Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ktoré náboženstvo najviac prekáža vám ateisti?

202
reakcií
2201
prečítaní
Tému 6. marca 2017, 15:17 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 15:17 avatar
Mnohí z vás sa označujete za ateistov a rôzne odnože ateizmu - napr. agnostici, skeptici, panteisti, humanisti a podobne. Voči, ktorému náboženstvu máte najväčšiu averziu, ktoré je najhoršie? Je to napr:

-židovské náboženstvo
-hinduistické
-moslimské
-kresťanské (katolíci)
-kresťanské (protestanti)

- sekty (jehovisti, adventisti, mormóni...)

Ak neviete, ktoré vám najviac vadí, vychádzajte z toho, na ktoré ste najviac napísali rôzne negatívne príspevky.


4.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 3. 2017, 15:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 15:35 avatar
dobre robíš, kresťanstvo je pre svätých, pre rádových ľudí je spolupráca židovská prípadne, oslava pohanská, nech sa nik neuráža myslim pozitívne


14.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 3. 2017, 16:18 avatar
Veriaci

No je zaujímavé, že sa opieraš o Sväté Písmo, ktoré kanonizovala Katolícka Cirkev.
Rozhodnutie o tom, ktoré knihy sa majú zaradiť do Biblie a ktoré nie, urobila Katolícka cirkev na konciloch v Hippo (393) a v Kartágu (397 a 419). Tieto rozhodnutia neskôr schválili a slávnostne vyhlásili ekumenické koncily v Nicei (787), Florencii (1440) a Tridente (1525-1546).

Takže vždy keď cituješ z Písma nepriamo uznávaš neomylné vedenie Katolíckej Cirkvi pri zostavovaní kanóna.
Súhlasí lea_pragmaticka1


18.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 3. 2017, 16:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 3. 2017, 16:51 avatar
Nejde o trojjedinosť ale ide o celkové učenie Cirkvi, ktoré vychádza zo Sv.Písma a tradície.
Či si to priznajú protestanti a iní "kresťania" alebo nie, Písmo bolo zverené Katolíckej Cirkvi.

Už samo stanovenie, ktoré knihy sú od Boha vnuknuté, je možné iba na základe živej Tradície, veď nijaká kniha sama v sebe bezprostredne nenesie znaky Božieho vnuknutia.
V Písme čítame " Teda viera je z hlásania". Túto vieru prijali už žiaci apoštolov (vieru o krste, o trojjedinosti, o eucharistii, o spovedi, a pod.) a na základe tejto viery, ktorú prijali z "počutia" normovali svoj akt viery a táto viera (t.j. tradícia) bola normou pre prijatie kanóna, ako potom možno túto istú vieru spochybňovať?
Súhlasí lea_pragmaticka1


24.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 3. 2017, 16:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

havran
   6. 3. 2017, 17:02 avatar
Špatné učenie je také. čo odporuje materializmu -dialektickému a historickému


29.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 3. 2017, 17:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 3. 2017, 17:15 avatar
A kto to posudzuje či to odporuje alebo neodporuje božiemu slovu?
Azda ty? Myslíš si, že máš viac Ducha, ako všetcí svätí pospolu?

Učiteľská služba bola zverená učeníkom. Nie všetci sú učiteľmi "A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov."

Aj v jednotlivých cirkvách boli ustanovení učitelia "V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šavol."

Títo prijímali dar Ducha Svätého prostredníctvom "vkladania rúk" od apoštolov, a tak boli povolaní do služby?
Jakub píše : "Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd."

Teraz vyšlo mnoho "učiteľov", ktorí tvrdia o sebe, že majú pravdu ale nevzťahujú sa tieto slová práve na nich "Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši."?

Peter píše "V ľude však boli aj falošní proroci; tak budú medzi vami falošní učitelia"

Katolícka Cirkev apoštolským nástupníctvom prijala a zveladovala tú istú vieru, ktorú prijala od apoštolov. Táto viera bola zrejmá ešte pred ustanovením kanóna.

Možno teda povedať, že apoštoli hlásali niečo iné a niečo iné napísali? Vonkocnom nie. Veď kanón bol zostavený na základe tradície, teda viery, ktorá bola živá v kresťanskom spoločenstve.
Tradícia v plnom zmysle nie je teda ani výlučne odovzdávanie Božieho slova vo Svätom písme, ani odovzdávanie písomne nezachytených právd a praktík, ale tradíciou sa rozumie všetko, čo Cirkev sama v milosti Božej je, všetko, čo verí.

Možno teda povedať, že tradícia ide proti Písmu, ak Písmo bolo stanovené na základe tradície?

Kto má teda pravdu? Ty, ktorý tvrdíš, že Cirkev odporuje Písmu? A popritom nemáš žiadnu záruku pravdivosti svojich tvrdení? Lebo v Písme sa píše, že ho možno vysvetlovať aj nesprávne? Ak je to tak. Čo je tvojou zárukou, že ho vysvetluješ správne? Tvoj rozum? Alebo akési si spoliehanie sa, že práve ja som vedený Duchom Svätým?
Mnohí o sebe tvrdia, že sú učiteľmi, že oni správne pochopili kontext Písma. Ak je to tak, kde je potom pravda? A čo je zárukou pravdy?

Naproti tomu Cirkev má záruku. Pavol hovorí, že Cirkev je "stĺp a opora pravdy". Teda Cirkev je neomylne vedená Duchom Svätým, Pán prisľubuje svojej Cirkvi Ducha Svätého, ktorý s nimi ostane "naveky".
Súhlasí lea_pragmaticka1


36.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 3. 2017, 17:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 3. 2017, 17:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.45.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 3. 2017, 18:09 avatar
veriaci

Ešte si sa nevyjadril k Luterovi, teda k môjmu komentáru č.34. Ale v poriadku. Chcel som ti len ukázať, aké bolo zmýšľanie Lutera. A aké ovocie prinieslo jeho rozdelenie.

Hovoríš, že všetko sa akosi vracia na začiatok? Teda všetko sa očisťuje, podľa teba, hlavne od Katolíckej Cirkvi.
Ale naozaj všetko smeruje k dobrému?

Vo Sv.Písme sa píše : "Lebo (príchod nášho Pána) nenastane, kým nepríde najprv odpad" A Pavol ďalej objasňuje, prečo to Pán dopustí "lebo neprijali lásku k pravde" Toto je dôvod veľkého odpadu od pravej viery.
Čo znamená nemať lásku k pravde? Ak Svätý Pavol píše, že "Cirkev je stĺp a opora pravdy" neznamená to, že nemali lásku k Cirkvi (Katolíckej) alebo inak povedané, nemali lásku k pravde, ktorú Cirkev učila?

A dalej Pavol dodáva "A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali" Jedine Cirkev sa drží učenia, ktoré prijala od apoštolov.

V súvislosti so svojím druhým príchodom Kristus položil otázku "Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde?"
Táto otázka nám aj evokuje odpoveď. A v súvislosti so slovami Pavla nám jasne ukazuje na to, že nie. Že Kristus, akoby nenájde vieru na zemi.

Zhoduje sa to potom s tým, čo tvrdíš ty? Že sa všetko akosi očisťuje od katolíckej cirkvi a vracia sa na počiatok?
Potom by nemohlo byť napísané, že príde odpad. Pravda odpad príde ale od katolíckej cirkvi a to v omnoho väčšej miere, v akej sa deje teraz.
Súhlasí lea_pragmaticka1


49.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 3. 2017, 18:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 3. 2017, 17:55 avatar
veriaci
Nikdy som neobhajoval modlárstvo. Ide o to, že ty si ani nevypočuješ a ani neprijmeš vysvetlenie katolíkov ohľadom úcty k Panne Márii.
Podľa teba je to modlárstvom. No ja tvrdím, že to tak nieje. Nikto si nectí sochu ani obraz ale symbol, ktorý reprezentuje. My neveríme, že socha či obraz má magickú moc ale veríme, že ten kto je na obraze sa za nás v nebi prihovára.
A "spolukraľuje" s Kristom. Či nie je napísané ste "spoludedičia Kristovi"? Ak teda Kristus kraľuje, nekraľujú s ním aj svätí v nebi?

Panne Márii sa neklaniame. Adorácia patrí jedine Bohu. Máriu si uctievame v zmysle najmocnejšieho stvorenia. No Mária nie je stvoriteľ ale stvorenie. No sama povedala "blahoslaviť ma budú všetky pokolenia". Blahoslaviť znamená ctiť. Mária povedala "ctiť si ma budú po všetky veky". A to aj robíme.

No je mi zaťažko s tebou o tom diskutovať, keď ani neuznáš to, v čo ja verím. Môžem ti povedať nie som modloslužobník, ale ty vo svojom presvedčení nikdy neuveríš.

Teda obhajujem modloslužbu? Vôbec nie. Ved modloslužba sa neprejavuje len, ako kedysi, klananím sa bôžikom, veriac, že im pomôžu. Ale modloslužba je aj "klaňanie" sa peniazom a moci. Keď ľudia všetko smerujú k tomu, aby mali peniaze, keď žijú len pre pôžitky, oslavujú materializmus, previňujú sa modloslužbou, lebo ich vlastné telo sa im stalo bôžikom.

Pravda Písmo je základ. Ale stále sme sa nedopracovali k tomu, kto má záruku, aby ho správne vysvetloval.

Porovnajme si samonazývaných kresťanov Svedkov Jehovových. Oni čítajú prevažne to isté Písmo, ako ty, ako evanjelici, pravoslávny, letničiari a pod. A všetci títo menovaní sa rozlišujú vo viere, ktorú prijali na základe Písma.
Povedz mi, kto z nich má pravdu?
" litera zabíja, kým Duch oživuje."

Všetci títo sa odvolávajú na Písmo, ako na najvyššiu autoritu, ale všetci v ňom vidia niečo iné.

Hovoríš, že všetko sa pokazilo v období Konštantína? Mariánska úcta bola známou už dávnou predtým, podobne ako eucharistia, spoved a pod.

Vyzdvihuješ reformáciu? Tak si lepšie prečítaj môj komentár 34.

Ježiš si už vybudoval svoju Cirkev na Petrovi a na apoštoloch. Sám povedal "bude jedno stádo a jeden pastier" a inde sa píše "je len jedna viera a jeden krst". A Petra uviedol do primátu, keď mu povedal ty budeš pastierom slovami "Pas moje ovce"
Súhlasí lea_pragmaticka1


48.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   6. 3. 2017, 18:52 avatar
Astax. Som pokrstený katolík, no mám isté nejasnosti, ohľadom toho čo sa píše v biblii a čo prezentuje naša cirkev. Si ochotný mi to vysvetliť?


52.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 3. 2017, 19:04 avatar
Ak máš pochybnosti, môžem ti to vysvetliť ale len do takej miery, do akej som schopný.

Ale urobil by som tak radšej prostredníctvom mailu, ak ho sem napíšeš, tak ťa kontaktujem.
No dúfam, že úprimne hľadáš pravdu. Lebo v inej téme si napísal "A teraz si predstav, kebyže skončíme v pekle spolu s veriacimi".
Preto dúfam, že to nemyslíš len ironicky.


53.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   6. 3. 2017, 19:08 avatar
Prečo prostredníctvom mailu? Veď keď mi to vysvetlíš, vysvetlíš to aj protestantom a to by bolo skvelé myslím si.
Napísal by som tu len pár otázok.


184.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 3. 2017, 17:36 avatar
Notorious
Pýtaj sa. Keď budem mať čas napíšem odpoveď.
No nemyslím si, že to bude slúžiť aj pre protestantov poprípade "samovykladačov". Pretože oni sa vždy držia svojej "pravdy" a nikdy neustúpia. Nie je to ani možné, ak nedostanú pomáhajúcu milosť, aby prijali pravdu.
Preto, ak vidím, že sa v danej diskusii nikde neposúvame, radšej ju ukončím.

Na tomto fóre, odkedy som tu, sa preberalo mnoho, mnoho tém ale skoro nikdy to neprinieslo, nie zhodu ale ani porozumenie.


187.
označiť príspevok

The Notorious B.I.G. muž
   8. 3. 2017, 19:20 avatar
1 otázka.
Je správne modliť sa ruženec a v kostoloch?
Keď v písme je napísané.
5 A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. 7 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.

Tak za 1. Máme sa modliť k Bohu, v písme som nikde nenašiel, aby sme sa mali modliť k niekomu inému ako k Otcovi a Kristovi. Za Ďalšie. Nemáme sa modliť ako pohania...(rapotať). Čo si myslím, že ruženec je v podstate dookola omielanie toho isteho a trvá to dosť dlho. Ak máš nejakú rozumnú odpoveď, aby si mi to nejak vysvetlil, budem nesmierne rád. Chcem ostať katolík, no ako som písal, mám isté nejasnosti.


198.
označiť príspevok

Astax1 muž
   9. 3. 2017, 19:48 avatar
187 Notorious

Samotná úcta k Panne Márii sa vždy javila, a hlavne pri rozhovoroch s protestantmi, ako predmet sporov.
Na úvod si ale musíme pripomenúť, že Mariánska úcta siaha až do čias prvo-kresťanských. Teda nie je to žiadna "novota" posledných pár storočí.
Prvá modlitba K Panne Márii, ktorá sa nám zachovala je z 3.storočia. V tomto čase ešte neexistovala Biblia, tak ako ju poznáme dnes.
Viera sa hlavne odovzdávala a šírila hlásaním. V Písme sa doslova píše "Viera je z hlásania".
A Pán povedal učeníkom "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium".

Úcta k Panne Márii, ktorá bola prijatá "hlásaním" od čias prvo-kresťanských sa zachovala dodnes. Sv.Písmo často nespomína Pannu Máriu, ale za to nám podáva o nej tie najpodstatnejšie skutočnosti. Panna Mária ostala počas svojho života ukrytá pred všetkými, a to preto, aby sa ľudia, ktorí boli vtedy ešte len málo poučení a osvietení ohľadom osoby jej Syna, nevzdialili od pravdy pod vplyvom príliš silného a príliš zmyslového priľnutia k nej – čo by sa zrejme bolo i prihodilo, keby ju boli poznali, vďaka obdivuhodným krásam, ktorými ju Najvyšší obdaril i navonok. Toto je také pravdivé, že svätý Dionýz Areopagita (Dionýz sa obrátil na základe "ohnivej" reči Sv.Pavla v Areopagu) nám hovorí, že keď ju videl, vďaka jej tajomným nádherám a neporovnateľným krásam bol by ju pokladal za božstvo, keby mu jeho pevná viera nehovorila opak. Preto ju Cirkev nazýva "Alma mater" čo v pôvodnom preklade znamená "skrytá a tajomná matka".

Teraz prejdem k tvojej otázke.

"Je správne modliť sa ruženec"?
Táto téma bola viac krát predmetom diskusie na tomto fóre. Zaznievali tu argumenty, že modlitba ruženca nie je Biblická. No je to naozaj tak?

Modlitba ruženca sa skladá z modlitieb: Vyznanie viery, Otčenáš, Zdravas Mária, Svätá Mária, Sláva Otcu.
Vyznanie Katolíckej viery bolo slávnostne schválené koncilom, teda proti vyznaniu nemožno nič namietať.

Modlitbu Otčenáš nás naučil sám Pán Ježiš Kristus.
Modlitba Zdravas Mária sa celá nachádza v Písme. "Zdravas`, milosti plná, Pán s tebou."(Lk 1,28) Ďalšia časť je z Alžbetinho pozdravu: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života."(Lk 1,42) Teda ani proti tejto modlitbe nemožno nič namietať, lebo takto nám to hovorí Písmo.
Modlitba Sláva Otcu. Touto modlitbou vzdávame najvyššiu slávu Najsvätejšej Trojici - Otcovi, Synovi, Duchu Svätému.

A napokon modlitba : "Svätá Mária matka Božia pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen,"

Jedine, čo môžu protestanti namietať je k tejto modlitbe.
Modlíme sa "Svätá Mária matka Božia". Mária je skutočne svätou a je skutočne aj matkou Božou. Niektorí namietajú, že Mária nie je matkou "Boha" ale len človeka. Tým vlastne oddeľujú hypostatickú jednotu Krista a delia ho na poly. No Pán sa sám označoval, ako "Syn človeka", teda Syn Panny Márie. A inde sa v Písme píše: "Čim so si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne".
Lk 1:43 - Alžbetine slová "Matka môjho Pána" (v hebrejčine Alžbeta používa "Adonai" čo znamená Pán Boh) sú ekvivalentom slov "Svätá Mária, Matka Božia", ktoré sa katolíci modlia v Ruženci. Táto formula je jednoduchá: Ježiš je božská osoba a táto osoba je Boh. Mária je Ježišova matka, takže Mária je Matkou Boha.

"pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen"
Najväčšie námietky tu vznikajú zo samotného nepochopenia Písma. Na správne pochopenie Písma je potrebné, aby v nás pôsobil Duch Svätý. Túto záruku má jedine Cirkev. V Písme čítame, že žiadne zo zjavení nepovoľuje "súkromný výklad" a že niektoré časti Písma sú zložité a neučení ľudia ich prekrúcajú na svoju vlastnú záhubu.
Samotné Sväté Písmo je napísané v análogii, a preto pri jeho výklade treba brať do úvahy analógiu vieru. No mnohí ani netušia, čo tento termín znamená.

Najčastejší argument protestantov znie "Je len jeden prostredník"
Tieto slová Sv.Písma sú pravdivé, no vyžadujú si pochopenie kontextu celého zjavenia. V Jánov čítame, že všetko povstalo skrze Krista. Ak všetko čo existuje povstalo skrze Krista, čiže Slovo, tak potom toto Slovo musí byť vo všetkom. Kristus je teda prostredník, od ktorého pochádza všetko. No samotné Slovo je druhou Božskou osobou a nemožno ho oddeľovať od pôsobenia Otca. Sám Kristus nás upozorňuje "Ja a Otec sme jedno", "Kto vidí mňa vidí Otca" a pod.
Uznávame, že len Kristus je prostredník ale dodávame, že pri výklade týchto a iných ťažkých textov Písma treba vychádzať z analógie viery.

Čo nám hovorí Pavol o sprostredkovaní?
Pavol sa dožaduje sprostredkovania od iných okrem Krista, naliehaním, aby " sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí " (1 Tim 2:1). Ako môže Pavol žiadať o sprostredkovanie od iných, ak Ježiš je náš jediný prostredník? Pretože, ako Sv. Pavol odpovedá, " Toto je dobré a milé pred Bohom, našim Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu." (1 Tim 2:3-4). Preto, hoci Ježiš je náš jediný prostredník, On nás poveril ,aby sme boli orodovníkmi, alebo podriadenými prostredníkmi s Ním. Keď sa niekto modlí za nás, naznačujú protestanti, že on nie je prostredník? Ak nie je, kým potom je? Protestantský výklad 1 Tim. 2:5 vylučuje prostredníctvo kohokoľvek iného. Akokoľvek, predtým ako Pavol volá Ježiša “jediný prostredník," žiada od nás všetkých ponúknuť “prosby, modlitby a orodovania a vzdávať vďaky za všetkých ľudí " Bohu. Inými slovami, žiada o sprostredkovanie od iných okrem Ježiša, po celý čas uznávajúc, že Ježiš je jediný prostredník.

Preto Pavol môže povedať " Na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. (Kol 1:24). Chýbalo niečo na Kristovom utrpení? Samozrejme, že nie. Pavol nás učí, že Boh nás pozýva zúčastniť sa na diele Ježiša Krista, či to má byť skrze orodovanie, utrpenie, skutky milosrdenstva a tak ďalej. Boh nie je ohrozený , keď dáva zo svojej veľkej slávy a zodpovednosti svojim deťom. Vskutku, ten Boh, ktorého uctievame v Katolíckej Cirkvi je milujúci Otec, ktorý sa hlboko zaujíma o svoje deti a ktorý ich pozýva k účasti na tom, čo robí, tak ako pozemskí otcovia robia so svojimi deťmi.
Námietka protestantov : Ježiš učil svojich učeníkov modliť sa k Bohu “v mojom mene" (Jn 14:13 14). Ježiš vyhlásil, „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." (Jn 14:6).
Peter hlásal „A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení" (Acts 4:12). Hovoril tu o Ježišovi, nie o Márii. Tu však nemáme nič, na čom sa nezhodneme. Mária nie je náš Spasiteľ. Ježiš Kristus je náš Spasiteľ. Horeuvedené úryvky z Písma sa netýkajú Márie, ale ani neuberajú jej jedinečnosti ako Matky Božej, Archy Zmluvy a ženy "milosti plnej."

Keď sa modlíme k Márii prosíme ju o "sprostredkovanie" milostí a o príhovor u svojho Syna.
Premenenie vody na víno na svadbe v Káne, na základe Máriinho príhovoru nám napovie veľa. Kristus hovorí "ešte neprišla moja hodina". No na prosbu svojej matky vykonáva zázrak. Vskutku Pán Ježiš nič neodmietne, ak ho o to prosí naša Matka.

Pavol nás nazýva “Božími spolupracovníkmi" (1 Kor. 3:9). Výraz “spolupracovníci" (gr. sunergoi) doslovne znamená “synergisti" – spolupracovníci. To znamená, že my, ako kanály milosti spolupracujeme s Bohom v budovaní jeho kráľovstva.
Rovnako, keď voláme Máriu “zástankyňa" a “prostrednica." Mária je “spolupracovník" Boha v jej úlohe zástankyne a orodovníčky, pretože ona sa modlí za nás a naše blaho, tak ako ostatní svätí . Robí to v podriadenej úlohe Ježišovej obhajoby a prostredníctva. Písmo je plné príkladov zbožného prostredníctva. Odkedy Mária ma jedinečnú úlohu v Božom pláne spásy prinesením Božieho Slova na svet.
Mária je “spolupomocníčka" na vykúpení. Ona priniesla Vykupiteľa na svet. Ak sa niekto so štipkou úprimnosti nad tým zamyslí, musí priznať, že Mária "pomohla" v Božom pláne vykúpenia. V skutočnosti, Boh musel požiadať Máriu o dovolenie pre túto pomoc! (Lk 1:38). Mária je tiež “co-redemptrix." V latinčine, “co-redemptrix" znamená “s vykupiteľom“. Čo je z latinského slova cum, ktoré znamená "spolu" a redemptrix znamená “spasiteľ." Takto toto slovo znamená, že Mária je žena “s vykupiteľom" (por. Gal. 4:4) , pretože bola s Ježišom od chvíle jeho počatia až do jeho Nanebovstúpenia a je s Ním teraz až po celú večnosť.

Ďalšia námietka protestantov znie, že svätí nemajú v nebi žiadnu "moc".
No Písmo nám hovorí opak. Svätí sa v nebi podieľajú na kraľovaní s Ježišom.
Je napísané "Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení."

Teda všetci v nebi sú Kristovi "spoludedičia" a spolu s ním "spolukraľujú". Akože by títo svätí nemali moc príhovoru u Pána?

Ľudia sa po smrti neprestanú zaujímať o svet. Príkladom toho nám je podobenstvo o Lazarovi a boháčovi. Boháč prosí Abraháma, aby sa niekto z ríše mŕtvych ukázal jeho bratom, aby uverili a konali pokánie.
A na vrchu premenenia sa Eliáš a Mojžiš rozprávali s Kristom o pozemských veciach. "„A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia - boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme“.

Teda svätí v nebi sa zaujímajú o putujúcu Cirkeva a pomáhajú nám svojím orodovaním.

Modlitba ruženca je veľmi silnou modlitbou. Jeden exorcista raz povedal, že sa mu priznal diabol, že jeden dobre pomodlený Zdravas je akoby mu po hlave klepli kladivom. A sama Panna Mária hovorí, že táto modlitba, je mocnejšia ako atómová bomba.
Príkladom toho sú aj historické udalosti, ktoré sa udiali na základe modlitby ruženca. Spomeniem len slávnu bitku pri Lepante.

Pod pontifikát dominikána Pia V. (1566-1572), ktorý bol veľkým askétom a mužom modlitby a na pápežskom tróne, spadá udalosť, ktorá mala pre Cirkev a celý Západ rozhodujúci význam. Preto je zobrazená na mnohých stropových freskách mariánskych kostolov námorná bitka pri Lepante.

Politicky roztrieštený Západ bol ohrozovaný Turkami. Vo svojej dobyvačnej politike si chceli bez milosti podmaniť celý kresťanský Západ a získať ho pre moslimskú vieru. Keď sultánova flotila získala viac gréckych ostrovov, plánoval dobyť cez Maltu, Sicíliu a Neapol Stredozemné more.
Pápez Pius V. sa neúnavne snažil zjednotiť rozhnevaných kresťanshých veliteľov, aby sa tak mohli účinne postaviť proti tureckej prevahe. V najväčšej núdzi bola obranná vojna a vedenie hresťanskej flotily zverené vynikajúcemu mladému admirálovi Juanovi z Rakúska. Súcasne vyzval Pius V. všetkých hresťanov, aby sa tak ako an modlili ruženec, aby kresťanské vojská zvíťazili v tejto bezvýchodiskovej situácii s pomocou Panny Márie. Hovorí sa dokonca, že pápež dal vojakom rozdať ružence.

Dovtedy neporaziteľná turecká flotila utrpela zdrvujúcu porážku a Európa bola zachránená pred islamom. Všetci boli presvedčení, že nezvíťazila zbraní, ale Boh zasiahol na príhovor Panny Márie.
Keď prišla o dva týzdne k pápežovi správa o šťastnom výsledku bitky, nebol pápež vôbec prekvapený. On totiž v hodine víťazstva náhle prerušil rozhovor s generálnym pokladníkom, otvoril okno a dojatý radostne oznámil: "Naša kresťanská flotila v tejto hodine zvíťazila nad Turkami. Poďakujme sa Pánovi!"
Tiež nariadil, aby sa od toho dňa každú prvú októbrovú sobotu slávil sviatok "Panny Márie víťazstva". Jeho nástupca pápež Gregor XIII. neskôr tento sviatok premenoval na "Sviatok ruženca".

Toľko o sile modlitby ruženca.

Či je správne sa modliť v kostoloch?
Určite áno a je to ešte viac naliehavejšie ako doma v izbe, pretože v kostole prebýva živý Kristus prítomný v eucharistii. Takto naše prosby a vďaky predkladáme priamo "osobne" Kristovi. V kostoloch tvoríme spoločenstvá. Spájame sa v modlitbe s Bohom, ako spoločenstvo. Pán nám sám povedal "Kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi".

"A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli.Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. " My nejdeme do kostola, aby nás videli iní ľudia, aby nás pred inými chválili a pod. Ak takto niekto koná, tak nie je správne. Do kostola ideme, aby sme sa v prvom rade stretli s Kristom skrze počuté slovo a skrze eucharistiu. Aby sme vytvárali spoločenstvo, ktoré sa sústredí okolo Krista.
Farizeji sa často modlili na verejných miestach, aby ich ľudia videli. Robili to preto, aby sa zapáčili ľudom a nie Bohu, preto Kristus hovorí "Už dostali svoju odmenu"

V Písme sa píše "Bez prestania sa modlite". A Kristus nám viac krát ukazuje príklad vytrvalej modlitby. Na púšti, keď si išiel vyvoliť apoštolov a učeníkov strávil celú noc v modlitbe a pod. Dokonca máme možnosť čítať, že ho apoštoli pri to videli. Protirečil si Kristus, keď hovorí, aby sme "nehovorili veľa", a aby "sme sa modlili v skrytosti"?
Nie. Kristus tieto slová hovorí, aby nás upozornil pred prázdnym a bezduchým opakovaním modlitebných formúl.
Pri modlitbe sa vždy kladie dôraz na postoj srdca. Ak niekto opakuje len bezducho modlitbu ruženca, bez toho, aby rozmýšľal nad tajomstvami desiatkov a nad slovami, ktoré hovorí, nie je to správne. Ale nie vždy je človek schopný sa modliť, tak aby mu neutekali myšlienky, pretože počas dňa je človek naplňovaný rôznymi obrazmi a vracajú sa mu skrze podvedomie rôzne denné aktivity. Dôležitá je vôľa, ktorá preukazuje "chcenie". Teda chcieť sa modliť.

Rapotanie by to bolo vtedy, ak by sa človek nechcel modliť, neprejavil by vôľu a robil by to poprípade len z donútenia. Myšlienky by boli inde, teda nesmerovali by k Bohu, lebo to je cieľom každej modlitby, a ústa by "rapotali to svoje"


55.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 3. 2017, 19:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 3. 2017, 17:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 3. 2017, 17:27 avatar
Veriaci
Dovolím si oponovať.

Skutočne bol Luther "spásou" pre kresťanov?

Čo nám hovorí Písmo o rozdelení? "Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov."
"Nenávisť vyvoláva rozbroje, láska však ututláva všetky priestupky."
" Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im." Nie je toto presne prípad Lutera?
Pavol upozorňuje, aby si Rimania dávali pozor proti tým, ktorí vyvolávajú rozbroje proti učeniu, ktoré prijali.
Katolícka Cirkev prijala učenie od apoštolov, a Luter vyvolal rozbroj proti tomuto učeniu.

Čo teda povieme, je vyvolávanie rozbrojov a rozdelení znakom "vzdelanosti" a veľkosti?

A čo sám Luter na svoje dielo hovoril?
“Dokiaľ som bol katolíkom, žil som život prísny a bdelý, postil som sa, modlil som sa, zachovával chudobu, čistotu a poslušnosť. … Ako reformátor cítim v sebe na tisíc plameňov a tie všetky pália to bezuzdné telo. Cítim sa pudený k ženám silou až zbesilou. Miesto duševnej horlivosti, som horlivý v nečistote. … Ako nemôžem nebyť človekom, tak nemôžem byť bez ženy.” (Opera, zv. 5, kap. 1, ep. ku Galat, v. 14 – Tischreden).

Čo je teda znakom svätosti pôst, modlitba, chudoba, čistota? Alebo cudzoložstvo a pýcha? Kde bolo teda ovocie, ktoré trhal?

“Keby som bol mladší, hneď by som nechal hlásanie evanjelia a chytil by som sa iného zamestnania. Ach, keby som bol predvídal, že ma moje počínanie tak ďaleko zavedie, zaiste by som viac bol držal jazyk na uzde. Teraz si hovorím: Koľko ľudí si zviedol svojím učením!

Ty si pôvodca všetkých tých terajších zmätkov! Táto myšlienka ma ustavične znepokojuje. Trpím veľmi často muky pekelné, ale pretože som sa už do toho pustil musím vytrvať a hlásať, že zastávam vec spravodlivú. … Nemôžem veriť tomu, čo učím, i keby ľudia mysleli, že som o pravdivosti svojho učenia presvedčený.” (Dodatky k Lutherovým spisom, str. 9, mohučského vydania z r. 1827).

Luther si uvedomuje, že duch protestantov nie je Duch Kristov, pretože Katolícka Cirkev napriek mnohým problémom, má jedného Ducha a jedno učenie.

“Aký je to v nás asi duch, ktorý v tej istej otázke je taký neistý, taký rozdielny, že každý tvrdí: ja mám pravdu a môj nepriateľ luhá. To nemôže byť nič iné než duch temnosti.” (Vorrede zu der von Agricola ubersetzen Syngramma, Opera, zv. 20, str. 721, vyd. d°Alla).

Pohanenie svätých
“Pápeženci umiestňujú v nebi ľudí, ktorí vedeli iba nastavať do radu skutky… Celá ich svätosť je v tom, že sa veľa modlili, veľa postili, veľa pracovali na tom, aby sa umŕtvovali tým, že mali zlú posteľ a veľmi drsné rúcho. Aj psi a svine môžu skoro každý deň praktikovať tento druh svätosti.” (Erl., 63, 296, 304 1531).

Luther sa už ani modliť nedokáže, dokáže však zlorečiť
“Keďže sa nemôžem modliť, môžem aspoň preklínať! Namiesto toho aby som povedal: Posväť sa meno Tvoje, poviem: Prekliate a zneuctené buď meno pápežencov! Namiesto toho, aby som opakoval: Príď kráľovstvo Tvoje, poviem: Nech je prekliate, zatratené a vyhladené pápežstvo! A skutočne sa takto modlím či už perami, či srdcom.” (Erl., 25, 107-108).

Pýtam sa ťa veriaci je azda toto znakom svätosti?
Súhlasí lea_pragmaticka1


32.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 17:20 avatar
Nepriznavam ,,,,, pretoze pismo je zverene vsetkym ,,,,,, nie len katolickej a inej cirkvi


40.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 3. 2017, 17:35 avatar
32.
Zaiste Písmo je zverené všetkým. Ale Cirkev je normou pre výklad jednotlivcom v Cirkvi.
Ak teda prichádzaš s iným učením, aké učí Cirkev nie si v Božom Duchu, lebo Boží Duch neomylne viedol Cirkev, aby ona uznala, ktoré knihy sa majú zaradiť do kanóna.
A len apoštolom a učiteľom, bola daná charizma, aby vysvetlovali. Ale nie každému rovnako. Sú aj iné charizmy v Cirkvi.
Preto každý má rešpektovať miesto, ktoré mu bolo pridelené. Ak to nerobím previňujem sa pyšnou výzvou diabla "non serviam". A hreším tým istým hriechom, ktorý spáchali naši prarodičia, ked im had povedal "Budete ako Boh". Je to pýcha.
Súhlasí lea_pragmaticka1


42.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 17:47 avatar
Neviem ako to vidis ty ,,, ale ja si nemyslim ze len cirkev apostoli a ucitelia mozu mat Poznanie a vyklad,,,, co myslis taky normalny blazon moze mat charizmu aby vysvetloval?


46.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 3. 2017, 18:15 avatar
Ja to vidím tak, ako to vidí Písmo, že nie všetci majú byť učiteľmi.
Pavol píše " Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch?"
"A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov."

Teda každý má svoje miesto v Cirkvi. Ten, kto toto miesto nerešpektuje previňuje sa pýchou.
Ak niekto neostáva v mystickom tele Krista, teda v Cirkvi, kde naplno pôsobí Duch Svätý nemôže mať charizmu, aby vysvetloval, lebo ak by mal, musel by skrze túto charizmu t.j. pod pôsobením Ducha Svätého dospieť k jednote viery s Kristovou Cirkvou.
Súhlasí lea_pragmaticka1


82.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 22:41 avatar
A toto ti nehovori nic ze ked je v cirkvi jeden hriesny cela cirkev je hriesna ,,,,, kde je potom oko a kde je sluch?


83.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:42 avatar
Všetci sú hriešni aj cirkvi aj mimo cirkvi. Či ty si bezhriešny, lebo si ateista alebo kam sa radíš?


84.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 22:43 avatar
nemám hriechu


87.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:45 avatar
To nebolo tebe. A máš hriech a si hriešny ako každý človek. Buď klameš alebo nevieš čo hovoríš.


89.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 22:47 avatar
nemám hriechu, viem komu to bolo, som Boh a tí si hriechy odpracujú, prípadne odpykajú v očistci,,


91.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:49 avatar
Je viac ako isté, že si duševne chorý, ak si myslíš, že si Boh.


92.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 22:50 avatar
definuj božstvo, nie bôžikov?


93.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:52 avatar
Máš duševnú chorobu, vieš o nej alebo nie?


96.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 22:55 avatar
definuj božstvo


98.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:56 avatar
Máš duševnú chorobu?


99.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 22:58 avatar
spievajte a tlieskajte, pretože vaše bude božie kráľovstvo, keď Vás budú súdiť a rozdeľovať pre vieru v Ježiša Krista
Súhlasí djjaro


95.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 22:53 avatar
urobím to za teba, Boh je muž a žena, Boh je čiernota, Boh je čistota, Boh je farebnost, Boj je múdrosť


94.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 22:52 avatar
Neradim sa nikam som tam kde ma posle ,,,, ,,,,,, a otazky typu hriesny bezhriesny moze davat len BOH nie clovek ,,,,
Súhlasí gabriel pb


97.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:55 avatar
Zato v 82tke si písal o hriešnosti človeka,takže ty si sa tiež považuješ za Boha ako nick gabriel pb?


100.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 23:06 avatar
Nerozumies slovu ,,,, este raz :::: je napisane ,,,, ak je v cirkvi jeden hriesny cela cirkev je hriesna ,,,, cloveka tu nemas spomenuteho dam ti otazku teraz pre zmenu ja ,,,, co myslis ked stvoril nebo zem a vsetky veci mal aj v tedy cirkev?


103.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 23:07 avatar
ty si cirkev tohto sveta


104.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 23:08 avatar
Cirkev ustanovil Pán Ježiš, počas svojho krátke života na Zemi - ustanovil ju na sv. Petrovi a apoštoloch a dal jej isté právomoci, lebo sám tak rozhodol.


114.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 23:18 avatar
Ale mna peter ,,, majko roman imrich ani nijaky apostol nespasi pochop to len boh moze spasit nie clovek ,,,, oni si vytvorili svoje pravomoci tu na zemi ale doma tam hore je to asi inak ci nie? Nerob z boha hlupaka ,,,,


117.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 23:22 avatar
Nikto nehovorí, že ťa svätí spasia. Nechápeš kto sú svätí a nechápeš kto je cirkev, jej ustanovenie Pánom Ježišom jej úlohy a nechápeš ani kto sú veriaci ľudia v cirkvi. Spasiteľom je jedine Pán Ježiš a nijaký anjel ani energie.


119.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 23:36 avatar
Mna cirkev nezaujima pre mna BOH nieje cirkev ,,, pretoze boh nepotrebuje cirkev boh skuma ludske srdcia a nie cirkev,,,


152.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 07:53 avatar
dobré ráno


101.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 23:06 avatar
Djjaro - ty sa poznáš s gabrielom pb?


102.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 3. 2017, 23:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.106.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 23:10 avatar
Nechcem uraziť, ale niečo tam v hlave poriadku nie je. Nemôže za to človek, aspoň vo väčšine prípadov. Gabrie pb je dosť z cesty mimo a djjaro je akýsi pomotaný, ale má to jasnejšie v hlave.
Súhlasí Scarlet666


108.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 23:12 avatar
chodníkom sa vyhýbam, snážím sa kračať po ceste a k rieke, neklam


110.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 3. 2017, 23:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.112.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 23:15 avatar
viete milovať? dobrú noc


122.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 23:43 avatar
To co mam v hlave je od BOHA nie od cloveka ,,,, ako vidim ta cirkev len sudi ludi ,,,, parada ,,, toto uci cirkev sudit ,,,,


125.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 23:50 avatar
V hlave máš mozog a je od človeka mami a otca máš telo aj gény. Cirkev nesúdi, cirkev odpúšťa a vedie ľudia. Ja naopak tu vidím kydanie a súdenie cirkvi a jej predstaviteľom (pápež, kňazi) a veriacich ľudí čo sú v cirkvi. Ja som cirkev videla len odpúšťať, pomáhať a prijímať stratené ovečky. Ale zase ľudí mimo cirkev vidím, že len súdia cirkev a kydajú na ňu. Ale to je na dlhšiu debatu.


153.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 07:56 avatar
katolická cirkev súdí, lebo pozná iba pôžitky chudobu a bojí sa vlastných hriechov páchaných na kresťanoch,,


124.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 23:49 avatar
Az tak to mam pomotane ako tvoja svata cirkev ktora sa skryva za jezisa a popritom ho uctieva 2017 rokov pribiteho na krizi ,,, ,,,, pod zamienkou spomienky ukrizovania a to kazdy den ved sa spametaj otvaram ti oci ,,, ci mam ti ich pretriet blatom aby si videla ? ,,,,


126.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   6. 3. 2017, 23:51 avatar
Ako vidím, ty to máš v hlave pomotané a namiesto mozgu máš blato zlato.


129.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 23:54 avatar
To mi pise ten co sa nahy narodil,,,,
Súhlasí gabriel pb


130.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   7. 3. 2017, 00:05 avatar
Ty si sa narodil vo vetrovke ?


131.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 3. 2017, 00:09 avatar
Mal som aj sandale a mec a stit,,,


132.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   7. 3. 2017, 00:09 avatar
Dížej Jaro, Gabriel pebé je tvoj brat ?


134.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 3. 2017, 00:15 avatar
Mozes byt aj ty ked chces ,,,, ja mam velke srdce,,,


136.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   7. 3. 2017, 00:17 avatar
len preto sa pýtam, že obidvom Vám podobne jebe v palici, tak nič no.


137.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 3. 2017, 00:23 avatar
Ja viem ze mi jebe nemusis mi to pripominat,,,,, ale lepsie je vediet ako nevediet a nahodou sa dozvies ze tiez v palici jeblo a palica jebne teba daj pozor ,,,,,


138.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   7. 3. 2017, 00:23 avatar
Strach a prachy som nikdy nemal !


141.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 3. 2017, 00:25 avatar
Tak nemas ani palicu ,,,,,,,,,,,,,,, 


142.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   7. 3. 2017, 00:25 avatar
Nemám, ja mám v palici.................. 


144.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 3. 2017, 00:27 avatar
To preto ti tak z palice bije do hlavy ,,,, 


146.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   7. 3. 2017, 00:27 avatar
Mňa nik nebije...................


158.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 08:02 avatar
chválim ťa


155.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 07:58 avatar
chválim ťa


159.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 08:03 avatar
chválim ťa


157.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 08:01 avatar
chválim ťa


156.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 08:00 avatar
chválim ťa


154.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 07:57 avatar
chválim ťa


127.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 23:51 avatar
lea precitaj 106 a potom 124


128.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 23:52 avatar
Kresťanstvo, kríž, ukrižovaný Pán a Boh Pán Ježiš - je neodeliteľné. Či ty patríš k jehovistom, podľa ktorý je Pán Ježiš archanjel Michael a majú za Boha Jehovu.


133.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 3. 2017, 00:14 avatar
Kriz je znakom potupy ,,, ak ti to nic nehovori pre teba je to neoddelitelne pretoze ja som to uz oddelil,,, nepatrim nikomu len BOHU ,,, pochop to ,,, nepotrebujem nikoho len jeho ,,,,, nemusim patrik k nijakej circvi ,,,,


135.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   7. 3. 2017, 00:16 avatar
Choď do Boha.................


139.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 3. 2017, 00:24 avatar
Ja som z boha ,,,,,


140.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   7. 3. 2017, 00:24 avatar
A nieje Boh z teba ?


143.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 3. 2017, 00:25 avatar
Nie ,,,,,


145.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   7. 3. 2017, 00:27 avatar
Len preto sa pýtam, že keď si sa narodil taký obrnený, tak preto............  


161.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 08:11 avatar
budú Ti odpustené všetky hriechy


105.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 23:09 avatar
áno, je to brat
Súhlasí djjaro


107.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 23:11 avatar
Normálne pokrvný brat alebo z tvojej sekty anjelov je brat?


109.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 23:13 avatar
on je brat ty si sestra


111.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 23:15 avatar
Ešte raz a nechcem ťa uraziť. Máš duševnú chorobu alebo máš nejakú chorobu, ktorá spôsobuje, že si mimo realitu? Vieš odpovedať priamo a na rovinu?


113.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 23:17 avatar
keby si sa dozvedela kto som, hanbila by sa za všetky slová na moju adresu


115.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 23:20 avatar
Ja sa ťa pýtam otvorene. Ak nemáš duševnú chorobu, tak to napíš, ale nemôžeš byť normálny, duševne normálny človek nepovažuje seba za Boha alebo za bez bezhriešneho.


162.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 08:12 avatar
stvoriteľ života je láska


116.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 23:21 avatar
Gabo pohoda klidek tabacek ,,,,


118.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   6. 3. 2017, 23:26 avatar
No ešte ho aj ty navádzaj na drogy!!!!!!!!!!


120.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 23:37 avatar
Tabacek a klidek ,,,


121.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   6. 3. 2017, 23:38 avatar
Radšej nech sa poriadne ožere do polobezveomia, možno mu svitne v lebke!


163.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 08:14 avatar
budú Ti odpustené všetky hriechy


123.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   6. 3. 2017, 23:47 avatar
Tvoj ?


164.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 08:16 avatar
icarus, som tvoj brat


85.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:44 avatar
Ak by sme išli tvojou logikou, cirkev má minimálne jedného svätého a nasledovania hodného človeka, potom celá cirkev je svätá. Či táto analógia už nepasuje do kariet?


193.
označiť príspevok

elemír muž
   9. 3. 2017, 15:11 avatar
astax, neexistuje na zemi neomylný človek, naopak práve cez vedeníe cirkvi sa podarilo satanovi nakydať na cirkev najväčší humus. Predstav si , že práve vo svojej neomylnosti by cirkev neuznala a neuznáva fatimské odkazy cirkvi a ľudu tejto zeme. A práve, ak sa naplnia predpovede z fatimy a časť sa už aj naplnila, napríklad II. svetová vojna, potom tento omyl neomylných je zločinom na vyše sto milionoch ľudí.
Neomylnosť človeka je detinské a naivné tvrdenie hlavne v prípade,. ak samotný boh si dokázal priznať, že sa mýlil.
Toto su práve ie najkrutejšie omyly pred takým bohom, ako je náš a ja mám obavu, že za toto budeme všetci velmi trpieť .


35.
označiť príspevok

fajer
   6. 3. 2017, 17:31 avatar
Kecáš....ved aký je medzi nami rozdiel vy zo sto bohov neveríte v 99 a my ateisti neveríme v žiadneho...suma sumárum, jeden boh hore dole...
Súhlasí Scarlet666


38.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 17:34 avatar
Ziaden rozdiel nieje medzi nami ,,,


160.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 08:04 avatar
pokoj v tebe veriaci, v tvojej rodine bude pohreb


6.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 3. 2017, 15:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 3. 2017, 15:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 15:46 avatar
je to smiešne, nik z ľudí sa nebude klaňať to je katolicky výmysel, padnete na kolená


20.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 3. 2017, 16:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 18:49 avatar
nič nemusím tvoja bolesť mi stačí aby som zomrel, povedal som Ti že zomieram, ak Ti ani to nevadí v ubližovaní mojej duši tak si naivná a hlupá a veľmi posadnutá povedal som Ti že som vyčerpal všetko, čo som mal ty si aj tak sedíš na kábli a čakáš na sex a smrť vlastnú, pritom zomieram ja nie ty, mala by si sa pozrieť do slnka či je v tebe kus svetla a spravodlivosti


50.
označiť príspevok

veriaci-4
   6. 3. 2017, 19:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   6. 3. 2017, 19:04 avatar
Gabo nieje mysľou pri sebe, ale verím, že sa vylieči. 
Súhlasí lea_pragmaticka1


57.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 19:19 avatar
chválim ťa


58.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   6. 3. 2017, 19:20 avatar
Ale ja teba nie, spamätaj sa Gabko.


60.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 19:23 avatar
aha ty voda tečúča


61.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   6. 3. 2017, 19:24 avatar
Tečú ti nervy ?


62.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 19:24 avatar
bolí ma duša ty trdlo


63.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   6. 3. 2017, 19:25 avatar
Tak ju dofúkaj !


64.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 19:26 avatar
choď odo mňa pekelník


65.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   6. 3. 2017, 19:26 avatar
Nejdem, idem do teba, toto mi treba !


66.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 19:27 avatar
daj mi pokoj lebo zlé skončíš


67.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   6. 3. 2017, 19:27 avatar
Ja som už skončil !


54.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 19:17 avatar
vieš že Ti nič dokazovať nemusím sama vieš čo spôsobuješ

http://www.youtube.com/watch?v=yrgnI5nUdOQ Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


56.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   6. 3. 2017, 19:19 avatar
si pri zmysloch?


59.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 19:21 avatar
opýtaj sa jej prečo ma nenechá na pokoji a spôsobuje bolesť mojej duši, tým že sexuje, som cítiaca bytosť, zoberte sa kľudne aj 77 krát ale mňa medzi seba neťahajte vy dve hrozná


25.
označiť príspevok

havran
   6. 3. 2017, 16:58 avatar
veriaci-4 - to sú základy dialektiky, ktorá nakoniec vyústila do materializmu  


203.
označiť príspevok

Katarína Paškotová žena
   30. 3. 2017, 22:20 avatar
Keď mám pravdu povedať neprekáža mi ani jedno z nich, každý nech si verí v čo chce, je to čiste iba jeho osobná vec. Ak mám teda pravdu povedať najnesypatickejšie sú mi jasné že sekty, ale s tými sa ja osobne nestretávam takže nemám podľa čoho súdiť. Ale celkovo, nemusím nejak extra Kreťanstvo. Ja som bola kresťankou, cca 2 roky, a stačilo mi! Bola som veľká kresťanka, (čítala som bibliu, chodila pomáhať do kreťanských táborov, modlila sa len čo som mala voľnú chvílu). Keď som bola teda tou "veľkou" kresťankov, bola som akoby manipulovaná vierou. Ceľkovo ovplyvňovalo ma to v rôznych veciach: nemohla som robiť veci (ako napríklad nadávať) pretože som vedela že to neni správne, a že cez moje hriechy sa vzďalujem od boha atď.......... No raz som sa s mojou priateľkou (kresťanskou priateľkov, ktorá ma priviedla ku kresťanstvu) rozprávala, (v tej dobe som,sa akoby zvďalovala od kresťanstva), a náhodou som povedala: ,,bože", moja kamarátka mala hneď nejaké pripomienky ohľadne toho ako,sa vyjadrujem. Začala mi hovoriť ako,som sa zmenila atď... A od vtedy sa nebavíme. Kresťan by mal byť dobrý človek no pre veľa ľudí to neplatí, a to ma dosť zarazilo, začala som rozmýšlať nad sebou, a nakoniec som dospela k tomu že keď som bola kresťankou tak som si neužívala život, a snažila sa hľadieť na to ako byť perfektná "dcéra božia", preto iba hovorim kresťanom ak veríte v Boha (Ježiša) nerobte to iba si doserete celý život


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 15:21 avatar
Vyberte jedno náboženstvo, ale konkrétne, ktoré sa vám javí ako najlepšie. A jedno náboženstvo, ktoré sa vám javí ako najhoršie či najnebezpečnejšie. Dúfam, že v tejto téme budete odpovedať priamo, konkrétne a úprimne.


27.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   6. 3. 2017, 17:05 avatar
Najviac sa mi paci budhizmus Lebo hladaju cestu ako sa zbavit utrpenia
Najviac sa mi nepaci krestanstvo Lebo utrpenie je ich primarnou agendou


3.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 15:23 avatar
keď raz budem pohanom, bude mi prekážať keď mi budú nosiť šrúbky, matky a ostatné veci zo železa ale to bude v ďalekej budúcnosti, šrúbky, matky a veci zo železa.. symbolizuje to niečo o človeku, je to pokušenie stavbára, dnes sa tak nadáva tým, čo sa snažia - stavbári so železom


9.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 15:51 avatar
mám otázku na zvieratá, kohút alebo pes je ateista,? myslím si že kohút ale istý si nie som


10.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 3. 2017, 16:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 16:16 avatar
Žiadne,,,
Súhlasí gabriel pb


13.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 3. 2017, 16:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 16:25 avatar
Ziadne ,,,,,


17.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 3. 2017, 16:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 16:34 avatar
Aj ja som niekedy sexualne zneuzivany a čo ,,, silnejsi vyhrava ,,,


21.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 3. 2017, 16:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 16:44 avatar
Mna niekedy zneuzije moja manzelka a so velmi rad , 


31.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 3. 2017, 17:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 17:25 avatar
Podla toho aka situacia niekedy ja ju a niekedy ona mna ,,,,


37.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 3. 2017, 17:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2017, 17:35 avatar
Za tie roky som si zvykol


12.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 16:16 avatar
nesúhlasím sekta je iba hlbka daného náboženstva napríklad mám 35 rokov a stretnem na sekte dámu ktorá ma 48 rokov ona je tak vzdelaná že vie všetko naspamäť a do hlbky a na ssedení je number one a takéto s"ektárske stretnutia" sú skvelé pre tých čo majú ťažký život,, to čoho sa najviac bojíš to by si mala vyskúšať


15.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   6. 3. 2017, 16:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.68.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 20:40 avatar
nešťastie spočíva v tvojom odmietaní mojej osoby


39.
označiť príspevok

fajer
   6. 3. 2017, 17:34 avatar
Najhoršie je to kresťanské, kresťania sa vôbec nepodobajú na svojho boha Ježiša...je to len trápne divadlo, toľko zla čo napáchali za svoju existenciu, nenapáchalo žiadne náboženstvo...


69.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 20:42 avatar
želám Vám aby ste žili bez starostí aby ste milovali dotyky a nepotrebovali nasilu chodiť za inými a takto prežívali zo dňa na druhý deň


70.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 21:22 avatar
Nechce sa mi veriť, že ateisti podporujú radšej islam ako kresťanstvo. Islam najviac ohrozuje ateistov, ale ateisti nemajú odvahu a priamosť pomenovať, že sa ho boja aj nenávidia. Ak sa mýlim opravte ma. Z tejto vzorky čo ste sa vyjadrili ateisti, ďakujem za priame odpoveď. Na druhej strane chápem a už považujem za správne, že sem prídu Arabi a moslimské náboženstvo - to si prosia ateisti, a pritom by sa mali najviac báť. Ateista má na obranu seba a svoj rozum, čiže je defacto bezbranný. Kresťan má na obranu seba Pána Ježiša, Pannu Máriu a všetkých svätých a anjelov a vie, že pokiaľ sa sám nebude hanbiť, skrývať svoju vieru - vie,že nad kresťanstvom nezvíťazia moslimovia, lebo niet nad Pána Ježiša. Je vo víťažnom tíme Pána Ježiša Krista. Nenávisť a nevedomosť ateistov voči kresťanom a systemové aj systematické pľuvanie na pravé náboženstvo, oslabilo vieru mnohých, ateizmus zviedol na nepravú cestu mnohých ľudi, mnohých zviedla vlastna pýcha a údajny rozum aj vedomosti, keď si človek myslí, že vie viac ako všetci praotcovia, svätí a proroci - nuž hold voľba a slobodná vôľa.


71.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 21:30 avatar
Neprezentovali ste sa tu ako ateisti, ale väčšina je vyslovene protikresťanská. Preto presnejšie označenie je,že ste Proti-Kristovci alebo Anti-Kristovci. Ateista by mal odmietať všetky náboženstvá a každý kto má aspoň tri bunky v hlave, vie a vidí, že najnebezpečnejšie je islam a oni s neveriacimi psami ako nazývajú ateisti nemajú zľutovania, kydaním na moslimov si ateista musí počítať si tým, že si svoju hlavu ponesie pod pazuchou, alebo ho usmažia v železnej klietke. Naša spoločnosť cez prevrátené hodnoty, na ktorých sa najviac podpisuje ateizmus so všetkým neprirodzeným a obrátenými hodnotami, vytvoril neschopných jedincov- jednak myslieť, jednak brániť sa, jednak neschopných mať a chcieť deti (politika single, politika interrupcii...).


72.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 21:31 avatar
vieš milovať?


73.
označiť príspevok

Kasafran
   6. 3. 2017, 21:49 avatar
Lea_pragmaticka1,
vedz, že ja, ako vyše päťdesiat rokov exaktne presvedčený ateista, opäť vyslovujem hlboké poľutovanie nad Tvojimi "exaktnými" myšlienkovými pochodmi ústiacimi do Tvojho svetonázorového jedine pravdivého "bohom tvoreného názoru" na náš svet a vesmír, ktorého sme súčasťou...
Rešpektujem Tvoju "slobodnú/náboženskú" myšlienkovú a názorovú tvorbu, ale skutočne rád privítam Tvoje spomienky na cestu, ktorá Ťa k nej priviedla. Rád sa poučím...


74.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 21:56 avatar
V poriadku. S poľutovaním konštatujem, že nediskutuješ korektne ani k téme. Téma aj otázky sú jasné. S poľutovaním konštatujem, že máš ateisticko-materialistický svetonázor, ale rešpektuje tvoje " údajne myslenie" vysvetlí ako si prišiel na to, že svet vznikol z veľkého nič, ktoré buchlo vo veľkom tresku a všetko vzniklo a má svoj neustály pevný kolobeh a zákonitosti. Páči sa ti taký štýl odpovede, keď odpovedám tvojím štýlom. A vysvetľovať ti nebudem, nakoľko som to už viackrát robila a zasekol si sa vo svojom boľševicko-materialistickom svetonázore a nemal si ochotu ani len uvažovať inak.


75.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:03 avatar
Rovnako ťa ľutujem, lebo veda nie je to čo si sa učil v 50. rokoch minulého storočia po druhej svetovej vojne. Rovnako aj dejiny, ktoré boli sfalšované, a ktoré si sa povinne učili a biflil vo zväzáckej košeli- sú nepravdivé. Nezávislá veda aj vedci nie sú ateisti, ale sú veriaci. Veda nepopiera naopak pomaly odhaľuje Boha - nie priamo, ale cez jeho stvorenie a pôsobenie. Len zadubený človek, ktorý sa stratil v čase a má knižnicu marx-leninskej literatúry, ktorá je podfuk a ukázali to aj dejiny, keď si nevšimol, že socializmu aj komunizmus hoci ošalil mnohých ľudí a javil sa tak ľudský a ľudomilý, je podfuk. Komunisti sa hrali na malých Bohov a apoštolov, ale pozri na zverstvá a zločiny socializmu za pár desiatok rokov narobil väčšiu šarapatu na životoch a majetku ako iné filozofie a náboženstva.


76.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:04 avatar
Ako sa ti páči tvoj štýl jednania, s ktorým s tebou jednám?


77.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:06 avatar
Ešte mi vysvetli ako vysvetlíš svojím rodičom alebo deťom alebo rodine, že ich máš za zvieratá za opice, ktoré sa evoluciou zmenili na ľudí. Keď si predstavíme obrázok od Darwina ako z mora ide ryba, potom je jašter, potom je nejaká opica a z opice je človek - to sú typické ateistické, socialistické a darwinovské obrázky, ktoré si sa učil v škole. Myslím, že už si dosť veľký na to a vidíš, že žiadna ryba sa nemení na jaštera, jašter na opicu alebo nijaká opica čo sa chová zoo sa ešte nezmenila na človeka.


78.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:11 avatar
obrázok je síce paródia, ale keď tomu verí dospelý človek, ktorý je normálny a má aspoň základnú školu, potom je to maximálne poľutovaniahodné

espacio360.pe Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


79.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:14 avatar
Potom počítajte s tým, že rybka z akvária sa jedného dňa zmení na opicu a opica na človeka - tomu veria a hlásajú ateisti, ktorí hrdia rozumom, ale toto nie je rozum, ale hlúposť.


150.
označiť príspevok

asmodei muž
   7. 3. 2017, 07:12 avatar
(79.) Vzdy sa dobre na tebe pobavim ako sa pokusas vysmievat sa ateistom za ich "vieru" ked sama veris v povesti a baje napisane v dobe bronzovej hebrejskymi pastiermi koz.

Myslim si, ze si dost velka na to aby si verila v nejakeho clovekoboha, ktory chodil po vode, menil vodu vo vino, cakal ze figovnik zarodi v zime a po smrti sa vyparil do neba.


202.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 13:00 avatar
77,....Lea,zaspala si dobu? Asi nevieš ,že aj RKC už prijala evolučnú teóriu ?
Preto nerozumiem tvojej rétorike! Alebo odmietaš slová/tvrdenia/ svojej cirkvi,pápeža? Oni sa jasne k tomu vyjadrili,že Boh použil tento evolučný princíp a tak z opice vznikol človek,ktorému vraj potom dal dušu/nesmrteľnú/.
Pokiaľ viem katolíci sa už dávno zmierili s evolúciou (svojím spôsobom – p. p.). Pius XII. už v r. 1950 vyhlásil, že medzi učením o evolúcii a katolíckou doktrínou niet sporu. Ján Pavol II. to v r. 1996 potvrdil.
Viedenský kardinál Schoenborn, blízky spolupracovník Benedikta, vyvolal v r. 2005 rozruch článkom v New York Times, kde problém spresnil:
„Evolúcia v zmysle spoločných predkov môže byť pravdivá, ale evolúcia v neodarvinistickom zmysle – neriadený a neplánovaný proces – nemôže byť pravdivá.“ Teda, aj tu je fakt,že RKC verí v evolúciu so spoločnými predkami!
Aj preto čítame články ako...."VATIKÁN - Katolícka cirkev vyhlásila, že evolučná teória o pôvode druhov je zlučiteľná s Bibliou."....a podobne!
Jedna správa hovorí.....:"Arcibiskup Gianfranco Ravasi, vatikánsky minister kultúry, odmietol úvahy o ospravedlnení sa britskému bádateľovi. Vyhlásil, že katolícka cirkev Darwinove teórie nikdy neodsúdila a jeho knihy nezakázala. Katolícka cirkev biblický opis stvorenia sveta nechápe doslovne, ale len symbolicky. Evolúciu prijíma ako vedeckú teóriu a nevidí dôvod, prečo by Boh nemohol pri vytváraní človeka využiť tento proces."
Lea,....doplň si svoje vedomosti!


80.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:22 avatar
Kasafran s poľutovaním konštatujem, že najprv rypneš a si zákerný, a keď dôjde k výmene názorov a s tvojím štýlom, tak si odvážny ako Smelý Zajko v Afrike od J.C.Hronského - odporúčam prečítať. Papá a druhykrát, keď rýpeš maj odvahu aspoň diskutovať.


81.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:36 avatar
Vysvetli mi Kasafran ako sa môže normálny a slušný človek hlásiť ku komunizmu, socializmu a podporovať zabíjanie a súhlasťí so zabíjaním miliónov nevinných ľudí? To je váš humanizmus s ateizmom za pár rokov, za pár desiatok rokov milióny zabitých. Ak by vládol socializmus tak dlho ako napr. kresťanstvo, tak by nebolo na Zemi živého tvora ani živého mravca, vaša ateisticko koministická mašinéria by si podpílila konár pod sebou a aj nad všetkým živým čo sa hemži na zemi, pod vodou aj nad zemou. A túto neživotaschopnú a zabíjacku pliagu sem chcú naťahať nevzdelaní ľudia - komunismus aj s povinnou ateizáciou.

xxx
Čierna kniha komunizmu
Čierna kniha komunizmu: Zločiny, teror, represie je kniha opisujúca zločiny, ktoré jej autori považujú za zločiny komunizmu a komunistických štátov. Kniha vyšla v origináli pod názvom Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression v roku 1997 vo Francúzsku.

V knihe sa nachádzajú odhady počtov obetí socialistických štátov, ktoré v úvode knihy spísal vydavateľ Stéphane Courtois.

Sovietsky zväz 20 miliónov
Čínska ľudová republika 65 miliónov
Vietnamská socialistická republika 1 milión
Kórejská ľudovodemokratická republika 2 milióny
Kambodža 2 milióny
Štáty Východnej Európy 1 milión
Latinská Amerika 150 000
Afrika 1,7 milióna
Afganistan 1,5 milióna
Okolo 10 000 usmrtení kniha pripisuje medzinárodným komunistickým hnutiam a komunistickýkm stranám, ktoré neboli pri moci.
Kritika[upraviť | upraviť zdroj]
Rôzni historici publikujú odhady počtov obetí, ktoré sa od odhadov v tejto knihe značne líšia. Dvaja z autorov tejto knihy (Nicolas Werth a Jean-Louis Margolin) sa verejne dištancovali od odhadov obetí, ktoré v knihe uvidedol Stéphane Courtois. Predpokladajú, že Courtis bol posadnutý túžbou dosiahnuť počet 100 milionov obetí.

sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


148.
označiť príspevok

fajer
   7. 3. 2017, 07:00 avatar
Lea tvoje náboženstvo len pri príchode na naše územie povraždilo 9 miliónov Slovanov, to hovorí za všetko, náboženstvo je zlo, ktoré denno denne zabíja a vraždí....


86.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 22:44 avatar
kto pred smrťou uniká, sám zomrie..


88.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   6. 3. 2017, 22:46 avatar
Opýtam sa ťa n rovinu gabriel pb ty máš nejakú duševnú chorobu? Nič v zlom? Ale píšeš od veci a poriadne mimo. Neuraz, ale asi každý si to o tebe myslí, tak chcem vedieť odpoveď od teba.


90.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2017, 22:48 avatar
tvoja láska je viac ako všetky choroby sveta


147.
označiť príspevok

Wolfe muž
   7. 3. 2017, 06:54 avatar
Pozeram, ze cirkus tu stale zije..

Uplna stand-up comedy... show must go on


149.
označiť príspevok

veriaci-4
   7. 3. 2017, 07:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.151.
označiť príspevok

asmodei muž
   7. 3. 2017, 07:31 avatar
Odpoved na tvoju otazku ma niekolko urovni.

Vseobecne je najvacsim nebezpecenstvom pre ludi ako takych islam a undamentalisticke protestantske nabozenstva propagujuce bludy.

Osobne mi ale najvac prekaza katolicky klerus, pretoze ten sa ma najviac tyka a najviac sa mi snazi pliest sa do zivota. Laicki katolici su naopak najprijatelnejsi, lebo zvycajne nie su az tak vylizani ako ich protestantski, ortodokni a rozni letniciarski krestanski bratia.
Súhlasí lea_pragmaticka1


174.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   7. 3. 2017, 12:52 avatar
Som rada, že si sa vyjadril priamo a úprimne. Si ozajstný ateista. Ostatní ako sami ukazujú nie sú ateisti, ale Anti-Kristovia, lebo im vadí len kresťanstvo, kríž a Pán Ježiš. Ateista v princípe odmieta všetky náboženstvá a pokiaľ nie je zbabelec a vie rozmýšľať, najnebezpečnejšie náboženstvo je islám.


182.
označiť príspevok

fajer
   7. 3. 2017, 17:34 avatar
Každé náboženstvo je nebezpečné, ak sa dostane k moci, tam končí demokracia a ľudské práva, fanatik je vždy nebezpečný, hlavne taký ako ty Lea...nie je žiadny rozdiel medzi tvojim a islamskym fanatizmom...história je toho dôkazom...


165.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 08:17 avatar


166.
označiť príspevok

salbea žena
   7. 3. 2017, 10:07 avatar
vsetky vierovyznania su politikou umelej inteligencie Satan, aby vas zuslachtovali
preto teraz prichadza na rad islamska viera, Europa sa zmeni od zakladov a svet bude vyzerat podla programu Satan
ave satanas
http://www.youtube.com/watch?v=ZYYgSMqNIag Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


168.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 3. 2017, 10:16 avatar
za všetky hriechy trpím, som z Ježišovho srdca, bolesť, obeta a utrpenie


167.
označiť príspevok

salbea žena
   7. 3. 2017, 10:12 avatar
politika na Zemi vedena umelou inteligenciou je najkrutejsou politikou vsetkeho, ale vzdy zuslachti ludskeho ducha a prinavrati civilizacii lesk a slavu a je vo svojom zaklade najvyssim dobrom Satan
ave satanas


169.
označiť príspevok

Kasafran
   7. 3. 2017, 11:36 avatar
(74-81) Lea_pragmaticka1,
svojimi reakciami si ma opäť presvedčila o vysokom stupni zmanipulovania Tvojho nielen náboženského, ale aj politického vedomia. Nuž, ale čo, každý človek je predsa nejaký - jeden takový a druhý makový...
Ak si vo svojom študijnom zdokonaľovaní svojej náboženskej a antikomunistickej viery občas nájdeš voľný čas, potom Ti odporúčam stráviť ho štúdiom "Čiernej knihy kapitalizmu". Túto knihu vydala vo Francúzsku v roku 1998 skupina zložená z 30 historikov, politológov, ekonómov, novinárov, umelcov a právnikov z piatich štátov sveta. Autori v nej na konkrétnych príkladoch odhaľujú a pripomínajú históriu a podstatu zločinov kapitalizmu od jeho počiatkov. Napísali ju ako odpoveď na predtým vydané pseudovedecké ostro útočné a hanlivé Tebou citované "dielo" Čierna kniha komunizmu.
Ak si tú Čiernu knihu kapitalizmu skutočne prečítaš/preštuduješ, potom máš šancu na skutočné poľudštenie...!


170.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   7. 3. 2017, 12:01 avatar
Kasafran myslím, že nemá zmysel ti odpovedať, nakoľko si tak sfanatizovaný, že nie si ochotný ani pripustiť, že sa mýliš, a preto si neľudský a ironický. Niekedy mi je ľúto, že na teba útočia, ale sám utočíš a tvrdošijne odmietaš vidieť realitu a byť ľudským a reflektovať aj fakty o zločinoch ateizácie a komunizmu. Žiješ rigídne a si zmanipulovaný propagandou a učebnicami z 50. rokov minulého storačia. Doba pokročila a zašlá sláva komunizmu zahasla a ukázala sa jej obrátená tvár - zločiny milióny obetí za pár, pár desiatok rokov. Ale ak ti toto neotvorí oči, potom neverím, že si ľudským.


171.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 3. 2017, 12:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.172.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   7. 3. 2017, 12:47 avatar
Nerozumiem tvojmu príspevku.


173.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 3. 2017, 12:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.175.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   7. 3. 2017, 12:53 avatar
Nerozumiem ti. Ale asi sa chceš hádať.


176.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 3. 2017, 13:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.178.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   7. 3. 2017, 13:18 avatar
Rád sa miešaš a kritizuješ, ale sám nie si lepší. Preto ti nerozumiem.


179.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 3. 2017, 13:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.180.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   7. 3. 2017, 13:27 avatar
Zločinecké sú nepravdivé útoky a nenávisť čo robíš aj ostatní.


181.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 3. 2017, 13:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.183.
označiť príspevok

fajer
   7. 3. 2017, 17:35 avatar
Najviac dokážu nenávidieť , veriaci ľudia...
Súhlasí Scarlet666


177.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 3. 2017, 13:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.201.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 3. 2017, 12:46 avatar
169,....a ak bude čítať Lea knihu: " Čierna kniha kapitalizmu",....môže si prečítať hneď aj knihu ,ktorá sa teraz predáva v kníhkupectvách a to je "Čierna kniha katolíckej cirkvi" od Michaela Hebeisa!
Jedno ranou zabije hneď dve muchy! 
Súhlasí Kasafran


185.
označiť príspevok

toman
   8. 3. 2017, 03:17 avatar
Astax1 (34):

Zaujalo ma ako odsudzuješ Luthera a to, že nemal v láske "pápežencov" alebo, že nebol, podľa teba, dostatočne milý k ľuďom.

Neviem overiť tvoje citáty, takže budem iba predpokladať, že si ich nevytrhol z kontextu. Alebo, že to vôbec boli Lutherove slová.

Agresívny Ježiš
---

V podstate je to jedno, lebo Ježiš bol na tom rovnako. Spravil si bič a vyhnal tých, čo znesväcovali chrám. Tebe podobní by povedali: "Vari toto môže byť Syn Boha? Pozrite sa, aký je agresívny.".

Boh nenávidí hriech, ale zdržiava, vyčkáva, je trpezlivý. Lenže nakoniec sa jeho hnev prejaví v plnej sile. Hodí všetkých, ktorí ho nenávidia, ktorí proti nemu broja, ktorí neveria jeho Synovi, všetkých modlárov a nevercov do ohnivého jazera a bude ich tam mučiť naveky (Zjv 20,10).

Hrozný Boh
---

Boh je super agresívny voči svojim nepriateľom.

(Nah 1,2 - katolícky preklad) Pán je **žiarlivý a pomstivý** Boh, Pán je **pomstivý a plný hnevu**, Pán sa pomstí na svojich protivníkoch a chová hnev proti svojim nepriateľom.

A ľudia, ktorí sú stvorení na jeho obraz sú rovnakí. Ak niečo miluješ, nenávidíš opak. Ak miluješ svoje deti, nenávidíš tých, ktorí im ubližujú. Boh miluje svojho Syna a každý, kto ide proti nemu, toho nenávidí.

Boh je pravda a preto nenávidí každý klam. Boh je jediný Boh a preto nenávidí každú modloslužbu (Ex 20,5 - Lebo ja, Pán, tvoj Boh, **som žiarlivý Boh**).

Boh je pomstychtivý a chce odplatiť zlo zlým. O to sa vôbec nebojme, že Boh mávne rukou nad zlým. Veru nie, on odplatí.

(Pris 9,10 - katolícky preklad) Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom

Strach pred Bohom (bázeň) je počiatok múdrosti. Pretože Boh je super ultra spravodlivý. Za každý tvoj hriech a urážku Boha sa ti dostane spravodlivej odmeny. A nie, nebude to očistec. Ten ani katolícka Biblia nepozná.

Svätosť
---

Vonkajšia svätosť nikoho pred Božím hnevom nezachráni. Iba to, keď sa niekto narodí znova (porov. Jn 3,3), ho zachráni pred ukrutne a do špiku kosti spravodlivým Bohom. Iba ten, kto je umytý krvou jeho vlastného Syna (porov Ef 1,7) sa pred neho bude môcť postaviť bez strachu.

Ak očakávaš, že sa postavíš pred Boha, ukážeš na Luthera a povieš: "Aha, čo robil!" a Boh uznanlivo povie "Máš pravdu Astax1, mal si dôvod ignorovať moje Slovo, poď a buď v mojej prítomnosti naveky", tak sa mýliš.

(Hebr 10,31 - katolícky preklad) Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.


186.
označiť príspevok

asmodei muž
   8. 3. 2017, 06:34 avatar
(185.) Tak ako to je? Tvoj boh nenavidi hriech alebo hriesnika?

Myslis si ze je spravodliva odmena, ked ta za to ze sa mi budes posmievat, hodim levom do vybehu aby ta roztrhali?


188.
označiť príspevok

toman
   9. 3. 2017, 05:19 avatar
asmodei (186):

Biblický Boh nenávidí hriech, a potrestá hriešnika. Pokým nie si spasený = zachránený od jeho vlastného hnevu krvou jeho vlastného Syna, dovtedy si sám Božím nepriateľom. Si v pozícii, ktorú si si sám vybral.

(Rim 5,10) Lebo ak vtedy, **keď sme boli nepriateľmi**, boli sme smierení s Bohom skrze smrť jeho Syna...

Nepriateľ kráľa
---

Ježiš je v Biblii opakovane predstavovaný ako Pán pánov a Kráľ kráľov a Boh je často nazývaný aj Pán. Preto si predstav, že žiješ v kráľovstve a začneš aktívne brojiť proti kráľovi. Alebo si predstav, že sa aktívne podieľaš na konšpirácii, ktorej cieľom je útok na prezidenta.

Keď ťa chytia, potrestajú ťa. Tak presne tak isto je to s Bohom.

Boh ti dáva každý nový deň a každé nové ráno, aby si si uvedomil, kto si a proti komu ideš (proti brutálne silnému protivníkovi) a aby si si to rozmyslel a svoje zámery oľutoval.

Ak to urobíš, nielen, že ti je ochotný a pripravený vďaka krvi svojho Syna okamžite odpustiť, ale je pripravený zavaliť ťa duchovným bohatstvom. Keď ťa však chytí stále nepriateľsky naladeného (keď umrieš s Bohom nezmierený), tak sa ti dostane trestu.

Veľkosť trestu
---

A preto, že si urazil večného Boha, aj tvoj trest bude večný. Trest sa totiž odvíja od toho, koho urazíš. Ak dieťa, trest nie je žiadny, ak manželku, budeš mať tichú domácnosť, ak šéfa, zrejme ťa vyhodia, ak policajta, zrejme dostaneš pokutu, ak zaútočíš s nožom na prezidenta, ideš do lochu.

Takže takto nejako. Boh ti nebráni útočiť naňho. Ani ťa nezasiahne blesk, ak vyslovíš niečo proti Bohu. Boh je trpezlivý, nikam sa neponáhľa. Je dlhozhovievavý, ale...

(Nah 1,3) Hospodin je dlhozhovievajúci a veľký čo do sily, ale **nijakým činom neoprostí vinného viny**

Nemáš silu
---

Si (nielen ty) v patovej situácii. Pred Bohom nemáš kam ujsť. On ťa stvoril, vidí ťa, vie o tebe úplne všetko. A jedine tvoja vlastná pýcha ti môže zabrániť pokoriť sa pred ním a uznať, že nemáš na to, aby si sa postavil zoči voči nemu.

Pritom Boh toho zase nechce tak veľa. Nežiada ťa žiť dokonalý život, aby ťa zaň odmenil. Žiada tvoju pokoru a žiada uznať, že on je Pán a ty nie si. Satan naopak robí všetko preto, aby si to neuznal, aby si sa vo svojej pýche vzoprel proti Bohu.


189.
označiť príspevok

asmodei muž
   9. 3. 2017, 07:34 avatar
(188.) Ty aj uprimne veris tomu co si tu popisal?

Nie je hnev jednym zo smrtelnych hriechov? A nenavist je este horsia nez hnev. Tvoj boh je len malicherny narcisticky psychopat co sa rad hadze o zem ako male dieta aby sa mu dostalo pozornosti podla jeho skutkov opisanych v biblii.

V zmienovanom biblickom pribehu sa nejake deti vysmievali nejakemu knazovi ci kto to bol do plesivcov a za to ich tvoj boh nechal roztrhat medvedicami. To sa ti zda ako porovnatelne s utokom nozom na prezidenta? Taky trest sa ti zda byt primerany a spravodlivy? Uvedomujes si ako smiesne a zaroven uboho tvoja apologeza vyznieva?

Ludia ako si ty ma len utvrdzuju v mojom presvedceni. Tvojmu bohu robis [sic] medvediu sluzbu. Clovece, keby aj tvoj boh bol skutocny, ver tomu ze radsej zhnijem v pekle ako sa stretnut v nebi s psychopatom ako si ty (teda ak ma tvoj boh len stipku rozumu, tak taki ako ty sa do neba nedostanu ani nahodou).
Súhlasí Kasafran


190.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 3. 2017, 07:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.191.
označiť príspevok

toman
   9. 3. 2017, 10:02 avatar
asmodei (189):

To, čo ti predkladám ako námet na úvahu je to, že Boh je mimo nášho systému, našich merítok. Ak aplikuješ ľudské pravidlá na Boha, tak ti to vždy vyhodí nesprávny výsledok. A teda, že Boh jedná nespravodlivo, narcisticky, nesprávne, egoisticky a neviem ako.

To zároveň znamená, že ty súdiš Boha na svojej úrovni a neuvedomuješ si, že nie ty si sudca, ale On. Uveril si satanovej lži (Gn 3,5) a posunul si seba do pozície sudcu a Boha do pozície súdeného.

Výborne tento posun vidieť na tom, keď deti súdia rodičov. Odsúdia ich, že niečo neurobili tak ako to vyžadujú ich merítka. Nerozumejú, prečo sú rodičia tak narcistickí, že ich musia poslúchať. Nerozumejú, prečo rodičia neurobili niečo tak ako to podľa nich malo byť.

Nerozumejú, lebo na to nemajú kapacitu. Nevedia a nevidia veci v súvislostiach. Ty si na tom rovnako. Ako človek (stvorenie, niečo, čo bolo vyrobené) súdiš Boha (stvoriteľa, toho, kto ťa vytvoril). Pavol o tom píše v Rimanom 9.

Stret názorov
---

Nedorozumenie, ktoré tu máme vychádza z toho, že ja ti ukazujem veci a tvoju situáciu z pohľadu Boha a ty mi ukazuješ veci a Boha z pohľadu človeka.

Ak Boh existuje, čo myslíš, nechá sa tebou nedokonalým a súvislosti nevidiacim stvorením súdiť? Alebo skôr tebe nakoniec otvorí oči a dá ti tie súvislosti poznať?

Potom pochopíš, lenže potom už bude neskoro

Nemusíš akceptovať to ako ťa vidí Boh, ale to je iba naivné strkanie hlavy do piesku.

Ako keď považuješ svojho šéfa za idiota a neschopného. A raz mu to povieš. Čo myslíš, uznanlivo prikývne a zvýši ti plat? Alebo ťa vyrazí a popritom ti povie, že nevidíš súvislosti.


192.
označiť príspevok

asmodei muž
   9. 3. 2017, 11:41 avatar
(191.) Predstava boha, ktory je mimo nasho systemu je nepouzitelny ako etalon cohokolvek podla porekadla vodu kaze vino pije. Tvoja moralka potom zdegeneruje do podoby konaj to, co chce boh a nehlad sa na to, co z toho vyplyva. Na to ako tato doktrina fungovala ti najlepsie odpovie historia zversteiv vykonanych pod zastavami roznych nabozenstiev. Boh sam o sebe pise ze je ziarlivy, ze je tvorcom zla a podobne veci. A ano mas pravdu, vsetko su to ludske predstavy o bohu, pretoze samotny boh je iba vyplodom ludskej predstavivosti a tieto predstavy jednoznacne odzrkadluju tuzby ludi v dobach, kedy bola biblia napisana.

Kazdy sudi, aj ty. Na tom nie je nic zle a je to uplne prirodzene. Vyhovarat sa na nevedomost mohli iba Adam a Eva kym nezjedli ovocie zo stromu poznania. To poznanie musi nutne pochadzat od boha, cize iba on je zodpovedny za sposob myslenia ludi a bol by za hlupaka, keby za uvazovanie cloveka trestal.

A kto si ty, ze mi ukazujes moju situaciu z pohladu boha?! Si ti vari nejaky jeho poskok, ktoremu bola zjavena "pravda"? A ze kto tu potom predvadza nadutost. Bezne nesuhlasim so svojim sefom a dam mu to patricne najavo. O tom su diskusie, sme profesionali, a nezatazujeme sa trapnym urazanim sa ak jeden druheho opravnene kritizujeme. A neocakavam odmenu za to, ked dokazem sefovi ,ze a mam pravdu a on sa myli a sef ma netresta za to, ked mi ukaze ze ja sa mylim a on mal pravdu. Ja nie som pes aby som potreboval potlapkavat po hlave za dobre skutky a trestat za chyby.
Súhlasí Kasafran


194.
označiť príspevok

elemír muž
   9. 3. 2017, 15:17 avatar
Asmodeui, ani ty sa neposereš, lebo ako si nevyberá dieťa rodiča, tak si človek nemôže vybrať iného boha, len toho, z ktorého zákonov a moci sa zrodil. Patríš mu ako všetko tu na zemi a v celom vesmíre a môžeš sa začať hádzať o zem.
A nie si jediný, je vás 85%.


195.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 3. 2017, 15:19 avatar
Myslis toho boha co vymysleli zidia? Tak toho mozem vies co


196.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   9. 3. 2017, 15:19 avatar
Stribog mu nakope prdel


199.
označiť príspevok

asmodei muž
   10. 3. 2017, 07:11 avatar
(194.) Smiesne zabavne tieto tvoje nabozenske bludy.


200.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 3. 2017, 10:20 avatar
194. Ako vieš, že dieťa si nevyberá rodiča? :-)


197.
označiť príspevok

Kasafran
   9. 3. 2017, 16:30 avatar
194) Elemír,
očakávam, ba priam Ťa žiadam, aby si si svoj objav boha, zo "zákonnej moci" ktorého si sa zrodil, dal čím skôr patentovať! Pretože, ak tak čím skôr nespravíš, potom Ti hrozí akútne nebezpečenstvo, že budeš predbehnutý tisíckami vynálezcov/objaviteľov Tvojho razenia, ktorí veria v iných bohov...
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 10:54,  Juraj Draxler pred 41 minútami "Transparentná" vláda utajuje, čo sa dá....
dnes, 10:53,  Kto ovláda digitálne systémy, ovláda ľudí? :)
dnes, 10:46,  Toto je suterénová žumpa , ktorá pod rúškom hesla o rozkrádaní bývalými politikmi ,...
dnes, 10:42,  Keď takto dokážu klamať v čom ešte nehovoria pravdu? Rozkradajú aj naše miliardy?...
dnes, 10:40,  Vychádza najavo, že vláda klame a podvádza tak, že nadsadzuje počty infikovaných ....
dnes, 10:36,  Po námietkach menších miest voči číslam o testovaní sa vyslovil nakoniec i primátor...
dnes, 10:18,  Ten čas pre seba nachádzam v noci, ked zaspím - a trvá mi to cca 5 až 9 hodín potom......
dnes, 09:40,  1 a uz je tu tema ktorá mi zmizla co je pranajáma? kazdy by si mal najst cas pre seba...
dnes, 09:36,  13 nie je to vsak take jednoduche, najskor tomu porozumiet, nájst cestu k sebe *03
dnes, 09:35,  planéta Zem je preľudnená, lebo ekonomika nie je nastavená pre všetkých, keby každý...
dnes, 09:31,  14 k dnesnej rannej tvojej uprimnej výpovedi dodám, ze rozumne na to ides, kazdy by si mal...
dnes, 09:30,  na zmenu sa je potrebné pripraviť, lebo zmena môže znamenať aj koniec, kto nie je...
dnes, 09:27,  Atlas mraků CZ - oficiální český HD trailer (2012)
dnes, 09:07,  vládca ticha, KungFuPanda, a ranné slniečko pred pol deviatou na streche ..rastieš a...
dnes, 09:05,  Dusan Fajnor, zmizla ti dnesna ranna téma, zmizla?
dnes, 08:29,  Instamag je moderný podvodník, ktorý si pýta peniaze, službu spúšťa o týždeň neskor a...
dnes, 08:24,  A mám tu ďalšiu zmenu a to hneď ráno. Presunul Som pranajámu a tréning mozgu na večierku...
dnes, 08:08,  Meaculpa... kasika To nie ja..... to s ludo vit... To je klasická odpoveď RKC. To nie ja...
dnes, 07:53,  tie listy bolia už iba v spánku, čo sa nedá vyspať...
dnes, 07:34,  Mozno si davas otazku ako namocim to co nevidim? Odpoved znie...presne tak ako veríš v to v...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
I v pekle dobre, keď máš strýca diabla.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(433 420 bytes in 1,003 seconds)