Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Evolúcia úvod

10
reakcií
3464
prečítaní
Tému 8. mája 2009, 16:37 založil J.Tull.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
10. 10. 2009
10
28. 08. 2010
12
13. 02. 2010
42
29. 02. 2012
13
08. 07. 2015
40
 
 


1.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 5. 2009, 16:37 avatar
...Fotón síce už nazval podobne svoju tému, ale asi sa pomýlil a miesto útok napísal úvod.
Už okolo roku 1800 sa mnohí zaoberali myšlienkou biologického vývoja. Pri svojich pozorovaniach, štúdiu, rozpoznali, že príroda nie je nemenná. Tón udával zoológ Jean de Lamarck. Ešte predtým vyslovil Darwinov starý otec Erasmus Darwin, že rastliny a zvieratá sa vyvinuli z niekoľkých málo primitívnych druhov. Ale ani jeden z nich nepriniesol akceptovateľné vysvetlenie, ako tento vývoj prebiehal. Myšlienka evolúcie v polovici 19. storočia, najmä vďaka Heglovi, visela takpovediac vo vzduchu. Vo svojich esejách, Teória populácie a Vývojová hypotéza, formuloval Herbert Spencer, niekoľko rokov pred Darwinovým verejným vystúpením, myšlienku vývoja ako „boj o existenciu“, „prežitie najschopnejších“. V Princípoch psychológie /1855/ aplikoval evolučný princíp na vývoj ducha. Pritom vyslovil myšlienku, že formy ľudského názoru a kategórie myslenia nepochybne vznikli v priebehu evolúcie prispôsobením svetu, ktorý ľudí obklopuje. V ďalšom pojednaní nazvanom Pokrok, jeho zákon a jeho príčiny, použil vývojovú myšlienku ako všeobecný princíp historického diania. Evolúcia si podmaňovala „špeciálne“ vedy. V geológii sa práve vďaka nej otvárali nové, netušené obzory. Charles Lyell dokazoval, že terajšia geografia Zeme, bola výsledkom nekonečne dlhého a pomalého vývoja. S prihliadnutím na dlhé časové úseky, aj celkom malé zmeny mohli viesť k veľkým geografickým prevratom. Ale zvláštny význam pre filozofiu a do povedomie sa dostala vďaka biológii.


2.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 5. 2009, 16:38 avatar
Charles Darwin bol opatrný človek. Kládol si otázky dlho-dlho predtým, než sa odvážil dať nejakú odpoveď. Už od malička sa zaujímal o biológiu. Na želanie svojho otca študuje teológiu na univerzite v Cambridge. Naďalej sa vášnivo venuje biológii a geológii a preto v roku 1831 dostáva ponuku zúčastniť sa výskumnej expedície do Južnej Ameriky na lodi Beagle. Plavba trvala päť rokov. Počas nej pri sledovaní a evidencii zvierat, s ktorými sa počas expedície stretnú, si vedie podrobné zápisky. Po skončení plavby sa Darwinova objaviteľská cesta vlastne iba začala. Vyhodnocuje materiál prinesený z cesty, robí vlastné pokusy a porovnáva s doterajšími poznatkami iných vedcov v oblasti biológie, morfológie, fyziológie, paleontológie a geológie. Zbiera dôkazy od rôznych chovateľov domácich zvierat. Analyzuje rôzne druhy holubov, psov, dobytka, porovnáva a vyhodnocuje širokú pestrosť, ktorú dokázali zabezpečiť šľachtitelia miešaním odrôd. Ľudia pri snahe získať „lepší, rozmanitejší chov“ zvierat, „väčšiu výnosnosť, nové odrody“ rastlín, vykonávajú „umelý výber“. Mohol by podobný mechanizmus existovať aj v prírode? Darwin vie, že nijaké dve kravy, nijaké dva klasy, nijaký dvaja psy, nijaké dve pinky nie sú celkom rovnaké. Ani v jednom a tom istom druhu neexistujú dvaja celkom rovnakí jedinci. Postupne dospieva k záveru, že zvieratá a rastliny nie sú nemenné, ale neustále sa transformujú. Živočíšne druhy sú premenné následkom neustáleho hľadania lepšej šance na prežitie. Najlepšiu šancu majú tie rastliny a živočíchy, ktoré sa dokážu vďaka malým mutáciám lepšie prispôsobiť podmienkam prostredia. Práve tie zanechávajú viac a zdatnejších potomkov a tak v populácii daného druhu postupne prevládajú, až ho nakoniec zmenia. Prenosom týchto odlišných vlastností z jednej generácie na druhú sa tieto stávajú bežné a tým dochádza k zmenám v rámci druhov. Pri zásadnejších odlišnostiach dochádza nakoniec k vzniku nového živočíšneho druhu. Tieto zmeny sú však u makroorganizmov počas ľudského života nepostrehnuteľné a aj tie najnepatrnejšie zmeny v populáciách organizmov trvajú stovky až tisícky generácií.


3.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 5. 2009, 16:38 avatar
Túto tému som otvoril v kategórii rôzne a nie v kategórii náboženstvo. Myslím si, že tam nepatrí. Evolúcia či už biologická, geologická, vesmíru ...neprotirečí náboženskej viere. Svedčí o tom mimo iného aj množstvo „veriacich“ evolucionistov. Od otca P. Teilharda de Chardin až napr. po Johna F. Haughta profesora teológie. Mnohí vedci sa domnievajú, že potvrdený vedecký poznatok, ktorý nekorešponduje napr. s Bibliou je dôkazom nepravdivosti viery a vedú voči nej niekedy i nezmyselné útoky; pritom Biblia nie je o tom ako vznikol svet, nechce učiť vede, ale medzi riadkami a prostredníctvom svojich historicky podmienených kozmologických obrazov nabáda prijať takú predstavu reality, ktorej prijateľnosť nezávisí od žiadneho konkrétneho pohľadu na prírodu. Ide v nej predovšetkým o hlásanie „Božieho slova“. Na druhej strane je vyslovene hlúpe vyvracať poznatky vedy, nie preto, žeby boli falošné, v rozpore s poznatkom v niektorej inej oblasti vedy, neboli by v referencii na iné fakty, ale len preto, že sa podľa názoru niektorých veriacich, nezhodujú s Bibliou. Používajú argumentáciu, ktorá s metodológiou vedy nemá nič spoločné, pritom sa snažia tváriť vedecky a neštítia sa ani klamstva na obhájenie svojich absurdností.
Súhlasí fajer


4.
označiť príspevok

Nadja žena
   8. 5. 2009, 18:14 avatar
Jet, aj by som s tebou rada diskutovala, ale o čom, keď so všetkým súhlasím  
Tak ti aspoň vyjadrujem podporu...  

Evolučná teoria naozaj neide proti Bohu - je tam preňho miesta dosť a dosť...


11.
označiť príspevok

J.Tull
   9. 5. 2009, 11:30 avatar
Nadja; ...ďakujem za podporu ...čítal som Tvoju diskusiu s Fotónom, nevstupoval som do nej; nemal som dostatok času, je tam už moc príspevkov a stáva sa preto dosť neprehľadnou; ale najmä k Tvojej kvalitnej argumentácii v podstate nebolo potrebné ... 
Fotón je ...mno ale o neprítomnom nič, ak nie dobre 


5.
označiť príspevok

Petrana žena
   8. 5. 2009, 18:43 avatar
Som rada J.T., že si to nedal do náboženstva, a v súvislosti s evolúciou prispejem tiež svojou troškou do tvojej témy. Súčasný vývoj genetiky doviedol vedcov k prekvapivému zisteniu, že genetický kód človeka a šimpanza sa zhoduje v 98%, dokonca s myšou sa zhodujeme v 90%. To vyvolalo otázku, ako vysvetliť dynamickú kultúrnu evolúciu ľudstva, na rozdiel od pomalej biologickej evolúcii charakteristickej pre ostatné vyššie živočíchy, ktorí kultúru porovnateľnú s ľudskou nevytvorili. Nedokážu tvoriť. Predpoklad, že by to mali na svedomí tie dve percentá rozdielu v genetickej výbave zavrhli. Richard Davkins vo svojej knihe Sebecký gén z roku 1976 vyslovil domnienku, že podobne, ako gény v oblasti biologickej evolúcie, v oblasti kultúrnej evolúcie plnia túto funkciu memy. Jeho hypotézou sa ďalej zaoberajú ďalší vedci, napr. S. Blackmoreová tvrdí, že memy majú jedinú vlastnosť, a to, nechať sa skopírovať. My ľudia sme sa stali iba ich fyzickými nositeľmi, čiže "kopírkami". O myšlienkach už neuvažuje ako o ľudských výtvoroch, ale ako o univerzálnych replikátoroch, na ktoré je ľudský mozog pesne naladený. Ak to niekoho zaujíma viac, treba si prečítať publikáciu o memoch. Memy vo vede a filozofii, napríklad.


9.
označiť príspevok

J.Tull
   9. 5. 2009, 11:21 avatar
Petrana; Zvieratá síce nedokážu tvoriť, ale mnohé z nich majú „kultúru“, spoločenskú štruktúru, rôzne spoločenské vzťahy podobné tým ľudským. Človek v podstate vytvoril rozvinutejšiu civilizáciu, až keď sa z lovca a zberača stal roľníkom. Tým, že si nemusel zháňať potravu a oproti predchádzajúcim obdobiam, netrpel hladom, mohol naplno rozvinúť svoju tvorivosť. Domestikácia zvierat nielen zabezpečovala príjem potravy, ale človek pri svojej práci dokázal využiť ich silu vo svoj prospech. Tu je i začiatok kultúrnych rozdielov jednotlivých civilizácii oproti spoločenstvám paleolitických lovcov.
„...memy majú jedinú vlastnosť, a to, nechať sa skopírovať.“
My ľudia máme vlastnosť, schopnosť, odovzdávať si, predchádzajúcimi generáciami nadobudnuté vedomosti, poznatky, tie rozvíjať a odovzdávať ďalej a to čím viac máme poznatkov, vedomostí tým je naša vzájomná informovanosť, i „odovzdávanie“ väčšie a dokonalejšie. Človek preberá konkrétne spôsoby a formy svojej praktickej činnosti od spoločnosti, do ktorej sa rodí; zapája sa do jestvujúceho spôsobu výroby, používa pracovné nástroje, ktoré umožňujú daný spôsob výroby, preberá od spoločnosti potrebnú pracovnú zručnosť, pracovné návyky, ako aj celý komplex vedomostí, a iba ako takéto spoločenské dedičstvo ich môže aj individuálne modifikovať a ďalej rozvíjať.
Ľudské poznávanie skutočnosti je vývojovým procesom od menej presného poznania k presnejšiemu, od neúplného k úplnejšiemu, od povrchného k hlbšiemu, od užšieho a jednostranného k širšiemu a všestrannejšiemu poznávaniu. To presvedčivo dokazujú celé doterajšie dejiny poznania. Vývoj poznávacieho procesu je však okrem svojej nepretržitosti zároveň aj „pretržitý“, etapovitý stupňovitý. Každá dosiahnutá úroveň poznania sa relatívne stabilizuje vo forme určitých poznatkov, záverov, v ktorých sa celé predchádzajúce poznanie vonkajšej skutočnosti zhŕňa a systematizuje. Takéto zhrnutie systematizácia predstavujú akýsi uzlový bod procesu poznania, jeho dosiahnutý stav ako výsledok doterajšieho a ako východisko nasledujúceho procesu poznania.


10.
označiť príspevok

A-čko muž
   9. 5. 2009, 11:28 avatar
Myslím , že co sa týka mravcov su ludia uplne zaostalym druhom v porovnaní s nimi. Ak by nasu zem navstívili ufoni iste by si na kontakt zvolili mravce a nie ludí. Mimo iné mravce si odovzdavaju skusenosti tiez , nielen geneticky skrz kralovnu.Ale to je zda sa neakceptovatelnym faktom pre hlupu domnienku v ludoch o ucelnosti a vynimocnosti mozgu .


6.
označiť príspevok

Petrana žena
   8. 5. 2009, 19:10 avatar
Pokrok vo vede nezastavíš, tvoria ho ľudské myšlienky, nie fyzické schránky ich nositeľov. Robiť závery, keď sme iba na počiatku éry prevratných objavov, by bolo predčasné...


7.
označiť príspevok

Nadja žena
   8. 5. 2009, 19:34 avatar
Petra, Dawkins sám odporúča svoju teóriu brať ako myšlienkový experiment a nie ako vedeckú teóriu.
Teória memov je nebezpečná v tom, že sa tvári vedecky, ale pritom akosi zbavuje človeka zodpovednosti, alebo prinajmenšom núti k rezignácii, keďže je človek zbavený vlastného uvažovania, vlastného ja...
A napriek tomu, je to experiment zaujímavý, ibaže by som ho zaradila skôr do psychológie, pretože istý model nášho správania dosť dobre rozpoznáva...


8.
označiť príspevok

Petrana žena
   9. 5. 2009, 11:08 avatar
To by chcelo tému o memoch. Dawkins patrí do evolúcie, ale evolúcia nekončí Dawkinsom...Veda je produdktom ľudského vedomia tak, ako aj filozofia. Všetko so všetkým neoddeliteľne súvisí, a vytvára celok. Jednotlivé časti mozaiky dávajú tušiť jej integrálny výsledok .
Súhlasí J.Tull
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Muži počas choroby sú tak telesne a duševne vyčerpaní, že uzdraviť ich dokáže jedine žena.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(77 391 bytes in 0,234 seconds)