, 16:50,  https://scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/122667048_3398371110210736_7173309190178817847_n....
dnes, 16:50,  https://scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/122663783_3399239876790526_7204425493776140381_n....
dnes, 16:49,  https://scontent.fbts7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/122529296_3399945320053315_4749836540478300685_n....
dnes, 16:47,  Sudruh *39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39
dnes, 16:46,  Milanko je tvoj syn Zuzi?
dnes, 16:45,  hlavne sebestačnosť
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nie každá výhra znamená aj budúce víťazstvo a nie každá prehra znamená aj pád.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(358 635 bytes in 0,473 seconds)