Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Katolícka cirkev má moc zatvoriť nebeské kráľovstvo pre protestantov.

109
reakcií
215
prečítaní
Tému 1. júla 2020, 19:39 založil tomas12345.

podobné témy:1.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   1. 7. 2020, 19:39 avatar
Darmo sa protestanti snažia odčleniť od katolíckej cirkvi, darmo si myslia že mimo katolíckej cirkvi dojdu ku spáse, pokial sa katolícka cirkev rozhodne zatvoriť nebeské kráľovstvo pre protestantov, tak pre nich nebeské královstvo bude zatvorené - nevstúpia don. Svoje tvrdenie viem aj dokázať :

1) Evanjelium podľa Matúša 16:18
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Ježiš zmenil Petrovo meno na Kéfas, čo znamená skala Jn 1:42. Ježiš teda postaví svoju cirkev na Petrovi (skale) a skala predstavuje pevný základ, bez ktorej sa celá stavba zrúti :

Evanjelium podľa Matúša 7:25
Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale NEZRUTIL SA, lebo mal základy na SKALE.

Skala teda predstavuje pevný základ, na ktorom celý dom stojí. Bez pevného základu sa celý dom zrúti, a teda bez Petra by sa celá cirkev zosypala a nemohla by existovať. Tu sa ukazuje Petrov primát. ostatní apoštoli predstavovali len základ budovania - stavbu postavenej na skale. Lenže ked vytiahnem zopár tehál zo stavby, dom sa nezrúti, ale ked pohnem pevným základom - skalou, celý dom sa zrúti a zostane z neho len VELKE RUMOVISKO. Mt 7:27

Niekto však može namietnúť že skalou je Ježiš (Ef 2:20). To je samozrejme pravda, lenže musíme si uvedomiť že Ježiš sa nachádza jedine v Petrovej cirkvi, a preto sa Petrova cirkev premenila na Ježišovu cirkev a stala sa skalou. Peter sa teda nestal skalou sám od seba, ale tým, že (iba) do Petrovej cirkvi vstúpil Ježišov Duch.
===================================================================================================

Mal Peter svojich nástupníkov ?

Niektorí však povedia : " v poriadku, jedine Petrovi Ježiš zveril kľúče nebeského královstva, jedine jemu povedal "pas moje ovce", jedine jemu povedal "na tebe postavím svoju cirkev" lenže toto všetko sa týkalo len Petra, a nikoho iného, žiadnych jeho nástupcov. "
Lenže to nie je pravda :

Kniha proroka Izaiáša 22 : 14-22

"14 I zaznelo mi v ušiach, Pane zástupov: „Veru vám nebude odpustený tento hriech, pokiaľ neumriete“ - hovorí Pán, Jahve zástupov. 15 Toto hovorí Pán, Jahve zástupov: „Choďže k tomu úradníkovi, k SOBNOVI, správcovi domu: 16 »Čože tu máš a kohože tu máš, že si si tu vytesal hrob?« Vysoko vytesal svoj hrob, v skale si vydlabal príbytok. Hľa, Pán ťa rozmachom odvrhne, silák, a pevne ťa zohne, 18 silno ťa zakotúľa, ako sa kotúľa lopta do šírošírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje skvostné vozy, ty hanba domu tvojho pána! 19 Odstránim ťa z tvojho miesta a zvrhnem ťa z tvojho postavenia. 20 V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, syna Helkiáša, 21 a oblečiem ho do tvojho rúcha, opášem ho tvojím pásom a dám mu do rúk tvoju MOC. I BUDE OTCOM OBYVATEľOM JERUZALEMA A JUDOVHO DOMU 22 Dám mu na plece KLUC DAVIDOVHO DOMU, keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí."

Sobna je správca kralovskeho domu (dnes by sme asi povedali premiér) Izraelského krála a dediča Davidovho tronu Ezechiáša. Sobna má však byť nahradený Eliakimom, ktorý prevezme Dávidove klúče od Sobnu, a tým i všetku moc s tým spojenú ( moc zatvárať a otvárať, otec cirkvi)

Podobná situácia nastala aj u Petra. Ježiš dal Petrovi svoje kľúče (Dávidove kľúče) od nebeského kráľovstva, a s nimi aj celú moc s nimi spojenú. Peter sa teda stal správcom nebeského kráľovstva, a ako už z Písma a historie vieme, spravcovska úloha (moc kľúčov) bola prenosná a dedila sa z generácie na generáciu. Tak ako moc Dávidových kľúčov a správcovstvo Sobna prevzal Eliakim, tak isto aj Petrove správcovstvo a moc Dávidových kľúčov prevzali jeho nasledovníci. Rímska cirkev (Petrovi nástupcovia) teda majú podobne ako u Eliakima moc kľúčov, zatvárať a otvárať, (Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“) a teda ked sa RKC rozhodne zatvoriť nebeské kralovstvo pre tých čo sú mimo cirkvi ( už to i spravila - dogma o mimo cirkvi niet spásy,) nebeské královstvo pre nich bude zatvorené.

Protiargumenty :

Ježiš dal moc rozväzovať a zväzovať, aj ostatným apoštolom a nie len Petrovi.

Mt 18:18 - Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.

Odp : Ano, to však nič nemení na fakte, že moc kľúčov a správcovstvo nebeského kráľovstva s tým spojené je prenosne, a teda znamenalo by to, že nielen Petrovi nástupcovia, ale aj nástupcovia ostatných apoštolov majú moc kľúčov ktoré v sebe zahrnuje (odpúštať hriechy, vylučovať z cirkvi, vykladať Písmo, atd). Ok, to by však ale stále znamenalo, že len katolícka cirkev dostala moc klúčov, pretože len katolícka cirkev dokáže preukázať apoštolskú postupnosť, a teda že len jej povod siaha k apoštolom.

Lenže ked moc klúčov dostala aj rímskokatolícka aj pravoslávna cirkev (obidve dokážu preukázať apoštolsku postupnosť) ktorá z nich má vyššie postavenie ? No podla všetkého rímskokatolícka, pretože Ježiš len Petrovi povedal "pas moje ovce", "na tebe postavím svoju cirkev", len Petrovi odovzdal Dávidov klúč (i ked moc z neho mohli využívať i ostatné cirkvi ktoré sa spojili s rímskou cirkvou, ale ked sa od nej odpojili prestalo toto platiť, a tie cirkvi sa zrútili a stalo sa z nich rumovisko, pretože sa odtrhli od pevného nevyhnutného základu - Petrovej cirkvi - skaly) len Petra nazval "skalou" (pevným nevyhnutným základom), a je ešte mnoho dalších vecí (napr. Písmo hovorí o Petrovi ako o najväčšom apoštolovi).

Záver : Robte pokánie a zmierte sa s rímskokatolíckou cirkvou, inak do nebeského královstva nevstúpite, pretože nebeské kralovstvo bude pre vás zavreté. Dávidove klúče ktorými disponuje Rímska cirkev, vám nebeské kráľovstvo zavrú.

Mt 18:18 - Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.

tlg.estranky.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
v téme Pápež a cirkev píšete :

1) "Rímskokatolícka cirkev zakladá svoju nadradenosť nad ostatnými cirkvami na Ježišovom výroku adresovanom Petrovi v evanjeliu Matúša 16,18: A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev"

Nielen na tomto verši, ale aj na Ján 21,15-17 :
"Pas moje ovečky."

2) "Problém je však v tom, že Ježiš Petrovi nepovedal: "ty a tvoji nástupcovia ste skala na ktorej zbudujem svoju cirkev", ale povedal LEN o Petrovi samotnom: "ty si Peter, Skala a na tej skale zbudujem svoju cirkev". A to je rozdiel! -Ježiš neprikázal Petrovi, aby po sebe ustanovil nástupcu, ktorý bude ďalšou "skalou". Nikde nečítame, že by sa tak stalo. -Povedal len Petrovi "ty si skala", a nepovedal to už nikomu ďalšiemu!"

Priamo to nepovedal, ale dá sa to vyčítať nepriamo.
Ježiš povedal Petrovi "pas moje ovce", a ked povedal "moje ovce" je očividné, že tým myslel všetkých veriacich (por. Ez 34:6, Ez 34:8, Jn 10:27). Lenže Peter tento Ježišov príkaz osobne nesplnil, pretože Peter bol len jedným z mnohých pastierov stáda, a pásol len NIEKTORE ovce. Lenže Ježišov príkaz sa musí splniť, a kedže to nesplnil apoštol Peter, museli to splniť Petrovi nástupcovia. Peter teda osobne za svojho života Ježišov príkaz nesplnil, no prišiel do Ríma a tam založil rímsku cirkev a ustanovil svojich nástupcov - rímskeho biskupa (pápeža)m a títo Petrovi nastupcovia splnili Ježišov príkaz, ked si nárokovali a chopili sa učenia všetkých veriacich. Peter teda Ježišov príkaz nesplnil, ale zariadil to tak, aby tento príkaz splnili jeho nasledovníci. Ciže Petrovi nasledovníci sú nevyhnutný, inak by Peter nesplnil Ježišov príkaz, pretože Ježiš povedal len Petrovi "pas moje ovce".

3) "Ako prvý začal kázať pohanom a obrátili sa všetci v dome rímskeho stotníka Kornélia. To sa zhoduje s Ježišovými slovami ktoré mu predtým povedal: "dám ti kľúče nebeského kráľovstva" (Mat.16,19) -Kľúčami otvárame dvere. Peter otvoril dvere veciam, ktoré tu predtým neboli, ktoré pred ním nikto nezačal. Peter rozbehol cirkev v Izraelskom národe i medzi Pohanmi. (presnejšie Boh cez Petra) -Toto Petrovo prvenstvo však patrilo len Petrovi a nikomu inému."

Ciže tvrdíš že Petrove klúče mali jedinú funkciu v prvotnom otváraní nebeského kráľovstva (spásy) pre veriacich a prvotnom rozbehnutí cirkvi ? Lenže to nie je pravda. Prvotné otvorenie nebeského kralovstva (spásy) sa predsa už odohralo za Mojžiša, kedy lud dostal Zákon, na základe ktorého, ak bude dodržiavať, bude spasený. Takisto prvá Božia cirkev, sa (prvý krát otvorila) rozbehla už za Mojžiša, kedy židia uzavreli s Bohom na Sinaji zmluvu a stali sa teda Jeho cirkvou. Nebeské kráľovstvo (spása) a cirkev, boli už v Petrových časoch dávno rozbehnuté (otvorené), Peter teda nič neotváral ako prvý. A keby aj cirkev a nebeské kralovstvo nebolo v Novom Zákone ešte otvorené (čo však nie je pravda) tak, v Novom Zákone to bol Ježiš ktorý ako prvý otvoril nebeské kráľovstvo a vybudoval cirkev a nie Peter.

Odovzdanie kľúčov od domu alebo mesta znamenalo odovzdanie moci (právo otvárať a zatvárať, vpúšťať a vylučovať). Najvyššia Petrova moc zahrňuje v sebe moc kľúčov, moc viazať a rozväzovať, čo obrazne označuje skutočnú úplnú a najvyššiu právomoc a autoritu v Cirkvi


41.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:52 avatar
1 Tomasko vsetko je to pjekne
Len nebud len chladny katolik ale odpustajuci katolik
A hlavne bud lutostivy k tym ktori sa chcu spasit nie cez cirkev ale cez KRISTA
Súhlasí Temnýmyseľ


45.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 20:56 avatar
Až mi slzy vyhŕkli pán veľkomožný.     


48.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:58 avatar
Ja len ze katolici nejak neberu ohlad na pohanov
musim sa stat o5 pavlom ako pred 1970 rokmi
Ucitelom pohanov
Boh mi neraz povedal ze mam ulohu ale ked vidim co sa deje - srdce mi trha a nechcem sa nejako handrkovat ale mozno si to premyslim bo nejak tomasko vytrca rozky s tou svojou cirkvou


50.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 21:00 avatar
Daj mu po hlave a rohoch!! Aby nekríval.
JA som asi neviem čo podľa vašich definícii.     Možno pohan, možno katolík, možno iba neveriaci, neviem.   
Dodrbali ste ma na body.
Súhlasí djjaro


52.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:02 avatar
Ty si Brat v kristu
Len sa tak nechces javit ale podvedome tiez obcas prefuknes kazdeho niekedy aj mna    
Súhlasí Temnýmyseľ


56.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 21:10 avatar
Toto oslovenie brat v Kristusom pomerne často adresoval Fotoonovi a občas Ondrejovi.  Nebrali ma tak, to preto píšem, že som z vás zmätený 
Snažím sa, aby ste nezaspali na vavrínoch a občas tu urobím prievan, ale potom mávam zápal očných spojiviek a asi nevidím všetko tak ako sa mi to má javiť.  


57.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:12 avatar
Nik z df-KAROV  tu nieje zbytocne
A ty tiez mas cosi do seba aj DO -NAS 
Súhlasí Temnýmyseľ


61.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 21:13 avatar
JA mám hlavne do vás.    
Šípov na dlhé desaťročia.  
Súhlasí djjaro


80.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 7. 2020, 21:53 avatar
T: Katolícka cirkev má moc zatvoriť nebeské kráľovstvo.

Takú istú moc má aj Pravoslávna cirkev. Čudujem sa, že si členom chybnej cirkvi. Prečo nejdeš do pravej, skutočnej cirkvi? Do Pravoslávnej. Tá drží líniu od Krista.


81.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 7. 2020, 21:54 avatar
Lebo katolíci sú heretici.


82.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 7. 2020, 21:54 avatar
Mali pápeža i protipápeža, mali aj troch pápežov naraz, jeden sídlil tam, a druhý tu. Hokejisti v kresťanstve.


83.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:57 avatar
Aj katolici su v pohode ked si nerobia ziadne zasluhy vyvolenych - v tom je ich skuska -


98.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 7. 2020, 23:36 avatar
+, ....Skoro všetko zle. Napríklad to znázornenie o "základoch". To poukazuje, že musíme uplatňovať to, čo sa učíme z Biblie. A vôbec to nemá súvis s tým čo píšeš. Citujem: ..... "A každý, kto počuje tieto moje slová a nekoná podľa nich, bude prirovnaný k pochabému mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. " A samozrejme , platí to aj naopak. Ak konáme podla toho čo sme získali hlbším štúdium Biblie, ..... tak náš "dom" obstojí aj v "búrke".
Teda, dané znázornenie nemá nič spoločné s Petrovým primátom! 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
                                

Na akej skale je postavená cirkev?
---------------------------------------------------
Ak by Ježiš pred všetkými apoštolmi zveril Petrovi nadradené postavenie, potom prečo sa neskôr opakovane hádali o to, kto je medzi nimi najväčší? (Marek 9:33–35; Lukáš 22:24–26)
Po druhé,........ apoštol Pavol neskôr ukázal, že tým skalným masívom je Ježiš Kristus, nie Peter. (1. Korinťanom 3:11; 10:4)
Citujem: .... " Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus". 1 Kor.3,11 /kat.preklad/
Citujem .... "a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus".
Po tretie, o niekoľko desaťročí sám Peter napísal, že Ježiš je dávno predpovedaným „základným rohovým kameňom“, ktorý si vyvolil Boh, a tým ukázal, že si nemyslí, že tým skalným masívom je on sám. (1. Petra 2:4–8)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Keďže však Petrovo meno znamená ..... „skala“, niektorí tvrdia, že Ježiš myslel naňho, keď hovoril o skalnom masíve.
No Petrovo meno nie je synonymom slova ...... „skalný masív“, ktoré je použité v tom istom verši.
Petrovo meno znamená ..... kus skaly“ a je to podstatné meno mužského rodu, kým slovo preložené ako „skalný masív“ je podstatné meno ženského rodu.
Teda ako treba chápať Ježišove slová? Ježiš v podstate Petrovi povedal: ....... „Ty, ktorého nazývam Peter, čiže skala, si rozpoznal pravú totožnosť ‚skalného masívu‘, Krista, ktorý bude slúžiť ako základ kresťanského zboru.“
A zrejme nikto nepochybuje o tom, čo opäť tvrdí Biblia, že ..... "Kristus je hlavou zboru" /cirkvi/.               


110.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   2. 7. 2020, 18:43 avatar
98)

Napríklad to znázornenie o "základoch". To poukazuje, že musíme uplatňovať to, čo sa učíme z Biblie. A vôbec to nemá súvis s tým čo píšeš. Citujem: ..... "A každý, kto počuje tieto moje slová a nekoná podľa nich, bude prirovnaný k pochabému mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. " A samozrejme , platí to aj naopak. Ak konáme podla toho čo sme získali hlbším štúdium Biblie, ..... tak náš "dom" obstojí aj v "búrke"."

Ježiš povedal že ten kto počúva Jeho slová, tak ako keby si postavil dom na skale. Skalu teda použil na znázornenie toho čoho symbolom je, je symbolom pevnosti, nevyhnutnosti na prežitie. A Ježiš nazval Petra skalou. ved skalou sa nazýval aj Ježiš, a to len poukazuje že skala je naprosto nevyhnutný základ Cirkvi, bez ktorej sa Cirkev zrúti, bez Petra by sa teda cirkev zrútila.

"Na akej skale je postavená cirkev?"

Na Ježišovi, lenže Ježiš sa nachádza výlučne v Petrovej cirkvi, a aj preto nazval Ježiš Petra skalou.
---------------------------------------------------
"Ak by Ježiš pred všetkými apoštolmi zveril Petrovi nadradené postavenie, potom prečo sa neskôr opakovane hádali o to, kto je medzi nimi najväčší? (Marek 9:33–35; Lukáš 22:24–26)"

Pretože v tom čase ešte neboli naplnení Duchom Svätým a nerozumeli ešte všetkým Ježišovým slovám.

"Po druhé,........ apoštol Pavol neskôr ukázal, že tým skalným masívom je Ježiš Kristus, nie Peter. (1. Korinťanom 3:11; 10:4)
Citujem: .... " Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus". 1 Kor.3,11 /kat.preklad/"

Peter sám o sebe nemože byť skalou, lenže ked sa v Petrovej cirkvi ako jedinej nachádza Ježiš, tak sa Petrova cirkev stane skalou - skalným masívom. Ježiš povedal o Petrovi "Ty si Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev," jasne tu teda Ježiš povedal že Peter je skalou. Takže nemá zmysel hovoriť že Peter skalou nie je.

"Po tretie, o niekoľko desaťročí sám Peter napísal, že Ježiš je dávno predpovedaným „základným rohovým kameňom“, ktorý si vyvolil Boh, a tým ukázal, že si nemyslí, že tým skalným masívom je on sám. (1. Petra 2:4–8)"

To je samozrejme pravda že Ježiš je skalou, a Peter by nemohol povedať sám o sebe že je skalou, pretože Peter je len Peter, lenže ak Ježiš Kristus vstúpi do Petrovej cirkvi, tak sa Peter a jeho cirkev stanú skalou. Peter sa stal skalou tým, že Ježiš Kristus vstúpil do Petrovej cirkvi.

"Keďže však Petrovo meno znamená ..... „skala“, niektorí tvrdia, že Ježiš myslel naňho, keď hovoril o skalnom masíve.
No Petrovo meno nie je synonymom slova ...... „skalný masív“, ktoré je použité v tom istom verši.
Petrovo meno znamená ..... kus skaly“ a je to podstatné meno mužského rodu, kým slovo preložené ako „skalný masív“ je podstatné meno ženského rodu."

Meno Kéfas znamená skalný masív, ale len slovo Petros znamená skalka. Každopádne však verš hovorí jasne :
"A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala," Ježiš teda nazýva Petra skalou, a nie skalkou.

"Teda ako treba chápať Ježišove slová? Ježiš v podstate Petrovi povedal: ....... „Ty, ktorého nazývam Peter, čiže skala, si rozpoznal pravú totožnosť ‚skalného masívu‘, Krista, ktorý bude slúžiť ako základ kresťanského zboru.“

Tak toto je riadne prekrútený výklad. Ak o niekom poviem že je skala, a na tej skale vybudujem cirkev, určite nikoho ani len nenapadne to vykladať tak, že to znamená že dotyčný rozpoznal pravu totoznost skalneho masívu.


2.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   1. 7. 2020, 19:41 avatar
OZNAM :

Prvý príspevok som omylom skopíroval dlhší ako bol povodne : Tu je teda povodny príspevok :

Darmo sa protestanti snažia odčleniť od katolíckej cirkvi, darmo si myslia že mimo katolíckej cirkvi dojdu ku spáse, pokial sa katolícka cirkev rozhodne zatvoriť nebeské kráľovstvo pre protestantov, tak pre nich nebeské královstvo bude zatvorené - nevstúpia don. Svoje tvrdenie viem aj dokázať :

1) Evanjelium podľa Matúša 16:18
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Ježiš zmenil Petrovo meno na Kéfas, čo znamená skala Jn 1:42. Ježiš teda postaví svoju cirkev na Petrovi (skale) a skala predstavuje pevný základ, bez ktorej sa celá stavba zrúti :

Evanjelium podľa Matúša 7:25
Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale NEZRUTIL SA, lebo mal základy na SKALE.

Skala teda predstavuje pevný základ, na ktorom celý dom stojí. Bez pevného základu sa celý dom zrúti, a teda bez Petra by sa celá cirkev zosypala a nemohla by existovať. Tu sa ukazuje Petrov primát. ostatní apoštoli predstavovali len základ budovania - stavbu postavenej na skale. Lenže ked vytiahnem zopár tehál zo stavby, dom sa nezrúti, ale ked pohnem pevným základom - skalou, celý dom sa zrúti a zostane z neho len VELKE RUMOVISKO. Mt 7:27

Niekto však može namietnúť že skalou je Ježiš (Ef 2:20). To je samozrejme pravda, lenže musíme si uvedomiť že Ježiš sa nachádza jedine v Petrovej cirkvi, a preto sa Petrova cirkev premenila na Ježišovu cirkev a stala sa skalou. Peter sa teda nestal skalou sám od seba, ale tým, že (iba) do Petrovej cirkvi vstúpil Ježišov Duch.
===================================================================================================

Mal Peter svojich nástupníkov ?

Niektorí však povedia : " v poriadku, jedine Petrovi Ježiš zveril kľúče nebeského královstva, jedine jemu povedal "pas moje ovce", jedine jemu povedal "na tebe postavím svoju cirkev" lenže toto všetko sa týkalo len Petra, a nikoho iného, žiadnych jeho nástupcov. "
Lenže to nie je pravda :

Kniha proroka Izaiáša 22 : 14-22

"14 I zaznelo mi v ušiach, Pane zástupov: „Veru vám nebude odpustený tento hriech, pokiaľ neumriete“ - hovorí Pán, Jahve zástupov. 15 Toto hovorí Pán, Jahve zástupov: „Choďže k tomu úradníkovi, k SOBNOVI, správcovi domu: 16 »Čože tu máš a kohože tu máš, že si si tu vytesal hrob?« Vysoko vytesal svoj hrob, v skale si vydlabal príbytok. Hľa, Pán ťa rozmachom odvrhne, silák, a pevne ťa zohne, 18 silno ťa zakotúľa, ako sa kotúľa lopta do šírošírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje skvostné vozy, ty hanba domu tvojho pána! 19 Odstránim ťa z tvojho miesta a zvrhnem ťa z tvojho postavenia. 20 V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, syna Helkiáša, 21 a oblečiem ho do tvojho rúcha, opášem ho tvojím pásom a dám mu do rúk tvoju MOC. I BUDE OTCOM OBYVATEľOM JERUZALEMA A JUDOVHO DOMU 22 Dám mu na plece KLUC DAVIDOVHO DOMU, keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí."

Sobna je správca kralovskeho domu (dnes by sme asi povedali premiér) Izraelského krála a dediča Davidovho tronu Ezechiáša. Sobna má však byť nahradený Eliakimom, ktorý prevezme Dávidove klúče od Sobnu, a tým i všetku moc s tým spojenú ( moc zatvárať a otvárať, otec cirkvi)

Podobná situácia nastala aj u Petra. Ježiš dal Petrovi svoje kľúče (Dávidove kľúče) od nebeského kráľovstva, a s nimi aj celú moc s nimi spojenú. Peter sa teda stal správcom nebeského kráľovstva, a ako už z Písma a historie vieme, spravcovska úloha (moc kľúčov) bola prenosná a dedila sa z generácie na generáciu. Tak ako moc Dávidových kľúčov a správcovstvo Sobna prevzal Eliakim, tak isto aj Petrove správcovstvo a moc Dávidových kľúčov prevzali jeho nasledovníci. Rímska cirkev (Petrovi nástupcovia) teda majú podobne ako u Eliakima moc kľúčov, zatvárať a otvárať, (Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“) a teda ked sa RKC rozhodne zatvoriť nebeské kralovstvo pre tých čo sú mimo cirkvi ( už to i spravila - dogma o mimo cirkvi niet spásy,) nebeské královstvo pre nich bude zatvorené.

Protiargumenty :

Ježiš dal moc rozväzovať a zväzovať, aj ostatným apoštolom a nie len Petrovi.

Mt 18:18 - Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.

Odp : Ano, to však nič nemení na fakte, že moc kľúčov a správcovstvo nebeského kráľovstva s tým spojené je prenosne, a teda znamenalo by to, že nielen Petrovi nástupcovia, ale aj nástupcovia ostatných apoštolov majú moc kľúčov ktoré v sebe zahrnuje (odpúštať hriechy, vylučovať z cirkvi, vykladať Písmo, atd). Ok, to by však ale stále znamenalo, že len katolícka cirkev dostala moc klúčov, pretože len katolícka cirkev dokáže preukázať apoštolskú postupnosť, a teda že len jej povod siaha k apoštolom.

Lenže ked moc klúčov dostala aj rímskokatolícka aj pravoslávna cirkev (obidve dokážu preukázať apoštolsku postupnosť) ktorá z nich má vyššie postavenie ? No podla všetkého rímskokatolícka, pretože Ježiš len Petrovi povedal "pas moje ovce", "na tebe postavím svoju cirkev", len Petrovi odovzdal Dávidov klúč (i ked moc z neho mohli využívať i ostatné cirkvi ktoré sa spojili s rímskou cirkvou, ale ked sa od nej odpojili prestalo toto platiť, a tie cirkvi sa zrútili a stalo sa z nich rumovisko, pretože sa odtrhli od pevného nevyhnutného základu - Petrovej cirkvi - skaly) len Petra nazval "skalou" (pevným nevyhnutným základom), a je ešte mnoho dalších vecí (napr. Písmo hovorí o Petrovi ako o najväčšom apoštolovi).

Záver : Robte pokánie a zmierte sa s rímskokatolíckou cirkvou, inak do nebeského královstva nevstúpite, pretože nebeské kralovstvo bude pre vás zavreté. Dávidove klúče ktorými disponuje Rímska cirkev, vám nebeské kráľovstvo zavrú.


106.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 7. 2020, 00:05 avatar
2, .... www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ---- Nebiblické - PÁPEŽSTVO RÍMSKO-KATOLÍCKEJ CIRKVI


3.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 7. 2020, 19:57 avatar
tomas12345, de je tam o tom, že katolícka cirkev má moc zatvoriť nebeské kráľovstvo pre protestantov?  
 


4.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 7. 2020, 20:03 avatar
Tomáš tomu asi verí
Súhlasí J.Tull, Temnýmyseľ, djjaro


9.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 7. 2020, 20:13 avatar
-era-, vyzerá to tak, že verí... na podporu tejto svojej viery uviedol množstvo viet, z ktorých však ani písmenkom nevyplýva, že katolícka cirkev má moc zatvoriť nebeské kráľovstvo pre protestantov...
 
Súhlasí Temnýmyseľ, Shagara


11.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 20:15 avatar
Nielen pre protestantov!!! Pre všetkých.  


19.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 7. 2020, 20:19 avatar
Temnýmyseľ , pre moju papuľku nie... dal som si správne vychladené orosené s penou ako šľahačka... proste nebíčko v papuľke... 
Súhlasí Temnýmyseľ


24.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 20:22 avatar
*oprava, pre všetkých okrem pivárov.     
Súhlasí J.Tull


13.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 7. 2020, 20:16 avatar
9. ja si myslím, že jemu to asi vyplýva, ale my tomu nerozumieme


10.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 20:13 avatar
Už neverí v onaniu?     
Ako prostriedku bližšie k Bohu sa priblížiť?    
Také krásne témy tu dával a terazky toto??   


58.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   1. 7. 2020, 21:12 avatar
3)

Moc Dávidových kľúčov je prenosna, a teda Peter dostal Dávidove kluce, a po nom prevzali tieto kľúče Petrovi nástupcovia, ktorí dnes tvoria rímskokatolícku cirkev. Moc klúčov v sebe zahrnuje aj zavretie nebeského královstva, a to pre toho, voči komu sa RKC tak rozhodne.


63.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 21:15 avatar
Keby toto, vedel Tolkien, tak by radšej napísal Pán kľúčov a bolo by to tiež skvelé.  
Súhlasí ninka


105.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 7. 2020, 23:55 avatar
58, .... tu je opísaná aj Katolícka cirkev a iné trinitárske cirkvi. Teda, ak Boh niekoho vníma ako "duchovne mŕtveho", tak si myslíš, že toho Boh schvaľuje?
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk - stručný rozbor Zjavenia 8 kapitola! 


109.
označiť príspevok

J.Tull
   2. 7. 2020, 10:54 avatar
tomas12345, nie Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy a neoddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov; nie On kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta“? Ale sv. Peter?
Ktorý má síce kľúče od nebeského kráľovstva, v zmysle „čo zviažeš na ZEMI, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na ZEMI, bude rozviazané v nebi." A nie v zmysle moci zatvoriť nebeské kráľovstvo pre protestantov, pre kohokoľvek...
 


5.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:10 avatar
Mne to pride nejako -kto nieje s katolikmi alebo nieje katolik ,-skoncil na plnej ciare 


7.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 7. 2020, 20:12 avatar
To si tu hudie každá cirkev a každá sekta


8.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:13 avatar
Ved uz v obdobi pisania zjavenia janka -bolo viec cirkvi teda asi o 7mich sa zmienuje


6.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:11 avatar
Katolici nepochopili SLOVO ze kluce od nebeskeho kralovstva Peter prehltol, 


12.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 20:16 avatar
Čo je smutné je to, že môžeš celý život študovať a študovať Písmo a pritom byť ďaleko od Boha. Boh chce aj srdce, nie len myseľ a porozumenie napísanému textu. .. aj
Súhlasí djjaro, Temnýmyseľ, J.Tull


17.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 7. 2020, 20:18 avatar
Keby len srdce. Ale aj ľadviny!


20.
označiť príspevok

Kacír muž
   1. 7. 2020, 20:19 avatar
Aj vagíny ?    


21.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:20 avatar
No skuma aj lad ,,,viny,,,,
Súhlasí Temnýmyseľ, Zuzka8


23.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 20:21 avatar
Aaaj ľadviny, DjJaroo =))
Súhlasí djjaro


31.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 20:28 avatar
Teba rozlúštiť, Dj Jaro, aj viny pozná, hej. ..
Súhlasí djjaro


32.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:30 avatar
Viny su to jedine co dokaze clovek poriadne na seba usit


22.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 20:20 avatar
Myslia sa city.  


25.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 7. 2020, 20:22 avatar
22. Nie tak celkom. Skôr citové vzťahy, Freya by vedela rozprávať


26.
označiť príspevok

Kacír muž
   1. 7. 2020, 20:22 avatar
City mi lezú na city.  


28.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 7. 2020, 20:24 avatar
To im nedovoľ!


14.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:17 avatar
No ved v tom je hacik Pismo jasne ukazuje smer -HLADAJTE SRDCOM
Súhlasí Zuzka8


18.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 20:19 avatar
No hej, len keď ono sa to nedá, ak je naše srdce tvrdé a ztienené hriechmi. .. na to treba Krista.


104.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 7. 2020, 23:52 avatar
14, .... to Písmo neučí, ale tvrdí presný opak! Ibaže ak tým "srdcom" chápeš myseľ,rozum!?


15.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 20:17 avatar
aj noviny dokážeš rozumovo chápať a prijímať, ale Bohu ide o to, aby sme to, čo prečítame, žili a sme uverili v Krista.


16.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:18 avatar
Nik nemoze si vziat ak nieje mu dane z NEBA


27.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 20:24 avatar
No to je pravda. Preto nikomu vieru nenanútiš, ale Kristus môže, no. .. =) Keď vie všetko.


29.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:26 avatar
Kristus sa nenuti nikomu
Skor ide o to ako ho kto chape podla stupna viery


33.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 20:32 avatar
Nenúti sa, preto ani mi nemáme nanúcať vieru. .. Ako občas presvedčiť, to hej, ale to treba mať müdrosť jednoducho a nebyť zahľadený do seba. .. One, že Kristus vie podmaniť, tak som to myslela. Ako aj Pavla podmanil. Predtým bol sto percentný prenasledovateľ Cirkvi, a potom ... =) Kristov následovateľ.


35.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:34 avatar
33, No ved ked sa Opries o Krista vierou dokazes aj po vode chodit ...


30.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:27 avatar
A hlavne ide o to spravne pochopit vyznam jeho SLOV
Súhlasí Temnýmyseľ


34.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 20:33 avatar
Na to musíš byť hlava otvorená, mysľou jasnou a nezaťažená blbosťami akými sú hypotéka, manželstvo, deti, zdravie, korona, vtáčia chrípka, hybridné vojny.... 


36.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:40 avatar
34 To vsetko su dary a ja sa snazim byt ich hoden
Ale SLOVO Lasky zvestovane od pociatku je krajsie


37.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:42 avatar
Dostalo sa nam Velkeho Daru od BOHA a to jest -LASKA lebo laska je od Boha


38.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 20:44 avatar
Dostalo sa nam Velkeho Daru od BOHA a to jest -NENÁVISŤ, lebo nenávisť je od Boha


39.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:45 avatar
Nenavist je opakom lasky
Kazdy spoznava obe strany aby si vybral po ktorej strane bude kracat
Súhlasí Osvietený


40.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 20:51 avatar
Všetko je to dar od Boha, preto je jednu ku ktorej strane inklinuješ, vždy bude Boh s tebou.


42.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:52 avatar
Musis vediet rozoznat Duchovne dary od svetskych


43.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:55 avatar
Ak chces aby Bol Boh s tebou Tak by si s nim mal Chodit AKO HENOCH


47.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 20:57 avatar
Neviem kto je ten muž ctihodného mena - Henoch- asi môj priamy protipól.  
Súhlasí Zuzka8


49.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:59 avatar
Bol to moj kamarat
Súhlasí Temnýmyseľ


51.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:01 avatar
to meno znamena ZASVATENY


53.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 21:07 avatar
A čím sa preslávil tento muž? Do čoho je/bol zasvätený?     


54.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:08 avatar
Pise sa o nom ze nemal hriechu


55.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:09 avatar
Poznal ale nedotkol sa hriechu


59.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 21:12 avatar
Poznal a nedotkol? Asi bol impotent.     


60.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:13 avatar
No duchovne impotent urcite nebol
Ked na Bozi prikaz Bol vzany


67.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 21:18 avatar
Ale on přece nebol bez hriechu.


62.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 21:14 avatar
Hehe, Henocha si nemohol poznať, keď žil za Mojžiša. .. v prvej Mojžišovej sa o ňom píše, že Henoch chodil s Bohom a Boh si ho vzal. 1.Moj. 5,24. ..


64.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:15 avatar
Skus si predstavit Formu SLOVA nie formu tela Zuzanka dokazes ?


65.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 21:17 avatar
Nee, nedokážem. .. =))


66.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:18 avatar
preco?


68.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 21:20 avatar
Asi, myslíš,že dokážeš s ním cítiť podľa toho, čo bolo o ňom napísané a si si to prečítal?


69.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:22 avatar
Dokazem si predstavit ze som u teba vo vnutri
cakam kedy pochopis ze Biblia nieje len o tych co su v nej
Ale tym citanim ich ozivujes v sebe cez tu dlhu historiu SLOVA


70.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:23 avatar
Vsetok ten cas sa zastavi a clovek vnima SLOVO


71.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:24 avatar
Je to tazke pochopit cez telo to uznavam ,,,


72.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:30 avatar
je to spojene s vierou


73.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 21:30 avatar
Noo, viem čo myslíš, Enoch mal veľmi úzke spoločenstvo s Bohom. A Boh ho mal tak rád, že si ho čoskoro vzal k Sebe. .. Málokedy sa takto pekne píše o človeku veriacom. .. Enoch musel byť proste bdelý a modlil sa k Bohu a čítal Jeho slovo a konal. I keď, v tej dobe mali toho málo napísaného. ..


74.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:32 avatar
To prave poukazuje na to ze henoch pochopil a veril srdcom a to sa Bohu zapacilo


75.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 21:34 avatar
A tak som pochopila Tvoj pojem slovo.  


76.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:35 avatar
A pojem SLOVO ?


77.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 21:39 avatar
Noooo, dávam to s malým s a malými písmenami, nech tomu nie je daná väčšia pocta, než Bohu. =) Lebo je písané, že Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Jn.1,1
Súhlasí djjaro


78.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:41 avatar
Vsetko je napisane staci uz len hladat srdcom ,


79.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 21:44 avatar
Asi takto som hladal ja
Kdeze sa skryvas
Okdial prichadzas
Vies pohladit
Ale aj zranit
Vsetko je skryte v tebe
A nic nieje tajne tebe
Vsetkemu davas tvar
No Srdce lenive je hladat
Niekedy prechadzas ani to nezbadam
A obcas mam pocit ze ta uz mam
No ty si ma nasiel tak ako ja som ta hladal


84.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 22:14 avatar
Mňa našiel Kristus.


85.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 22:15 avatar
Bola si stratená ovečka?  


86.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 22:21 avatar
To je jedno, hlavne že ma má. Jupi jupi dup.


87.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 22:28 avatar
Temnámysľa, múdra som nebola nikdy. =)) V ničom. =) Ale hlavne, že ma má. Keby tu bolo srdiečko, tak by som ho poslalaa.
Súhlasí ninka, Temnýmyseľ


88.
označiť príspevok

ninka
   1. 7. 2020, 22:35 avatar
Zuzka, ale si slušná a príjemná, nemusíš byť múdra. Ale aj keď si to o sebe nemyslíš, nie si ani hlúpa. Brnk
Súhlasí Osvietený


89.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 22:51 avatar
To si iba namýšľaš.  Že nie si múdra.
Ty nie si dcérka vlekárky!!! Že tomu nerozumieš je v maximálnom poriadku. To je iba jeden z mojich jedovatých šípov   


92.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 23:09 avatar
Temnýmyseľ, zdalo sa mi, tak som Ti poslala dvojzmysel.. 
Súhlasí Temnýmyseľ


93.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 23:13 avatar
Tým si ma vyviedla z rovnováhy, narušila moju vnútornú myšlienkovú acidobázu s následkami nesmierne rozsiahlými!!
Od terazky už budem iba a len v tvojich príspevkoch voči mojej osobe hľadať minimálne dvojzmysel, ale zamerám sa na trojzmysel až štvorzmysel.  
Päťzmysel som zatiaľ u nikoho nikdy nevidel, ale dám si na teba pozor!!!   


94.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 23:15 avatar
...hmmm...  


95.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 7. 2020, 23:17 avatar
Aký je tvoj druhý zmysel tým ...hmmm...  ????
Prvý je mi jasný ako fľaška.    


96.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 23:22 avatar
Každý človek je hlúpy ako ovca.


97.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 23:33 avatar
Dám Ti raz jeden príbeh, ak budeš chceš. Potom pochopíš.    


90.
označiť príspevok

Osvietený muž
   1. 7. 2020, 22:54 avatar
A kde si sa schovávala , že ťa hladať musel ?


91.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   1. 7. 2020, 23:08 avatar
Ja, v podstate nikde. On len čakal, kým mi spolužiačka povie evanjelium v pravý čas. A to bolo všetko hľadanie z Jeho strany. .. Skôr tu ide o vyjadrenie toho, že človek ako prvý nikdy nezbadá Boha, Krista, ak by sa On sám nerozhodol ako prvý, že sa Ti ukáže. Ľudia majú totižto zatienené mysle a srdcia skrz hriech a nemôžu vidieť svätého Boha. .. a túto priepasť rieši Kristus na kríži, keď umrel za hriešnikov a potom vstal z mŕtvych. Lebo On berie špinavý štít hriechu a láme ho .. to je evanjelium. Takto Boh nájde človeka.


99.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 7. 2020, 23:44 avatar
78, ..... nie srdcom,.....ale mysľou a srdcom!
PREČO ???
Pretože Biblia píše: ..... Jer 17,9 ..... "Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pýtam sa, ....dôveroval by si tomu kto je klamár a je zradný?

Preto je dôležité, to čo tvrdí Biblia, že svoje srdce musíme školiť múdrosťou Písma, inak naše uctievanie môže byť márne! Mat.15,3-9., Kaz.5,1    


100.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 7. 2020, 23:47 avatar
77, ...... jedinyboh.webnode.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ..... Ako chápať verše, kde je Pán Ježiš nazvaný bohom? /Ján 1,1/
----------------------------------------------------------------
 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk href="http://www.diskusneforum.sk/tema/ako-chapat-verse-kde-je-pan-jezis-nazvany-bohom-jan1-1">Ako chápať verše, kde je Pán Ježiš nazvaný bohom? Ján1:1


101.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 7. 2020, 23:48 avatar
Jediný boh je Perún, vravia vlastenci.


103.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 7. 2020, 23:51 avatar
Pod symbolom kríža,
krutou mocou vládli
zaslepení zlatom k nohám novoboha padli.
Stratili svoju vieru,
stratili predkov sen,
v impériu v tieni kríža,
sa rozprestiera tvoja zem!
Nenavrátiš viac chvíle,
ktoré rieka času odniesla preč,
sám s novým bohom v srdci,
pre starých miesto niet.

Pod symbolom kríža, krutou mocou vládli,
zaslepení zlatom k nohám novoboha padli.
Stratili svoju vieru, stratili predkov sen,
v impériu v tieni kríža, sa rozprestiera tvoja zem!

Takí sú kresťania, podliaci, zradcovia našich otcov a materí!

http://www.youtube.com/watch?v=l2-NnXmv7lg Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


102.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 7. 2020, 23:49 avatar


44.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:55 avatar
A le nie ze potom aj teba nebude   


46.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2020, 20:56 avatar
Ak chces chodit s Bohom
Pozyva ta na veceru - kto pocuje Moj hlas Vojdem k nemu a budem s nim vecerat a on SOMNOU


107.
označiť príspevok

elemír muž
   2. 7. 2020, 07:30 avatar
Trápne, naivné, zbytočné, detinské,..... a´dalšia zbytočná kopa humusu na katolícku cirkev. Dokedy ešte ?
Čo sa ty človeče hrabeš rozhodovať, kto je od teba lepší, alebo horší,ježiš hovorí nesúďte, súdiť budem ja, až prídem.
Nikto nevidí do hlavy človeka tak, ako vidí ježiš a preto nikto nemôže posúdiť človeka, ako ježiš.
Nikto na svete nebude rozhodovať, kto bude spasený a kto nie, okrem ježiša, jeho otca a ducha svätého, ba by som začal pochybovať, či sa tu aj nenaplnila podstata hriechu proti duchu svätému. Ešte som sa nestretol s takým hazardom so spasením, ako napísať niečo takéto.
Radšej sa k tomu ani nejdem ďalej vyjadrovať, je to absolútne nepochopenie podstaty ježiša krista..


108.
označiť príspevok

Lemmy muž
   2. 7. 2020, 07:31 avatar
Katolícka cirkev je humus.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:55,  V tom máštaké myšlienky ako ja. Asi je viac takých ľudí.... Dovidenia. xD
dnes, 00:47,  No, aj ja som dnes videla ten červený záchranarský. .. pekne pristával. .. alee, videla som...
dnes, 00:44,  To je ešte nič, počkaj o pár rokov. :-) Teraz máš ešte taký bezstarostný medový život...
dnes, 00:43,  ...alebo nič, lebo iba povieš, že ja prvý nidky nezačínam, to si zapíš za uši..!!!!.....
dnes, 00:43,  Ja som dnes tak hľadela na záchranársky vrtuľník, a od srdca som si priala, aby záchrana...
dnes, 00:42,  Jooooj, Milan, m9žem Ti niečo poovedať? *21
dnes, 00:42,  On je horský pes.
dnes, 00:40,  Ja som povybavovala dneska veci v meste, a ptm som doma zaspala na hodinu. .. tak teraz nespím....
dnes, 00:39,  A teba čaká priadza. Odviazať uzol, istiť slovom, pripraviť cestu do snov. *18
dnes, 00:38,  Som vravela Leovi synovcovi, že nemocnica hovorí: "dobrý deň ľudkovia, ak budete zdravo...
dnes, 00:37,  Keď budeš staršia, a pracovne budeš musieť nastupovať na skorú rannú smenu, budíček o 4...
dnes, 00:33,  Minulosť nemá ísť? *14
dnes, 00:32,  Jarooo, v tomto je môj vzor. .. xD ako on chodí spávať. =D Pozzdravujem Ťaaa..,*29
dnes, 00:31,  Azda tam bude aj gazda. *04
dnes, 00:31,  Ešte nechoď.
dnes, 00:30,  spanilá jazda *29
dnes, 00:29,  Čítala som,' čo bolo v minulosti, na to zabúdam. Začnínam deň úplne nanovo.' Papa...
dnes, 00:29,  Na bielom tátošovi. *04
dnes, 00:29,  Kráľa. *19
dnes, 00:28,  Ešte poseď Zuzuľa. *05
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Neexistuje cesta ku šťastiu, pretože šťastie je cesta.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(259 027 bytes in 0,211 seconds)