Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Desať rán egyptských! Rana prvá: koronavírus!

8
reakcií
454
prečítaní
Tému 6. apríla 2020, 19:30 založil savras.

podobné témy:1.
označiť príspevok

savras žena
   6. 4. 2020, 19:30 avatar
Nemôžem si poradiť, ale ja osobne vidím veľmi veľkú analógiu medzi tým, čo sa deje v súčasnosti ohľadom koronavírusovej krízy, a medzi tým, čo sa dialo kedysi za čias Mojžiša v Egypte. Princíp je totiž ten istý, len forma je iná. A tým princípom je, že Vládca univerza prostredníctvom prírodných dejov prinúti ľudí skloniť sa pred jeho Vôľou, a pod tlakom vykonať to, čo on chce. Pod tlakom ich prinúti ísť tou cestou, ktorú on ukazuje. A ľudská vôľa sa nakoniec musí podvoliť Vôli Vyššej.

K tomu došlo kedysi dávno v Egypte a k tomu dochádza aj v našej najaktuálnejšej súčasnosti. Ibaže ateizmus, materializmus, konzum a plytkosť v myslení to ľuďom znemožňujú vidieť, vnímať, uvedomovať si a chápať. Koronavírus je však každopádne ranou nášmu modernému svetu, a za touto krízou sa skrýva oveľa viac, než je väčšina vôbec ochotná pripustiť.

Lebo hoci sa v súčasnosti v médiách neustále v rôznych súvislostiach hovorí o koronavíruse, chýba to najdôležitejšie. Zúfalo chýba snaha pochopiť duchovné súvislosti tohto fenoménu, a najmä to, k čomu nás chce prostredníctvom neho dotlačiť Vyššia Vôľa.

Poďme však pekne poporiadku a najskôr si veľmi stručne priblížme, čo sa stalo kedysi dávno v Egypte, a čo má aktuálnu paralelu so súčasným dianím.

Židovský národ sídlil v Egypte a Egypťania ho postupne začali čoraz viacej utlačovať. Ich útlak sa stupňoval až do neznesiteľnosti a židia začali prosiť Hospodina o pomoc, pretože nikto iný im pomôcť nemohol.

Ich prosba bola vypočutá a v Egypte sa narodil Mojžiš. Keď Mojžiš dospel, povedal mu Hospodin, aby v jeho mene predstúpil pred faraóna a žiadal od neho prepustenie židovského národa a jeho slobodný odchod z Egypta. Ak tak ale faraón neučiní, bude Hospodin zasadzovať jeho krajine bolestivé údery, aby ho donútil vyhovieť tejto žiadosti.

Faraón neveril v nijakého Hospodina a neveril, že by mohol zoslať na jeho krajinu nejaké rany. A preto židov neprepustil. A tak začali rany dopadať. Bolo ich desať a pod ich tlakom bol nakoniec faraón donútený kapitulovať.

Ako nátlak na faraóna boli Hospodinom použité rôzne druhy prírodného diania. Spomeňme iba niektoré. Jednou z rán boli napríklad žaby, ktoré svojim množstvom zaplavili celý Egypt. Ďalšou ranou boli obrovské množstvá komárov, ďalšou jedovaté muchy, a zase ďalšou kobylky.

No a zvlášť je treba spomenúť dve z rán, pretože majú veľkú podobnosť so súčasným koronavírusom. Jednou boli otvorené hnisavé vredy, ktoré postihli každého Egypťana, a druhou bol mor dobytka.

A čo je ešte zvlášť potrebné zdôrazniť je skutočnosť, že po každej z rán bol faraón vždy opätovne vyzývaný, aby prepustil židov, ale on vždy zatvrdil svoje srdce a neučinil tak. Preto nasledovala jedna rana za druhou, až nakoniec bola vôľa faraóna i celého Egypta zlomená, a vyššia Moc presadila svoje zámery.

A teraz sa pozrime na analógiu so súčasnosťou. Žijeme v dobe, ktorá je dobou prelomovou. V dobe, v ktorej má dôjsť k zásadnému duchovnému posunu vo vývoji vedomia ľudstva. Ľudstvo sa má duchovne posunúť na oveľa vyššiu úroveň, než je dnes. Má nastať koniec starého sveta s jeho pseudo hodnotami, a má byť nastolený začiatok nového sveta. Sveta pravých duchovných hodnôt.

Skutočnosť, že sa tak udeje práve v našej dobe, potvrdzuje viacero dávnych i novších proroctiev. Spomeňme trebárs známy Mayský kalendár. Ten dobu duchovného zlomu lokalizuje do obdobia okolo roku 2012. Alebo trebárs Sibyla ju označuje, ako dobu železných vtákov, lietajúcich po oblohe. A podobných proroctiev je oveľa viac.

Nachádzame sa teda v dobe veľkého, duchovno evolučného posunu ľudstva na oveľa vyššiu mravnú, etickú a duchovnú úroveň. Tento zásadný posun vo vedomí ľudstva je prirodzeným krokom vo vývoji celého univerza. Je procesom, prebiehajúcim v súlade s Vyššou Vôľou. V súlade s Vôľou Božou!

Problém je však v tom, že ľudstvo sa vo všeobecnosti stalo ateistické a materialistické, čomu zodpovedajú hodnoty, ním uznávané. Sú to hodnoty matérie a konzumu. Hodnoty peňazí a zisku. Hodnoty svetskej slávy a kariéry.

Ľudia dávno zabudli na Stvoriteľa i na to, že v ich vlastných srdciach sa skrýva jeho iskra. Iskra živého ducha, ktorý prišiel do hmotnosti, aby sa tu rozvíjal a rástol prostredníctvom naplňovania ušľachtilých a vznešených hodnôt ducha. Aby rástol prostredníctvom dobra, spravodlivosti, čistoty, ušľachtilosti a lásky k ľuďom i k Stvoriteľovi.

Toto je cesta, ktorou sme mali kráčať, pretože jedine týmto spôsobom sa môže na zemi rozvíjať a rásť náš duch, aby nakoniec v cnostiach dosiahol ľudskej dokonalosti, a ako duchovne dokonalý mohol opustiť hmotnosť a vojsť do večnej ríše Ducha. Do kráľovstva nebeského. Ono je našim hlavným cieľom a jeho dosiahnutie je jediným pravým zmyslom nášho bytia.

Každý z nás má teda v sebe Božiu iskru v podobe živého ducha! A tento duch v nás, toto naše pravé a vznešené „ja“ túži po Stvoriteľovi. Túži po kráľovstve nebeskom. Túži po duchovnej slobode. Túži po slobodnom rozvoji a raste.

Avšak toto naše pravé „ja“ väčšina ľudí odsunula bokom a do úzadia tým, že sa podrobili diktátu racionality rozumu a mysle. Náš rozum a našu myseľ s jej túžbami, cieľmi a čisto materialistickým zameraním, sme začali vnímať ako stredobod svojej osobnosti. Naše nižšie „ja“ rozumu a mysle sme začali považovať za epicentrum svojej osobnosti tým, že sme sa s nimi a s ich žiadosťami plne stotožnili.

A tak milióny ľudí na zemi považujú za samých seba svoj rozum a svoju myseľ, a na svoje pravé duchovné „ja“ a jeho potreby zabudli. Ich pravé duchovné „ja“ je uväznené a zabudnuté za clonou ich rozumu a mysle. Ich pravé duchovné „ja“ v nich však volá o pomoc a túži po slobode, aby sa mohlo slobodne rozvíjať, rásť v cnostiach a smerovať k Stvoriteľovi.

Tak, ako kedysi trpeli židia pod jarmom Egypťanov a prosili Hospodina o pomoc, a on im pomohol, presne tak isto dnes trpí v ľuďoch ich vyššie duchovné „ja“ pod jarmom rozumu a racionalisticko materialistickej mysle. Trpí a prosí Hospodina o pomoc.

A on prichádza, aby pomohol! Prichádza biť svet svojimi ranami, aby otriasol jeho racionálno materialistickými istotami! Prichádza, aby svet pochopil, že nad našim materialisticko racionalistickým usporiadaním sveta, nad našou ekonomickou, finančnou, vojenskou, a vedecko technickou silou stojí Sila oveľa väčšia, ktorá je schopná všetkým týmto otriasť.

Prichádza, aby ľudia pochopili, že jestvuje vyššia Moc, ktorá je ich schopná všetkých izolovať a zahnať do karantény, a tým im darovať čas na premýšľanie. Na premýšľanie o tom, čo je v živote skutočne dôležité! O tom, aké sú skutočné a pravé hodnoty. O tom, aký má zmysel naše bytie. O tom, či sme skutočne len rozum a myseľ s ich potrebami, alebo máme okrem nich v sebe aj Božiu iskru, v podobe nášho večného ducha s jeho potrebami. S potrebami, ktoré musia byť taktiež naplnené a uspokojené.

Koronavírusová kríza je jednou z prvých rán a jej cieľom je oslobodenie nášho duchovného „ja“ od tyranie nášho nižšieho, rozumovo racionálneho „ja“. Lebo nie rozum a myseľ s ich pozemskými hodnotami a cieľmi je tým, čo v nás má vládnuť. Vládnuť v nás má náš duch s jeho duchovnými hodnotami a cieľmi! Všetko to pozemské musí byť až druhoradé!

Toto je rozhodujúcim poznaním, ku ktorému nás tlačí súčasná koronavírusová kríza, pretože nová doba, nastávajúca vo stvorení, je dobou Ducha. Je dobou slobody ducha a slobodného rozvoja ducha! Jedine duchu, ako tomu najvyššiemu v človeku, má slúžiť jeho nižšie „ja“ v podobe rozumu a mysle. Nižšie „ja“ má slúžiť nášmu vyššiemu „ja“ a nie ho spochybňovať, vysmievať sa z neho, zotročovať ho a zapierať jeho existenciu.

Hospodin, na ktorého sme pod vplyvom svojho nižšieho „ja“, reprezentovaného rozumom, mysľou a ich čisto pozemskou orientáciou celkom zabudli, tento nami zabudnutý Hospodin opäť povstáva, aby zasadzoval rany ľudskému nižšiemu „ja“ a všetkému, čo vytvorilo, aby ľudia v samote vynútenej izolácie premýšľali, kým vlastne sú. Aby našli samých seba! Aby sa duchovne oslobodili a nastúpili cestu naplňovania pravých, vysokých a ušľachtilých duchovných hodnôt.

Všetko, čo sa bude diať v nasledujúcich dňoch, alebo rokoch, nás bude tlačiť jedine týmto smerom, pretože nastal čas ďalšieho nevyhnutného vývojového kroku vo stvorení. A pretože ľudia nejdú touto cestou dobrovoľne, budú na ňu tlačení Vôľou vyššej Moci nasilu. Čím skôr to pochopíme a vykročíme tam, kam nás vyššia Moc smeruje, tým menej bolestných rán „egyptských“ na nás dopadne.

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


3.
označiť príspevok

Krištof
   6. 4. 2020, 22:01 avatar
1. Autor má zrejme určitý duchovno-náboženský názor a biblickú tému egyptských znamení a rán ako aj situáciu s koronavírusom využíva na prezentovanie a presadzovanie tohto svojho názoru. Ide zrejme o ezoterický smer, gnosticizmus ("božská iskra v nás", "dobrý duch a zlý materiálny svet a jeho hodnoty" ), spomína sa tam veštica Sibyla, majský kalendár, kvázi new age (vraj "žijeme v dobe, ktorá je dobou prelomovou. V dobe, v ktorej má dôjsť k zásadnému duchovnému posunu vo vývoji vedomia ľudstva. Ľudstvo sa má duchovne posunúť na oveľa vyššiu úroveň" ); aj biblické a zdanlivo kresťanské veci, "kráľovstvo nebeské", "Stvoriteľ", takže zrejme synkretizmus a možno eklekticizmus. To je sloboda a zodpovednosť autora, ale teda nedá sa povedať, že tu ide o biblické a cirkevné kresťanstvo (ani o judaizmus).

Tie egyptské znamenia a rany boli zapríčinené tým, že faraón nechcel prepustiť zotročený židovský národ. V poznámkach katolíckej Biblie sa píše, že výraz "egyptské rany" sa bežne používa, kým text Písma ho aplikuje iba na poslednú z desiatich "rán". Prvých deväť nazýva "zázrakmi" a "znameniami". Ďalej že o egyptských ranách treba pripomenúť, že ich cieľom bolo faraónovi ukázať, že Pán, Boh Izraela, je mocnejší ako všetci falošní bohovia egyptskí. Zázrakmi sa malo dokázať a potvrdiť Božie poslanie Mojžišovo, aby Izraeliti boli presvedčení o Božej vôli a aby sa faraón napokon podrobil prinúteniu a prepustil izraelský národ.
Týkalo sa to teda politického systému pohanského Egypta, ktorý držal v otroctve a nechcel prepustiť Židov; zemepisne išlo teda o oblasť Egypta a okolia, v súvise s územím dnešného Izraela. Je dnes podobná situácia, aby akože Boh mal podobný dôvod zasahovať? Napr. je dnes Cirkev - povedzme ako "novozákonná" pokračovateľka pôvodnej "starozákonnej" viery - je uväznená nejakým politickým systémom na určitom území? Nie, nie je. Sčasti by to snáď mohlo platiť v dobe komunizmu, ale dnes už nie. Takže tá analógia nezodpovedá.

Nedá sa vo všeobecnosti síce vylúčiť, že by to bolo od Boha, ale zďaleka sa to nedá ani potvrdiť. Pán Boh má na súd čas napr. na poslednom súde resp. na tzv. osobitnom súde (po fyzickej smrti človeka). Ktovie, ale za koronavírusom je možno skôr konanie ľudí. A to, čo zažívame, je potom dôsledok toho konania. Boh to v takom prípade len dopúšťa. Ale môže to byť zároveň príležitosťou na nové obrátenie sa k nemu.

Biblia nehovorí nič o tom, že by v človeku bola "božská iskra Stvoriteľa". "Iskra živého ducha, ktorý prišiel do hmotnosti". To je zrejme forma viery (duchovného názoru), že človek je v podstate inkarnovaným (vteleným) Bohom. Ale tým je v skutočnosti iba Pán Ježiš, tj. Boží Syn a Syn človeka, Bohočlovek (Rim 9,5; Flp 2,6; 1Tim 2,5). Samotný človek je však stvorenie, telom i duchom. Hoci je stvorený na Boží obraz. Božské v ňom podľa Biblie a Cirkvi nič nie je. Snaha dostať sa vlastnými duchovnými silami do neba k Bohu - primárne svojimi údajnými cnosťami a vznešeným vyšším "ja", to nie je biblické ani kresťanské. V Biblii nejde o to, aby v tomto zmysle ľudia "našli samých seba, aby sa duchovne oslobodili a nastúpili cestu naplňovania pravých, vysokých a ušľachtilých duchovných hodnôt". Podľa kresťanstva Boh skrze Ježiša Krista, aj skrze jeho obety na kríži zoslal ľuďom svojho Ducha, aby sa k nim priblížil a oni k nemu. To je primárna "cesta, pravda, život" a ľudské skutky a cnosti majú zmysel až potom, keď toto ľudia pokorne príjmu.

Biblia nenamieta nič proti mysli a rozumu, skôr ich považuje za dobro od Boha (sú normálnou súčasťou človeka). Rozum a myseľ sú tiež duchovnými vlastnosťami (podobne vôľa a možno i city). Boh a anjeli v nebi tiež majú rozum a myseľ. Napríklad:
1Kor 2,16: Lebo kto poznal myseľ Pánovu, aby Ho učil? My však myseľ Kristovu máme!
Flp 4,7: A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.
Prís 16,22: Rozum je prameňom života pre (človeka), ktorý ho má, pre bláznov je však trestom bláznovstvo.
Ž 14,2: Pán pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.
Ž 32,9: Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum.
Ž 49,4: Moje ústa hovoria múdrosť a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
Ž 82,5: Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách...

Avšak zároveň podľa Nového zákona Božie zjavenie presahuje schopnosti ľudského rozumu. Až keď človek z Božej milosti dostane zjavené poznanie do mysle, do duše, až potom môže chápať danú "vec viery". Takže samotný ľudský rozum má v danej oblasti obmedzenia, ľudská myseľ tam závisí od zjavenia od Pána Boha (prípadne cez Božieho anjela). Tieto veci sa však týkajú toho, čo učí Biblia a Cirkev a nie niečoho iného


4.
označiť príspevok

Krištof
   6. 4. 2020, 22:04 avatar
Článok o tom, čo môže byť za koronavírusom, s tým súvisiace veci
www.christianitas.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

Krištof
   6. 4. 2020, 22:15 avatar
3. Inak ak autor naozaj využíva danú biblickú tému a súčasnú situáciu na to "prezentovanie" svojho duchovného názoru, možno to robí s "dobrým" úmyslom a nie celkom vedome


2.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2020, 19:40 avatar
Robota ešte kovid neskolil    


6.
označiť príspevok

elemír muž
   7. 4. 2020, 09:17 avatar
... a ani robotu.
Myslím, že nemusíme ísť až tak ďaleko do historie.
Vo fatime bolo povedané, že cirkev musí zasvätiť rusko je nepoškvrnenému srdcu a ak sa tak neurobí, príde vojna druhí a horšia, ako tá prvá, čo práve vtedy končila.No cirkev nič neurobila, vojna prišla, 110 milionov obeťí a cirkev my nič my muzikanti, dajte nám s tým pokoj, lebo boh by predsa nenechal zahynúť len tak 110 milionov ľudí, lebo je dobrý, lbo je najlepší a nakoniec odpustí všetko všetkým a to že bola vojna je nakoniec zodpovedný Hitler a rozprávok a výhovoriek a každý si myslí, ja si chodím do kostola, ja sa modlím a som si voči bohu svoju zodpovednosť splnil, ted suma sumárum dajte s takýmito vecami cirkvi pokoj. A nakoniec my zjaveniam ani neveríme .
Lebo to je akože napríklad sused mi oberie slivku a ja vidím chodník od slivky do jeho záhrady a keď sa ho opýtam, kde sú moje slivky, či ich náhodou neobral, tak mi suverenne odpovie: Či ti šibe, ja by som ti mohol také niečo urobiť, no nehnevaj sa a daj mi tým pokoj. A na jar sii prišiel požičiať rýl a slivovička za ním tiahne, ako keď sa v drogerii zrúti regál. Samozrejme, že toto je len vymyslené, ale preto, aby som lepšie vystihol zodpovednosť cirkvi za fatimu.
Boh nie je všade, ako si to myslí cirkev a nie je náš riaditeľ a nie je za všetko zodpovedný, lebo to by musel na poslednom súde súdiť sám seba,boh je náš sudca a bude nás súdiť za to, ako vyzerá tento svet.
Boh miluje svojich tak nesmierne, že nedovolí ani sluhom, aby vstúpili do zbožia vytrhať kúkol, aby pritom nezašliapal ani jeden klas, radšej povie: nechajte rásť oboje a v príhodná čas sa zoberie obilie do sýpky a kúkol do ohňa. A teda kolko krát už vyhubil zo zeme národy a ľudí, lebo potreboval ochrániť svoj ľud, ale tu na tomto fore ho za to majú za masového vraha.
Utrpanie druhej svetovej vojny, trest za neuposlúchnutie neba, ako môže byť posúdené bohom, ak on nám zaručil, že bude zotretá každá slza a zúčtovaná každá kvapka krvi, už teraz by s,e sa mali za týchto ľudí modliť.
Boh nepotrebuje žalobcu a ani obhájcu on vidí všetko sám, vidí do srdca každého, aj tomu, kto chce dobrými a špinavými vecami oklamať svet a svet mu uverí. Svet mu uverí, ale on vidí všetko a vyvodí zodpovednosť.
Veríme na ducha, že duchom a teda duševne sme s nebom spojení, nebo počuje naše modlitby a posiela odmenu, vidí naše zlé skutky a posiela trest, ale na znamenia z neba nereagujeme, keď my potrebujeme, tak prosíme, ak on potrebuje, akosi sa nám to zle počúva. Aj ježiš nám hovorí: Pokrytci,keď sa pozriete na slnko večer, viete povedať, aký bude zajtra deň, ale znamenia z neba vás nezaujímajú !?!?

Povedala jasne: Som z neba.


7.
označiť príspevok

Krištof
   7. 4. 2020, 19:01 avatar
Mal to byť trest v zmysle dopustenia, pokiaľ sa nemýlim. Asi tak: Ľudia robili zlé bezbožné veci, nerobili to, čo mali, neobrátili sa k Bohu, nečinili pokánie a Boh im nebránil, dopúšťal to ich zlo. A toto zlé, čo ľudia robili, malo následky, dôsledky na širokú spoločnosť. Robili to zlé vtedy Sovieti, tiež nemeckí nacisti a ďalší. Boh však uchránil Portugalsko vďaka zasväteniu, ktoré urobili portugalskí biskupi v roku 1931. Portugalsko bolo krajinou, ktorú komunizmus nezasiahol. V Španielsku vypukla krvavá občianská vojna. Španielsko s Portugalskom má veľmi dlhú hranicu. Portugalsko sa vyhlo aj tragédii bratovražedného boja. Portugalskí biskupi v roku 1938 si urobili ďalšiu púť do Fatimy, za účasti 20 biskupov, tisíc kňazov a vyše pol milóna veriaciach opäť zasväcujú Portugalsko. Vzývajú Pannu Máriu ako Kráľovnú Pokoja o pomoc, o záchranu pred druhou svetovou vojnou. A Portugalsko bolo uchránené od hrôzy druhej svetovej vojny.

Pochopil som to tak, že Boh v prípade iných krajín, ktoré neurobili toto čo Portugalci, ochranne nezasiahol, nezasahoval, dopúšťal zlo ľudí. V tomto zmysle išlo o trest. A v prípade Portugalska ochranne zasiahol, nedopustil na nich tie uvedené zlé veci. Takto som to pochopil


8.
označiť príspevok

Krištof
   7. 4. 2020, 19:57 avatar
"Akt zverenia potom zopakoval 13. mája 1982 vo Fatime, kam sa prišiel v deň výročia atentátu poďakovať Panne Márii za ochranu. Po tretíkrát modlitbu zasvätenia predniesol v rozšírenej forme počas Svätého roku vykúpenia 25. marca 1984 na Námestí sv. Petra v duchovnom spojení s biskupmi z celého sveta. ...
Napriek tomu, že nielen Ján Pavol II., ale pred ním už Pius XII. 31. októbra 1942 zveril celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, dodnes sa objavujú tvrdenia, že ani jedno z týchto zasvätení nebolo platné. Nepomáhajú ani slová samotnej sestry Lucie, ktorá listom z 8. novembra 1989 potvrdila, že zasvätenie v roku 1984 bolo uskutočnené podľa priania Panny Márie. „Nijaká ďalšia diskusia ani iné žiadosti nemajú opodstatnenie,“ rezolútne vyhlásila aj samotná Kongregácia pre náuku viery."
svetkrestanstva.postoj.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Mimochodom má sa za to, že od toho roku 1942 sa situácia druhej svetovej vojny obrátila, nacisti začali prehrávať. A od toho roku 1984 sa zas priblížil koniec komunizmu v Rusku a Európe (začalo to krátko nato Gorbačovom)


9.
označiť príspevok

Krištof
   7. 4. 2020, 21:34 avatar
Trh, z ktorého má pochádzať koronavírus (alebo podobný trh) hnonline.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Video k tomu:
http://www.youtube.com/watch?v=0V7fyjaFOwQ Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

m.youtube.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Keď som si to pozrel, bol som rád, že som vegetarián (už vyše štyri a pol roka).
Pozri Iz 11,6-9 a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk A tiež Iz 65,17-25 a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk (s dôrazom na v. 25) Vráti sa to zrejme k počiatku, Gn 1,29-31 a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
(Hoci je rozdiel medzi tým vo videu a jedením rýb, kuriat, skrátka európskymi "mäsami" )
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 19:43,  Ruženec biblický slávnostný
dnes, 19:42,  Nemas sa za co ospravedlňovať.. Ja viem ze som uj
dnes, 19:40,  52. dá sa, dobry právnik *21
dnes, 19:38,  No, takže nič moc sa nedá. Ale je tam písané "zábrany proti včelám (plachty na...
dnes, 19:36,  115 -77.... Tomasko..
dnes, 19:35,  77. ja tiez vysvetlujem viacmenej pre "publikum" . aby si kazdy spravil obraz , a...
dnes, 19:35,  JJo... Bo jezis mu povedal pojdes do ocistca.. Jasne mu povedal...Este dnes somnou budes v...
dnes, 19:32,  Občanský zákoník", ale ten nedává konkrétní číslo. Je tam stanoveno, že včely (a...
dnes, 19:31,  Ani sa nečudujem ..veď inak nevieš*39
dnes, 19:28,  101...len sa vykrúcaš...
dnes, 19:27,  Americký autor Peter Kreeft napísal v roku 2018 knihu s náznom 40 dôvodov, prečo som...
dnes, 19:26,  https://ereport.sk/hovorca-eurokomisie-reaguje-na-schvalenie-ruskej-vakciny-v-madarsku/...
dnes, 19:25,  Len málo je tých, ktorí sú zapísaní v KNIHE ŽIVOTA ;) https://www.knihazivota.sk ;)
dnes, 19:25,  Kresťanský sudca Lynč *18
dnes, 19:22,  Ak je to tak ako píšeš, asi by som spolu s inými občanmi zobral spravodlivosť do vlastných...
dnes, 19:21,  Pastnem to aj sem, nech ti to do oci bije.:-)) “Členské štáty môžu slobodne...
dnes, 19:20,  Odpuzovač hmyzu https://vseprolov.cz/odpuzovac-hmyzu-proti-vcelam-vosam-8885.html Oblíbený...
dnes, 19:19,  To je fakt. On to ani nepochopi.:-))))))))) Naviac, som to zavesil pod moju73. :-))
dnes, 19:14,  46. keby si bola alergická , kašleš aj na zahodenie *19
dnes, 19:13,  Hladam niečo čo odpudzuje, kosačka... hm... ale na druhej strane, vďaka tým včelám tam už...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Je dobré, keď ľudia dokážu tolerovať tých netolerantných.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(89 909 bytes in 0,380 seconds)