Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

K problémom antijudaizmu.

92
reakcií
2944
prečítaní
Tému 30. júla 2012, 12:05 založil dorota.

podobné témy:1.
označiť príspevok

dorota
   30. 7. 2012, 12:05 avatar
Mgr. Milan Hrabovský, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava

Podľa posledného prieskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva (2007) si neželá za svojho suseda Žida šokujúcich 28% percent respondentov so základným vzdelaním a 10% respondentov s vysokoškolským vzdelaním. Tieto čísla sú dôkazom, že antijudaizmus a antisemitizmus má na Slovensku stále svoju silu.
Vo svojej štúdii som sa zameral na komparatívne porovnanie antijudaizmu a antisemitizmu. Domnievam sa, že je potrebné upozorňovať na podceňovanú silu antijudaizmu. Na Slovensku prebiehali deportácie v čase, keď na čele štátu stál katolícky kňaz. Reflexia tohto obdobia zároveň dodnes delí slovenskú spoločnosť. Som presvedčený, že ak sa dôslednejšie nezameriame na problém antijudaizmu, mnohé tragické momenty Shoa na Slovensku zostanú zahalené.
Úvodný problém tvorí zakrývanie prvkov antijudaizmu pri hodnotení Shoa na Slovensku. V marci roku 1998 sa môžeme vo vyhlásení Biskupov Slovenska dočítať, že „bezprostredné príčiny, ktoré v Európe vyvolali rozlične odstupňovaný antijudaizmus i samotnú Shoa, boli v oveľa väčšej miere motivované sociálne a politicky než nábožensky. Myslíme tu najmä sociálny rasizmus a politicky vyhrotený nacionalizmus“. Slovenský kresťanský samizdat uverejnil slová Georgea Virsika: „Hitlerov antisemitizmus mal korene v antisemitizme osvietenstva a nie v nejakom kresťanskom antisemitizme“.
V tomto článku chcem upozorniť, že tento výklad je nepresný a zavádzajúci.Je fakt, že Shoa vyvolali aj sociálne, politické a „filozofické“ príčiny. Nezdôrazňujú sa však dva zásadné prvky antijudaizmu:
Po prvé: útok proti odlišnosti a neschopnosť prijať iný spôsob prístupu k prežitiu a chápaniu života a sveta. Tvrdím, že averzie proti judaizmu vychádzajú z nepochopenia a neprijatia židovskej viery a tomu prislúchajúceho spôsobu života. V tomto prípade sú sociálne, politické či „filozofické“ príčiny indiferentné. Prichádzajú až v druhej línii, aby potvrdili vopred uskutočnené vylúčenie nejakého odlišného spôsobu života.
Po druhé: čo je dôležité a málo kedy zdôrazňované, podstatou antijudaizmu nie je iba tlak na odmietnutie Boha ale zároveň na prijatie Boha iného. Antijudaizmus nežiada iba odmietnutie Boha, žiada obrat k inému.
G. M. Fredrikson poukázal na to, že ak je v spoločnosti normou rovnosť, ale zároveň existujú skupiny, ktoré ponúkanú rovnosť odmietnu, zástancovia rovnosti sa rozhodnú sľúbenú rovnosť uprieť. A to dokážu, len ak u stigmatizovanej skupiny nájdu nejaký mimoriadny nedostatok, ktorý robí ich členov menej ľudskými. Kresťanstvo postulovalo univerzálnu rovnosť a nárok na absolútnosť. Vznikla doktrína, že Ježišovo ukrižovanie ponúklo odpustenie všetkým, ktorí o to stoja, a všetci stúpenci Ježišovi sa stali rovní pred Bohom. V rámci tohto princípu nemala židovská viera z kresťanského hľadiska právo na existenciu.

Antijudaizmus môžeme definovať ako nepriateľstvo voči Židom, vychádzajúce z faktu, že Židia neprijali náboženstvo a kultúrnu hegemóniu majority. Mali však možnosť vzdať sa svojej etnicko-náboženskej výnimočnosti a začať uctievať majoritné božstvo. Kresťania verili, že Nový zákon nahradil Starý zákon, ale židovské odmietanie Ježiša ako Boha a zároveň Pravdy znemožňovalo triumf evanjelia. Subjektom v zmysle práva tu totiž nebol človek ako fyzická osoba ale „pravda“ tzn. abstraktný pojem. Človek bol ponížený na objekt pojmu „pravda“. Právo neprináležalo človeku ako prejav jeho ľudskej existencie a k zaisteniu jeho osobnej slobody, ale ako človeku v tom zmysle, v akom je chápaný v náboženskej a mravnej pravde.4 Tento bod je pre túto prácu podstatný. Antijudaizmus sa stáva antisemitizmom, keď nevyzýva na konvertovanie Židov, ale na ich odstránenie. Keď Židia už nie sú ,,potrební“ pre spasenie sveta. Keď už nezáleží na tom, či majú alebo nemajú správnu vieru – záujem nebude venovaný ich konvertovaniu, ale presvedčeniu, že sú od prírody vnútorne skazení. U Židov už nebude problémom nedostatok viery, ale ich vrodená zločinná dispozícia.5 A to je iba radikálnym vyústením požiadavky antijudaizmu odmietnuť jedného Boha a prijať Boha iného. Judaizmus figuruje ako protipól – takmer vždy pól negatívny.6 Židia tak svojou existenciou pripomínajú kresťanom nemožnosť spásy sveta. Práve náboženský prvok sa stal tým, čo Židov vyčleňovalo ako niečo cudzie, čo bráni rozvinutiu sa nejakej podoby sveta. Preto má antijudaizmus v sebe hrozivý potenciál. Nepriateľstvo voči Židom zo strany nacionálnych socialistov a niektorých národov by bez mnohoročného antijudaizmu cirkví nebolo možné. Pseudoteologický postoj cirkví k Židom a židovstvu vytvoril základňu, na ktorej bol potom rasový antisemitizmus sekularizovaný.7
Pokiaľ ide o francúzske osvietenstvo, v procese sekularizácie bol nahradený koncept Boha, ktorý ponúka rovnosť, univerzálnym rozumom. Človek 18. storočia mal byť človekom osebe – zbavený všetkých atribútov, ktoré nie sú obsiahnuté v ideáli obecného ľudstva. Aby mohol byť človek človekom osebe, museli byť zlikvidované všetky rozdiely a nejasnosti. Osvietenstvo vynímalo Židov ako prívržencov akéhosi vnútorného, iracionálneho, partikulárneho a vôbec - zaostalého princípu. Tu však treba upozorniť na vážny rozdiel. Je totiž rozdiel medzi odmietnutím náboženskej existencie a odmietnutím náboženstva. Počas osvietenstva mohol byť Žid odmietnutím židovstva akceptovaným členom spoločnosti.
Iná situácia nastala v nacistickom Nemecku. V prichádzajúcom antisemitizme sa Žid nikdy nemohol stať Nemcom. Bol videný práve ako rasovo menejcenný a spoločnosť rozvracajúci element. V tomto prípade nešlo o to zbaviť Židov ich židovstva, ale zbaviť sa všetkých Židov a všetkého, čo sa s nimi spájalo, pretože údajne bránili rozvinutiu sa nejakej podoby sveta. A to je, ako som napísal, iba radikálny dôsledok premís antijudaizmu.
V antijudaizme môžeme zhliadnuť, že prvé nenávistné reakcie sú namierené proti židovskej viere, zásadám a jej princípom. Pre potrebu tejto práce vymedzujem pojem antijudaizmus ako presný pojem, ktorý jednoznačne pomenúva oblasť, voči ktorej sa vymedzuje. Naopak pojem antisemitizmus chápem ako prázdny pojem, schopný nasať a prijať mnohé protirečivé definície, pričom nie je vždy jednoznačné, voči akej oblasti sa vymedzuje.
Práve cez pojem antijudaizmus sa nám ukazuje stabilnejšia štruktúra. Naopak v pojme antisemitizmu, i keď jeho hlbokú bázu tvorí antijudaizmus, vidíme skôr obohacovanie sa rozličnými významami, ktoré záviseli od aktuálneho diania. Antisemitizmus dokázal načerpať mnohé protichodné významy, nakoľko i samotný pojem je nepresný. V antisemitizme sme svedkami skôr stabilného, i keď protirečivého myšlienkového princípu. Tento princíp vychádza z presvedčenia, že antisemita vie, kto je „Žid“.

Antijudaizmus však nevyzýva na zabíjanie Židov. Jeho požiadavkou je prinútiť Židov vzdať sa svojho Boha a svojho spôsobu života. A čo je dôležité a málokedy zdôrazňované, podstatou antijudaizmu, nie je iba tlak na odmietnutie svojho Boha, ale zároveň na prijatie Boha iného. Cieľom je nútená asimilácia Židov na princípy a kultúru majority. Antijudaizmus sa ukazuje ako špecifická forma duchovnej xenofóbie, kde prevláda strach pred metafyzickou nákazou a zároveň strach pred niečím, voči čomu sa nedokážeme vymedziť. Antijudaizmus je útok proti tejto odlišnosti a inakosti. Pohanský svet vyčítal Židom, že sú nepriatelia bohov. Pre kresťanský svet boli zas nepriateľmi Boha a nakoniec pre antisemitizmus rovno nepriatelia sveta. Antijudaizmus odoprel religióznu existenciu Židov a tým zasial teóriu o božom zavrhnutí a súde Izraela.

------
no hlave posledny odsek jasne pomenuva priciny :-)
Súhlasí Vlado


34.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 18:21 avatar
Tak ako sú ľudia krajší a škaredší, tak sú ľudia šikovnejší a menej šikovnejší. Je neodškriepiteľným faktom, že väčšina Židov má navrch svojím rozum a spôsobom života nad nežidmi. Ale bohužiaľ väčšina to odmieta prijať a chcú sa rovnostáriť, to nejde. Nikdy nebudú na svete všetci šikovní, to treba brať ako fakt. Po ďalšie namiesto nadávania sa treba od nich učiť, v tom čom sú ozaj dobrí. Nikto nepopiera aj ichzlé vlastnosti a spôsoby, ale ako celok je sa od nich čo učiť. Najviac kole oči priemernému a závistlivému človeku, že on nie je vyvolený a niekto môže byť. Azda nevidíme, že všade nájdeme vyvolených - v škole, v rodine, na pracovisku, v športovej oblasti a nikto nebojuje a nenadáva na vynikajúceho športovca, ale mu dopraje, lebo vie, že on sám nedokáže čo on. Tak je to na tomto svete. Je tak ťažké pochopiť závistlivcom, že existuje aj vyvolený národ? Či to čo dokázali a dokazujú nie je jasný dôkaz ich životaschopnosti a rozumu?
Súhlasí rastos, red rose


35.
označiť príspevok

Romanov muž
   30. 7. 2012, 18:28 avatar
Re: LEA 34

"Je neodškriepiteľným faktom, že väčšina Židov má navrch svojím rozum a spôsobom života nad nežidmi." Každou tvojou vyslovenou myšlienkou ma utvrdzuješ o svojej debilite.
Súhlasí blueevil


36.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 18:30 avatar
Romanov čo závidíš im?


55.
označiť príspevok

Romanov muž
   30. 7. 2012, 20:46 avatar
Re: Lea 36
Nie ja píšem o tvojej diagnóze: debilite


56.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 21:03 avatar
Romanov prijebať ti jednu? Musím rozprávať štýlom, ktorý ti je blízky.


57.
označiť príspevok

Romanov muž
   30. 7. 2012, 21:05 avatar
Re: Lea 56

Takže som sa nemýlil. Si prípad pre psychiatra.


58.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 21:06 avatar
Nie nemýlil si sa prijebem ti.


59.
označiť príspevok

Romanov muž
   30. 7. 2012, 21:10 avatar
Re Lea 58
Lea, ty by si mi mala ďakovať, veď ja som ťa ešte povýšil, existujú tri stupne zaostávania intelektu debilita, imbecilita, idiotia. Takže som ti dal rezervu. Ale neboj, ty to doženieš.


60.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 21:12 avatar
Romanov koľko máš rokov, a kde bývaš?


61.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 21:13 avatar
zavolaj na toto t.č. 0905 812433


62.
označiť príspevok

Romanov muž
   30. 7. 2012, 21:17 avatar
Re: Lea 60

Lea, ty si fakt zaostala, keby ti len trocha zapínalo (čo sa aj pri debilite občas môže stať), tak si klikneš na informácie o účastnikovi a tam to máš.


63.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 21:19 avatar
ok ako chceš, neprestal si - odnesieš si následky, čakaj


64.
označiť príspevok

Romanov muž
   30. 7. 2012, 21:23 avatar


66.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 21:43 avatar
Romanov rozhodla som sa ti odpustiť, iste ti sťahuje riť od strachu a nie je ti všetko jedno. Už som začala aj niečo robiť, ale rozhodla som sa, že ešte dostaneš šancu a verím, že sa dokážeš správať slušne a podľa pravidiel fóra, ak ešte raz do mňa džubneš, potom ozaj ti šancu nedám.
Súhlasí red rose


37.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 18:32 avatar
zaspievaj si s touto pani speváčkou:
http://www.youtube.com/watch?v=Fvg6wO8DOJs Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


38.
označiť príspevok

orsyy žena
   30. 7. 2012, 18:33 avatar


48.
označiť príspevok

miro50
   30. 7. 2012, 19:26 avatar
Romanov, tragediou zidovskeho naroda je, ze ich vodcovia su zlocinci.A oni-bezni zidi- aj napriek svojej, mudrosti to neprehliadli. Romanov, az ked zidia pochopia, ze holokaust pomohol ich vodcom k este vacsim ziskom na ukor bezneho zida, ze pochopia, ze rotchilldovksy baron Hitler bol hrackou v rukach Rotsch. a Rockefel. bude lepsie nie iba im, ale aj planete Zem.
Súhlasí blueevil, Romanov


54.
označiť príspevok

blueevil
   30. 7. 2012, 19:59 avatar
ovladaju napriklad aj taku energetiku, ktorá mala byt dnes na inej dokonalejšej urovni, ta technologia tu je už hodne dávno. pre nich je ľudsky život iba hazardna hra, rovnako ako zničena planeta
Súhlasí miro50, Romanov


39.
označiť príspevok

Ranexill muž
   30. 7. 2012, 18:40 avatar
Presne staci si porovnat pocet zidov, tkorí maju nobelovku za nieco a pocet inych a sme pri koreni veci. Puha zavist ..


40.
označiť príspevok

blueevil
   30. 7. 2012, 18:53 avatar
na nieakej nobelovke pracuje vždy tim, nie jednotlivec ktory ziskal grant, financie   a vôbec to nieje pravda


41.
označiť príspevok

Ranexill muž
   30. 7. 2012, 19:00 avatar
Je to pravda. ak si zratas pocet zidov a porovnas si ich percentualne zastupenie vramci celeho obyvatelstva zeme su to najchytrejsi ludia na tejto planete. Ani sa im necudujem, ze blbcov ovladaju, hadam nebudu chytrí hladovat, alebo sa nenechaju niekym ovladat?
Súhlasí red rose


42.
označiť príspevok

blueevil
   30. 7. 2012, 19:06 avatar
"nobelovka" je iba snobsky cirkus. ak tam aj nieaky židak je, tak kôli svojmu loby ktore si niekde kupil, alebo ziskal od svojich, nie pre ľudstvo ktore je mu zdaleka ukradnute, vždy to tak bolo, vždy to tak bude a to nieje chytrost.
Súhlasí Romanov, britwa


43.
označiť príspevok

Ranexill muž
   30. 7. 2012, 19:09 avatar
V poriadku. Vsetko je len cirkus.


44.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2012, 19:13 avatar
a co nie je ... cirkus?


45.
označiť príspevok

blueevil
   30. 7. 2012, 19:13 avatar
nie nadarmo su napriklad Rusko antisemiti, alebo vznika veľa organizacii "anti jude". židov neznaša každy a to nie kôli chytrosti, ale už len pre nedodržiavanie slova, zmluv pri obchode. ojebavaci


46.
označiť príspevok

Ranexill muž
   30. 7. 2012, 19:16 avatar
Sprostost! Nemozes zovseobecnovat len preto, ze sa nejde nejaky zid, co niekde ojebava. Su aj cestní. Podobne je x slovakov co ta podvedie a x co za tebou skoci do rieky ak sa budes topit.
Naozaj neznasam tieto zidovsko fasunske temy. Ste blbci, ak to zeriete tym nackom!!
Súhlasí red rose


51.
označiť príspevok

blueevil
   30. 7. 2012, 19:44 avatar
samozrejme že mi nevadi samotny človek židovskeho pôvodu, myslel som o organizovanych židoch a to je nebezpečenstvo ! jednak pre ich nebezpečnu mentalitu, zakonoch, ktore nekorensponduju s potrebami bežnej inej rasy.


49.
označiť príspevok

miro50
   30. 7. 2012, 19:28 avatar
Ranex, azda si len nemyslis, ze Nobelova cena je objektivnym vyjadrenim mudrosti. Je to zmanipulovana a spolitizovana maskarada....
Súhlasí Romanov


50.
označiť príspevok

Ranexill muž
   30. 7. 2012, 19:36 avatar
ak ano tak ju ziskaj ty)
Nemyslim nobelovky za mier, ci za nejake basnicky( teda literatura) ..ale fyzika.
Súhlasí red rose


52.
označiť príspevok

miro50
   30. 7. 2012, 19:51 avatar
Ranex, davam ti za ulohu rozhodnut o prideleni N. ceny za fyziologiu:
1. vedec: cukrovka vznika pri puruche struktury inzulinu
2. vedec: cukrovka vzkoka pri poruche produkcie inzulinu
3. vedec: cukrovka vznika pri poruche bunkovych receptorov pre inzulin
4. vedec: cukrovka vzika pri poruche vnutrobunkoveho metabolizmu inzlinu
atd. No a teraz udel N. cenu, Ranex.


82.
označiť príspevok

Ranexill muž
   31. 7. 2012, 19:34 avatar
No ja by som nobelovu cenu udelil tomu, kto vynajde na nu liek.
Takze uplne sprosty priklad.
Súhlasí bielamodrá, red rose


83.
označiť príspevok

miro50
   31. 7. 2012, 20:25 avatar
Ranex, treba odstranovat pricinu, a nie nasledok....


84.
označiť príspevok

Ranexill muž
   31. 7. 2012, 20:39 avatar
Miro, ale kde v tvojom príklade nachadzas prícinu? Malfunkcia organu, ci buniek, nie je rpícinou tej choroby.
Súhlasí red rose


85.
označiť príspevok

miro50
   31. 7. 2012, 20:51 avatar
Ranex, cukrovka vznika ako nasledok celej kaskady patofyziologickych, histologickych, biochemickych, autoimunnych zmien. ..


86.
označiť príspevok

Ranexill muž
   31. 7. 2012, 20:56 avatar
Cukrovka skratka vznika len preto, lebo zerieme biely - repny cukor.
Súhlasí red rose


87.
označiť príspevok

miro50
   31. 7. 2012, 21:10 avatar
Ranex, to sa neda komentovat. Treba si nastudovat cukrovku-uplavica cukrova-diabetes mellitus....
Potom mozeme diskutovat o cukrovke.


88.
označiť príspevok

Malvínka žena
   31. 7. 2012, 21:15 avatar
miro50, cukrovka vzniká z nervov, narušená psychická úroveň, niečo ako neuskutočnená schopnosť mať rád, sklamanie, pocit vlastnej bezvýznamnosti.


89.
označiť príspevok

Ranexill muž
   31. 7. 2012, 21:16 avatar
Malvinka ty iste cukrovku nemas, vsakze


90.
označiť príspevok

Malvínka žena
   31. 7. 2012, 21:19 avatar
Vďaka Bohu nemám, ale počula som o nej. Prejavuje sa aj tak, že píska v ušiach. Veľa mladých ľudí ňou trpí.


91.
označiť príspevok

miro50
   31. 7. 2012, 21:19 avatar
Malv, tieto psychicke pozadia chorob sa castokrat cituju a precenuju, kedze solidny vyskum neprebehol.
Psychosomaticke pozadie maju asi vsetky choroby, ale pravdepodobne iba v scheme aktivacie gen/operator, gen/promotor...
je to vsak daleko zlozitejsie....


65.
označiť príspevok

miro50
   30. 7. 2012, 21:36 avatar
Lea, kedze sa vsetky rasy na svete mozu medzi sebou parit a rozmnozovat /maju rovnaku DNA, RNA..../
je absurdne tvrdit, ze jedna rasa je viac a druha menej. Ostatne zidia sami neveria na tuto dogmu, ved za 10 000 dolarov z teba rabin urobi zida.
Napokon zidia, ktori presli Europou boli: askenazyovia a sefardi. Obaja su vraj zidia, hoc su to chazari, ktori asi v 6. storoci/?/prijali zidovsku vieru. Takze napr. zidia v polskom gete ako i takmer vsetci zidia-obete holokaustu-neboli zidia sui generis, ale Chazari! Ista cast Etiopcanov - teda cernochov tiez prijala zidovsku vieru a existuju aj zidia-cernosi.
V Izraeli dokonca existuje kastovnictvo---teda kto je lepsi zid a kto horsi.
To, co ty pises, su bezne informacie pre obycajneho cloveka, ktory nevidi rodiel medzi zidom a Zidom, teda zidom s malym z a s velkym z.


67.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 21:50 avatar
Miro, ale no čo si myslíš, že len ty všetko vieš? Či je rovnaká DNA alebo nie je jedno, vedci urobia taký výskum a dodajú taký výsledok, aký si želá zákazník. To čo veria Židia asi ťažko vieš, oni nehovoria čo si myslia, alebo čo by im uškodilo, často hovoria tak, aby zapchali ústa väčšine. Je pravda, že sú biely aj čierny Židia, aj to je pravda, že čierny je menej ako biely. Židia sa vyznačujú istými znakmi a rysmi a povahou, ktorá je jedinečná a uspôsobená prežiť všetky nebezpečenstvá a uchovať si svoj koreň. A že majú viacej chochmesu než väčšina je pravda a sú unikát, ktorý nedokažu vysvetliť žiadni vedci ani obyčajní ľudia.
Súhlasí red rose


69.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 21:56 avatar
Dokonca bola preukázané, že majú iný jedinečný gén, ale kvôli väčšine nežičlivých a priemerných ľudí sa to popiera, resp. urobí sa výskum, že áno sú ako všetci aj sa necítia viac... tak hovoria, aby mali pokoj od prenasledovanie a závisti. V skutočnosti vedia a cítia vo svojom srdci, že sú vyvolení a majú navrch, lenže si uvedomujú aj väčšie úlohy a zodpovednosti, čo bežný závistlivý človek už nevníma.


74.
označiť príspevok

blueevil
   31. 7. 2012, 08:51 avatar
67/69/68.           židia nemaju v sebe nič špecialne Lea, žiadny jedinečny gen, niesu vyvoleni, nič necitia a už vôbec nieaku zodpovednost pre svoje činy. drviva väčšina z nich ma podpriemerne IQ, alebo su dyslexici, nedokažu ovladat ani bežny mobil, maš to popletene a trieskaš stale kokociny, už je to maximalne smiešne   to čo ich robi židmi je ich talmud a ich organizovanie, bez čoho by boli strateni. pre zapadny civilizovany svet su menejcenni pre svoju adaptaciu, schopnosti, talent, fantaziu,... ešte stale tušim je u nich zauživane obetovanie zvierat. svet by v pohode bez nich prežil a bolo by to oveľa lepšie keby sa do bežnej spoločnosti netrtkali, kapito ?  


81.
označiť príspevok

miro50
   31. 7. 2012, 19:27 avatar
Blueevil, matas okolo seba jedovatu slinu. Velke sociologicke prieskumy, ktore skumali IQ, vylucuju tvoj nazor.
Neviem, preco by sa zidovsky narod nemohol organizovat pobne ako slovaci, madari atd.
Zapadny tzv. civilizovany svet sa v istych smeroch ani neda porovnat so zidovskym, kedze zapadny smer je odvodeny
/aspon filozoficky a teologicky/ od zidovskej kultury.
Treba si nastudovat aj ine filozofie. Urcite zmenis nazor. S tym specialnym genetickym kodom ma Lea pravdu, to ti povie kazdy vzdelany genetik.


92.
označiť príspevok

blueevil
   31. 7. 2012, 22:05 avatar
vôbec nie, len som chcel poukazat na ine prieskumy, ktore neskumali len samotne IQ, EQ a psychopatologicke sklony. zapadny svet nema nič spoločne s nieakym talmudom, tu sa nejedna ani o filozofiu, ako o dôsledok toho, ked daš niekomu moc na to, na ktoru zjavne nedosahuje. každa rasa, alebo etnikum maj svoj špecificky genom, no my sme europania, nie primitivni kokoti čo obetuju zviera, vyvolavaju spory, vojny, problemy všetkeho druhu a to je ten ich "špecificky gen"  


68.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 21:53 avatar
Aj to je pravda, že sa miešajú čo je na škodu, ale niekedy sa proste nedalo a teraz mnohí na to nedbajú, čo je na škodu. Stále však existujú čistokrvní a aj budú, pokiaľ nevykonávajú svoju úlohu.


70.
označiť príspevok

miro50
   30. 7. 2012, 22:07 avatar
Lea, po pade salamunovho chramu, ziadny zid nevie o svojom povode....ci uz by mal byt benjamin, juda...
Ostatne sucasni tzv. zidovski nacelnici sa asi pred 200 rokmi vmanipulovali do bossov tohto uslachtileho naroda
a ich ciny nie su sionisticke....ostatne uzatvaraju manzelstva takmer vylucne v rodine: sesternica/bratranec...
stryko/neter....Myslim, ze v niektorych veciach sa mylis a si trochu vzdialena od istych mne blizkych idealov.
Nehovoriac o tom, ze reagujes prilis nepriatelsky, co je nam nepristojne.


71.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 22:20 avatar
Miro to si trošku prehnal, že po páde prvého Jeruzalemského chrámu ??? ????? , už žiaden žid nevie o svojom pôvode, ale vedia a veľmi dobre. Nie všetci rabíni sú takí, je ich dosť aj prosionistických našťastie. Dobre vieš, že žena nie je menejcenná a dokonca má niekedy väčšie právomoci ako muž - to všetko dáva judaizmus. Správam sa dôstojne a diplomaticky, ale niekedy sa jednoducho nedá inak. Dobrú noc. Nevylučujem to, že sa môžem v niektorých veciach mýliť.
Súhlasí red rose


72.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   30. 7. 2012, 22:22 avatar
hm neberie hebrejské písmo


73.
označiť príspevok

miro50
   30. 7. 2012, 22:29 avatar
Lea, treba mat vzdy na pamati ciel, ucel a zmysel.
Súhlasí Lea Pragmatická


47.
označiť príspevok

miro50
   30. 7. 2012, 19:18 avatar
Dorota,uplne nekompetentny nazor. Respekt. nazor pre verejnost, ale vobec nie nazor pre odbornikov: filozofov, historikov, sociologov, ekonomov. Uvedena uvaha je pre bezneho cloveka...Doporucujem si precitat napr. Co neSmite vedet, od M. Morrisa, prace vychadza v cestine. Uz mi vraveli, ze sa da zohnat aj na Slovensku.


2.
označiť príspevok

dorota
   30. 7. 2012, 12:10 avatar
tento pan ma blog aj k danej problematike, nedvano mu vysla vyborna knizka s nazvom Rasova mytologia, odporucam :-)
hrabovsky.blog.respekt.ihned.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Nekonečník
   30. 7. 2012, 12:12 avatar
Ci ten pan pozna rasovu neznasanlivost zidov voci vsetkym ostatnym? Sotva.
Súhlasí Škaredko


5.
označiť príspevok

dorota
   30. 7. 2012, 13:05 avatar
to nepozna nikto, je to len novy terminus technikus rasistov. chapes : zlodej krici chytte zlodeja.
Súhlasí red rose


4.
označiť príspevok

luke85 muž
   30. 7. 2012, 12:51 avatar
Príde mi to ako totálny kec bez hlavy päty.


6.
označiť príspevok

dorota
   30. 7. 2012, 13:05 avatar
ale mno  


7.
označiť príspevok

Vlado muž
   30. 7. 2012, 14:54 avatar
Reaguje tak, lebo si mu stúpila na kohutie oko.


12.
označiť príspevok

Ranexill muž
   30. 7. 2012, 16:50 avatar
A nie na slepaci rozum?  


13.
označiť príspevok

dorota
   30. 7. 2012, 16:52 avatar
nee-mozno ma len drotik co drzi usi.


14.
označiť príspevok

Ranexill muž
   30. 7. 2012, 16:53 avatar
A uprostred dve koralky, ktore vola oci.


8.
označiť príspevok

Ranexill muž
   30. 7. 2012, 16:08 avatar
A ako by dopadol prieskum, ak by sa pytali nato, kto chce cigana za suseda?


28.
označiť príspevok

dnes_flamujem muž
   30. 7. 2012, 17:49 avatar
skor akoby dopadol prieskum, ze preco?

1, Kvoli farbe pleti?

2, Kvoli lenivosti, zápachu, hluku, poctu, vyzerianiu statneho rozpoctu..

Toto nie je rasizmus, ale zdravý rozum si myslím.  


9.
označiť príspevok

dorota
   30. 7. 2012, 16:42 avatar
no jasne!! nikoho to nezaujima, takato nudna premyslacia tema, to len pindat na vladu a konspiracie to je vase  


10.
označiť príspevok

Škaredko
   30. 7. 2012, 16:46 avatar
Zidovsky narod je najrasistickejsi spomedzi vsetkych ostatnych narodov. Ved sa k tomu otvorene stavaju a ten clanok je proste zavadzajuci.
Zidia boli viac prenasledovani kvoli lichve, ako kvoli ich viere.
Súhlasí Romanov


15.
označiť príspevok

rains
   30. 7. 2012, 16:56 avatar
este ze ti slovaci nemaju problem s farebnymi, madarmi, ukrajincami, americanmi, rusami, zidmi, moslimami a mimozemstanmi 
hotova balada..najprv si upracte na vlastnom dvore a potom sa divajte cez plot rasisticki, xenofobni fasisiti
Súhlasí red rose


17.
označiť príspevok

Škaredko
   30. 7. 2012, 16:59 avatar
Neviem s cim maju vseobecne problem slovaci, asi to bude viac veci, ale vidim, aky mas problem ty.


19.
označiť príspevok

rains
   30. 7. 2012, 17:01 avatar
praveze nevidis.  


21.
označiť príspevok

Škaredko
   30. 7. 2012, 17:07 avatar
Pytlik jesitnosti.


26.
označiť príspevok

dnes_flamujem muž
   30. 7. 2012, 17:45 avatar
Slováci nevyvraždujú žiadny iný národ a ani si nenárokujú na cudzie územie, ani neboli za posledných 40r. v 6 vojnách.


27.
označiť príspevok

rains
   30. 7. 2012, 17:47 avatar
hehe..len slovne vsak? ))
podla teba sa nenavist voci narodu prejavuje len formou fyzickej likvidacie?


29.
označiť príspevok

dnes_flamujem muž
   30. 7. 2012, 17:50 avatar
Podla teba sme teda rovnakí vrahovia ako Izraelci, ktorí vraždia palestíncov, len preto, že si ich dovoľujeme kritizovať?

Nikto ich neposiela do plynu, ani nad nimi neláme palicu..


30.
označiť príspevok

rains
   30. 7. 2012, 17:54 avatar
ale co? a tie protizidovske dristy co tu padaju su co?
do plynu ich neposielate vsak? zatial
Súhlasí red rose


31.
označiť príspevok

dnes_flamujem muž
   30. 7. 2012, 17:57 avatar
Ked povie beloch belochovi, ze je kokot, tak to rasizmus nie je, ale ked to poviem zidovi, tak je?  

Ludia by si mali byt rovni bez ohladu na rasu a narod. Ci voci zidom sa ziadna argumentacia vzniest nemoze? Co su to oni vyvoleni narod, ci co?


32.
označiť príspevok

rains
   30. 7. 2012, 18:16 avatar
ked niekomu inemu hovoris do kokotov, tak to o tebe nieco vypoveda. ale to je vedlajsie.
a nie su si ludia rovni bez ohladu rasu ci narod?
uz niekto protestoval voci argumentu?
mas to popletene cele v hlave


33.
označiť príspevok

dnes_flamujem muž
   30. 7. 2012, 18:20 avatar
povedal som to ako priklad, nikomu do kokotov zatial nenadavam.

LUDIA SU SI ROVNI bez ohladu na rasu, narodnost, pohlavie...
To je fakt, lenze ked sa jeden narod vyvysuje nad ten druhy treba s tym nieco robit a hovorit tomu rasizmus je sice v dnesnej dobe moderne, ale nie je tomu tak.
Ja som za to, aby zidia odovzdali palestincanom zapadny breh Jordanu, cele golanske vysiny, pasmo gazy a Jeruzalem. Vtedy mozno hovorit o tom, ze zidia maju pravo na svoj stat.


11.
označiť príspevok

dorota
   30. 7. 2012, 16:48 avatar
v com je zavadzajuci?


16.
označiť príspevok

Škaredko
   30. 7. 2012, 16:58 avatar
Napisal som to v poslednej vete mojho prispevku.


18.
označiť príspevok

dorota
   30. 7. 2012, 17:00 avatar
ach tak. ale to nema ziadny realny podklad taketo tvoje tvrdenie.
kedy si prestanete vymyslat? 


20.
označiť príspevok

Škaredko
   30. 7. 2012, 17:06 avatar
Nieje mi jasna tovja poznamka, asi si sa neucila dejepis.
Ci v carskom rusku, alebo fasistickom nemecku boli zidia popravovani, kvoli ich vplyvu a uzere. Tiez si vsimam, ze je fasisticka zidovska obet vykreslovana ako vacsia nez v rusku, co je tiez nezmysel. Zaujimalo by ma odkial sa to berie, kto to pretlaca a preco.


22.
označiť príspevok

dorota
   30. 7. 2012, 17:12 avatar
jasne, hlavne deti v koncetrakoch a vyhladovani a povrazdeni.  
Súhlasí Škaredko


23.
označiť príspevok

Škaredko
   30. 7. 2012, 17:17 avatar
Presne tak, zaver poznas dobre.


24.
označiť príspevok

dorota
   30. 7. 2012, 17:27 avatar
LOL tak daj uryvok z ucebnice dejepisu kde su tvrdenia o ktorych pises a pekne menovite-


25.
označiť príspevok

dnes_flamujem muž
   30. 7. 2012, 17:35 avatar
Židia mi nikdy nevadili, dokonca som chvílami začal veriť tej ich propagande.

Sú to vrahovia, od r. 1948 masívne vyvražďujú palestínčanov, to čo robia je novodobý holokaust a podieľa sa na tom aj Slovensko.

Keď s tým prestanú a vrátia im svoju zem, začnem sa na nich znovu pozerať ako na bežných ľudí, ktorí si žijú svoj život. Musia však pochopiť, že všetci sme si rovní..
Súhlasí britwa


53.
označiť príspevok

miro50
   30. 7. 2012, 19:53 avatar
dnes flamujem, mozem ta ubezpecit, ze Slovensko zostane na svojom uzemi a ze ho nebude musiet odovzdat Keltom, teda Irom!


75.
označiť príspevok

dnes_flamujem muž
   31. 7. 2012, 09:35 avatar
Kelti odišli kvôli prirodzenému sťahovaniu národov, v tom čase to bola v Európe bežná prax.
Izrael sa s tým nemôže zrovnávať.


76.
označiť príspevok

britwa
   31. 7. 2012, 14:58 avatar
Sionizmus sa vo všetkých variantách drží tvrdenia, že Palestína je historickým domovom židov, pretože v priebehu 1.storočia p.n.l. tu vyrastali štátne útvary budované Hebrejčanmi. Arabská koncepcia zase vyvracia argumenty tým, že sa opiera o potomkov etnických skupín, napríklad Kananejcov, Aramejcov, či Chaldejcov, ktorí žili na tomto území pred príchodom hebrejských kmeňov. Pritom veľmi dôležitá skutočnosť, že v prvej polovici 7.storočia prišlo k dôkladnej “arabizácií” Palestíny nehrá v debate o historických právach žiadnu rolu.
Od 16. storočia boli arabi v Palestíne pod nadvládou osmanskej ríše a Palestína bola v tej dobe súčasťou tzv. Veľkej Sýrie. Avšak čisto nábožensky chápané vlastníctvo zeme sa neztotožnuje s postojmi moderného politického hnutia známeho ako sionizmus, ktorého ambície a ideológia boli príčinou celej reťaze udalostí vedúcich k súčasnej kríze.
Súhlasí blueevil, red rose


80.
označiť príspevok

blueevil
   31. 7. 2012, 15:21 avatar
ano a sionizmus vznikol ako hnutie vybudovat vlastny štat: izrael... ani kalsicki židia neboli ničim, zavraždili Ježiša-ich vizitka   boli tu ine civilizacie na ktore sa oplati spomenut:
http://www.youtube.com/watch?v=rRzYZHnqd20 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


77.
označiť príspevok

dorota
   31. 7. 2012, 15:15 avatar
a co si tymto citatom chcel povedat?


78.
označiť príspevok

britwa
   31. 7. 2012, 15:17 avatar
myslím že všetko


79.
označiť príspevok

dorota
   31. 7. 2012, 15:19 avatar
no tak si dostuduj


93.
označiť príspevok

prairelabster
   9. 8. 2012, 08:34 avatar
dorotka, ak sa vyberiš akúkoľvek Cestu vzdelania, učenia, alebo Poznania, nakoniec vždy dospeješ do bodu, kde uznáš, že žid je zlo. neviem čo viac chceš ešte o tom diskutovať, ale predpokladám, že si len krátiš čakanie na smrť.. a preto sa trochu strápňuješ pokusmi o interpretovanie opisu okolitej reality, ktorú prežívaš a potrebuješ tieto emócie zdielať s ostatnými, ktorí za to nemožu - za to, čo sa ti stalo..
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 20:04,  ja som striebro životné
dnes, 19:57,  krása v živote a najmä pravda v živote človeka prináša utrpenie, lenže oplatí sa vždy...
dnes, 19:56,  Ale skutočnosť je taká že to miesto ktoré sme vičistili..objednal som si dva 6tonky...
dnes, 19:55,  Kntsz, pod sem *19 pod sa pokochat ako osvieteny opät prerazil Dno *21
dnes, 19:55,  Jedná sa o veľkú skúšku ľudstva ;) Princíp spočíva v tomto: DAŤ a NIČ za to...
dnes, 19:54,  Ale skutočnosť je taká že to miesto ktoré sme vičistili..objednal som si dva 6tonky...
dnes, 19:53,  Ale skutočnosť je taká že to miesto ktoré sme vičistili..objednal som si dva 6tonky...
dnes, 19:53,  výnimky potvrdzujú pravidlo, sú ľudia čo nechodili z očistca do neba
dnes, 19:50,  86..ved sa obratil slovami... My si zasluzime trest ale Tento nespravil nič zlého... Priznal...
dnes, 19:43,  Ruženec biblický slávnostný
dnes, 19:42,  Nemas sa za co ospravedlňovať.. Ja viem ze som uj
dnes, 19:40,  52. dá sa, dobry právnik *21
dnes, 19:38,  No, takže nič moc sa nedá. Ale je tam písané "zábrany proti včelám (plachty na...
dnes, 19:36,  115 -77.... Tomasko..
dnes, 19:35,  77. ja tiez vysvetlujem viacmenej pre "publikum" . aby si kazdy spravil obraz , a...
dnes, 19:35,  JJo... Bo jezis mu povedal pojdes do ocistca.. Jasne mu povedal...Este dnes somnou budes v...
dnes, 19:32,  Občanský zákoník", ale ten nedává konkrétní číslo. Je tam stanoveno, že včely (a...
dnes, 19:31,  Ani sa nečudujem ..veď inak nevieš*39
dnes, 19:28,  101...len sa vykrúcaš...
dnes, 19:27,  Americký autor Peter Kreeft napísal v roku 2018 knihu s náznom 40 dôvodov, prečo som...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Zmyslom života je žiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(226 736 bytes in 0,296 seconds)