Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Ako dosiahnem toho, že moje modlitby budú Bohom vyslyšané?

11
reakcií
12684
prečítaní
Tému 11. decembra 2012, 19:49 založil brotherrr.

podobné témy:1.
označiť príspevok

brotherrr
   11. 12. 2012, 19:49 avatar
Ako prosiť a aj si vyprosiť?
Ak vieš ako, tak ľahko.
Tieto rady som si ja nevymyslel, ale to mám z informácii a rád od Pána Ježiša z rôznych dôveryhodných zdrojov hlavne zo sv. Biblie.
-všetko sa dá vyprosiť ako Pán Ježiš vraví, ale najlepšie je t.z najväčšiu silu má prosba: po sv. prijímaní, o 15-tej svätej hodinke Božieho milosrdenstva, prosba v mene Ježišovom...Tu boli Božie prísľuby, že vtedy všetko vyslyší.

Otázka: Ako dosiahnem toho, že moje modlitby budú Bohom vyslyšané?

Odpoveď: Mnoho ľudí verí tomu, že vyslyšaná modlitba je tá, na ktorú Boh odpovedá kladne. Ak je odpoveď záporná, tak sa verí tomu, že modlitba je „nevyslyšaná“. Avšak toto je nesprávne porozumenie modlitby. Boh odpovedá na každú modlitbu, ktorá Mu je prednesená. No niekedy je Božou odpoveďou „nie“, alebo „počkaj“. Boh nám sľúbil, že splní našu prosbu iba vtedy, ak bude podľa Jeho vôle. „A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás. A keď vieme, že nás počuje, o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že nám splnil prosby, ktorými sme Ho prosili.“ ( Ján
Čo to však znamená sa modliť podľa Jeho vôle? Modlenie sa podľa Božej vôle je modlenie sa za veci ktoré Boha budú chváliť a Ho oslávia, alebo modlenie sa za veci, ktoré Biblia jasne ukazuje, že si Boh želá, aby sa stali. Ak sa modlíme za niečo, čo Boha neoslávi, alebo ak to nie je Božou vôľou pre naše životy, tak potom nám Boh nedá o čo Ho žiadame. Ako však môžeme vedieť aká ja Božia vôľa? Boh nám sľúbil, že nám dá múdrosť, ak si ju budeme pýtať. Jakub 1:5 vraví: „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“. Dobrým miestom kde začať je 1 Tesal ktoré vymenováva mnoho vecí, ktoré sú Božou vôľou pre nás. Čím lepšie porozumieme Božiemu Slovu, tým lepšie budeme vedieť za čo sa modliť (Ján ). A čím lepšie vieme za čo sa máme modliť, tým častejšie bude Božou odpoveďou „áno“.

-všetko sa dá vyprosiť ako Pán Ježiš vraví, ale najlepšie: po sv. prijímaní, o 15-tej svätej hodinke, v mene Ježišovom. Hlavne tiež výmenou za sv. Eucharistiu ako sa to robieva podobne na prvý piatok v kostoloch. Sv.Eucharistia má nekonečnú hodnotu, ale netreba Pána urážať malými vecami , lebo Eucharistia má naozaj nekonečnú hodnotu a vždy treba pridať aj jednoducho za všetkých a pre všetko a aj to je málo, veď len jedná kvapka Ježišovej krvi ako píše by hravo zachránila celý svet. Treba mať vieru, dôveru v Pána a nepochybovať, lebo to Ho oslávi- Jeho moc a dobrotu, a keď o veľa prosíme! Treba Pánu Bohu vždy poďakovať za prosbu a vtedy zistíš ako človek tomu o čo prosil neverí a preto to sotva dostane. Treba vždy prosiť v mene Ježiša Krista, lebo to je najdôležitejšie:

Záver Ježišovej rozlúčkovej reči. – Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. 24Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.Evanjelium podľa Jána – Jn 16,24
26V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. 27Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.

Otázka: Ako si môžem byť istý, že sa modlím podľa vôle Božej?

Odpoveď: Zvrchovaným cieľom človeka by malo byť oslávenie Boha (1. Korinťanom ) a to zahŕňa modlitbu podľa Jeho vôle. Najprv musíme prosiť o múdrosť. „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“ (Jakub ). Keď prosíme o múdrosť, máme veriť, že je Boh milostivý a túži odpovedať na naše prosby: „Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania.“ (Jakub). Takže modlitba podľa vôle Božej zahŕňa prosbu o múdrosť (aby sme poznali vôľu Božiu) a prosiť vo viere (dôverovať vôli Božej).

Uvádzam niekoľko biblických inštrukcií, ktoré budú viesť veriaceho v modlitbe podľa vôle Božej:

1). Modlite sa za tie veci, o ktorých Biblia hovorí, že sa máme modliť. Máme sa modliť za našich nepriateľov (Matúš); aby Boh vyslal misionárov (Lukáš ); aby sme nevošli do pokušenia (Matúš); za kazateľov Slova (Kolosanom, Tesal.); za tých, čo sú na vlasti (1. Timoteovi ); za úľavu od utrpenia; za uzdravenie veriacich (Jakub). Keďže Boh prikazuje, aby sme sa modlili za určité veci, môžeme si byť istí v tom, že sa modlíme podľa Jeho vôle.

2). Nasledujte príklad zbožných ľudí v Písme. Pavel sa modlil pre spasenie Izraela (Rimanom). Dávid sa modlil za milosť a odpustenie, keď zhrešil (Žalm). Prvá cirkev sa modlila za odvahu byť svedkom (Skutky ). Tieto modlitby boli podľa vôle Božej a môže to byť príkladom i dnes. Ako Pavel a prvá cirkev, aj my by sme sa mali modliť za spasenie iných. Za seba by sme sa mali modliť tak, ako sa modlil David – byť si vedomí svojich hriechov a vždy ich prednášať pred Boha, lebo nevyznaný hriech prekáža nášmu vzťahu s Ním.

3). Modlite sa so správnym motívom. Boh nepožehná sebecké motívy: „prosíte, ale nedostávate, lebo zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje žiadosti!“ (Jakub ). Nemali by sme sa modliť tak, aby iní obdivovali našu výrečnosť, ale v tajnosti, kde nás náš Nebeský Otec počuje a odplatí nám zjavne (Matúš).

4). Modlite sa v duchu odpúšťania iným (Marek). Duch horkosti, hnevu, pomsty alebo nenávisti voči iným prekazí náš vzťah s Bohom. Rovnako, ako nám hovorí, aby sme neprinášali svoju obeť na oltár, kým sa nezmierime s bratom (Matúš), tak ani Boh neprijme našu obeť, kým to nevykonáme.

5). Modlite sa s ďakovaním (Kolosanom). Vždy môžeme nájsť niečo, za čo budeme ďakovať, bez ohľadu na to, aké sú naše problémy a potreby. Aj najviac trpiaci človek na svete má za čo ďakovať Bohu.

6.) Modlite sa vytrvale (Lukáš ). Mali by sme vytrvať na modlitbe a neprestať napriek tomu, že sme nedostali odpoveď vtedy, keď sme to my očakávali. Súčasťou modlenia sa podľa vôle Božej je veriť, že bez ohľadu na to, či je odpoveď „áno“ alebo „nie“ – je to Jeho vôľa a je to správne.

7). Spoliehaj sa na Ducha Božieho v modlitbe. Toto je predivná pravda: „A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. A Ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má Duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce.“ (Rimanom ). Máme pomoc Ducha Svätého, keď sa modlíme. Vo chvíľach smútku a depresie, keď cítime, že sa nemôžeme modliť, môžeme si byť istí, že sa Duch Svätý modlí za nás. Akého predivného Boha máme!

Aké uistenie máme, keď chodíme podľa Ducha a nie podľa tela. Vtedy si môžeme byť istí, že Duch Svätý splní svoju úlohu a prednesie naše modlitby pred Otca podľa Jeho vôle a môžeme odpočívať vo vedomí, že On vyvedie všetky veci na dobro pre nás (Rimanom).

Návod ako prosiť z rád podľa Biblie:
Dobré rady pre toho kto má malú vieru. Pouč sa a pros tak ako prosili máloverní v Biblii:
„Verím. Pomôž mojej nevere!“
ak chceš, môžeš...

Evanjelium podľa Marka – Mk 9
Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ 23Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“ 24A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ 25Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ 26Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: „Zomrel.“ 27Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal.

"Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť." On vystrel
ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A hneď bol očistený od
malomocenstva. Matúš 8

Nikdy nehľadieť na veľkosť problému, ale vždy si uvedomiť, že Bohu je všetko možné. A tomu nie je až taký problém uveriť, tak nech tvoja viera radšej smeruje na vieru v Boha ako na svoju vlastnú vieru, lebo na vlastnej neviere môžeš oveľa ľahšie stroskotať.
„Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Toto je správna modlitba, ktorú Boh vyslyší. Jedinou otázkou je: „Ak chceš“, alebo „či chceš? Pán Ježiš sa často pýta tých, ktorí prosia o pomoc. „Veríš, že ti to môžem urobiť.“ Alebo im povie: „nech sa ti stane, ako si uveril.“

A ver, že On všetko dobré chce , ale dosť často to urobí po svojom a ešte oveľa lepšie,
ale často nie hneď a tak skúša našu vieru a dôveru .

Modlitba s dôverou. – 77–11Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 8Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. 9Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? 10Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? 11Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Evanjelium podľa Matúša – Mt 7

No potom si povedal nespravodlivý sudca: "Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári." A Pán povedal: "Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?" (Lk 18,1-8).

"Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať" (Mk 11,24).

Modlitba prosby je pokorné predkladanie našich túžob Bohu s dôverou v milujúceho a všemohúceho Ocka (porovn. Flp 4,6). Nie je to presvedčovanie Pána o našej pravde a presadzovanie našej vôle. Keďže mu úplne dôverujem, hovorím mu o svojich túžbach. Predkladám mu ich na posúdenie a očakávam, že mi zjaví, či je moja túžba alebo predstava o jej naplnení dobrá. Tu je jedno z kritérii ako dlho sa mám za nejakú vec modliť. Niekedy nám Pán veľmi rýchlo ukáže, že prosíme zle (Jak 4,3), resp. že Boh nám chce dať niečo lepšie. Vtedy je na mieste zriecť sa takejto túžby, či prijať Boží "alternatívny" návrh, napr. "Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti". Niekedy trvá dlhšie, kým pochopíme Božiu vôľu, alebo kým prídu "časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou" (Sk 1,7). Inými slovami, máme v modlitbe vytrvať, pokiaľ nám Pán jasne neukáže, ako ďalej. Jeho odpoveď sa dá schématický začleniť do troch kategórii: "Áno", "Počkaj", "Dám ti niečo lepšie".

Ak nás Pán povzbudzuje ďalej vytrvať vo viere a nádeji, vytrvajme. Kľúčom je tu viera, ktorá je základom každej nádeje (Hebr 11,1). "Pán nemešká s prisľúbením" (2Pt 3,8-9). "Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena. Potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie. Lebo ešte chvíľku, celkom krátku, a ten, ktorý má prísť, príde, nebude meškať" (Hebr 10,35-37).

Mnohí sa za nejakú vec modlili celé roky. Je to súčasť duchovného boja, v ktorom nám Pán sľubuje konečné víťazstvo, ak sme v jeho vôli: "A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali" (1Jn 5,14-15). Problém je ale naša viera, konkrétne, či s časom neklesá naše očakávanie naplnenia toho, čo nám Boh sľúbil. To je to, na čo naráža Ježiš, keď hovorí: "Zaraz ich (svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou) obráni (Boh). Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?" (Lk 18,7-8). Ježiš príde s naplnením prisľúbenia. Ale nájde ťa očakávajúceho vo viere?

Takže si to zhrnieme:
Modlime sa s vierou a vytrvalo. Očakávajme Pánovo vedenie a zjavenie toho, čo máme konať. Neprestávajme s modlitbou, dokiaľ nemáme odpoveď. Modlime sa opakovane. Hoci aj každý deň niekoľko rokov. Nemodlime sa za veci, ktoré nám Boh jasne ukázal ako nedobré. Buďme pripravení s dôverou prijať Božie riešenie situácie, aj keď sme si to pôvodne predstavovali inak. Predkladajme mu všetky naše prosby a žiadosti s úplnou dôverou. Modlime sa!


2.
označiť príspevok

Ónya žena
   12. 12. 2012, 17:09 avatar
o čom to je ?


3.
označiť príspevok

ether muž
   12. 12. 2012, 17:15 avatar
že ako sa modliť 


4.
označiť príspevok

clear1 muž
   12. 12. 2012, 17:18 avatar
Treba sa pomodliť za to čo chceš, a potom zdvihnúť zadok a urobiť niečo preto aby si to mal. To je asi tak v skratke všetko..


5.
označiť príspevok

clear1 muž
   12. 12. 2012, 17:21 avatar
Ešte dodám, že to funguje aj bez tej modlitby..  
Súhlasí Ónya


6.
označiť príspevok

ether muž
   12. 12. 2012, 17:21 avatar
práve som šiel písať, že stačí zdvihnúť zadok a spraviť niečo preto 
Súhlasí clear1


7.
označiť príspevok

clear1 muž
   12. 12. 2012, 17:23 avatar
Tak ale robia z toho vedu..  
Súhlasí ether


8.
označiť príspevok

ether muž
   12. 12. 2012, 17:25 avatar
ľudia musia zo všetkého 
Súhlasí clear1


9.
označiť príspevok

Ónya žena
   12. 12. 2012, 17:53 avatar
poznám jednu pani, ktorá si vždy vymodlí u "príslušnej sv.patronky/patrona k svojmu "problému" tú pomoc. Ona sa jej tá pomoc fakt dostaví, vyrieši v krátkom čase,.. celá finta modlenia je v tom...že si nastavuje myseľ na pozitívne tzv. chcenie - teda privoláva k sebe šťastie v tej podobe o ktorú žiada ak správne formuluje svoju požiadavku.
Preto dobre píšeš, že to samé funguje aj bez modlenia.. vieme, že myšlienka je základ tvorenia.


10.
označiť príspevok

ether muž
   12. 12. 2012, 17:59 avatar
to je zdĺhavé 
Súhlasí Ónya


11.
označiť príspevok

Ónya žena
   12. 12. 2012, 22:00 avatar
a chybu robia tí, ..ktorí nesprávne formulujú svoju požiadavku ..a potom sa nevedia domodliť.


12.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 12. 2012, 22:30 avatar
Pán brotherr predviedol vysokú školu modliby a niekedy nezaškodí sa na to pozrieť aj takýmito očami, ak máme náhodou dosatatok času. Ak sa niekto ide modliť a vopred má strach, či sa dobré modlí a či vôbec bude vyslyšaný, nech sa radšej nemodlí, lebo ja nevidím podstatu modlôitby v tom, ako sme dodržali jedntlivé detaily dvojstránkovej úvahy, podstata by mala byť niekde v tom, že sa na Boha spolieham na základe skúsenoptí.
Ja toto nechcem znehodnocovať a ani spochybňovať, veď pokiaľ má niekto naozaj dostatok času, treba si to aj takto občas porozmýšľať.
Ja by som sa skorej priklonil ku jednoduchšej verzii sa modlenia. Ja som sa nikdy nemodlil, že to čo potrebujem, napríklad zasadil som strom a chcem, aby sa prijal, alebo idem sa ženiť a chcem,a by som sa dore oženila čo ja viem, čo ešte čo človek vo svojom živote nutne potrebuje. Lebo takto sa modlia deti a pohani. Ja sa modlím Otčenáš, Zdravas ... a spolieham sa na to, že prv než začnem so Otčenášom, boh vie, čo potrebujem. Lebo mnohokrát sa mi stalo v živote, že me cez deň niečo púrekvapilo a ráno som sa za to nemodlil, lebo som netušil, čo ma čaká. A tak sa modlím klasickú katolícku menu, najlepšie ruženec, a na ostatné sa spolieham na Boha, že ešte ani nezačnem a on vie, čo potrebujem, ale hlavne, niekedy ani ja netuším, čo budem potrebovať cez deň. ale on už to vie. A hlavne treba haľadať zvýšenie účinku modlitby v čistote svojej duše, teda pravidelne chodiť na omšu, ale hlavne, často, ako sa dá, sa vyspovedať, lebo čistota duše je ten najdrahší kolok na našu modlitbu a nejaké detaily okolo toho, alebo dokonca, že pri tom aj zaspíte, nie sú také podstatné.
To je samozrejme iba moja vlastná skúsenosť.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Láska je ako poleva - prvá lyžica horúca, posledná studená.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(76 926 bytes in 0,483 seconds)