Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Musíš sa znova narodiť

38
reakcií
124
prečítaní
Tému 12. januára 2021, 14:13 založil ondrej61.

podobné témy:1.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   12. 1. 2021, 14:13 avatar
O znovuzrodení od obrateneho katolíka.
Musíš sa znovu narodiť

Keď niekto niekomu povie, že niečo musí urobiť, občas zaznie reakcia: musíš len zomrieť. Každý si uvedomuje túto skutočnosť, ktorá nikoho ešte neminula (okrem Henocha a Eliáša). Či vlastní človek pol zemegule, či je bezdomovec, čaká ho rovnaký údel – musí zomrieť.

Biblia nám ale predkladá ďalšie, čo človek musí:

(Jn 3:3-10[SSV])

Ježiš mu (Nikodémovi) odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela, a toto nevieš?

MUSÍME sa znovu narodiť, aby sme vošli do Božieho kráľovstva.

Čo to je znovu narodiť sa? Pretože je tam to slovko MUSÍTE, chcel som vedieť, čo je to, čo musím vykonať, aby som uzrel Božie kráľovstvo. Keďže to odo mňa Ježiš žiada, chcel a túžil som to urobiť. Vždy som nedočkavo čakal odpovede a vysvetlenie v kostole na kázni na tento verš, keď sa čítal, aby som vedel čo mám urobiť, aby som sa znovu narodil. Ak aj to kňaz vysvetlil, tak nesprávne – nové narodenie pokladal za krst, krst malého dieťaťa. Správnej odpovede na tento text som sa v minulosti nedočkal. Vždy som cítil, alebo vedel, keď sa pokúšali o vysvetlenie, že to, čo vysvetľujú nie je to, čo Ježiš myslí. Môj duch vnímal, že to nie je správna odpoveď, lebo som nič pre to nespravil, alebo to nové narodenie som v sebe nepociťoval, alebo Duch by mi nedal poznať že som znovu narodený. Katolícky krst dieťaťa to teda nemôže byť, lebo Ježiš o znovu narodení hovoril starému, ostrieľanému, poprednému farizejovi, nie malému Nikodémkovi v perinke. Ani krst dospelého to nie je. Je to birmovka (konfirmácia)? Nie, ani birmovka nie je znovunarodenie sa.

Znovu narodenie je životne dôležitá vec, lebo Ježiš tam dal slovko MUSÍTE. Musí to byť taká podstatná, citeľná, poznateľná zmena vo vnútri človeka, ako je viditeľná, poznateľná telesná smrť.

Teda znovunarodenie sa je zmena vo vnútri človeka.

„Žiaden formálny náboženský úkon i keby by bol čo najlepšie mienený nenahradí to, čo sa má vo vzťahu k Bohu odohrať v najhlbšom vnútri každého človeka.“
Čo znamená: musíte sa znovu narodiť, narodiť sa z Ducha?

Ako sa môžem znova narodiť z Ducha? To znamená, že pokiaľ som stále duchovne neznovuzrodený, som duchovne neživý, mŕtvy.

Človek sa už narodí ako duchovne mŕtvy. Žije akoby žil, ale je pre Boha mŕtvy. Jeho telo žije, jeho duša žije, ale jeho duch je mŕtvy. Celý svet je množstvo živých mŕtvol. Mŕtvoly preto, lebo už tu na zemi ak sa neznovuzrodia, žijú večné odsúdenie a ani po smrti ich nečaká večný život, ale večná smrť, ktorú už teraz žijú. Tam vo večnosti ich smrť bude pokračovať v neustálom, neprestávajúcom utrpení a ohni.

Čo sa z tela narodilo, je len telo. Telo, telesný človek nevojde do Božieho kráľovstva.

To Adamov hriech spôsobil, že každý človek tu na zem sa rodí mŕtvy, duchovne mŕtvy. To znamená, že telo, žije, duša žije ale duch je mŕtvy. Taký človek sa volá telesný. Telesný človek dokáže plniť len skutky tela, túžby tela. Telesný človek žije len pre život na tejto zemi. Je pripútaný na túto zem.

(Rim 8:5-6 [SSV])

Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.

Skutky telesného človeka, nech by boli akokoľvek dobre mienené a nech ich je akékoľvek množstvo, sú mŕtve skutky. Nech ten človek je akokoľvek náboženský, nábožný, stále je mŕtvy. Nech je členom aj najväčšej cirkevnej organizácie na svete, nech chodí každý deň na omše, prijímania, nech vedie charity v každom meste, nech jeho život od rána do večera je samý dobrý skutok, pokiaľ tento človek nie je znovuzrodený, nevojde do Božieho Kráľovstva a po smrti skončí v zatratení. Jedine človek s obnoveným duchom vojde do Božieho kráľovstva.

Aby taký človek mohol prijať Božieho Ducha, potrebuje byť znovuzrodený. Aby sa znovuzrodil, potrebuje zomrieť. Zomrieť životu, ktorý žije lebo to čo žije ani životom nemožno nazvať. Zomrieť starému životu. Tomu životu a tým spôsobom, ktorými žil od narodenia.

Čomu zomrieť?

Pokiaľ nevysvetľujeme Bibliu Bibliou, takmer vždy nás ľudské úvahy a vovedú do neznáma, úplne mimo Božieho zmýšľania. Čo nám Biblia hovorí , čomu musíme zomrieť?

Zomrieť HRIECHU (Jn 8,24)

(Rim 6:6-7 [SSV])

Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. (už nepotrebuje kňaza a spoveď)


2.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   12. 1. 2021, 14:14 avatar
Zomrieť ZÁKONU (Rim 7,4; Gal 2,19)

Zákon sú všetky Božie požiadavky na človeka. Teda nie je to len desatoro. Ak ich človek všetky vyplní, získava večný život, nebo. Ak čo i len jednu z nich nevyplní, jeho večnosť bude v pekle. A keďže sa vyplniť zákon nepodarilo žiadnemu človekovi, všetci by tak skončili v pekle. No Ježiš Kristus prišiel na svet pre to, aby vyplnil zákon. On jediný dokázal naplniť celý zákon. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona. A tak tí, ktorí sa spoliehajú vierou na Ježiša Krista, že On za nich vyplnil celý zákon, prisvojujú si Kristovo vyplnenie zákona a skrze Kristove zásluhy si môžu povedať, že aj oni vyplnili zákon. Boh sa na nich nepozerá ako na priestupníkov zákona – nespravodlivých, ale ako na tých čo zákon už vyplnili – ako na spravodlivých. Uverili a to sa im počítalo za spravodlivosť. (Gal 3 kapitola)

Kto si stále myslí, že musí vyplniť zákon, že musí splniť Božie požiadavky ten si uvalil na seba kliatbu zákona. Stačí si len zaspomínať do minulosti, koľko krát sme prekročili Boží zákon. Už prvým prestúpením zákona sme sa stali nespravodlivými pred Bohom a náš večný údel by bol v pekle.

Po ľudsky povedané: Ak sa človek chce spasiť svojimi skutkami, nespasí sa, lebo by musel byť poslušný vo všetkom, čo Boh od neho požaduje. Musel by vyplniť všetky Božie požiadavky naňho. Nesmel by zhrešiť za celý život. Keby len raz za život prekročil čo i len raz zákon, znamenalo by to preňho večné zatratenie.

Preto sa nemôže nikto spasiť skrze konanie akýchkoľvek dobrých skutkov zákona, pretože už len jeden hriech jedného človeka proti zákonu je väčší ako všetky dobré skutky vykonané všetkými ľuďmi od počiatku sveta podnes. Biblia nás uisťuje v jednej veci:

SKRZE SKUTKY ZÁKONA SA EŠTE NIKTO NEDOSTAL DO NEBA, DO VEČNÉHO ŽIVOTA

Skrze zákon je len poznanie hriechu (Rim 3,20)

To isté možno povedať aj o telesných utrpeniach, či sú už spôsobené chorobou, alebo ako bolo donedávna v reholiach, kláštoroch, že si utrpenie spôsobovali sami – bičovali sa, postili sa, trýznili telo akýmkoľvek spôsobom – nikto sa z týchto ľudí skrze telesnú bolesť, akokoľvek to obetoval Bohu ešte nedostal do neba.

Čiže ak sa chceme skrze konanie skutkov zákona dostať do večnosti – pred Bohom budeme nespravodlivý a náš údel bude peklo.

Ak sa chceme dostať do neba skrze Kristovu spravodlivosť, Boh nás počíta za spravodlivých a večnosť strávime v nebi.


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 1. 2021, 18:49 avatar
2, ..... ale niekto povie: .... "Ako vieme , že to číslo zo Zjavenia - 144 000 je doslovné, .... čo ak je len symbolické"? 
Správna otázka, ...... V Zjavení 7,4 to slovné spojenie ....... ‚tí, ktorí boli zapečatení‘ ..... sa vzťahuje na skupinu jednotlivcov, ktorí boli vybratí z ľudstva, /"kúpení zo zeme"/ aby vládli s Kristom v nebi nad budúcou rajskou zemou.
(2. Korinťanom 1:21, 22; Zjavenie 5:9, 10; 20:6)
Treba povedať, že existuje niekoľko dôvodov, prečo sa počet 144 000 berie doslovne. Jeden z nich možno nájsť priamo v kontexte Zjavenia 7,4.

Po tom, čo apoštol Ján vo videní počul o tejto skupine 144 000 jednotlivcov, bola mu ukázaná iná skupina. Ján opisuje túto druhú skupinu ako ..... „veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov“. Tento veľký zástup predstavuje ľudí, ktorí prežijú prichádzajúce - „veľké súženie“, keď bude zničený súčasný zlý svet. — Zjavenie 7:9, 14.

Všimnime si však kontrast medzi veršami 4 a 9 v 7. kapitole Zjavenia. Ján tu hovorí, že v prvej skupine — v skupine ...... „tých, ktorí boli zapečatení“ — je presne určený počet osôb.
No v druhej skupine — vo „veľkom zástupe“ — nie je počet ľudí určený. Preto je logické dospieť k záveru, že číslo 144 000 je doslovné.      
A ďalší dôvod je ten, že z Písma je nespochybniteľné to, že život po armagedone bude ďalej pokračovať aj na zemi, ....a aj v nebi! Pozri: Žalm 37,29., Mat.5,5., Kaz.1,4
Celý Starý zákon /a časť NZ/ hovorí o pozemskom raji, .... a o obnove zeme na rajskú záhradu! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teda, mám smutnú správu pre takzvaných znovuzrodených trinitárskeho kresťanstva, že žiadne nebo im nehrozí, .... a že zatiaľ nemajú zaistený ani večný život v pozemskom raji! 
Ale všetko sa dá napraviť, .... ale netlačme sa do neba, kam nás nikto nepovolal a kde určite už dnes nepôjde žiadny kresťan. Táto nebeská vláda je už naplnená! Sorry , .... ja za to nemôžem.  
Ale sa môžme tešiť na pozemský raj!  

                         


3.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   12. 1. 2021, 14:16 avatar
Zomrieť SEBE SAMÉMU, svojim žiadostiam (2 Kor 5,15; Rim 14,7)

Lepšie je teraz v tomto živote raz a navždy zomrieť hriechu, zákonu a sebe samému, ako po celú večnosť zomierať v bolestiach, neznesiteľnom utrpení a ohni bez toho, že by to niekedy malo konca.

Jednoducho povedané, musíme umrieť našej starej prirodzenosti, nášmu starému človekovi, lebo v ňom nie je nič, čo by sa Bohu páčilo, čo by na Boha zapôsobilo.

Znovuzrodenie znamená všetko stratiť a získať Krista. Znamená to, že nežijem už pre seba, svoje plány, svoje túžby, ale pre toho, ktorý za mňa zomrel:

(Gal 2:20 [SSV])

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

(2Kor 5:15 [SSV])

A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.

Znamená to obliecť si Kristovu spravodlivosť, svätosť:

(Ef 4:22-24 [SSV])

máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.

(Kol 3:1-4 [SSV])

Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.

Znovu narodenie je v tomto poslednom odseku označené aj ako vstanie z mŕtvych. Vstali sme pre nový život, ktorý sa nám už nikdy neodníme. Znovu narodili sme sa z Ducha. Boh si nás pomazal a zapečatil, na deň vykúpenia. Sme navždy Božie deti a dedičia nebeského kráľovstva. Tento podiel sa nám tu na zemi nikdy neodníme:

(2Kor 1:21-22 [SSV])

A Boh nás i vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha.

(Ef 4:30 [SSV])

A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

Znovuzrodenie človeka pre večnosť sa musí odohrať už tu, za pozemského života. Potom jeho telesná smrť je len prechodom z večného života na zemi, ktorý už začal žiť po znovuzrodení do večného života v nebi. Znovuzrodený človek vie, že žiadnou zo svojich zásluh si nezabezpečil tento večný život. Vie, že večný život získal LEN skrze Ježišove zásluhy. Vie, že tam na Golgote Ježiš pred 2000 rokmi už zomrel sa jeho hriechy, že tam boli jeho hriechy už pribité na kríž:

(1Pt 2:24 [SSV])

Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.


4.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   12. 1. 2021, 14:17 avatar
Viera IBA v Ježišove zásluhy je ovocím znovuzrodenia sa. Aj napriek tomu, že v našom živote sa ešte objavia hriechy, Boh sa na znovuzrodených pozerá iba cez Ježišove zásluhy. Preto znovuzrodených Boh vidí stále ako spravodlivých(Rim 8,30) , čistých, svätých(napr. 1Kor 6,1-3; Ef 1,4; Flp 4,22…).

Stručný súhrn toho, v čom majú znovuzrodení, oživení Duchom spásu, istotu spásy, istotu večného života:

Napriek tomu, že som v tele, som z hriechu vykúpený a hriech už nevládne môjmu telu. Môjmu telu vládne Boží Duch, som jeho chrámom. Žijem vo svete, ale nežijem pre klamné, svetské žiadosti, túžby a ciele. Božie túžby, plány a žiadosti sa stávajú mojimi žiadosťami a túžbami. Božie myšlienky sa stávajú mojimi myšlienkami. Nežijem pre seba ale pre toho, kto ma zachránil a spasil. Môj domov nie je tu na zemi, lebo som už občan nebeského kráľovstva. Moju duchovnú pozornosť, činnosť a modlitby už nesústreďujem na svoju spásu, ale keďže som spasený tak ich sústreďujem na šírenie a ohlasovanie Božieho kráľovstva. Plnenie tohto všetkého – čiže Božej vôle nie je mi na ťarchu, ale som v tom slobodný, je mi to úplne prirodzené, aby som konal Božiu vôľu.

(Flp 2:13 [SSV])

Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči.

(2Kor 3:5 [SSV])

Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, akoby to bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha.

Existuje predstava, že počujem zvesť evanjelia, pomodlím modlitbu spasenia a som znovu narodený. Mnohí aj zvyknú po modlitbe spasenia dodať: teraz si sa znovu narodil. Aj ja som to na Biblických vyučovaniach hovoril po modlitbe spasenia…

Zopakujem už raz uvedený citát: „Žiaden formálny úkon i keby by bol čo najlepšie mienený nenahradí to, čo sa má vo vzťahu k Bohu odohrať v najhlbšom vnútri každého človeka.“

Teda aj množstvo modlitieb spasenia povedaných ústami navonok, nenahradí to, čo sa má odohrať vo vnútri človeka.

Ako katolík som sa modlitbu spasenia modlil mnohokrát. Úprimne som sa ju modlil a túžil som po Božom pôsobení v mojom živote. Prvýkrát som sa modlitbu spasenia modlil asi 14 rokov dozadu. Odvtedy som sa modlitbu spasenia modlil mnohokrát a čakal som na Boží dotyk, túžil som po Bohu. Mnohokrát som citovo prežíval Boží dotyk, hlavne cez piesne chvál. Veril som v Ježiša Krista, že zomrel za mňa, trpel za moje hriechy, vstal zmŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Otca…

S odstupom času keď na to pozerám, musím priznať, že množstvo modlitieb spasenia mi nezaručilo, že som bol znovuzrodený, spasený. Napriek tomu, že Ježiš už zomrel za moje hriechy, stále som chodil na spovede, omše, prijímania, aby som si zaslúžil spásu. Stále som si žil svoj život, stále som do svojho života nechcel pripustiť Božiu vôľu. Bál som sa, že ak Bohu dovolím vojsť do môjho života, stratím svoje plány, túžby, a svoje riadenie si života. Bál som sa, že budem musieť ísť za kňaza, alebo do rehole. Potom som jedným časom povolil a Božiu vôľu som bral ako vstup do rehole, seminára. Vstupoval som slobodne…

Ako ten, čo som veril a vyznával, že Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy, stále som zberal skutky pre zaslúženie si svojej spásy. (omše, spovede, prijímania, dobré skutky) Stále nebolo vidieť, cítiť zmenu v mojom živote, ktorá by ma uisťovala o znovu narodení a o viere v Božie prísľuby v Biblii. Stále som nechápal a nepoznal Boha.

Tu mi pomôže veľmi dobrá výhovorka: Tak som bol vedený kňazmi, čo učili a viedli ma v katolíckej náuke. Lenže teraz viem, že táto výhovorka pred Bohom by neobstála. Prečo?

Lebo Boh mi dal slobodnú vôľu, rozum a svoje Slovo – Bibliu. Nikdy nebola na svete Biblia tak rozšírená a tak dostupná ako je v dnešnej dobe. Napriek tomu množstvo ľudí ju berie iba ako bájky, alebo dobrú literatúru, alebo si hľadá v nej čo mu vyhovuje. Množstvo teológov, učencov a kňazov ju prekrúca na vlastnú záhubu. Mohol by som sa aj každý deň úprimne modliť modlitby spasenia, no pokiaľ by som Boha stále hľadal v náuke Katolíckej cirkvi a v sviatostiach Katolíckej cirkvi, k spaseniu by som nedospel a skončil by som v pekle.

To isté platí pre každého katolíka: nestačí modlitba spasenia, aby bol človek znovuzrodený. Musí začať skúmať, čítať Bibliu a sám hľadať Božie pravdy, Božiu vôľu… Keď ju nájde a spozná, musí sa zriecť modlárstva a skutkov, prázdnych obradov, ktoré sa konajú proti Bohu: Ináč bude naďalej zotrvávať v klamstve, modloslužbe a diablovom zvode.

(1Pt 1:23 [SSV])

Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným.

(Jak 1:18 [SSV])

On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

(Rim 10:17 [SSV])

Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

Tieto verše nám poukazujú, že znovuzrodení môžeme byť len cez Božie slovo. NIE CEZ UČENIE NEJAKEJ CIRKVI. Pochopenie základných právd Božieho slova, pochopenie Božej pravdy a uverenie základným Božím pravdám (odpustenie, odčinenie, spása…) v nás spôsobí znovuzrodenie. Znovuzrodenie pre večný život, pre Božie kráľovstvo, pre nebo. A Boží Duch v znovuzrodenom človeku spôsobuje a uisťuje ho o tomto večnom dedičstve.

Svoje znovu narodenie som konečne zažil po pochopení Biblických právd, teda Božích právd, práve vtedy, keď som pochopil náuku o spáse, teda v januári 2012 a zriekol sa všetkého, modlárstva a všetkého, čo som nevediac konal ako katolík proti Bohu.


5.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   12. 1. 2021, 14:24 avatar
(2Kor 5:17 [SSV])

Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.

(Jn 1:12-13 [SSV])

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

Záverečný súhrn:

Nové narodenie, čiže spasenie, uverenie, ktoré zmení človeka tým, že už nie je pripútaný na tento svet, ale na večný život prichádza zhora a nie je to v moci človeka, aby si sám vypôsobil toto znovu narodenie. Správna premena je dielom Ducha Svätého.

(Jn 3:8 [SSV])

Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.

Znovu narodený človek je aj napriek svojej nedokonalosti skrze Ježiša Krista Božím dieťaťom, novým stvorením, občan nebeského kráľovstva, svätý, vyvolený, spravodlivý.


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 1. 2021, 18:34 avatar
1, ....... Ako vieme, po Ježišovom krste sa stalo niečo významné, keď Boh vyhlásil: ...... „Ty si môj Syn, milovaný; schválil som ťa.“ (Marek 1:11)
Po tomto vyhlásení, ktoré sprevádzalo prúdenie Božieho ducha, bolo jasné, že Boh vtedy splodil , a vyvolil si Ježiša ako svojho duchovného Syna. Ježišovi bolo vtedy obrazne dané ...... „nové zrodenie“ s právom znovu dostať život v nebi ako duchovný Boží Syn. Podobne ako Ježiš, aj jeho 144 000 duchovných bratov sa ‚narodilo znova Ján 3:1–8;
Ale nie my sami určujeme, či sa znovuzrodíme, ale Boh. A títo znovuzrodení sú "bratmi Ježiša Krista", teda znovuzrodením sa nimi stávajú. A budu spolu s ním "vládnuť nad zemou!. To sú tí "kúpení zo zeme". Už aj samotný tento text poukazuje, že to bude len malá skupina. /"malé stádo"/
A tak Ondrej, povedz, .... prečo Biblia túto skupinu označuje ako "malé stádo"?
A ak oni majú "vládnuť na zemou", ..... kto bude na zemi?
Nad kým budú vládnuť?        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Ak sa nenarodí niekto znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ ?(Ján 3:3) Teda človek sa potrebuje znovu narodiť na to, aby mohol vojsť do Božieho Kráľovstva, ale nie na to, aby získal záchranu. Vojsť do Božieho kráľovstva tu poukazuje na fakt, že táto skupina znovuzrodením sa stáva súčasťou "kráľovskej a kňazskej triedy".
A tak ako aj svetská vláda, parlament má vopred daný, presný počet kresiel, postov , ..... tak aj nebeský parlament má tiež presný počet kresiel, trónov, .... vzhľadom k veľkosti spravovaného územia/ celej zeme/. A tých postov je - 144 000!!!
Apoštol Ján napísal: ........ „Počul som počet tých, ktorí boli zapečatení, stoštyridsaťštyritisíc.“ ?(Zjavenie 7,4)   

                        


13.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   12. 1. 2021, 20:36 avatar
takže vy sa nemusíte ani znovunarodiť?......no to ste teda dopadli.....   


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 1. 2021, 20:53 avatar
13, ..... ja sa netlačím tam, kam ani nemôžem! A akceptujem Písma. Viem, chcel by si byť "vládcom", ale nie každému je to dané.
Ale skôr by si mal odpovedať na moje nadhodené otázky!
Alebo nie je pravda , to čo vyhlásil Ježiš v kázni na vrchu, že "tichí zdedia zem"?
No to si ale dopadol, neveríš svojmu učiteľovi?!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A povedz, kde mali ľudia večne žiť, keby Adam s Evou nezhrešili?
A zmenilo sa pôvodné Božie predsavzatie so zemou?
Je Boh všemohúci, dokáže naplniť svoje sľuby? Iz. 55,11
Alebo satan mu to znemožnil ? Môže niekto zmariť SLOVO Boha? 

Hovor k veci, ak samozrejme vieš?! 

                    


15.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   12. 1. 2021, 20:55 avatar
Bude nove nebo a nova zem...tato zem pominie.....a tato zem nie je domovom znovuzrodených krestanov....


20.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2021, 23:00 avatar
15, .... OK, teda kto bude bývať na tej "novej zemi"? Akí kresťania?       


22.
označiť príspevok

hokejis muž
   13. 1. 2021, 23:06 avatar
Nový Jeruzalem nefyzický


25.
označiť príspevok

Lemmy muž
   13. 1. 2021, 23:16 avatar
Veru, nový Jeruzalem sa píše v názve:

www.dzio.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


28.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2021, 23:45 avatar
22, ...... Toto mesto predstavuje Ježišových nasledovníkov, ktorí s ním budú vládnuť v nebi v Božom Kráľovstve. Ako som už písal. (Zjavenie 3:12; 21:2) Z Biblie vyplýva, aj to, že táto skupina môže byť nazvaná aj Kristova nevesta. Ale ja som sa pýtal na "pozemský raj" /novú zem/ ...... teda, kto bude žiť na zemi, nie v nebi!?      

Nad kým bude tá skupina v nebi "vládnuť"? Lebo oni majú "vládnuť nad zemou"! Kto teda bude na zemi? 

              


32.
označiť príspevok

hokejis muž
   14. 1. 2021, 11:05 avatar
Nová zem ak bude premenená nefyzická Zem ?


34.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 21:46 avatar
32, .... a kde na také veci chodíš? Cituj Písmo na podporu! "Nefyzická zem", ... to je ako "mokré sucho"!  
Ty vtipálek, .....    


39.
označiť príspevok

hokejis muž
   14. 1. 2021, 22:00 avatar
Tým svetom sa hovorí aj duševné alebo duchovné, môžeme povedať aj nefyzické kedže fyzickými zmyslami sú nevnímateľné


37.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   14. 1. 2021, 21:53 avatar
ostane na zemi vela ludí, aj ateistov a aj krestanov...ktorí sa neznovuzrodili....a ostali len nabozenskými krestannmi,ktorí zakladaju na tradiciach ...a nemaju osobny vztah s Bohom.....
Tu ide o to, že jehovisti sa nikde nehrnu, lebo hore je už obsadene, ale ako je vidieť, tak nie je obsadene, este tisice a tisice znovuzrodených ludí bude vytrhnutých a neostanu na zemi......Vy tvrdite jehovisti, že chcete ostat na zemi....tak si ostante...a bud si istý, že nie je hore obsadene ako to tvrdíte....písmo to dosvedcuje....,


6.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   12. 1. 2021, 14:40 avatar
Ondrej veľmi dlhé príspevky. 
Ale sa mi páči, že bojuješ za niečo.
Nie proti niečomu/niekomu.
Súhlasí ninka, -era-, Osvietený


7.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   12. 1. 2021, 15:20 avatar
Peter, áno presne o to sa snažim, aby to tak vyznelo.....


8.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   12. 1. 2021, 15:22 avatar
Ondrej držím palce v tvojom snažení.
Súhlasí Osvietený


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 1. 2021, 19:03 avatar
V inšpirovanom liste Hebrejom apoštol Pavol oslovil spoluveriacich ........ „svätí bratia, účastníci nebeského povolania“.
No uviedol tiež, že Boh podriadil Ježišovi ..... „budúcu obývanú zem“. (Hebr. 2:3, 5; 3:1)
V Kresťanských gréckych Písmach pôvodné slovo s významom ..... „obývaná zem“ vždy označuje zem obývanú ľuďmi.
Preto ...... „budúca obývaná zem“ je budúci pozemský systém vecí pod vládou Ježiša Krista. Teda, pozemský raj! 

                       

milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk - "Stratený raj".

upload.wikimedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------
blog.obitel-minsk.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


12.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   12. 1. 2021, 20:13 avatar
A čo ako, prečo to píšeš?.....   


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 1. 2021, 20:58 avatar
12,..... aby si pochopil, že drvivá väčšina ľudí bude žiť na rajskej zemi, .... to je tá "budúca obývaná zem"!  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? Na zemi zavládne mier a bezpečie, pretože Boh sľubuje, že ukončí všetky vojny. (Žalm 46:9)

? Bude hojnosť jedla pre všetkých. (Žalm 72:16)

? Zdravotná starostlivosť už nebude problémom, pretože „nijaký usadlík nepovie: ‚Som chorý.‘“ ?(Izaiáš 33:24)

? Nikto už nebude žialiť nad stratou blízkych, lebo „smrti už viac nebude“. (Zjavenie 21:4)

? Boh sľubuje, že jeho ľud si bude stavať domy, bude žiť v bezpečí a bude sa ‚navždy tešiť‘. (Izaiáš 65:17–24)

                           

Teda, teším sa!    


17.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   13. 1. 2021, 11:44 avatar
Ale ved všetko viditeľne pominie...Shagara aj tato zem ....viditeľne je dočasu a neviditeľne je večné....Ja ti nechcem zle Shagara ale vaše ucenie Vas neprivadza na tu uzku cestu....

2Kor 4,18 keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné; ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné. Tu musíš pochopiť a prijat tieto zakladne veci....

Heb 11,3

Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Tu vidiš, že všetko povstalo z neviditeľneho......

Tato zem pominie....neveríš? tak uver aspoň tomu, čo pvedal Ježiš.

Mt 24,35

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.


24.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2021, 23:14 avatar
17, ..... Ondrej, ty nemiluješ PRAVDU! 
---------------------------------------------------------
Jeden text vytrhneš z kontextu/už som ho vysvetľoval Napríklad, celý Starý zákon píše o pozemskom raji a o jeho obnove! / a práve to, ....... takých : sto-dvesto textov úplne ignoruješ.
Prečo?
A aj Nový zákon píše o pozemskom raji, ... a aj o nebi! Nielen Mat.5,5
-----------------------------------------------------------------------------
Trebárs, .... tieto slová sa môžu splniť hlavne na tých čo budú v raji:
Nové nebo a nová zem
"1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. 2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. 3 Od trónu som počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. 4 Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“ 5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko tvorím nové.“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Napríklad v nebi nebola "smrť", ...... tak aj tento sľub platí na tých čo budú v raji v pozemskom!  

           
A "tá zem a nebo", .... nie sú doslovné! Aj to sme preberali. Splnilo sa to aj za Izaiáša, ..... a žiadne doslovné nebo a zem sa nezmenili!!! Pozri: V Izaiášovi 65:17 i 66:22 !!!!  


26.
označiť príspevok

hokejis muž
   13. 1. 2021, 23:17 avatar
Z toho nevyplýva, že sa jedná o pozemský raj


27.
označiť príspevok

Lemmy muž
   13. 1. 2021, 23:29 avatar
Nie je spisovne: jedná.

Spisovne je takto: Z toho nevyplýva, že ide o pozemský raj.


30.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 00:18 avatar
26, ..... teda ak majú "púšte rozkvitnúť ako šafrán" tak sa to vzťahuje na nebo? Sú aj v nebi púšte? 
Ak stále /večne/ bude sa "striedať ročné obdobia", ... tak sú aj v nebi leto, jeseň, zima, jar?
Ak sa "bude stále siať", ..... tak aj v nebi anjeli orajú pred sejbou?
Ak budú "zvieratá pokojamilovné", .... sú aj v nebi zvieratá?
Ak "budeme stavať a obývať krásne domy", ... tak aj v nebi sú anjeli murári,tesári?
Ak už "nikto nepovie že je chorý", ... vzťahuje sa to na nebo? Mali aj tam telesné a duševné poruchy?
Ak po armagedone sa majú "sedem rokov likvidovať zbrane a sedem mesiacom pochovávať zbytky zničených ľudí", tak aj to sa týka neba? To v nebi bude armagedon?
A je toho hodne, čo možno vztiahnuť len na pozemský raj!
                  


18.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   13. 1. 2021, 11:56 avatar
Opytam sa Ťa Shagara, pre koho si príde Ježiš pri druhom príchode?......Vy tvrdite, že už su obsadené miesta...144000.
Ale to bude pri druhom prichode a budu vzatí ludia, jednak čo už nier su v tele a jednak ludia ktorí budu v tej chvili žiť.
To budu tí znovuzrodeni ludia, ktorí ani nezomreli v tele......

1Tes 4,15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.

16 Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; 17 potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. 18 Potešujte sa navzájom týmito slovami.

tu budu doslova vytrhnutí ludia zo zeme.....a vy tvrdite, že v nebi je už obsadene.....


19.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   13. 1. 2021, 12:14 avatar
Veľké súženie

14 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia stáť na mieste, kde nemá byť — kto číta, nech rozumie —, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. 15 Kto bude na streche, nech neschádza vziať si niečo z domu. 16 A kto bude na poli, nech sa nevracia späť vziať si plášť. 17 Beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch dojčiť! 18 Modlite sa, aby sa to nestalo v zime! 19 V tých dňoch totiž bude také súženie, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo a ani viac nebude. 20 A keby Pán tie dni neskrátil, nikto by sa nezachránil. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vybral, skrátil tie dni. 21 Ak vám vtedy niekto povie: ‚Hľa, tu je Kristus!‘ alebo: ‚Hľa, tam je!‘ — neverte! 22 Povstanú totiž falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú robiť znamenia a divy, aby, ak je to možné, zviedli VYVOLENYCH. 23 Vy si však dajte pozor. Povedal som vám to všetko vopred.
Príchod Syna človeka
24 V tých dňoch, po tom súžení, zatmie sa slnko a mesiac nevydá svoj svit. 25 Z neba budú padať hviezdy a mocnosti, ktoré sú v nebesiach, sa budú chvieť. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27 Vtedy pošle anjelov a zhromaždí svojich VYVOLENYCH zo štyroch svetových strán, od kraja zeme až po kraj neba.

Kto su tí vyvolení ?...to su tie ovce, ktore su zapísane v knihe barankovej.....Ježiš si ich pozna a oni poznaju jeho....Ježiš za nas zaplatil, a pride si p nas ako zlodej v noci.....ale zoberie si len to čo mu patrí......


21.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2021, 23:05 avatar
19, .... tí vyvolení sú práve tí "znovuzrodení", .... aj tu sa o nich píše, akoby boli samostatnou triedou! /nebeskou/

A to "zhromažďovanie vyvolených" robili a robia JS, celosvetovým hlásaním!
A Ján píše aj to, čo stále tvrdím, že málo ľudí prežije: .... "A keby Pán tie dni neskrátil, nikto by sa nezachránil." ..... už chápete aká je "široká" tá "cesta do zničenia"? To píše Biblia, .... a JS to len reprodukujú!    

Preto musíme presne poznať PRAVDU ! 


23.
označiť príspevok

hokejis muž
   13. 1. 2021, 23:07 avatar
Najdôležitejšie je akí sme nie to čo vieme


31.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   14. 1. 2021, 06:09 avatar
akou samostatnou?...ved budu vytrhnutí , neostanu na zemi.....a vy chcete ostat na zemi, a v nebi je už podla vas obsadené.....    


36.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 21:51 avatar
31, .... máš pravdu, budú "vytrhnutí" !!!   

Príslovie 2,22 ..... "Zlí, tí budú zo zeme odrezaní; a zradní, tí budú z nej vytrhnutí."   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budeš mi chýbať kamarát!   


38.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   14. 1. 2021, 21:55 avatar
budu vytrhnutý Ježišom človeče, ved ty nerozumieš pismu...Ježiš si pride po svojich.....ako zlodej v noci....ale nebude kradnuť, len si zoberie čo mu patrí.....a hlavne je že tito ludia NEOSTANU NA ZEMI!!!!!!........


29.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 1. 2021, 23:50 avatar
23, ..... ale satan vie toho omnoho viac, a predsa mu to nepomôže! 
My musíme nielen niečo vedieť, .... ale musíme tú PRAVDU presne vedieť, poznať!
Ježiš povedal, že oba "vtedy nás tá PRAVDA oslobodí"! 
--------------------------------------------------------------------------------
Preto aj tá druhá strana, čo nepoznala PRAVDU presne, bola zničená - židia!
Pavol píše o nich, že oni "horlia za Boha ale bez presného poznania":
A preto im to nič nepomohlo! Mat.15,3-9,. Kol.2,8
A ja nechcem dopadnúť ako oni!     
Hlavne ak má byť zachránený "jeden z tisíca"!   


33.
označiť príspevok

hokejis muž
   14. 1. 2021, 11:06 avatar
Preto je podstatné akí sme a nie to čo vieme


35.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 21:47 avatar
33, ..... teda, nič nevieme, .... a tak aj vyzeráme!      
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 14:08,  Normálny ľudský egoizmus. "Ja", "moje".
dnes, 14:06,  46. To je pravda. Rozlišujem. Ale nie podľa krvi, nie podľa toho, kto je môj príbuzný....
dnes, 14:01,  15. Aj ja sa bavím o vojnách - napríklad súčasných - vojna v Iraku, Afganistane, Sýrii,...
dnes, 13:59,  70- v pohode Kasafran, len potom nechápem v čom väzí tvoj záujem vyjadrený v otázke.
dnes, 13:57,  tie deti v domove sa tiež narodili pod dedičným hriechom, a možu sa z toho dostať aj vdaka...
dnes, 13:57,  Tullko, neandertalci SÚ pračlovekom, a nehovor mi, že stavali také stavby, ako máš na...
dnes, 13:52,  13. -era- ja sa bavím o vojnách .( a to uz je trochen vyšší level ako interpersonálne...
dnes, 13:52,  69- peter, ak by som chcel reagovať na všetky nepravdy, ale hlavne polopravdy a nepresnosti a...
dnes, 13:48,  a škoda KDH
dnes, 13:47,  Matovič padá Hlas - SD (23%) SS (12,9%) OĽANO (10,4%) Smer-SD (9,2%) Progresívne...
dnes, 13:47,  Ondrej. Presne to isté mi tu tvrdí každý z vás!! Úplne každý - ty - Shagara - Tomáš....
dnes, 13:41,  7) hej, to v šestke sú takí pipiškovia. .. *21 .. ale oni normálne keď vyrastú tú...
dnes, 13:40,  tomas, však ti Patrik vysvetľoval, že dogma "Mimo cirkvi niet spásy" stále platí....
dnes, 13:36,  attis, máš na mysli takéto pudy /pricapím o slonoch/: "V období sucha sa črieda...
dnes, 13:35,  19) myslíš ironicky? Lebo mečiarizmus bol neskôr fakt zavrhovaný, aj uznávaný politológ...
dnes, 13:33,  73- už si nepamätám čo to bolo, ale bola to nejaká malá motorka. Narazil si koleno, ani...
dnes, 13:33,  Petrův nástupce: Církvi se nikdy nevedlo tak dobře jako nyní Pápež František:...
dnes, 13:33,  konečne slušný príspevok
dnes, 13:33,  7., 9. Aj takýto názor je však len jeden z viacerých. Povedzme "náboženský...
dnes, 13:32,  ..ten Lasica bol fajn, nehovoril iba sladko, ale aj to konal .. Rada od starkého je vždy súca....
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Radšej ísť do roboty, ako nespať vôbec.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(159 914 bytes in 0,226 seconds)