Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ježiš jeho ,život, osud a posolstvo

34
reakcií
1744
prečítaní
Tému 13. apríla 2011, 00:41 založil peeter.

podobné témy:1.
označiť príspevok

peeter
   13. 4. 2011, 00:41 avatar
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho."

Verš z Biblie, ktorý je jedným z pilierov Krestanstva.
Mal to malý Ježiško v živote lahké, alebo trpel?
Zaslužili sme si jeho dobro?
Ako sa k tomu stavia dnešný človek?


3.
označiť príspevok

fajer
   13. 4. 2011, 07:42 avatar
to sú také keci,daj si dole ježišové okuliare a uvidíš realitu,rozprávky o ježišovi,si strč do ri....


34.
označiť príspevok

bombardér300 muž
   26. 4. 2011, 10:12 avatar
10. „Proste a dostanete!“
„Dievčatko prišlo do obchodu na nákup. Presne vedelo, čo má kúpiť, a dávalo si pozor, aby na niečo nezabudlo. Obchodníkovi sa to zapáčilo a chcel ho za to odmeniť. Vzal z regála škatuľu s cukríkmi, otvoril ju a ponúkol dievčatko: „Vezmi si, maličká!“ Dieťa si vzalo cukrík. „No len si vezmi, koľko sa ti vmestí do ruky.“ Dievčatko naňho otvorilo svoje veľké oči. „Naber mi ich ty“, povedalo. „Prečo?“, opýtal sa obchodník. „Lebo ty máš väčšiu ruku.“
Keď sa modlíme, nemerajme svoje prosby malosťou našej viery, Nezabúdajme, že Božia ruka je väčšia.
Sympatický príbeh, ale veľmi pravdivý. Prečo? Lebo Boh chce, aby sme boli takými aj my. Byť pred Bohom ako dieťa pred svojím otcom. Dieťa, ktoré sa nebojí otca, lebo vie, že otec ho má rád. Detskej dôvere voči Bohu sa musíme neustále učiť.
Zamýšľame sa nad formami modlitby, ako nám ich predkladá Katechizmus Katolíckej Cirkvi (KKC). Dnešnou témou je prosebná modlitba.
„Sv. Augustín píše: Tvoja modlitba je rozhovor s Bohom; keď čítaš (Písmo), Boh hovorí k tebe, keď sa modlíš, ty hovoríš k Bohu. Počas tohto stretnutia s Bohom človek vyjadruje svoje pocity a predkladá mu svoje potreby. Vzdáva úctu Bohu, ďakuje mu za udelené dary, prosí o odpustenie, ale aj o to, čo považuje za potrebné a užitočné pre svoj duchovný a fyzický život.“ Keď učeníci prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, naučil ich modlitbu ´Otče, náš´. Naučil ich a ukázal im, ako sa majú prihovárať k svojmu nebeskému Otcovi. Ukázal im, že ich modlitba musí byť v prvom rade modlitbou dieťaťa. V modlitbe ´Otče, náš´ sa nachádza 7 prosieb. A preto aj naša modlitba prosby má mať charakter modlitby dieťaťa. Modlíme sa a prosíme o niečo. Natíska sa otázka: Mám alebo môžem prosiť Boha o niečo, a tým mu kaziť plán, aký má On s nami a so svetom? Je vôbec možné, aby sme Boha o niečo prosili? Boh chce, aby sme ho prosili. Keď sa modlíme a prosíme, ani si možno neuvedomujeme, koľko právd viery tým vyznávame. Vyznávame, že BOH JE, že nás počuje, že ho môžeme prosiť a On nám môže dať to, o čo ho prosíme a žiadame, že sa tak stane preto, lebo sme sa k nemu obrátili, aby sme ho prosili v našej modlitbe. To, že prosíme Boha o niečo a že On nám to chce dať, znamená, že nie sme voči nemu ľahostajní a ani on nie je ľahostajný voči našim prosbám. „Úmysel prosebnej modlitby nie je meniť Boha ani jeho rozhodnutia. Je to akási pedagogická metóda, ktorú Boh zvolil, aby sme sa zmenili my sami. Tým, že prosíme, uvedomujeme si najlepšie, že Boha potrebujeme, že všetko závisí od jeho pomoci. Stávame sa pokornými, a teda pripravenými na to, aby Boží dar nebol udelený nadarmo.“ Sv. Augustín píše: „Tým chcel Boh vycvičiť našu túžbu, aby sme mohli prijať to, čo sa už On sám chystal nám dať... Boh chce dať, ale dáva iba tomu, kto prosí, aby sa nestalo, že by dal tomu, kto by o to nestál.“
Boh nás učí detinskej láske, ktorá je spolu so srdečnosťou potrebná na to, aby sme prosili Boha iba o to, čo je zhodné s jeho vôľou. Dieťa, ktoré miluje svojho otca, počíta s tým, že dostane to, čo je vôľa Otca. V prosebnej modlitbe je to ako pri výchove detí v rodine. Aj deti sa musia naučiť požiadať rodičov o to, čo rodičia dávajú a už vopred chcú dať.
V prosebnej modlitbe si musíme uvedomiť jednu dôležitú vec. Modlitba, v ktorej niečo prosíme, je úzko spojená s modlitbou vzdávania vďaky. Lebo za každý dar, ktorý dostaneme, sa musíme náležite poďakovať. „Modlitba vďaky je opakom prosby. V hebrejčine chýba slovo na vyjadrenie nášho slova ´ďakujem´, lebo Žid vyjadroval svoju vďaku tým, že vychvaľoval darcu, jeho milosrdenstvo, dobrotu a lásku. A preto modlitba chvály patrí do skupiny ďakovných modlitieb.“
Pýtame sa, ako má vyzerať naša modlitba. Za čo máme Boha prosiť, čo je dôležité v modlitbe prosby a aká má byť prosebná modlitba. Skúsme si na tieto otázky odpovedať. Modlitba prosby je návratom k Bohu, pretože človek si uvedomuje, že ako tvor nie je príčinou svojho vzniku, ani nie je pánom nad protivenstvami, ani nie je posledným cieľom. O čo viac si však musí uvedomiť svoju hriešnosť. (porov. KKC 2629)
Na položené otázky o prosebnej modlitbe nám môže dať odpoveď evanjeliová stať o kanaánskej žene, ktorej dcéra bola pod vplyvom zlého ducha. V tomto úryvku môžeme nájsť odpoveď, aká má byť prosebná modlitba:
1. K Ježišovi prichádza kanaánska žena a kričí: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov. Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ (Mt 15, 22)
Žena neprosí Ježiša o nejaké maličkosti. Jej veľkou túžbou je, aby jej dcéra bola zdravá, oslobodená od zlého ducha. „Keď sa modlíš, modli sa radšej za veľké veci.“ (sv. Ambróz) Svätý Ignác z Loyoly hovoril, že Boh je ako gavalier, ktorý dáva radšej veľké a tie najlepšie veci, než malé a lacné. Tým nechcel povedať, že malé veci nestoja za nič, ale že Boh nám prisľúbil, že keď budeme prosiť, tak nám dá, o čo prosíme. Tak prečo by sme nemohli prosiť?!
Prvým krokom prosebnej modlitby je prosba o odpustenie. Ona je predpokladom správnej a čistej modlitby. Táto dôverujúca poníženosť – pokora – nám zabezpečí, že dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť (porov. KKC 2631). Svedčí o tom aj pokorná postava Kanaánčanky. Ona prosí Ježiša, aby sa v prvom rade zmiloval nad ňou samou. Modlitba nás učí pokore. Najväčšou vecou, akú môžeme od Boha žiadať a ktorú nám nikdy neodmietne, je prosba o odpustenie hriechov – svojich hriechov a hriechov blížnych. Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Kto vraví ´Zmiluj sa´, dosiahne odpustenie vín; kto potom dosiahol milosrdenstvo, už nebude potrestaný. Kto vraví ´Zmiluj sa, dosiahol nebeské kráľovstvo.“ Kanaánčanka sa modlila za zdravie pre svoju dcéru. Jej prosba bola vypočutá. Je to vzor a povzbudenie aj pre každého jedného z nás, aby sme sa modlili jeden za druhého. Prosme aj za druhých, nič tým nestratíme, ba ešte získame. Lebo „láska ešte nikoho neochudobnila.“
2. „Učeníci ho prosili: Pošli ju preč, lebo kričí za nami. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi.“ (Mt 15, 23-25)
Prosebná modlitba nás učí vytrvalosti. Žena sa ani napriek odporu zo strany učeníkov nedala odradiť. Vedela, o čo Ježiša prosí. Hoci sa zdá, že Ježiš ju zdanlivo odmieta a používa pritom slová o šteňatách a psoch, neustáva vo svojich prosbách a modlitbách. „Nestačí len prosiť, ale treba to robiť vytrvalo, neúnavne, aby naša vytrvalosť dosiahla to, čo nemôžu spôsobiť zásluhy.“ „Vytrvalosť v modlitbe nie je na to, aby sa Boh konečne obmäkčil, ale aby sme si lepšie uvedomili, ako od Boha závisíme vo veľkom i malom. Boh nás učí veľa a často prosiť, aby sme si dar viac vážili.“ Modlime sa o to vytrvalo a prosme, aby sme došli do svojho cieľa – k Bohu.
3. Žena vravela: „Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia odrobiny, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš.“ (Mt 15, 27-28)
Čím viac prosíme, čím sme vytrvalejší a pokornejší, tým väčšmi rastie naša viera. V živote ženy sa stali dva zázraky. Ona uverila a vďaka jej veľkej viere, pokore a vytrvalej modlitbe bola jej dcéra uzdravená. „Ježiš nás vždy počuje, aj keď sa nám zdá, že mlčí. Týmto zdanlivým mlčaním sa uisťuje, že v nás vznikajú podmienky nevyhnutné na vykonanie zázraku. Prosme s dôverou, s vierou a nedajme sa odradiť.“ „Každá potreba sa môže stať predmetom prosby. Kristus, ktorý vzal na seba všetko, aby všetko vykúpil, je oslávený prosbami, ktoré v jeho mene predkladáme Nebeskému Otcovi.“ (KKC 2633) Ale dajme si pozor na jednu vec. Ak prosíš, ako to povedal už sv. Augustín, „daj si pozor, aby si nevravel, že Boh nevypočul tvoju prosbu. Spytuj si svoje svedomie, uvažuj a skúmaj sa usilovne. Ak si skutočne volal k Bohu a ak ti nedal to, čo si si želal podľa svetského náhľadu, je to asi preto, že to za nič nestálo.“


35.
označiť príspevok

ranexil muž
   26. 4. 2011, 10:14 avatar
Bombarder300, a co ak by malo dostat facku, teda zaznelo by cosi ako daj si facku dievcatko neposluchalo si..A ono nie daj mi ty, ta mas vacsiu ruku. 


5.
označiť príspevok

piskotka žena
   13. 4. 2011, 08:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

havran
   15. 4. 2011, 14:34 avatar
Piskotka- 5/Nesieš štafetu ktorú ti do rúk strčili rodičia , alebo nebodaj dobrí priatelia. K tomu naozaj nie je potrebné nič vedieť. Plníš čašu svojej duše a vyvolávaš si pocity na ktorých si v podstate závislá. Súhlasím s mnohým čo hovoríš , no nie bez výhrad. Vieš s takým prístupom k viere si ako vodička v pohári. Zaujímaš presne taký priestor do aké ťa naliali. Ďalej nič nehľadáš. Aj keď vieru s cirkvou nespájaš - to sme zajedno- je to len nástroj na kočírovanie ľudí. Nemusíš chodiť do kostola , stačí keď súhlasíš. Naozaj v Biblii je takmer všetko o ľudských charakterov. No ver , že tie myšlienky sa nachádzajú a možno i v brilantnejšom podaní v mnohých iných dielach.


24.
označiť príspevok

piskotka žena
   17. 4. 2011, 19:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

muz.zmarsu muž
   13. 4. 2011, 22:05 avatar
Neviem
Nezasluzili, bola to milost, ktoru sme potrebovali.
Zle.
PS: Jeho odkazu nerozumie takmer nikto a cikrvi uz vobec nie. Tvoja uvodna veta by mala zniet: Zlutoval sa Boh nad ludmi a poslal im ucitela, jeho syna, aby ludia nezahynuli, ale nasli vecny zivot ti, ktori prijmu jeho ucenie.


18.
označiť príspevok

ruwolf muž
   14. 4. 2011, 15:44 avatar
Zľutoval? Veď to bol on, čo ich na prd stvoril, či nie?


19.
označiť príspevok

Faith_No_More
   15. 4. 2011, 10:46 avatar
"Mal to malý Ježiško v živote lahké, alebo trpel? "
..to je čo za otázka? Ako by to mohol mať ľahké? Veď si prečítaj o umučení a ukrižovaní Krista!

"Zaslužili sme si jeho dobro?"
...zase nesúhlasím už len s položením otázky. Príchod Ježiša nebol predsa zásluhou ľudstva, ale dobro vôľou Otca, čo ho poslal, aby navrátil ľud k Bohu.

"Ako sa k tomu stavia dnešný človek?"...skepticky a kontroverzne a každý po svojom.
Súhlasí rastos


20.
označiť príspevok

Faith_No_More
   15. 4. 2011, 10:51 avatar
Alebo myslíš len na Ježišove detstvo s tým označením, že malý Ježiško? O detstve toho veľa popísané nie je, no ťažké to mohol mať už len z toho dôvodu, že patril k židom a tí boli v tej dobe utláčaní rimanmi.


2.
označiť príspevok

david lane 01 muž
   13. 4. 2011, 01:48 avatar
...ja si s0m presvedceny,ze ten tv0j pilier je riadne nahl0dany ped0filnymi knazmi...


4.
označiť príspevok

Ónya žena
   13. 4. 2011, 07:48 avatar
ako sa traduje o Ježišovi, tak nielenže mal nadprirodzené schopnosti, vedel ich rozdávať s láskou..atp, ďalej to už všetci poznajú ,..ale cez Ježiša sa otvára brána k Bohu , ktorého dodnes ľudia hľadajú vo svojich modlitbách..pretože " potrebujú " ochranu, pomoc vyššieho bytia.


6.
označiť príspevok

ether muž
   13. 4. 2011, 10:27 avatar
zas a znovu
"Ježiš? Úspešný anarchista, nič viac." Nietzsche 


12.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2011, 13:18 avatar
Ale len náboženský: napr. SvatePismo.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Mt 22,17-21


7.
označiť príspevok

rastos muž
   13. 4. 2011, 10:27 avatar
jezis to nemohol mat lahke, pretoze prisiel na svet ako svetlo medzi ludi, ktori zvacsa milovali tmu, lebo ich skutky boli zle.
"kazdy kto robi zle, nenavidi svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestane jeho skutky"
bol teda odstraneny ako svedomie, ktore neprijemne hryzie

a posolstvo - treba prist k svetlu, nechat sa ocistit a nerobit dalej zle, to je zaciatok spravnej cesty
Súhlasí veriaci


8.
označiť príspevok

sta2rky muž
   13. 4. 2011, 10:47 avatar
"
a posolstvo - treba prist k svetlu, nechat sa ocistit a nerobit dalej zle, to je zaciatok spravnej cesty "

Ak tomu potrebuješ Krista a kresťanskú vieru? Nerob zo seba chudáka, lebo o to ide cirkvám, závislosť na nich.
Súhlasí ether


9.
označiť príspevok

rastos muž
   13. 4. 2011, 10:50 avatar
nebavime sa tu o cirkvach, ani ja som ich nemal na mysli


10.
označiť príspevok

Scarlett žena
   13. 4. 2011, 11:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

ranexil muž
   13. 4. 2011, 11:06 avatar
Takže si ho este pametas? ...nooo myslel som si.  


13.
označiť príspevok

peeter
   13. 4. 2011, 19:45 avatar
Dakujem Vám za všetky príspevky. Je to taká malá vzorka názorov rôznych ludí. Kto má pravdu a kto nie , nie je dôležité. Ale ten pilier viery je podla mna riadne pevný, ked vydržal viac ako 2000 rokov. Nie čo na tom bude. A čo sa týka knazov, aj to sú len ludia aj medzi nimi sú dobrý a zlý. Ale to posolstvo Krista bude asi večné, ako je láska medzi ludmi.


26.
označiť príspevok

havran
   17. 4. 2011, 22:48 avatar
Treba si uvedomiť , že firma zvaná "cirkev" mečom i krížom cizuje podstatu svojej existencie založenej na vzťahu k súkromnému vlastníctvu. Za tých 2000 rokov sa sama veľa naučila. Pozri na ducha Starého a Nového zákona. Kapitál a cirkev sa bytostne potrebujú.Ak by to mysleli s tými ježišovými posolstvami úprimne , tak sme dnes už niekde inde. Aká je skutočnosť.? V skutočnosti cirkev má obrovské problémy udržať domček z rozdaných karát pohromade. A zase : opakované dogmy nepotrebujú nič okrem ich prijať v hlbokej viere. Čo nechceš nevidíš? , alebo vidíš....Viera a to som tu už povedal , je potrebná , ale musí mať svoje historické oprávnenie. Pozri sa okolo seba. Je to naozaj všetko čo tento svet potrebuje? Koľko ešte budeme potrebovať také piliere , keď doteraz nestáli za nič?


14.
označiť príspevok

salbea žena
   13. 4. 2011, 19:45 avatar
uz mam pri jeho mene vycitky svedomia,nac sa vobec narodil,iba co zasial trpke planky a divoke produkovanie zlobrov teistickych aj ateistickych..hm smola,bo keby jeho nebolo,mozno by tu bolo ovela lepsie a bez vojen,uz sa navrat akehosi bozieho Ducha zial nesmie nikdy viac zopakovat a tym uz nechciet byt stredobodom obetovania sa pre akysi narcizmus to ludsky..ked sme taky dokonalo mudry,tak nech aj nim ostanme a na tejto urovni a manipulujme sa navzajom Pravdou do nekonecna


16.
označiť príspevok

DonaDiskusna
   14. 4. 2011, 15:29 avatar
čo je to svetlo


17.
označiť príspevok

salbea žena
   14. 4. 2011, 15:31 avatar
atelier pre krasu ? 
Súhlasí piskotka


22.
označiť príspevok

nia0510 žena
   17. 4. 2011, 19:39 avatar
hm, zaujimava tema...podla mna co som citala tie predchadzajuce prispevky....viera nie je o tom, ci Ti to vtlacili rodicia....ak nechces nemusis verit...ide o to ci tomu chces verit Ty ci nie a nie to co chcu rodicia...poznam ludi, ktorych rodicia svojej deti k nicomu nenutili, a aj tak veria, alebo naopak neveria...je to o tom, ci si Ty vyberiesi vieru alebo nie, ci sam usudis ze ju potrebujes alebo nie...tolko moj nazor...
a co sa tyka temy, ano trpel a nezasluzili sme si to a presne ako to bolo povedane, kazdy sa k tomu stavia svojsky a individualne...


23.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 4. 2011, 19:44 avatar
"Slobodná vôľa" je pravdepodobne "len" pocit.
Súhlasí ranexil, scirocco


25.
označiť príspevok

Nadja žena
   17. 4. 2011, 19:51 avatar
Alebo neschopnosť poznania príčin a dôsledkov. Možno nemožnosť poznania?
Súhlasí havran


27.
označiť príspevok

havran
   17. 4. 2011, 22:57 avatar
Viera bola prínosom , spustila proces oslobodenie pracovnej sily z otroctva. Avšak nikdy nepôjde ďalej. Najlepšia pracovná sila je pokorná , znášajúca utrpenie.


28.
označiť príspevok

Faith_No_More
   17. 4. 2011, 23:01 avatar
"spustila proces oslobodenie pracovnej sily z otroctva"..to tvrdenie odkiaľ berieš?


29.
označiť príspevok

peeter
   18. 4. 2011, 23:45 avatar
No harvan máš aj nemáš pravdu. Mat v srdci vieru, neznamená slepo počúvat rozkazy a príkazy. Každý človek či veriaci, alebo neveriaci má svoju vlastnú volu, a vlastné svedomie. Dobro nie je niečo neskutočné, alebo nadprirodzené, ale niečo čo má každy možnost spoznat a konat ho práve dnes, zajtra napozajtra. Dobro má dobrú vlastnost sa rozširovat medzi ludmi. No a proti zlu nás ježiš učil bojovat dobrom. To znamená, že zlo nemá šancu ak narazí na dobro. Lebo zlo plodí iba zlo, ale ked sa stretne s dobrom, aj zlý človek može prehodnotit svoj doterajší život a može sa stat lepším.


30.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2011, 23:47 avatar
To je historia , ešte si to nepočul?


31.
označiť príspevok

peeter
   18. 4. 2011, 23:48 avatar
Prepáč havran, že som ti v tej rýchlosti skomolil meno. To ja mám dobrého priatela Harvana a tak som to skomolil.


32.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2011, 23:56 avatar
peeter - 31/ to meno ,je OK ani som si nevšimol ,snažím sa reagovať na spršku vtipných poznámok. Súhlasím stebou , múdry človek má naozaj poistky proti zlu. To je práve tá ľudskosť. V mnohom s tebou súhlasím , len to učenie o boji proti zlu mi celkom nesedí. Vieš to nastaviť aj druhé líce...


33.
označiť príspevok

peeter
   19. 4. 2011, 09:19 avatar
No to je jasné, že ani ja niesom dokonalý a úder by som Vrátil. To je moja malosť oproti Kristu, kzorí mal možnosť ujsť, ale nastavil aj druhé líce a nezdrhol, ke ho chceli zabiť.
No a Judášov tu máme dosť. Aj keby nie jeho ,tak by Kristus možno zomrel , ako starý muž bez toho aby trpel a jeho posolstvo by neoslovilo tolko ľudí.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 13:26,  Zatiaľ čo podľa mňa by Ježiš volil Kisku, hokejisovci myslia, že Kotlebu.....
dnes, 13:24,  Hm... Lenže hokejisovci si tiež myslia, že Ježiš je na ich strane.....
dnes, 13:17,  Ktohovie, ako by s hokejisom diskutoval Pán Ježiš, keby sa stretli ? Ak by Ježiš...
dnes, 13:14,  salbea je to tu ako gay klub
dnes, 13:05,  a kolko smajlikov si posielate nununu
dnes, 13:04,  no pekne chlapi z df, vas pustit do boja jedine v steklach a s panvicou v ruke
dnes, 12:46,  SSfoton a lož sú synonymá :)
dnes, 12:45,  Chorý paranoik má v hlave Putina :)
dnes, 12:30,  esesák hákojiSS opäť šíri ďalšiu lož o denníkuN. :)
dnes, 12:29,  Keďže nevieš čo je to pravda, logicky ni si schopný rozlíšiť ani lži. Putin ťa má...
dnes, 12:28,  SSfoton šíri lži ako denník neandertálcov :)
dnes, 12:27,  esesák hákojiSS nenávidí pravdu, ktorú šíri denniN :)
dnes, 12:27,  (97) Osvietený, ktože by si to len kedy pomyslel, že aj usizraelskí agenti Tvojho typu/druhu...
dnes, 12:26,  SSfoton lži muž :)
dnes, 12:25,  Kráľom bulvárnych krýs je denník neandertálcov :)
dnes, 12:25,  Trole téma je o čom je a vy dementní trolovia každú tému zaprasíte :)
dnes, 12:19,  70- Boris, dokážeš byť na momentík úprimný a prezraď koho si volil v 90-tych rokoch....
dnes, 12:17,  O bulvárnych krysách Sputniku, hlavnychsprav, ZemaVeku šialiacich verejnosť. :)
dnes, 12:15,  Ja vie, že nevieš, čo je to pravda ty náš malý esesáčik. :)
dnes, 12:13,  11. super video :) Kraus je král sarkazmu :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Keďže sme sa tu už narodili, naučme sa tu aj žiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(112 057 bytes in 0,592 seconds)