Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Nie armagedon, ale koniec čias. Čo to je a čo to znamená?

9
reakcií
2481
prečítaní
Tému 17. júna 2017, 13:36 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   17. 6. 2017, 13:36 avatar
Koniec čias

682 Keď na konci čias príde oslávený Kristus súdiť živých i mŕtvych, odhalí skryté úmysly sŕdc a každému človekovi odplatí podľa jeho skutkov a podľa toho, či milosť prijal, alebo odmietol.

686 Duch Svätý pôsobí spolu s Otcom a Synom(258) od začiatku až do zavŕšenia plánu našej spásy. Ale až v „posledných časoch“, ktoré sa začali vykupiteľským vtelením Syna, je zjavený a daný, poznaný a prijatý ako osoba. A tak tento Boží plán, zavŕšený v Kristovi, „Prvorodenom“ a Hlave nového stvorenia, mohol skrze zoslaného Ducha Svätého nadobudnúť konkrétnu podobu v ľudstve, a to ako Cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a večný život.

865 Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská(811) vo svojej najhlbšej a konečnej totožnosti, pretože v nej už jestvuje(541) a na konci čias sa zavŕši „nebeské kráľovstvo“, „Božie kráľovstvo“, ktoré prišlo v osobe Ježiša Krista a tajomne rastie v srdci tých, čo sú do neho včlenení, až kým sa plne neprejaví vo svojom eschatologickom zavŕšení. Vtedy všetci ľudia, ktorých Ježiš Kristus vykúpil a ktorí sa v ňom stali „svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1,4) pred Božou tvárou, budú zhromaždení ako jediný Boží ľud, „Baránkova nevesta“ (Zjv 21,9), „sväté mesto“, ktoré „zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou“ (Zjv 21,10-11); a „hradby mesta“ majú „dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov“ (Zjv 21,14).

1042 Na konci čias dosiahne Božie kráľovstvo svoju plnosť.(769) Po všeobecnom súde budú spravodliví naveky kraľovať s Kristom, oslávení na tele i na duši, a aj sám vesmír bude obnovený:(670)
Vtedy Cirkev „bude zavŕšená… v nebeskej sláve, keď… spolu s ľudským pokolením bude dokonale obnovený v Kristovi aj celý svet, ktorý je úzko spätý s človekom a skrze neho dosahuje svoj cieľ.“ (310)

1048 „Nepoznáme čas zavŕšenia zeme a ľudstva,(673) ani spôsob, akým bude vesmír pretvorený. Tvárnosť tohto sveta, znetvorená hriechom, sa síce pomíňa, ale sme poučení, že Boh pripravuje nový príbytok a novú zem, na ktorej prebýva spravodlivosť a ktorej blaženosť splní a prevýši všetky túžby po pokoji, ktoré sa rodia v srdciach ľudí.“

1059 „Svätá Rímska cirkev pevne verí a s istotou tvrdí, že… v deň súdu sa všetci ľudia so svojimi telami objavia pred Kristovým súdom, aby vydali počet zo svojich skutkov.“

www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

PS: Armagedon používajú a veria len sekty, nemá s kresťanstvom nič spoločné. Kresťan vie, že existuje koniec čias a vie, že je to diametrálny rozdiel armagedon a koniec čias.


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 6. 2017, 22:54 avatar
1,.....je smutné,ak sa niekto vyjadruje k niečomu, a pritom nechápe ani len základné pojmy o ktorých chce diskutovať,....alebo ich vyčíta iným,že ich nechápu,a podobne.
Budem citovať z Písma,z katolíckeho prekladu.:
" Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na ......konci vekov/čias/....... zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. " Heb.9:26
"Toto sa im prihodilo ako príklad, a nám, ktorých zastihol ......koniec sveta/koniec času/, ...........je to napísané na výstrahu.
1 Kor.10:11 /"konce čias,vekov"-množné číslo,lebo ich bolo viac/
"na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky"/časy,systémy/ Heb.1:2
"Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?" Mat.24:3
Lea ani nerozlišuje medzi nejakým "príchodom" Krista a "koncom"./sveta-zničením zlých/,.....a už vonkoncom nechápe,čo je to "koniec časov",....alebo "koniec časov pohanov"/ustanovených časov/.
Lea tiež nerozlišuje ani čas v daných výrazoch a ani to,čo sa v ňom presne udeje. Lebo.... „záver systému vecí“ (synteleia), ale aj koniec systému (telos)......treba posudzovať osobitne,so zreteľom na čas a to,čo sa tu udeje?!
Lea ani nič nevie o význame slova -"Harmageddon", a to,prečo toto slovo Biblia používa a čo to vôbec znamená?!
To,v katechizme nenájde,....ale v Písme. A pritom Lea ani nevie,že aj RKC vníma zničenie zlých ,tak ako aj JS/aj keď s odlišnosťami/. Ale už aj z názvu témy a záverečnej poznámky ,je zrejme,že Lea v tom má mišmaš.
Lebo "koniec vekov,čias" a "armagedon"/záverečná Božia vojna/ sú dva odlišné pojmy.
Načo niekomu niečo vysvetľovať,keď dotyčný ani len nevie čo je čo?
Tiež Lea nechápe význam slova -Parousia/prítomnosť,nie príchod/.
Uvediem príklad. V 1 storočí Ježiš prišiel /mesiáš/ vtedy,keď bol pokrstený v Jordáne a začala jeho mesiášska činnosť.
Ale zničenie/koniec židovského systému,Božia odplata/ prišlo až v roku 70 n.l,......keď Titus zničil Jeruzalem.
A tak to bude i dnes. Ježiš už totiž prišiel/je prítomný/,pretože "koniec časov" už nastal, ale až po určitom čase/keď sa vydáva varovné svedectvo,oznamuje sa dobré posolstvo na záchranu/ príde koniec,Armagedon,Božia vojna,zničenie zlých.
Medzi tým je istý časový úsek.
Inak Lea, ....ty nie že si na strane Krista,ale stojíš proti nemu ako aj celá RKC. A tak vysvetlovať v tvojom podaní biblické pravdy,je viac ako pochabé.


2.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 6. 2017, 13:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   17. 6. 2017, 13:51 avatar
Armagedon sa v Biblií nenáchadza. Nachádza sa slovo Harmagedon v jednej jedine vete a je to len miesto, pričom Jehovisti nesprávne hovoria, o armagedone ako ničivom konci sveta, čo nie je pravda.

"16 I zhromaždil ich na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon." toľko Biblia


5.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 6. 2017, 15:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   17. 6. 2017, 13:56 avatar
A čo hovorí učenie Jehovistov, časopis Strážna veža, ktoré musia všetci Jehovisti akceptovať?

Naši čitatelia sa pýtajú...
Čo je Armagedon?
? Mnohým ľuďom navodzuje slovo „Armagedon“ predstavu hromadného zničenia spôsobeného jadrovou vojnou alebo obrovskými prírodnými katastrofami. Iní zas hovoria o „ekologickom Armagedone“, ktorý príde následkom globálneho otepľovania. Podľa Biblie nemá toto slovo žiaden z týchto významov. Čo je teda biblický Armagedon?

Výraz „Armagedon“ („Har-magedon“) sa nachádza v biblickej knihe Zjavenie. Označuje výnimočnú vojnu, „vojnu veľkého dňa Boha, Všemohúceho“, do ktorej sú mobilizovaní „králi celej obývanej zeme“, aby bojovali v záverečnej bitke s Bohom. O tejto vojne hovorí aj mnoho ďalších biblických textov. (Zjavenie 16:14–16; Ezechiel 38:22, 23; Joel 3:12–14; Lukáš 21:34, 35; 2. Petra 3:11, 12)

Čo táto vojna prinesie? Kniha Zjavenie nám v symbolických pojmoch hovorí, že ‚zemskí králi a ich vojská‘ boli „zhromaždené, aby viedli vojnu s tým, ktorý sedel na koni, a s jeho vojskom“. „Ten, ktorý sedel na koni“, je Boží Syn, Ježiš Kristus, ktorého Boh ustanovil, aby viedol légie anjelských bojovníkov k víťazstvu nad Božími nepriateľmi. (Zjavenie 19:11–16, 19–21) Jeremiáš 25:33 odhaľuje rozsah tohto zničenia bezbožných: „Toho dňa budú pobití od Jehovu istotne z jedného konca zeme až na druhý koniec zeme.“

Prečo je Armagedon nutný? Lebo národy odmietajú uznať Božiu zvrchovanosť a namiesto toho vyhlasujú vlastnú zvrchovanosť. (Žalm 24:1) Ich postoj je opísaný v Žalme 2:2: „Králi zeme sa stavajú a vysokí úradníci sa zhŕkli ako jeden muž proti Jehovovi a jeho pomazanému.“

Títo Boží odporcovia sú ako zanovití nájomníci, ktorí si nielenže robia nárok na vlastníctvo, ktoré nie je ich, ale s ním aj nesprávne zaobchádzajú a ničia ho. Dnešné národy znečisťujú životné prostredie a ničia zem. Božie Slovo predpovedalo tento trestuhodný stav slovami: „Národy sa rozhnevali a prišiel [Boží] hnev.“ Potom Boh spôsobí, „aby bola privedená skaza na tých, ktorí kazia zem“. (Zjavenie 11:18) Armagedon je Boží spôsob riešenia otázky, kto má právo vládnuť nad celým ľudstvom. (Žalm 83:18)

Kedy príde Armagedon? Boží Syn otvorene vyhlásil: „O tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.“ (Matúš 24:36) No keď Ježiš Kristus hovoril o Armagedone a o svojej úlohe nebeského Kráľa a Bojovníka, dodal toto varovanie: „Hľa, prichádzam ako zlodej. Šťastný je ten, kto zostáva bdelý.“ (Zjavenie 16:15) Teda táto celosvetová vojna je spojená s Kristovou prítomnosťou, ktorá podľa biblických proroctiev už nastala.

V Armagedone budú zničení iba nenapraviteľne zlí. Zostane tu však „veľký zástup“ tých, ktorí prežijú. (Zjavenie 7:9–14) Títo ľudia zažijú splnenie týchto slov: „Ešte chvíľku a zlého už nebude; a určite sa pozrieš na jeho miesto, a jeho nebude. Ale mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja.“ (Žalm 37:10, 11)

[Zvýraznený text na strane 10]

„Mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja“

wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

PS: Z toho jasne vidno, že Biblia nikdy nehovorí o ničivom konci sveta, nikdy nespomína armagedon ako ničivý koniec sveta. Biblia v jednej vete spomína 1x a to miesto sa Harmagedón(ako mesto či dedina) nie ako ako armagedón ako ničivý koniec sveta.


7.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   18. 6. 2017, 09:23 avatar
Mat 24:35 Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

2Pet 3:10 Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.

Zj 21:1 A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boly pominuly, a mora už nebolo.

37A jako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka: 38lebo jako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávaly až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu, 39a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila: tak bude aj za príchodu Syna človeka.

Bezpochyby to bude zničenie. Kto tvrdí opak, tak neverí tomu čo je napísané.

No a niektorí uniknú. Kto to bude vie jedine Boh: 40Vtedy budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 41Dve budú mlieť vo mlyne; jedna bude vzatá a druhá zanechaná.

Tvrdiť, že nebude ničivý koniec je len klamanie seba samého. No a neviditeľný príchod Kristov je taktiež zavádzanie, lebo je jasne napísané: Sk 1:11 ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba.

Všetci čo tvrdia opak, tak prekrúcajú a klamú.

Ježiš je prítomný svojím Slovom - Duchom, no jeho príchod v oslávenom tele bude viditeľný a zjavný každému. Pre niektorých radostný a pre mnohých desivý.


8.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 6. 2017, 22:28 avatar
7,.......Kazateľ 1:4......."Pokolenie odchádza a druhé prichádza, ale zem stojí naveky. "
Viem,že niekto by si želal aby zem zhorela a nasilu by sa natlačil do neba,ale tak to písmo neučí! Dokonca veríš,že Boh zničí aj nebo,miesto svojho príbytku,ako niečo ,čo je súce na zničenie. A to je priam chorá a neuveriteľná predstava.
Tak si uvedomte ,že......"Zem stojí naveky"!.....ako píše Písmo.
To hovorí aj žalmista...." A vystavil si svätyňu ako nebeské výsosti, ako zem, ktorú založil naveky." Žalm 78:69
Alebo Zalm 104:5....." Založil si zem na jej pilieroch, neskláti sa na večné veky."
„Mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja.“ — Žalm 37:11.
A tomuto veril aj Ježiš..... „Šťastní sú mierni, lebo oni zdedia zem.“ Mat.5:5
A tak iba satan a jeho služobníci si myslia ,že niekto môže zmariť Božie predsavzatie so zemou. NIE!!! Pôvodné Božie predsavzatie sa musí naplniť. Už aj preto,čo si napísal v úvode...."Mat 24:35 Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú."


9.
označiť príspevok

-era- muž
   18. 6. 2017, 22:53 avatar
8. "Naveky" a "navždy" sú dva rôzne významy. Pretože "vek" je časový údaj.
:-)


10.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   20. 6. 2017, 22:28 avatar
Shagara napísal: Boh zničí aj nebo,miesto svojho príbytku,ako niečo ,čo je súce na zničenie. A to je priam chorá a neuveriteľná predstava.
-------------------------------------
Chorá a neuveriteľná predstava je pre tých, ktorí neveria Ježišovým slovám. Predsa bude nové nebo a nová Zem. Ak chceš ostať na tej, ktorá má zhorieť, tak si ostávaj. Ja verím tomu, čo je napísané v Písme. To, že v týchto veršoch chcete vidieť niečo iné ako to, čo je tam napísané, tak to je problém SJ. Silou mocou musia pozmeniť význam veršov, aby im to zapasovalo do ich prekrúteného učenia.

Ak pri výklade Písma máte tak bujnú fantáziu, tak prečo si nedokážete nepredstaviť, že mocný Boh dokáže urobiť Zemí koľko chce.

Mat 24:35 Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

Pre SJ tieto verše znejú opačne?

2Pet 3:10 Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.

Pre SJ nebesia nepominú a žiadny rachot, živly,oheň tam nebude. Ani sa to nerozplynie a Zem ani diela na nej nezhoria, Predsa ako by na nej ostali SJ, že.

No a nad týmto veršom museli sedieť veľmi dlho. Ako pozmeniť význam, aby to vyznelo opačne.

Zj 21:1 A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boly pominuly, a mora už nebolo.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 14:02,  2, ..... a satan robí aj nadčasy, nakoľko má už len málo času na zvádzanie:...
dnes, 14:01,  era jedine že by ju pre idiotov kupil husar Putin za ten dolár . *13*13*13 Zem a Vek a HOAX...
dnes, 14:00,  Zóna A - Strýko Donald https://www.youtube.com/watch?v=Dpdm_gCv_SU
dnes, 13:59,  Je to honba za vetrom, márnosť ....... to sa nemôže nijako podariť! .........
dnes, 13:55,  1, ....... Počúvajte samotnú Máriu:...
dnes, 13:55,  Lemmy žiaden " Svet je šokovaný – Rusi predstavili koncept novej lietadlovej lode...
dnes, 13:53,  https://cz2.staticac.cz/foto/vyrobky/3347500/3347308.jpg
dnes, 13:49,  40. Možno niekde, ale určite nie v Rusku :)
dnes, 13:48,  1, ..... hlavne ten záver ma presvedčil, že stredovek neskončil! Náboženská bigotnosť a...
dnes, 13:48,  Tož ty si schopný odprisahať aj že veštica Saulovi nevyvolala žiadneho Samuela, hoci Biblia...
dnes, 13:37,  Osvieteny prakokot ani netusi o com pise. Iba kopiruje. :-))))))))))) A ty, ondrej si naivne...
dnes, 13:34,  Lemmy, Lemmy blues www.youtube.com/watch?v=d5F7uhCIBco *58
dnes, 13:32,  :-))))))))))))) Prakokot, co cely zivot akurat makal s vidlami, " vyucuje". :-))))))))))
dnes, 13:32,  3, .... lenže túto modlitbu dal satan, pretože on dobre vedel čo vie nahnevať Boha Biblie!...
dnes, 13:29,  2, .... skúsme príklad cez vtip: ...... Skúsme vtipný príklad: Je to rozhovor malého...
dnes, 13:27,  1, .... vysvetľovať, že to Zjavenie 4,8 nie je podklad na to ako sa máme modliť je...
dnes, 13:26,  od konceptu k hotovej lodi je to otazka 3 rokov.
dnes, 13:26,  Ale ony to nie sú klamstvá v plnom rozsahu, iba také podpichovanie.
dnes, 13:25,  A preto mu dajú vo voľbách hlas, lebo si neprajú dobrého premiéra.
dnes, 13:23,  Podľa najnovšieho prieskumu si až 60% ľudí myslí, že Igor Matovič nie je dobrý premiér....
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Pokiaľ sú v manželskom vzťahu problémy, tak na vine sú obe strany - ako žena, tak aj svokra.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(79 689 bytes in 0,275 seconds)