Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Jehovisti nie sú veriaci a nemajú náboženstvo. Je to sekta a majú pomýlené učenie od svojho zakladateľa. Čomu veria a aké blúdy širia?

14
reakcií
3950
prečítaní
Tému 13. októbra 2016, 22:58 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2016, 22:58 avatar
edkovia Jehovovi nie sú náboženstvom, ale sektou. Predsa však sú na Slovensku dosť rozšírení a mnoho kňazov často krát dostane otázku od svojich veriacich: „Čomu vlastne veria Svedkovia Jehovovi?“
Mnohým “nedeľným“ kresťanom sa už stalo, že počuli Svedkov rozprávať a zdalo sa im to celkom v poriadku a mnohí sa pýtajú v čom je vlastne problém? V tejto práci by som chcel opísať aspoň základné rozdiely vo vierouke a rozpory s učením Cirkvi. Čo sa týka učenia Svedkov Jehovových, tak som vychádzal z knihy “Poznanie, ktoré vedie k večnému životu“, ktorá je po Biblii jehovistov druhou najvydávanejšou a najdôležitejšou knihou pre Svedkov Jehovových. Pri hľadaní literatúry, som okrem kníh, ktoré vydali Svedkovia Jehovovi našiel aj knihy, ktoré chceli šíriť osvetu a informovať. Boli to skôr knihy pre jednoduchých ľudí, keďže Svedkovia Jehovovi najviac členov získavajú medzi jednoduchými ľuďmi na dedinách. Avšak musím povedať, že tá najčerstvejšia z nich je z roku 1992, čo znamená, že sa tejto téme už dlhšie nikto nevenoval. K tomuto sa ešte vrátim v závere k práci. Ak by niektoré vieroučné tvrdenia o ktorých som sa dočítal náhodou neplatili, tak to nie je nič výnimočné, pretože ako ukáže pohľad na dejiny tejto sekty, má za sebou bohatú históriu popierania tvrdení, ktoré sa ukázali ako chybné a úplné zapieranie toho, žeby oni niekedy niečo také učili.

2.1 História Svedkov Jehovových

Názov Svedkovia Jehovovi používajú od roku 1931. Ich zakladateľom je Charles Taze Russell (1852 – 1916), ktorý bol vychovávaný v presbyteriánskej viere. V 22 rokoch uveril, že našiel v Biblii pravý Boží plán s ľudstvo. V roku 1881 zakladá Zion’s Watch Tower society (oficiálny začiatok jestvovania sekty). Božie tajomstva, ktoré možno vidieť v písme sa Russell pokúsil členom hnutia sprostredkovať sedemzväzkovým dielom Štúdia písma (Siedmy diel vyšiel po Russellovej smrti a vyvolal veľké rozpory). Určil koniec sveta na rok 1914. Koniec sveta neprišiel a po jeho smrti na jeho miesto nastúpil Joseph Franklin Rutherford (1869 – 1942). Zaviedol prísnu organizáciu a určil koniec sveta na rok 1925. Jeho nástupcom bol Náthan Homér Knorr (1905 – 1977). Za jeho vedenia v roku 1950 vychádza preklad Jehovistickej biblie, ktorý sa volá “Preklad nového sveta Svätých písiem“. Pred jeho smrťou urobil organizačné zmeny, ktoré dali moc do rúk riadiacemu orgánu, ktorý pozostáva z niekoľkých starších členov (ich počet sa mení). Podľa údajov z augusta 2006 ich je na svete 6,7 milióna a ako tvrdia na svojej stránke, každý rok je pokrstených 300 000 nových členov (neuvádzajú údaje o tom, koľko odíde a koľko zomrie).

2.2 Svedkovia Jehovovi na Slovensku

História Svedkov Jehovových na Slovensku zdá sa nie je veľmi preskúmaná. Nepodarilo sa mi o tom nájsť žiadne informácie. Je ale známe a občas sa o to oprie aj bulvár, že sa Svedkom najviac darí na dedinách a to zvlášť na východnom Slovensku. V poslednej dobe ich rady rozširujú hlavne Rómovia, ktorým oni na oplátku poskytnú finančnú pomoc. Podľa posledného sčítania ľudí na Slovensku žije najviac Svedkov Jehovových v Trebišovskom okrese. Je ich takmer 2000. Podľa štatistík, ktoré uvádzajú na svojej oficiálnej stránke za roky 2005 a 2006 môžem povedať, že ich počet pomaly klesá. Oproti roku 2005 mali v 2006 o 50 viac pokrstených nových členov (288), ale ich počet klesol zhruba o 300 členov na počet 11 489. Mnohí odborníci však vravia, že ich štatistiky treba brať ako nie celkom presne, ale netreba ich pokladať za nadhodnotené.

2.3 Čomu veria Svedkovia Jehovovi

Medzi prvý a základný blud, v ktorý veria Svedkovia Jehovovi a ktorý aj mňa osobne pobúril je, že sa nazývajú kresťanmi a dokonca si dovolia tvrdiť, že oni sú jediní praví kresťania. „V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi.“ Týmto pojmom, sa chcelo poukázať na to, že patria Kristovi. Keďže Svedkovia Jehovovi majú chápanie Krista úplne nezlučiteľné s kresťanským presvedčením, podľa môjho názoru nemajú nárok nazývať sa kresťanmi.

2.3.1. Svätá Trojica, Božie meno a Kristus

Učia, že ani Svätá Trojica neexistuje. Podľa nich sa o tom v Biblii píše v 5. knihe Mojžišovej 6:4 a v Mk 12:28, 29. „Preto, tí, ktorí prijímajú Bibliu ako Božie Slovo, neuctievajú Trojicu pozostávajúcu z troch osôb či bohov v jednom.“ Na označenie Boha používajú meno Jehova tvrdia, že jedine tí, čo budú Boha uctievať pod týmto menom budú spasení. Pravda je taká, že nikde v Biblii nenájdeme pomenovanie Jehova. Nepoznali ho ani Židia, ani Mojžiš, ani Ježiš. Je to chyba v preklade, ktorá vznikla v 13. storočí v dôsledku nesprávneho prekladu hebrejských textov. Ježiš Kristus je Archanjel Michal, ktorý bol stvorený Bohom ako prvé stvorenie a Boh potom použil na vytvorenie všetkých vecí. Keď napríklad pri stvorení človeka hovorí v množnom čísle, tak to sa rozpráva so svojím stvoreným Slovom (Kristom). Je zaujímavé, že tu si i samotní Svedkovia Jehovovi sami protirečia, keď v jednej vete nazývajú Krista „jedno splodeným synom“ a hneď dodávajú, že je to preto, lebo ho stvoril priamo Jehova. Veď ako môže byť niekto stvorený, ak je splodený a naopak. Jedno vylučuje druhé. Poslušný svojmu otcovi sa narodil na zemi, ako prvé z viacerých detí v rodine Jozefa a Márie. Svoju mesiášsku úlohu si uvedomil až po Jánovom krste.

2.3.2 Padlí Anjeli, Človek, Duša človeka po smrti

Prvým padlým Anjelom bol Satan, ktorý zviedol Adama a Evu. Ostatný anjeli sa k nemu pridali za dní spravodlivého muža Noacha (Noe). Tí opustili svoju službu v nebi a vzali na seba hmotné telo, aby mohli uspokojiť svoju sexuálnu žiadostivosť s pozemskými ženami. Stali sa otcami hybridných potomkov zvaných Nefilim, ktorý boli tyranmi. Vo veľkej potope, ktorá potom prišla zahynuli všetci ľudia i títo neprirodzení potomkovia padlých anjelov. „Urobil teda Boh z hliny človeka z hliny zeme a vdýchol mu dych života.“ Pri stvorení človeka Boh do Adama nevdýchol dušu, ale iba oživujúci princíp (Duch Svätý) a teda ani človek nemá dušu, ale je sám dušou, pretože v ňom je tento oživujúci princíp, ktorý mu dáva život. Keď človek zomrie, opustí ho táto životná sila a človek celý prestáva existovať. Ide do Sheolu. Ibaže ak prestáva existovať, tak čo potom ide do Sheolu? Podľa Svedkov Jehovových, ak by existovala nesmrteľná duša, tak by bolo zbytočné vzkriesenie. Načo privádzať dušu naspäť do sveta, keď už je na mieste, kde mala byť? Je to spôsobené tým, že nechápu pojem vzkriesenia tak, ako ho vysvetľuje katolícka Cirkev. Keď potom nastane vzkriesenie, tak Boh , ktorý si pamätá všetkých ľudí bude z pamäti (nanovo, z ničoho) kriesiť (tvoriť) ľudí, ktorí už zomreli. Avšak ľudí ktorí za života odmietli Boha (aj tí, čo odpadli od svedkov Jehovových) Boh pri vzkriesení nestvorí. Budú úplne vymazaní.

2.3.3 Učenie týkajúce sa vecí praktického života

Mnohé z týchto pravidiel, ktoré sú Svedkovia Jehovovi povinní dodržiavať slúžia vedeniu spoločnosti na to, aby udržiavali kontrolu nad svojimi členmi a zabránili im stretávať sa s ľuďmi, ktorí by im mohli otvoriť oči. Svedkom Jehovovým sa človek stáva krstom, ktorý sa vykonáva ponorením celého človeka do vody. Ako náhle sa stane členom, je povinný zúčastňovať sa na hodinách štúdia Biblie, ktoré sa organizujú v menších spoločenstvách a hlásať božie slovo od domu k domu. Toto je zároveň činnosť, ktorá mu umožní spasiť sa a ak bude veľmi horlivý, tak sa môže dopracovať medzi 144 000 vyvolených, ktorí budú s Kristom vládnuť v nebi. Zvýrazňujú hodnotu rodiny, avšak ak by jeden z partnerov ohrozoval duchovný stav toho druhého, vtedy je povolená a potrebná rozluka. Neuctievajú si obrazy, kríže, ani sochy. Tvrdia, že Kristus bol ukrižovaný nie na kríži, ale na mučiacom kole. Neuctievajú štátne vlajky, nespievajú hymny a národné piesne. Majú zákaz zúčastňovať sa ekumenických akcií. Nesmú sa stretať ani s členmi, ktorí odišli od Svedkov Jehovových, alebo boli vylúčení. Trestom je vylúčenie. Neoslavujú Vianoce, ani iné sviatky, okrem Pánovej večere. To je jediný krát v roku, kedy majú čosi ako omšu, pri ktorej sa podáva chlieb a víno, ale prijímajú ho len vyšší členovia zboru, ktorí patria k 144 000 vyvolených. Nesmú prijímať krvné transfúzie, pretože aj v písme, sa píše, že sa máme zdržiavať krvi. Mladí svedkovia Jehovovi majú zakázané chodiť na telocvik a zapájať sa do športových klubov. Dostatočnú náhradu za to nájdu v štúdiu Biblie. Ostatné náboženstvá nazývajú “Veľký Babylon.“

2.3.4 Koniec sveta

Samotný Russell bol už vo svojej mladosti ovplyvnený a fascinovaný viacerými sektami, ktoré predpovedali koniec sveta a zároveň sa poučil z ich predpovedí, ktoré nevyšli a určil si vlastné roky. Samozrejme, že ani jeden z nich sa nesplnil. Koniec sveta, bola téma, ktorá Svedkom Jehovovým vždy získala množstvo členov, ako sa blížil predpovedaný koniec sveta a zároveň ich mnoho stratili, keď sa predpovede nesplnili. A oni ich posunuli na iný rok. Russell určil prvý rok konca sveta na rok 1914. Keďže tento rok nevyšiel (v súčasnosti je označovaný rok, kedy Ježiš zasadol na nebeský trón), boli určené postupne roky 1918, 1925 a 1975. Ani jeden z nich nevyšiel. Po týchto omyloch potom Svedkovia Jehovovi upravili svoje učenia a už sa nesnažia učiť o presnom príchode Krista. Obmedzili sa na vyjadrenie, že ten čas je už blízko a že sa bude dať určiť podľa určitých znamení ako napríklad aj to, že Sa bude posolstvo hlásať po celom svete. Rok 1914 bol rokom, kedy začal Ježiš kraľovať v nebi, pretože sa už pominul čas pohanov. K tomuto číslu došli zaujímavou kombináciou z proroka Daniela Apokalypsy. Samozrejme, že je to urobené tak, aby to sedelo. Ako základný rok, sa používa rok dobytia Jeruzalema a tu používajú rok 607 p.n.l., ktorý nie je historicky správny. Keď príde ten pravý čas, tak na zemi nastane vojna, kde zvíťazia Kristove vojská. Prežijú niekoľkí spravodliví ľudia a tí začnú pod vedením Krista a jeho 144 000 spravodlivých, ktorí budú s ním v nebi vládnuť nad zemou. Dôjde aj ku vzkrieseniu, ale najprv budú vzkriesení spravodliví (Svedkovia Jehovovi) a až neskôr nespravodliví. Tí čo prežijú a vzkriesení spravodliví obnovia Zem, aby sa podobala na raj, nebudú choroby, ani utrpenie, bude všade spravodlivosť a Kristus bude kráľom. Satan a jeho anjeli budú na tisíc rokov spútaní v podsvetí. Keď budú stvorení aj nespravodliví (neveriaci a iné náboženstvá), bude prebiehať jedno veľké “školenie“ aby každý poznal Jehovu a poriadok na novej Zemi.. Keď ubehne tisíc rokov diabol sa vráti a pokúsi sa zviesť ľudí proti Bohu. Podarí sa mu niektorých získať na svoju stranu. Potom Boh navždy zničí jeho i tých čo sa k nemu pridali a bude na Zemi vládnuť večný pokoj pre tých, ktorí boli vzkriesení, pod vládou Krista a 144 000 spravodlivých, ktorí budú s ním vládnuť v nebi.

2.3.5 “Ekumenizmus“ Svedkov Jehovových

Svedkovia Jehovovi sa považujú za nový vyvolený národ, ktorý si Boh vyvolil, aby splnil jeho vôľu, ktorú Russell objavil v Biblii. Aj to je dôvod prečo opovrhujú ostatnými náboženstva a proti mnohým vystupujú veľmi útočne vo svojom učení. Najviac proti Katolíckej Cirkvi. Pápeža napríklad označujú za antikrista. Prirovnávajú ho k šelme, ktorá je opísaná v 13. hlave knihy Zjavenia apoštola Jána. Veľmi tvrdú používajú rétoriku aj v iných prípadoch. Akýkoľvek rozhovor s nimi je preto veľmi ťažké. Ak im vyvrátite ich argumenty Bibliou, aj tak sa zatvrdilo držia svojich bludov, pretože ich k tomu vedú. Problémom je aj to, že Svedkovia Jehovovi tvrdia, že človek sám z Biblie bez štúdia Russellových Štúdii písma nemôže poznať pravdu. Ale ak by iba študoval Štúdia písma bez toho, žeby poznal Bibliu, vtedy pochopí a spozná Boží plán. Týmto tvrdením sa pripravujú o možnosť tvrdiť, že vychádzajú z biblie. Tým by boli podobní protestantom. Ibaže biblia pre nich vôbec nie je dôležitá. Hlavné pre nich sú Russellove knihy a usmernenia hlavnej rady, ktorá riadi spoločnosť.

3. Záver

Vždy keď sa stretnem s nejakou sektou, tak premýšľam nad tým, ako je možné, že im na to ľudia skočia a že sú potom tak ťažko presvedčiteľní o nepravdivosti učenia sekty. Čo sa týka Svedkov Jehovových tak myslím, že pre mladých ľudí dnešných čias nie sú veľmi oslovujúci. Avšak oveľa väčší úspech majú u dôchodcov, či ľudí v strednom veku a hlavne u jednoduchých a chudobných ľudí. To, čo ponúkajú je skoro ako program jednej socialisticky ladenej strany, ktorá je v súčasnosti vo vláde. Sľubujú ľudom spravodlivosť, mier, žiadne choroby, krásnu zem… Veci, ktoré týmto ľuďom teraz chýbajú. Oni netúžia po moci, ani po vláde. Chcú len aby im bolo dobre. A to je zrejme aj dôvod prečo členom nevadí, že oni nebudú s Kristom vládnuť v nebi. Zjavne ich teší predstava, že budú na svete dlhšia ako “nespravodliví“ a že to, čo im teraz chýba, po vzkriesení aj budú mať. Nie nejakú večnú omšu a modlitby v nebi, ktoré im spomínal ich kňaz na kázňach a hodinách náboženstva. Ako aj vyplýva zo štatistík na Slovensku ich pomaly ubúda a ich spôsobom získavania nových členov sa stáva skôr kupovanie ako evanjelizácia. Možno je na čase, aby opäť vyšla, alebo sa preložila nejaká kniha pre jednoduchých ľudí, ktorá by sa snažila vysvetliť bludy v ich učení. Taktiež je potrebná aj nejaká publikácia na vyššej úrovni, pretože je veľa prípadov mladších Svedkov Jehovových, ktorí vyhľadávajú kresťanov, alebo aj kňazov a snažia sa s nimi konfrontovať. Vtedy ich netreba vyháňať metlou a nadávkami, ale trpezlivo ich vypočuť. Zároveň, len knihy nestačia. Tí ľudia musia objaviť v kresťanskom spoločenstve to, čo odišli hľadať ku Svedkom Jehovovým. To je u každého iné. Táto práca je iba zhrnutím základných bludov a v niektorých prípadoch aj poukázaním na ich protirečivosť. Ak by sa robila podrobná práca, tak kontroverzných vecí z dejín tejto sekty, zo života jej predstaviteľov a jej praktikách sa dá nájsť oveľa viac.
www.ponoviciat.saleziani.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

Lemmy muž
   13. 10. 2016, 23:58 avatar
LP-ička, zasa klameš? Klamstvo je tvojou hlavnou náplňou?

Keď sú Svedkovia sektou, potom aj tvoja RKC je sekta.


2.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   13. 10. 2016, 23:03 avatar
Stretol som sa s mladým človekom, ktorý o sebe tvrdil, že je kresťan a že sa snaží podľa toho aj žiť, ibaže uznáva len Sväté písmo a neuznáva to, čo učí Cirkev, ale nie je to nejako zachytené vo Svätom písme.

Teda neuznáva posvätnú tradíciu. Je len jeden z mnohých, ktorí podľahli tomuto modernému bludu, ktorý sa snaží podkopať a úplne zničiť autoritu Cirkvi. Ľudí, ktorí majú podobný názor nie je medzi veriacimi na Slovensku, zvlášť tými mladšími, málo. A podobnú mienku majú aj protestanti, ktorí taktiež nadovšetko a jedine uznávajú len autoritu Svätého písma.

Nie je veľa ľudí, ktorí sa snažia svoju vieru pestovať aj po intelektuálnej stránke a teda nejako extra neštudujú cirkevné dokumenty. Tento mladík bol na tom podobne. A pravdu povediac, kým som nevstúpil do saleziánskej formácie som na tom bol rovnako, takže to viem pochopiť. Ibaže bez seriózneho štúdia dokumentov sa nedá dopracovať k správnym odpovediam. Na druhej strane, človek, ktorý uznáva iba Sväté písmo, nebude mať asi veľkú dôveru k Cirkevným dokumentom. Preto popri citátoch z jednotlivých dokumentov je potrebné uviesť aj vhodné citáty z písma. Takže, čo hovoria dokumenty: „Posvätná Tradícia a Sväté písmo tvoria jeden posvätný poklad Božieho slova, v ktorom putujúca Cirkev ako v zrkadle kontempluje Boha, prameň celého svojho bohatstva.“ A taktiež: „…posvätné podanie zas slovo Božie, ktoré Kristus Pán a Duch Svätý zveril Apoštolom, neporušene odovzdáva ich nástupcom aby ho, osvietení Duchom pravdy, svojou kazateľskou činnosťou verne zachovávali, vysvetľovali a šírili.

A preto Cirkev nečerpá istotu o všetkom, čo bolo zjavené, jedine z Písma svätého. Z toho dôvodu jedno i druhé treba prijímať a rešpektovať s rovnakou nábožnou úctou.“ A sv. Pavol vyzýva veriacich v Solúne: „A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom.“

Sám Ježiš hovorí svojim apoštolom: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Toto by asi ale nášho mladého priateľa neuspokojilo a preto je namieste vysvetliť si pojmy a povedať čo sa pod nimi myslí.

Posvätná tradícia je Božie slovo, ktoré Kristus odovzdal svojim apoštolom a ktoré ich poveril ohlasovať celému svetu. Oni toto slovo zachovávali a predali svojim nástupcom – biskupom. Takto sa v ústnej forme zachovávalo a bolo zvlášť užitočné v čase pred napísaním evanjelií. Táto posvätná tradícia o ktorej sa dnes bavíme „pochádza od apoštolov a odovzdáva to, čo oni prijali z Ježišovho učenia a príkladu a čo ich naučil Duch Svätý.“ Keďže prvé evanjeliá boli napísané až niekedy okolo roku 70 po Kristovi, posvätná tradícia bola dovtedy jediným zdrojom učenia Cirkvi.

Sväté písmo je Božie slovo písomne zaznačené z vnuknutia Ducha Svätého. Ono písomne podáva Božie zjavenie a Božie slovo, ktoré sa neporušene zachovalo aj v posvätnej tradícii.

Pri vzniku a zachovaní oboch bol prítomný Duch Svätý a teda je to dielo Božie a nie ľudské.

Z tohto všetkého môžeme zároveň povedať, tak ako to tvrdí aj vieroučná konštitúcia Dei Verbum: „Posvätné podanie a sväté Písmo sú teda vo vzájomnom úzkom súvise a spojení. Veď obe vyvierajú z toho istého božského prameňa, určitým spôsobom splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu.“

Čo si tento mladík, s ktorým som sa stretol neuvedomil a čo je veľmi dôležitý fakt je, že aj Sväté písmo v tej podobe ako ho poznáme máme vďaka posvätnej tradícii. Pretože knihy, ktoré tvoria Sväté písmo a ktoré jediné tento chalan uznáva, a ktoré okrem siedmich používajú aj protestanti, boli vybrané na základe tejto tradície. V priebehu histórie sa ukázalo, že to, čo nie je napísané je neisté. A niekedy nebolo isté ani to, čo bolo na papieri. To je možno dôvod, prečo sa mnohí stavajú nedôverčivo k posvätnej tradícii. A s podobným problémom sa stretával aj sv. Pavol, keď sa musel mnoho krát obhajovať a presviedčať ľudí, že učí evanjelium, tak ako to musel urobiť v druhom liste Korinťanom: „Ako je Boh verný, naša reč k vám nie je aj „áno“ aj „nie“. Veď Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, ja, Silván a Timotej, nebol aj „áno“ aj „nie“, ale v ňom bolo iba „áno“. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú „áno“, a preto je skrze neho aj naše „amen“ Bohu na slávu. A Boh nás i vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha.“

Túto nedôverčivosť zakotvenú v ľudskom srdci si uvedomujú aj odporcovia Cirkvi a tak udierajú na túto strunu v dušiach ľudí, ktorí vo svojom vnútri majú nejaký ten zárodok nedôvery voči Cirkvi a čakajú na nejakú senzáciu, kedy vyjde na povrch čosi, čo Cirkev tajila pred ľuďmi, ale niekomu sa to podarilo dostať na svetlo božie (napr. apokrifné evanjeliá, Da Vinciho Kód …) Je pravda, že v minulosti bola posvätná tradícia všelijako prekrúcaná a menená podľa toho ako to autorovi vyhovovalo a dochádzalo aj k mnohým odklonom. Zachovalo sa nám tak mnoho spisov v ktorých sa museli vedieť orientovať cirkevný otcovia, aby odlíšili dobré od zlého a pravé od nepravého. Aby sa k tomu dopracovali bola uznaná nutnosť stavať len na tom, čo je nesporné. Problémov bolo mnoho, pretože vždy sa vynárali nejaký heretický autori, alebo kazatelia, ktorí mali svoju verziu pravdy a vyberali z tradície a písma, to čo sa im hodilo. A ako sa to celé rozuzlilo? Nuž tu je treba vysvetliť ďalší pojem a to je Učiteľský úrad Cirkvi (Magistérium). „Týmto výrazom sa v teológii označuje poslanie Cirkvi, ktorým Ježiš poveril apoštolov a ich nástupcov, aby za pomoci Ducha Svätého neporušene zachovávali a odovzdávali verejné Božie zjavenie uložené vo Svätom písme a Posvätnej tradícii, ktoré tvoria jediný posvätný poklad Božieho slova zverený Cirkvi.“ „Tento Učiteľský úrad však nie je nad Božím slovom, ale mu slúži, lebo učí iba to, čo bolo odovzdané, nakoľko ho z Božieho poverenia a s pomocou Ducha Svätého nábožne počúva, sväto zachováva a verne vykladá, a z tohto jediného pokladu viery čerpá všetko, čo predkladá veriť ako zjavené Bohom.“ Keď už toto vieme, tak sa v človeku môže vynoriť otázka. Máme tu tri veci: Písmo, Tradíciu a Magistérium, ktoré z nich je najhlavnejšie? Ktoré je určujúce a pomôže sa nám vo všetkom zorientovať? Odpoveď nájdeme opäť vo vieroučnej konštitúcii Dei Verbum: „Je teda zrejmé, že sväté podanie, sväté Písmo a učiteľský úrad Cirkvi sú z premúdreho ustanovenia Božieho tak navzájom spojené a združené, že jedno bez druhého neobstojí, a všetko spolu – každé svojím spôsobom – pôsobením toho istého Ducha Svätého účinne prispieva k spáse duší.“ Takže ani jedno z týchto troch nie je nadradené tým dvom, ale nad všetkým je Duch Svätý, ktorý je Duch pravdy a múdrosti. „Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.“

V súčasnosti je jedným z pomýlených smerov biblicizmus, ktorý robí z čítania písma jediné východisko pravdivosti. Takto sa podkopáva náuka Cirkvi, ktorú Druhý vatikánsky koncil výslovne potvrdil. Toto je zrejme aj smer, ktorému podľahol mladík, s ktorým som sa stretol.

Nemôžeme od seba oddeľovať Posvätnú tradíciu a Sväté písmo, pretože obe sú darmi Ducha Svätého Cirkvi a výsledkom prisľúbenia, ktoré dal Ježiš apoštolom. „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.“

Ďalším argumentom prečo sa nedá stavať len na Svätom písme je aj to, že Cirkev nad Písmom rozjíma a medituje už 2000 rokov a postupne odhaľuje význam a zmysel toho, čo je tam napísané a tak „neprestajne smeruje k plnosti Božej pravdy.“ Časom sa jej podarilo prekonať mnohé mylné interpretácie a vysvetliť ako boli niektoré veci v Písme myslené, berúc ohľad na historické a kultúrne pozadie autora a okolnosti doby, v ktorej bol spis napísaný. Ak sa človek spolieha len sám na seba, nemá po ruke všetku tú múdrosť a skúsenosť, ktorú Cirkev nadobudla vekmi a ktorú jej zjavil Duch Svätý.

Teda je zjavné z histórie prvých kresťanov, zo Svätého písma, ale i z Cirkevných dokumentov, ktoré sú vydané z neomylnej moci Cirkvi v učení, ktorú jej zaručuje prítomnosť Svätého Ducha, že nemôžeme od seba oddeľovať Posvätnú tradíciu a Sväté písmo, pretože obe sú dielom Ducha Svätého a spolu sú „akoby zrkadlom, v ktorom na zemi putujúca Cirkev kontempluje Boha, od ktorého dostáva všetko, kým napokon neuvidí Boha z tváre do tváre takého, aký je.“


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2016, 23:08 avatar
Je zaujímavé ako ty Milanicko ako protestant nemas problem sa spriahnut a byt na strane sektarov jehovistov a obhajovat ich. Aj s certom sa spriahnu protestanti, ked je to proti rkc a papezovi.


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 10. 2016, 00:19 avatar
Kresťanstvo a príslušnosť sa nedokazuje ohováraním,ničením povesti inak zmýšľajúcich. Tiež sa nedokazuje zabíjaním odporcov/inkvizícia,náboženské vojny/,ale láskou,dokonca i láskou k nepriateľom.
Praví kresťania sú neutrálni,nepodporujú vojnové konflikty,nepletú sa do politiky,pretože sa držia slov svojho vodcu Ježiša,že "majú byť oddelení od sveta".
Tiež si nesmie kresťan pliesť pohanskú,grécku filozofiu s biblickým zjavením. Bolo napísaných stovky publikácií o tom,že také náuky ako -"peklo,trojica,nesmrteľná duša a podobne",majú svoj pôvod v pohanstve. Tie priniesli do RKC konvertovaní pohania. Dokonca to pripúšťajú aj mnohé katolícke publikácie.
A pravé kresťanstvo nie je o formálnych,mechanických obradoch ,ale úplne o niečom inom. JS svoju kresťanskú orientáciu dokázali a stále dokazujú ne-násilím,láskou a šírením dobrého posolstva o Božom kráľovstve.........o jedinom opatrení Boha,ktoré odstráni všetky problémy tohto chorého sveta.
Súhlasí Lemmy


13.
označiť príspevok

Pastor Russell
   14. 10. 2016, 10:19 avatar
a ako Jehovovi svedkovia dokazuju prave krestanstvo?
tym, ze vytvorili totalitnu sektu? kde nesmies mat iny nazor?
ze utajovali pedofiliu v australii a v inych krajinach?
...
a formalne, mechanicke obrady?
ved presne tak vyzeraju zhromazdenia JS:
... strazna veza, kde sa citaju odstavce, kladu otazky a ludia odpovedaju presne to, co sa citalo. nesmu sa odchylit
... verejna prednaska, kde sa len opakuju casti zo straznej veze podobne ako v tvojich komentaroch?
... celodenne sedenie na nepohodlnej stolicke na zjazde a pocuvanie prejavov, ze mas robit viac?
...
formalne, mechanicke a nudne!!!


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 10. 2016, 23:35 avatar
13,.....názor môžeš mať,ale to si nezamieňaj s anarchiou,keď si každý vysvetľuje Bibliu po svojom.
Jednota sa dá dosiahnuť iba stotožnením sa s pravdou a jej dôsledným uplatňovaním.
A to sa môže diať iba v jednom náboženstve. A ak hovoríme o jednote,tak tú nikde inde nevidíš iba u JS.
Akokoľvek s tým nesúhlasíš. A Biblické prednášky by som vôbec neporovnával s formálnymi,nebiblickými obradmi.
A Strážne veža rozoberá biblické témy, a nie encykliky pápežov,alebo ľudské náuky z katechizmu.
A ak je pre teba niečo nudné,mechanické a formálne,......tak to nerobím,ale robím to,čo je opakom toho.

A ak je pre teba z času na čas dlho sedieť 4-5 hodín/nie celý deň/,tak ti asi málo hovorí slovo obetavosť. To sotva by si pre svojho blížneho,Boha urobil niečo naviac.
Ked mal istý prorok ležať na boku niekoľko mesiacov a tým prorocky na niečo poukazovať,tak asi ho to náramne bavilo.
Myslíš ako telesný človek bez poznania Biblie.
A JS sú tiež nedokonalí ľudia a jednotlivci hrešia,.....ale aj tak by som neporovnával ich morálku s morálkou konzumného kresťanstva a sveta.
Súhlasí Lemmy


15.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 10. 2016, 00:25 avatar
Pastor: a ako Jehovovi svedkovia dokazuju prave krestanstvo?
tym, ze vytvorili totalitnu sektu? kde nesmies mat iny nazor?
ze utajovali pedofiliu v australii a v inych krajinach?

Vari inde to neplatí? Ako keby si opísal situáciu v RKC. 


6.
označiť príspevok

salbea žena
   14. 10. 2016, 08:02 avatar
kazdy pise bludy, kazdy sa chvasce pravdou tou pravou
kazdy si je isty, ze ma pravdu vsade a vo vsetkom
v Satanovom kralovstve sa ani inac existovat nesmie, pravda je navzdy ludskej rase vzata Satanom
priehrstim si mozete nacerpat z nevycerpatelnej studne kalmstiev do nekonecna
ave satanas


7.
označiť príspevok

salbea žena
   14. 10. 2016, 08:04 avatar
robte si co chcete
mate kreativnu slobodnu volu v Psycho


8.
označiť príspevok

salbea žena
   14. 10. 2016, 08:08 avatar
uvedomujete si, aku ma ludska rasa chudobnu nielen slovnu zasobu ?
uvedomujete si, ze nielen slovom ste blokovani v poznani ?
uvedomujete si, ze sa donekonecna tocite v kotli klamstiev a vnemov ?


9.
označiť príspevok

salbea žena
   14. 10. 2016, 08:11 avatar
ste v Satanovom kralovstve
a chvastat sa klamlivym poznanim s egoistickym manipulovanim Psycho v kazdej ludskej sfere.....


10.
označiť príspevok

Verejnaovca
   14. 10. 2016, 08:13 avatar
Kolko vam platia za toto mesacne ? Pravdu. ?


11.
označiť príspevok

salbea žena
   14. 10. 2016, 08:13 avatar
prinasa iba dalsie poznanie
o "zivote" v klamstve a o viere v Satanovi


12.
označiť príspevok

Verejnaovca
   14. 10. 2016, 08:17 avatar
Ak prekrocite hranicu dobra a zla prestanete veci oznacovat za dobre a zle ked sa tohoto navyku zbavite zacne vami prudit sila vesmiru. Ak budete pristupovat k zivotu pozitivne sila zivota takmer okamzite zmeni v dobre tie veci ktore sme pred tym povazovali za zle.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Žena je to najkrajšie umelecké dielo, ktoré sa kedy Matke Prírode podarilo stvoriť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(93 957 bytes in 0,235 seconds)