Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Duša z očistca nám radí ako správne žiť, aby sme sa vyhli bolestnému očistcu.

1
reakcií
1397
prečítaní
Tému 29. novembra 2012, 16:49 založil brotherrr.

podobné témy:1.
označiť príspevok

brotherrr
   29. 11. 2012, 16:49 avatar
Mária z Kríža: "V čom spočíva pravá svätosť?"
Gertrúda: "Celkom dobre to viete, ale keď si prajete, opakujem Vám to:
Pravá svätosť je v tom, že sa človek stále zapiera, žije ako obeta z
obety. Ľudské dáva na bok, celkom sa ponecháva Pánu Bohu, aby s ním
robil podľa Svojho zaľúbenia. Milosti prijíma od Boha v hlbokej pokore
a žije - pokiaľ je to možné - v Jeho prítomnosti. Všetko koná pred
Jeho očami a túži len po Jeho svedectve a odmene za námahu. Tak vyzerá
svätosť.
Ako ju chce Boh, takú ju žiada Ježiš od duší Jemu zasvätených, ktoré
chcú žiť len z Neho a pre Neho. Všetko ostatné je klam! Boh hľadá
duše, ktoré sú prázdne seba a chce ich naplniť Svojou slávou.
Povinnosti a starosti Vás nesmú zaujať takou mierou, že by Vašej duši
prekážali v neustálom spojení s Ježišom. Ale inak, aby ste mohla
poznať Jeho vôľu a plniť ju!
Keď Vás trápi dajaká starosť, príjmite ju odovzdane, ako Jeho
dopustenie. Pán Ježiš môže predsa z každého zla vyvodiť dobro!!!
Choďte teda jednoducho k svätostánku a zverte Pánovi, čo Vám leží na
srdci! Jeho srdce Vám všetko uľahčí !
Naopak, ak prežívate radosť - zriedkavejšiu v ľudskom živote -
prijímajte ju s pokorou a vďačnosťou a uvedomte si, že zem nemôže byť
miestom trvalej radosti a pokoja, ale že je miestom vyhnanstva, kde je
ľuďom údelom práca a utrpenie všetkého druhu!
Buďte priamo vynachádzavá v utrpení a umŕtvovaní. Zapierajte svoju vôľu.
Ľuďom, ktorí sú Vám sympatickí, vychádzajte menej v ústrety, zato tým,
ktorí Vám robia bezprávie, vychádzajte v ústrety trochu viac a to s
najlepším úmyslom, aby ste sa zapreli a získali zaľúbenie Ježišovo.
Mária z Kríža: "Čo na tom všetkom záleží ?"
Gertrúda: "V takých veciach sa musíte snažiť umlčať svoje "ja". Pre
Krista sa musíte vzdať seba a so zatvorenými očami plniť to, čo On
žiada!
Nedávajte sa vyrušovať tým, čo sa deje okolo Vás, nech Vás nič takého
nepripraví o vnútorný pokoj duše. Na ľudské reči by ste nemali dbať.
Nič nech Vás nezdržuje na ceste k Bohu. Láska Ježišova Vám k tomu
prepožičia potrebnú odvahu.
Nikdy nemôžete vykonať dosť pre láskyplného a láskyhodného Boha. Čím
viac sa od všetkého odpútate, tým viac Vás zahrnie výbornými
milosťami.
Často pocítite veľkú ľahostajnosť k veciam, pre ktoré ste predtým
horlili. Tiež je to milosť Toho, ktorý Vás miluje. Chcel by Vás vidieť
celkom jednoduchú, ako to očakáva od duší, ktoré Mu chcú celkom
patriť.
Pripúšťa, aby takým dušiam bolo ľahostajné a aby ich nezaujímalo nič,
čo nie je On. Im je to ťažké, ale On ich chce oslobodiť od všetkého,
aby ich mohol zaplaviť Svojou láskou. Aby to duša dosiahla, musí vojsť
do vrúcneho spojenia s Pánom Ježišom tak, aby ju nič nemohlo priviesť
z rovnováhy: námahy, radosti, utrpenia, neúspechy, priazeň a
nepriazeň! Toto všetko na Vás nesmie pôsobiť, len On sám má vo Vás
vládnuť!
Neobzerajte sa ani, či to, čo ste vykonali, je dobré, alebo nie.
Pravda, musíte svoje konanie kontrolovať vždy a zlepšovať, ale nesmie
sa to diať na úkor vnútorného pokoja. Boh miluje prosté duše. Treba
len, aby k Nemu prichádzali s opravdivou dobrou vôľou, s vôľou chcieť
sa obetovať a Jemu pôsobiť radosť. Správajte sa k Pánu Ježišovi ako
dieťa k matke !!!
Prenechajte sa celkom Jeho dobrote a vkladajte svoje záležitosti do
Jeho rúk! Pán Boh sa nepozerá natoľko na veľké výkony, ale na lásku, s
akou sa konajú. Skôr prosté činy a obety. Tak môže táto nepatrná obeta
byť známa iba Jemu a Vám záslužnejšia, zatiaľ čo veľké veci budia skôr
obdiv ľudí.
Musíte byť skutočne vnútorná, aby ste sa zriekli chvály a uznania
ľudí! Aby bol človek šťastlivý, a to predovšetkým v kláštore, musí ísť
svojou cestou ako hluchý, slepý a nemý!
Čo počujeme, máme si ponechať pre seba!
Nikto ešte neoľutoval, že mlčal! Aj keď sme povinní vidieť a počuť,
treba si počínať vždy tak, akoby sme nevideli a nepočuli!
Keby ste vedeli, aké malicherné sú veci, ktoré dokážu narobiť niekedy
hotové peklo. Diabol používa niekedy tieto daromnice, aby dušiam
zabránil konať povinné dobro. Prechádzajte ponad tieto
poľutovaniahodné maličkosti veľkomyseľne a nevenujte im pozornosť.
Príťažlivosť Ježišova musí byť pre Vás taká mocná, že potom nebudete v
pokušení zdržovať sa tým, v čom nie je On. Áno, všetko Vám prichádza
od Neho a od Jeho lásky, nech by posielal zármutok či útechu. Jeho
láska obracia svojim priateľom všetko k dobrému.
Len dušiam skutočne vnútorným môže byť zverený duch zbožnosti. Keď
človek nie je tým, čím by mal byť, keď duša nie je spojená s Pánom
Ježišom, nedôjde Jeho slovo k sluchu, nevnikne do srdca. Také námahy
nemajú požehnania, neprinesú ovocie.
Tiež kazatelia a duchovní vodcovia pôsobia na dušu v pomere svojho
osobného spojenia s Ježišom, t. j. primerane duchu modlitby a bdelosti
a zachovaní vnútorného pokoja a podľa pohotovosti všetko konať a
obetovať pre spásu s Ježišom. V tom je pravé šťastie na zemi.
Ak máte niekoho pokarhať, kto sa previnil, robte to s veľkou
nežnosťou, zároveň málo slovami a nikdy nie v hneve!
Také pokarhania škodia nielen duši, ktorá ich prijíma, ale aj tej,
ktorá ich udeľuje. Ak karháte dieťa, varujte sa spomínať na jeho
predchádzajúcu chybu. To je chyba, ktorá sa často vyskytuje a Pánu
Bohu sa veľmi nepáči. Bol by to hriech, keby ste tak konali! Ako
môžete vedieť, že chyby, ktoré znova vynášate na svetlo, neboli už
dávno odpustené? Prečo sa k tomu vracať? Pán Boh nám taký príklad
nedal.
Jednotlivec sa musí pre svoje chyby stále pokorovať, ale nemá právo
vracať sa k starým chybám druhých!
Skutočne kresťanská duša, ktorá chce zaľúbenie Božie, bude so svojím
blížnym jednať tak, ako si praje, aby Boh jednal s ňou samou!
Pamätajte si to dobre a konajte podľa toho!
Keby ste sa snažili vážne o tom premýšľať, stačilo by to, aby ste boli
pripravená na svätosť.
O láske Srdca Ježišovho vie svet tak veľmi málo. Každý si ju
vysvetľuje podľa svojho úsudku a to nie je správne. Dôsledok toho je,
že sa k Nemu málo ľudia modlia tak, ako to Pán Ježiš žiada - chýba
dôvera!!!
Ježiš však vypočúva prosiacich podľa stupňa ich túžby a lásky! Preto
nedostávajú milosti, o ktoré prosia! Pri tejto príležitosti Vám môžem
prezradiť, prečo Vám Pán odoprel onú milosť, o ktorú ste Ho práve
prosili. Mali ste malú dôveru !
Ako často som Vám hovorila, aby ste nepočúvali svoj vnútorný hlas, ale
jednoducho Ježišovi dôverovali. Či Vám - napriek Vašej slabosti -
nemôže prepožičať silu, aby ste Mu dokonalým spôsobom slúžila?
Čerpajte z Jeho Božského Srdca všetky milosti pre seba, pre svoje
povolanie, pre blížnych. On Vám nič neodoprie, keď k Nemu prídete s
dôverou a láskou. Dajte Božskému Priateľovi nadmieru svojej úbohosti,
otvorte Mu priepasť svojej biedy a prenechajte Mu všetko ostatné!
Jeho láske je vlastné obohacovanie práve tých najúbohejších, lebo tak
sa najlepšie prejaví Jeho Dobrotivosť.
Všetko Vaše konanie má oduševňovať živá viera.
Hovorte mu pri prebudení: "Môj Ježišu, som tu, aby som plnila Tvoju
svätú vôľu! Čo chceš odo mňa dnes, aby som sa Ti páčila?"
Aká škoda aj pre tých, ktorí sa považujú za dobrých kresťanov, pre
toľko celkom stratených zásluh - neosvoja si vzbudzovať dobrý úmysel!
Bez dobrého úmyslu je všetko stratené, lebo sa to pre nebo nepočíta.
Aj u Vás je žiadúce, aby čistota úmyslu bola väčšia! Musíte si ho
jasne určiť.
Pri jedle sa modlite: "Môj Ježišu, nasýť moju dušu svojou svätou
milosťou, ako ja sýtim svoje telo potravou."
Pri vyučovaní: "Uč ma, ako ja učím svojich žiakov."
Pri umývaní: "Ježišu, očisti moju dušu, ako ja teraz umývam svoje telo."
A tak podobne konajte pri všetkých svojich úkonoch! Zvykajte si
neustále vo svojom srdci rozprávať s Ježišom. Láska má byť jedinou
pohnútkou počínania!

Ak sa duše s veľkou láskou snažia o vyplnenie vôle Božej, v tom
rozpoložení žijú a pracujú, dostanú hneď za odmenu nebo, bez prejdenia
očistcom.
V tomto ohľade je na svete stále mnoho nevedomosti. Čo sú tie krátke
chvíle, prežité na zemi, oproti nekonečným radostiam v nebi?
Pri smrti poznáte, že človek nikdy nemôže urobiť dosť!
Majte neustále pred očami cieľ, ku ktorému Vás Pán Ježiš volá: svätosť
, čistotu , lásku a kráčajte statočne vpred! On chce, aby ste sa stali
- povedala by som - druhým Kristom! Čím viac sa duša obetuje, tým je
šťastlivejšia. Lásku predchádza utrpenie!
Je jeden stupeň lásky, ktorý dosahujú iba tí, ktorí dobre a mnoho
trpeli. Hovorím tu predovšetkým o utrpeniach srdca. Jedno z najväčších
utrpení pre dušu je poznanie, že nie je schopná milovať Ježiša tak,
ako by chcela, hoci Ho skutočne miluje. Povedala by som, že Pán Ježiš
hľadá na svete duše, ktoré by Ho milovali detinskou nežnou láskou,
nežnou, úprimnou, vychádzajúcou z hlbín srdca. Nenachádza ich! Ich
počet je taký nepatrný, že by ste tomu neverili. Ľudia považujú Pána
Ježiša za privznešeného a preto si myslia, že s Ním nemôžu hovoriť od
srdca k srdcu!!!
Láska k Bohu je studená, úcta hraničí s akousi ľahostajnosťou, ľudsky
povedané: pripravujú Pánovi bolesť, keď na Neho nemyslia!
Predstavte si kruh priateľov. Jeden medzi nimi Vám dáva prednosť pred
ostatnými, lepšie Vám rozumie, jeho láska uhádne, čo sa deje vo Vašej
duši. Keď tento priateľ pozoruje, že je Vám ľahostajný, že s ním ani
slovo neprehovoríte, že pre neho nemáte ani pohľad, ktorý by mu
povedal, že aspoň v srdci má u Vás popredné miesto, istotne ho bude
také správanie bolieť!
Tak je to medzi Vami a Ježišom. Vaša ľahostajnosť Ho zraňuje tým viac,
lebo k Vám prechováva prednostnú lásku a očakáva primeranú lásku Vášho
srdca, aby Vás mohol zahrnúť milosťami, o cene ktorých nemáte ani
tušenia.
Verte tomu: záleží Mu na všetkom, čo konáte. Všetko, čo činíte, sa Ho dotýka!
Nielen, že Mu máte v srdci pripraviť príbytok, ale Ho tiež musíte
prosiť, aby v ňom prebýval. Čo by prospelo, keby niekto pripravil
priateľovi pekný domov, ale nepozval by ho, aby sa v ňom ubytoval.
Pozvite často Pána Ježiša túžbou svojho srdca, ale predovšetkým
láskou! Oprite sa spokojne o dobré Srdce Ježiša, ktorému sa klaniate.
Rozprávajte Mu všetko, ako svojmu najlepšiemu priateľovi, čo sa Vás
dotýka. On Vám porozumie, On zo Svojej strany odhalí kútik Svojho
Srdca, že budete vnútornejšia, ako ste!
Už dávno očakáva od Vás viac lásky vo všetkom, čo konáte. Pamätajte
si: Čím viac duša Ježiša miluje, tým záslužnejšie sú pred Ním jej
diela a modlitby!!!
V nebi sa odmeňuje len láska. Čo sa deje s iným úmyslom, rovná sa nule
a je úplnou stratou.
Milujte Ho teda celým srdcom! Aj mne to prospieva k spáse a získava mi
uľahčenie.
Obeta a láska! Do týchto dvoch slov musíte zahrnúť celý svoj život!!!
Keby ste pochopili, čo je dobrý Boh! Nebolo by obety, ktorú by ste
nepriniesli, utrpenia, ktoré by ste nechceli vytrpieť, len aby ste Ho
na okamih videli! Uvážte, čo toto znamená pre celú večnosť!!!
Nechajte Ho, nech s Vami točí podľa Svojho zaľúbenia a nech z Vašej
strany nikdy nenarazí na odpor! Až budete tak ďaleko, až potom poznáte
celú Jeho Dobrotu a pochopíte ju. Či nemá, ako neobmedzený Pán, právo
žiadať od duše všetko, čo sa Mu páči, bez toho, že by jej prezradil
dôvody? Prečo chcete svojím krátkozrakým rozhľadom skúmať Jeho
konanie?
Modlite sa radšej na Jeho úmysly a slepo poslúchajte! Toto od Vás žiada!
Pracujte preto vážne na svojom posvätení. Zdvojnásobte svoju lásku,
tešte Ho, milujte Ho za tých, ktorí Ho nemilujú, konajte zmier za
tých, ktorí Ho urážajú, proste o odpustenie za tých, ktorí na to
nemyslia. Pán Ježiš to od Vás očakáva. Odrieknete Mu to?
Váš odpor je pre Vás utrpením. Je to pochopiteľné, lebo boj proti
Bohu, ktorý Vás chce pritiahnuť k sebe, je oveľa väčšie utrpenie, než
keby ste sa Mu bez výhrady a zdráhania celkom prenechali. Za veľké
obety sa nazhromaždia veľké zásluhy. Je tak málo pravých priateľstiev
na svete. Ľudia sa často milujú len náladovo, zo sebeckých záujmov!
Malé ochladenie, slovo, v ktorom nie je dostatok ohľadu, rozlúči
niekedy priateľov, ktorí sa zdali nerozlučnými. Príčina? Ich srdcia
neboli dostatočne zakotvené v Bohu! Len tí, ktorí pretekajú vo svojom
srdci láskou k Pánu Ježišovi, sú schopní dávať z toho prebytku svojim
priateľom trvalo! Každé priateľstvo, ktoré nie je založené na Bohu, je
prechodné, nemôže mať trvania.
Hoci je Boh taký velebný a veľký, skláňa sa rád k milujúcej duši a
zamestnáva sa až do najmenších podrobností všetkým, čo sa jej dotýka.
V našej duši sú veci vnútorného rázu, ktorým rozumie len Boh a ktoré
môžeme zveriť len Jemu. Boh pripúšťa, aby niektoré duše v sebe
skrývali plnosť nežnej lásky, zatiaľ čo iné nie sú tak jemne založené.
Toto je všetko podľa Jeho najsvätejších úmyslov! Srdce plné nežnej
lásky dal tým, od ktorých žiada, aby všetku svoju lásku vlievali do
Jeho klaňania hodného Srdca! On môže Svoje milosti rozdeľovať, ako sám
chce.
Niektoré duše miluje zvláštnou láskou!
Telesné a duševné bolesti na zemi sú údelom priateľov Ježišových. Čím
viac niektorú dušu miluje, tým väčší je jej podiel na bolestiach,
ktoré z lásky k nám vytrpel.
Šťastlivé duše, ktoré prežívajú tieto prednosti!!! Je to najkrajšia
cesta do neba.
Nebojte sa teda utrpenia, milujte ho, pretože Vás privádza bližšie k
Tomu, ktorému patrí Vaše srdce! Nepovedala som Vám už raz, že Vám
láska premení na sladkosť všetko, čo sa Vám zdá dnes ešte horké,
pretože Vaša láska je dosiaľ slabá?
Neomylný prostriedok, ako rýchlo dospieť k vrúcnemu spojeniu s Pánom
Ježišom, je láska, ale láska spojená s utrpením.
Keby ste vedeli, aké cenné sú pre duše utrpenia! Rovnajú sa nežným
bozkom, ktoré Božský Milovník pripravuje duši, ktorú si chce
najvnútornejšie zasnúbiť!!!
Posiela na takú dušu utrpenie za utrpením, bolesť za bolesťou, aby si
ju celkom získal pre Seba! Potom s ňou môže rozprávať od srdca k
Srdcu!!!"
Mária z Kríža: "Aké sú tieto božské rozhovory?"
Gertrúda: "Poznali by ste ich, keby ste len chceli. Pán Ježiš by
pripravil milosti, ktorými by zaplavil Vašu dušu, len keby ju našiel
otvorenú, ako si praje.
Boh chce zachrániť veľký počet duší Vaším prostredníctvom, Vaším
vedením a príkladom Vášho života. Keby bol Váš život tejto úlohe na
prekážku, niesli by ste zodpovednosť za všetky duše, ktoré ste mohli
zachrániť a nezachárnili ste.
Najlepšia modlitba, okrem svätej omše, je Krížová cesta .
Aby ste zotrvali v prítomnosti Božej, modlite sa, rozjímajte denne 14
zastavení Krížovej cesty! Pán Ježiš vidí rád, keď pamätáme na
utrpenie, ktoré pre nás na Seba vzal. Na sviatky si vezmite na
rozjímanie niektoré zo slávnych tajomstiev: zmŕtvychvstanie,
nanebovstúpenie...
Odporúčam ľuďom, aby sa v týchto ťažkých časoch modlili ruženec.
Všetko rýchlo pominie!
Nepremárňujte toľko námahy na veci, ktoré jedného dňa pominú. Obráťte
sa výlučne k veciam, ktoré nikdy nepominú. Keď svoje skutky konáte v
Ježišovi, s Ním ozdobujete v nebi svoj trón, približujete sa o
niekoľko stupienkov k Nemu, k Tomu, ktorého budete smieť pozorovať po
celú večnosť, na Neho hľadieť a Jeho milovať. To by malo byť na tejto
zemi Vaším hlavným zamestnaním!
Stále sa ešte dostatočne nenamáhate , aby ste bdeli nad svojím vnútrom
a zostávali vedome v prítomnosti Božej. Skúšajte to! Pán Ježiš žiada
len dobrú vôľu, ostatné obstará Sám.
Povedzte si každý deň:
Čím som napriek všetkým milostiam, ktorí mi Pán Ježiš udeľuje? Čím by
som mala byť? Čím by som bola, keby som na ne bola vždy odpovedala?
V ď a č n o s ť !
Pán Boh udeľuje milosti bez toho, že by ich niekomu dlhoval. Udeľuje
ich komu chce a nikto nemá právo niečo proti tomu namietať. Kto môže
Pánu Bohu niečo predpisovať? Prijímajte preto pokorne milosti, ktoré
dostávate, ďakujte za ne a nepátrajte po príčine vyznamenia a
nezabudnite: Najmenšia nevernosť z Vašej strany, napríklad
ľahostajnosť voči Ježišovi, pripravuje v Jeho láskyplnom Srdci väčšiu
bolesť, než hrubá urážka zo strany Jeho nepriateľov.
Rozširujte svoje srdce, otvorte ho dokorán, Pán Ježiš tam chce vojsť
predovšetkým láskou. Ježiš tam chce nájsť predovšetkým lásku. Aké
milosti by ste dostali - dosiahli, keby ste boli verná! Milosti, o
akých by sa Vám ani v najsmelších snoch nesnívalo! Svätá Eucharistia
musí byť pre Vás magnetom, ktorý Vás stále viac priťahuje. Musí byť
stredom Vášho života. Klaňajte sa vo svojom srdci a zvyknite si na
časté sväté prijímanie duchovné !!!
Týmto cvičením získate najbohatšie a najspasiteľnejšie ovocie.
Pripravte sa na každé sväté prijímanie čo najlepšie. Pán Ježiš si chce
vo Vašom srdci vybudovať svätyňu. Myslite na to večer pred usnutím a
ráno pri prebudení!
Dospejte k takému vnútornému životu, že nikdy nestratíte prítomnosť
Ježišovu, ani pri najrozptyľujúcejších prácach. Dospieť - pravda - k
tomu znamená - bdieť nad svojím vnútorným životom.
Využite šťastlivé a sväté okamihy po svätom prijímaní, keď ste celkom
jedno s Ním, aby ste uchvátili nebo. Práve vtedy môžete dosiahnuť
všetko! Taká nepochopiteľná je láska Božia. Znižuje sa k úbohému
tvorovi a stýka sa s ním takto ako Priateľ s priateľom! Je to okamih,
kedy sa Mu máme klaňať, ďakovať, prednášať svoje prosby a uzmierovať
Ho za všetky urážky, ktoré Mu pripravuje tento neblahý svet v dnešnej
dobe. Je tak ťažko zraňovaný !!!
Pamätajte často na skrytý život Ježišov vo svätostánku, kde vidíte
predovšetkým Jeho lásku. Pozorujte, ako je Sám a opustený vo väčšine
svätostánkov sveta.
Sotva jeden z tisícov Ho miluje tak, ako si praje byť milovaný.
V tomto okamihu by tu malo byť predsa viac ľudí, ale oni chodia okolo
ešte s väčšou ľahostajnosťou, ako okolo verejného pomníka. Keby bolo
aspoň viac dobrej vôle! Ak vstúpi niekto na toto sväté miesto, je
sviatostný Zajatec znovu urážaný: zlým konaním, rýchlo odbavenou
modlitbou, náhlením a nepatrnou zbožnosťou.
To dostáva namiesto vďačných slov, slov priateľských, ktoré by mali
vychádzať z milujúceho srdca. Koľko ľahostajnosti sa nájde aj u
rehoľných osôb a kňazov. Márne čaká, že niektorá príde a povie Mu:
"Milujem Ťa!"
Navštevujte Ho Vy tak často, ako len môžete. Milujte Ho za tie vlažné
duše, odškodňujte Ho za toľko pohŕdania. Pán je taký, ľudsky povedané:
citlivý ! Myšlienka na Jeho svätú prítomnosť, malý vzlet k Nemu,
nepatrná pobožnosť, to všetko Mu už pôsobí radosť!
To, že Vás smiem pri Vašich návštevách Najsvätejšej Sviatosti
sprevádzať, mi umožňuje, že som milému Bohu bližšie, pôsobí mi a dáva
uľahčenie!
Je pravda, že Boh dostáva v nebi nekonečnú poklonu, ale pretože je na
zemi urážaný, má dostať tiež na zemi zmier a Vy ste vyvolená na to,
aby ste svojou láskou podávala zmier.
Vaša možnosť a úctivá dôvernosť, akú Vám Pán Ježiš dovoľuje, majú Ho
odškodniť za opustenosť, ktorá je na zemi Jeho údelom!!!

zdroj:
www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí luke85


2.
označiť príspevok

nabzlo muž
   29. 11. 2012, 22:09 avatar
veľa napísané,hovno povedané...
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 12:41,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/91654441_10222049392370828_1638275241669...
dnes, 12:40,  Nemám. A máš nejakú záruku ty, že ti neoficiálne zdroje hovoria pravdu? Myslím, že nie....
dnes, 12:38,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/91654441_10222049392370828_1638275241669...
dnes, 12:38,  Kto pomáha bojovať proti korone? Pozrel som si najnovší prieskum Focusu čomu zase...
dnes, 12:37,  VYNIKAJÚCE SPRÁVY PRE SLOVENSKO Európska komisia Slovensku umožní, aby nevyčerpané...
dnes, 12:37,  No ako pozerám, tak tá komunikácia je zaujímavá schopnosť. *17 *44
dnes, 12:37,  Stoltenberg je diletant ako český gen. Petr Pavel. Keď treba zasiahnuť, tak nič- ako pri...
dnes, 12:37,  "Rusko neposkytlo Slovensku ani kilogram materiálu či jediné euro pomoci. Z Európskej...
dnes, 12:36,  Zuzka8 čítala si len propagandisticke hoaxy .
dnes, 12:35,  Zuzka8 Nie Rusko nepomáhalo EU iba uplne zbytočnosti doviezli do Talianska ktoré im...
dnes, 12:35,  A ty čo vieš? Nič, zhola nič. Položíš otázku, na ktorú sám nevieš odpovedať. Rozumne...
dnes, 12:34,  70 *zachytila :-D
dnes, 12:34,  Kto kúpi, ten bude vlastne darca: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2020010072...
dnes, 12:33,  Mňa tie tvoje primitívne mantry mevzrušujú a nebudem mrhať čas na to, aby som ti ich...
dnes, 12:33,  Dám peniaze na charitu.
dnes, 12:33,  Je to aj na Bazoš. https://elektro.bazos.sk/inzerat/110100769/predam-zehlicku.php
dnes, 12:32,  Starý chren, a čo tam majú za praktiky v Číne. :-D Ja som zachyitila, že prenášačmi...
dnes, 12:31,  Made in China.
dnes, 12:30,  Lenže havran v 21. napísal inakšie: také s tím odchádzi.
dnes, 12:28,  Jaj, no rozumiem Ti, aaž na to, že ja politike nerozumiem, ale je to politika, no. Nie žeby...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Deti nie sú zlé, ani neslušné. Deti sú iba odrazom spoločnosti, v ktorej vyrastajú.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(77 387 bytes in 0,582 seconds)