Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  filozofia  téma
kategórie:  

Človeče! Nedaj sa šikanovať vlastnou mysľou! Poznaj sám seba a ovládni ju!

3
reakcií
495
prečítaní
Tému 26. marca 2020, 17:39 založil savras.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
06. 11. 2013
7
09. 06. 2017
2
 
 


1.
označiť príspevok

savras žena
   26. 3. 2020, 17:39 avatar
Nikto z nás by sa nemal nechať svojou mysľou ovládať. Žiaľ, ale práve takáto je realita! Ľudia nie sú pánmi, ale otrokmi, s ktorými si ich vlastná myseľ robí čo chce.

Ako sa vymaniť z toho nedôstojného stavu? Veľmi jednoducho. Nájdite si tiché miesto, začnite nezaujato pozorovať svoju myseľ a odhalia sa pred vami skutočnosti, o akých ste ani len netušili.

Zaujmite teda pozíciu nezaujatého pozorovateľa a skúste pozerať na vlastnú myseľ ako na niečo cudzie, čo sa vás netýka. Svojim vedomím nevstupujte do jednotlivých myšlienok, ktoré vo vás vznikajú. Nech sú akékoľvek. Nedajte sa do nich vťahovať a nechajte ich plynúť. A ony budú skutočne plynúť jedna za druhou kamsi do stratena, pretože sa im od vás nedostalo nijakej pozornosti. Pretože sa im k sebe nepodarilo pritiahnuť vašu vedomú pozornosť.

K čomu týmto spôsobom dôjde? K tomu, že nezaujatým pozorovaním vlastnej mysle sa postavíme mimo nej. Už sa nedefinujeme s mysľou, nestotožňujeme sa s ňou, ale stojíme mimo nej.

Tým dôjdeme k zásadnému vnútornému uvedomeniu, že my a naša myseľ sú dve rozdielne veci. Pochopíme, že v našom vnútri existujú akési dve „ja“. Jedno „ja“, stojace nad mysľou, schopné ju nezaujate pozorovať a nedefinovať sa s ňou. A druhé „ja“, stotožnené s mysľou. Stotožnené s myšlienkami v mysli neustále prebiehajúcimi, ktoré považujeme za epicentrum svojej osobnosti.

Ak toto pochopíme, vnútorne to poznáme a prežijeme, môžeme urobiť jeden z najzásadnejších posunov v našom živote. Môžeme si totiž uvedomiť, že jadro našej osobnosti sa skrýva práve v onom, dovtedy nepoznanom, vyššom „ja“, stojacom nad mysľou. Nestotožňujeme sa teda už viac so svojou mysľou, čiže so svojim nižším „ja“, ale so svojim vyšším „ja“, ktoré dokáže byť nezaujatým pozorovateľom mysle.

Kto bude vo svojom vnútornom prežití schopný dospieť k tomuto pochopeniu, toho zaplaví pred tým nikdy nepoznaná radosť, šťastie a mier, ako dôsledok nájdenia svojho pravého „ja“. Ako dôsledok nájdenia svojho ducha, trvalo spojeného s realitou Ducha. Realita, v ktorej je ukotvené naše pravé „ja“, je realitou Svetla. Je realitou šťastia, radosti, mieru a blaženosti.

Stotožnením so svojim pravým duchovným „ja“ človek prežíva všetko objímajúcu jednotu a celistvosť bytia, ktorú pred tým nikdy nepoznal, pretože stotožnením sa so svojim nižším „ja“, reprezentovaným rozumom a mysľou, poznával vždy len jednotlivosti, izolované od celku bytia, z čoho pramení trvalé ľudské vnútorné nenaplnenie.

„Kráľovstvo nebeské je vo vás“, volá k nám Kristus. Nebesia nesie v sebe každý z nás, a reálne naplnenie týchto slov spočíva v stotožnení sa s našim pravým „ja“. V stotožnení sa s našim duchom, naplneným priezračnosťou, čistotou, jasnosťou, ušľachtilosťou, svetlom, radosťou, dobrotu, mierom a harmóniou.

To sme v skutočnosti „my“! To je naše pravé „ja“, stojace v láskyplnom a všetko objímajúcom prúdení veľkého, Svätého Ducha Božieho.

Ľudia však nepoznajú toto svoje pravé, vyššie „ja“, pretože sú pripútaní k svojmu nižšiemu „ja“ tým, že sa stotožňujú so svojim rozumom, a rozumom reprezentovanou mysľou. Z výšin mieru a radosti Ducha klesli do nížin rozumu a mysle, považujúc ich za to jediné jestvujúce, s čím plne identifikujú svoju osobnosť.

Namiesto toho, aby z pozície výšky svojho ducha ovládali myseľ, sú oni sami ovládaní svojou mysľou. To sa im stáva vstupnou bránou k utrpeniu, ktoré prostredníctvom závisti, nenávisti, ľútosti, krivdy, smútku, depresie, a mnohých iných negatívnych vecí prežívajú vo svojej mysli. I celý materiálny svet so všetkými jeho negatívami je odrazom stotožnenia sa ľudstva z našim nižším „ja“, prejavujúcim sa dominantnosťou mysle.

Všetko čisté, skutočne krásne, dobré, čestné, spravodlivé a láskavé, čo okolo nás ešte existuje, je odrazom reality nášho vyššieho „ja“, s ktorým sa ľudia v kratučkých momentoch povznesenia nad vlastnú myseľ dostávajú do kontaktu. A tieto záblesky nevedomého spojenia s ich vyšším „ja“ potom vtláčajú do materiálneho sveta v podobe dobra, lásky, spravodlivosti a ušľachtilosti.

Pravdivosť všetkého, o čom sme doteraz hovorili, si môže každý človek overiť sám na sebe. A to tým, že bude nezaujato pozorovať svoju myseľ, čím automaticky prenesie pozornosť zo svojho nižšieho „ja“ na svoje vyššie „ja“. Na svojho ducha, ktorý z výšky hľadí na vlastnú myseľ, ale nedáva sa ňou ovládať, obmedzovať, spútať, ani zotročiť.

Ak sa nám toto podarí pochopíme, kým vlastne sme, pretože sa staneme duchovnými. A z pozície svojho ducha, svojho vyššieho „ja“ tiež potom pochopíme, o čom vlastne hovoria všetky náboženstvá. Pochopíme, že ich cieľom je priviesť osobnosť človeka k spojeniu a trvalému stotožneniu sa s jeho vyšším, duchovným „ja“.

Chápať náboženstvá rozumom a ním reprezentovanou mysľou je nemožné, pretože myseľ je schopná pohybovať sa iba v materiálnej realite. Iba v pozemskom ponímaní priestoru a času. Svojou mysľou nemôžeme chápať duchovné! Duchovné môžeme chápať a vnímať len svojim vyšším, duchovným „ja“, s ktorým sme stotožnení.

Naše stotožnenie sa s ním sa však neprejaví len schopnosťou chápať duchovné, ale aj tým, že dobro, spravodlivosť, láska, ušľachtilosť, mier a radosť, ktoré sú prirodzenou súčasťou nášho ducha, vtlačí toto naše vyššie „ja“ ako nezmazateľnú pečať do našej mysle. Tá sa stane dobrou, spravodlivou, láskyplnou, ušľachtilou a naplnenou mierom a radosťou. A takouto sa potom stane celá naša osobnosť, vrátane našej reči i našich činov.

Ale pozor! Platí to aj naopak! Ak sa totiž svoju myseľ budeme vedome snažiť udržiavať čistou a ušľachtilou, vybudujeme si tým rovnorodý most k tomu, aby sme dokázali prostredníctvom presvetlenej mysle nájsť spojenie zdola smerom nahor, so svojim pravým, čistým a ušľachtilým vyšším „ja“.

Znamená to teda, že aj vedomá snaha o čistou a ušľachtilosť mysle sa nám môže stať cestou k nájdeniu nášho vyššieho „ja“ a k zjednoteniu sa s ním, čoho v nijakom prípade nemožno dosiahnuť prostredníctvom bežnej, nekontrolovanej a nedisciplinovanej mysle, reprezentujúcej naše nižšie „ja“.

Človeče, staň sa slobodný v duchu a zbav sa utrpenia tým, že sa vymaníš z otroctva svojho rozumu a mysle, ktoré ťa spútavajú a s ktorými mylne stotožňuješ svoju osobnosť.

Záver: Staňme sa nezaujatými pozorovateľmi vlastnej mysle, čím pochopíme, kým vlastne sme.

Udržujme svoju myseľ čistou a ušľachtilou. Tým nadviažeme spojenie s čistotou a ušľachtilosťou svojho ducha, a tým zároveň aj spojenie s mierom, šťastím a radosťou, v ktorej náš duch trvalo spočíva.

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


4.
označiť príspevok

Krištof
   27. 3. 2020, 09:34 avatar
V tejto téme (v 1. príspevku) ide zrejme o určitý názor (chápanie, ponímanie) a myšlienkovú koncepciu, čo autor má vo svojej mysli a čo zrejme ovplyvňuje aj jeho duchovno, duševné či duchovné prežívanie. Dá sa povedať, že je to tiež duchovno-náboženské učenie ezoterického typu. bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Nikomu však jeho názory neberiem.

Myseľ súvisí aj s poznaním, v prípade duchovno-náboženskej sféry s poznaním v rámci tejto sféry. Keď v nej však poznanie chýba (tj. pravé poznanie), človek si ho vo svojej mysli môže nahradiť svojím viac-menej subjektívnym názorom, myšlienkovou koncepciou, prípadne nejakým ezoterickým učením, "poznaním" (v úvodzovkách). V kresťanstve je do mysle Kristových učeníkov poznanie zjavené Bohom (buď priamo alebo nepriamo), napr. Mt 16,17: "Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach."
Poznámka z katol. Biblie: "Telo a krv" je výraz, ktorý označuje "človeka"."
Takže Šimon (Peter) si dané poznanie "nevymyslel" sám (čo by bol v takom prípade subjektívny "názor" ), ani ho neprijal od iných ľudí a tvorov, ktorí by ho "vymysleli" (napr. falošné učenie), ale bolo mu toto poznanie do mysle zjavené Bohom (pravda).
Podľa toho aj duchovný život človeka je ovplyvnený buď pravým poznaním od Boha (ktoré učí Cirkev), alebo naopak viac-menej ľudskými subjektívnymi názormi či dokonca nedajbože nejakým falošným duchom.

Podľa pôvodného - Kristovho, kresťanského (cirkevného) učenia Božie kráľovstvo nie je založené napr. na "vyššom ja človeka", ako si to asi vysvetľujú nejaké ezoterické prúdy. Pôvodne centrom - kráľom v Božom kráľovstve je Boh a Pán Ježiš. Jeho učeníci a kresťania, ktorí Ho prijali, sú tam potom služobníkmi a zároveň aj princami (princeznami). Sú "adoptovanými Božími deťmi" (Rim 8,15-21). Teda nižšie "ja" i vyššie "ja" človeka v rámci Božieho kráľovstva sa s láskou podriaďuje Bohu, Ježišovi; človek so žiadnym svojím "ja" nie je Bohom, hoci je stvorený na Boží obraz. Záleží však aj na charaktere a skutkoch ľudí ("služobníkov, princov" ), ktorí sú členmi Božieho kráľovstva, najmä na láske, "charite", milosrdenstve, pokore, čistote, múdrosti. Bez toho resp. bez snahy o to by jeho členmi byť nemohli. O cnostiach pozri bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Mt 4,17: "Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."
Lk 16,16: "Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo".
Poznámka z katolíckej Biblie k tomu: "Prvé obdobie dejín spásy bolo obdobím Zákona a Prorokov. Čas prisľúbení sa končí Jánom Krstiteľom. V Ježišovi Kristovi nadišiel čas ich splnenia. Ním sa začína nový vek dejín spásy."
Mt 11,11-13: "Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. ... Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána."
Jeruzalemská Biblia k tomu uvádza: "V nebeskom [Božom] kráľovstve najmenší je väčší ako on" - Už tým, že patrí do Božieho kráľovstva, zatiaľ čo Ján ako predchodca zostáva pred bránou. Toto slovo stavia proti sebe dve epochy Božieho diela, dve "ekonómie" bez podceňovania Jánovej osoby: časy Kráľovstva úplne presahujú časy, ktoré ich predchádzali a pripravovali."
Takže nebeské (Božie) kráľovstvo sa časovo na tomto svete začína "pozemským" dielom Ježiša Nazaretského. Mk 1,14-15: "Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: "Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu."

Začiatok Ježišovej činnosti, keď vystúpil, zodpovedá začiatku Božieho kráľovstva na tomto svete, vtedy sa prvýkrát priblížilo (resp. priblížilo sa asi už jeho narodením). A postupne sa čoraz viac počas Ježišovo pôsobenia približovalo. Po dokončení Ježišovo diela na tomto svete sa Božie kráľovstvo môže prejavovať takmer naplno v Cirkvi, u pokrstených, ktorí sa kresťanským krstom "narodili znova" - nie už iba prirodzene telesne na tomto svete (prvé narodenie), ale aj duchovne z Ducha ("narodenie znova" ), ktorý je dostupný vďaka vykúpeniu cez Krista, tiež už na tomto svete (s perspektívou do večnosti), aby už tu mohli vojsť do Božieho kráľovstva. Porov. Jn 3,3-15; Jn 7,39. Ide o tých ľudí, ktorí Ježiša prijali a uverili: Jn 1,12-13. Hoci naozaj naplno sa Božie kráľovstvo prejaví až po poslednom súde. Vtedy bude jestvovať už iba ono v dokonalej podobe (s výnimkou ešte "ohnivého jazera" pre zatratených). Je možné, že do Božieho kráľovstva sa po poslednom súde dostanú aj tí ("pohania" ), ktorí v ňom počas pozemského života neboli, možno z nevedomosti. Pravdaže, iba ak ich skutky počas tohto života tomu zodpovedali, alebo ak ich uznajú za toho hodných. (Rim 2,14-16; Zjv 20,11-15)

Takže v tomto zmysle a kontexte platí to: "Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: "Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: »Aha, tu je!« alebo: »Tamto je!«, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami." (Lk 17,20-21)

Dá sa možno povedať, že pokým prví ľudia, "Adam a Eva" neodpadli pre hriech od Boha, tiež žili v Božom kráľovstve. Ale potom preto stratili ento život a súlad s Bohom a ich potomkovia túto neprítomnosť Božej milosti po nich dedili (dedia). Preto neskôr musel prísť Kristus a napraviť, obnoviť pre ľudí život a súlad s Bohom...


2.
označiť príspevok

Osvietený muž
   26. 3. 2020, 17:47 avatar
Nikto z nás by sa nemal nechať svojou mysľou ovládať.

veru tak ani robot z Petrohradu


3.
označiť príspevok

Kacír muž
   26. 3. 2020, 18:23 avatar
Nieje ani robot a ani z Petrohradu, ale tu si komkot z haluzíc, to je trúé stórý !!!!!
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 19:03,  74. 0svieteny, dfc to nekopčíš pre osprosteného *19
dnes, 19:02,  A ešte mam jedno super riešenie, nech si Robko kameňolom kupi a vyhodi včelara aj s včielkami
dnes, 19:01,  37. yep, nemám slovenskú tast. *19 čo uz
dnes, 19:00,  Este dovetok, statut Stateho uradu na kontrolu lieciv: Clanok 3, bod c: ....vydáva rozhodnutia...
dnes, 19:00,  Som zodpovedný. Netestujem sa! a zasadne sa neockujem
dnes, 18:58,  Nie, kameňolom je otvorený.
dnes, 18:58,  Nie, dakujem že mi vysvetliš Ale nie, sustredila som sa na riešenie, hladala som čo sa da...
dnes, 18:57,  Máš rada hádanky? p?sanému Dôvodne predpokladám, že ak sa nemýlim, tak namiesto ?...
dnes, 18:56,  34. ze nerozumieš písan?mu textu *14
dnes, 18:56,  takze pokial nebude zaockovanych 70% ludi , co urcite nebude vsetky zakazy a nariadenia zostavaju...
dnes, 18:53,  Oprava: ústretový.*17
dnes, 18:53,  čo zas maš
dnes, 18:53,  Keď Robert kúpi od včelára jednu tonu medu, tak predpokladám, že včelár bude potom...
dnes, 18:53,  Ale zasa... pozemok v starom kameňolome, to mám ja predstavu niečoho uzavreteho..
dnes, 18:52,  12. nové porekadlo *39
dnes, 18:52,  25. nerozumieš p?sanému textu? *19
dnes, 18:51,  Ako píšu v článku, vraj pomohlo tie ule dať vyššie... ale ak včelar nechce...
dnes, 18:48,  20, Robert83, opíš svoju situáciu a popros či by ti nemohli dat pár tipov , ako to riešit...
dnes, 18:48,  To by mal ešte raz taku robotu a len zo zlomyselnosti, to je blbosť
dnes, 18:48,  Alebo.*19
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Škoda krásy, keď rozumu nieto.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(62 880 bytes in 0,564 seconds)