Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ján 10,38 - pre odborníka Tulla.

433
reakcií
307
prečítaní
Tému 10. januára 2021, 21:04 založil Shagara.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
16. 10. 2015
0
07. 05. 2020
1
04. 06. 2012
2
 
 


1.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 1. 2021, 21:04 avatar
J.Tull .............. poukazuje na náš vraj "chybný preklad" tohoto textu. A ja som mu napísal, že preklad JS je správny a použil sa v ňom len výraz ktorý nemätie čitateľov Písma.
Prečo?
Nuž interpretácia trinitárov a ich svojsky výklad daného textu poukazuje na to, čomu oni nesprávne veria - v trojicu!  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katolícky preklad Jána 10,38 znie: ...... "Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!"

Náš preklad znie: ..... "Ale ak ich robím, aj keby ste neverili mne, verte kvôli tým skutkom. Vtedy zistíte a budete vedieť, že Otec je v spojení* so mnou a ja v spojení s ním.“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pre objektívnosť citujem argumentáciu Tulla: ...... "„Vedz, že moja dcérka je u mňa doma /nie v Prahe/...“
Podľa „Tvojej“ /ne/logiky nie je zásadný rozdiel medzi týmto tvrdením a tvrdením:
„Vedz, že moja dcérka je v spojení so mnou /telefonicky z Prahy/“
Čo viedlo SV k takémuto prekladu? Náhoda? Ale keď sú takí študovaní, ako sa im mohla vlúdiť takáto chyba a prekladať text po svojom? Odpoveď je naporúdzi, aby vyhovoval výkladu, ktorý si vopred určili. Účelovo pozmenili verše* /zďaleka nie len tento/, ktoré nevyhovovali ich špekulácii o tom, že Ježiš je len čosi viac ako človek /stelesnený anjel.../. SV si vysvetlí Písmo po svojom, stanoví si doktrínu a potom na zaklade nej účelovo k nej prispôsobuje verše Písma. Napríklad nikde v NZ v pôvodnom texte nie je napísané JHVH /tobôž nie Jehova.../ ale v preklade SV sa to len tak hmýri týmto označením...
Ale ako som už písal, som presvedčaný o tom, že ohľadne tvrdení SV je zbytočné Ti čokoľvek písať. Nie preto, že sa nechceš doktrín SV vzdať, ale preto, že v Tvojej obhajobe je pramálo logiky..." Toľko jeho slová!   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teda, jednoznačne tu ide o postoj človeka čo chce veriť v trojicu a aj preto tie slová z prekladu JS vníma ako chybné!

Ale nie je to pravda! Tento preklad plne vystihuje zmysel textu, .... kontextu Jánovho listu, ... a aj kontextu celej Biblie!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Najprv citujem /nie od nás/ ale zo stránky: John 10:38, REV Bible and Commentary - www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
A konkrétne tu sa spomína citácia na margo daného textu Ján 10,38 v ... grécko-anglickom lexikóne BDAG o predložke - "en".
"BDAG hovorí, že existuje toľko významov predložky en („in“), že musíme porozumieť jej hlavnému použitiu a potom môžeme získať prehľad o tom, ako sa používa na konkrétnych miestach. Dôležitým významom en pre štúdium týchto veršov v Jánovi a mnohých ďalších veršov, ktoré hovoria o nás, že sme „v Kristovi“, „v Pánovi“, „v ňom“ atď., Je ten, že znamená úzku asociáciu/združenie/ alebo vzťah. Grécko-anglický lexikón BDAG ďalej hovorí:

„Obzvlášť v použití Pavla alebo Jána sa [ en používa] na označenie blízkeho osobného vzťahu, v ktorom sa referent termínu ?? považuje za kontrolný/riadiaci/ vplyv: pod kontrolou, pod vplyvom, v úzkom spojení s. .. u Pavla sa vzťah jednotlivca ku Kristovi veľmi často vyjadruje takých frázach ako ?? ?????? [v Kristovi] ?? ????? [v Pánovi], atď., ... v súvislosti s ním v tesnom/intímnom/ spojení, ....... “ ........ " Podobne ako sú Boh a Kristus v intímnom vzťahu a sú v jednote navzájom. Veriaci majú byť v jednote s nimi."...... "Pojmy „v“ a „jeden“ v Jánovi 14–17 sú veľmi jednoduché a poukazujú na blízky vzťah, sú však veľmi komplikované a zvyčajne nesprávne pochopené z dôvodu učenia o Trojici, ktoré je vytvorené človekom a nie je to biblická doktrína."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toľko z danej stránky, John 10:38 - Biblical Unitarian /www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk.... každý si ju môže prečítať celú.
Citujem : .... John 10:38
“…the Father is united with me, and I am united with the Father.” (CJB – Complete Jewish Bible by David H. Stern)
"... Otec je zjednotený so mnou a ja som zjednotený s Otcom." (CJB - Complete Jewish Bible od Davida H. Sterna)
Citujem z tejto stránky ďalej: ..... " Ján 14: 10–23 a Ján 17: 21–23. Tieto verše tu osvetľujú jeho /Ján 10:38/ význam.
Keď študujeme tieto úryvky, vidíme, že Pán má na mysli jednotu v účele/zámere/ a jeho slová nedávajú zmysel, ak sú chápané v trojičnom zmysle."...... "Používa tu /Ján 17,21-23/ slovo kathos na vyjadrenie „úplne rovnakým spôsobom“, že („rovnako ako“ „aj ako“) je otec v Kristovi, tak aj učeníci môžu byť „v“ Bohu a v Kristovi. Ak majú trinitári pravdu, že Ježišovo použitie „in“ znamená vzájomné prebývanie, potom by to znamenalo, že Ježiš sa modlil, aby sa jeho učeníci stali súčasťou Božstva"........ "Meyer, sám trinitár, hovorí, že jednota uvedená v Jánovi 10:38 nie je „podstatnou jednotou“, ako je to v trojičnom chápaní, ktoré Meyer označuje ako „staré ortodoxné vysvetlenie“, ale skôr je to „dynamická jednota“. “ Identifikuje túto „dynamickú jednotu“ ako „nič iné ako vnútorné, aktívne a vzájomné spoločenstvo“ (Meyer, HAW, Meyerov komentár k Novému zákonu, Winona Lake, IN, Alpha Publications, dotlač 1979. Zv. 3, Evanjelium Jána str. 333)."........"Nový zákon: Preklad Charlesa Williamsa do jazyka ľudu ....prekladajú daný text /Ján 10,38/: „Otec je v jednote so mnou a ja v jednote s Otcom.“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citujem Katolícky preklad Jána 17,20-21 ......
Ježiš sa modlí za Cirkev
"20 No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Teda, ak sa má u Jána 10,38 daná predložka, alebo zmysel textu chápať trinitársky, .... tak potom to isté vyjadrenie/slová/ sú aj v tomto texte, ..... a J.Tull a tí čo veria v trojicu a vykladajú Jána 10,38 trinitársky, tak tí vám chcú povedať toľko, že ste Všemohúci Bohovia, milí kresťania.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Lebo všetci kresťania "sú tiež jedno a sú aj v Otcovi a aj v synovi"!
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
                        
Samozrejme, takto vykladať Písmo, podľa ľubovôle môže len ten kto bud nepozná Písma, alebo chce nasilu podporiť svoju nebiblickú náuku! Pretože ak v jednom texte máme to chápať trojične a v inom rovnakom už nie, tak tu ide o zrejmý účel a nečestné narábanie s Písmom!            

2 Tim.2,15 ...... "Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy."

                       

Podotýkam, že ako katolícky preklad, tak aj náš, a aj unitaristické preklady a iné,....ak použijú predložku "v, vo mne",.... tak aj slovo "v spojení", ....alebo ..."byť v jednote", ...a podobne, sú správne. Problém je vo výklade tohoto textu, nie v samom texte. A v tom, že trinitári chcú nasilu, aj za cenu prekrútenia významu textu/Písma/ obhájiť svoju nebiblickú a nepochopiteľnú náuku! milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jedinyboh.webnode.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
---------------------------------------------------
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk - ako prekrúcame sväté Písma!    


2.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   10. 1. 2021, 22:39 avatar
Šaga, koho si myslel pod prvotnou Cirkvou, keď si ju spomínal... Svedkov Jehovových? ..


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 1. 2021, 01:38 avatar
2, ..... Nie, ..... prvotná cirkev je cirkev apoštolov až do predpovedaného odpadnutia, približne v druhej polovici 2 storočia n.l.
Niekedy som tento výraz použil /v závislosti o čom sa diskutovalo/ aj na cirkevných otcov a apologétov, do konca 3 storočia.
Ale málokedy, ..... v prvom rade sa to vzťahuje na tých, čo som menoval v úvode.
Jehovovi svedkovia sú tu cca 150 rokov. 


4.
označiť príspevok

J.Tull
   11. 1. 2021, 12:08 avatar
Shagara, Svoju nelogickosť potvrdzuješ aj touto témou. Nedokážeš si priznať, že si nelogický aj ohľadne spomínaného verša. Vraj medzi pôvodným veršom a prekladom SV "nie je žiadny, ani ten najmenší ROZDIEL !!!   
Nedokážeš porozumieť, že klamstvami - účelovými zmenami originálu prekladmi /a mne jedno akej viery je prekladateľ.../ sa pravda nedokazuje. Spomínaný verš vôbec nie je u SV výnimkou...

Nie som žiadny odborník Písma... píšem svoj názor. Prisudzuješ mi mnohé čo vôbec nie je pravda. Nie som trinitár. Som neveriaci pes. Neverím v existenciu žiadneho boha. Už som to predsa viackrát písal aj Tebe. Písal som len, že trinitárska špekulácia* sa mi vidí byť logickejšia, než špekulácia*, že Ježiš je stelesneným archanjelom Michalom /analógiu tejto viery je možné nájsť v pohanských náboženstvách rovnako ako trojjedinosť.../.
*Nikde v Písme to priamo napísané nie je... rovnako tam ani nie je písané, že je treba pátrať po podstate, je tam však uvedené:
"Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne?" /samozrejme aj tu SV "spotvorila" pôvodný text.../
Má stačiť poznať Ježiša, netreba pátrať ďalej... malý miliónkrát som písal, že je priamo uvedené, čo je základom Písma. A to je to, čomu verím, nie trinitárom, unitárom, akémukoľvek bohu, ale tomuto základu:
"Milovať budeš človeka ako seba samého" /pre jednoduchosť som použil svoju parafrázu... a nie priamy citát/
Rozumiem tomu, že pre veriaceho je dôležité aj prvé prikázanie /nespochybňujem ho.../ lenže nik nemiluje Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou, pokiaľ nenapĺňa to druhé...
Už som to písal viackrát aj Tebe a teraz prídeš s tvrdením, že som trinitár... to len na vysvetlenie. Viac reagovať nebudem. Na ringišpíl som už trocha starý...
 


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 1. 2021, 18:28 avatar
4, .... už ma dopašuješ. To naozaj si tak natvrdnutý?  
----------------------------------------------------------------------------------
1, ....... Ešte raz a jednoducho. Ty proste len obhajuješ nebiblickú trojicu . nič iné" 

2, ....... V danom texte Jána 20:38 sa len opisuje blízky /dôverný/ vzťah Ježiša a jeho Otca!

3, ....... Už samotná celá Jánova 10 kapitola a aj celkový kontext Biblie poukazuje na jednotu v konaní u syna a Otca!

4, ....... To, že Ježiš ale nekoná svoju vôľu, "ale Otcovú vôľu", jasne ukazuje, že tu nemôže isť o jedno osobu! Ján 6,38., 8,42

5, ....... A ak by platilo, že Ježiš a Otec sú jednou osobou, .... tak by to platilo aj na všetkých kresťanov, že sú "jednou osobou" a že sú zároveň "aj súčasťou trojice". Pretože Ján poukazuje slovami - "aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno,", ....... na tento fakt.

6, ....... Teda,, žiadny čestný a rozumný človek nemôže daný výraz "v nás", ... "jedno", chápať rozdielne , alebo ako mu to vyhovuje! V jednom texte - doslovne/trojične/ a v druhom texte úplne inak! 

7, ....... Som šťastný, že Boh napísal Bibliu takým spôsobom, že zakryl jednoduchú pravdu pred pyšnými a zlými ľudmi!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

                        


6.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   11. 1. 2021, 18:30 avatar
Shagara, kľud!!! Nedopaľuj sa!!! Lebo ti prdne cievka v mozgu a budeš jasný. 
Súhlasí Shagara


7.
označiť príspevok

J.Tull
   11. 1. 2021, 18:32 avatar
Shagara, som natvrdlý a preto "Viac reagovať nebudem. Na ringišpíl som už trocha starý..."  ... namysli a mel si svoje i naďalej  ...
Súhlasí djjaro, meaculpa


23.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 1. 2021, 20:34 avatar
6, ...... ale povedz, kde ty vidíš tú logiku? 1+1+1=1 ..... to je podla teba logické?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ak v celej Biblii sa Ježiš opisuje ako odlišná osoba, tak ty tam vidíš, že je rovný Bohu?
Ak Ježiš polopatisticky poukazuje že ako "poslaný" je menší od Otca, a že "Otec je väčší ako on", tak
ako môžeš tvrdiť opak a odvolávať sa na nejakú logiku?
Povedal vari Ježiš, že "prišiel svoju vôľu konať", a "hlásať svoje učenie"?
Je Ježiš tým "neviditeľným Bohom" čo nikdy nemôže "zomrieť"?
Prečo je toľko textov v Písme o "zrodení, stvorení, splodení" Ježiša?
Je niekde v Písme napísané, že Boh je trojjediný?
Alebo, RKC sama tvrdí, že trojica je "vecou tradície"?!
A ak je Ježiš "synom Najvyššieho, môže byť zároveň aj tým "NAJVYŠŠÍM"?
Kto je "HLAVOU Krista"? 1.Korinťanom 11,3
A ak je niekto "nižší od anjelov" môže byť Boh? Heb.2,7
Dá sa trojjediný boh pochopiť rozumom? Ak nie, prečo sa odvolávaš na "LOGIKU"?
Komu sa nakoniec podriadi sám Kristus? 1 Kor.15,28
A kto sám bude potom vládnuť nad celým vesmírom?

A dobre že nebudeš reagovať, ...... lebo tá tvoja logika je "nákazlivá"! Zapamätaj si ... 1+1+1=3 ..... toto je logické!
Ver mi, /mne staršiemu/ že to nie je "ringišpíl" , ale pravá Božská matematika! Ak to pochopíš, potom existuje pre teba nejaká budúcnosť!? 

                           


8.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 1. 2021, 18:42 avatar
Pravdu nepoznas
Súhlasí J.Tull


9.
označiť príspevok

-era- muž
   11. 1. 2021, 18:43 avatar
Ale má svoj názor a je dôsledný.

Veď po smrti sa každému ukáže, čomu sme verili.


10.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   11. 1. 2021, 18:45 avatar
Ja zdieľam váš názor, ale som v tom nedôsledný.   
Veríte mi? 
Súhlasí Shagara


11.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   11. 1. 2021, 18:46 avatar
Jedine, že by sa neukázalo ak SMRŤ je koniec


12.
označiť príspevok

-era- muž
   11. 1. 2021, 18:46 avatar
Aj to je v istom zmysle "ukázanie"


13.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   11. 1. 2021, 18:47 avatar
No ty už nebudeš, tak nemáš čím pozorovať to ukázanie
Súhlasí -era-


14.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 1. 2021, 18:48 avatar
Po smrti ti mozu aj trubou do zadku trubit uz
Súhlasí meaculpa


15.
označiť príspevok

-era- muž
   11. 1. 2021, 18:49 avatar
Veď dočkaj a uvidíš


16.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   11. 1. 2021, 18:49 avatar
Prikláňam sa momentálne k názoru, že SMRŤ nie je koniec


18.
označiť príspevok

-era- muž
   11. 1. 2021, 18:52 avatar
Raz tak a raz naopak? Dobrý rytmus. Hladko-obratko-hladko-obratko


19.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   11. 1. 2021, 18:53 avatar
Tak JA by SOM len chcel aby to bol koniec ale to sa mi asi nesplní


20.
označiť príspevok

-era- muž
   11. 1. 2021, 18:54 avatar
Ja som tiež toho názoru, aj keď, prial by som ti ten koniec....
Súhlasí EnaXnaY


21.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   11. 1. 2021, 18:57 avatar
Myslím, že určite bude nejaké vyhodnotenie života človeka


22.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 1. 2021, 19:03 avatar
21...uz len prist na to KTO ti ho vyhodnoti


27.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 1. 2021, 20:44 avatar
22, ...... Matka príroda, ..... ktorá sa natoľko personifikovala, že nakoniec ožila, a tých čo jej verili pošle, ....... /nebudem pokračovať, nechcem byť neslušný  /
Súhlasí djjaro


26.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 1. 2021, 20:41 avatar
21, .... u tých čo nebudú zapísaní v Božej knihe života bude len jedno "vyhodnotenie". Po smrti ich už nič nečaká/ani nejaký súd-načo?/, .... ale jednoducho ako zomrú, tak prestanú existovať a už nikdy neuzrú svelo sveta! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predstava, že po smrti budú zlí vzkriesení len s tým cieľom aby im NIEKTO povedal, že budú zničení /alebo že pôjdu do vymysleného PEKLA/ je nerozumná predstava! Aký by to malo zmysel? Biblia nič také neučí! Chápaniu "súdu" trinitárskymi kresťanmi je rozprávka na dobrú noc, bájka! Proste chybný a nelogický výklad! 

                     


31.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 1. 2021, 20:51 avatar
18, .... uisťujem ťa, že sa ti to splní! 
„Priami, tí budú bývať na zemi, a bezúhonní budú na nej ponechaní. Zlí, tí budú zo zeme odrezaní; a zradní, tí budú
z nej vytrhnutí.“ ?(Príslovia 2:21, 22)  

„Hoci hriešnici rastú ako burina a zlí ľudia prekvitajú, predsa budú navždy vyhladení [zničení].“ (Žalm 92:7) 


129.
označiť príspevok

kntsz muž
   15. 1. 2021, 12:16 avatar
9-
ale shagara neverí na posmrtný život, iba vraví niečo o 144000 vyvolených
neviem prečo ti dal súhlas
asi si je istý, že bude vyvolený......


24.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 1. 2021, 20:35 avatar
8, .... súhlasím s tebou, .... naozaj ju J.Tull, ako "neveriaci pes" ani nemôže poznať, ako to tvrdí Písmo! 


25.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 1. 2021, 20:38 avatar
Pismo je navod ako hladat Ziveho Boha
Súhlasí Shagara


28.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 1. 2021, 20:46 avatar
Ale ak vies ze mas hladat Srdcom vo vsektej rozumnosti a pokore v cistom svedomi tak si popri tom mozes aj nieco z biblie precitat


29.
označiť príspevok

meaculpa muž
   11. 1. 2021, 20:48 avatar
Pismo je navod, ako sa spasit.
Súhlasí djjaro, Shagara


30.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 1. 2021, 20:49 avatar
29... Aj to ..... 
Súhlasí meaculpa


32.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 1. 2021, 18:13 avatar
djjaro, ani Booleova algebru logiky...  
Súhlasí djjaro


33.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 1. 2021, 18:15 avatar
... Booleovu algebru 


34.
označiť príspevok

Osvletený muž
   12. 1. 2021, 18:16 avatar
Matovičovu ?    


35.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 18:19 avatar
Kto je mudry spocita cislo cloveka


36.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 18:23 avatar
35 Tull


37.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 1. 2021, 18:31 avatar
djjaro, prosím? 
Nepoznáš Booleovu algebru?  Podľa nej 1+1+1=1 a je to pravda, ktorá je základom i PC 
Súhlasí djjaro


38.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 18:34 avatar
A zakladom hladania je... Ejn sof...
Súhlasí J.Tull


39.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 18:36 avatar
Alebo ein sof


40.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 1. 2021, 18:37 avatar
djjaro, veď som i písal: "Má stačiť poznať Ježiša, netreba pátrať ďalej... " 
Súhlasí djjaro, domatio


41.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 18:40 avatar
Kazdy den sa zamyslam nad tym ...


44.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 1. 2021, 18:57 avatar
djjaro, skôr sa zamýšľam nad tým, prečo je medzi tými, čo veria v Ježiša Krista, ešte i dnes toľká nevraživosť až nenávisť...


49.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 19:13 avatar
To ani ja neviem ...
Stava sa to často...
Mozno preto aby sa ulazalo v srdci cloveka voci Bohu kto aký je


50.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 19:20 avatar
Mozno nejde az o nenavist ...aj ked to tak vyzera..
Mozno ide len o rozhorcenie ega v danej situaci handrkovania sa medzi sebou...


51.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 19:23 avatar
Nieco ako ked si cital pavlove listy
Mysmim lukas napisal skutky a tam niekde je napisane ze pavol si myslel o sebe ze je Bozim hnevom..az
Pokial ho Kristus neskolil na zem ako nerozumne vzpurne decko


55.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 1. 2021, 19:39 avatar
djjaro, najprv som dal súhlas, ale potom zrušil pretože v tomto prípade sa nielen handrkujú, nie jednotlivci, ale spoločenstvá medzi sebou ako celky, pričom tomuto handrkovaniu prikladajú veľký význam... 
Súhlasí djjaro


56.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 19:42 avatar
Aj ja som sa handrkoval mozno aj este handrkujem aj ked som MU to slubil ze uz nebudem
Ale mojim cielom bolo aby sa handrkovali somnou ako medzi sebou....ja som ich vedel uzemnit...aj ked nechtiac tvrdo...
Tiez som tomu nedaval vyznam ale bolo mi luto ze krestania sa tu skoro nestrielali slovami z biblie


57.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 19:44 avatar
Tull k tym suhlasom nesuhlasom
Ved to je v pohode ...  


61.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 1. 2021, 12:21 avatar
djjaro, nie som proti handrkovaniu... práve naopak. Komunikácia je potrebná, pretože v nej sa vyjavuje pravda... Rovnako som často tvrdý, posmešný... hoci by sme mali mať na pamäti /...aj keď je to pre nás ťažké a len zriedkavo vieme i dodržať/ - budem strieľať slovami z Biblie:
Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému. Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojím bratom pohŕdaš? Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou.
VEĎ CELÝ ZÁKON SA SPĹŇA V JEDINOM SLOVE, V TOMTO: "MILOVAŤ BUDEŠ SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO!"
Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili.
 
Ešte dodám:
Ledva poznávame to, čo je na zemi, a len namáhavo chápeme to, čo je pred našimi očami; ktože teda vládze vyskúmať to, čo je na nebi? 
 


62.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 14:57 avatar
61... Tull ty mi dávaš zabrat....
Premýšľať o podstate vecí medzi nebom a zemou.... 


63.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 15:00 avatar
Ked sa pozriem na nebo uvedomujem si ako ďaleko som od Neho


64.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 1. 2021, 15:13 avatar
djjaro, ak existuje kresťanský Boh, potom, podľa mňa, je človek práve v tomto uvedomení k Nemu blízko a preďaleko sú tí, ktorí si myslia o sebe, že sú mú blízko, že ho poznajú viac ako iní... najbližšie sú tí, ktorí majú najbližšie k človeku, nie zákonom, ale srdcom... 


65.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 15:17 avatar
64... Tull tým slovom... ak... si to ako myslel?


66.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 15:26 avatar
Ku 64..
Pýtam sa preto lebo.... Ak...
Tak jeho slová a hlavné prikázanie je tiež akoby ani nebolo a teda potom tiez to je... Ak...


67.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 1. 2021, 15:31 avatar
djjaro, ktorým slovom? 


68.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 15:37 avatar
Tym podmienením ..ak..


69.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 1. 2021, 15:47 avatar
djjaro, veď som predsa neveriaci pes, neverím, že existuje... neviem, skôr si však myslím, že neexistuje žiadny boh... 


70.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 15:56 avatar
Tull ja ta nesudim ani nebudem posudzovat
Avšak si potom môžem myslieť že tým neveriacim psom to len využívaš? ..... Úprimne si myslím že to nevyužívaš  
A pýtam sa preto lebo nerozumiem
Ako môžeš napísať ....ak..... Čo môžeš....
A zároveň tvoje tvrdenia z biblie ...milovat budes zakladáš na skutočnosti že tomu tak Je...
A preto som sa pytal preco pises na Boha ...Ak...
A o jeho slove píšeš ako o skutočnosti... 


71.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 16:04 avatar
Jethro... Ak by som to mal skrátiť tak JEHO slova si si zonral k srdcu ... Co je na neveriaceho obdivuhodne
Ale o ŇOM pišeš ze nieje alebo ze neve=íš ze jestvuje
Zaujímavé 


72.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 16:06 avatar
Prepac za tie gramaticke chyby...
A neber to ako presviedčanie...
Ale ako nerozumny by som ti radil ak mozem
Prehodnotit..to...


74.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 16:18 avatar
Lebo potom mi to znie v srdci si uznal ze jestvuje lebo do srdca si prijal jeho slová.... Ale zaroven pises ze nejestvuje....zaujímavé


73.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 1. 2021, 16:16 avatar
djjaro, veď je to jednoduché. Teda aspoň čo sa odpovede týka. Objaviť prikázanie "Milovať budeš človeka ako seba samého" je možné i rozumom, skúsenosťou... z náboženstiev ani nie je kresťanstvo jediným, ktoré o ňom píše... ľudstvo ho už pozná od nepamäti a jeho základ, akýsi predobraz... je poznateľný už v ríši zvierat... bez tohto prikázania, by všetky tvory nútené žiť v spoločenstvách a tobôž človek, už dávno vyhynuli... nebyť ho, tak snáď i pozabíjame navzájom...
 


75.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 16:21 avatar
Ved je mozne aj skusenostou aj rozumom...
Avsak si osobne myslim ze uz si aj uveril len si to nechces priznat....


76.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 16:24 avatar
Len potom mi ostava otazka medzi nebom a zemou....


77.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 1. 2021, 16:37 avatar
djjaro, už som Ti predsa písal. Za dôležitejšie považujem otázku "ako konať", než otázku "existuje boh", ktorú považujem pre človeka rozumom nezodpovedateľnú... ani neriešim, kto čo a prečo vyznáva - či kresťanstvo, budhizmus, Brahmu, Alaha.., pokiaľ sa snaží konať podľa spomínaného prikázania...
Ešte poznámka.... písal si, že mám prehľad ... ako sa to vezme, aký taký prehľad mám vo veciach, ktoré sú mi koníčkom, ktorým sa s obľubou venujem, pričom o žiadnej z nich nemôžem povedať, že som v nich odborníkom... lenže tu vôbec nejde o mňa...
 


78.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 16:42 avatar
Co sa tyka Boha je nemozne ho pochopit uplne...
Podla mna ide len o to ci HO clovek príjme...a bude tiez milovat z celeho srdca...
A viem ze nejde o teba ...


79.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 1. 2021, 16:59 avatar
djjaro, aký máš názor na /mierne som upravil, vynechajúc meno autora.../
... ctí všetky sekty, askétov i hospodárov darmy a rôznymi poctami. Avšak nemyslí toľko na dary a pocty ako na to, aby sa rozvíjali zásady všetkých siekt. Zásady sa však môžu rozvíjať rozličným spôsobom, ale základom toho je zdržanlivá reč, aby nedochádzalo k chváleniu vlastnej viery alebo haneniu cudzej viery bez dôvodu, a ak je ten či onen dôvoď, potom len umiernene. Je totiž treba vzdať úctu všetkým ostatným sektám takým alebo onakým spôsobom. Keď bude človek takto konať, vlastnú sektu veľmi povznesie a cudzej sekte prospeje. Keď bude konať inak, spôsobí újmu svojej vlastnej a cudzej sekte ublíži. Ktokoľvek vlastnú sektu chváli alebo cudziu sektu haní, a to všetko z oddanosti k vlastnej sekte alebo aby postavil vlastnú sektu do dobrého svetla, ten týmto spôsobom svoju sektu celkom iste hubí. Práve svornosť je dobrá, aby každý načúval zákonu druhého a ochotne ho plnil. Toto práve je mojim prianím, aby všetky sekty boli počuté a konali dobré skutky.“
 


80.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 17:09 avatar
79...Tull. nemam na to špecialny názor..
Lebo samotne sekty sa líšia ako poznaním...tak aj uznavaním...Niekho alebo niečoho ....z čoho vychádzajú
protiklady typu My a Oni...


81.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 1. 2021, 17:20 avatar
djjaro, ale veď nie o tom je reč. Nech sa sekty líšia ako len chcú, nech si vyznávajú čo chcú... pokiaľ bezdôvodne nehania druhé a pokiaľ i dôvod nachádzajú, nech to robia mierne a pokiaľ konajú dobré skutky... nech sú i protiklady...
 


82.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 17:23 avatar
Tull ja ako nerozumny viem kam smerujes
A to jest ohladuplnost medzi sektami...vierovyznaniami...


83.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 1. 2021, 17:50 avatar
djjaro, prestaň už s tou nerozumnosťou  ... dobre 
Nie tam smerujem... pridám ešte iné:
"Odplácaj zlobu cnosťou...
Cnostný k úprimným je úprimný a k neúprimným je tiež úprimný lebo taká je úprimnosť sily a dobrým činí dobro a nedobrým tiež činí dobro - lebo takej sily je dobro!"
  


84.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 17:56 avatar
83,, Konecne som to z teba dostal   


85.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 18:02 avatar
Lenze nachadzam tam aj nieco ako protirecenie ,,,
Lebo kazde nabozenstvo ma svoje pre a proti ,, do kazdeho nabozenstva ,
Súhlasí J.Tull


86.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 1. 2021, 18:09 avatar
djjaro, prvý citát je vyrytý do skaly a dal ho tam vyryť kráľ Ašóka /predtým krutého.../, ktorý žil 304 pred Kr - 232 pred Kr. Založil veľkú ríšu a ukončil všetky vojny, uzavrel mierové zmluvy so susedmi a až do konca svojej vlády sa venoval nevídanej starostlivosti o poddaných. Je považovaný za prvého človeka, ktorý v podstate uzákonil práva človeka...
Druhý je od zakladateľa taoizmu Lao-c’a 604 pred Kr. – 517 pred Kr.  
 


87.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 18:27 avatar
Musim vsak brat do uvahy aj ine faktory napriec historii


88.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 18:30 avatar
Lebo keby som to mal zhrnut ,,,Tak by sa to malo tykat kazdeho cloveka ,,,,,
Ale nuz vysvetli vrahovi ze nema zabijat ked ho to bavi ,,,


90.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 1. 2021, 19:15 avatar
djjaro, koľko je tých, ktorí vraždia, lebo ich to baví? ... ako sa to stalo, že ich to začalo baviť? ... v čom sa skrývajú príčiny tejto ich záľuby? 
Treba nájsť vo všeobecnosti príčiny zla a tie odstraňovať a pokiaľ to nevieme do takej miery ako by bolo potrebné, potom sú namieste opatrenia, ktoré minimálne sťažujú konať zlo...
 


101.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 22:11 avatar
90, .... tie príčiny sú v tom, čo tu ty stále obhajuješ a ospevuješ. Teda v tom, že stačí v niečo veriť a mať "lásku", ktorá sa ale potom pošliapáva práve tým zabíjaním!
A tak konali všetky náboženstva okrem .... JEHOVOVÝCH SVEDKOV !!!   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A tak odstraňovanie tých príčin robili a robia ešte práve JEHOVOVI SVEDKOVIA ! Tým , že učia ľudí poznať presne PRAVDU, a kto sa stane svedkom už nikdy nekoná zlo/veľké-lebo sme všetci stále nedokonalí/ a nikdy nepôjde zabíjať svojich blížnych!
KTORÉ náboženstvo tak KONÁ ???    

               


89.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 1. 2021, 19:09 avatar
djjaro, len pri iných náboženstvách, svetonázoroch, filozofiách, myšlienok... pri SZ, NZ už nie? 
 


91.
označiť príspevok

djjaro muž
   13. 1. 2021, 20:23 avatar
89 ,, Tull urcite aj nz sz  


92.
označiť príspevok

J.Tull
   14. 1. 2021, 11:28 avatar
djjaro, aby nedošlo k omylu. Nechcem Ťa presviedčať, aby si prestúpil na budhizmus, taoizmus, vzdal sa svojej viery. Pokiaľ viera robí človeka lepším, spokojnejším... potom kto od takejto viery odhovára bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. Snažím sa presviedčať o tom, že aj mnohé iné náboženstvá môžu robiť človeka lepším, že aj vyznávači iných svetonázorov môžu mať zákon vo svojich srdciach a aj to je dôvod, aby sme ich neodsudzovali, nesúdili len preto, že máme inú vieru, sme presvedčení o vlastnej pravde... Veď sa môžeme mnohému naučiť aj od nich... hlavné je hľadať porozumenie, cesty človeka k človeku... to vôbec neznamená vzdať sa vlastnej viery...

Ešte pripomeniem „... ako seba samého“. Nemáme milovať len iných, ale aj seba. Z toho mi vyplýva, že sme stvorení k radosti, nie k žiaľu. Máme brať radosti, ktoré nám život ponúka, plným priehrštím... čo však neznamená, že máme byť pažravými, nenásytnými, byť otrokmi vlastných vášní... a pod.
Veď i Ježiš pil víno, nepohrdol dobrým jedlom, slávil židovské sviatky, bol hosťom na svadbe /pravdepodobne nielen jednej.../, nezakazoval spev, tanec, veselie...

http://www.youtube.com/watch?v=UGEGpXosjWI Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

http://www.youtube.com/watch?v=cWPPedsKMUc Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


 


93.
označiť príspevok

djjaro muž
   14. 1. 2021, 15:07 avatar
92.. Tull....tato ideologia o spolunazivani nabozenstiev medzi sebou na urovni neodsudzovania sa...sa moze splnit o 500 rokov.. ale ani sa nikdy nemusí...


94.
označiť príspevok

J.Tull
   14. 1. 2021, 15:16 avatar
djjaro, ale jednotlivci ju môžu napĺňať, alebo nie? ... keď to dokázal pred vyše 2200 rokmi Ašóka vo svojej celej ríši, dokonca i mimo nej... prečo by sme sa poniektorí nemohli pokúsiť v našich "súkromných ríšach", v našom dosahu, o niečo podobné? ...    


95.
označiť príspevok

djjaro muž
   14. 1. 2021, 15:18 avatar
Jasné že môžu.. 
Kiez by sa to kazdemu podarilo....
Súhlasí J.Tull


100.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 22:05 avatar
94, .... a práve myšlienka interkonfesionalizmu je len "šteklenie uší" a "pohodlná a široká cesta do zatratenia"z dielne toho zlého, "anjela svetla"!   

Tak POZOR !!! 


102.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 22:14 avatar
73, .... lenže nikto tak nekoná! Alebo vidíš to "milovanie, lásku" vo svete? Tak hádaj prečo Boh zasiahne a odstráni tých, čo hlásajú všetko možné, len nie jeho PRAVDU !   


103.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 22:17 avatar
69, ...... Píšeš, ..... "som predsa neveriaci pes, neverím, že existuje... neviem, skôr si však myslím, že neexistuje žiadny boh", .... tak prečo sa miešaš do náboženskej diskusie, a myslíš si, že máš lepšie poznanie ako kresťania?! 
----------------------------------------------------------------------------
To je ako keby ja som mal školu záhradkára, a chcel by som jadrového fyzika presvedčiť, že sa mýli v nejakej otázke! 
Súhlasí ondrej61


104.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   14. 1. 2021, 22:22 avatar
to je presne, žačne ta namotavať na filozofické mamenie......
Súhlasí Shagara


105.
označiť príspevok

Nadja žena
   14. 1. 2021, 22:24 avatar
Prípadne mal školu jadroveho fyzika a chcel presviedčať záhradkara, ako pestovať rastlinky...  

Ale na druhej strane je fakt, že aj nás ateistov presviedčaju veriaci, že nemožeme žiť bez boha, a to je to isté
Súhlasí Shagara


111.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 22:49 avatar
105, ..... v istom zmysle máš pravdu. Ale koho máme presviedčať? Tých čo veria správne?   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lebo aj falošní kresťania sú len neveriaci! Hovorí sa tomu "morálni ateisti"! Alebo Ježiš dal aj tomu pomenovanie: ... "Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy."
Matúš 15,8-9

Teda, ešte to chvíľku vydrž !   
Myslíme to v dobrom, teda určite aspoň niekto! 


112.
označiť príspevok

Nadja žena
   14. 1. 2021, 22:53 avatar
No tak ale klučove je práve to "správne" to považuje každý to svoje, ale ako z toho von? Len toleranciou, nedá sa inak
Ok, takže ťa mám presviedčať o správnosti ateizmu...   no ne, to balim rovno... mne sa páčiš taký, aký si


114.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 10:12 avatar
Nadja, ja som predsa trinitár  ... a ondrej61, Patrick, Astax, tomas ... -era- ... sú neveriaci   
Súhlasí djjaro


115.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 10:14 avatar
114 Tull a JA Som? 


116.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 10:21 avatar
Ten onen...vieš    . Po anglicky car 


118.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 10:35 avatar
djjaro, car?  ...podľa mňa ssman /sensitive sensible man/ 
 


117.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 10:31 avatar
djjaro, neveriaci tiež... na rozdiel od mnohých veriacich /podobne ako i neveriaci pes.../ ktorý má zákon vo svojom srdci...  


119.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 10:41 avatar
Čím sa získava viera? 
Aby som nebol neveriaci zo zakonom v srdci...


121.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 10:53 avatar
djjaro, namiesto základu, ktorý je v Písme jednoznačne určený, štúdiom "Strážna veža", "Prebuďte sa" prijať základ, ktorý si predstavenstvo SJ stanovilo a nelogickou argumentáciou ho šíriť ďalej...  
 


126.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 11:47 avatar
Tull lenže viera nieje zo zákona ani zo štúdií...
Súhlasí J.Tull


130.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 12:21 avatar
djjaro, nič také som ani netvrdil...

Ešte poznámka. Mám na mysli "zákon", o ktorom hovoril apoštol Pavol - pre Židov sú Božie prikázania zákonom...

 


132.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 12:31 avatar
Lenze ja som sa pytal ... 
Ako sa ziskava viera aby som nebol neveriaci zo zakonom v srcdi..


133.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 12:33 avatar
Lebo presne na toto poukazoval pavol
Teda vyučoval že nie zo zakona ale z viery


134.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 12:42 avatar
Lebo aj jeho cesta ked bol farizej bola zo zakona nie z viery ...zakon zamenil za vieru az ho Boh netresol o zem amo vzpurne decko...


135.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 12:43 avatar
Prepáč.. Vieru zamenil za zakon ked bol farizej...


136.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 12:44 avatar
Lebo sa domnievam ze laska cloveka k cloveku prospieva...ale laska k Bohu buduje dušu


141.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 13:27 avatar
djjaro, to neviem... som však presvedčený o tom, že bez budovania lásky človeka k človeku, nemožno budovať ani lásku k Bohu...  ... tak mi to vychádza i s Písma... 
 


138.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 13:22 avatar
djjaro, lenže ani Pavol nebol ohľadne lásky človeka k človeku nepopísaným listom papiera. Jeho učiteľom bol Gamaliel ha-Zaken, ktorý mu "zákon vštepoval" sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
 


139.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 13:24 avatar
Najviacej, že bol jeho Pánom Ježiš, že.   .. on sa chválil iba tým..  


142.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 13:30 avatar
Zuzka8, až na to, že vtedy ešte Ježiša nepoznal a v podstate ani kresťanov, ktorých považoval za buričov, ktorí odmietali, znevažovali zákon, urážali Boha...
 


145.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 13:38 avatar
Ach jo.   .. veďka čo píšeš dokazuje, že ani Pavla nepoznáš. A ani jeho listy si nečítal.  


147.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 13:44 avatar
Zuzka8, ako si prišla k takémuto mylnému názoru... je možné, že som v nich niečo prehliadol, ak môžeš, pouč ma; uveď list, ktorý protirečí tomu, čo som písal  


150.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 1. 2021, 13:48 avatar
Možno Zuzka rozlišuje Pavla od Šavla.


152.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 13:53 avatar
-era-, veď i ja... 


153.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 1. 2021, 13:56 avatar
V 142 píšeš o Šavlovi, ako by to bol Pavol


155.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 13:57 avatar
Okrajovo....fajne ste sa rozbehli 


154.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 13:57 avatar
Idem na poštu..... Juchuchu... Ale nechápem tej negácii o nepoznaní kresťanov. Pavol prv prenasledoval Cirkev. Potom stál v čele Cirkvi. Predtým bol popredný farizej a Žid.

Fil. 3, 3-11 to si prečitni, a tam je odpoveď na obe otázky.  

Ale ono, ja som aj tak zástankyňa toho, že iba študovanie Písma nemá konca kraja, lebo Ježiš to jasne tiež povedal.
Bez poznania Krista to je ako čítať noviny. ..  


156.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 1. 2021, 13:59 avatar
Takže to neporozumenie je ešte trochu zamotanejšie, než som si myslel. Neva.


171.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 14:46 avatar
Zuzka8, budem citovať:
Ostatne, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Mne nie je na ťarchu písať vám o tom istom a vás to utvrdí. 2 Dajte pozor na nestydatých ľudí, dajte pozor na zlých pracovníkov, dajte pozor na rozriezku. 3 Veď my sme obriezka, my, ktorí v Duchu Božom vzývame (Boha) a chválime sa v Kristovi Ježišovi; my, ktorí nedúfame v telo, 4 hoci ja by som mohol dúfať aj v telo. Ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v telo, tým skôr ja. 5 Bol som obrezaný ôsmeho dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa Benjamínovho, Hebrejec z Hebrejcov, farizej čo do zákona, 6 horlivý prenasledovateľ cirkvi, a bez úhony čo do spravodlivosti podľa zákona. 7 Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. 8 A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, 9 a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere,....
Kde je tam čokoľvek, čoby protirečilo tomu, čo som písal?

ešte niečo o tom, kým boli farizeji sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
 


140.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 13:26 avatar
Didžeja jj, a ak miluješ Boha, potom miluješ aj ľudí, nie naopak. To je tajomstvo..
Súhlasí djjaro


143.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 13:30 avatar
To by nikdy nik nemohol vraždiť ludi z lásky k Bohu A to sa dialo velakrat.
Súhlasí J.Tull


146.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 13:41 avatar
Nadja, text piesne

Hymnus 43

Ó Otče, vysoko tam na nebesích, usměj se na svého syna,
který se neustále zaměstnává svými penězi, ženami a zbraněmi
Ach, Ježíši, zachraň mě!

A Nevyzpívatelný Hrdina Západu zabil jednoho Indiána nebo možná tři
a udělal si jméno v Hollywoodu - aby osvobodil bělocha
Ach, Ježíši, zachraň mě!

Jestli Kristus dokáže spasit, ať raději spasí sám sebe
před krví zacákanými hledači slávy, kteří užívají Jeho Jméno při zabíjení
Ach, Ježíši, zachraň mě!

Viděl jsem ho ve městě a v měsícem ozářených horách
Jeho kříž byl samá krev a svým balvanem už téměř nemohl ani pohnout
Ach, Ježíši, zachraň mě!

Jethro Tull

 
Súhlasí Nadja


148.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 13:45 avatar
Nadja, komunikuješ so mnou či s nimi.   .. Myslíš, že som predstaviteľka ich skutkov? .. a ktorých skutkov? .. Buď presná, keď takéto vyjadrenia píšeš, prosím.   .. alebo sa na to pozri troška bližšie, inak sa s Tebou nebude dať v tom viac komunikovať.   .. a mne sa nechce niekoho presviedčať o nejakých minulých skutkoch zrejme RK, že sú mimo mňa a mimo mojej viery a mimo mojej kompetencie. ...

Viete, Nadja a tull, Allah je iný Boh ako Ježiš. ... Allaha majú moslimovia čo radikálni z nich aj zabíjajú údajne pre Boha Allaha. Lenže Allah hovorí o inej viere, než čo hovoril Ježiš. ... takže si to dajte dokopy. ..
Druhá vec, katolíci vsíce vyznávajú Boha, ale neveria v Krista. .. ale to by ste sa museli pozrieť na to viacej z blízka, a zapojiť troška rozumu, než len z diaľky posudzovať, že? ..   .. Tu to robia ľudia jedna radosť a aj celkovo vo svete.


149.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 13:47 avatar
Takže ak budete chcieť v tomto so mnou viacej komunikovať, tak troška k veci...   ... Inak to nemá zmysel o niečom bez informácií hovoriť. ...  


151.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 13:51 avatar
Zuzka8, mne sa vidí, že je tomu naopak. Píšeš o RKC, moslimoch a pritom, dovolím si tvrdiť, vieš o nich ešte menej... predpokladám, že čerpáš len zo zdrojov, ktoré sú voči nim "nepriateľské"... 


157.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 14:00 avatar
Nie tull, to máš o mne predsudok.  


159.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   15. 1. 2021, 14:02 avatar
Lebo si pyšná!!! A Pýcha a predsudok idú spolu ruka v ruke .... 


163.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 14:18 avatar
Zuzka8, čítala si Korán? ... vieš o tom, že i medzi moslimami existuje viacero spoločenstiev, siekt, podobne ako u kresťanov? ... vieš o tom, že sú medzi nimi aj také, ktoré hlásajú umiernenosť, zmierlivosť... lásku medzi ľuďmi?
O tom, že RKC nielen uznáva svoje chyby minulosti, ale sa i poučila z nich? 
Súhlasí djjaro


158.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 14:01 avatar
Tak ty si si asi čítaval občas Bibliu, alebo si bol veriaci?
O Nadji viem asi troška viac, jej zmýšľania chápem troška viac.   ..


167.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 14:29 avatar
Zuzka8, vo všeobecnosti, mám snahu, skôr než začnem niečo kritizovať, sa o tom dozvedieť čo možno najviac a to nie od kritikov, ale pokiaľ možno z priameho zdroja, alebo od zástancov daného zmýšľania... tak je to aj s Bibliou, ktorú som dostal od kresťanov* ako svadobný dar.
*Stal som sa ich priateľom, keď sa dozvedeli o mne, že som ich bránil, ešte ako kandidát strany, vtedy, keď to bolo vraj zdraviu škodlivé. Prednášajúci na školení kritizoval Písmo, presviedčal o tom, že veriacim sa treba vysmievať... keďže nebola možná diskusia, pre krátkosť času, som len hlasno, tak, aby to počul, povedal na jeho adresu:
"Tento človek Bibliu v živote nečítal"

 


166.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 14:22 avatar
Zuzik, akože s kým komunikujem? S nimi je kto? Musiš so mnou polopatisticky, pomaly... mám už svoj vek...

Takže, Ty tvrdíš, že kto miluje Boha, ten miluje aj ludí.
Ja namietam "143"
Podla mna, vsjo jasno... priezračne priam

Ja neviem, v čom mám byť presnejšia... prosím, vysvetli mi, a ja sa posnažím


195.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 17:11 avatar
V poriadku, dostať sa ku koreňu je náročné, asi.
No čo sa týka križiackych výprav, tak sa to dá jednoducho vysvetliť. ...ale ja si zastávať Boha nemusím, záleží či človeka zaujíma pravda. ...  


234.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 18:15 avatar
Zuzka, to nie su len križiacke výpravy, ale aj mučenie ludí, upalovanie... môže niekto niekoho mučiť z lásky?


160.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 14:02 avatar
No mne vychadza z pisma...milovat budes Pana svojho Boha atd atd...a milovat budes blizneho ako seba sameho


137.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 13:15 avatar
djjaro, to sa pýtaš nepravého... môžem odpovedať len z mojej skúsenosti, ktorú som nadobudol v diskusiách /i dôverných/ z veriacimi... jednou vetou: je to individuálne. Spoločné je však u všetkých to, že pre nich nebol Ježiš veľkou neznámou... mnohí z nich práve vierou dostali zákon do svojho srdca...
 


161.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 14:05 avatar
160...ku 141...
Viem ze Jezis povedal aj slova v zmysle urobili neurobili Mne ste urobili...
Ale laska k bohu je ina nez laska k cloveku...
Viid pismo... Milvat budes z celho srdca duse aj sily


162.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 14:07 avatar
Tull o laske cloveka k cloveku niet takeho prikazu
Ale to mezmamena ze nemozeme milovat aj cloveka z celeho srdca...duse ................. 


164.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 14:20 avatar
djjaro, ako môžeš milovať toho, koho nevidíš, keď nemiluješ svojho brata, ktorého vidíš?  


165.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 14:22 avatar
V pisme Ho nevidíš?
Súhlasí J.Tull


168.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 14:33 avatar
djjaro, problém je ten, že Ho vidím i v atonizme, taoizme, budhizme, brahmanizme, v zoroatrizme, Koráne... u Jaspersa, dokonca svojim spôsobom u Sartra ... 


170.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 14:42 avatar
V Láske bez pretvárky... Uprimnej..ktora sa nevyvysuje.nepohrda..pokornej...Ho mozno vidiet cíciť
Súhlasí J.Tull


172.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 14:48 avatar
K 170 aj tam kde ty vidis problem...
Ale je zaujimave ze Ho vidis aj tam aj tam ......
Ale hovoris ... Neverim ze existuje ...


176.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 15:47 avatar
djjaro, možno, možno Ho vidieť a možno, možno Ho i nevidieť... respekíve v tejto láske je možno, možno vidieť aj iné... 


177.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 15:52 avatar
176...A možno vidieť len tvoje vnímanie


169.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 14:34 avatar
A vidíš ...cítiš Ho skrze lásku človeka k človeku?


173.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 14:52 avatar
Tull ale skusim byt SLOVOM....ako ty v 164...
Ako Ho môžeš vidiet .. v hindi..budhi...islam.. Atd ..
Ked si Ho Neuznal v srdci


174.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 14:59 avatar
Lebo mne sa zdá ze si protirečíš potom...
Slovami vidim HO tam i tam ale neexistuje....


175.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 15:02 avatar
Tull ale som rad ze dokazes o tychto veciach diskutovat ako veriaci....... 


180.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 16:17 avatar
djjaro, pokiaľ sa dá a ako tak poznám, potom sa snažím diskutovať "rečou kmeňa", ku ktorému patrí spoludiskutér... okrem toho, "reč Písma", mi je z viacerých dôvodov blízka... 


178.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 16:12 avatar
djjaro, netvrdil som /a to od istej "dávnej" doby, že neexistuje.../
Písal som, neverím že neexistuje ani že existuje, ale nespochybňujem... 
Vidím HO tam i tam v tom zmysle, ako Ho možno vidieť aj v prírode... od fungovania nášho organizmu v mikromierkach, ako aj v "priateľstve" v spolunažívaní stromov /včera som si pozrel úžasný dokument o tejto problematike/ v správaní zvierat, ale zároveň i vidím, že neexistuje tak v jednotlivých "izmoch", či v prírode... je možné vidieť i to, že neexistuje, že je možné vidieť aj iné vysvetlenia... tak pre vznik náboženstiev, ako aj prírody...

Nechcem veľmi podrobnejšie písať o tom, ako som k svojej neviere v Boha dospel, prečo neverím ... mohlo by sa stať, žeby som Tvoju vieru mohol spochybniť a potom.... no ešte šťastie, že tých mlynských kameňov je pomenej a aj more je ďaleko... ale i tak 

... radšej pricapím

http://www.youtube.com/watch?v=D7bbXa_7OOU Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


a ešte niečo veselé

http://www.youtube.com/watch?v=S2OoVC9Em9c Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


 


179.
označiť príspevok

Lemmy muž
   15. 1. 2021, 16:16 avatar
Tull: neverím že neexistuje ani že existuje, ale nespochybňujem

Ty si agnostik.


181.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 16:20 avatar
Lemmy, z časti... agnostici totiž tvrdia, že je svet nevysvetliteľný... a to si ja nemyslím... skôr sa riadim "sokratovskou skromnosťou"... 


182.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 16:20 avatar
Nemozez mna spochybnit lebo HO poznam Osobne
Zmlouvám s Ním


183.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 16:22 avatar
Takto... Nemozes Mna spochybnit
Ked som od NEHO priamo...
Vy tomu hovorite Nebo ja hovorim Domov


184.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 16:28 avatar
Zazil som vela vytržení ducha
A tak niet sance na spochybenie


185.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 16:35 avatar
Tull..ak by som ti mal nieco okrem jeho nesmiernej lasky ..mudrosti..pokory..prisnej vychovy napisat..tak
Lem to zeje ako Nespútana studnica vsetkeho a vo vsetkom...


186.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 16:38 avatar
Vesmír je zrkadlom JEHO neskutocnej nekonečnej moci...


187.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 16:40 avatar
Videl som JEHO moc
Ale tvaril sa pokorne....


188.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 16:42 avatar
A domnievam sa asi opovážlivo....
Že si aj poplače ked vidí ako človek stále nevie zhodiť...kameň zo srdca...tj..egoizmus...


189.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 16:44 avatar
Aj zenu prvu ked utvoril tak povedal lebo mu bolo ĺúto adama že bol sám...
Ked videl skazenost a povedal ze pride potopa
Zabolelo HO srdce....zaujimave však?


190.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 16:57 avatar
djjaro, tak takéhoto boha fakt nemusím... sú vrahovia, ktorých zabolí, keď zabíjajú vlastného syna upload.wikimedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk warped-perspective.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Never doslovnému výkladu Písma... nie je faxom z neba...
  


191.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:01 avatar
Jethro....nemusíš..ja ťa nepredsviedčam...
Ked si sa sám nepresvedčil...
Ja tinpodavam info o Ňom z prvej ruky ..
Pisem ze Ho poznam osobne ..
Never svojej mudrosti lebo je z dola pozemska a nic neosozi pre dušu


193.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:05 avatar
A ked si neuveril Jeho slovu akoze mozes uverit Živemu?


196.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 17:11 avatar
djjaro, vieru v Boha potopy, Boha prikazujúceho prepichovať tehotným ženám bruchá, hubiaceho národy ... nivočiaceho /temer/ všetko živé včítane neviniatok, nemých tvárí, v mukách potopy a zároveň tvrdiť, že detí je kráľovstvo nebeské, prikazujúceho byť milosrdným, milovať i nepriateľov, nastavovať líce... tak to nie je len proti všetkému rozumu, ale je zlom od satana... 


198.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:15 avatar
To si musim Uliat poldeci....196..
Dielom od satana..
Ved ked neveris v boha .....ako mozes napisat dielo od satana.ked pre teba nieje Boh ...akoze je pre teba satan? Moj brat samael...ty si protirecis..
Boha neverim ale satan existuje ... Toto je problem a osten neveriacich....satana prijali ako skutocnost ale Boha nie ... Ospravedlnujem sa ateistom....


200.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:17 avatar
Dodatok 198..
Boha odsuvate Ale jeho vytvor Samaela. Satana uznavate... Dalsie poldeci si musim uliat 


205.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 17:23 avatar
Didžina, to nie všetci, ľudia sa líšia, ako sa líšia aj kresťania, vo sv. viere. ...

...ale Tulla ber s rezervou vo veci viery. .. Jemu netreba už ani nič hovoriť.   ... Jedine evanjelium, čo neviem či počul, a dosť. ..

Chuchu, že to vidíš až teraz, nechápem.  

Ale satan bol lucifer,,, ta ne?


208.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:27 avatar
205.. satan sa volal samael pokial zo seba nespravil H - uja... Lucifer. je lucifer..Lu -sius...
Sefom anielom bol Kamael...
Potom az lucifer a az potom Micha -él...


218.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 17:41 avatar
Ja vychádzam čo sa týka anjelov iba z údajov z Biblie, lebo dneska hovoria všeličo tí ezoterici...    ...
...svet je malý...


221.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:45 avatar
218.. Vikakaj alebo vykakaj sa na anjelov
Jezis je pánom
Súhlasí J.Tull


223.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 17:49 avatar
Však a odkiaľ máš ty tie info! .. priznaj sa.... XD ja Ťa na to upozorňujem. ..  
Súhlasí djjaro


229.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 18:05 avatar
223... Zuzanka ...nepriznam 


212.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 17:34 avatar
djjaro, domnievaš sa, že ten kto uznáva satana by presviedčal o o pravdivosti prikázania milovať človeka ako seba samého, žeby presviedčal ateistov o možnosti existencie Boha, brojil proti ich posmechu voči veriacim... materiálnemu spôsobu života... snažil o zblíženie človeka s človekom...  


215.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 17:38 avatar
djjaro, radšej už nepi toľko ... a ja si radšej idem dať jedno správne vychladené... 


217.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   15. 1. 2021, 17:39 avatar
Na zdravie.     
Súhlasí J.Tull, djjaro


220.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:43 avatar
215.. Pozri ja ta nepredsviedcam
Nikoho a nikomu som v zivote nepovedal ani nenapisal uver...
Ale vidno na tebe tull ze to co hladas ci nehladas je upne zbytocne ... Ked tomu nevenujes inu pozornost okrem filozofickych poznatkov...


207.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 17:26 avatar
djjaro, samozrejme, že neverím v satana... to mnohí veriaci tvrdia, že dobré je od Boha a príčinou všetkého zlého, vznikom zla, je satan... veď som Ti písal, že sa snažím písať rečou kmeňa, ku ktorému patrí spoludiskutujúci... 
 


214.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:37 avatar
207 mozem pisat v aramejcine ci anielskom jazyku a nebude v tvojich silach mibrozumiet...
Spoludiskutujuci by sa nemal vyhovarat na reč ktorej sa snazi porozumiet


219.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 17:41 avatar
djjaro, čomu nerozumieš? ... slovu satan?  ... používam pojmy /vety/, ktoré sú kresťanom známe... ak by som diskutoval s ateistom, nepoužíval by som ich... 


233.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 18:15 avatar
Tak diskutuj somnou ako nekrestanom
Súhlasí J.Tull


192.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 17:03 avatar
djjaro, rovnako dobre môže byť vesmír argumentom, proti Jeho existencii... už som Ti písal, nebudem to rozoberať... možno nemôžem veriť v Neho, lebo sa mi nedal poznať ako Šavlovi, Tomášovi... či ako Tebe.... možno si Jeho dar viery nezaslúžim... a možno ma urobil neveriacim psom, aby som Jeho Slovo, ako neveriaci trieskal o hlavu veriacim, aby som zrazil osteň ich pýchy...
 

 


194.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:09 avatar
Never doslovnemu vykladu pisma ..
Lebo potom si protirecis sam ked si myslis ze ta spravil neveriacim psom...a aby si popri tom trieskal JehoSlovo...a zrazal osten pychy...


197.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:12 avatar
Ved pismo nieje faxom z neba
Tak si zbytocne namyslas a protirecis si ked pises ze ta mozno spravil neveriacim psom a popritom hadzal Jeho slovo ...ved nieje faxom z neba


199.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 17:17 avatar
djjaro, nemyslím si, že ma spravil neveriacim psom... je to len jedna z viacerých možností /prečo si si vybral z pomedzi iných práve túto? /.... hovorí sa, že on nám dáva život, usmerňuje ho...
 


201.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:19 avatar
Lebo ziadna nekaze milovat nepriatela


202.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:21 avatar
Myslis si ze ta presviedcam...vsak?


204.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 17:22 avatar
djjaro, čo máš na mysli pod "žiadna"? 


203.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 17:21 avatar
djjaro, to že Písmo nie je faxom z neba, predsa ešte neznamená, že nemohol inšpirovať, diktovať svoje Slovo a "pisatelia" ho zaznamenali, tak ako mu rozumeli na základe vlastného poznania, vedomia a svedomia, veriac, že to čo píšu je Jeho skutočné Slovo... 


209.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:30 avatar
Nechcem rozoberat Bibliu ked nechces otvorit srdce


211.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:34 avatar
Jethro... Ale chcel by som sa vratit k tomu co si napisal vyššie ze je to dielo satana...
Mozes?


222.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 17:47 avatar
djjaro, odpovedal som Ti vo viacerých príspevkoch /"212", "207".../ 


224.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:52 avatar
Odpovedal ale priamo nepriamo o tom a zahrnujuc do toho ludi ktori pisali pismo a nepriamo.


225.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:56 avatar
A z toho mi vyplyva ze pises o veriacich akoby poznali Boha dokonale ale popri tom Ho nepoznaju az fak dokone a trufaju si pisat o Nom a zaroven sa snazia pismom dokladat dôveryhodnost svojich vyrokov
O sebe tvrdis nepriamo mozno ma boh utvoril neveriacim vari Boh je bohom neveriacich ked ho nechcu?


228.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 18:05 avatar
djjaro, tak to Ti zle vyplýva... ako vieš, že Boha nechcem... nechcem žiarlivého, pomstychtivého boha, ktorý vraždí vinný, nevinný, hlava, nehlava... v takého uveriť nedokážem...
A vari Boh nie je aj Bohom neveriacich, hoci Ho odmietajú...? ...veď Slnku dáva svietiť aj nad ich hlavy... 


231.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 18:10 avatar
228.. Asi si dam vazne poldeci.... 
Co je zle na ziarlivosti?
Ved boh je ziarlivy... Ziarlivostou predsa prejavujes lasku...pomstychtivy? A kde?vrazdiaceho?
A kde?
Vidno ze chapes pismo telesne nie duchovne ..


235.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 18:15 avatar
djjaro, nie je topenie stvorenstva, včítane neviniatok, vraždením, hubenie národov, posielanie anjelov smrti na všetkých prvorodených, včítanie synov chudoby, otrokov, dokonca hoviadok a to aj hoviadok biednych ... vraždením? 


236.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 18:26 avatar
Nie je... Boh to dal napisat preto aby v cloveku prebudil lasku a milosrdenstvo... Aby clovek naschval obvinil Boha ze je vrah sadista comu nieje tak..
Udalto napisat zamerne aby si clovek pomyslel .....Ved. boh je zakerny... Ved Ja clovek by som im dal milost... Zachranil by som ich...o tomto to je
Naschval vyvolal ludske ego ..aj srdce zaroven ..
A je to zamerom.. Ved ked ty pises ja takeho boha nemusim... Ale je to zamer ... A ked my ludia nechceme takeho boha ... Preco je tolko vrazd na svete?
Este nechapes?


237.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 18:30 avatar
Tull ak budem Boha odsudzovat za vrazdy a potopy dajme tomu... Co si zasluzi clovek ...Lasku?
Aha a uz sme doma .. Musime lasku lebo boh povedal
Ale boha posleme do piiii lebo je vrah a robi potopy nevinnym detom...a vari ludia nezabijaju nevinnych..?


238.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 18:45 avatar
Lebo ak Boha budem obvinovat a cloveka milovat
Akáže je to Láska?
Farizejska...pretvarka...


239.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 18:47 avatar
To radsej ani nepisem o laske k cloveku .....
Finit..K.O..


247.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 19:13 avatar
djjaro, neobviňujem Boha /to si kde kúpil? /... "obviňujem"* človeka, ktorý i vlastné zlá pripisuje Bohu. Tak to robili snáď všetky staroveké národy... rovnako si o sebe mysleli, že sú bohovia pri nich, aj keď vraždia iné... 


240.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 19:01 avatar
Aj ludia aj boh zabija nevinných, podľa teba je to prejav lásky, mal si byť obhajcom Černáka a kyselinarov, to by bolo ine točo...


241.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 1. 2021, 19:06 avatar
Ako zvykne písať Enax - tu na zemi sme za trest - to jest, tu neexistuje nik nevinný.
Súhlasí djjaro


243.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:07 avatar
240..Nadja...nevinnych ... Pismo pise vsetci zhresili


277.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 20:03 avatar
Djjaro, čo je to podla teba "vina"? Povedz...


279.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 20:06 avatar
Ked ma zacnes evanielizovat ???


280.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 20:08 avatar
Evanjelizovaním človek zhreší?


281.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 20:12 avatar
Evanielizovanim nie....


282.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 20:18 avatar
Zdalo sa mi to podivné...  


283.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 20:19 avatar
Podivna diskusia ....však?
Ale tullovi davam asi zabrať?


284.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 20:23 avatar
Podivna, lebo ... prečo vlastne? Dávame slovam iný zmysel, ako ten druhý, asi to je príčina


285.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 20:25 avatar
To je zamer ... Lebo nikdy nevies...
Clovek moze ist spat... A moze mu nieco zapnúť 
Myslim ohladom pisma ci uvazovania o Bohu ....


286.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 20:27 avatar
Mne skôr vypnuť, svetlo napriklad...  
Súhlasí djjaro


287.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 20:29 avatar
Po tme  
Súhlasí Nadja


255.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 19:20 avatar
djjaro, asi píšem hotentocky... ... akého boha, kde posielam...?  ...tvrdím, že nič také Boh nerobil, že mu ľudia pripisujú vlastné zlá... tvrdím, že uveriť v existenciu boha, ktorý posiela potopu, hubí národy, káže vraždiť ženy, deti, prebodávať tehotným matkám bruchá... nedokážem


258.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:25 avatar
255.. Tull. Nechcem byt tvrdý a ani si to nepraj....
Len sa mi zdá ako by si tvoju nevieru vyuzival k filozofovaniu o tvojom presvedceni ktore z večšej...či väčsej časti je zalozene na pisme ...o ktorom si myslis ze az tak nepochadza od boha


265.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 19:34 avatar
djjaro, ... prečo namiesto reagovania k veci, k argumentom, si nepravdivo domýšľaš k osobe... ? 
 


267.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:38 avatar
265..Budem tebou ...
Prečo namiesto reagovania na Boha reagujes na Mna ?
K osobe?
Povedz to bohu do oci ...


270.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 19:47 avatar
djjaro, skús čítať, ak to dokážeš, bez predsudkov... to fakt nevidíš ako si nepravdivo domýšľaš? 
... alebo si opäť robíš srandu... 
 


272.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:50 avatar
Predsudky?
Ziadne nevidim.. Pisem priamo k veci len mi nerozumies...lebo si zaujaty pismom a obvinujes boha a le cloveka obhajujues ze keby niet boha a pisma tak by clovek nezabijal


274.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 19:55 avatar
djjaro, vážne? a toto je čo:
"obvinujes boha a le cloveka obhajujues ze keby niet boha a pisma tak by clovek nezabijal"
To si kde kúpil, keď vo svojich predsudkoch voči mne? Napíš z ktorých mojich tvrdení Ty vzišiel tento Tvoj výmysel... 


276.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 20:00 avatar
Ake sudky voci tebe?
Ved sam si pisal takeho Boha nemusim...
Tak sa nevykrucaj 
Tvoje predsudky ze boh v pisme vrazdi ti robia sarapatu...a ty pises ze moje predsudky...
Ja som prijal Boha takeho aky je
Keby bol aj Vrahom je to jeho vec ON totiž vie co kedy ako kde robi ... Ale uz som ti pisal vyššie prečo je to tak napisane ... Ale ty hladas ... Ty nehladas


242.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 19:07 avatar
djjaro, k množstvu vrážd na svete prispieva i viera v boha, ktorý zabíja... vo všeobecnosti k tomu, aby človek zabil, si "vyrobí z toho" koho ide zabiť "nečloveka", zlo, ktoré treba odstrániť...


244.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:09 avatar
Ale nooo.
Kain zabil abela
Nie Boh


248.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   15. 1. 2021, 19:13 avatar
Boh nie, iba sa stala vôľa božia. Lebo všetko čo sa stalo sa stalo z Jeho vôle.


250.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:16 avatar
Ak by bola vrazda abelova z jeho vole tak by kaina nezjebal...hlas krvi vola zo zeme ku mne


251.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   15. 1. 2021, 19:17 avatar
Aj Kainové znamenie bolo mu do čela vpísané z Jeho vôle.
Aj my dvaja si píšeme z jeho vôle, lebo keby nechcel, tak si nepíšeme.


253.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:20 avatar
Isteze.. Akoby som nevedel co si budes mysliet


254.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 1. 2021, 19:20 avatar
248. Mnohé skôr zneužitím jeho vôle.


249.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:14 avatar
Boh zabija a clovek je plny lasky


260.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 19:26 avatar
djjaro, Ale nooo... kde som písal, že Boh zabil Ábela? ... čo to tu pletieš...   ... nevyhladil mnohé národy pred svojim vyvoleným... neposlal anjelov smrti vyzabíjať všetkých prvorodených v Egypte, vinný, či nevinný... ? atď.
a mimochodom, čuduješ sa, že si mnohí berú od neho príklad a považujú sa za spravodlivých? 


263.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:30 avatar
260 aj ti napisal preco je to napisane tak...vyššie...
Ale ked ty hladas iskru v samotnej iskre ja za to nemozem...ze hladas iskru v iskre a samotnu iskru prehliadaš


266.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:35 avatar
Pises v zmysle akoby sa clovek naucil zabijat od Boha
Preto som pisal... O kainovi a abelovi..
Kto zabil prvy ?
Kain ci Boh?


268.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 19:43 avatar
djjaro, neskutočné... čo všetko si ešte o mojom zmýšľaní vymyslíš 
Keď si už dal príklad Kaina ... prečo zabil svojho brata? ... vari len tak, lebo bažil po jeho krvi ? ... nezabil ho preto, že Boh na jeho obetu, ktorú vyrobil v pote svojej tváre, Boh ani nevzhliadol za to Ábelovi s radosťou prijal ... a tým vzbudil žiarlivosť v jeho srdci, ktorá ho dohnala až k vražde?
Aby si si zas nenamýšľal, že viním Boha.... tvrdím, že ten to príbeh sa nestal, že je v ňom však skrytá šifra Boha... možno sa k tomu vrátim neskôr... 


269.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:46 avatar
Je az neskutocne ako obvinujes Boha ked Ho neveris...

Ved tebe by to malo byt sumafuk...


271.
označiť príspevok

Nadja žena
   15. 1. 2021, 19:48 avatar
Ale Tullko hovorí, že sa mu nedá uveriť v takého Boha, čo by vraždil, ako to popisuje Biblia.
Súhlasí J.Tull


273.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 19:52 avatar
djjaro, v ktorom písmenku obviňujem Boha? ...   ... tvrdím, že sa Mu pripisujú veci, ktoré ani v päte nemal... neobviňujú Ho náhodou Tí, ktorí veria, že káže zabíjať, ako i sám zabíja? 


275.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:55 avatar
V cisle 235...pismenkami
Ale potom sa vyhovoris ze ty si neveriaci


278.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 20:03 avatar
Tull ... Teda ja ta nesudim
Len pisem aby si pochopil ze niekedy ani srdce ani rozum nestaci niekedy treba OZAJ vieru


245.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 1. 2021, 19:10 avatar
To je vec ľudskej nedokonalosti


246.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:12 avatar
Caw era som otrava vsak?


252.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 1. 2021, 19:19 avatar
Nikto nie je dokonalý. Ani Matovič, ani ty, ani ja
Súhlasí ZBielychKarpatov


256.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:21 avatar
A preto som sa rozhodol ze si dam vazne poldeci
Súhlasí ZBielychKarpatov


257.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 1. 2021, 19:23 avatar
Ak tým nepoklesne tvoja obrana proti kovidu, tak si daj


261.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:27 avatar
257 mne je jedno kedy zdochnem a na čo zdochnem


259.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   15. 1. 2021, 19:26 avatar
Ani ty? A si sa tu prezentoval, ako dokonalý lakomec.   
Jáj, či ma len to koleno bolí.   


226.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 17:57 avatar
djjaro, vari aj úprimne veriaci kresťania, ktorí majú podobní názor ohľadne autorstva Biblie, majú zavreté srdcia... nielen biblisti, religzionosti, ale aj mnohí teológovia... i "radoví kresťania"... majú zatvorené srdcia... len tí ho majú otvorené, ktorí veria, že Biblia je priamym Slovom Božím... 
 


227.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 18:02 avatar
Netvrdim ze cela biblia a vsetky slova napisane v nej su slovom Božím...su tam slova izraelskych kralov... Poslov a podobne .. Ale tvrdim ze je tam aj Slovo samotneho Boha...a dajme si otazku kto ma otvorene srdce k Bohu ..iba ak ten čo ho hlada srdcom


230.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 18:10 avatar
djjaro, ak veríš, že okrem "su tam slova izraelskych kralov... Poslov a podobne .. " je ostatné Slovo Božie, potom ako vysvetlíš, že si protirečí už hneď v úvodných kapitolách Genesis ... ?
  


232.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 18:12 avatar
To si protireci tvoje ego aby si myslelo ze Boh si protireci... Ale daj ze kde alebo gde


262.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 19:29 avatar
djjaro, dám len jedno z mnohých - to ktoré som spomínal:1.
Tu Boh povedal: „Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov, a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe!“ 21 A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. 22 Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!“ 23 A nastal večer, a nastalo ráno, deň piaty. 24 Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. 25 Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. 26 Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“
2.
V tom čase, keď Pán, Boh, urobil zem a nebo, 5 nebolo ešte na zemi nijaké poľné krovie a nepučala ešte ani poľná tráva, lebo Pán, Boh, nedal pršať na zem a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem 6 a privádzal na zem vodu (kanálov) a zavlažoval celý povrch zeme. 7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou ... 18 Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ 19 Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. 20 A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel.
Nemôže byť pravdivé oba príbehy - čo bolo teda stvorené najprv; ľudia či zvieratá?
 


264.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 19:32 avatar
262... Bola stvorena viera v Neho tymito slovami
Ale ty stale hladas iskru v iskre


288.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 21:25 avatar
djjaro, čo bolo teda stvorené najprv; ľudia či zvieratá? 


289.
označiť príspevok

hokejis muž
   15. 1. 2021, 22:01 avatar
Telo či duša ?


290.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 1. 2021, 22:08 avatar
Hlava či nohy?


291.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   15. 1. 2021, 22:09 avatar
Informácia alebo inteligencia?
Súhlasí -era-


292.
označiť príspevok

djjaro muž
   16. 1. 2021, 05:45 avatar
Nebo a zem


206.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 17:25 avatar
...ale ty nie si Ježiš. ..


210.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:32 avatar
206 veru niesom
A niesom hoden ani rozviazat mu remienky na sandaloch


213.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 17:37 avatar
No, lebo dokonalé spoločenstvo s Otcom má len Ježiš. ..


216.
označiť príspevok

djjaro muž
   15. 1. 2021, 17:39 avatar
Poviem ti tajomstvo jezis je tym Otcom ale to je tazke pochopit pre tych co sa oblievaju pismom nie srdcom


122.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   15. 1. 2021, 10:56 avatar
Što to?   ..
Človek by mal mať Božie slovo ako v hlave, tak aj v srdci. Hlava Ti pomáha pamätať si a srdce vykonávať.
Charles H. Spurgeon povedal, že ak máš prikázania iba v hlave, tak sa hrbíš pod ich ťarchou, lebo vykonávať (takto) Božie prikázania je ťažké. .. Treba aj ľúbiť, a vlastniť ich AJ v srdiečku. ..
Súhlasí djjaro, J.Tull


108.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 22:35 avatar
64, .... teda že "neveriaci psy, čo neveria v Boha, sú na tom lepšie, ..... ako tí čo po celom svete hlásajú PRAVDU a svet ich nenávidí, a ktorí sú obetaví a nikdy neporušili prikázanie - nezabiješ"!    

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Zj 22,15 .... "A vonku budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári a každý, kto má rád a činí lož"! 


106.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 22:29 avatar
61, .... prečo potom Ježiš povedal tieto slová: .... „Choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov... učte ich dodržiavať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mat. 28:19, 20)  

Prečo Ježiš povedal, že všetci jeho nasledovníci "budú prenasledovaní a nenávidení" a "smeťami sveta"? 

Prečo Ježiš varoval kresťanov pred ľudskými náukami, nebiblickými tradíciami, pohanskými filozofiami, ak je aj tak všetko jedno? Stačí milovať a podobne? 

Prečo Ježiš dokonca povedal, že jeho nasledovníkov budú zabíjať?  

Prečo má Boží ľud vyjsť z Veľkého Babylonu? 

Prečo to povedal, budeme Ježiša ignorovať, však milujem, mám lásku tak jaký babylon? 

A kto teda ide po tej "širokej ceste do zničenia"? Tí, čo nemilujú? Každý niekoho miluje! 

A nestačilo napísať do Biblie len .... "milujte sa a budete spasení, a je jedno čomu veríte"?!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kto to "zvádza celý svet"? A ako to robí? Aj takými rečami ako ty?   Vieme čo znamená byť "anjelom svetla"? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To, že satan naoko sa premieňa na "služobníka spravodlivosti", a aj jeho "služobníci tu na zemi", .... šíri lásku, .... toleranciu, ..... a schvaľuje akékoľvek poznanie, .... však Boh každému odpustí, môžme si robiť čo chceme?! 

NIE !        


107.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   14. 1. 2021, 22:33 avatar
Shagara, skus este pohladať v pisne, čo všetko povedal Ježiš svojim ucenikom.....o kladeni ruk na nemocných atd....a vieš čo este povedal Ježiš?.....som s vami do konca sveta.....   


110.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 22:44 avatar
107, .... kladenie rúk skončilo smrťou apoštolov. A Ježiš bol s tými, čo ho vážne hľadali aj ked bola oná, "doba nevedomosti", a "pšenicu prekryla burina falošných kresťanov"! Takže iba Kristus mohol vedieť kto je kto?! 
A tí úprimní/???/ aj tak väčšinou skončili na hraniciach inkvizície!   


58.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 1. 2021, 21:21 avatar
55, ...... skús hádať prečo to "handrkovanie" je aj dokonca v rodinách ohľadom PRAVDY? 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Matúš 10,34-38 ..... "Nemyslite si, že som prišiel priniesť na zem pokoj. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. 35 Prišiel som postaviť syna proti otcovi a dcéru proti matke a nevestu proti svokre. 36 Nepriateľmi človeka sa stanú členovia jeho vlastnej rodiny. 37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 38 A kto nie je ochotný niesť svoj mučenícky kôl a nenasleduje ma, nie je ma hoden."

Teda, to, že sa cudzí ľudia sporia o otázky PRAVDY, to sa dá ešte pochopiť, .... ale že ešte aj v rodinách sa to bude diať? 
A že to povedie až k "nepriateľstvu"?! 

--------------------------------------------------------------
J.Tull, ...... premýšľaj nad tými slovami! Lebo ty ...... "myslíš ľudským pohľadom a nie Božím"!
Prečo sa v mene PRAVDY aj zabíjalo a zabíja? Vieš koľko svedkov /a nielen tých/zomrelo kvôli iným "kresťanom"?
Robia to aj svedkovia?
A ak pre teba nemá spor o PRAVDU, "význam", .... prečo si myslíš že každý bude mať postoj "neveriaceho psa", ako si sa viackrát pomenoval! 

Život máme len JEDEN, .... a opakovacia skúška sa nebude konať! 

                          


97.
označiť príspevok

hokejis muž
   14. 1. 2021, 22:01 avatar
Ani mesačné dieťa nebude opakovať


109.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 22:41 avatar
44, .... lebo to predpovedal sám Ježiš. Prečo aj jeho nenávideli skoro všetci? Však bol podľa niekoho samotný Boh! Ten Boh ktorý je zosobnením samotnej lásky?!
Prečo potom tá nevraživosť a nenávisť aj k "Bohu lásky"?
-------------------------------------------------------------------------------
Ak nenávideli toho, kto odrážal verne Božiu lásku, ... myslíš si, že ľudia budú milovať nedokonalých ľudí, ked nemilovali ani "Boha lásky"?
Kladieš nerozumné otázky! A je to preto, že niekto má poznanie Boha a niekto ho nemá! A potom v mene tohto Boha aj zabíja svojich blížnych! A to svedkovia nikdy nerobili!
Už vieš prečo je POZNANIE /epignosis/ dôležité?
-----------------------------------------------------------------------------------------
FILIPANOM 1,9-10.:
"Modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla a s ňou aj vaše presné poznanie a dobrý úsudok a aby ste boli schopní rozlišovať, čo je dôležité. Potom budete až do Kristovho dňa bez chyby a nebudete privádzať druhých k pádu."

                       


120.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 1. 2021, 10:44 avatar
44. Lebo sa bežní ľudia zmocnili Písma a chcú len z neho vydedukovať Slovo. A keďže to nejde, vypomáhajú si, každý podľa svojho naturelu a charakteru svojvoľnými vysvetleniami. A tie vysvetlenia sú navzájom v rozpore - lenže ľudia sú presvedčení, že tie ich vysvetlenia sú NUTNOSŤOU k tomu, aby bo človek považovaný za veriaceho v Ježiša Krista.


123.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 11:11 avatar
-era-, sú aj výnimky. Napríklad egyptskí koptskí kresťania www.katolickenoviny.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk či kvakeri cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ...
 


124.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 1. 2021, 11:13 avatar
Aj tí majú nevraživosť až nenávisť voči ostatným, ktorí tvrdia, že veria v Ježiša Krista?


125.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 11:35 avatar
-era-, práve naopak... budem citovať:
"Kopti boli pre praktizovanie svojej viery obeťami násilností a diskriminácie celé stáročia."
Ich vieru dobre vystihuje:
"Pri poslednom pohľade na svojich spolumučeníkov a ich neotrasiteľnú vieru pokorne vyslovil posledné slová vo svojom živote: „Ich Boh je aj mojím Bohom.“

"Svědectví, podle nichž se kvakeři snaží žít a současně je dál šířit:

Simplicity – jednoduchost
Peace – nenásilí, mír
Integrity – integrita, pravdivost, důslednost
Community – společenství
Equality - rovnost
Stewardship – správcovství
Kvakeři se záměrně vyhýbají vytváření náboženských autorit a vnitřních hierarchií.

V duchu svých Svědectví tradičně stáli u kořene významným společenských změn jako např. zrušení otroctví, reformy vězeňství, hnutí za rovnoprávnost žen a mužů, ochrany lidských práv, práv dětí, hnutí za nenásilí, ochrany přírody, přírodních zdrojů a mnoho dalších.

V roce 1947 byla Společnosti přátel jako zatím jedinému náboženskému hnutí udělena Nobelova cena za mír."

 


127.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 1. 2021, 11:50 avatar
Tak potom nerozumiem súvislosti tvojich príspevkov.

Tvoja reakcia 123 vôbec nemala byť reakciou na moju 120, ale mala byť iba doplnením tvojho príspevku 44.

Inak mi to nedáva zmysel.


128.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 12:16 avatar
-era-, v "44" som položil otázku:
"prečo je medzi tými, čo veria v Ježiša Krista, ešte i dnes toľká nevraživosť až nenávisť..."
na to si odpovedal:
"Lebo sa bežní ľudia zmocnili Písma a chcú len z neho vydedukovať Slovo... ...sú presvedčení, že tie ich vysvetlenia sú NUTNOSŤOU k tomu, aby bo človek považovaný za veriaceho v Ježiša Krista."
Porozumel som tomu tak, že Tebou uvedené je príčinou nevraživosti až nenávisti. Koptovia i kvakeri však do tejto "Tvojej príčiny" nezapadajú...
 
Súhlasí -era-


131.
označiť príspevok

-era- muž
   15. 1. 2021, 12:28 avatar
Dobre si tou porozumel.

Takže úvahou si si mohol domyslieť, že ani kvakeri ani koptskí kresťania niečo z toho, čo som napísal, nespĺňajú.
Súhlasí J.Tull


144.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2021, 13:35 avatar
-era-, nespĺňajú predovšetkým to, že ich vysvetlenia Písma nie sú príčinou nevraživosti až nenávisti, ale presne naopak... pôsobia proti nej...

 


96.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 21:54 avatar
40, .... to tvrdili aj tí, čo v stredoveku /a nielen tam/ zabíjali v mene toho Ježiša čo poznali!
Aj "kresťania" z Jasenovacu tvrdili , že poznajú Ježiša, a že pravoslávni srbi Ježiša nepoznajú, a preto ich posielali "na smrť a vraj rovno do pekla"!
Takým kresťanom by som nikdy nechcel byť!   


17.
označiť príspevok

djjaro muž
   11. 1. 2021, 18:50 avatar
Ja vidim pocas zivota nemusim cakat
Súhlasí ninka


42.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 1. 2021, 18:55 avatar
djjaro, čo je väčší hriech podľa Teba... veriť že je je Boh trojjediný, či unitárny, alebo účelovo pridávať, uberať, meniť Jeho Slovo...?
 


60.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 1. 2021, 21:42 avatar
42, ..... A práve tou náukou o trojici sa prekrútilo Písmo, ....... a za tým boli a stále sú snahy aj Písmo prekrútiť ,.... a tak sa aj opakovane stalo, ..... a to všetko vedie k Božiemu neschváleniu!
A to ale robili trinitári, a nie svedkovia. Dnes už jasne vidieť "kto Bohu slúži a kto mu neslúži"?! 
Práve píšem o tom "prekrúcaní", blog o akože Božom mene "Ja som" /ego eimi/.
A práve to je nehorázne prekrútenie prekladu, .... a ešte horší výklad!
Alebo, .... ak Biblia 7000 krát spomína Božie meno, a nespočetne krát zdôrazňuje jeho používanie, tak ak niekto to MENO vymaže z Písma, .... tak tomu nepomôže ani svätená voda, .... a ani pátričky a mrmlanie modlitieb od rána do večera!  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ale Boh, Biblia varuje: .... "BUDU MUSIEŤ POZNAŤ MOJE MENO"!            


43.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 18:56 avatar
Nechcem sa ta nejako dotknúť.. A preto som sa rozhodol ze neviem....


45.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 1. 2021, 18:59 avatar
djjaro, mňa?  ... tomu nerozumiem?  ... veď nech by bola Tvoja odpoveď akákoľvek, neveriaceho psa sa predsa nemôže dotknúť... 


46.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 1. 2021, 19:03 avatar
djjaro, môj názor je ten, že v tejto problematike je najväčším zlom /v ponímaní veriacich hriechom.../ nevraživosť až nenávisť, ktorú, podľa mňa, neopodstatnene, vyvoláva...
Súhlasí djjaro


47.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 19:06 avatar
Nuž osobne si myslim ze nieje v mojej kompetencii...aby som posudil co je väčší hriech..
Ale keby som to mal posudit ako nerozumny tak by som sa priklonil nie väčším hriechom..ale len hriechom zamienania slova...lebo niekde je myslim napisane ze nemame uberat ani pridavat...


48.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 19:08 avatar
Ale na druhej strane niekto rozumny moze povedat ze ma presny vyznam ze ja som to zle pochopil a ze on nepridal ani neunral so slova...a uz som v p.....


52.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 1. 2021, 19:31 avatar
djjaro, máme predsa originál /aj keď nie každú stať.../, z ktorého je možné poznať, či niekto len prekladá ako pochopil, alebo účelovo mení... aby nedošlo k nedorozumeniu, myslím to všeobecne /nie len SV.../
Toto účelové menenie, pridávanie, uberanie, je väčším hriechom ako viera v trojjedinosť... viera, že Ježiš je stelesnenie archanjela Michala?
Podľa mňa viera v jedno či druhé, nie je podstatná... nepadá na váhu /o účelovom menení Slova, už nie som si tak istý.../. Podstatná je snaha držať sa základu Písma, ktorý na rozdiel od podstaty Boha, je jednoznačne, čierne na bielom, určený... a mal byť platiť pre všetkých i neveriacich psov... o tom sa snažím, často, kostrbato, asi zbytočne, možno i kontraproduktívne, presviedčať... nemôžem si však pomôcť...  
 


98.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 22:03 avatar
52, .... lenže ty nevieš čo je PRAVDA! jedinyboh.webnode.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk .... Je archanjel Michael totožný s Ježišom Kristom?

To je detailný biblický a historický rozbor o tom, že Ježiš je naozaj MICHAEL!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Ako povedal Hermas z 2 storočia: "Ježiš je Michael"!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hermas bol bratom pápeža Pia I. Jeho meno má grécky pôvod a znamená „pevný“.
Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.
Origenes identifikuje autora spisu Pastier s Hermasom, spomenutom v liste Rimanom. Klement Alexandrijský, Irenej a Tertulián priraďujú Hermasovo dielo, objavené v Kumráne, ku kánonickým spisom."
Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK a VHL spracoval Ján Sabol
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           
A ešte odkaz Johna Calvina v jeho Komentároch k Danielovi zv. 2, str. 243.
Citujem:
"Niektorí si myslia, že slovo Michal predstavuje Krista, a ja proti tomuto názoru nenamietam. "
Alebo:
(Calvin’s Commentaries on The Prophet Daniel, zv. II, Baker dotlač, zv. XIII, s. 369, 370.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aj William Kinkade napísal v roku 1829 ...... „Biblické učenie o Bohu, Ježišovi Kristovi, Duchu Svätom, zmierení, viere a vyvolení“. /strana 153/
V nej venuje celú kapitolu Michaelovi a Ježišovi a teológií, ....... podľa ktorej sú to rovnaká osoba.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brownov biblický slovník o slovách Michal a Anjel hovorí, že obe tieto slová niekedy odkazujú na Krista; a tiež potvrdzuje, že Kristus je archanjel.
Duchovný slovník Woodsa učí na túto tému takmer, ak nie úplne to isté, čo Brown’s.
Butterworth, Cruden a Taylor tiež zhodne tvrdia, že Michael a Angel sú obe mená Krista.
Guyse vo svojej Parafráze k Novom zákonu, Zjavenie 12: 7, uznáva, že mnoho dobrých vykladačov si myslí, že Kristus je Michal; a Guyse súhlasí s týmto názorom.
Rovnakú doktrínu učí aj doktor Watts vo svojich slávach o Kristovi,..... s. 200-202, 218, 223 a 224.
Thomas Scott vo svojich poznámkach k Biblii ... tvrdí, že Michal Archanjel je Ježiš Kristus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiež Melanchton, a Amandus Polanus (1561–1610). verili že Ježiš je Michael, .... aj ked ako nestvorený anjel!

Myšlienku, že Ježiš je Michal, možno v skutočnosti vysledovať oveľa ďalej do minulosti ako do 16. storočia, až do 2. storočia, iba že namiesto toho, aby sa Ježiš rovnal Michaelovi, prirovnáva sa k Gabrielovi v Epistula Apostolorum, rané apokryfné dielo, ktoré je súčasťou etiópskeho kánonu.
A samozrejme, ako som spomenul aj Hermas z 2 storočia vnímal Ježiša ako "najsvätejšieho anjela".
Citujem: .... "V 3. videní spomína 6 anjelov, ktorí vynikajú nad ostatnými: „To sú svätí anjeli, ktorí boli stvorení prví“(Her. 3. viď. 4:1b ). V 5. videní 1:2b spomína anjela, ktorý je nazvaný „najvznešenejší“ a v 5. prikázaní 1:7b je o ňom napísané: „Všetci totiž boli ospravedlnení najsvätejším anjelom“.
A Hermas pokračuje: .... „Syn Boží sa narodil pred všetkým jeho stvorením, takže sa stal Otcovi radcom pri jeho stvorení“(Her. 9. podob. 12:2)
Aj Justín Mučeník, v dialógu s Tryfónom vysvetľuje: ....... „Existuje... ďalší boh a Pán, ktorý je podriadený Tvorcovi všetkého, ktorý je tiež nazvaný Anjel, pretože on oznamuje ľuďom to, čo si Tvorca všetkého – nad ktorým niet žiadneho iného Boha – želá oznámiť im..."
                       

A tvrdiť, že RKC sa držala Písma, tak to vzbudzuje len úsmev. Teda, ten "základ Písma" je viera v jediného a nedeliteľného Boha! 


99.
označiť príspevok

hokejis muž
   14. 1. 2021, 22:05 avatar
Michael pôsobí v Kristovej línii len ním nie je


113.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 1. 2021, 23:20 avatar
99, ..... OK, tam máme dvoch vodcov anjelov, a pán Ježiš nie je ani "anjel zmluvy", a aj tí cirkevní otcovia z 2-3 storočia si to všetko vymysleli. Nuž, chybička se vloudí! 
A tak treba stála presadzovať Trojicu, a ak bude ju niekto odhaľovať , tak treba ako povedal doktor Plzák: Zatloukat, zatloukat, zatloukat!      


53.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 19:33 avatar
Mozno sa v tebe prebudza viera a ani o tom nevieš


54.
označiť príspevok

djjaro muž
   12. 1. 2021, 19:37 avatar
Tull ...ale vidno ze mas dobry prehlad ....


59.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 1. 2021, 21:33 avatar
Pre TULLA , ........ spomeniem príklad, ak kňaz Pašchur, vedúci splnomocnenec v Božom dome, raz Jeremiáša udrel za to, čo Jeremiáš prorokoval, a dal ho do klady. O tomto naoko zdanlivom neúspechu Jeremiáš povedal: ...... „Po celý deň som sa stal predmetom posmechu; každý sa mi vysmieva. Veď kedykoľvek prehovorím, kričím. Vyvolávam násilie a plienenie. Veď Jehovovo slovo sa mi stalo príčinou pohany a úškľabkov po celý deň.“

Prorok bol natoľko znechutený, z tých hádok s neveriacimi židmi,/odpadlíkmi/ že povedal: ....... „Nebudem sa zmieňovať o ňom [o Bohu Jehovovi] a nebudem už hovoriť v jeho mene.“ — Jeremiáš 20:1, 2, 7–9.

A predsa potom ďalej prorokoval, prel sa s nimi, dohadoval a podobne. Židom vtedy išlo o život, .... a Jeremiáš to vedel a za krátko to aj zažil! A ak si niekedy čítal Plač Jeremiáša /knihu/ tak tam sa dočítaš aké to bolo hrozné, to zničenie Jeruzalemu Babylončanmi! Od hladu židovské matky varili aj svoje deti v kotly. Chápeš pointu toho podla teba "handrkovania"?       

A dnes nás čaká omnoho hroznejšie .... "veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta a aké už nikdy nebude"!  
Je to to jedno ako skončíš?
Alebo ako skončí tvoja rodina?
Alebo ako skončí väčšia časť sveta?
----------------------------------------------------
To, čo tu rozprávajú istí "kresťania", ... to preťahovanie medových motúzov pod nos, je klam, ... a niečo, čo zastiera PRAVDU Božieho slova, ... a hovoria sa len ľúbivé slová, .... "šteklia sa len uši"!!!!     

A MY SME PRED VEĽKÝM SÚŽENÍM !!!         

                             


293.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 1. 2021, 11:15 avatar
djjaro, pomaly strácam prehľad v príspevkoch, preto píšem na konci témy a vzhľadom k tomu, že preskakujeme od jednej veci k druhej, vyjadrím sa len k jednej. Tvrdíš, že obviňujem Boha. Len zopakujem inými slovami:
1. písal som, že v žiarlivého, pomstychtivého boha, ktorý vraždí vinný, nevinný, hlava, nehlava... v takého uveriť nedokážem.. potom ako Ho môžem obviňovať?
2. je písané:
„Voda prevyšovala o pätnásť lakťov vrchy, ktoré pokrývala. 21 I zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi: vtáctvo, dobytok, zver, plazy, čo sa plazia po zemi, aj všetci ľudia. 22 Všetko, čo malo v nozdrách dych života, všetko, čo žilo na suchu, zomrelo. 23 Zahubil všetky bytosti, čo boli na zemi: ľudí aj dobytok, plazy i nebeské vtáctvo, a boli vyhubené zo zeme. Ostal iba Noe a to, čo bolo s ním v korábe.“
„O polnoci Pán pobil všetkých prvorodených v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, čo mal sedieť na jeho tróne až po prvorodeného zajatca čo bol v žalári, aj všetky prvorodené zvieratá. V tú noc vstal faraón i všetci jeho služobníci a všetci Egypťania a v Egypte nastal hrozný nárek, lebo nebolo domu, kde by nebolo mŕtveho.“
„Lebo môj anjel pôjde pred tebou a privedie ťa k Amorejčanom, Hetejcom, Ferezejcom, Kanaánčanom, Hevejcom a Jebuzejcom, ktorých vyhubím.“
„To Pán riadil tak, že sa zatvrdilo ich srdce a púšťali sa do boja s Izraelom, aby potom bez milosti vykonal na nich kliatbu, aby ich pobil, ako Pán rozkázal Mojžišovi. -
V tom čase prišiel Jozue a vyhubil Enakitov z vrchoviny, z Hebrona, Dabira, Anaba a z celého Júdskeho pohoria, aj z celého Izraelského pohoria. Na nich a na ich mestách Jozue vykonal kliatbu.“
... je toho smozrejme viac.
Tvrdím, na základe svojich /chabých... / poznatkov, že nič také Boh nevykonal. Súhlasil si, že aj SZ treba hodnotiť v kontexte doby. V tých časoch národy, jeden ako druhý, pripisovali svojim bohom všetky svoje úspechy i nešťastia, víťazstvá i prehry, hojnosť aj nedostatok... každú prírodnú katastrofu, pohromu... považovali za trest boží za svoju neposlušnosť a verili tomu, že to tak je. Ako môžem obviňovať Boha , keď tvrdím, že ukrutnosti popisavané v SZ nie sú jeho dielom, ale sú dielom ľudí ...?
  


294.
označiť príspevok

djjaro muž
   16. 1. 2021, 11:17 avatar
No ved od zaciatku sa to vlecie len ktomu
Že nemusíš...
Tvoja vôľa = Tvoje srdce...


295.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 1. 2021, 11:20 avatar
djjaro, čo nemusím?  ... veriť tomu, že obviňujem Boha? 
 


296.
označiť príspevok

djjaro muž
   16. 1. 2021, 11:25 avatar
Nemusíš vobec nič.. 


297.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 1. 2021, 11:32 avatar
djjaro, neblázni... to by som zdochol najskôr asi od smädu 
 

Nejako sa vyhýbaš priamym odpovediam na moje otázky... Najprv ma obviníš, že obviňujem a keď Ti píšem, že tomu tak nie je, odpovieš len "Že nemusím"... 
 


298.
označiť príspevok

djjaro muž
   16. 1. 2021, 11:35 avatar
No ved pis8em.. nemusíš.. preto lebo pises takeho boha nemusím...A teda sa ti čudujem ze si nenajdeš takeho čo môžeš...


300.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 1. 2021, 11:56 avatar
djjaro, veď predsa z mojich príspevkov vyplýva, Boha prikazujúceho milovať človeka* ako seba samého, môžem...
* človeka preto, že je písané "Milovať blížneho... " ako i "Milujte svojich nepriateľov..."
 


303.
označiť príspevok

djjaro muž
   16. 1. 2021, 12:08 avatar
Mozes ale i nemusis   
Súhlasí J.Tull


299.
označiť príspevok

djjaro muž
   16. 1. 2021, 11:47 avatar
Vid 235,,, pises to co pises a mne vzislo ze obvinujes Boha za vsetko zle ,,,,alebo ze Boh je ,,,zly ,,,
Ja som ti nizsie odpisal ze NIE , ze to niesu vrazdy ,,,
Súhlasí J.Tull


301.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 1. 2021, 11:58 avatar
djjaro, a čo sú to, len zabitia? 


302.
označiť príspevok

djjaro muž
   16. 1. 2021, 12:05 avatar
Ani zabitia --- spravodlivost Bozia ,


304.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 1. 2021, 12:53 avatar
djjaro, ďakujem Ti ho tam pekne za takú spravodlivosť, ktorá zabíja hlava nehlava, vinný nevinný... najprv spravodlivo hubí i deti a potom pošle svojho Syna, aby povedal:
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo."

Viera v takúto spravodlivosť, ktorá káže svojmu ľudu zabíjať, je zlom... pretože spôsobuje zlo /netvrdím, že je to "železné pravidlo".../. S Bohom sa ľahšie miluje, ale sa aj ľahšie /Gott mit uns nevymysleli Nemci/ zabíja a je to spravodlivé, lebo sa zabíja "Za Boha a za národ" ... stačí si stanoviť - toto sú nepriatelia Boží, tak ich treba vykynožiť... a nemysli si, že sa to dialo len v minulosti...  
To je jeden z dôvodov prečo kritizujem takúto "spravodlivosť"...
Súhlasí Nadja


305.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 1. 2021, 12:56 avatar
Lenže, Tullko, vieš, čo je to dogma, však


306.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   16. 1. 2021, 13:07 avatar
Dogma je, že vraj nemôžme robiť NIEČO, čo nechceme


307.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 1. 2021, 13:12 avatar
Nadja, neviem čo máš na mysli  ... čo má môj príspevok "304" s dogmou spoločné?
 


309.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 1. 2021, 15:02 avatar
Dogmou je, že je Boh spravodlivý a dobrý, takže či káže vraždiť alebo upalovať, je to prejav jeho dobroty... to sa v dogme zmeniť nemôže a tak sa hladaju dôvody, prečo je to tak, a kto chce, dovody si nájde


310.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 1. 2021, 15:20 avatar
Nadja, neviem či uvedené je dogmou... viem však, že mnohí kresťania, biblisti, celý rad teológov.... podobne ako som písal, nechápu Písmo, ako priamy fax z neba. Biblia nie je historická /v zmysle "vedeckého pojednania"/ ani prírodovedecká kniha. Nie je zameraná na historické, či prírodovedecké pravdy, ale na pravdy "teologické"... sú v nej "šifry Boha" /Jaspers.../ ... prirovnávajú ju k básni. Prečítaj si napríklad už prvé verše /aká náhoda...  / spomínanej Genesis. Nechaj sa unášať rytmom slov, ich melódiou... a pochopíš... V básni sa neberie všetko od slova do slova a predsa vyjadruje pravdu, ktorú človek vníma i srdcom...

Už som písal o šifrách, ktoré som našiel...

 


308.
označiť príspevok

djjaro muž
   16. 1. 2021, 14:17 avatar
304 Tull,, vobec ale vobec nemusis dakovat 
Rado sa stalo a uplne zadarmo,, 


311.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 1. 2021, 16:20 avatar
djjaro, i tak ďakujem, ale neprosím... takú spravodlivosť si môžeš dať za klobúk.... a radšej ju ani nerozširuj  
 


312.
označiť príspevok

djjaro muž
   16. 1. 2021, 16:57 avatar
331,, to je tvoj problem nie moj ,


313.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 1. 2021, 17:27 avatar


314.
označiť príspevok

djjaro muž
   16. 1. 2021, 17:57 avatar
Tull aj toto je tvoj problem nie moj , 


315.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 1. 2021, 18:44 avatar
djjaro, keď /ne/myslíš... 
  


316.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 06:18 avatar
Mňa to netrápi že.. ne...myslím
Je to tvoj problém ...


317.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 09:47 avatar
djjaro, tak ako si pri tvrdení, že obviňujem Boha nemyslel, ako bez rozmyslu veríš, že Boh poslal potopu, lebo je to napísané, tak bez rozmyslu tvrdíš, že násilie konané "s Bohom" je môj problém a nie Tvoj.... a teraz ešte pridávaš, že Tvoje nemyslenie, je môj problém... 
Jedna vec je problém a iná, či sa ním trápime, ako nás trápi... 

 


318.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 10:04 avatar
Tull....A aj toto je len tvoj problém


319.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 10:27 avatar
djjaro, ... keď nemyslíš, potom Ti z tohto nemyslenia môže vyplývať i to, že je to môj problém... nič s tým nenarobím, tak sa s tým nebudem ďalej zapodievať... 
 


320.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 10:30 avatar
Z mojho myslenia nic take nevzislo...
Z spravil ten prispevok....o hubeni..vrazazdeni


321.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 10:42 avatar
djjaro, veď píšem Tvoje vyššie uvedené tvrdenia vzišli z Tvojho nemyslenia... nie myslenia. Nemôžem za to, asi to ani nijako neovplyvním 
 


322.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 10:46 avatar
Ani ja za to nemozem.....
Súhlasí J.Tull


323.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 10:49 avatar
djjaro, bola tu reč o Kainovi. Napíšem ako si vykladám tento príbeh... snáď porozumieš 

Kain, keď videl, že ich „otec“ je láskavejším voči Ábelovi, než voči nemu, vzplanula v ňom zlosť voči svojmu bratovi, hoci ten bol v tom „nevinne“. Nevyčítal Bohu nespravodlivosť, ktorú cítil, ale znenávidel svojho brata ... Tento „Kainov súrodenecký syndróm“ dedíme. Žiarlime na svojich súrodencov, keď im naši rodičia prejavujú svoju lásku a to i vtedy, keď sa jej dostáva i nám a táto žiarlivosť sa obracia hlavne voči nášmu bratovi, či sestre /všimni si to najmä u malých detí, ako sa správajú, keď napr. matka prejaví svoju náklonnosť voči iným osobám. Nielenže sa hneď začne dožadovať jej materinského citu, ale odstrkuje, zazerá, začne sa hnevať na svojho „rivala“ .../. Tento „Kainov syndróm“ sa však netýka len súrodencov, ale má ďaleko širšiu platnosť v rámci rôznorodých medziľudských vzťahov, ktoré nebudem rozoberať /iste sám nájdeš dosť príkladov a súvisí i so zaliečaním - preto je v tom Ábel „nevinne“ v úvodzovkách ... nemuselo však v jeho prípade ísť o zaliečanie, ale o dar z úprimného srdca. Takýchto ľudí, ktorí dokážu dať zo svojho to najlepšie druhým, tiež „nenávidíme“, lebo sami to nedokážeme .../, ale napíšem svoju myšlienku, ktorej sa to týka okrajovo. Sme nedokonalí, omylní a tomu zodpovedá i naše správanie, myslenie. Ak nás však niekto upozorní na naše nevhodné správanie, naše omyly, prvou našou reakciou je väčšinou hnev voči „kritikovi“ /nie „hnev voči vlastným chybám/ a často i vtedy, keď to myslí s nami úprimne a zotrvávame naďalej vo svojich omyloch ...“

 


324.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 11:05 avatar
Ale aj tak si nepochopil ...
Skus si ten pribeh precitat viac krat...


325.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 11:23 avatar
djjaro, ako asi rozmýšľa človek, ktorého myseľ je zatemnená hnevom? 
 


328.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 11:30 avatar
dj: Skus si ten pribeh precitat viac krat...

A naučí sa naspamäť.
Súhlasí -era-, djjaro


326.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 11:25 avatar
Premýšľa hnevom
Súhlasí J.Tull


327.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 11:29 avatar
Ale u kaina islo o hnev zo žiarlivosti
Súhlasí J.Tull


329.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 1. 2021, 11:31 avatar
A z jasného vedomia, že na Jehovu aj tak nemá dosah


334.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 12:04 avatar
djjaro, presne tak.
"Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín. Aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu. Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár."
A potom mu už "Otec" mohol hovoriť temer čokoľvek /snáď okrem prejavov náklonosti, ktorým by porozumel i vo svojom žiarlivom hneve i k nemu/. Môžem sa len oprávnene domnievať, že ani nechápal, čo to znamená zabiť človeka. Veď dovtedy poznal len smrť zvieraťa, nie smrť blížneho... 

 


330.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 11:36 avatar
Kazdy nech si vylozi ako sa mu paci...
Ja niesom ucitel....


331.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 1. 2021, 11:40 avatar
Nech si vyloží nohy na stôl?  
Súhlasí djjaro


332.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 11:44 avatar
Kľudne...
A moze aj popremyslat ze abelova obeta bola predobrazom Krista...
A moj bracho satelit abela hnet zabil....
Súhlasí J.Tull


333.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 11:45 avatar
Lebo Otec sa priznal k synovi ...uz na zaciatku...
Súhlasí J.Tull


335.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 12:28 avatar
djjaro, len je možné, že to syn vtedy nevedel... 
 


336.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 13:16 avatar
Myslim si ze vedel... Len to este nemohlo prist vo forme
Jeho samotneho....


337.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 14:52 avatar
djjaro, každý má odpoveď, ale nikto nevie, nikto vlastne nevie, o čo ide

http://www.youtube.com/watch?v=xL88IRel0mw Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


 


338.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 14:57 avatar
Ide o lásku


339.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 15:18 avatar
List Janov 4:16


340.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 15:36 avatar
djjaro,
A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; ktorá je trpezlivá, je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.
Len akosi sa nehodí k Bohu SZ, pokiaľ veríme, že trestá vinu otcov na synoch a vnukoch do tretieho a štvrtého pokolenia, pretože syn nemá niesť vinu otca a otec vinu syna, spravodlivosť spravodlivého je na spravodlivom a bezbožnosť bezbožného je na bezbožnom; pokiaľ veríme v potopu, zabíjanie neviniatok, veríme, v „Boha hnevu“...
 


341.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 15:37 avatar
Ja v boha neverim


342.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 15:39 avatar
djjaro, tušil som, že budeš skrytý satanista  
 


343.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 15:48 avatar
Som Sa skryl doslova Do-SLOVA


344.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 15:51 avatar
A kto Ma bude hladaat celym srdcom dam sa mu najst..
Mojzis Mu videl len chrbát..


345.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 15:58 avatar
djjaro, zmýšľajme triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh. Niekoho zhodí z koňa, inému dovolí vložiť prsty do svojich rán.... a ďalšiemu sa nedá spoznať aj keby Ho hľadal celým svojim srdcom... 
 


346.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 16:00 avatar
Tak je Luhár?
Ked ho niekto hlada celym srdcom a neda sa?


348.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 16:12 avatar
djjaro, nepovedal, že každému kto Ho hľadá celým srdcom sa dá i spoznať... a ani stupne viery nie sú rovnaké. Dávnejšie som písal:
"Možno je Biblia pre niektorých jediným možným nástrojom, pomocou ktorého dokážu milovať blížneho svojho... nástrojom, pomocou ktorého si európsky veriaci, cez uvedomenie, že za neho Boh dal svojho Syna...aby za neho zomrel, uvedomenia si Božej lásky, ho zmenilo tak, že si začal vážiť rodičov, správať sa k nim aj k svojim súrodencom inak, že ho to naplnilo láskou...láskou k človeku, k svetu... pomocou viery uveril dobru... podobne indický, cez uvedomenie si, že Brahma z lásky, sebaobetovaním, stvoril tento svet... pomocou viery začal milovať blížneho svojho... čínsky uveril tao, podľa ktorého je treba dobrým konať dobro a nedobrým tiež, lebo takej sily je dobro... a mohol by som takto pokračovať veriacimi z iných častí sveta, ktorí milujú blížneho svojho, nie z vypočítavosti, nie preto, že im to prikazuje viera, nie pre seba... ale preto, že viera naplnila ich srdcia láskou a už nevedia konať inak, konajú tak, že sú „oslobodený od plodov svojich činov“... podobne dokážu i ateisti nájsť svoju vieru (napríklad v uvedomení si vlastnej zodpovednosti voči blížnym, k človečenstvu, k svetu... ) v dobro... a všetky tieto úprimné, nezištné „viery v dobro“, sú možno, vo svojej podstate, viery v ukrižovaného Krista, ktorý sa im zjavuje tak, aby ho mohli, bez toho, aby vedeli, že je to On, spoznať, uveriť v „dobro“, ktorým je vlastne On, aby uverili v Neho, i keď takto „skryte“, spoznali Ho (aj keď nevediac... ) v kultúre, v ktorej žijú, spoznali adekvátne svojim schopnostiam, vedomostiam, mysleniu, svojmu „genetickému nastaveniu“..."
 


347.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 16:11 avatar
A ani si ho nepocitil?
Niekde v kúte?


349.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 16:18 avatar
Tull mozno neodpovedal...
Mozno odpovedal ...len si tomu neuveril....


351.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 16:24 avatar
djjaro, možno mi dal iný stupeň viery adekvátny k mojim skúsenostiam, vedomostiam, mysleniu, „genetickému nastaveniu“..." 
Súhlasí djjaro


352.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 16:27 avatar
Cize si veriaci


353.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 16:31 avatar
Tull sa asi vyjadruje nejednoznačne, ale už povedal, že je ateista, ktorého ja zasa vnímam ako agnostika, lebo kľučkuje vo svojich vyjadreniach, a sám priznal, že v debate sa snaží prispôsobiť teistom. To, že používa nejaké náboženské výrazy, však z neho nerobí veriaceho v zmysle teistu.


355.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 16:32 avatar
Vazne tull?


368.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 17:04 avatar
Lemmy, nepovedal som, že som ateista. Povedal som, že som bol ateistom a ani netvrdil, že sa snažím prispôsobiť teistom.... od začiatku tvrdím, že sa snažím hovoriť rečou kmeňa sploludiskutujúceho... a ani nekľučkujem. Možno sa vyjadrujem menej zrozumiteľne, kvôli snahe o stručnosť sú moje vyjadrenia chápané aj inak než boli myslené...  


419.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 1. 2021, 10:39 avatar
Lemmy, už som Ti písal, že sa nepovažujem celkom za agnostika, že sa riadim "sokratovskou skromnosťou". Mám úctu pred odbornosťou, pokoru pred vedomosťami - uvedomujem si vlastnú nevedomosť. „Viem, že neviem skoro nič a aj to sotva“. Uznávam ako toho málo viem. Čím viac spoznávam, tým viac zisťujem, ako neviem, tým viac spoznávam ohromitosť mora môjho nevedenia. 


421.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 1. 2021, 10:40 avatar
Jednoducho, hráš filozofického mŕtveho chrobáka.


425.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 1. 2021, 10:45 avatar
Lemmy, nič nehrám... a už vôbec nie mŕtveho chrobáka...  


428.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 1. 2021, 10:49 avatar
Hráš, lebo si pokrytec. Si falošný ateista, ktorý má gumové názory na náboženstvá.


431.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 1. 2021, 11:00 avatar
Pre Tulla to je len taka zabava, on sa hraje, ma rad filozofiu, a tak ta namotava na svoje videnie......
Bozie slovo ale varuje nad takymto mamením.....
SSV Kol 2,8

Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!

Tull jasne dava najavo že neverí a tieto verse presne poukazuju na takých....Ja samozrejme nechcem Tula nejak sudiť, pretože si myslím, že chce dobre.....nie je v tom od neho zlý umysel.....


422.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 1. 2021, 10:42 avatar
Ja: Čím viac poznávam kresťanskú ideológiu, tým som viac presvedčený, že ide o čisto ľudskú záležitosť.


354.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 16:31 avatar
Ja sa naopak vyjadrujem jednoznačne, a vyslúžil som si nevďak od teistov (tzv. veriacich).
Súhlasí djjaro


356.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 16:35 avatar
Lemmy to preto ....lebo s tymi co si diskutoval o nabozenskych veciach by ťa akoby nasilu chceli presviedčať o svojej pravde... A este aby to malo grády tak ta prasviedcali aby si bol veriaci....
Súhlasí Lemmy, J.Tull


358.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 16:37 avatar
Áno, jeden diskutujúci to tak presne mi povedal: Bol by som šťastný, keby si sa stal veriacim. Pričom pod slovom veriaci mal na mysli práve jeho náboženskú organizáciu.
Súhlasí djjaro, J.Tull


361.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 16:50 avatar
352...Tull veriaci nie az tak z nabozenskeho hladiska
Súhlasí J.Tull


362.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 16:52 avatar
A v akom zmysle máš na mysli slovo veriaci, ak nie v náboženskom?


366.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 17:00 avatar
362.. Je mnoho rozličných sfér na bádanie..od dilozofie..psychologie...az .............az..
Nabozenstvo je len jedna z mnohych....aj ked nabozenstvom je to najviac opisane...co vedie k filozofii....Avšak si myslim ze PRVOU je Pripustit si ze Boh existuje...az potom sa mozem odrážať...k poznaniu..ci spoznavaniu
Súhlasí J.Tull


367.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:03 avatar
Správaš sa ako receptár. Snažíš sa rozriediť význam slova veriaci na nič nehovoriaci balast. Moja otázka je veľmi zrozumiteľná: A v akom zmysle máš na mysli slovo veriaci, ak nie v náboženskom?

Ak nie v náboženskom, tak potom táraš v 352. príspevku, keď si mu povedal, že je veriaci. Riskuješ totiž, že tradiční teisti (veriaci) ťa budú mať za hlupáka. To si naozaj nechceš uvedomiť?


377.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 17:13 avatar
367.. Lemmy prepac ze mi nerozumies
Súhlasí J.Tull


378.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:14 avatar
Ja ti veľmi dobre rozumiem, ale na DF.sk zneužívaš význam slova veriaci. Veriť = považovať za pravdivé.

Ale tu na fóre sa slovo veriť (veriaci) príliš zúžilo na význam veriaceho v boha. Preto reagujem!


380.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 17:18 avatar
Tak mi prepáč lemmy..
Nezneuzival som slovo veriaci...
Len som ti napisal vyššie v 366 ako to vidim ja


381.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:23 avatar
Nie, je to OK, ty si správne poznamenal, že je veriaci, ale tým si spôsobil zmätok u ostatných, ktorí si slovo veriaci zúžili len na veriaceho v boha. Tull nie je v tomto zmysle veriaci v boha. Je neveriaci pes. Ja síce nie som neveriaci pes, ale podľa skúsenosti viem, že brajťania (kam patrím) sú nenáboženskí ľudia, s nenáboženským svetonázorom, som jednoducho humanista podľa Paula Kurtza).

Odkazy:

www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


383.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:23 avatar
DJ Jaro, nájdi chyby, ktoré budem musieť riešiť.


382.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 17:23 avatar
Tú 366.. Som napisal preto lebo som si myslel ze je to vhodne... A aj preto ze som si pomyslel ze by si Mozno aj chcel Hladat boha... A viem ze nabozenske filozofovanie ti nevyhovuje .. Tak som napisal moj pohlad ze sa da aj inak...ale ak som sa zmylil
Tak prepac.. Nechcel som ta ovplyvnit


384.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:26 avatar
Tull nehľadá boha. Nechápem, prečo si teisti namýšľajú, že keď s nimi diskutujeme, že hľadáme boha? My hľadáme logiku a zmysel vašich názorov.


387.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 17:30 avatar
Ved ked nehladate preco v NÁS veriacich ...teda nasich nazoroch hladate logiku a zmysel?
Ved viera pre neveriacich nema zmysel...
Tak o com to je ?
O tomto?
Veriaci nemaju logicke vysvetlenia tak ich viera je iluziou?
Lemmy ....lemmy....


389.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:34 avatar
Lebo si zakladáme na poznaní, na vede, na pravde. PRETO!

Pre mňa má viera (ale pozor, nenáboženská viera) v živote veľmi veľký význam, inak by som sa nemohol ani zaľúbiť, zamilovať, žiť s niekým s spoločnej domácnosti, prepísať na niekoho závet.


385.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 17:27 avatar
Sam priznal vieru v prikazanie...
Ja som len napisal sleduj vlakno..
Ze je veriaci..
Potom ze je veriaci v inom alebo svojom zmysle


386.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:28 avatar
DJ Jaro, ale vnášaš zmätok do diskusie. Tull je klasický ateista, ktorý sa len snaží diskutovať teistickým slovníkom. Len aby mal s vami spolločnú reč.


388.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:31 avatar
djjaro, nemôžeš len tak povedať, že Tull je veriaci, lebo tým vnášaš zmätok. Tu, na DF.sk sa už vžilo, že slovo veriaci znamená kresťan. Ani taký moslim alebo hinduista tu nie je veriaci, lebo to sú pomýlení, zblúdilí, pohania!!!


390.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 17:34 avatar
Boh je aj bohom pohanov nielen veriacich...hladaj v biblii


391.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:35 avatar
To odporúčaj hinduistom, budhistom, moslimom...


392.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 17:37 avatar
Cize by bolo sebecke odomna neodpisat tullovi aj ked je neveriaci..ale veriaci v milovani cloveka ako seba sameho...


393.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 17:38 avatar
Uz si pochopil?


395.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:41 avatar
Prepáč, reagoval som v 394.


397.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 17:42 avatar
Lebo mne sa zda akoby sa ti nepacilo ze som napisal rullovi veriaci... ja niesom ten co presviedča...
Ani ten co dava vieru...
Myslim si ze tull nic zleho nenapisal..
Ved ani ja som to nebral ako vieru v boha ...
Tull to svoje pekne opisal niekde vyssie ...


398.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:45 avatar
To nie, keď si napísal Tullovi, že je veriaci, som mal len pohnútku to upresniť. Že nie veriaci v nejaký náboženský názor, ale veriaci v zmysle veriť = považovať za pravdivé. Lebo z toho, ako sa vyjadruje Tull, sa ty mýliš, že je veriaci v to, o čom si ty myslíš, že tomu verí. Neverí tomu! Má silné pochybnosti. Len sa nevyjadruje tak ako silný ateista!


394.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:40 avatar
DJ Jaro, dovoľ mi upraviť vetu: aj ked je neveriaci v boha... ale veriaci v milovani cloveka ako seba sameho...

Už som mal poznámku, že milovať druhého len ako seba samého je ešte stále egoistické. Milovať druhého človeka viac ako seba samého je však už humanistické. Podotýkam, že humanizmus je nenáboženský svetonázor.


396.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:42 avatar
Sebecké by to nebolo.


405.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 18:00 avatar
Lemmy.v pohode....


406.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 18:02 avatar
Ako inak. 
Súhlasí djjaro


408.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 18:04 avatar
406...Lemmy nechces byt veriaci?    


365.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 16:55 avatar
djjaro, snáď malý milión krát som písal, že som veriaci v prikázanie "milovať človeka ako seba samého" a všetkému, čo z tohto prikázania podľa mňa, vyplýva... podporujem konania, skutky, názory, ktoré o ktorých si myslím,, že sú v súlade s ním a som proti tým, často i štekám, keď si myslím, že idú proti nemu...
Písal som i, že vidím "dôkazy", ktoré svedčia o Jeho existencii, ale zároveň vidím i dôkazy, ktoré svedčia o Jeho neexistencii... aj preto som neveriaci pes... 
 


369.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:05 avatar
Tull , a vieš o tom, že také prikázanie je malicherné? "milovať človeka ako seba samého"

Dávam prednosť humanistickému prikázaniu: "milovať človeka VIAC ako seba samého"


371.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:05 avatar
Upresním: milovať DRUHÉHO človeka VIAC


372.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:07 avatar
Mám radšej Ondreja, Eru, Tomáša, EnaXnaY, ako samého seba. Ja som totiž niktoš! Ale cením si, že mi pomáhajú.


376.
označiť príspevok

Nadja žena
   17. 1. 2021, 17:11 avatar
Lemmy, len tých, čo ti pomáhajú, máš radšej?
Súhlasí Osvietený


399.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 17:51 avatar
Lemmy, milovať človeka ako seba samého je nehumanistické? ...rodič dokáže milovať svoje dieťa viac ako seba samého, dokáže milovať viac i objekt svojej lásky.... ale dokáže vôbec milovať nepriateľa... ? Podstata "milovať ako seba samého", je aj v tom, aby sme obetovaním v prospech človeka, nenapáchali viacej škody, než je nutné... aby nakoniec neprišlo k tomu, aby bolo potrebné zachraňovať i nás samých viac ako toho, pre ktorého sa obetujeme... aby sme sa nevrhali do "toho milovania" bezhlavo...
 


400.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:54 avatar
Je nehumanistické v tom zmysle, že existuje vyššia, vyššie určená morálna vlastnosť, hodnota: Miluj druhých viac ako seba! U mňa to platí na 100 %.


411.
označiť príspevok

Nadja žena
   17. 1. 2021, 18:10 avatar
400 - nie je to pravda, Lemmy, lebo človek musí byť humánny aj sám k sebe, nemôžeš krmiť ostatných hladujucich a umrieť od hladu sám, to nie je správne ani spravodlivé. A myslím, že to nehrozí ani u teba či v tvojom okoli su všetci sýti?
Súhlasí Osvietený, J.Tull


412.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 18:12 avatar
Sám sebe je egoistický názor. Humanistický názor je, že berieš na vedomie aj záujmy aj druhých ľudí.


413.
označiť príspevok

Nadja žena
   17. 1. 2021, 18:15 avatar
Lenmmy, kolko penazí si daroval veriacim, kým si bol humanistom pri peniazoch? CCA, rádovo
Súhlasí Osvietený, J.Tull


401.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:55 avatar
Opýtaj sa sám seba: Prečo druhých ľudí nemám viac rád ako seba?

Odpoveď: Som egoista.


407.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 18:03 avatar
Lemmy, ako vieš, že nemám rád niektorých ľudí viac ako seba? ... Ty máš rád násilníkov, zlodejov, vrahov, tých, ktorí sú schopní čohokoľvek pre naplnenie svojich túžob, máš rád nenažrancov, mocibažníkov... viacej ako seba samého? 
 


409.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 18:07 avatar
Dobre, potom stále vo vete pripomínaj, že nemáš rád vrahov. Aby si bol konzistentný.


370.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 17:05 avatar
365..Tull.. Ved štekaj...a budem aj ja 
Ale nie 
Nechcem ta presviedčať ale ak si myslis ze su dôkazy o jeho neexistencii..tak JEMU je to jedno
Lebo viem ze Existuje


374.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 17:09 avatar
djjaro, "dôkazy" som dal do úvodzoviek a to nie náhodou...  


375.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:09 avatar
Lebo to dôkazy nie sú, sú to len názory.


402.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 17:57 avatar
Lemmy, sú to dôkazy, ale nie sú objektívne... sú subjektívne... iracionálne... 


404.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:59 avatar
A tie logikov a racionalistov nezaujímajú, lebo s nimi majú neblahé (zlé) skúsenosti.


415.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 19:02 avatar
Lemmy, logici a racionalisti, ak sú hodní tohto označenia, podľa mňa, vedia, že zatiaľ niet objektívnych dôkazov v prospech existencie Boha, ako ani nie sú objektívne dôkazy v prospech Jeho neexistencie... že človek sa rozhoduje o jednom, či druhom, subjektívne - iracionálne...
 


416.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 1. 2021, 10:20 avatar
Lemmy, uvediem z mnohých jeden príklad „dôkazu“. Mládenec bol „zlom dediny“. Nemal problém sa v krčme i pobiť. Opíjal sa, lozil za každou sukňou, kadekomu sa posmieval, nadával, dokonca odvrával i svojim rodičom, ktorý ho napomínali. Mal živý sen, v ktorom sa mu zjavil Ježiš a laskavým slovom mu dohováral. Zobudil sa plný strachu, mokrý ako myš... časom mu odľahlo a strach sa premenil na radosť.... odrazu videl svet inými očami... Aj keď uznával, že je možné tento jeho sen vysvetliť „psychologicky“, nezmenilo to jeho získanú vieru...
 


417.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 1. 2021, 10:24 avatar
Prečo sa mu zjavil vo sne Ježiš? Lebo bol neustále atakovaný kresťanskou ideológiou. To nedokazuje žiadnu pravdu o Ježišovi.


418.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 1. 2021, 10:37 avatar
Lemmy, ako vieš, že bol neustále atakovaný kresťanskou ideológiou? Iste mal o Ňom vedomosť, ale nebol "NEUSTÁLE ATAKOVANÝ" a hlavne to predsa na veci veľa nemení... Ty vieš o Ježišovi?  
 


420.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 1. 2021, 10:39 avatar
Vyplýva to z textu. Keby nebol atakovaný kresťanskou ideológiou, tak by ho tie bludy nenapadli.


423.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 1. 2021, 10:43 avatar
Lemmy, Vieš o Ježišovi? 
 
Okrem toho, predsa som písal, že ide o iracionálne, subjektívne "dôkazy", nie objektívne.... Pre Teba, ani pre mňa... to dôkazom nie je, ale pre neho tento silný emočný zážitok dôkazom je... 


424.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 1. 2021, 10:45 avatar
Tull, ty hráš filozofického mŕtveho chrobáka, chceš sa zalíškať kresťanom, ktorí aj tak majú tvoje bludné názory na háku. Na rozdiel od teba, ja si vytváram konzistentné názory na kresťanstvo.


427.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 1. 2021, 10:49 avatar
Lemmy, to bude tým, že málo vieš a tak si mnohé mylne domýšľaš ... 
 


429.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 1. 2021, 10:51 avatar
Tull, to je tvoj mylný názor. Si gumový diskutujúci, chceš byť zadobre s kresťanskou ideológiou, ale robíš to pofiderne.


432.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 1. 2021, 11:12 avatar
Lemmy, keď kritizujem veriacich za ich negatívny, často až urážlivý postoj voči ateistom /budhistom, moslimom... iným svetonazorom.../ potom sa tým chcem zalíškať ateistom /budhistom, moslimom... iným.../? 
Som konzistentný, len to akosi nechceš vidieť. Malý milión krát som písal, že nepovažujem za podstatnú otázku, či existuje Boh, alebo nie. Oveľa dôležitejšia je pre mňa otázka "Ako konať?" a odpoveď nachádzam v "Milovať človeka ako seba samého". Z tejto viery vychádzam, v nej som konzistentný... 


434.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 1. 2021, 18:08 avatar
432, .... zákon lásky je nadovšetko. Ale ak nepoznáš NORMU toho, čo je dobré a zlé, tak ako vieš že to čo konáš je správne?
Pochop, .... mnohí kresťania robili a robia také otrasné veci /a tvrdia, že poznajú Písma/, ..... tak myslíš si, že ateista je na tom lepšie? Niekedy aj môže, lebo ja často tvrdím že niekedy je tomu tak, a že falošné náboženstvo , založené na nepresnom poznaní robí horšie veci ako neveriaci!
Napríklad, v Jasenovaci aj samotní Nemci /SS/ boli zhrození z toho, čo robia katolícki ustašovci! Horšie ako divé zvieratá. Hádaj prečo? A môžu sa takto správať praví kresťania? A to nebol len Jasenovac!!!
Pomôžem ti na príklade židov ktorí si zabili mesiáša: .... "Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale nie podľa pravého poznania; 3 keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť, nepodriadili sa Božej spravodlivosti. " Rim.10,2-3
---------------------------------------------
Teda, ..... ak nemáš presné poznanie čo sa Bohu páči a čo nepáči, ..... tak hovoriť o "láske" je dosť problematické.
Už len tým, že si zhotovíš sochu, .... veríš a uctievaš niekoho iného okrem Boha, ..... alebo učíš niečo, čo zohyzďuje Boha /peklo,atď/, .... už sa míňaš lásky!
A rozlišuj agapé a iný druh lásky! Agapé bez presného poznania nemôžeš mať!    


379.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 17:15 avatar
374.. Tull napisem ti to na rovinu
Viem ze ide o mna...
Viem ze ma ucis miernosti...
Aj ked som debil...
Ale dôkazy v uvodzovkach nic neznamenaju...
Akoby ani neboli


403.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:58 avatar
Tak nie jemu (bohu) je to jedno, ale tebe, lebo si namýšľaš, že máš akési dôkazy o existencii boha. Ale tie nevieš hodnoverne preukázať.


373.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 17:09 avatar
Prečo kresťania a ich nekvalitné klony (neveriaci psy) nedokážu milovať druhého človeka viac ako samého seba? Prečo je vo vás toľký egoizmus?


414.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 18:55 avatar
Lemmy, ako to, že máš ešte PC, ako to, že si nerozdal všetok svoj majetok bezdomovcom... keď miluješ človeka viac ako seba samého... miluješ napr. i Osvieteného viac ako seba ...
...žeby bol na príčine Tvoj egoizmus 
 


426.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 1. 2021, 10:48 avatar
Tull, trpíš náboženskou demagógiou. Kresťanskou demagógiou. Píšeš: Lemmy, ako to, že máš ešte PC, ako to, že si nerozdal všetok svoj majetok bezdomovcom... keď miluješ človeka viac ako seba samého...

Tak si vzťah k druhým ľuďom nepredstavujem. Ide o krivý kresťanský pohľad. Som humanista, a vážim si viac druhých ľudí, ako seba samého. To znamená, že napríklad vo vojne som schopný zomrieť, ak si myslím, že moja smrť pomôže k životu iným ľuďom. Pritom neviem, či tí iní ľudia tiež nezomrú vo vojne.


430.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 1. 2021, 10:59 avatar
Lemmy, milovať ako seba samého neznamená, že človek sa nemá obetovať pre druhých. Znamená to toľko, že nemáme zbytočne riskovať vlastné zdravie, vlastné životy, že máme hľadať správnu mieru a nie bezhlavo sa vrhať do vlastného ohrozenia, ktoré v konečnom dôsledku ani nemusí pomôcť.... sú situácie, pri ktorých sa má nasadzovať i vlastný život, ale ani vtedy nie bezhlavo, len preto, aby sme dokázali ako veľmi milujeme...  
Súhlasí Shagara


433.
označiť príspevok

Zuzka8 žena
   18. 1. 2021, 11:25 avatar
Vy sa hádate, či zapárate do seba, či bavíte.


357.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 16:36 avatar
Ja som žiadneho boha nikdy v živote nijako nepocítil. Zato som sa naučil, mám osobné skúsenosti, že veriaci v boha sú skvelí ľudia, vedia pomáhať, sú spoločenskí. Sú to dobrí, vynikajúci ľudia. Poznám viac nábožných (teistov, veriacich) ako sekulárnych ľudí (chrapúňov, podliakov, ale aj dobromyseľných ľudí). Na jednej ruke spočítam humanistov!!! Tak som dopadol, že moje skúsenosti sú príliš zlé, mizerné. Ale aby kresťania vedeli, tak hovorím len o veriacich kresťanoch, lebo osobne nepoznám moslimov, budhistov, či kohokoľvek iného, aby som mohol o nich povedať, že mi pomáhajú.
Súhlasí J.Tull


359.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 16:41 avatar
Ide len o to
Ci sa zaujimas o Boha alebo nie....


360.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 16:44 avatar
Ja hovorim
Kazdy nech sa presvedci sam....


363.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 16:53 avatar
Aha, zaujímam sa o ľudí, aj o teistov.


364.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 1. 2021, 16:54 avatar
Lebo aj teisti sa o mňa zaujímajú.
Súhlasí djjaro


410.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 1. 2021, 18:07 avatar
Lemmy, ak by bolo možné dať viac súhlasov, dal by som... mimochodom, osobne poznám budhistu, aj taoistu a spadajú do Tvojho "Sú to dobrí, vynikajúci ľudia"...
 


350.
označiť príspevok

djjaro muž
   17. 1. 2021, 16:20 avatar
A mozno vchadza aj do tejto diskusie ...
Kde su dvaja traja ....
Súhlasí J.Tull
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 19:29,  138..Tull myslím si že treba zvážiť všetky okolnosti...a hlavne.. jednu ... či tá krutost...
dnes, 19:27,  Kiska a Matovič dali štatu na daniach ako snad nikto iný......
dnes, 19:23,  Ja viem ty štetka protislovenská, veď ako inak a Kiska a Matovič sú filantropi.*23*23*23*23
dnes, 19:20,  aj vdaka idiotom ako Harabinovci a Kotlebovci......panimaješ?*10*10*10
dnes, 19:15,  Treba po nich siahnuť. Záruka objektivity :)
dnes, 19:14,  Návrh zákona o výdavkoch za rok 2020 zvyšuje financovanie takmer 1 500 rozhlasových a...
dnes, 19:13,  Veru, tvoje kydy sú hnusné !!!!!!!!!! *23*23*23*23*23*23*23
dnes, 19:10,  Presne tak, Slovensko je na špici, aj čo sa týka úmrtí, zdravotníctva a miezd, na nás...
dnes, 19:08,  Ano oplati sa tu chodiť, je vidieť, že Slovensko nie je na tom až tak zlé.....a mame tu...
dnes, 19:07,  Daj ho najprv ty ty opica fašista v ľudskej koži! ////
dnes, 19:02,  daj svoje foto , ked už tak brešeš z poza monitora....
dnes, 19:02,  On bol spolu Korcokom "naockovany" vo Washingtone.*10
dnes, 19:02,  Britský publicista David Icke má na kovidové úmrtia úplne odlišný pohľad(Jon Rappoport,...
dnes, 18:59,  128- kuratenko? - to je z môjho kraja...... To akože máš VŠ a som ťa urazil, alebo...
dnes, 18:59,  Jaaaaj, ke sa valas po zemi a blaboces, tak to je sektárske škola bojového umenia....
dnes, 18:58,  Veľkomožný pán je iste už očkovaný . Teda si môže veselo ťahať do prdele *19
dnes, 18:57,  Ty s Edu ste rovnakí, vymletí kokoti s minimálnym premýšľaním. *06*06*06*63*63
dnes, 18:56,  Poslanec Za ľudí a predseda výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek odchádza pre...
dnes, 18:56,  mam niekoľko mesačný kurz sebaobrany, ale neublížim Ti, len ked začneš, aj to len aby som...
dnes, 18:51,  Článok z 7.12.2017 Vakcíny spôsobujú masové škody a je to zakrývané. Skúsme dať...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Veriť sebe samému je prvým krokom k úspechu.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(887 706 bytes in 0,251 seconds)